รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปทุมธานี จำนวน 299 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,434 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 ว่าที่ ร.ต.พัชรกฤษณ์ งามประไพพรรณ
49 ม.- ซ. - ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์มือถือ 09-8898-3187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์หินทราย
194/2546
ชนิดหินทรายเทียม 6-1/194(ปท) 6 ก.ค. 2560 5 ก.ค. 2563
2 ว่าที่ร.ต.พัชรกฤษณ์ งามประไพพรรณ
49 ม. - ซ. - ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์มือถือ 09-8898-3187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์กระดาษรีไซเคิล
650/2547
ผลิตภัณฑ์กระดาษรีไซเคิล 7-1/650(ปท) 6 ก.ค. 2560 18 ก.ย. 2561
3 กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์
38 ม.9 ซ.สายรุ้ง9/1 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์มือถือ 08-1809-4754
ผลิตภัณฑ์ขุยมะพร้าว
1131/2549
ผลิตภัณฑ์ขุยมะพร้าว 60822-5/1131 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
4 กลุ่มดอกบัว
46 ม.9 ซ.- ถ.สาย 345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-4682-5941
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน 55926-2419/25 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
5 กลุ่มดอกบัว
46 ม.9 ซ.- ถ.สาย 345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-4682-5941
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 55935-71/422 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
6 กลุ่มดอกบัว
46 ม.9 ซ.- ถ.สาย 345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-4682-5941
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 55922-165/424 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
7 กลุ่มดอกบัว
46 ม.9 ซ.- ถ.สาย 345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-4682-5941
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน 62465-2633/25 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
8 กลุ่มดอกบัว
46 ม.9 ซ.- ถ.สาย 345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-4682-5941
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 61666-693/45 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
9 กลุ่มทำงานฝีมือธัญบุรี
239/178 ม.3 ซ.หมู่บ้านเรือนสุข 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์มือถือ 08-9664-5128
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 60947-773/195 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
10 กลุ่มนีโอเซรามิก
39/9 ม.2 ซ.- ถ.เลียบคลองพระอุดม ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทรศัพท์ 0-2598-3535
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์
1120/2556
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์ 60487-56/1120 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
11 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลคลองพระอุดม
37/3 ม.2 ซ.- ถ.วงแหวนฝั่งตะวันตก ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทรศัพท์มือถือ 08-9793-3742
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง
932/2548
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง 61329-28/932 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
12 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟ้าคราม
303/17 ม.5 ซ.5ก. หมู่บ้านฟ้าคราม ถ.เสมาฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์มือถือ 08-6796-4478
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 61559-323/348 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
13 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแสงตะวันธัญบุรี
200/14 ม.1 ซ.1ม.เอื้ออาทรรังสิต (คลองเก้า) ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์มือถือ 08-9929-5846
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 56982-171/424 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
14 กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ หมู่ที่ 17
15 ม.17 ซ.ข้างวัดประชุมราษฎร์ ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์มือถือ 08-7581-2162
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 62926-179/623 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
15 กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ หมู่ที่ ๑๗
15 ม.17 ซ.ข้างวัดประชุมราษฎร์ ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์มือถือ 08-7581-2162
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 62884-494/193 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
16 กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ หมู่ที่ 17
15 ม.17 ซ.- ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์มือถือ 08-4657-3017
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 56454-285/615 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
17 กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ หมู่ที่ 17
15 ม.17 ซ.- ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์มือถือ 08-4657-3017
ผลิตภัณฑ์กระดาษรีไซเคิล
650/2547
ผลิตภัณฑ์กระดาษรีไซเคิล 56438-12/650 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
18 กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ หมู่ที่ 17
15 ม.17 ซ.- ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์มือถือ 08-4657-3017
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 56457-206/800 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
19 กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ หมู่ที่ 17
15 ม.17 ซ.- ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์มือถือ 08-4657-3017
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 56945-564/45 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
20 กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ หมู่ที่ 17
15 ม.17 ซ.- ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน 56475-2444/25 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
21 กลุ่มส่งเสริมอาชีพและออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตำบลคลองพระอุดม
37/3 ม.2 ซ.- ถ.เลียบคลองพระอุดม ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทรศัพท์ 0-2598-3535
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
เครื่องปั้นดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 60462-122/191 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
22 กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป
1/7 ม.1 ซ.ผาไทยผาเมือง ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์มือถือ 08-2372-0291
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 60280-1152/835 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
23 กลุ่มอาชีพทรัพย์กานดา
60/48 ม.3 ซ.10/1ม.ทรัพย์กานดา ถ.ปทุมธานี-กรุงเทพฯ ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-9126-2714
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 60914-1181/196 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
24 กลุ่มอาชีพทรัพย์กานดา
60/48 ม.3 ซ.10/1ม.ทรัพย์กานดา ถ.ปทุมธานี-กรุงเทพฯ ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-9126-2714
