รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 150 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแก้วประดิษฐ์ (แก้วถัก)
39 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 โทรศัพท์มือถือ 08-1807-4628
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว
78/2546
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว 16-1/78(อย) 16 ส.ค. 2560 15 ส.ค. 2563
2 กลุ่มจักสานงอบไทยใบลาน
57/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์ 0-3530-1170
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
66/2559
งอบ 135-2/66(อย) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
3 กลุ่มจักสานตะกร้าหวาย
72/1 ม.8 ซ.- ถ.เสนา-ผักไห่ ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 โทรศัพท์มือถือ 08-5424-5474
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 76-3/19(อย) 4 ก.ย. 2561 3 ก.ย. 2564
4 กลุ่มจักสานไทยโบราณ
37/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์มือถือ 08-3239-9638
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 85-2/40(อย) 21 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2564
5 กลุ่มจักสานปลาตะเพียนใบลาน
13 ม.1 ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-1506-3160
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
66/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน 64-1/66(อย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
6 กลุ่มจักสานสมานใจตำบลขยาย
7/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ขยาย อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์มือถือ 06-1167-2621
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากปอ
185/2560
ผลิตภัณฑ์จากปอ 175-2/185(อย) 4 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2566
7 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกตำบลบ้านโพธิ์
3/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์มือถือ 09-7336-1607
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 176-3/20(อย) 4 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2566
8 กลุ่มเซนา คริเอชั่น
61/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์มือถือ 08-9900-8262
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัว 19-1/592(อย) 10 ต.ค. 2560 9 ต.ค. 2563
9 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน
68 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หันตะเภา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์มือถือ 08-6122-1339
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
24/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน 77-1/24(อย) 4 ก.ย. 2561 3 ก.ย. 2564
10 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน
68 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หันตะเภา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์มือถือ 08-6122-1339
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 163-1/800(อย) 31 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2565
11 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกดอกโสน
224/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทรศัพท์มือถือ 08-6768-7969
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 18-1/51(อย) 16 ส.ค. 2560 15 ส.ค. 2563
12 กลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นบ้านตำบลมหาราช
80/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 โทรศัพท์มือถือ 08-1682-1553
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ปอแก้ว
654/2547
ผลิตภัณฑ์ปอแก้ว 28-1/654(อย) 10 ต.ค. 2560 9 ต.ค. 2563
13 กลุ่มผ้ามัดย้อมชุมชนปากท่า
83/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์มือถือ 08-7405-1150
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 41-1/52(อย) 20 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2564
14 กลุ่มแม่บ้านหัวไผ่
22 ม.2 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 โทรศัพท์มือถือ 08-1909-6593
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 24-1/20(อย) 10 ต.ค. 2560 9 ต.ค. 2563
15 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
25/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 09-8285-2743
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 162-5/9(อย) 31 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2565
16 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน วู๊ด แอนด์ แบมบู
51 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์มือถือ 08-9239-7689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 60-1/45(อย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
17 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานไม้ไผ่ตำบลหันสัง
19/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์มือถือ 08-6809-3024
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 42-1/40(อย) 20 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2564
18 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ตำบลบ้านใหม่
9/1 ม.4 ต.บ้านใหม่ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 โทรศัพท์มือถือ 08-9086-3195
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พัด
415/2547
พัด 81-2/415(อย) 4 ก.ย. 2561 3 ก.ย. 2564
19 กลุ่มศิลปประดิษฐ์ช้างใหญ่
25/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 โทรศัพท์มือถือ 08-1947-6038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหมญี่ปุ่น 140-8/24(อย) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
20 กลุ่มศิลปประดิษฐ์ช้างใหญ่
25/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 โทรศัพท์มือถือ 08-1947-6038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 123-7/651(อย) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
21 กลุ่มสตรีตำบลบ้านเลนปั้นจิ๋วดินไทย
212/6-7 ม.6 ซ.- ถ.อุดมสรยุทธ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 08-3254-4555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 49-1/424(อย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
22 กลุ่มสตรีตำบลหนองขนาก
43 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์มือถือ 08-2239-5945
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 29-2/20(อย) 10 ต.ค. 2560 9 ต.ค. 2563
23 กลุ่มสตรีร่วมใจพัฒนา
1/6 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 โทรศัพท์มือถือ 08-9480-9629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้าวเกรียบงา
1142/2549
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค 72-1/1142(อย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
24 กลุ่มสตรีอาสาบ้านพาดหมอน
12/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 โทรศัพท์มือถือ 08-9515-5562
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 160-2/182(อย) 31 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2565
25 กลุ่มสตรีอาสาบ้านพาดหมอน
