รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 80 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,414 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานท่างาม
99 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 09-6852-0962
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 51-3/19(สห) 9 ส.ค. 2561 8 ส.ค. 2564
2 กลุ่มจักสานบ้านปากคลองบางกระเพียง
21 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ 8-4703-2159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย 7-1/19(สห) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
3 กลุ่มจักสานบ้านสวนมะปราง
58 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 0-3650-7213
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 64183-892/40 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
4 กลุ่มจักสานหวายบ้านโคกพร้าว
15/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์ 0-3650-7213
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 64184-235/19 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
5 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าตำบลบางน้ำเชี่ยว
48 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 09-5498-3582
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
กระเป๋าจากเศษผ้า 20-4/412(สห) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
6 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านการ้อง
10 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 8-6791-7938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 10-1/412(สห) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
7 กลุ่มลวดดัดลายประดับดอกไม้งานมงคล
37/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 08-9409-2654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากโลหะ
633/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากโลหะ 11-1/633(สห) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
8 กลุ่มลวดดัดลายประดับดอกไม้งานมงคล
37/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 08-9409-2654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 71-4/24(สห) 21 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2565
9 กลุ่มสตรีสหกรณ์พระนอนจักรสีห์
67 ม.1 ซ.- ถ.- ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ 8-6891-0877
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 18-2/20(สห) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
10 กลุ่มสตรีสหกรณ์โพทะเล
51/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์ 0-3650-7213
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยฉาบ 62469-188/1038 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
11 กลุ่มสตรีสหกรณ์โพทะเล
51/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์ 8-9803-8864
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยแซนวิช และกล้วยบาร์บีคิว 24-1/1038(สห) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
12 กลุ่มสตรีสหกรณ์โพทะเล
51/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์ 8-9803-8864
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 23-1/35(สห) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
13 กลุ่มสตรีสหกรณ์โพทะเล
51/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์ 8-9803-8864
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยม้วน 22-1/112(สห) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
14 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางพระนอน
117/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 0-3650-7213
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64181-657/412 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
15 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางพระนอน
117/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 0-3650-7213
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 64659-253/413 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
16 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางพระนอน
117/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 8-7054-4294
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 14-1/836(สห) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
17 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางพระนอน
117/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 8-7054-4294
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 13-1/835(สห) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
18 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางพระนอน
117/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 8-7054-4294
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 32-1/196(สห) 19 มี.ค. 2561 18 มี.ค. 2564
19 กลุ่มอาชีพบ้านดงทอง
23/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-9538-6548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 55-4/9(สห) 21 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2565
20 กลุ่มอาชีพบ้านดงทอง
23/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-9538-6548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 54-3/182(สห) 21 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2565
21 กลุ่มอาชีพหัตถกรรมตำบลม่วงหมู่
35/8 ม.2 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16160 โทรศัพท์ 0-3650-7213
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 63266-777/20 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
22 นาง โกสุม พรโพธิ์
126/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140 โทรศัพท์ 8-9085-5987
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
เปล
203/2546
เปล 40-1/203(สห) 7 พ.ค. 2561 6 พ.ค. 2564
23 นาง ถาวร บุญธรรม
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16160 โทรศัพท์ 0-3650-7213
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
1446/2553
ปลอกหมอนหนุน (เส้นใยผสม) 63505-20/1446 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
24 นาง นิศรัต์ สระ
17/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์ 8-5424-9176
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 21-5/412(สห) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
25 นาง บุปผา ดาปัง
167/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์ 0-3650-7213
