รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยนาท

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยนาท จำนวน 80 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,414 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระแตยองตอ
29 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-2886-8904
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 62-2/18(ชน) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
2 กลุ่มกระแตยองตอ
29 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-2886-8904
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 61-4/17(ชน) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
3 กลุ่มงานจักสานบ้านถ้ำเข้
72/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 9-2575-1420
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด 69-1/53(ชน) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
4 กลุ่มจักสานบ้านหาดอาษา
29 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-1481-9639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 49-5/20(ชน) 7 ก.พ. 2561 6 ก.พ. 2564
5 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านหนอง
50 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 0-5643-3108
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
เปล
203/2546
เปล 77-2/203(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
6 กลุ่มดอกไม้ดินบ้านทุ่งนาน้อย
389 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะบกเตี้ย อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์มือถือ 08-9040-2539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 13-1/422(ชน) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
7 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งรังกระโดน หมู่ที่ ๑๔
57 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9906-9062
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63530-2906/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
8 กลุ่มทำสมุนไพรและศิลป์ประดิษฐ์
58 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-7207-1795
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
454/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศผสมมะกรูด 84-1/454(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
9 กลุ่มทำสมุนไพรและศิลป์ประดิษฐ์
58 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-7207-1795
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมที่มีก้านธูป 82-2/181(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
10 กลุ่มธูปหอมอินทร์มงคล
12 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-7849-2972
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมที่มีก้านธูป 83-3/181(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
11 กลุ่มธูปหอมอินทร์มงคล
12 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-7849-2972
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมที่มีก้านธูป กลิ่นลาเวนเดอร์ 7-1/181(ชน) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
12 กลุ่มผ้าทอโบราณ หมู่ที่ 1
2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-1036-4722
เสื้อภูไท
1104/2555
ประเภทเสื้อภูไทยหญิง (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63404-9/1104 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
13 กลุ่มผ้าทอโบราณ หมู่ที่ 1
2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-1036-4722
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 60-3/17(ชน) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
14 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอกไม้ประดิษฐ์และขนม
10 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-6937-3057
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ขนมดอกจอก
1045/2548
ขนมดอกจอก 87-1/1045(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
15 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าวโพด
205 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์มือถือ 08-9269-1191
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน และส้มโอกวน 64394-567/35 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
16 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าวโพด
205 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์มือถือ 08-9269-1191
ผักและผลไม้เชื่อม
264/2558
ผักและผลไม้เชื่อมชนิดไม่แห้ง (เปลือกส้มโอเชื่อม) 64395-17/264 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
17 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำที่นอนบ้านธรรมามูล
126 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-9907-5030
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 62836-296/381 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
18 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำที่นอนบ้านธรรมามูล
126 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-9907-5030
ที่นอน
200/2546
ที่นอน 62837-185/200 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
19 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าทราย
169 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-1887-4569
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม 80-1/93(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
20 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าทราย
169 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-1887-4569
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
แชมพู
92/2552
แชมพู 79-1/92(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
21 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าอู่
47 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 โทรศัพท์มือถือ 08-9270-0343
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
เปล
203/2546
เปล 76-1/203(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
22 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
20/2 ม.16 ซ.- ถ.- ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-9459-4747
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 86-1/112(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
23 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
20/2 ม.16 ซ.- ถ.- ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-9459-4747
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ถั่วลิสงเคลือบ
155/2552
ถั่วลิสงเคลือบ 1-1/155(ชน) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
20/2 ม.16 ซ.- ถ.- ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-9459-4747
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองพับ 2-1/1(ชน) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
25 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
20/2 ม.16 ซ.- ถ.- ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-9459-4747
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 4-1/35(ชน) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
26 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
20/2 ม.16 ซ.- ถ.- ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-9459-4747
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 3-1/1038(ชน) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
27 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมนัสพัฒนา
101 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-9271-5146
คุกกี้
118/2555
พีนัทบิสกิต 62841-221/118 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
28 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหอระฆัง
83 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-9565-3212
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกนรก 62840-273/130 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
29 กลุ่มแม่บ้านคลองใหญ่
54 ม.10 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-4720-4545
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 63889-649/412 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
30 กลุ่มแม่บ้านตำบลมะขามเฒ่า
39 ม.3 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-4050-0591
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 88-2/418(ชน) 15 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2565
31 กลุ่มแม่บ้านท่าแห
23 ม.5 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-6199-5221
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 89-3/418(ชน) 15 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2565
32 กลุ่มแม่บ้านบ้านคลองเรือ
332 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-6213-0326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วน 5-2/1(ชน) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
33 กลุ่มไม้กลึงบ้านดอนกระโดน
77/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-6212-5613
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 53-1/45(ชน) 7 ก.พ. 2561 6 ก.พ. 2564
34 กลุ่มสตรีบ้านหนองเดิ่น
39 ม.13 ซ.- ถ.- ต.วังตะเคียน อ.กิ่งอำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์มือถือ 08-9958-8486
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้ว 64638-31/158 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
35 กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว
6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์มือถือ 08-9839-2942
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 64694-744/45 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
36 กลุ่มหัตถกรรมงานไม้
77 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9914-6159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 73-2/45(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
37 กลุ่มอาชีพทำลูกปัด
68 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-9563-2848
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ลูกปัด 8-1/193(ชน) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
38 กลุ่มอาชีพบ้านดอนชงโค
46 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 โทรศัพท์ 9-7017-9354
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 74-3/45(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
39 กลุ่มอาชีพบ้านบางโพธิ์ศรี
55 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์มือถือ 08-9903-3270
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 75-1/418(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
40 กลุ่มอาชีพบ้านพราน
19 ม.11 ซ.- ถ.- ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9456-3624
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ตะกร้าเถาวัลย์ 71-2/71(ชน) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
41 กลุ่มอาชีพบ้านหัวเด่น
59/4 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-6795-0935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ลูกปัด 17-2/193(ชน) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
42 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านและของชำร่วย
58 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-1702-0987
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 55-1/196(ชน) 7 ก.พ. 2561 6 ก.พ. 2564
43 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านและของชำร่วย
58 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-1702-0987
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1448/2553
ผ้าปูโต๊ะชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64-1/1448(ชน) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
44 กลุ่มอาชีพหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ้านดอนตะไล้
2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-2945-2856
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
กระดาษเส้นใยพืช
41/2560
กระดาษเส้นใยพืช 98-1/41(ชน) 15 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2565
45 กลุ่มอาชีพหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ้านดอนตะไล้
2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-2945-2856
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 99-2/935(ชน) 15 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2565
46 เกษตรกรหมู่ที่ 2
33 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9213-0337
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 57-1/18(ชน) 7 ก.พ. 2561 6 ก.พ. 2564
47 นาง จันทร์วรางษ์ สิทธิพงษ์
98 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 9-3215-2987
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
เปล
203/2546
เปล 78-3/203(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
48 นาง จินตนา มั่งสายทอง
5 ม.5 ซ.- ถ.เทศบาลสัมพันธ์ ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์มือถือ 08-7316-6619
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64536-1195/417 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
49 นาง จินตนา มั่งสายทอง
5 ม.5 ซ.- ถ.เทศบาลสัมพันธ์ ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์มือถือ 08-7316-6619
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64680-673/412 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
50 นาง ณัชชา สปาลต์
5/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 โทรศัพท์ 8-7522-2609
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม 90-2/93(ชน) 15 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2565
12

สืบค้นเมื่อ วันที่20 ก.ค. 2562