รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอ่างทอง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอ่างทอง จำนวน 11 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,246 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเกสรดอกไม้และแป้งปั้น
31 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 โทรศัพท์ 0-3564-8098
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 64471-100/422 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
2 กลุ่มจักสานพลาสติก
47/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 0-3561-4190
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64667-808/20 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
3 กลุ่มแม่บ้านดอนกุ่ม
44 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160 โทรศัพท์มือถือ 08-7122-9689
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 64122-174/709 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
4 กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก
10 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 โทรศัพท์มือถือ 08-6049-6160
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64476-798/20 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
5 กลุ่มอาชีพจักสาน
43 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 0-3561-4190
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 64666-899/40 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
6 กลุ่มอาชีพสตรีทำเครื่องประดับเทศบาลเมืองอ่างทอง
73 ม.- ซ.- ถ.อ่างทอง - สิงห์บุรี ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 0-3516-4190
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 64668-522/193 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
7 นาง ณัชชา สุมานาก
10/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 0-3561-4190
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัวแท้ 64710-170/592 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
8 นาย อัศวิน พงษ์สุข
91/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 0-3561-2428
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 64478-739/45 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
9 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านรี
50 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านรี อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 0-3561-8069
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 64664-297/39 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
10 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านรี
50 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านรี อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 0-3561-8069
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 64663-238/19 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
11 วิสาหกิจชุมชนบุษกรเต้าหู้นมสดอำเภอป่าโมก
23/ข ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์มือถือ 08-6552-5085
เต้าหู้นมสด
528/2547
เต้าหู้นมสด 64137-29/528 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563

สืบค้นเมื่อ วันที่21 พ.ย. 2562