รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลพบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลพบุรี จำนวน 107 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,434 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม Propsaholic
91/24 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-1645-4447
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
828/2558
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60417-51/828 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
2 กลุ่ม SOFA
96 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ 8-6130-8861
เครื่องเรือนหนังเทียม
1137/2549
เครื่องเรือนหนังเทียม 61151-6/1137 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
3 กลุ่มเครือข่ายผ้าไทยทอมือ หมู๋ที่ 4 ศูนย์ที่ 2
85/1 ม.4 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์ 8-7120-6585
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63385-4372/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
4 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
213/84 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-9745-9872
วัสดุปั้นสำเร็จรูป
780/2556
ชนิดเนื้อละเอียด 61707-20/780 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
5 กลุ่มตัดเย็บเปลบ้านสระวัง
80/1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15210 โทรศัพท์ 8-9241-9310
มุ้ง
380/2547
ประเภทมุ้งประทุนหรือมุ้งปิกนิก 60293-34/380 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
6 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกเจริญ
74 ม.5 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์มือถือ 08-9409-1462
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 58806-4143/17 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
7 กลุ่มทอผ้าบ้านจอมแก้ว
36 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์มือถือ 08-8463-1699
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64285-4424/17 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
8 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ หมู่ที่ 5 ตำบลหลุมข้าว
19/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ 8-6129-0950
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 60388-223/418 18 ม.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
9 กลุ่มไทยพวนคลาสสิค
82/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์มือถือ 08-1318-0379
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 56608-439/836 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
10 กลุ่มบาติกน้ำเต้าหู้
82/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 8-1318-0379
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 61008-514/247 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
11 กลุ่มปั้นลิง
116 ม.7 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์มือถือ 08-9087-8647
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 58502-86/422 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
12 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ทำกระเป๋า
33/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 8-4568-5192
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 60718-1072/417 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
13 กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลาบ้านเขาสว่างวงษ์
211 ม.4 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 8-9233-3133
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นเครื่องประดับ 60634-474/8 26 ก.พ. 2559 18 ก.ย. 2561
14 กลุ่มผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านม่วงแก้ว
34 ม.3 ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์มือถือ 08-6131-8582
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 57037-199/418 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
15 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแก่งเสือเต้นพัฒนา
165 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 โทรศัพท์ 8-9537-1212
เมล็ดทานตะวันอบ
739/2548
ชนิดเมล็ดทานตะวันอบกะเทาะเปลือก 60603-7/739 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
16 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแก่งเสือเต้นพัฒนา
165 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 โทรศัพท์ 8-9537-1212
ข้าวโพดอบเนย
744/2548
ข้าวโพดอบเนย 60600-8/744 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
17 กลุ่มแม่บ้านจักสานเส้นพลาสติก
61/5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์มือถือ 09-6881-6427
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64510-801/20 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
18 กลุ่มแม่บ้านเทศบาลเมืองบ้านหมี่
14/66 ม.- ซ.- ถ.ปิยะบุตร ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์มือถือ 08-1795-4816
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 55875-434/836 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
19 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
40 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์มือถือ 08-4882-4828
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 64646-639/9 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
20 กลุ่มศิลปหัตถกรรมหัวโขน
259 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์มือถือ 08-2233-7023
หัวโขน
221/2547
ประเภทใช้เป็นของประดับตกแต่งหรือของที่ระลึก 56435-75/221 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
21 กลุ่มส่งเสริมสมุนไพรโคกสำโรง (พ่อแก่)
92/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์มือถือ 08-6937-5959
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมถ่านมะรุม 56012-197/665 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
22 กลุ่มส่งเสริมสมุนไพรโคกสำโรง (พ่อแก่)
92/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ 0-8693-7595
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมันมะพร้าวสำหรับสปา 55774-466/259 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
23 กลุ่มส่งเสริมอาชีพแม่บ้านโคกกระเทียม
16/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160 โทรศัพท์ 8-1253-9365
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 61698-240/418 24 พ.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
24 กลุ่มส่งเสริมอาชีพแม่บ้านโคกกระเทียม
16/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160 โทรศัพท์ 8-1253-9365
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61699-1206/196 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
25 กลุ่มส่งเสริมอาชีพแม่บ้านโคกกระเทียม
