รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปทุมธานี จำนวน 271 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 ว่าที่ ร.ต.พัชรกฤษณ์ งามประไพพรรณ
49 ม.- ซ. - ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์มือถือ 09-8898-3187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์หินทราย
194/2546
ชนิดหินทรายเทียม 6-1/194(ปท) 6 ก.ค. 2560 5 ก.ค. 2563
2 กลุ่ม OTOP นวัตวิถี บ้านบางเดื่อ
65/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-7598-4860
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ผ้าปัก
616/2558
แบบใช้งานที่ต้องสัมผัสกับร่างกาย ชนิดเส้นใยพอลิเอสเทอร์/ฝ้าย 146-1/616(ปท) 2 พ.ค. 2562 1 พ.ค. 2565
3 กลุ่ม OTOP นวัตวิถี บ้านบางเดื่อ
65/3 ม.5 ซ. - ถ. - ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-7598-4860
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 144-5/196(ปท) 2 พ.ค. 2562 1 พ.ค. 2565
4 กลุ่ม OTOP นวัตวิถี บ้านบางเดื่อ
65/3 ม.5 ซ. - ถ. - ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-7598-4860
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 160-2/418(ปท) 17 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2565
5 กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์
38 ม.9 ซ.สายรุ้ง 9/1 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์มือถือ 08-1118-0947
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ขุยมะพร้าว
1131/2549
ผลิตภัณฑ์ขุยมะพร้าว 200-1/1131(ปท) 25 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2565
6 กลุ่มคลาสสิคโปรดักส์
101/145 ม.3 ซ.3 ม.เบญจพร ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์มือถือ 09-9146-6355
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพด 164-7/24(ปท) 17 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2565
7 กลุ่มคลาสสิคโปรดักส์
101/145 ม.3 ซ.3 ม.เบญจพร ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์มือถือ 09-9146-6355
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 162-7/195(ปท) 17 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2565
8 กลุ่มคลาสสิคโปรดักส์
101/145 ม.3 ซ.3 ม.เบญจพร ถ.ปทุมธานี - สามโคก ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์มือถือ 09-9146-6355
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 166-4/615(ปท) 17 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2565
9 กลุ่มงานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน
39/426 ม.1 ซ.8/2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์มือถือ 09-5196-2799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์(ชนิดสีย้อมสังเคราะห์) 179-3/52(ปท) 25 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2565
10 กลุ่มงานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน
39/426 ม.1 ซ.8/2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์มือถือ 09-5196-2799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 206-1/39(ปท) 26 ก.ย. 2562 25 ก.ย. 2565
11 กลุ่มงานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน
39/426 ม.1 ซ.8/2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์มือถือ 09-5196-2799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 207-4/418(ปท) 26 ก.ย. 2562 25 ก.ย. 2565
12 กลุ่มงานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน
39/426 ม.1 ซ.8/2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์มือถือ 09-5196-2799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 208-2/935(ปท) 26 ก.ย. 2562 25 ก.ย. 2565
13 กลุ่มดอกบัว
46 ม.9 ซ.- ถ.สาย 345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-4682-5941
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน 123-2/24(ปท) 1 มี.ค. 2562 28 ก.พ. 2565
14 กลุ่มดอกบัว
46 ม.9 ซ.- ถ.สาย 345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-4682-5941
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 126-4/424(ปท) 1 มี.ค. 2562 28 ก.พ. 2565
15 กลุ่มดอกบัว
46 ม.9 ซ.- ถ.สาย 345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-4682-5941
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 128-1/422(ปท) 1 มี.ค. 2562 28 ก.พ. 2565
16 กลุ่มดอกบัว
46 ม.9 ซ.- ถ.สาย 345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-4682-5941
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 130-3/45(ปท) 1 มี.ค. 2562 28 ก.พ. 2565
17 กลุ่มดีจริง
11/5 ม.11 ซ. - ถ. - ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์มือถือ 08-6547-0763
