รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยนาท

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยนาท จำนวน 102 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,371 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระแตยองตอ
29 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-2886-8904
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 62-2/18(ชน) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
2 กลุ่มกระแตยองตอ
29 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-2886-8904
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 61-4/17(ชน) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
3 กลุ่มงานจักสานบ้านถ้ำเข้
72/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 9-2575-1420
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด 69-1/53(ชน) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
4 กลุ่มจักสานบ้านหาดอาษา
29 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-1481-9639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 49-5/20(ชน) 7 ก.พ. 2561 6 ก.พ. 2564
5 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านหนอง
50 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 0-5643-3108
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
เปล
203/2546
เปล 77-2/203(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
6 กลุ่มดอกไม้ดินบ้านทุ่งนาน้อย
389 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะบกเตี้ย อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์มือถือ 08-9040-2539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 13-1/422(ชน) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
7 กลุ่มดอกไม้ดินบ้านทุ่งนาน้อย
389 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะบกเตี้ย อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์มือถือ 08-9040-2539
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น 64697-2686/25 22 ก.พ. 2560 17 มิ.ย. 2562
8 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งรังกระโดน หมู่ที่ ๑๔
57 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9906-9062
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63530-2906/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
9 กลุ่มทำไม้กวาดทุ่งวัวแดง
32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังตะเคียน อ.กิ่งอำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-9907-5126
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 61513-579/9 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
10 กลุ่มทำสมุนไพรและศิลป์ประดิษฐ์
58 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-7207-1795
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
454/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศผสมมะกรูด 84-1/454(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
11 กลุ่มทำสมุนไพรและศิลป์ประดิษฐ์
58 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-7207-1795
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมที่มีก้านธูป 82-2/181(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
12 กลุ่มธูปหอมอินทร์มงคล
12 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-7849-2972
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมที่มีก้านธูป 83-3/181(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
13 กลุ่มธูปหอมอินทร์มงคล
12 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-7849-2972
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมที่มีก้านธูป กลิ่นลาเวนเดอร์ 7-1/181(ชน) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
14 กลุ่มผ้าทอโบราณ หมู่ที่ 1
2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-1036-4722
เสื้อภูไท
1104/2555
ประเภทเสื้อภูไทยหญิง (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63404-9/1104 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
15 กลุ่มผ้าทอโบราณ หมู่ที่ 1
2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-1036-4722
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 60-3/17(ชน) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
16 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองยาง
192 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-6206-6927
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 61154-593/412 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
17 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอกไม้ประดิษฐ์และขนม
10 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-6937-3057
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ขนมดอกจอก
1045/2548
ขนมดอกจอก 87-1/1045(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
18 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าวโพด
205 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์มือถือ 08-9269-1191
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน และส้มโอกวน 64394-567/35 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
19 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าวโพด
205 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์มือถือ 08-9269-1191
ผักและผลไม้เชื่อม
264/2558
ผักและผลไม้เชื่อมชนิดไม่แห้ง (เปลือกส้มโอเชื่อม) 64395-17/264 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
20 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำที่นอนบ้านธรรมามูล
126 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-9907-5030
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 62836-296/381 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
21 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำที่นอนบ้านธรรมามูล
126 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-9907-5030
ที่นอน
200/2546
ที่นอน 62837-185/200 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
22 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าทราย
169 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-1887-4569
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม 80-1/93(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
23 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าทราย
169 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-1887-4569
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
แชมพู
92/2552
แชมพู 79-1/92(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าอู่
47 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 โทรศัพท์มือถือ 08-9270-0343
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
เปล
203/2546
เปล 76-1/203(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
25 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
20/2 ม.16 ซ.- ถ.- ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-9459-4747
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ถั่วลิสงเคลือบ
155/2552
ถั่วลิสงเคลือบ 1-1/155(ชน) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
26 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
20/2 ม.16 ซ.- ถ.- ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-9459-4747
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองพับ 2-1/1(ชน) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
27 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
20/2 ม.16 ซ.- ถ.- ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-9459-4747
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 4-1/35(ชน) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
28 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
20/2 ม.16 ซ.- ถ.- ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-9459-4747
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 3-1/1038(ชน) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
29 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
20/2 ม.16 ซ.- ถ.- ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-9459-4747
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 86-1/112(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
30 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่บางกระเบียน
124 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-8546-5599
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 61598-548/35 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
31 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมนัสพัฒนา
101 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-9271-5146
คุกกี้
118/2555
พีนัทบิสกิต 62841-221/118 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
32 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดคงคาราม
90 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-9964-6032
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 63888-2664/25 25 ต.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
33 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหอระฆัง
83 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-9565-3212
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกนรก 62840-273/130 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
34 กลุ่มแม่บ้านขนมไทยโบราณ
88 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-4619-6513
ขนมไทย
1/2552
ขนมเปียกปูน และขนมชั้น 61622-949/1 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
35 กลุ่มแม่บ้านคลองใหญ่
54 ม.10 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-4720-4545
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 63889-649/412 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
36 กลุ่มแม่บ้านบ้านคลองเรือ
332 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-6213-0326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วน 5-2/1(ชน) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
37 กลุ่มไม้กลึงบ้านดอนกระโดน
77/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-6212-5613
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 53-1/45(ชน) 7 ก.พ. 2561 6 ก.พ. 2564
38 กลุ่มไม้กลึงบ้านดอนกะโดน
77/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-6212-5613
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้สำหรับประดับตกแต่งหรือเป็นของที่ระลึก 61234-164/82 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
39 กลุ่มรุ่งทิวาเรซิ่น
36/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 โทรศัพท์ 6-1321-0225
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 60978-1077/417 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
40 กลุ่มสตรีบ้านหนองเดิ่น
39 ม.13 ซ.- ถ.- ต.วังตะเคียน อ.กิ่งอำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์มือถือ 08-9958-8486
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้ว 64638-31/158 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
41 กลุ่มสรรพยาบาติก
3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-9707-1388
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 61508-598/412 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
42 กลุ่มสวยจริงอิงธรรมชาติ
55 ม.- ซ.เทศบาล 7 ถ.- ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์มือถือ 08-7842-1171
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 62838-806/195 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
43 กลุ่มสวยจริงอิงธรรมชาติ
55 ม.- ซ.เทศบาล 7 ถ.- ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์มือถือ 08-7842-1171
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น 64877-2693/25 21 เม.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
44 กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว
6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์มือถือ 08-9839-2942
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 64694-744/45 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
45 กลุ่มหัตถกรรมงานไม้
77 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9914-6159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 73-2/45(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
46 กลุ่มหัตถกรรมลูกปัดบ้านดอนมะรุม
22 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 9-8495-2261
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 61236-468/193 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
47 กลุ่มหัตถกรรมลูกปัดบ้านดอนมะรุม
22 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-5269-3045
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 61510-600/412 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
48 กลุ่มอาชีพทำลูกปัด
68 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-9563-2848
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ลูกปัด 8-1/193(ชน) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
49 กลุ่มอาชีพบ้านดอนชงโค
46 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 โทรศัพท์ 9-7017-9354
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 60759-667/45 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
50 กลุ่มอาชีพบ้านดอนชงโค
46 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 โทรศัพท์ 9-7017-9354
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 74-3/45(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
123

สืบค้นเมื่อ วันที่19 พ.ย. 2561