รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอ่างทอง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอ่างทอง จำนวน 46 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,707 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเกสรดอกไม้และแป้งปั้น
31 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 โทรศัพท์ 0-3564-8098
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 64471-100/422 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
2 กลุ่มจักสานพลาสติก
47/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 0-3561-4190
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64667-808/20 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
3 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน
44/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์มือถือ 08-3158-0358
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
24/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน 62714-404/24 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
4 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองครักษ์
58 ม.1 ซ.- ถ.- ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 0-3564-4156
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าวีราเน่ชุบยางพารา 64665-2682/25 22 ก.พ. 2560 17 มิ.ย. 2562
5 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองครักษ์
58 ม.1 ซ.- ถ.- ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 0-3564-4156
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาชุบยางพารา 64477-2678/25 22 ก.พ. 2560 17 มิ.ย. 2562
6 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่หน้าวัดโบสถ์
25 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160 โทรศัพท์มือถือ 08-2485-3579
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62687-4327/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
7 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพสะ
14 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 0-8990-0294
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 60795-319/348 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
8 กลุ่มแม่บ้านดอนกุ่ม
44 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160 โทรศัพท์มือถือ 08-7122-9689
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 64122-174/709 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
9 กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก
10 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 โทรศัพท์มือถือ 08-6049-6160
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64476-798/20 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
10 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถศิลปถิ่นไม้งาม
21/ก ม.1 ซ.- ถ.- ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์มือถือ 08-0282-9819
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ
949/2558
ประเภททำจากแผ่นไม้ประกอบ 63190-188/949 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
11 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถศิลปถิ่นไม้งาม
21/ก ม.1 ซ.- ถ.- ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์มือถือ 09-0282-9819
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
ประเภททำจากไม้ 63193-212/951 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจักสานบ้านตลาดใหม่
65/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์มือถือ 08-1770-5915
ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย
19/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 63354-234/19 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
13 กลุ่มอาชีพจักสาน
43 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 0-3561-4190
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 64666-899/40 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
14 กลุ่มอาชีพทำกลองตำบลเอกราช
35 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์มือถือ 08-1899-5077
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 62338-705/45 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
15 กลุ่มอาชีพสตรีทำเครื่องประดับเทศบาลเมืองอ่างทอง
73 ม.- ซ.- ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์มือถือ 08-1632-5899
ผลิตภัณฑ์ใยกล้วย
928/2548
ผลิตภัณฑ์ใยกล้วย 62793-2/928 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
16 กลุ่มอาชีพสตรีทำเครื่องประดับเทศบาลเมืองอ่างทอง
73 ม.- ซ.- ถ.อ่างทอง - สิงห์บุรี ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 0-3516-4190
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 64668-522/193 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
17 นาง คมขำ ตรีบุบผา ศิริแพทย์
18 ม.- ซ.- ถ.ริมคลองชลประธาน ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์มือถือ 08-9745-3570
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 61017-321/348 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
18 นาง ชญาภา เป้าทอง
48/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์มือถือ 08-1946-3565
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 62337-291/381 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
19 นาง ณัชชา สุมานาก
10/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 0-8829-3573
กระเป๋าหนังวัว
592/2547
กระเป๋าหนังวัว 63911-159/592 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
20 นาง ณัชชา สุมานาก
10/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 0-8829-3573
กระเป๋าหนังจระเข้
96/2546
กระเป๋าหนังจระเข้ 63913-25/96 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
21 นาง ณัชชา สุมานาก
10/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 0-3561-4190
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัวแท้ 64710-170/592 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
22 นาง สมศรี สารภก
92 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์มือถือ 08-0620-8689
เครื่องเรือนผักตบชวา
402/2558
ชนิดเก้าอี้ 62250-18/402 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
23 นางสาว ธนัญญา กิติสุรกุลชัย
258/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 0-3563-1547
ถั่วทอดแผ่น
266/2547
ถั่วทอดแผ่น 63410-16/266 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
24 นางสาว ธนัญญา กิติสุรกุลชัย
258/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 0-3563-1547
ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง
119/2554
ข้าวตังหน้าหมูหย็อง 63419-62/119 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
25 นางสาว แสนสุข ขวัญใจ
47/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 0-9730-2693
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
กางเกง (เส้นใยประดิษฐ์) 63413-496/836 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
26 นาย ทองชุบ ทรัพย์อนันต์
28/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 โทรศัพท์มือถือ 08-1298-9903
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ
949/2558
ประเภททำจากไม้ 63191-189/949 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
27 นาย ทองชุบ ทรัพย์อนันต์
28/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 โทรศัพท์มือถือ 08-1298-9903
ชิงช้า
1273/2558
ประเภททำจากไม้หรือวัสดุธรรมชาติ 63214-34/1273 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
28 นาย ทองชุบ ทรัพย์อนันต์
28/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 โทรศัพท์มือถือ 08-1298-9903
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เตียงนอน
955/2558
ประเภททำจากไม้ 63115-23/955 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
29 นาย ทองชุบ ทรัพย์อนันต์
28/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 โทรศัพท์มือถือ 08-1298-9903
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
ประเภททำจากไม้ 63192-211/951 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
30 นาย ประทีป รอดภัย
36/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์มือถือ 08-1318-2084
หัวโขน
221/2547
ประเภทใช้เป็นของประดับตกแต่งหรือของที่ระลึก 61529-83/221 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
31 นาย อัศวิน พงษ์สุข
91/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 0-3561-2428
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 64478-739/45 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
32 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านรี
50 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านรี อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 0-3561-8069
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 64664-297/39 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
33 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านรี
50 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านรี อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 0-3561-8069
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 64663-238/19 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
34 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้มตำบลชะไว
28 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ชะไว อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 โทรศัพท์มือถือ 08-6904-2834
ปลาส้ม
26/2557
ชนิดปลาส้มชิ้น 60191-60/26 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
35 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขวาง
19 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์มือถือ 08-4339-5589
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 60770-132/597 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
36 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านรีพัฒนา
68 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านรี อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์มือถือ 08-6967-1309
หมูทุบ
97/2553
หมูทุบ 62369-28/97 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
37 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์รังนกสามัคคี
149 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 0-3560-1078
ผ้าใยกล้วย
925/2548
ชนิดเส้นใยกล้วยผสมเส้นใยธรรมชาติ 63930-3/925 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
38 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรำมะสัก
136 ม.5 ซ. - ถ. - ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 0-3564-5134
ลูกประคบสมุนไพร
176/2546
ลูกประคบสมุนไพร 60219-393/176 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
39 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโรงช้างสามัคคี
66/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 0-3566-2123
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษทิชชู่ 60098-2563/25 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
40 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลวดดัดบ้านโคกขาม
10/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์มือถือ 08-4704-2810
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด
642/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด 63353-69/642 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
41 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาชีพศิลปะประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดใหม่
45/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์มือถือ 08-1381-7581
ผลิตภัณฑ์สำลี
825/2548
ผลิตภัณฑ์สำลี 61152-20/825 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
42 วิสาหกิจชุมชนบุษกรเต้าหู้นมสดอำเภอป่าโมก
23/ข ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์มือถือ 08-6552-5085
เต้าหู้นมสด
528/2547
เต้าหู้นมสด 64137-29/528 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
43 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและส่งเสริมอาชีพบ้านหงษ์
62/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 0-3564-4410
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 62356-406/176 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
44 วิสาหกิจชุมชนอาภานวดแผนไทยบางเจ้าฉ่า
4/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 0-8605-2123
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมว่านหางจระเข้ 60217-135/550 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
45 วิสาหกิจชุมชนอาภานวดแผนไทยบางเจ้าฉ่า
4/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 0-8605-2123
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมมังคุด 60218-202/551 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
46 วิสาหกิจชุมชนอาภานวดแผนไทยบางเจ้าฉ่า
4/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์มือถือ 08-6052-1237
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมมะหาด 61457-209/551 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562

สืบค้นเมื่อ วันที่16 ต.ค. 2561