ข่าวสาร

ประเภทข่าว หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
การจัดทำแผนและการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
8/9/2560
ตัวชี้วัดการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
24/7/2560
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
3/7/2560
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
19/5/2560
หลักเกณฑ์การรายงานผล
3/2/2560
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
16/1/2560
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
10/3/2559

สมาชิกเข้าสู่ระบบ :

Download

Download File ที่เกี่ยวข้อง