รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนนทบุรี จำนวน 216 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,456 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแก้วเป่าประยุกต์ศิลป์ไทย
12/9 ม.9 ซ.สหกรณ์ 3 ถ.เลี่ยงเมืองปากเกร็ด 13 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-9980-2073
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว
78/2546
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว 65142-103/78 8 ธ.ค. 2560 7 ธ.ค. 2563
2 กลุ่มงานโครเชต์
101/642 ม.4 ซ.15 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-6516-9540
ผลิตภัณฑ์เชือกมัด
567/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัด 59376-108/567 21 ต.ค. 2558 18 ก.ย. 2561
3 กลุ่มงานโครเชต์
101/642 ม.4 ซ.15 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-6510-9540
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 59352-748/195 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
4 กลุ่มปั้นดินสู่ดาว
49/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-9881-6326
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน 63320-2655/25 25 ต.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
5 กลุ่มพัฒนาอาชีพศิลปประดิษฐ์
45 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-3840-8063
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 59008-221/800 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
6 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบางขนุน
59 ม.5 ซ.วัดสัก-โคนอน ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์มือถือ 08-1402-2895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมทองทอดเนย 1-1/1038(นบ) 25 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2563
7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอกไม้ประดิษฐ์
93/83 ม.4 ซ.- ถ.สุขาภิบาล ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-6785-9415
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 60480-2575/25 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอกไม้ประดิษฐ์
93/83 ม.4 ซ.- ถ.สุขาภิบาล ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-6785-9415
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 60467-243/413 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
9 กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
100/987 ม.14 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-4219-6718
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 59015-120/597 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
10 กลุ่มสตรีศรีคลองข่อย
3/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-4121-5311
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมฟักข้าว 63315-384/95 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
11 กลุ่มสตรีศรีคลองข่อย
3/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-4121-5311
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมฟักข้าว 63314-229/551 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12 กลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปและมัดย้อม
37/6 ม.4 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-0266-5989
ชุดนอนหญิง
1100/2554
ชุดนอนหญิงสำหรับผู้ใหญ่ ชุดติดกัน (เส้นใยประดิษฐ์) 58864-25/1100 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
13 กลุ่มแสงประทีป
81 ม.2 ซ.วัดอัมพวัน ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์มือถือ 08-5806-0022
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 59014-742/195 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
14 กลุ่มแสงประทีป
81 ม.2 ซ.วัดอัมพวัน ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์มือถือ 08-5806-0022
ผลิตภัณฑ์กระดาษผักตบชวา
393/2547
ผลิตภัณฑ์กระดาษผักตบชวา 59030-7/393 21 ต.ค. 2558 18 ก.ย. 2561
15 กลุ่มแสงประทีป
81 ม.2 ซ.วัดอัมพวัน ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์มือถือ 08-5806-0022
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ
223/2547
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ 61303-44/223 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
16 กลุ่มแสงประทีป
81 ม.2 ซ.วัดอัมพวัน ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์มือถือ 08-5806-0022
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61304-1194/196 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
17 กลุ่มแสงประทีป
81 ม.2 ซ.วัดอัมพวัน ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์มือถือ 08-5806-0022
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กระดาษรีไซเคิล
809/2548
กระดาษรีไซเคิล 16-1/809(นบ) 25 ส.ค. 2560 18 ต.ค. 2561
18 กลุ่มแสงประทีป
81 ม.2 ซ.วัดอัมพวัน ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์มือถือ 08-5806-0022
กระดาษผักตบชวา
390/2547
กระดาษผักตบชวา 61642-6/390 24 พ.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
19 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา หมู่ที่ 1
99/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2584-5094
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ดินเผา
1457/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผา 21-1/1457(นบ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
20 กลุ่มอาชีพถักตระกร้าด้วยเชือกฟาง
3/1 ม.10 ซ.- ถ.เกษตรอุดม ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-6769-1777
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 60819-230/418 26 ก.พ. 2559 18 ก.ย. 2561
21 กลุ่มอาชีพสหกรณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย
15/44-47 ม.4 ซ.เพิ่มสุข ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-4359-7274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องถมเงิน
369/2547
เครื่องถมเงิน 17-1/369(นบ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
22 กลุ่มอาชีพสหกรณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย
15/44-47 ม.4 ซ.เพิ่มสุข ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-4359-7274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องถมทอง
370/2547
เครื่องถมทอง 18-1/370(นบ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
23 นาง กฤชภรณ์ เทศประทีป
79/1 ม.- ซ.อัญชลี 12 ถ.นนทบุรี 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2950-8551
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 56-4/25(นบ) 28 พ.ค. 2561 17 มิ.ย. 2562
24 นาง กาญจนา สดศรี
