รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลพบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลพบุรี จำนวน 99 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม Propsaholic
91/24 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-1645-4447
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
828/2558
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60417-51/828 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
2 กลุ่ม SOFA
96 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ 8-6130-8861
เครื่องเรือนหนังเทียม
1137/2549
เครื่องเรือนหนังเทียม 61151-6/1137 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
3 กลุ่มเครือข่ายผ้าไทยทอมือ หมู๋ที่ 4 ศูนย์ที่ 2
85/1 ม.4 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์ 8-7120-6585
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63385-4372/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
4 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
213/84 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-9745-9872
วัสดุปั้นสำเร็จรูป
780/2556
ชนิดเนื้อละเอียด 61707-20/780 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
5 กลุ่มตัดเย็บเปลบ้านสระวัง
80/1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15210 โทรศัพท์ 8-9241-9310
มุ้ง
380/2547
ประเภทมุ้งประทุนหรือมุ้งปิกนิก 60293-34/380 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
6 กลุ่มทอผ้าบ้านจอมแก้ว
36 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์มือถือ 08-8463-1699
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64285-4424/17 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
7 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ หมู่ 10
65 ม.10 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์ 0-9252-7547
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 33-3/17(ลบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
8 กลุ่มบาติกน้ำเต้าหู้
82/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 8-1318-0379
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 61008-514/247 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
9 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ทำกระเป๋า
33/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 8-4568-5192
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 60718-1072/417 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
10 กลุ่มแม่บ้านกองพันปฎิบัติการจิตวิทยา
130 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3642-5146
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ไข่เค็ม
27/2550
ไข่เค็ม 11-1/27(ลบ) 5 ก.ย. 2560 4 ก.ย. 2563
11 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแก่งเสือเต้นพัฒนา
165 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 โทรศัพท์ 8-9537-1212
เมล็ดทานตะวันอบ
739/2548
ชนิดเมล็ดทานตะวันอบกะเทาะเปลือก 60603-7/739 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
12 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแก่งเสือเต้นพัฒนา
165 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 โทรศัพท์ 8-9537-1212
ข้าวโพดอบเนย
744/2548
ข้าวโพดอบเนย 60600-8/744 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
13 กลุ่มแม่บ้านจักสานเส้นพลาสติก
61/5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์มือถือ 09-6881-6427
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64510-801/20 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
14 กลุ่มแม่บ้านท่าศาลา
162 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-7116-9707
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
น้ำนมข้าวโพด
124/2554
น้ำนม 5-1/124(ลบ) 5 ก.ย. 2560 4 ก.ย. 2563
15 กลุ่มแม่บ้านเทศบาลเมืองบ้านหมี่
14/66 ถ.ปิยบุตร ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 8-1795-4816
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 16-1/417(ลบ) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
16 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
40 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์มือถือ 08-4882-4828
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 64646-639/9 22 ก.พ. 2560 17 มิ.ย. 2562
17 กลุ่มลูกประคบสมุนไพร
174 ม.4 ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190 โทรศัพท์ 8-1434-7346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 32-1/176(ลบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
18 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าบ้านมหาโพธิ
11/2 ม.2 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 8-4337-8752
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 14-1/17(ลบ) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ
197 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 โทรศัพท์ 8-9525-5271
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
น้ำฟักข้าว
1459/2556
น้ำฟักข้าว 2-1/1459(ลบ) 5 ก.ย. 2560 4 ก.ย. 2563
20 กลุ่มส่งเสริมอาชีพแม่บ้านโคกกระเทียม
16/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160 โทรศัพท์ 8-1253-9365
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61699-1206/196 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
21 กลุ่มส่งเสริมอาชีพแม่บ้านโคกกระเทียม
16/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160 โทรศัพท์ 8-1253-9365
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 61700-2608/25 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
22 กลุ่มสตรีดินไทย
69 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 0-8908-7064
วัสดุปั้นสำเร็จรูป
780/2556
ชนิดเนื้อละเอียด 63349-21/780 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
23 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านชอนสมบรูณ์
30/1 ม.4 ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 8-6524-9664
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 15-2/17(ลบ) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
24 กลุ่มสตรีบ้านโคกดอกไม้
15/1 ม.1 ซ.- ถ.พรหมมาสตร์-บ้านเบิก ต.พรหมมาสตร์ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-1743-5063
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมมะกรูด 63393-659/92 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
25 กลุ่มสตรีบ้านแม่บำรุง
114 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ 8-1384-2146
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 60390-1169/196 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
