รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 150 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,456 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าผ้า
87/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์ 0-8741-5994
กระเป๋าหนังเทียม
205/2546
กระเป๋าหนังเทียม 63914-109/205 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
2 กลุ่มกระเป๋าผ้า
87/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์มือถือ 08-7415-9945
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63457-1145/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
3 กลุ่มแก้วประดิษฐ์ (แก้วถัก)
39 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 โทรศัพท์มือถือ 08-1807-4628
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว
78/2546
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว 16-1/78(อย) 16 ส.ค. 2560 15 ส.ค. 2563
4 กลุ่มจักสานบ้านวัดนาค
19 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3570-5466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 12-1/19(อย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
5 กลุ่มเซนา คริเอชั่น
61/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์มือถือ 08-9900-8262
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัว 19-1/592(อย) 10 ต.ค. 2560 9 ต.ค. 2563
6 กลุ่มตะกร้าปอป่าน
19 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตานิม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์มือถือ 08-6807-3422
ผลิตภัณฑ์ปอแก้ว
654/2547
ผลิตภัณฑ์ปอแก้ว 62805-6/654 2 ก.ย. 2559 18 ก.ย. 2561
7 กลุ่มตากะลาเพื่อสุขภาพ
12/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 โทรศัพท์มือถือ 08-1803-5197
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 64672-494/8 22 ก.พ. 2560 18 ก.ย. 2561
8 กลุ่มถักโครเชต์
8/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 09-0107-2490
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 58711-737/195 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
9 กลุ่มถักโครเชต์
8/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 09-0107-2490
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 58712-308/615 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
10 กลุ่มถักโครเชต์
8/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 09-0107-2490
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากไหมพรม 58704-2522/25 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
11 กลุ่มบุษกรเครื่องนอน
91 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270 โทรศัพท์มือถือ 08-1981-0311
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 63264-298/381 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกดอกโสน
224/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทรศัพท์มือถือ 08-6768-7969
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 18-1/51(อย) 16 ส.ค. 2560 15 ส.ค. 2563
13 กลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นบ้านตำบลมหาราช
80/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 โทรศัพท์มือถือ 08-1682-1553
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ปอแก้ว
654/2547
ผลิตภัณฑ์ปอแก้ว 28-1/654(อย) 10 ต.ค. 2560 9 ต.ค. 2563
14 กลุ่มผ้ามัดย้อมชุมชนปากท่า
83/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์มือถือ 08-7405-1150
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 41-1/52(อย) 20 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2564
15 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคลองชนะศึก
3/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์มือถือ 08-9029-0560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม้กวาดใยตาล
440/2547
ไม้กวาดใยตาล 46-1/440(อย) 11 มิ.ย. 2561 17 มิ.ย. 2562
16 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคลองชนะศึก
3/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์มือถือ 08-9029-0560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 4-1/9(อย) 29 พ.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
17 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคลองชนะศึก
3/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์มือถือ 08-9029-0560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม้กวาดพลาสติก
564/2547
ไม้กวาดพลาสติก 5-1/564(อย) 29 พ.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
18 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคลองชนะศึก
3/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์มือถือ 08-9029-0560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 6-1/182(อย) 29 พ.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
19 กลุ่มแม่บ้านชุมชนหัวคู
50/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 โทรศัพท์มือถือ 08-1906-6597
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 62806-201/182 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
20 กลุ่มแม่บ้านพระขาว
120/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 โทรศัพท์มือถือ 08-9660-9806
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 59099-214/418 21 ต.ค. 2558 18 ก.ย. 2561
21 กลุ่มแม่บ้านหัวไผ่
22 ม.2 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 โทรศัพท์มือถือ 08-1909-6593
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 24-1/20(อย) 10 ต.ค. 2560 9 ต.ค. 2563
22 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน วู๊ด แอนด์ แบมบู
51 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์มือถือ 08-9239-7689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 60-1/45(อย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
23 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องสำอางสมุนไพรสุพัตรา
44/105-106 ม.5 ซ.- ถ.บางปะหัน-นครหลวง ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์มือถือ 08-1667-5223
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมมะกรูด 60234-615/92 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
24 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานไม้ไผ่ตำบลหันสัง
19/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์มือถือ 08-6809-3024
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 42-1/40(อย) 20 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2564
25 กลุ่มสตรีตำบลบ้านเลนปั้นจิ๋วดินไทย
212/6-7 ม.6 ซ.- ถ.อุดมสรยุทธ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 08-3254-4555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 49-1/424(อย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
