รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 128 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าผ้า
87/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์ 0-8741-5994
กระเป๋าหนังเทียม
205/2546
กระเป๋าหนังเทียม 63914-109/205 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
2 กลุ่มกระเป๋าผ้า
87/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์มือถือ 08-7415-9945
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63457-1145/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
3 กลุ่มแก้วประดิษฐ์ (แก้วถัก)
39 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 โทรศัพท์มือถือ 08-1807-4628
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว
78/2546
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว 16-1/78(อย) 16 ส.ค. 2560 15 ส.ค. 2563
4 กลุ่มจักสานตะกร้าหวาย
72/1 ม.8 ซ.- ถ.เสนา-ผักไห่ ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 โทรศัพท์มือถือ 08-5424-5474
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 76-3/19(อย) 4 ก.ย. 2561 3 ก.ย. 2564
5 กลุ่มจักสานไทยโบราณ
37/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์มือถือ 08-3239-9638
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 85-2/40(อย) 21 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2564
6 กลุ่มจักสานบ้านวัดนาค
19 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3570-5466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 12-1/19(อย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
7 กลุ่มจักสานปลาตะเพียนใบลาน
13 ม.1 ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-1506-3160
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
66/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน 64-1/66(อย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
8 กลุ่มเซนา คริเอชั่น
61/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์มือถือ 08-9900-8262
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัว 19-1/592(อย) 10 ต.ค. 2560 9 ต.ค. 2563
9 กลุ่มบุษกรเครื่องนอน
91 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270 โทรศัพท์มือถือ 08-1981-0311
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 63264-298/381 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
10 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกดอกโสน
224/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทรศัพท์มือถือ 08-6768-7969
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 18-1/51(อย) 16 ส.ค. 2560 15 ส.ค. 2563
11 กลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นบ้านตำบลมหาราช
80/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 โทรศัพท์มือถือ 08-1682-1553
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ปอแก้ว
654/2547
ผลิตภัณฑ์ปอแก้ว 28-1/654(อย) 10 ต.ค. 2560 9 ต.ค. 2563
12 กลุ่มผ้ามัดย้อมชุมชนปากท่า
83/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์มือถือ 08-7405-1150
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 41-1/52(อย) 20 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2564
13 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคลองชนะศึก
3/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์มือถือ 08-9029-0560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 4-1/9(อย) 29 พ.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
14 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคลองชนะศึก
3/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์มือถือ 08-9029-0560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม้กวาดพลาสติก
564/2547
ไม้กวาดพลาสติก 5-1/564(อย) 29 พ.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
15 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคลองชนะศึก
3/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์มือถือ 08-9029-0560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 6-1/182(อย) 29 พ.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
16 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคลองชนะศึก
3/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์มือถือ 08-9029-0560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม้กวาดใยตาล
440/2547
ไม้กวาดใยตาล 46-1/440(อย) 11 มิ.ย. 2561 17 มิ.ย. 2562
17 กลุ่มแม่บ้านชุมชนหัวคู
50/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 โทรศัพท์มือถือ 08-1906-6597
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 62806-201/182 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
18 กลุ่มแม่บ้านหัวไผ่
22 ม.2 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 โทรศัพท์มือถือ 08-1909-6593
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 24-1/20(อย) 10 ต.ค. 2560 9 ต.ค. 2563
19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน วู๊ด แอนด์ แบมบู
51 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์มือถือ 08-9239-7689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 60-1/45(อย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
20 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องสำอางสมุนไพรสุพัตรา
44/105-106 ม.5 ซ.- ถ.บางปะหัน-นครหลวง ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์มือถือ 08-1667-5223
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมมะกรูด 60234-615/92 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
21 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานไม้ไผ่ตำบลหันสัง
19/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์มือถือ 08-6809-3024
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 42-1/40(อย) 20 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2564
22 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ตำบลบ้านใหม่
9/1 ม.4 ต.บ้านใหม่ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 โทรศัพท์มือถือ 08-9086-3195
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พัด
415/2547
พัด 81-2/415(อย) 4 ก.ย. 2561 3 ก.ย. 2564
23 กลุ่มสตรีตำบลบ้านเลนปั้นจิ๋วดินไทย
212/6-7 ม.6 ซ.- ถ.อุดมสรยุทธ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 08-3254-4555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 49-1/424(อย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
24 กลุ่มสตรีตำบลหนองขนาก
43 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์มือถือ 08-2239-5945
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 29-2/20(อย) 10 ต.ค. 2560 9 ต.ค. 2563
25 กลุ่มสตรีร่วมใจพัฒนา
1/6 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 โทรศัพท์มือถือ 08-9480-9629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้าวเกรียบงา
