รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยนาท

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยนาท จำนวน 186 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,577 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 อดิศร นันทปิยะวรรณ
117 ม.4 ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 โทรศัพท์ 9-8771-6765
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
วัสดุปั้นสำเร็จรูป
780/2556
ตุ๊กตาดินปั้น 147-1/780(ชน) 4 ก.ค. 2562 3 ก.ค. 2565
2 กลุ่มกระแตยองตอ
29 ม.8 ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-2886-8904
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 124-7/17(ชน) 3 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2565
3 กลุ่มกระแตยองตอ
29 ม.8 ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-2886-8904
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 145-2/196(ชน) 4 ก.ค. 2562 3 ก.ค. 2565
4 กลุ่มกระแตยองตอ
29 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-2886-8904
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 62-2/18(ชน) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
5 กลุ่มกระแตยองตอ
29 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-2886-8904
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 61-4/17(ชน) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
6 กลุ่มงานจักสานบ้านถ้ำเข้
72/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 9-2575-1420
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด 69-1/53(ชน) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
7 กลุ่มจักสานบ้านท่าแร่
173 ม.3 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-9708-0245
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 26-9/40(ชน) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
8 กลุ่มจักสานบ้านหนองน้อย
157 ม.9 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-1379-5933
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ตะแกรง 157-17/40(ชน) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
9 กลุ่มจักสานบ้านหนองน้อย
157 ม.9 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-1379-5933
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
กระด้งเล็ก 155-15/40(ชน) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
10 กลุ่มจักสานบ้านหนองน้อย
157 ม.9 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-1379-5933
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
พัด
415/2547
พัด 152-2/415(ชน) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
11 กลุ่มจักสานบ้านหนองน้อย
157 ม.9 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-1379-5933
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ตะกร้า 156-16/40(ชน) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
12 กลุ่มจักสานบ้านหนองน้อย
157 ม.9 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-1379-5933
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
กระจาด 159-19/40(ชน) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
13 กลุ่มจักสานบ้านหนองน้อย
157 ม.9 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-1379-5933
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
กระบุง 158-18/40(ชน) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
14 กลุ่มจักสานบ้านหนองลาด
12 ม.8 ต.กะบกเตี้ย อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-8453-6097
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 132-5/418(ชน) 4 ก.ค. 2562 3 ก.ค. 2565
15 กลุ่มจักสานบ้านหาดอาษา
29 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-1481-9639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 28-11/40(ชน) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
16 กลุ่มจักสานบ้านหาดอาษา
29 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-1481-9639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 49-5/20(ชน) 7 ก.พ. 2561 6 ก.พ. 2564
17 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านท่าทราย
60/1 ม.5 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-7844-6581
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 118-3/935(ชน) 3 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2565
18 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านท่าทราย
60/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-7844-6581
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 37-8/39(ชน) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
19 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านหนอง
50 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 0-5643-3108
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
เปล
203/2546
เปล 77-2/203(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
20 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านหนองยาง
155 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองมะโมง อ.กิ่งอำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-5733-5128
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 31-2/39(ชน) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
21 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านท่าแร่
173 ม.3 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-9708-0245
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 114-12/40(ชน) 3 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2565
22 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านเนินไผ่
68 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 โทรศัพท์ 8-1475-2184
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 20-3/40(ชน) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
23 กลุ่มจักสานหวายบ้านคลองคต
33 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9839-0175
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 44-1/19(ชน) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
24 กลุ่มดอกไม้ดินบ้านทุ่งนาน้อย
389 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะบกเตี้ย อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์มือถือ 08-9040-2539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 13-1/422(ชน) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
25 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งรังกระโดน หมู่ 14
54 ม.14 ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9906-9206
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 125-8/17(ชน) 3 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2565
26 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งรังกระโดน หมู่ 14
