12/06/2019 

ตารางการจำแนกผลิตภัณฑ์ update มิถุนายน 2562 ดูได้ที่นี่

https://drive.google.com/file/d/1CmV9gvcyBafaA9VbLSFFWHD__PGHMD0j/view?usp=sharing