1142/2549
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค 72-1/1142(อย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
26 กลุ่มสตรีศรีมาลัย
26/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ 0-3570-6660
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมทองพันชั่ง กะเม็ง 60806-618/92 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
27 กลุ่มสตรีศรีมาลัย
26/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ 0-3570-6660
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม
346/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผมผสมสมุนไพร 60805-141/346 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
28 กลุ่มหัตถกรรมงานดินปั้น
98/156 ม.9 ซ.- ถ.อุดมสรยุทธ ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 08-9616-1415
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น 44-3/25(อย) 20 มี.ค. 2561 17 มิ.ย. 2562
29 กลุ่มอาชีพกระเป๋าหนังทำมือบ้านพลับ
38/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 08-9796-4911
กระเป๋าหนังเทียม
205/2546
กระเป๋าหนังเทียม 63260-108/205 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
30 กลุ่มอาชีพนรารัตน์สปา
544 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 โทรศัพท์ 0-3521-8889
เทียนแฟนซี
822/2548
เทียนแฟนซี 62439-32/822 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
31 กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์สนามชัย
23/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 โทรศัพท์มือถือ 08-1853-3185
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม 78-8/25(อย) 4 ก.ย. 2561 3 ก.ย. 2564
32 กลุ่มอาชีพเสริมชุมชนตำบลกบเจา
19 ม.8 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 โทรศัพท์มือถือ 08-5812-8768
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 3-1/25(อย) 29 พ.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
33 ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
129/26 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 09-6375-8447
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด 34-1/789(อย) 10 ต.ค. 2560 9 ต.ค. 2563
34 นาง จันทนา ภู่เจริญ
98/63 ม.5 ซ.หมู่บ้านกรุงศรีธานี ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-1852-5465
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์
1120/2556
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์ 60755-57/1120 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
35 นาง ชนัญญา ยอดน้ำคำ
140/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-1853-6461
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 59-5/25(อย) 11 มิ.ย. 2561 17 มิ.ย. 2562
36 นาง ชนัญญา ยอดน้ำคำ
140/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-1853-6461
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 56-3/421(อย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
37 นาง ชนัญญา ยอดน้ำคำ
140/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-1853-6461
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิก
1304/2549
ผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิก 57-1/1304(อย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
38 นาง ชนัญญา ยอดน้ำคำ
140/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-1853-6461
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา 65-7/25(อย) 11 มิ.ย. 2561 17 มิ.ย. 2562
39 นาง ชนัญญา ยอดน้ำคำ
140/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-1853-6461
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 66-4/651(อย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
40 นาง ชลอ หุ้นทรัพย์สิน
18/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-6131-9238
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 62342-174/80 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
41 นาง ฐิติมา แก้วเขียว
32/2 ม.4 ซ.เทศบาล 1 ถ.- ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 โทรศัพท์มือถือ 09-9157-9955
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 91-5/651(อย) 21 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2564
42 นาง ฐิติมา แก้วเขียว
32/2 ม.4 ซ.เทศบาล 1 ถ.- ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 โทรศัพท์มือถือ 09-9157-9955
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม 62-6/25(อย) 11 มิ.ย. 2561 17 มิ.ย. 2562
43 นาง ดวงกมล นัยชิต
37/4 ม.7 ซ.- ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-6801-2658
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 64217-127/191 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
44 นาง ดวงกมล นัยชิต
37/4 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-6801-2658
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม 64214-2674/25 25 ม.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
45 นาง ทองดี จิรจำรูญศักดิ์
157/60 ม.5 ซ.2 ถ.โรจนะ - อยุธยา ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์มือถือ 09-8274-6256
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 47-1/421(อย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
46 นาง ทองดี จิรจำรูญศักดิ์
157/60 ม.5 ซ.2 ถ.โรจนะ -อยุธยา ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์มือถือ 09-6865-2656
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 48-1/68(อย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
47 นาง ทิพวรรณ บุญพิทักษ์
480/69 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 09-3325-6278
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด 84-2/789(อย) 21 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2564
48 นาง บัวสวรรค์ แก้ววิเชียร
47/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์มือถือ 08-1832-6473
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
กางเกง (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 60750-1179/835 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
49 นาง เบญจพักตร์ กลิ่นมาก
30/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 โทรศัพท์มือถือ 08-1811-9375
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 63920-714/46 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
50 นาง ปิยาวดี สมดี
9/283 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์มือถือ 08-9989-0875
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 15-2/25(อย) 29 พ.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
123

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562