54 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9906-9206
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 169-9/412(ชน) 20 ม.ค. 2563 19 ม.ค. 2566
27 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งรังกระโดน หมู่ 14
54 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9906-9206
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 170-6/18(ชน) 20 ม.ค. 2563 19 ม.ค. 2566
28 กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านทุ่ง หมู่ที่ 9
135/1 ม.9 ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-7371-9778
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้าขิด
15/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 129-1/15(ชน) 3 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2565
29 กลุ่มทอผ้าโบราณหมู่ 1
2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-1039-4722
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ย่าม
609/2547
ย่าม 175-2/609(ชน) 3 เม.ย. 2563 2 เม.ย. 2566
30 กลุ่มทอผ้าโบราณหมู่ 1
2 ม.1 ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-1036-4722
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 123-6/17(ชน) 3 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2565
31 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านเนินขาม จ.ชัยนาท
2/1 ม.17 ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 9-5816-5848
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 109-3/197(ชน) 8 มี.ค. 2562 7 มี.ค. 2565
32 กลุ่มทอผ้าลาวเวียงบ้านหนองระกำ หมู่ 6
16/1 ม.6 ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-7205-4166
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 126-9/17(ชน) 3 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2565
33 กลุ่มทอผ้าไหมลายไทยโบราณบ้านวังคอไห
110 ม.3 ต.สุขเดือนห้า อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 6-1354-5698
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้าจก
48/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 128-1/48(ชน) 3 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2565
34 กลุ่มทอพรมเช้ดเท้าและเปลญวน
71 ม.6 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 โทรศัพท์ 8-5273-2962
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 117-4/412(ชน) 3 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2565
35 กลุ่มทอพรมเช้ดเท้าและเปลญวน
71 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 โทรศัพท์ 8-5273-2962
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
เปล
203/2546
เปล 168-4/203(ชน) 20 ม.ค. 2563 19 ม.ค. 2566
36 กลุ่มทำสมุนไพรและศิลป์ประดิษฐ์
58 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-7207-1795
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมที่มีก้านธูป 82-2/181(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
37 กลุ่มทำสมุนไพรและศิลป์ประดิษฐ์
58 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-7207-1795
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
454/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศผสมมะกรูด 84-1/454(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
38 กลุ่มไทรทอง
199 ม.1 ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-4044-8356
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 154-14/40(ชน) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
39 กลุ่มธูปหอมอินทร์มงคล
12 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-7849-2972
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมที่มีก้านธูป กลิ่นลาเวนเดอร์ 7-1/181(ชน) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
40 กลุ่มธูปหอมอินทร์มงคล
12 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-7849-2972
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมที่มีก้านธูป 83-3/181(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
41 กลุ่มเนินขามผ้าไทย หมู่ 1
98 ม.1 ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 9-1662-8365
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิเส้นใยผสม 127-10/17(ชน) 3 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2565
42 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านทุ่ง หมู่ที่ 9
119 ม.9 ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-7310-3299
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 138-6/412(ชน) 4 ก.ค. 2562 3 ก.ค. 2565
43 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
47 ม.4 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 โทรศัพท์ 8-9270-0343
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 121-11/39(ชน) 3 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2565
44 กลุ่มผ้าทอโบราณ หมู่ที่ 1
2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-1036-4722
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 60-3/17(ชน) 28 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2564
45 กลุ่มพัฒนาหัตถกรรมหุ่นฟางนกเล็ก
20 ม.7 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-6206-5119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ฟางข้าว
407/2547
หุ่นฟางนกเล็ก 151-1/407(ชน) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
46 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอกไม้ประดิษฐ์และขนม
10 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-6937-3057
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ขนมดอกจอก
1045/2548
ขนมดอกจอก 87-1/1045(ชน) 26 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2564
47 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอกไม้ประดิษฐ์และขนม
10 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-6937-3057
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง
119/2554
ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง 110-1/119(ชน) 8 มี.ค. 2562 25 ก.ค. 2563
48 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าวโพด
205 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-9269-1191
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง (เปลือกส้มโอแช่อิ่ม) 111-1/161(ชน) 8 มี.ค. 2562 7 มี.ค. 2565
49 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าวโพด
106 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-9269-1191
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 192-2/35(ชน) 3 เม.ย. 2563 2 เม.ย. 2566
50 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าแขก
119 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 โทรศัพท์ 0-5642-3154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 45-2/19(ชน) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่30 พ.ค. 2563