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 170-8/196(ปท) 17 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2565
18 กลุ่มดีจริง
11/5 ม.11 ซ.- ถ.- ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์มือถือ 08-6547-0763
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 187-6/412(ปท) 25 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2565
19 กลุ่มแม่บ้านนริศรา
11/1107 ม.1 ซ.- ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์มือถือ 09-7078-1382
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทกางเกงชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 159-6/835(ปท) 2 พ.ค. 2562 1 พ.ค. 2565
20 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง เอื้ออาทร 10/3
106/248 ม.6 ซ. - ถ. - ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 โทรศัพท์มือถือ 08-9782-4498
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 174-1/182(ปท) 17 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2565
21 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง เอื้ออาทร 10/3
106/248 ม.6 ซ. - ถ. - ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 โทรศัพท์มือถือ 08-9782-4498
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 173-1/9(ปท) 17 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2565
22 กลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลคลองพระอุดม
37/3 ม.2 ซ.- ถ.เลียบคลองพระอุดม ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทรศัพท์มือถือ 08-1432-3152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 131-3/191(ปท) 1 มี.ค. 2562 28 ก.พ. 2565
23 กลุ่มสตรียุคใหม่ไฮเทคโนโลยี
171/2 ม.6 ซ.รักศักดิ์ ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-1903-3469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 205-4/651(ปท) 26 ก.ย. 2562 25 ก.ย. 2565
24 กลุ่มสตรียุคใหม่ไฮเทคโนโลยี
171/2 ม.6 ซ.รักศักดิ์ ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-1903-3469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 248-5/418(ปท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
25 กลุ่มสตรียุคใหม่ไฮเทคโนโลยี
171/2 ม.6 ซ.รักศักดิ์ ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-1903-3469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 247-6/972(ปท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
26 กลุ่มสัมมาชีพชุมชน (หมู่ที่ 3)
1067 ม.3 ซ.- ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-5355-6681
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผ้าปัก
249/2558
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน/แบบใช้งานทั่วไป/ชนิดเส้นใยประดิษฐ์์ 157-1/249(ปท) 2 พ.ค. 2562 1 พ.ค. 2565
27 กลุ่มสัมมาชีพสามวัยรวมใจสามัคคี
66/179 ม.5 ซ.17 ถ. - ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์มือถือ 08-1742-7852
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 185-5/412(ปท) 25 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2565
28 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนัง รองเท้าหนัง
43/6 ม.2 ซ.- ถ.เทศบาล 5 ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-1617-8209
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังวัว 120-2/206(ปท) 26 ก.ย. 2561 25 ก.ย. 2564
29 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนัง รองเท้าหนัง
43/6 ม.2 ซ.- ถ.เทศบาล 5 ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-1617-8209
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัวแท้ 117-7/592(ปท) 26 ก.ย. 2561 25 ก.ย. 2564
30 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนัง รองเท้าหนัง
43/6 ม.2 ซ.- ถ.เทศบาล 5 ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-1617-8209
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 118-4/595(ปท) 26 ก.ย. 2561 25 ก.ย. 2564
31 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนัง รองเท้าหนัง
43/6 ม.2 ซ.- ถ.เทศบาล 5 ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-1617-8209
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 116-4/205(ปท) 26 ก.ย. 2561 25 ก.ย. 2564
32 กลุ่มอาชีพจักสานบางพูน
214/6 ม.6 ซ.สุขี 1 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-9227-0821
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 68-4/20(ปท) 16 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2564
33 กลุ่มอาชีพแม่บ้านบึงสมบูรณ์
48/3 ม.2 ซ.บ้านบึงสมบูรณ์ ถ.เลียบคลอง 11 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 โทรศัพท์ 0-2905-8617
