ข่าวสาร

ประเภทข่าว หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
การจัดทำแผนและการรายงานผล
23/9/2563
รายงานความก้าวหน้า OTOP 1/2
23/9/2563
การจัดทำแผนและการรายงานผล
23/9/2563
การจัดทำแผนและการรายงานผล
23/9/2563
การจัดทำแผนและการรายงานผล
18/9/2563
การจัดทำแผนและการรายงานผล
1/9/2563
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
16/7/2563
การจัดทำแผนและการรายงานผล
29/6/2563
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
7/5/2563
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
30/4/2563
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
4/1/2563
แบบฟอร์ม "ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนของ CIV"
23/12/2562
การสัมมนา
29/11/2562
ข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบ มผช.
15/11/2562
การสัมมนา
24/10/2562
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
27/9/2562
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
23/9/2562
การสัมมนา
11/12/2561
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
23/11/2561
หลักเกณฑ์การรายงานผล
17/8/2561
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
3/8/2561
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
27/11/2560
การสัมมนา
24/11/2560
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
20/11/2560
การสัมมนา
20/11/2560
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
16/10/2560
การจัดทำแผนและการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
8/9/2560
หลักเกณฑ์การรายงานผล
19/5/2560

สมาชิกเข้าสู่ระบบ :

Download

Download File ที่เกี่ยวข้อง