26 กลุ่มสตรีหนองเป็ดพัฒนา
11 ม.7 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์ 8-7814-9138
เปล
203/2546
เปล 63016-125/203 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
27 กลุ่มสตรีอาสาหมู่ที่5
66 ม.5 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-1448-7474
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะ 29-1/115(ลบ) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
28 กลุ่มสมุนไพรความงามเฮริ์บแคร์
57 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางขาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180 โทรศัพท์ 8-1853-7889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
แชมพู
92/2552
แชมพูขิง 6-1/92(ลบ) 5 ก.ย. 2560 4 ก.ย. 2563
29 กลุ่มสมุนไพรเพื่อความงามเฮริ์บแคร์
57 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางขาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180 โทรศัพท์ 8-1853-7889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมใบบัวบก 8-1/550(ลบ) 5 ก.ย. 2560 4 ก.ย. 2563
30 กลุ่มสมุนไพรเพื่อความงามเฮริ์บแคร์
57 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางขาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180 โทรศัพท์ 8-1853-7889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา 7-1/259(ลบ) 5 ก.ย. 2560 4 ก.ย. 2563
31 กลุ่มหินสีร้อยลาย
45 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190 โทรศัพท์ 8-6537-1449
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 60269-669/421 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
32 ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านสมสนอง
118/2 ถ.ตลาดใหม่ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 8-1775-9433
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป 28-2/25(ลบ) 25 ก.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
33 ดาบตรี ดิลก ศรีสกุล
216/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-8194-6926
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 41-2/27(ลบ) 21 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2564
34 ท็อปป้าแคมป์(สำนักงานใหญ่)
3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230 โทรศัพท์ 0-8927-7277
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
เสื้อชูชีพ
1101/2548
เสื้อชูชีพ 44-1/1101(ลบ) 22 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2564
35 นาง กนกกุล พุ่มเจริญ
119/15 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-1586-5110
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 60260-1056/417 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
36 นาง กาญจนา สมัครการ
94 ม.1 ต.ซับสมบูรณ์ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 9-5654-9369
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
มุ้ง
380/2547
ประเภทมุ้งสี่เหลี่ยม 22-1/380(ลบ) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
37 นาง จำปี ไตรอุโฆษ
200/87 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160 โทรศัพท์ 8-1036-8763
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 60268-2567/25 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
38 นาง เจริญรัตน์ ชีวะประวัติ
54/8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-9673-4972
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม 62848-2643/25 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
39 นาง เฉลิมศรี จิตรารัชต์
278 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์มือถือ 09-3532-6242
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดต้มสุก 64469-343/27 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
40 นาง เฉลิมศรี จิตรารัชต์
278 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์มือถือ 09-3532-6242
ไข่เยี่ยวม้า
149/2546
ไข่เยี่ยวม้า 64468-8/149 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
41 นาง ต้อย ขนันไทย
34 ม.5 ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์ 0-8990-5434
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 34-4/17(ลบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
42 นาง ทองคูณ มาช่วย
83 ม.4 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 โทรศัพท์ 9-5175-1536
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 23-1/182(ลบ) 25 ก.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
43 นาง นราวัลย์ รักฉ่ำพงษ์
77/10 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 9-2864-5447
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 60633-245/413 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
44 นาง นราวัลย์ รักฉ่ำพงษ์
77/10 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 9-2864-5447
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 60792-318/348 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
45 นาง นราวัลย์ รักฉ่ำพงษ์
77/10 ม.2 ซ.มิตรภาพ ถ.พรปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 9-2864-5447
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 60636-768/195 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
46 นาง บุญปลูก คำตา
129/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-1253-7582
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้สำหรับประดับตกแต่งหรือเป็นของที่ระลึก 60631-161/82 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
47 นาง พภัสสรณ์ ปัญญาคุณานนท์
130/12 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160 โทรศัพท์ 9-4241-6705
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมมะกรูดและอัญชัน 62435-640/92 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
48 นาง พภัสสรณ์ ปัญญาคุณานนท์
130/12 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160 โทรศัพท์ 9-4241-6705
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมดินสอพอง 62433-273/665 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
49 นาง พภัสสรณ์ ปัญญาคุณานนท์
130/12 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160 โทรศัพท์ 9-4241-6705
สบู่เหลว
95/2552
สบุู่เหลวผสมใบบัวบก 62434-379/95 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
50 นาง พภัสสรณ์ ปัญญาคุณานนท์
130/12 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160 โทรศัพท์ 9-4241-6705
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมขมิ้น 62849-276/665 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
12

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562