รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 122 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานท่างาม
99 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 09-6852-0962
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 51-3/19(สห) 9 ส.ค. 2561 8 ส.ค. 2564
2 กลุ่มจักสานบ้านปากคลองบางกระเพียง
21 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-4703-2159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย 7-1/19(สห) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
3 กลุ่มจักสานบ้านปากคลองบางกระเพียง
21 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-4703-2159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 111-6/19(สห) 24 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2566
4 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากโครงงอบบ้านวัดน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วราย
28/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-6758-0938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
66/2559
งอบจากใบลาน 78-2/66(สห) 31 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2565
5 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากโครงงอบบ้านวัดน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วราย
28/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-6758-0938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
โครงงอบจักสานไม้ไผ่ 79-1/40(สห) 31 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2565
6 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าตำบลบางน้ำเชี่ยว
48 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 09-5498-3582
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 82-4/835(สห) 13 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2565
7 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าตำบลบางน้ำเชี่ยว
48 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 09-5498-3582
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
กระเป๋าจากเศษผ้า 20-4/412(สห) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
8 กลุ่มผู้สูงอายุบ้านพิกุลทองสามัคคี
55/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140 โทรศัพท์มือถือ 08-6126-7050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ตะกร้าหวายชำร่วย 87-4/19(สห) 31 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2565
9 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านการ้อง
10 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-6791-7938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 112-11/412(สห) 24 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2566
10 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านการ้อง
10 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-6791-7938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 10-1/412(สห) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
11 กลุ่มรวมใจพัฒนา
77/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 06-5580-9730
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้า 99-10/412(สห) 13 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2565
12 กลุ่มลวดดัดลายประดับดอกไม้งานมงคล
37/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 08-9409-2654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากโลหะ
633/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากโลหะ 11-1/633(สห) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
13 กลุ่มลวดดัดลายประดับดอกไม้งานมงคล
37/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 08-9409-2654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 71-4/24(สห) 21 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2565
14 กลุ่มลวดดัดลายประดับดอกไม้งานมงคล
37/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 08-9409-2654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 119-1/651(สห) 24 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2566
15 กลุ่มสตรีสหกรณ์พระนอนจักรสีห์
67 ม.1 ซ.- ถ.- ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ 8-6891-0877
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 18-2/20(สห) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
16 กลุ่มสตรีสหกรณ์โพทะเล
51/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์ 8-9803-8864
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยแซนวิช และกล้วยบาร์บีคิว 24-1/1038(สห) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
17 กลุ่มสตรีสหกรณ์โพทะเล
51/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์ 8-9803-8864
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 23-1/35(สห) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
18 กลุ่มสตรีสหกรณ์โพทะเล
51/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์ 8-9803-8864
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยม้วน 22-1/112(สห) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
19 กลุ่มสิงห์ชวาบ้านทุ่งกลับน้อย
16/6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์มือถือ 08-1290-6048
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 121-2/39(สห) 24 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2566
20 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางพระนอน
117/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 8-7054-4294
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 14-1/836(สห) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
21 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางพระนอน
117/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 8-7054-4294
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 13-1/835(สห) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
22 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางพระนอน
117/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 8-7054-4294
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 32-1/196(สห) 19 มี.ค. 2561 18 มี.ค. 2564
23 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางพระนอน
117/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-7054-4294
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 113-5/24(สห) 24 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2566
24 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางพระนอน
117/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-7054-4294
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 114-12/412(สห) 24 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2566
25 กลุ่มอาชีพบ้านดงทอง
23/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-9538-6548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 55-4/9(สห) 21 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2565
26 กลุ่มอาชีพบ้านดงทอง
23/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-9538-6548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 54-3/182(สห) 21 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2565
27 กลุ่มอาชีพบ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลทับยา
46/4 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-1292-8962
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พวงกุญแจประดิษฐ์จากเศษผ้า 96-9/412(สห) 13 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2565
28 กลุ่มอาชีพสตรีโพธาภิวัฒน์
130 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-4066-1604
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ตะกร้าจักสานไม้ไผ่ 93-2/40(สห) 13 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2565
29 นาง โกสุม พรโพธิ์
126/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140 โทรศัพท์ 8-9085-5987
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
เปล
203/2546
เปล 40-1/203(สห) 7 พ.ค. 2561 6 พ.ค. 2564
30 นาง จิตนิภา แก้วคง
37/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 08-9409-2654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ตะกร้าจักสานไม้ไผ่ 98-3/40(สห) 13 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2565
31 นาง ชมพู ตันพาณิชย์
529/14 ม.6 ซ.- ถ.- ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-6812-7250
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมมะกรูด 73-1/92(สห) 31 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2565
32 นาง ดัชนี ปานหัวไผ่
13 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 09-3632-5717
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 94-7/9(สห) 13 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2565
33 นาง ดัชนี ปานหัวไผ่
13 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 09-3632-5717
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 95-1/39(สห) 13 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2565
34 นาง นิธินันท์ อุ่นประเสริฐ
102 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 08-1780-4372
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ที่รองแก้วถักโครเชต์ 97-1/195(สห) 13 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2565
35 นาง นิธินันท์ อุ่นประเสริฐ
102 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 08-1780-4372
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 120-1/615(สห) 24 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2566
36 นาง นิศรัต์ สระ
17/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์ 8-5424-9176
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 21-5/412(สห) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
37 นาง บุญยืน ทิพย์ทวี
61 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์มือถือ 09-8046-9235
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ตะกร้าจากเส้นพลาสติก 107-7/20(สห) 13 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2565
38 นาง เบญจ ถนอมศิลป์
30 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 8-1851-5623
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
250/2558
กระเป๋าผ้าด้นมือ 16-3/250(สห) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
39 นาง ประทุม บุญย้าย
วัดโพธิ์ข้าวผอก ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ 8-1852-0388
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 35-6/412(สห) 7 พ.ค. 2561 6 พ.ค. 2564
40 นาง ยุพา ชาตตระกูล
111 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-2591-0701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 123-9/418(สห) 24 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2566
41 นาง ยุพา ชาตตระกูล
111 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-2591-0701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 124-15/412(สห) 24 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2566
42 นาง รภัส์วรีญ์ เทียมทันพร
19/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์มือถือ 08-7066-9550
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
พานบายศรีดินญี่ปุ่นปั้น 103-1/422(สห) 13 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2565
43 นาง ลาวัลย์ ทองปุสสะ
169 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-1491-3151
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 68-5/9(สห) 21 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2565
44 นาง วันดี นาคแดง
7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 09-1260-7061
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 100-1/972(สห) 13 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2565
45 นาง วันเพ็ญ หาญคำ
32/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์มือถือ 08-6076-5871
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่ว 91-2/115(สห) 13 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2565
46 นาง ศิริลักษณ์ ฉิมบุรุษ
3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์มือถือ 08-6004-0997
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังวัวแท้ 45-1/206(สห) 9 ส.ค. 2561 8 ส.ค. 2564
47 นาง สมใจ ตุ้มทอง
77/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-9830-8070
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
กล่องทิชชู่ประดิษฐ์จากเศษผ้า 86-8/412(สห) 31 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2565
48 นาง สมมาส ศรีพรหมตระกูล
78/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 08-9242-4711
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 88-6/9(สห) 31 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2565
49 นาง สมมาส ศรีพรหมตระกูล
78/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 08-9242-4711
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 89-4/182(สห) 31 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2565
50 นาง สุรีพร อำนรรฆสรเดช
37/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์ 8-3693-1427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
เข็มขัดจากเชือกไนลอน 29-2/418(สห) 19 มี.ค. 2561 18 มี.ค. 2564
123

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563