รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยนาท

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยนาท จำนวน 80 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,332 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกองทุนเพื่อการเกษตรชุมชนบ้านแหลมทอง
121 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 โทรศัพท์ 8-7209-8138
ถ่านดูดกลิ่น
180/2549
ชนิดถ่านอัดดูดกลิ่น 58047-58/180 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
2 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านหนอง
50 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 0-5643-3108
เปล
203/2546
เปล 58649-117/203 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
3 กลุ่มดอกไม้ดินบ้านทุ่งนาน้อย
389 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะบกเตี้ย อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์มือถือ 08-9040-2539
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น 64697-2686/25 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
4 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งรังกระโดน หมู่ที่ ๑๔
57 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9906-9062
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63530-2906/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
5 กลุ่มทอผ้าบ้านสะพานหิน
82 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะพานหิน อ.กิ่งอำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-9958-7693
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 57379-2585/18 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
6 กลุ่มทำไม้กวาดทุ่งวัวแดง
32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังตะเคียน อ.กิ่งอำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-9907-5126
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 61513-579/9 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
7 กลุ่มทำสมุนไพรและศิลป์ประดิษฐ์
58 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-7207-1795
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
454/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ 59089-38/454 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
8 กลุ่มทำสมุนไพรและศิลปประดิษฐ์
58 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-7207-1795
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมที่มีก้านธูป 59156-101/181 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
9 กลุ่มผ้าทอโบราณ หมู่ที่ 1
2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-1036-4722
เสื้อภูไท
1104/2555
ประเภทเสื้อภูไทยหญิง (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63404-9/1104 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
10 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองยาง
192 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-6206-6927
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 61154-593/412 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
11 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองยาง
192 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สุขเดือนห้า อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-6200-6927
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 60771-228/418 26 ก.พ. 2559 18 ก.ย. 2561
12 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าวโพด
205 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์มือถือ 08-9269-1191
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน และส้มโอกวน 64394-567/35 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
13 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าวโพด
205 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์มือถือ 08-9269-1191
ผักและผลไม้เชื่อม
264/2558
ผักและผลไม้เชื่อมชนิดไม่แห้ง (เปลือกส้มโอเชื่อม) 64395-17/264 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
14 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำที่นอนบ้านธรรมามูล
126 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-9907-5030
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 62836-296/381 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
15 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำที่นอนบ้านธรรมามูล
126 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-9907-5030
ที่นอน
200/2546
ที่นอน 62837-185/200 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
16 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าทราย
169 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-1887-4569
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมว่านหางจระเข้ดอกอัญชัน และแชมพูผสมว่านหางจระเข้ประคำดีควาย 57075-586/92 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
17 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าอู่
47 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 โทรศัพท์มือถือ 08-9270-0343
เปล
203/2546
เปล 57632-113/203 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
18 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าอู่
47 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 โทรศัพท์มือถือ 08-9270-0343
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นเครื่องประดับ 64677-496/8 22 ก.พ. 2560 18 ก.ย. 2561
19 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
20/2 ม.16 ซ.- ถ.- ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-9459-4747
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองพับ 56554-911/1 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
20 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
20/2 ม.16 ซ.- ถ.- ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-9459-4747
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 56938-124/1038 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
21 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่บางกระเบียน
124 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-8546-5599
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 61598-548/35 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
22 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมนัสพัฒนา
101 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-9271-5146
คุกกี้
118/2555
พีนัทบิสกิต 62841-221/118 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
23 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดคงคาราม
90 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-9964-6032
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 63888-2664/25 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดสะพาน
