รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนนทบุรี จำนวน 149 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแก้วเป่าประยุกต์ศิลป์ไทย
12/9 ม.9 ซ.สหกรณ์ 3 ถ.เลี่ยงเมืองปากเกร็ด 13 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-9980-2073
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว
78/2546
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว 65142-103/78 8 ธ.ค. 2560 7 ธ.ค. 2563
2 กลุ่มปั้นดินสู่ดาว
49/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-9881-6326
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน 63320-2655/25 25 ต.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบางขนุน
59 ม.5 ซ.วัดสัก-โคนอน ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์มือถือ 08-1402-2895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมทองทอดเนย 1-1/1038(นบ) 25 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2563
4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอกไม้ประดิษฐ์
93/83 ม.4 ซ.- ถ.สุขาภิบาล ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-6785-9415
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 60480-2575/25 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอกไม้ประดิษฐ์
93/83 ม.4 ซ.- ถ.สุขาภิบาล ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-6785-9415
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 60467-243/413 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
6 กลุ่มสตรีศรีคลองข่อย
3/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-4121-5311
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมฟักข้าว 63315-384/95 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
7 กลุ่มสตรีศรีคลองข่อย
3/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-4121-5311
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมฟักข้าว 63314-229/551 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
8 กลุ่มแสงประทีป
81 ม.2 ซ.วัดอัมพวัน ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์มือถือ 08-5806-0022
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ
223/2547
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ 61303-44/223 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
9 กลุ่มแสงประทีป
81 ม.2 ซ.วัดอัมพวัน ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์มือถือ 08-5806-0022
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61304-1194/196 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
10 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา หมู่ที่ 1
99/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2584-5094
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ดินเผา
1457/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผา 21-1/1457(นบ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
11 กลุ่มอาชีพสหกรณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย
15/44-47 ม.4 ซ.เพิ่มสุข ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-4359-7274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องถมเงิน
369/2547
เครื่องถมเงิน 17-1/369(นบ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
12 กลุ่มอาชีพสหกรณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย
15/44-47 ม.4 ซ.เพิ่มสุข ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-4359-7274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องถมทอง
370/2547
เครื่องถมทอง 18-1/370(นบ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
13 นาง กฤชภรณ์ เทศประทีป
79/1 ม.- ซ.อัญชลี 12 ถ.นนทบุรี 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2950-8551
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 56-4/25(นบ) 28 พ.ค. 2561 17 มิ.ย. 2562
14 นาง เกษร ดีมานพ
54/3 ม.1 ซ.นนทบุรี 42 ถ.สนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-1988-7034
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว
178/2553
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว 62454-83/178 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
15 นาง เกษร ดีมานพ
54/3(8) ม.1 ซ.นนทบุรี 42 ถ.สนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-1988-7034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ช่วยคงรูปผ้าไหม
457/2554
ผลิตภัณฑ์ช่วยคงรูปผ้าไหม 2-1/457(นบ) 25 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2563
16 นาง จิตตรัตน์ รุ่งเช้า
89/16 ม.6 ซ.หมู่บ้านไม้อิงธาร ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์มือถือ 08-3556-3455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องประดับลงยาสี
420/2547
เครื่องประดับลงยาสี 28-1/420(นบ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
17 นาง ฉวีวรรณ ธิติมงคล
59/264 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-9781-6545
ผลิตภัณฑ์แป้งพวง
773/2548
ผลิตภัณฑ์แป้งพวง 63327-3/773 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
18 นาง เชาว์รัต ทิมยองใย
81 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์มือถือ 08-9769-9426
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนสูตรข้าวไรซ์เบอรี่ 63007-280/665 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
19 นาง ฐิตารีย์ พงษ์ไพร
57/67 ม.8 ซ.ยิ่งรวย ถ.ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-7986-0588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 42-1/193(นบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
20 นาง ฐิตารีย์ พงษ์ไพร
57/67 ม.8 ซ.ยิ่งรวย ถ.ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-7986-0588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 43-1/421(นบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
21 นาง ดวงกมล ติกขปัญโญ
3/2 ม.5 ซ.ประชาราษฎร์ 11 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2096-1458
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 49-3/25(นบ) 28 พ.ค. 2561 17 มิ.ย. 2562
22 นาง ดวงกมล ติกขปัญโญ
3/2 ม.5 ซ.ประชาราษฎ์ 11 ถ.ประชาราษฎ์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2096-1458
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 50-8/196(นบ) 28 พ.ค. 2561 27 พ.ค. 2564
23 นาง ธัญธิตา พิพิธจิรโสภณ
113/236 ม.10 ซ.6/9 ม.บัวทอง ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-1653-0691
กระเป๋าหนังเทียม
205/2546
กระเป๋าหนังเทียม 63006-107/205 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
24 นาง ธัญธิตา พิพิธจิรโสภณ
113/236 ม.10 ซ.- ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-8165-3069
ผลิตภัณฑ์หนังเทียม
1412/2550
