07/05/2020 

นวม. คะมี มผช. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ประกาศใหม่ 10 มาตรฐาน และยกเลิกและกำหนด 5 มาตรฐานนะคะ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเวปไซด์

ที่ยกเลิกและกำหนด 5 มาตรฐาน ได้แก่ ถ่านดูดกลิ่น ผลิตภัณฑ์ขัดเงารองเท้าหนัง ผลิตภัณฑ์ทารอบดวงตา ถุงประคบ และแผ่นพอกผิว

ส่่วนเรื่องประกาศใหม่ ตั้งแต่ มผช. 1531-1540