รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนนทบุรี จำนวน 222 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าผ้าเพ้นท์มุสลิม
55 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 09-7063-8960
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 197-2/191(นบ) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
2 กลุ่มแก้วเป่าประยุกต์ศิลป์ไทย
12/9 ม.9 ซ.สหกรณ์ 3 ถ.เลี่ยงเมืองปากเกร็ด 13 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-9980-2073
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว
78/2546
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว 65142-103/78 8 ธ.ค. 2560 7 ธ.ค. 2563
3 กลุ่มงานโครเชต์
101/642 ม.4 ซ.15 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-6516-9540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 85-1/195(นบ) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
4 กลุ่มงานโครเชต์
101/642 ม.4 ซ.15 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-6516-9540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 87-1/418(นบ) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
5 กลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย
28/3 ม.6 ซ.วัดส้มเกลี้ยง ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์มือถือ 08-6306-6038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 92-1/424(นบ) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
6 กลุ่มบ้านดอกไม้ประดิษฐ์
9/63 ม.2 ซ.- ถ.ราชพฤกษ์-พระราม 5 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-6785-9415
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 130-2/422(นบ) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
7 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปสวนนนท์
92/119 ม.9 ซ.บางเลน 10/1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 0-2036-8448
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ไส้อั่ว
294/2547
ไส้อั่วหน่อกะลา 121-1/294(นบ) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
8 กลุ่มฝ้ายมณี
39/13 ม.6 ซ.กิตติพันธ์พงษ์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์มือถือ 08-9695-1197
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทกางเกงชนิดเส้นใยธรรมชาติ 106-12/835(นบ) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
9 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบางขนุน
59 ม.5 ซ.วัดสัก-โคนอน ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์มือถือ 08-1402-2895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมทองทอดเนย 1-1/1038(นบ) 25 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2563
10 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและ สภต.ปลายบาง
167/1 ม.1 ซ.วัดศรีประวัติ ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์มือถือ 08-1925-6267
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 114-1/112(นบ) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
11 กลุ่มศุภากรมาคราเม่แอนด์คิ้วล์ติ้ง
92/214 ม.11 ซ.26 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์มือถือ 08-9151-6789
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 117-2/195(นบ) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
12 กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
100/987 ม.14 ซ.15 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-7017-2488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 94-1/597(นบ) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
13 กลุ่มสตรีบ้านคุ้งน้ำวน
51/1 ม.1 ซ.บางพลับ 4/7 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-7702-1227
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 191-5/20(นบ) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
14 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา หมู่ที่ 1
99/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2584-5094
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ดินเผา
1457/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผา 21-1/1457(นบ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
15 กลุ่มอาชีพเครื่องประดับลูกปัด
67/307 ม.6 ซ.- ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์มือถือ 08-1841-7177
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 203-3/615(นบ) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
16 กลุ่มอาชีพเครื่องประดับลูกปัด
67/307 ม.6 ซ.- ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 0-2903-0588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 90-5/421(นบ) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
17 กลุ่มอาชีพเครื่องประดับลูกปัด
67/307 ม.6 ซ.- ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 0-2903-0588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 115-3/193(นบ) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
18 กลุ่มอาชีพเครื่องหนังธัญสุดา
19/10 ม.4 ซ.- ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-2927-0909
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัว 101-3/592(นบ) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
19 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์เกาะเกร็ด
53/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-7011-7998
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
แบบที่ต้องสัมผัสกับร่างกาย (เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย)) 222-1/611(นบ) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
20 กลุ่มอาชีพสหกรณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย
15/44-47 ม.4 ซ.เพิ่มสุข ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-4359-7274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องถมเงิน
369/2547
เครื่องถมเงิน 17-1/369(นบ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
21 กลุ่มอาชีพสหกรณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย
15/44-47 ม.4 ซ.เพิ่มสุข ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-4359-7274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องถมทอง
370/2547
เครื่องถมทอง 18-1/370(นบ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
22 นาง เกษร ดีมานพ
54/3(8) ม.1 ซ.นนทบุรี 42 ถ.สนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-1988-7034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ช่วยคงรูปผ้าไหม
457/2554
ผลิตภัณฑ์ช่วยคงรูปผ้าไหม 2-1/457(นบ) 25 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2563
23 นาง เกษร ดีมานพ
8 ม.1 ซ.นนทบุรี 42 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-1988-7034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ช่วยคงรูปผ้าไหม
457/2554
ผลิตภัณฑ์ช่วยคงรูปผ้าไหม 163-2/457(นบ) 2 ส.ค. 2562 1 ส.ค. 2565
24 นาง เกษร ดีมานพ
8 ม.1 ซ.รณสิทธิพิชัย 8/1 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-1988-7034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม
179/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 84-1/179(นบ) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
25 นาง จำรัส แมะกัน
68/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-9784-1434
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 219-11/417(นบ) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
26 นาง จิตตรัตน์ รุ่งเช้า
89/16 ม.6 ซ.- ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-2449-2331
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องประดับลงยาสี
420/2547
เครื่องประดับลงยาสี 28-1/420(นบ) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
27 นาง เฉลิมศรี สาททอง
3/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2962-8849
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 184-2/8(นบ) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
28 นาง ชลธิชา สุทธิชื่น
91/343 ม.2 ซ.18 ถ.คลองเจดีย์-คลองโต๊ะใหม่ ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-7813-7168
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 196-1/191(นบ) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
29 นาง ฐิตารีย์ พงษ์ไพร
57/67 ม.8 ซ.ยิ่งรวย ถ.ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-7986-0588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 42-1/193(นบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
30 นาง ฐิตารีย์ พงษ์ไพร
57/67 ม.8 ซ.ยิ่งรวย ถ.ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-7986-0588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 43-1/421(นบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
31 นาง ณัฐมน รัตนรังษี
88/10 ม.1 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-6905-4455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ขนมปั้นสิบ
751/2554
ขนมปั้นขลิบอบไส้ปลา 99-1/751(นบ) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
32 นาง ณัฐวรา พูลสุข
59/47 ม.1 ซ.1 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 09-1535-6351
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมะพร้าวสำหรับสปา 120-1/259(นบ) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
33 นาง ดวงกมล ติกขปัญโญ
3/2 ม.5 ซ.ประชาราษฎ์ 11 ถ.ประชาราษฎ์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2096-1458
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 50-8/196(นบ) 28 พ.ค. 2561 27 พ.ค. 2564
34 นาง ดวงกมล ติกขปัญโญ
3/2 ม.5 ซ.ประชาราษฎร์ 11 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-3441-8855
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด 168-1/789(นบ) 2 ส.ค. 2562 1 ส.ค. 2565
35 นาง ทัศยา มีมูลทอง
8 ม.4 ซ.เจริญสุข ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 09-6712-4119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ
949/2558
โต๊ะไม้ 150-1/949(นบ) 2 ส.ค. 2562 1 ส.ค. 2565
36 นาง ธนัชพร ดวงทอง
9/24 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-2149-4551
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ถุงประคบธัญพืช
1351/2553
ถุงประคบธัญพืชผสมสมุนไพร 144-1/1351(นบ) 8 พ.ค. 2562 28 เม.ย. 2564
37 นาง ธัญธิตา พิพิธจิรโสภณ
113/236 ม.10 ซ.6/9 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-1653-0691
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 57-1/205(นบ) 28 พ.ค. 2561 27 พ.ค. 2564
38 นาง ธิติวัณณ์ วงศ์สุวรรณ
167/29 ม.1 ซ.1 ถ.เลียบคลองคันแอน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-9799-8225
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทกางเกงชนิดเส้นใยธรรมชาติ 140-14/835(นบ) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
39 นาง นงลักษณ์ รัตนแสงใส
168/49 ม.1 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-2924-3770
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 47-7/196(นบ) 28 พ.ค. 2561 27 พ.ค. 2564
40 นาง นันทนิษฎ์ เหรียญวิจิตรเดชา
86/50 ม.5 ซ.บุญสิริ ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2583-8591
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องเรือนหนังเทียม
1137/2549
เครื่องเรือนหนังเทียม 134-1/1137(นบ) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
41 นาง นิรมล ใจสว่าง
117/19 ม.3 ซ.สุขาประชาสรรค์ 1 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-1753-9231
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้เขียนลาย
620/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้เขียนลาย 96-2/620(นบ) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
42 นาง บุญเฉียบ มีจันทร์
1/18 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-3803-6846
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 186-4/24(นบ) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
43 นาง บุญเฉียบ มีจันทร์
1/18 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-3803-6849
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 185-2/7(นบ) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
44 นาง บุญมี จันอุไรรัตน์
207/58 ม.9 ซ.ติวานนท์ 32 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2580-3983
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องประดับลงยาสี
420/2547
เครื่องประดับลงยาสี 125-2/420(นบ) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
45 นาง ประเทือง สิทธิศร
1/76 ม.3 ซ.กันตนา ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์มือถือ 08-7052-2068
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 9-2/23(นบ) 25 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2563
46 นาง พรกมล เสรีสุข
14/2888 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-5900-9187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 142-11/421(นบ) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
47 นาง พรพิมล เวชวิทย์
121 ม.- ซ.เลี่ยงเมือง 15 (โรงน้ำแข็ง) ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์มือถือ 08-8268-7930
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 11-2/20(นบ) 25 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2563
48 นาง พัชร์ชวัล เพ็ชรสุทธิ์
78/53 ม.2 ซ.เทศบาล 2 ถ.คันแอน ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์มือถือ 08-2422-2119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 204-4/615(นบ) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
49 นาง เพ็ญ เรืองขำ
84/7 ม.3 ซ.- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์มือถือ 08-1857-3541
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
1446/2553
ผ้าปูที่นอนชนิดรัดมุม() ปลอกหมอนชนิดปลอกหมอนหนุน() และปลอกหมอนชนิดปลอกหมอนข้าง() 109-1/1446(นบ) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
50 นาง มยุรี มณีสุธรรม
4/182 ม.2 ซ.8 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์มือถือ 08-6772-1271
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 55-2/421(นบ) 28 พ.ค. 2561 27 พ.ค. 2564
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563