ผลิตภัณฑ์หนังเทียม 63908-23/1412 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
25 นาง ธัญธิตา พิพิธจิรโสภณ
113/236 ม.10 ซ.6/9 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-1653-0691
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 57-1/205(นบ) 28 พ.ค. 2561 27 พ.ค. 2564
26 นาง นงลักษณ์ รัตนแสงใส
168/49 ม.1 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-2924-3770
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 47-7/196(นบ) 28 พ.ค. 2561 27 พ.ค. 2564
27 นาง นพทัศน์ รัตนปัญญา
410/6 ม.2 ซ.งามวงศ์วาน 25 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2588-0121
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 63381-413/176 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
28 นาง ประเทือง สิทธิศร
1/76 ม.3 ซ.กันตนา ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์มือถือ 08-7052-2068
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 9-2/23(นบ) 25 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2563
29 นาง พรกมล เสรีสุข
14/2888 ม.1 ซ.- ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-9132-1699
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 62993-715/421 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
30 นาง พรพิมล เวชวิทย์
121 ม.- ซ.เลี่ยงเมือง 15 (โรงน้ำแข็ง) ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-8268-7930
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 11-2/20(นบ) 25 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2563
31 นาง มยุรี มณีสุธรรม
4/182 ม.2 ซ.8 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์มือถือ 08-6772-1271
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 55-2/421(นบ) 28 พ.ค. 2561 27 พ.ค. 2564
32 นาง แล่ขา หลีกหีม
286/10 ม.2 ซ.หมู่บ้านเทพบัวทอง ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-2571-7606
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 7-1/18(นบ) 25 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2563
33 นาง วรญา วรภาวุฒิคุณ
57/9 ม.5 ซ.วัดพระเงิน ถ.กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์มือถือ 08-7051-1318
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 63317-778/20 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
34 นาง วรญา วรภาวุฒิคุณ
57/9 ม.5 ซ.วัดพระเงิน ถ.กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์มือถือ 08-7051-1318
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 63326-60/972 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
35 นาง วรวรรณี ณ พัทลุง
126/165 ม.5 ซ.- ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-9823-8303
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 39-5/196(นบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
36 นาง วัลภา เชยกมล
30/1 ม.1 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 09-7251-3400
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมฟักข้าว 62442-274/665 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
37 นาง วัลลภา ธัญญพันธ์
14/3131 ม.14 ซ.12/1 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-1848-4896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 69-4/835(นบ) 2 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2564
38 นาง ศรัญญา สุวรรณธาดา
8 ม.- ซ.ประชานิเวศน์ ซอย 27 ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 09-7156-6279
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 26-2/25(นบ) 27 ก.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
39 นาง สมบูรณ์ ปี่ทอง
14/1699 ม.13 ซ.17/5 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-1371-4559
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทชุดติดกันชนิดเส้นใยผสม 68-3/835(นบ) 2 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2564
40 นาง สมฤดี เผือกนวล
60/142 ม.6 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์มือถือ 06-4935-3249
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 62-2/193(นบ) 2 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2564
41 นาง สโรญา กิจพัฒนเจริญ
119/10 ม.- ซ.ติวานนท์ 3 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 06-1651-4651
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 60460-674/421 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
42 นาง สุชฎา คล่องนักรบ
97/93 ม.9 ซ.- ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2589-9667
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 24-1/595(นบ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
43 นาง สุชฎา คล่องนักรบ
97/93 ม.9 ซ.- ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2589-9667
ผลิตภัณฑ์หนัง
595/2547
ผลิตภัณฑ์หนัง 63894-128/595 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
44 นาง สุรางรัตน์ พัฒน์จร
9/15 ม.8 ซ.วัดกำแพง ถ.พิบูลสงคราม ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-5150-3892
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 63762-729/45 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
45 นาง อรการ แย้มเจริญวงศ์
130/43 ม.4 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-5066-3191
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 64590-244/800 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
46 นาง อรัญญา อิสมาแอล
50 ม.4 ซ.รางน้ำ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-1413-3838
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 29-1/835(นบ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
47 นาง อรุณ วิกายุจันทร์
99/92 ม.3 ซ.บางรักน้อย ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-1256-5179
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 40-6/196(นบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
48 นางสาว กนกกาญจน์ ใจผ่อง
85/13 ม.1 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์มือถือ 08-1751-6872
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 60466-1171/196 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
49 นางสาว กมลชนก สายทอง
73/415 ม.5 ซ.- ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์มือถือ 08-4563-7717
ผลิตภัณฑ์หินสี
1125/2549
ผลิตภัณฑ์หินสี 61274-20/1125 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
50 นางสาว จันทร์จิรา สุภาพรรณ์
72 ม.- ซ.อัญชลี ซ.8 ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 09-1095-4330
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัว 65-1/592(นบ) 2 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2564
123

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562