รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 70 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,262 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานบ้านปากคลองบางกระเพียง
21 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ 8-4703-2159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย 7-1/19(สห) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
2 กลุ่มจักสานบ้านสวนมะปราง
58 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 0-3650-7213
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 64183-892/40 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
3 กลุ่มจักสานหวายบ้านโคกพร้าว
15/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์ 0-3650-7213
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 64184-235/19 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
4 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
37/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์ 8-9409-2654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 12-1/25(สห) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
5 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
37/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์ 8-9409-2654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากโลหะ
633/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากโลหะ 11-1/633(สห) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
6 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าตำบลบางน้ำเชี่ยว
48 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์ 0-3659-9406
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 59308-1119/835 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
7 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านการ้อง
10 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 8-6791-7938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 10-1/412(สห) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเงินออมเฉลิมพระเกียรติ
16/1 ม.7 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์ 0-3659-7584
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มดองน้ำเกลือชนิดต้มสุก 58045-317/27 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
9 กลุ่มไม้กวาดแม่บ้านโพทะเลพัฒนา
2/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์มือถือ 08-3198-0274
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 56677-194/418 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
10 กลุ่มสตรีท่างามสดใส-ลายคราม
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 0-3650-7213
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 61425-1090/417 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
11 กลุ่มสตรีสหกรณ์โพทะเล
51/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์มือถือ 08-9803-8864
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยอบเนย 57445-132/1038 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
12 กลุ่มสตรีสหกรณ์โพทะเล
51/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์ 0-3650-7213
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยฉาบ 62469-188/1038 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
13 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางพระนอน
117/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 0-3650-7213
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64181-657/412 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
14 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางพระนอน
117/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 0-3650-7213
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 64659-253/413 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
15 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางพระนอน
117/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-7054-4294
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 57888-2497/25 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
16 กลุ่มอนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้ำน้อย
3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์ 0-3650-7213
ผลิตภัณฑ์ดินเผา
1457/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผา 60829-38/1457 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
17 กลุ่มอาชีพบ้านดงทอง
23/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 8-9538-6548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 6-1/182(สห) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
18 กลุ่มอาชีพบ้านดงทอง
23/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 8-9538-6548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 5-1/9(สห) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
19 กลุ่มอาชีพหัตถกรรมตำบลม่วงหมู่
35/8 ม.2 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16160 โทรศัพท์ 0-3650-7213
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 63266-777/20 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
20 นาง โกสุม พรโพธิ์
126/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140 โทรศัพท์มือถือ 08-9085-5987
เปล
203/2546
เปล 57887-115/203 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
21 นาง ถาวร บุญธรรม
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16160 โทรศัพท์ 0-3650-7213
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
1446/2553
ปลอกหมอนหนุน (เส้นใยผสม) 63505-20/1446 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
22 นาง นิยม ลูกอินทร์
46 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-1171-1872
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 57867-205/418 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
23 นาง นิยม ลูกอินทร์
46 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 0-3650-7213
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน
353/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน 60496-122/353 18 ม.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
24 นาง บุญส่ง ปานหัวไผ่
13 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์ 0-3650-7213
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 64179-632/9 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
25 นาง บุปผา ดาปัง
167/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์ 0-3650-7213
คุกกี้
118/2555
คุกกี้สิงคโปร์รวมรส 62483-219/118 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
26 นาง เพ็ญพิมล ธงเส็งเกลียว
137 ม.5 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์ 0-3650-7213
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดต้มสุก 61195-330/27 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
27 นาง ยุพา ชาตตระกูล
111 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ 8-2591-0701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 9-1/418(สห) 16 มิ.ย. 2560 18 ก.ย. 2561
28 นาง วันเพ็ญ หาญคำ
32/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์มือถือ 08-6076-5871
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่ว 58641-184/115 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
29 นาง สมคิด งามเนตร์
56 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-1364-1505
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 57211-201/418 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
30 นาง สมปอง ตรอกพุทรา
58 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์ 0-3650-7213
ผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อย
236/2547
ผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อย 61158-75/236 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
31 นาง อนันต์ ปานดี
55/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140 โทรศัพท์มือถือ 08-6126-7050
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 56676-2450/25 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
32 นาง อรวรรณ มหาลี
190/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์ 8-9234-7589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมะรุมสำหรับสปา 3-1/259(สห) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
33 นาง อรวรรณ มหาลี
190/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์ 8-9234-7589
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมมะหาดและดอกอัญชัน 64712-671/92 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
34 นางสาว พิทยา อู่ทอง
38/1 ม.13 ซ.- ถ.- ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์มือถือ 08-6813-3754
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 56675-193/418 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
35 นางสาว รจนา จันทราสา
29 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์มือถือ 08-1901-4116
เครื่องปั้นดินเผาเคลือบขี้เถ้า
627/2556
ชนิดที่ใช้กับอาหาร 60100-4/627 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
36 นางสาว สมควร พันฮวบ
70/27 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ 0-3650-7213
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมสมุนไพร 60793-616/92 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
37 นางสาว สุรภา จันทร์เพ็ง
57/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 8-6134-9068
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
250/2558
แบบใช้งานทั่วไป 1-1/250(สห) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
38 นางสาว สุรภา จันทร์เพ็ง
57/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 8-6134-9068
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
66/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน 2-1/66(สห) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
39 นาย เจริญ คุ้มมา
38/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 09-6253-3203
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 58362-330/23 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
40 นาย โชติอนันต์ แก้วเกิด
1/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์มือถือ 08-1292-1745
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว
78/2546
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว 64660-101/78 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
41 นาย นพ เมฆสุต
1374 ม.- ซ.- ถ.เหนือวัดเสฐียร ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-9195-1374
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันตะไคร้สำหรับสปา 59138-490/259 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
42 นาย ประจวบ เหลือหลาย
99/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์มือถือ 08-9744-9262
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 64905-2694/25 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
43 นาย พยุง นิตระ
1/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์มือถือ 08-6061-2372
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 57040-520/9 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
44 นาย พยุง นิตระ
1/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์มือถือ 08-6061-2372
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 57039-177/182 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
45 นาย เรียม แก้ววิมล
38/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 0-3650-7213
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 60828-144/823 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
46 นาย สุพจน์ ประสงค์สุขสันต์
333 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์มือถือ 08-1658-0312
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วฟักไข่ 57444-181/115 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
47 นาย สุพจน์ ประสงค์สุขสันต์
333 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 08-1658-0312
ขนมโมจิ
117/2555
โมจินมสดมะพร้าวน้ำหอมใบเตย 57752-19/117 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
48 นาย เอษณะ กลัดแดง
2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 0-3650-7213
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 64182-162/410 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้จันทน์-พวงหรีด
49 ม.4 ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ 0-3654-3228
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 58520-2515/25 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
50 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้จันทน์-พวงหรีด
49 ม.4 ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ 0-3654-3228
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู
971/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู 58501-27/971 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
12

สืบค้นเมื่อ วันที่26 เม.ย. 2561