คุกกี้
118/2555
คุกกี้สิงคโปร์รวมรส 62483-219/118 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
26 นาง เบญจ ถนอมศิลป์
30 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 8-1851-5623
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
250/2558
กระเป๋าผ้าด้นมือ 16-3/250(สห) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
27 นาง ประทุม บุญย้าย
วัดโพธิ์ข้าวผอก ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ 8-1852-0388
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 35-6/412(สห) 7 พ.ค. 2561 6 พ.ค. 2564
28 นาง ลาวัลย์ ทองปุสสะ
169 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-1491-3151
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 68-5/9(สห) 21 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2565
29 นาง ศิริลักษณ์ ฉิมบุรุษ
3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์มือถือ 08-6004-0997
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังวัวแท้ 45-1/206(สห) 9 ส.ค. 2561 8 ส.ค. 2564
30 นาง สุรีพร อำนรรฆสรเดช
37/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์ 8-3693-1427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
เข็มขัดจากเชือกไนลอน 29-2/418(สห) 19 มี.ค. 2561 18 มี.ค. 2564
31 นาง สุวรรณ ลูกอินทร์
46 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-9240-4432
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 44-4/418(สห) 9 ส.ค. 2561 8 ส.ค. 2564
32 นาง อนันต์ ปานดี
55/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140 โทรศัพท์มือถือ 08-6126-7050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 59-1/24(สห) 21 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2565
33 นาง อรวรรณ มหาลี
190/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์ 8-9234-7589
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมมะหาดและดอกอัญชัน 64712-671/92 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
34 นาง อรวรรณ มหาลี
190/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์ 8-9234-7589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมะรุมสำหรับสปา 3-1/259(สห) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
35 นางสาว จินตนา มั่นคง
54/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์มือถือ 08-4914-8459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 50-1/366(สห) 9 ส.ค. 2561 8 ส.ค. 2564
36 นางสาว น้ำทิพย์ พันแสนเฉลิมรัตน์
47 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพกรวม อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-5048-7589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์กรอบรูปวิทยาศาสตร์
438/2547
ผลิตภัณฑ์กรอบรูปวิทยาศาสตร์ 64-1/438(สห) 21 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2565
37 นางสาว นิภา ขุนทอง
130 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์ 8-6047-2244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้ 17-2/412(สห) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
38 นางสาว สมควร พันฮวบ
85 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-9080-8503
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา 60-2/259(สห) 21 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2565
39 นางสาว สมควร พันฮวบ
85 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-9080-8503
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 61-1/551(สห) 21 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2565
40 นางสาว สุรภา จันทร์เพ็ง
57/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 8-6134-9068
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
250/2558
แบบใช้งานทั่วไป 1-1/250(สห) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
41 นางสาว สุรภา จันทร์เพ็ง
57/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 8-6134-9068
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
66/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน 2-1/66(สห) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
42 นางสาว สุรางค์รัตน์ เอี่ยมรักษา
181 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ 6-1461-3552
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ขุยมะพร้าว
1131/2549
ผลิตภัณฑ์ขุยมะพร้าว 26-1/1131(สห) 19 มี.ค. 2561 18 มี.ค. 2564
43 นาย เชิดศักดิ์ เอี่ยมรักษา
181 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 06-1551-6004
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากลูกมะพร้าว
192/2560
ผลิตภัณฑ์จากลูกมะพร้าว 67-1/192(สห) 21 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2565
44 นาย โชติอนันต์ แก้วเกิด
1/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์มือถือ 08-1292-1745
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว
78/2546
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว 64660-101/78 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
45 นาย ทรงเกียรติ สว่างแสง
1033 ม.- ซ.- ถ.สังฆราช ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-1818-4966
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์ประดับลวดลายปิดทอง
625/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับลวดลายปิดทอง 52-1/625(สห) 9 ส.ค. 2561 8 ส.ค. 2564
46 นาย ธนวรรษ อินทร์สุวรรณ์
42/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-9130-7969
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 43-1/52(สห) 9 ส.ค. 2561 8 ส.ค. 2564
47 นาย นพดล สดวกดี
97 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 09-8276-4727
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 46-2/19(สห) 9 ส.ค. 2561 8 ส.ค. 2564
48 นาย ประจวบ เหลือหลาย
99/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์มือถือ 08-9744-9262
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาและผ้า 69-2/24(สห) 21 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2565
49 นาย พยุง นิตระ
1/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์ 9-8512-1957
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก 36-3/20(สห) 7 พ.ค. 2561 6 พ.ค. 2564
50 นาย เอษณะ กลัดแดง
2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ 0-3650-7213
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 64182-162/410 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
12

สืบค้นเมื่อ วันที่20 ก.ค. 2562