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 8-2/20(ปท) 6 ก.ค. 2560 5 ก.ค. 2563
34 กลุ่มอาชีพแม่บ้านบึงสมบูรณ์
48/3 ม.2 ซ.บ้านบึงสมบูรณ์ ถ.เลียบคลอง 11 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 โทรศัพท์ 0-2905-8617
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 10-1/193(ปท) 6 ก.ค. 2560 5 ก.ค. 2563
35 กลุ่มอาชีพแม่บ้านบึงสมบูรณ์
48/3 ม.2 ซ.บ้านบึงสมบูรณ์ ถ.เลียบคลอง 11 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 โทรศัพท์ 0-2905-8617
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 11-1/421(ปท) 6 ก.ค. 2560 5 ก.ค. 2563
36 กลุ่มอาชีพแม่บ้านบึงสมบูรณ์
48/3 ม.2 ซ.บ้านบึงสมบูรณ์ ถ.เลียบคลอง 11 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 โทรศัพท์ 0-2905-8617
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 12-1/623(ปท) 6 ก.ค. 2560 5 ก.ค. 2563
37 กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์
15 ม.17 ซ. - ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์มือถือ 08-7581-2162
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 41-1/410(ปท) 6 พ.ย. 2560 5 พ.ย. 2563
38 กลุ่มอาชีพสตรีบางเตยใน
1/66 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์มือถือ 08-7711-9391
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 65052-820/20 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
39 กลุ่มอาชีพสตรีบางเตยใน
1/66 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์มือถือ 08-7711-9391
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 65074-77/935 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
40 กลุ่มอาชีพสตรีบึงยี่โถ หมู่ที่ 4
46/2 ม.4 ซ. - ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์มือถือ 08-7808-5754
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 79-2/348(ปท) 16 ก.ค. 2561 15 ก.ค. 2564
41 นาง กรวรรณ มั่นเจริญ
1466 ม.3 ซ.E-3 ม.สินธร ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 06-1662-4592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 13-2/421(ปท) 6 ก.ค. 2560 5 ก.ค. 2563
42 นาง กรวรรณ มั่นเจริญ
1466 ม.3 ซ.E-3 ม.สินธร ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 06-1662-4592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 249-6/418(ปท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
43 นาง กันยณัฐ นพเก้า
71/249 ม.4 ซ.เอกประจิม 3 ซ.3 ถ.- ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-5931-7145
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 91-2/196(ปท) 16 ก.ค. 2561 15 ก.ค. 2564
44 นาง กัลยา ศรีดาวงษ์
26/800 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์มือถือ 08-9880-4777
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 65035-1283/196 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
45 นาง กัลยา ศรีดาวงษ์
26/800 ม.10 ซ.10 ม.วรางกูล คลอง3 ถ.- ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์มือถือ 08-9880-4777
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 241-6/20(ปท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
46 นาง กัลยา ศรีดาวงษ์
26/800 ม.10 ซ.10 ม.วรางกูล คลอง3 ถ.- ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์มือถือ 08-9880-4777
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 242-7/193(ปท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
47 นาง กัลยา ศรีดาวงษ์
26/800 ม.10 ซ.10 ม.วรางกูล คลอง3 ถ.- ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์มือถือ 08-9880-4777
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 246-9/421(ปท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
48 นาง กัลยา ศรีดาวงษ์
26/800 ม.10 ซ.10 ม.วรางกูล คลอง3 ถ.- ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์มือถือ 08-9880-4777
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 240-3/935(ปท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
49 นาง ไกรมณี หอมสมบัติ
59/145 ม.4 ซ.ม.สวนทองวิลล่า 7 ถ.ไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์มือถือ 08-1557-3866
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทกระโปรงชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 145-2/835(ปท) 2 พ.ค. 2562 1 พ.ค. 2565
50 นาง ขนิษฐา ก้อนทอง
39 ม.6 ซ.6/7 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์มือถือ 08-4121-4987
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 122-1/24(ปท) 1 มี.ค. 2562 28 ก.พ. 2565
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563