26 กลุ่มสตรีตำบลหนองขนาก
43 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์มือถือ 08-2239-5945
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 29-2/20(อย) 10 ต.ค. 2560 9 ต.ค. 2563
27 กลุ่มสตรีร่วมใจพัฒนา
1/6 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 โทรศัพท์มือถือ 08-9480-9629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้าวเกรียบงา
1142/2549
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค 72-1/1142(อย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
28 กลุ่มสตรีร่วมใจพัฒนา
1/6 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 โทรศัพท์มือถือ 08-9480-9629
กระเทียมดอง
285/2547
กระเทียมดอง 59867-27/285 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
29 กลุ่มสตรีศรีมาลัย
26/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ 0-3570-6660
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมทองพันชั่ง กะเม็ง 60806-618/92 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
30 กลุ่มสตรีศรีมาลัย
26/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ 0-3570-6660
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม
346/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผมผสมสมุนไพร 60805-141/346 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
31 กลุ่มสองธนาเบญจรงค์
35/12 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270 โทรศัพท์มือถือ 09-4565-0463
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 59749-300/10 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
32 กลุ่มสานตะกร้าปอแก้ว
94/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-1299-2321
ผลิตภัณฑ์ปอแก้ว
654/2547
ผลิตภัณฑ์ปอแก้ว 63351-7/654 25 ต.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
33 กลุ่มหัตถกรรมงานดินปั้น
98/156 ม.9 ซ.- ถ.อุดมสรยุทธ ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 08-9616-1415
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น 44-3/25(อย) 20 มี.ค. 2561 17 มิ.ย. 2562
34 กลุ่มหัตถกรรมบ้านโพแตง
24 ม.4 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 โทรศัพท์ 0-3570-4175
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 58072-2503/25 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
35 กลุ่มหัตถกรรมสมานใจตำบลขยาย
7/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ขยาย อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์มือถือ 06-1167-2621
ผลิตภัณฑ์จากเชือกปอ
185/2546
ผลิตภัณฑ์จากเชือกปอ 62341-33/185 2 ส.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
36 กลุ่มอาชีพกระเป๋าหนังทำมือบ้านพลับ
38/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 08-9796-4911
กระเป๋าหนังเทียม
205/2546
กระเป๋าหนังเทียม 63260-108/205 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
37 กลุ่มอาชีพนรารัตน์สปา
544 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 โทรศัพท์ 0-3521-8889
เทียนแฟนซี
822/2548
เทียนแฟนซี 62439-32/822 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
38 กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์สนามชัย
23/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 โทรศัพท์มือถือ 08-1853-3185
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 60034-2552/25 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
39 กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์สนามชัย
23/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 โทรศัพท์มือถือ 08-1853-3185
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 8-1/651(อย) 29 พ.ค. 2560 18 ก.ย. 2561
40 กลุ่มอาชีพเสริมชุมชนตำบลกบเจา
19 ม.8 ซ.- ถ.- ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 โทรศัพท์มือถือ 08-5812-8768
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 11-2/651(อย) 29 พ.ค. 2560 18 ก.ย. 2561
41 กลุ่มอาชีพเสริมชุมชนตำบลกบเจา
19 ม.8 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 โทรศัพท์มือถือ 08-5812-8768
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 3-1/25(อย) 29 พ.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
42 กลุ่มอาชีพเสริมชุมชนตำบลกบเจา
19 ม.8 ซ.- ถ.- ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 โทรศัพท์มือถือ 08-5812-8768
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 2-1/418(อย) 29 พ.ค. 2560 18 ก.ย. 2561
43 ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
129/26 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 09-6375-8447
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด 34-1/789(อย) 10 ต.ค. 2560 9 ต.ค. 2563
44 นาง คำปุ่น ลายนาค
61/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์มือถือ 09-2794-4919
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 60035-580/412 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
45 นาง จันทนา ภู่เจริญ
98/63 ม.5 ซ.หมู่บ้านกรุงศรีธานี ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-1852-5465
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์
1120/2556
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์ 60755-57/1120 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
46 นาง จันทนา ภู่เจริญ
98/63 ม.5 ซ.หมู่บ้านกรุงศรีธานี 2 ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-1852-5465
น้ำอบ
257/2547
น้ำอบ 59096-19/257 21 ต.ค. 2558 14 ก.ย. 2561
47 นาง จิตรา อัศวดารา
65 ม.9 ซ.4 แยก 2 ถ.อู่ทอง ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 09-0150-2995
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 58707-652/421 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
48 นาง ชนัญญา ยอดน้ำคำ
140/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-1853-6461
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 56-3/421(อย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
49 นาง ชนัญญา ยอดน้ำคำ
140/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-1853-6461
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิก
1304/2549
ผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิก 57-1/1304(อย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
50 นาง ชนัญญา ยอดน้ำคำ
140/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-1853-6461
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 59-5/25(อย) 11 มิ.ย. 2561 17 มิ.ย. 2562
123

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ก.ค. 2561