รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลพบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลพบุรี จำนวน 211 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม SOFA
96 ม.8 ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ 0-9853-9658
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
เครื่องเรือนหนังเทียม
1137/2549
เครื่องเรือนหนังเทียม 87-1/1137(ลบ) 30 เม.ย. 2562 29 เม.ย. 2565
2 กลุ่มกะลาสามัคคี
38/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230 โทรศัพท์ 0-6364-1910
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 177-2/19(ลบ) 31 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2565
3 กลุ่มกะลาสามัคคี
38/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230 โทรศัพท์ 0-6364-1910
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 178-3/8(ลบ) 31 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2565
4 กลุ่มงานทำมือ(งานถักโครเชต์)
17 ม.7 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ 0-6165-2083
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 106-1/195(ลบ) 13 พ.ค. 2562 12 พ.ค. 2565
5 กลุ่มช้อนลงยาสี
114 ม.5 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 0-3677-0135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
เครื่องทองเหลือง
73/2546
ประเภทเครื่องทองเหลืองหล่อ 125-1/73(ลบ) 13 พ.ค. 2562 12 พ.ค. 2565
6 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านพระที่นั่งเย็น
365 ม.8 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3677-0135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ผลิตภัณฑ์จากใบยางพารา 121-3/24(ลบ) 13 พ.ค. 2562 12 พ.ค. 2565
7 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านพระที่นั่งเย็น
365 ม.8 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-8980-1673
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพด 120-2/24(ลบ) 13 พ.ค. 2562 12 พ.ค. 2565
8 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านสมสนอง
118/2 ถ.ตลาดใหม่ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 0-8177-5943
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินสำเร็จรูป 92-1/24(ลบ) 30 เม.ย. 2562 29 เม.ย. 2565
9 กลุ่มต้นไม้มงคล
51/1 ม.2 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 0-8705-6925
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 139-2/800(ลบ) 18 มิ.ย. 2562 17 มิ.ย. 2565
10 กลุ่มถักตะกร้าโครงเหล็กเชือกมัดฟางสีบ้านหนองเต้าปูน
105 ม.11 ต.สะแกราบ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ 0-8980-0835
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 145-7/418(ลบ) 18 มิ.ย. 2562 17 มิ.ย. 2565
11 กลุ่มทอผ้าบ้านร่วมใจสามัคคี
2 ม.12 ซ.- ถ.- ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์ 0-8981-1044
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 198-21/17(ลบ) 2 ก.ย. 2562 1 ก.ย. 2565
12 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ หมู่ 10
65 ม.10 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์ 0-9252-7547
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 33-3/17(ลบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
13 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ หมู่ 6 ตำบลโคกเจริญ
53 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์ 0-3641-1991
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 199-22/17(ลบ) 2 ก.ย. 2562 1 ก.ย. 2565
14 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านใหม่ศรีอุบล
8 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์ 0-8179-5862
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 200-23/17(ลบ) 2 ก.ย. 2562 1 ก.ย. 2565
15 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าอเนกประสงค์
7/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 โทรศัพท์ 0-8613-0715
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 193-7/412(ลบ) 2 ก.ย. 2562 1 ก.ย. 2565
16 กลุ่มไทยพวนคลาสสิค
82/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 0-8131-8037
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 54-1/835(ลบ) 24 ก.ย. 2561 23 ก.ย. 2564
17 กลุ่มนันทนาการหรรษาเพื่อชีวิต
75 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 0-8953-8358
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 170-5/412(ลบ) 31 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2565
18 กลุ่มนาแฮนด์เมค(ศิลปเชือกถักเมืองละโว้)
208 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190 โทรศัพท์ 0-8532-9300
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 81-3/421(ลบ) 30 เม.ย. 2562 29 เม.ย. 2565
19 กลุ่มบาติกน้ำเต้าหู้
24 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 0-8131-8037
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ(เส้นใยประดิษฐ์) 180-3/246(ลบ) 31 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2565
20 กลุ่มบาติกน้ำเต้าหู้
24 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 0-8131-8037
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ฝ้าย 53-1/52(ลบ) 24 ก.ย. 2561 23 ก.ย. 2564
21 กลุ่มปั้นลิง
116 ม.7 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 0-8908-7864
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 69-1/422(ลบ) 15 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2565
22 กลุ่มผ้าทอมัดหมี่
11 ม.7 ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์ 0-3677-0135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 117-16/17(ลบ) 13 พ.ค. 2562 12 พ.ค. 2565
23 กลุ่มผ้าทอแสงจันทร์ผ้ามัดหมี่
105 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 0-8198-9545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (แบบดั้งเดิม) 78-12/17(ลบ) 15 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2565
24 กลุ่มมัดหมี่มหาโพธิ
11/2 ม.2 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 0-8433-7875
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 107-2/197(ลบ) 13 พ.ค. 2562 12 พ.ค. 2565
25 กลุ่มมุจลินทร์คราฟท์
13/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.มุจลินท์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ 0-8904-8199