94 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-6937-8771
ไข่เยี่ยวม้า
149/2546
ไข่เยี่ยวม้า 58637-7/149 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
25 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหอระฆัง
83 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-9565-3212
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกนรก 62840-273/130 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
26 กลุ่มแม่บ้านขนมไทยโบราณ
88 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-4619-6513
ขนมไทย
1/2552
ขนมเปียกปูน และขนมชั้น 61622-949/1 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
27 กลุ่มแม่บ้านคลองใหญ่
54 ม.10 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-4720-4545
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 63889-649/412 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
28 กลุ่มแม่บ้านท่าแห
187 ม.5 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-6199-5221
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 58963-213/418 21 ก.ย. 2558 18 ก.ย. 2561
29 กลุ่มไม้กลึงบ้านดอนกะโดน
77/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-6212-5613
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้สำหรับประดับตกแต่งหรือเป็นของที่ระลึก 61234-164/82 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
30 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
14 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-8438-2449
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 58567-549/9 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
31 กลุ่มรุ่งทิวาเรซิ่น
36/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 โทรศัพท์ 6-1321-0225
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 60978-1077/417 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
32 กลุ่มสตรีบ้านหนองเดิ่น
39 ม.13 ซ.- ถ.- ต.วังตะเคียน อ.กิ่งอำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์มือถือ 08-9958-8486
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้ว 64638-31/158 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
33 กลุ่มสรรพยาบาติก
3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-9707-1388
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 61508-598/412 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
34 กลุ่มสวยจริงอิงธรรมชาติ
55 ม.- ซ.เทศบาล 7 ถ.- ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์มือถือ 08-7842-1171
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น 64877-2693/25 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
35 กลุ่มสวยจริงอิงธรรมชาติ
55 ม.- ซ.เทศบาล 7 ถ.- ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์มือถือ 08-7842-1171
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 62838-806/195 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
36 กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว
6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์มือถือ 08-9839-2942
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 64694-744/45 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
37 กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว
6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์มือถือ 08-9839-2942
ผลิตภัณฑ์กะลาตาล
411/2547
ผลิตภัณฑ์กะลาตาล 64681-5/411 22 ก.พ. 2560 18 ก.ย. 2561
38 กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว
6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์มือถือ 08-9839-2942
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของตกแต่ง 64678-497/8 22 ก.พ. 2560 18 ก.ย. 2561
39 กลุ่มหัตถกรรมงานไม้
77 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9914-6159
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 58221-603/45 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
40 กลุ่มหัตถกรรมลูกปัดบ้านดอนมะรุม
22 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 9-8495-2261
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 61236-468/193 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
41 กลุ่มหัตถกรรมลูกปัดบ้านดอนมะรุม
22 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-5269-3045
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 61510-600/412 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
42 กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ ๗
36 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์มือถือ 08-4379-6508
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 64676-495/8 22 ก.พ. 2560 18 ก.ย. 2561
43 กลุ่มอาชีพบ้านดอนชงโค
46 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 โทรศัพท์ 9-7017-9354
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 60759-667/45 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
44 กลุ่มอาชีพบ้านบางโพธิ์ศรี
55 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์มือถือ 08-9903-3270
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 64693-848/195 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
45 กลุ่มอาชีพบ้านวังยาง
157 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-1727-7493
ถั่วลิสงอบสมุนไพร
157/2546
ถั่วลิสงอบสมุนไพร 61467-67/157 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
46 กลุ่มอาชีพบ้านหัวเด่น
59/4 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-6795-0935
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 56904-517/9 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
47 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านและของชำร่วย
58 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-1702-0987
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1448/2553
ผ้าปูโต๊ะ (เส้นใยประดิษฐ์) 56758-17/1448 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
48 กลุ่มอาชีพสตรีพัฒนานวดแผนไทย
103 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-7201-7547
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น 60773-2582/25 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
49 นาง จินตนา มั่งสายทอง
5 ม.5 ซ.- ถ.เทศบาลสัมพันธ์ ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์มือถือ 08-7316-6619
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64536-1195/417 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
50 นาง จินตนา มั่งสายทอง
5 ม.5 ซ.- ถ.เทศบาลสัมพันธ์ ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์มือถือ 08-7316-6619
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64680-673/412 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
12

สืบค้นเมื่อ วันที่20 พ.ค. 2561