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 60931-320/348 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
25 กลุ่มอาชีพทรัพย์กานดา
60/48 ม.3 ซ.10/1 ม.ทรัพย์กานดา ถ.ปทุมธานี-กรุงเทพฯ ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-9126-2714
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 60913-232/800 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
26 กลุ่มอาชีพบ้านโพธิ์
2/1 ม.4 ซ.- ถ.ปทุมธานี-เสนา ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์มือถือ 08-4638-0014
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 55862-299/348 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
27 กลุ่มอาชีพแม่บ้านทองสุข 5
48 ม.2 ซ.ปั้นทอง ถ.ฟ้าครามนคร ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์มือถือ 08-6407-0377
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 57486-119/191 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
28 กลุ่มอาชีพแม่บ้านทองสุข 5
48 ม.2 ซ.ปั้นทอง 1 ถ.ฟ้าครามนคร ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์มือถือ 08-6407-0377
โมบาย
569/2547
โมบาย 56499-73/569 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
29 กลุ่มอาชีพแม่บ้านทองสุข ๕
48 ม.2 ซ.ปั้นทอง 1 ถ.ฟ้าครามนคร ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์มือถือ 08-6407-0377
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 57598-57/972 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
30 กลุ่มอาชีพแม่บ้านบึงสมบูรณ์
48/3 ม.2 ซ.บ้านบึงสมบูรณ์ ถ.เลียบคลอง 11 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 โทรศัพท์ 0-2905-8617
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 9-2/25(ปท) 6 ก.ค. 2560 5 ก.ค. 2563
31 กลุ่มอาชีพแม่บ้านบึงสมบูรณ์
48/3 ม.2 ซ.บ้านบึงสมบูรณ์ ถ.เลียบคลอง 11 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 โทรศัพท์ 0-2905-8617
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 8-2/20(ปท) 6 ก.ค. 2560 5 ก.ค. 2563
32 กลุ่มอาชีพแม่บ้านบึงสมบูรณ์
48/3 ม.2 ซ.บ้านบึงสมบูรณ์ ถ.เลียบคลอง 11 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 โทรศัพท์ 0-2905-8617
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 10-1/193(ปท) 6 ก.ค. 2560 5 ก.ค. 2563
33 กลุ่มอาชีพแม่บ้านบึงสมบูรณ์
48/3 ม.2 ซ.บ้านบึงสมบูรณ์ ถ.เลียบคลอง 11 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 โทรศัพท์ 0-2905-8617
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 11-1/421(ปท) 6 ก.ค. 2560 5 ก.ค. 2563
34 กลุ่มอาชีพแม่บ้านบึงสมบูรณ์
48/3 ม.2 ซ.บ้านบึงสมบูรณ์ ถ.เลียบคลอง 11 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 โทรศัพท์ 0-2905-8617
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 12-1/623(ปท) 6 ก.ค. 2560 5 ก.ค. 2563
35 กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์
15 ม.17 ซ. - ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์มือถือ 08-7581-2162
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 40-5/25(ปท) 6 พ.ย. 2560 5 พ.ย. 2563
36 กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์
15 ม.17 ซ. - ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์มือถือ 08-7581-2162
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 41-1/410(ปท) 6 พ.ย. 2560 5 พ.ย. 2563
37 กลุ่มอาชีพสตรีชุมชนทรัพย์กานดา
59/113 ม.3 ซ.7/2 ม.ทรัพย์กานดา ถ.ปทุมธานี-กรุงเทพฯ ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-4920-7550
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 60911-2588/25 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
38 กลุ่มอาชีพสตรีชุมชนทรัพย์กานดา
59/113 ม.3 ซ.7/2 ม.ทรัพย์กานดา ถ.ปทุมธานี-กรุงเทพฯ ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-4920-7550
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 60912-246/413 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
39 กลุ่มอาชีพสตรีชุมชนทรัพย์กานดา
59/113 ม.3 ซ.7/2 ม.ทรัพย์กานดา ถ.ปทุม-กรุงเทพฯ ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-4920-7550
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61281-1191/196 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
40 กลุ่มอาชีพสตรีชุมชนทรัพย์กานดา
59/113 ม.3 ซ.7/2 ม.ทรัพย์กานดา ถ.ปทุม-กรุงเทพฯ ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-4920-7550
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 61282-322/348 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
41 กลุ่มอาชีพสตรีบางเตยใน
1/66 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์มือถือ 08-7711-9391
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 65052-820/20 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
42 กลุ่มอาชีพสตรีบางเตยใน
1/66 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์มือถือ 08-7711-9391
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 65074-77/935 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
43 กลุ่มอาชีพสตรีบึงยี่โถ หมู่ที 4
46/2 ม.4 ซ.- ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์มือถือ 08-7808-5754
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 56711-302/348 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
44 กลุ่มอาชีพสตรีบึงยี่โถ หมู่ที่ ๔
46/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์มือถือ 08-7808-5754
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 65055-2699/25 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
45 นาง กรวรรณ มั่นเจริญ
1466 ม.3 ซ.E-3 ม.สินธร ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 06-1662-4592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 13-2/421(ปท) 6 ก.ค. 2560 5 ก.ค. 2563
46 นาง กรวรรณ มั่นเจริญ
1466 ม.3 ซ.E-3 ม.สินธร ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 06-1662-4592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์เชือกมัด
567/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัด 14-1/567(ปท) 6 ก.ค. 2560 18 ก.ย. 2561
47 นาง กันยณัฐ นพเก้า
71/249 ม.4 ซ.เอกประจิม3ม.เมืองเอกโครงการ1 ถ.- ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-4545-5646
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 62921-126/191 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
48 นาง กันยณัฐ นพเก้า
71/249 ม.4 ซ.เอกประจิม3 ม.เมืองเอกโครงการ1 ถ.- ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-4545-5646
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 62522-803/195 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
49 นาง กันยณัฐ นพเก้า
71/249 ม.4 ซ.เอกประจิม3 ม.เมืองเอก โครงการ1 ถ.- ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-4545-5646
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 62509-178/623 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
50 นาง กันยณัฐ นพเก้า
71/249 ม.4 ซ.เอกประจิม3 ม.เมืองเอก โครงการ1 ถ.- ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-4545-5646
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 62521-705/421 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ม.ค. 2561