16/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160 โทรศัพท์ 8-1253-9365
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 61700-2608/25 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
26 กลุ่มสตรีดินไทย
69 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 8-9087-0647
วัสดุปั้นสำเร็จรูป
780/2556
ชนิดเนื้อละเอียด 63349-21/780 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
27 กลุ่มสตรีบ้านโคกดอกไม้
15/1 ม.1 ซ.- ถ.พรหมมาสตร์-บ้านเบิก ต.พรหมมาสตร์ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-1743-5063
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาบน้ำ
843/2548
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาบน้ำ 63392-19/843 25 ต.ค. 2559 14 ก.ย. 2561
28 กลุ่มสตรีบ้านโคกดอกไม้
15/1 ม.1 ซ.- ถ.พรหมมาสตร์-บ้านเบิก ต.พรหมมาสตร์ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-1743-5063
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมมะกรูด 63393-659/92 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
29 กลุ่มสตรีบ้านทร้พย์ดีปลี
178 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์มือถือ 09-1261-7602
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 58188-308/348 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
30 กลุ่มสตรีบ้านทรัพย์ดีปลี
178 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์มือถือ 08-6136-6486
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 57620-2488/25 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
31 กลุ่มสตรีบ้านแม่บำรุง
114 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์มือถือ 09-2612-9271
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 57618-82/422 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
32 กลุ่มสตรีบ้านแม่บำรุง
114 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ 8-1384-2146
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 60390-1169/196 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
33 กลุ่มสตรีปั้นตุ๊กตาตำบลหัวสำโรง
94 ม.11 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์มือถือ 08-1742-3156
วัสดุปั้นสำเร็จรูป
780/2556
วัสดุปั้นสำเร็จรูป 58562-19/780 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
34 กลุ่มสตรีสหกรณ์ตำบลหินปัก
30 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 0-3647-2384
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 56780-1054/197 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
35 กลุ่มสตรีหนองเป็ดพัฒนา
11 ม.7 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์ 8-7814-9138
เปล
203/2546
เปล 63016-125/203 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
36 กลุ่มสมุนไพรเพื่อความงามเฮิร์บแคร์
57 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางขาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180 โทรศัพท์ 8-1853-7889
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมน้ำนมข้าว 59259-132/550 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
37 กลุ่มสมุนไพรเพื่อความงามเฮิร์บแคร์
57 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางขาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180 โทรศัพท์ 8-1853-7889
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมรังนก 59258-234/665 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
38 กลุ่มเสื้อผ้าสตรีมินตรา
52 ม.3 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์มือถือ 08-7671-4321
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 58417-456/836 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
39 กลุ่มหินสีร้อยลาย
45 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190 โทรศัพท์ 8-6537-1449
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 60269-669/421 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
40 กลุ่มอาชีพการถักตะกร้าและกระเป๋าด้วยเชือกมัดฟาง
53/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-7054-7030
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 60292-221/418 18 ม.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
41 ชมรมแม่บ้านศูนย์การบินทหารบก
303 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160 โทรศัพท์มือถือ 08-6414-5707
คุกกี้
118/2555
คุกกี้ 57435-211/118 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
42 ชมรมแม่บ้านศูนย์การบินทหารบก
303 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160 โทรศัพท์มือถือ 08-3927-0776
ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง
119/2554
ข้าวตังหน้าหมูหยอง 57436-57/119 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
43 ด.ต. ดิลก ศรีสกุล
216/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์มือถือ 08-1946-9267
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 58340-319/27 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
44 นาง กนกกุล พุ่มเจริญ
119/15 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-1586-5110
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 60260-1056/417 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
45 นาง จำปี ไตรอุโฆษ
200/87 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160 โทรศัพท์ 8-1036-8763
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 60268-2567/25 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
46 นาง เจริญรัตน์ ชีวะประวัติ
54/8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-9673-4972
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม 62848-2643/25 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
47 นาง เฉลิมศรี จิตรารัชต์
278 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์มือถือ 09-3532-6242
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดต้มสุก 64469-343/27 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
48 นาง เฉลิมศรี จิตรารัชต์
278 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์มือถือ 09-3532-6242
ไข่เยี่ยวม้า
149/2546
ไข่เยี่ยวม้า 64468-8/149 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
49 นาง นราวัลย์ รักฉ่ำพงษ์
77/10 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 9-2864-5447
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 60633-245/413 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
50 นาง นราวัลย์ รักฉ่ำพงษ์
77/10 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 9-2864-5447
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 60792-318/348 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
123

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ม.ค. 2561