126/315 ม.5 ซ.8/1 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-5551-2385
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 59490-2541/25 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
25 นาง กาญจนา สดศรี
126/315 ม.5 ซ.8/1 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-5551-2385
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 59337-312/348 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
26 นาง กาญจนา สดศรี
126/315 ม.5 ซ.- ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-5551-2385
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 59603-225/800 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
27 นาง เกษร ดีมานพ
54/3 ม.1 ซ.นนทบุรี 42(หลักทอง 1) ถ.สนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-1988-7034
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม
179/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 58980-73/179 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
28 นาง เกษร ดีมานพ
54/3 ม.1 ซ.นนทบุรี 42 ถ.สนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-1988-7034
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว
178/2553
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว 62454-83/178 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
29 นาง เกษร ดีมานพ
54/3(8) ม.1 ซ.นนทบุรี 42 ถ.สนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-1988-7034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ช่วยคงรูปผ้าไหม
457/2554
ผลิตภัณฑ์ช่วยคงรูปผ้าไหม 2-1/457(นบ) 25 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2563
30 นาง จิดาภา กฤชเพชรรัตน์
8/359 ม.12 ซ.5 (ใหม่) ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-6835-9733
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 59347-1124/835 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
31 นาง จิตตรัตน์ รุ่งเช้า
89/16 ม.6 ซ.หมู่บ้านไม้อิงธาร ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์มือถือ 08-3556-3455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องประดับลงยาสี
420/2547
เครื่องประดับลงยาสี 28-1/420(นบ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
32 นาง ฉวีวรรณ ธิติมงคล
59/264 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-9781-6545
บุหงารำไป
255/2547
บุหงารำไป 59006-47/255 21 ต.ค. 2558 14 ก.ย. 2561
33 นาง ฉวีวรรณ ธิติมงคล
59/264 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-9781-6545
น้ำอบ
257/2547
น้ำอบ 59005-18/257 21 ต.ค. 2558 14 ก.ย. 2561
34 นาง ฉวีวรรณ ธิติมงคล
59/264 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-9871-6545
แป้งร่ำ
772/2548
แป้งร่ำ 59022-7/772 21 ต.ค. 2558 14 ก.ย. 2561
35 นาง ฉวีวรรณ ธิติมงคล
59/264 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-9781-6545
เทียนอบ
988/2548
เทียนอบ 59021-4/988 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
36 นาง ฉวีวรรณ ธิติมงคล
59/264 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-9781-6545
ผลิตภัณฑ์แป้งพวง
773/2548
ผลิตภัณฑ์แป้งพวง 63327-3/773 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
37 นาง เชาว์รัต ทิมยองใย
81 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์มือถือ 08-9769-9426
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนสูตรข้าวไรซ์เบอรี่ 63007-280/665 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
38 นาง ฐิตารีย์ พงษ์ไพร
57/67 ม.8 ซ.ยิ่งรวย ถ.ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-7986-0588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 42-1/193(นบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
39 นาง ฐิตารีย์ พงษ์ไพร
57/67 ม.8 ซ.ยิ่งรวย ถ.ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-7986-0588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 43-1/421(นบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
40 นาง ดวงกมล ติกขปัญโญ
3/2 ม.5 ซ.ประชาราษฎร์ 11 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2096-1458
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 49-3/25(นบ) 28 พ.ค. 2561 17 มิ.ย. 2562
41 นาง ดวงกมล ติกขปัญโญ
3/2 ม.5 ซ.ประชาราษฎ์ 11 ถ.ประชาราษฎ์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2096-1458
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 50-8/196(นบ) 28 พ.ค. 2561 27 พ.ค. 2564
42 นาง ทัศพร มุทธาธาร
79/93 ม.10 ซ.ลีลาวดี 3 ถ.บ้านใหม่-จันทร์ทองเอี่ยม ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์มือถือ 08-6998-9150
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 59001-1140/196 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
43 นาง ทัศยา มีมูลทอง
8 ม.4 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-4383-8590
โต๊ะไม้
949/2548
โต๊ะไม้ 59018-171/949 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
44 นาง ทัศยา มีมูลทอง
8 ม.4 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-4383-8590
เก้าอี้ไม้
951/2548
เก้าอี้ไม้ 59017-189/951 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
45 นาง ทัศยา มีมูลทอง
8 ม.4 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-4383-8590
ซุ้มศาลาไม้
1274/2549
ซุ้มศาลาไม้ 59016-8/1274 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
46 นาง ธนัชพร ดวงทอง
9/24 ม.7 ซ.จันทองเอี่ยม ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-4426-1225
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 59011-389/176 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
47 นาง ธัญธิตา พิพิธจิรโสภณ
113/236 ม.10 ซ.6/9 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-1653-0691
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 57-1/205(นบ) 28 พ.ค. 2561 27 พ.ค. 2564
48 นาง ธัญธิตา พิพิธจิรโสภณ
113/236 ม.10 ซ.6/9 ม.บัวทอง ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-1653-0691
กระเป๋าหนังเทียม
205/2546
กระเป๋าหนังเทียม 63006-107/205 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
49 นาง ธัญธิตา พิพิธจิรโสภณ
113/236 ม.10 ซ.- ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-8165-3069
ผลิตภัณฑ์หนังเทียม
1412/2550
ผลิตภัณฑ์หนังเทียม 63908-23/1412 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
50 นาง ธิติวัณณ์ วงศ์สุวรรณ
167/29 ม.1 ซ.- ถ.เลียบคลองดินแดง ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-2922-4482
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 58867-1107/835 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ก.ค. 2561