รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอ่างทอง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอ่างทอง จำนวน 96 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 นางคมขำ-ตรีบุบผา ศิริแพทย์
18 ซ.- ถ.ริมคลองชลประทาน ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 0-8974-5357
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 50-1/348(อท) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
2 วรรณวิษา ทองงาม
10 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 0-3561-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 17-2/417(อท) 6 ต.ค. 2560 5 ต.ค. 2563
3 กลุ่มกระเป๋าแฟชั่นมหาดไทย
3/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 0-3561-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 27-2/205(อท) 25 มิ.ย. 2561 24 มิ.ย. 2564
4 กลุ่มของที่ระลึก บ้านลาว
23 ม.1 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 โทรศัพท์ 0-3561-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
กระดาษเส้นใยพืช
41/2560
กระดาษเส้นใยพืช 89-2/41(อท) 26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2565
5 กลุ่มจักสานกระเป๋าจากเชือกมัดฟาง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวตะพาน
49/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 0-3561-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 38-3/418(อท) 27 ธ.ค. 2561 26 ธ.ค. 2564
6 กลุ่มจักสานกระเป๋าจากเชือกมัดฟาง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวตะพาน
48/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 0-8384-6329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 65-4/418(อท) 26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2565
7 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น
19 ม.1 ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์มือถือ 08-9990-0347
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วน 55-2/1(อท) 26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2565
8 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น
19 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 0-3561-3769
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 45-3/39(อท) 27 พ.ย. 2561 26 พ.ย. 2564
9 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านโพธิ์รังนก
36/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 0-3561-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ประเภทขึ้นรูป 5-1/39(อท) 25 ก.ค. 2560 24 ก.ค. 2563
10 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บางจัก
9/9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์มือถือ 08-9009-3567
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 31-1/422(อท) 25 มิ.ย. 2561 24 มิ.ย. 2564
11 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านท่ามอญ
31/ ม.3 ต.มหาดไทย อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 0-3561-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 88-2/24(อท) 26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2565
12 กลุ่มต้นไม้ประดิษฐ์เพชรมงคล
134/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 โทรศัพท์มือถือ 08-9199-2262
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผักและผลไม้เทียมจากโฟม
580/2547
ผักและผลไม้เทียมจากโฟม 35-2/580(อท) 27 พ.ย. 2561 26 พ.ย. 2564
13 กลุ่มทำกลองเอกราช
60/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์มือถือ 08-6427-1760
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 9-1/45(อท) 25 ก.ค. 2560 24 ก.ค. 2563
14 กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิคชุมชนวัดชัยมงคล
91/1 ม.5 ซ.- ถ.ถนนเทศบาล 5 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 0-3561-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน
245/2556
เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน 37-1/245(อท) 27 พ.ย. 2561 26 พ.ย. 2564
15 กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั้นบ้านบางหูเชือก
68 ม.4 ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 8-9806-1804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 87-1/7(อท) 26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2565
16 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางเจ้าฉ่า
65 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 0-3564-0540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 23-1/36(อท) 20 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2564
17 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์รังนกสามัคคี
149 ม.3 ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 8-1852-9218
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 104-3/24(อท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
18 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรำมะสัก
136 ม.5 ซ.- ถ.- ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 0-3561-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 52-1/176(อท) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
19 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวไผ่
17 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์มือถือ 08-0667-7071
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ 29-2/1038(อท) 25 มิ.ย. 2561 24 มิ.ย. 2564
20 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวไผ่
17 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์มือถือ 08-0667-7071
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 30-1/112(อท) 25 มิ.ย. 2561 24 มิ.ย. 2564
21 กลุ่มแม่บ้านเกษตรชุมชนใหม่ป่าโมก
58/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 0-3561-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ขนมไทย
1/2552
ขนมไทย 19-1/1(อท) 6 ต.ค. 2560 5 ต.ค. 2563
22 กลุ่มไม้ประดิษฐ์เพชรมงคล
134/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 โทรศัพท์ 0-3561-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผักและผลไม้เทียมจากโฟม
580/2547
ผักและผลไม้เทียมจากโฟม 22-1/580(อท) 20 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2564
23 กลุ่มสตรี หมู่ที่4 ตำบลย่านซื่อ
53/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 0-3561-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 54-1/414(อท) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
24 กลุ่มสตรี หมู่ที่ 4 ตำลบย่านซื่อ
53/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 0-3561-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 75-2/195(อท) 26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2565
25 กลุ่มสตรีกระเป๋าหนังตำบลบ้านแห
3/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์มือถือ 08-2234-3553