12/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 โทรศัพท์มือถือ 08-9515-5562
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 161-4/9(อย) 31 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2565
26 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านไร่
85/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทรศัพท์มือถือ 06-1751-5587
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม
1412/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม 183-1/1412(อย) 4 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2566
27 กลุ่มหัตถกรรมบ้านโพแตง
24 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 โทรศัพท์มือถือ 06-4228-9661
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหมเรยอง 115-4/24(อย) 5 เม.ย. 2562 4 เม.ย. 2565
28 กลุ่มเหรียญโปรยทานชุมชน
131 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์มือถือ 08-1291-3048
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 154-1/972(อย) 31 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2565
29 กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์สนามชัย
23/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 โทรศัพท์มือถือ 08-1853-3185
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม 78-8/25(อย) 4 ก.ย. 2561 3 ก.ย. 2564
30 เก้ากลิ่นเครื่องหอม
98/63 ม.5 ซ.หมู่บ้านกรุงศรีธานี ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3526-8658
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์
1120/2556
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์ 133-1/1120(อย) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
31 ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
129/26 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 09-6375-8447
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด 34-1/789(อย) 10 ต.ค. 2560 9 ต.ค. 2563
32 ชัยบัวแก้ว ผ้าไทยย้อนยุค
47/1 ม.9 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์ 0-3524-2439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทกางเกงชนิดเส้นใยธรรมชาติ 125-2/835(อย) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
33 นาง ชนัญญา ยอดน้ำคำ
140/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-1853-6461
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 56-3/421(อย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
34 นาง ชนัญญา ยอดน้ำคำ
140/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-1853-6461
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิก
1304/2549
ผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิก 57-1/1304(อย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
35 นาง ชนัญญา ยอดน้ำคำ
140/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-1853-6461
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 66-4/651(อย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
36 นาง ฐิติมา แก้วเขียว
32/2 ม.4 ซ.เทศบาล 1 ถ.- ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 โทรศัพท์มือถือ 09-9157-9955
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 91-5/651(อย) 21 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2564
37 นาง ทองคำ เรืองพฤกษ์
72/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-6125-9909
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 169-6/45(อย) 31 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2565
38 นาง ทองดี จิรจำรูญศักดิ์
157/60 ม.5 ซ.2 ถ.โรจนะ - อยุธยา ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์มือถือ 09-8274-6256
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 47-1/421(อย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
39 นาง ทองดี จิรจำรูญศักดิ์
157/60 ม.5 ซ.2 ถ.โรจนะ -อยุธยา ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์มือถือ 09-6865-2656
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 48-1/68(อย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
40 นาง ทิพวรรณ บุญพิทักษ์
480/69 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 09-3325-6278
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด 84-2/789(อย) 21 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2564
41 นาง ฟารีดา วงษ์สละ
12 ม.12 ซ.- ถ.- ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-9222-0208
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 153-3/9(อย) 12 มิ.ย. 2562 11 มิ.ย. 2565
42 นาง วรรณวิมล เถื่อนสุริยะ
7 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 08-6190-2134
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 159-5/418(อย) 31 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2565
43 นาง วันเพ็ญ สุขสมพืช
58/28 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 โทรศัพท์มือถือ 08-1267-0177
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 67-1/23(อย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
44 นาง วาสนา พินธุกนก
19 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 โทรศัพท์มือถือ 09-8965-4188
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 151-2/9(อย) 12 มิ.ย. 2562 11 มิ.ย. 2565
45 นาง ศรีประทุม แก้วกุดั่น
10/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทรศัพท์มือถือ 08-5813-5686
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีด
82/2546
ประเภทมีดสเตนเลสชนิดที่ใช้ในครัว และประเภทมีดสเตนเลสชนิดที่ใช้สำหรับโชว์หรือเป็นของที่ระลึก 35-2/82(อย) 10 ต.ค. 2560 9 ต.ค. 2563
46 นาง สาคร โยลัย
10/23 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทรศัพท์มือถือ 09-6932-1848
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 23-1/835(อย) 10 ต.ค. 2560 9 ต.ค. 2563
47 นาง สุรางค์ สมบัติรักษ์
138/15 ม.8 ซ.ป่ามะพร้าว 10 ถ.ป่ามะพร้าว ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-9792-8149
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 139-7/24(อย) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
48 นาง สุรางค์ สมบัติรักษ์
138/15 ม.8 ซ.ป่ามะพร้าว 10 ถ.ป่ามะพร้าว ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-9792-8149
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 138-6/24(อย) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
49 นางสาว กมลรัตน์ กระแสร์ยศ
28 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์มือถือ 08-1526-5626
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 187-2/417(อย) 4 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2566
50 นางสาว แก้วตา อยู่สอาด
52/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อมฤต อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 โทรศัพท์มือถือ 08-9882-1698
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 63-2/196(อย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
123

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563