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 189-4/196(ลบ) 31 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2565
26 กลุ่มแม่บ้านกองพันปฎิบัติการจิตวิทยา
130 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3642-5146
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ไข่เค็ม
27/2550
ไข่เค็ม 11-1/27(ลบ) 5 ก.ย. 2560 4 ก.ย. 2563
27 กลุ่มแม่บ้านเกษตร
26 ม.7 ซ.- ถ.- ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ 0-6379-8812
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 190-2/348(ลบ) 2 ก.ย. 2562 1 ก.ย. 2565
28 กลุ่มแม่บ้านจักสานเส้นพลาสติก
61/5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ 0-9532-6979
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 209-6/20(ลบ) 23 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2566
29 กลุ่มแม่บ้านชุมชนเทศบาลเมืองบ้านหมี่
14/66 ถ.ปิยะบุตร ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 0-3677-0135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 112-3/835(ลบ) 13 พ.ค. 2562 12 พ.ค. 2565
30 กลุ่มแม่บ้านชุมชนเทศบาลเมืองบ้านหมี่
14/66 ถ.ปิยะบุตร ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 0-8917-6558
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
แบบเสื้อ (ชนิดเส้นใยประดิษฐ์) 132-6/835(ลบ) 18 มิ.ย. 2562 17 มิ.ย. 2565
31 กลุ่มแม่บ้านชุมชนเทศบาลเมืองบ้านหมี่
14/66 ม.- ถ.ปิยะบุตร ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 0-8179-5481
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
แบบเสื้อ(ชนิดเส้นใยผสม) 133-1/836(ลบ) 18 มิ.ย. 2562 17 มิ.ย. 2565
32 กลุ่มแม่บ้านท่าศาลา
162 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 8-7116-9707
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
น้ำนมข้าวโพด
124/2554
น้ำนม 5-1/124(ลบ) 5 ก.ย. 2560 4 ก.ย. 2563
33 กลุ่มแม่บ้านเทศบาลเมืองบ้านหมี่
14/66 ถ.ปิยบุตร ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 8-1795-4816
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 16-1/417(ลบ) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
34 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
40 ม.2 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทรศัพท์ 0-8488-2482
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 146-2/9(ลบ) 18 มิ.ย. 2562 17 มิ.ย. 2565
35 กลุ่มลูกประคบสมุนไพร
174 ม.4 ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190 โทรศัพท์ 8-1434-7346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 32-1/176(ลบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
36 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าบ้านมหาโพธิ
11/2 ม.2 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 8-4337-8752
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 14-1/17(ลบ) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
37 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ
197 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 โทรศัพท์ 8-9525-5271
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
น้ำฟักข้าว
1459/2556
น้ำฟักข้าว 2-1/1459(ลบ) 5 ก.ย. 2560 4 ก.ย. 2563
38 กลุ่มศูนย์ศิลปินOTOP
22 ม.4 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์ 0-8990-5933
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 55-8/17(ลบ) 24 ก.ย. 2561 23 ก.ย. 2564
39 กลุ่มสตรีดินไทย
69 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 0-8005-4772
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
วัสดุปั้นสำเร็จรูป
780/2556
วัสดุปั้นสำเร็จรูป ชนิดเนื้อหยาบ 82-2/780(ลบ) 30 เม.ย. 2562 29 เม.ย. 2565
40 กลุ่มสตรีดินไทย
69 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 0-8005-4772
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 84-1/595(ลบ) 30 เม.ย. 2562 29 เม.ย. 2565
41 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านชอนสมบรูณ์
30/1 ม.4 ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 8-6524-9664
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 15-2/17(ลบ) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
42 กลุ่มสตรีบ้านโคกดอกไม้
15/1 ม.1 ซ.- ถ.พรหมมาสตร์-บ้านเบิก ต.พรหมมาสตร์ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3676-3912
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมมะกรูด 208-2/92(ลบ) 23 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2566
43 กลุ่มสตรีบ้านทรัพย์ดีปลี
178 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 0-9126-1760
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 67-1/348(ลบ) 15 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2565
44 กลุ่มสตรีบ้านแม่บำรุง
114 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ 0-8138-4214
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 83-1/1122(ลบ) 30 เม.ย. 2562 29 เม.ย. 2565
45 กลุ่มสตรีบ้านแม่บำรุง
114 ม.6 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ 0-8138-4214
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป 57-4/25(ลบ) 14 ม.ค. 2562 13 ม.ค. 2565
46 กลุ่มสตรีบ้านแม่บำรุง
114 ม.6 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ 0-8138-4214
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 58-1/615(ลบ) 14 ม.ค. 2562 13 ม.ค. 2565
47 กลุ่มสตรีบ้านหนองปล้อง
46/3 ม.5 ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 0-6305-6993
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 110-15/17(ลบ) 13 พ.ค. 2562 12 พ.ค. 2565
48 กลุ่มสตรีบ้านหนองปล้อง
46/3 ม.5 ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 0-6305-6993
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 109-1/247(ลบ) 13 พ.ค. 2562 12 พ.ค. 2565
49 กลุ่มสตรีปั้นตุ๊กตาตำบลหัวสำโรง
94 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ 0-8174-2315
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
วัสดุปั้นสำเร็จรูป
780/2556
วัสดุปั้นสำเร็จรูป ชนิดเนื้อหยาบ 70-1/780(ลบ) 15 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2565
50 กลุ่มสตรีสหกรณ์ตำบลหินปัก
30 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 0-8600-3823
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 51-1/197(ลบ) 24 ก.ย. 2561 23 ก.ย. 2564
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563