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 18-1/205(อท) 6 ต.ค. 2560 5 ต.ค. 2563
26 กลุ่มสตรีอาชีพศิลปะประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดใหม่
45/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 0-3561-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์สำลี
825/2548
ผลิตภัณฑ์สำลี 51-1/825(อท) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
27 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจักสานบ้านตลาดใหม่
65/4 ม.2 ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 0-3561-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย 78-4/19(อท) 26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2565
28 กลุ่มอาชีพกระเป๋า รองเท้าผ้าไทย
9 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์มือถือ 08-5171-8077
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 13-1/417(อท) 25 ก.ค. 2560 24 ก.ค. 2563
29 กลุ่มอาชีพจักสานผักตบชวาบ้านปากบาง
22 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 โทรศัพท์ 0-3564-7317
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 44-2/39(อท) 27 พ.ย. 2561 26 พ.ย. 2564
30 กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่
42/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์มือถือ 08-9090-1167
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 32-1/40(อท) 25 มิ.ย. 2561 24 มิ.ย. 2564
31 กลุ่มอาชีพตุ๊กตาชาววังตำบลบางเสด็จ
67/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 0-3566-2995
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ตุ๊กตาชาววัง
75/2556
ตุ๊กตาชาววัง แบบสมัยนิยม 6-1/75(อท) 25 ก.ค. 2560 24 ก.ค. 2563
32 กลุ่มอาชีพตุ๊กตาชาววังตำบลบางเสด็จ
67/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 0-3566-2995
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ตุ๊กตาชาววัง
75/2556
ตุ๊กตาชาววัง แบบดั้งเดิม 7-2/75(อท) 25 ก.ค. 2560 24 ก.ค. 2563
33 กลุ่มอาชีพบ้านพายทอง หมู่ 1
53/3 ม.1 ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 8-7115-5652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก 69-6/20(อท) 26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2565
34 กลุ่มอาชีพบ้านพายทอง หมู่ 1
53/3 ม.1 ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 8-7115-5652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
เปล
203/2546
เปล 70-1/203(อท) 26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2565
35 กลุ่มอาชีพสตรีทำเครื่องประดับเทศบาลเมืองอ่างทอง
73 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 8-1632-5899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ใยกล้วย
928/2548
ผลิตภัณฑ์ใยกล้วย 100-1/928(อท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
36 กลุ่มอาชีพสตรีทำเครื่องประดับเทศบาลเมืองอ่างทอง
73 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 8-1632-5899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 101-8/418(อท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
37 กลุ่มอาชีพสตรีสวนมะม่วง
4 ม.3 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160 โทรศัพท์ 8-7028-2623
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม
1412/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม 102-1/1412(อท) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
38 นาง กิตติยา เที่ยงทิศ
39 ม.1 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 0-3561-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 73-1/615(อท) 26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2565
39 นาง ฉวีวรรณ มีศรี
5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 โทรศัพท์ 0-3561-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
เข็มขัดหนังแท้
377/2559
เข็มขัดหนังจระเข้ 25-1/377(อท) 25 มิ.ย. 2561 24 มิ.ย. 2564
40 นาง ฉวีวรรณ มีศรี
5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 โทรศัพท์ 0-3561-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 26-1/592(อท) 25 มิ.ย. 2561 24 มิ.ย. 2564
41 นาง ณัชชา สุมานาก
10/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 0-9286-4176
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
เข็มขัดหนังแท้
377/2559
เข็มขัดหนังแท้ 76-2/377(อท) 26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2565
42 นาง นันทนา ทรัพย์สุวรรณ์
79/2 ม.7 ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 0-3561-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 63-4/45(อท) 26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2565
43 นาง นันทนา ทรัพย์สุวรรณ์
79/2 ม.7 ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 0-3561-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 64-5/45(อท) 26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2565
44 นาง เนตรนภา ดีษา
19/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มหาดไทย อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 0-8142-6266
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
กระดาษเส้นใยพืช
41/2560
ผลิตภัณฑ์เส้นใยพืช 48-1/41(อท) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
45 นาง มัณฑณา โพธิ์ทอง
51 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 โทรศัพท์ 0-3561-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 21-1/23(อท) 20 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2564
46 นาง ยุพิน สมเชื้อ
33/1 ม.3 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 0-3561-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่ 61-2/184(อท) 26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2565
47 นาง รุ่งรัชต์ คงฉวี
14 ม.7 ซ.- ถ.- ต.มงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160 โทรศัพท์ 0-3561-1978
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 74-1/195(อท) 26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2565
48 นาง รุจี วิจิตตรานุรักษ์
67/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 0-3586-8241
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ตุ๊กตาชาววัง
75/2556
ตุ๊กตาชาววัง แบบสมัยนิยม 20-3/75(อท) 20 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2564
49 นาง รุจี วิจิตตรานุรักษ์
67/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 0-3586-8241
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ตุ๊กตาชาววัง
75/2556
ตุ๊กตาชาววัง แบบสมัยนิยม 36-4/75(อท) 27 พ.ย. 2561 26 พ.ย. 2564
50 นาง วิริยา ตุลาทอง
21/1 ม.6 ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 0-3561-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 77-2/592(อท) 26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2565
12

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563