รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสระบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสระบุรี จำนวน 97 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,414 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแก้วประดิษฐ์พัฒนา
116 ม.13 ซ.- ถ.- ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์มือถือ 09-1524-5237
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว
78/2546
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว 39-1/78(สบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
2 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
37 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 โทรศัพท์มือถือ 08-9510-2135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 4-2/412(สบ) 24 ก.ค. 2560 23 ก.ค. 2563
3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ครกหินตำบลปากข้าวสาร
5/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์มือถือ 08-9806-8669
ครกหิน
11/2546
ครกหิน 64541-45/11 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
4 กลุ่มผ้าทอแปรรูป
27/38 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 6-2223-6919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ย่าม
609/2547
ย่าม 76-3/609(สบ) 1 มี.ค. 2562 28 ก.พ. 2565
5 กลุ่มผ้าทอแปรรูป
27/38 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 6-2223-6919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 77-3/196(สบ) 1 มี.ค. 2562 28 ก.พ. 2565
6 กลุ่มผ้าแปรรูปรองเท้าถักและพรมเช็ดเท้า
132/3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 63360-643/412 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
7 กลุ่มพรมอเนกประสงค์
26/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64900-679/412 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
8 กลุ่มพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับกวาง
10/6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 63361-644/412 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
9 กลุ่มพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับกวาง
10/6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260 โทรศัพท์ 0-3621-4102
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 63362-152/414 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
10 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านมาบโสม
37 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 3-1/412(สบ) 24 ก.ค. 2560 23 ก.ค. 2563
11 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านหนองจิก
14/4 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ 0-3621-4102
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63536-501/836 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12 กลุ่มพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์
78 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทรศัพท์มือถือ 09-9084-1822
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 64219-514/193 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
13 กลุ่มพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์
78 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทรศัพท์มือถือ 09-9084-1822
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 64222-188/424 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
14 กลุ่มภูมิแฮนด์ดิคราฟท์
7/17 ม.- ซ.4 ถ.เทศบาล4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 8-9160-5652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 52-1/196(สบ) 21 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2564
15 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
51 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทรศัพท์ 8-9145-0903
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 61-4/835(สบ) 21 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2564
16 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาว
11 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 โทรศัพท์มือถือ 08-9904-4667
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วน 41-1/1(สบ) 25 มิ.ย. 2561 24 มิ.ย. 2564
17 กลุ่มรังไหมประดิษฐ์
68/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์รังไหม
571/2547
ผลิตภัณฑ์รังไหม 30-1/571(สบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
18 กลุ่มรังไหมประดิษฐ์
68/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 62852-239/800 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
19 กลุ่มรังไหมประดิษฐ์
68/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 46-1/551(สบ) 25 มิ.ย. 2561 24 มิ.ย. 2564
20 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าทานตะวัน
68 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 62853-628/412 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
21 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าทานตะวัน
68 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 59-3/835(สบ) 21 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2564
22 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าทานตะวัน
68 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 9-8939-9049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 79-2/836(สบ) 1 มี.ค. 2562 28 ก.พ. 2565
23 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์มือถือ 09-5417-4655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ย่าม
609/2547
ย่าม 19-1/609(สบ) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
24 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์มือถือ 09-5417-4655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 15-1/246(สบ) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
25 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์มือถือ 09-5417-4655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ 16-1/247(สบ) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
26 กลุ่มสตรีผ้าทอบ้านต้นตาล
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 8-6126-5101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 71-1/197(สบ) 1 มี.ค. 2562 28 ก.พ. 2565
27 กลุ่มสตรีผ้าทอบ้านต้นตาล
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 8-6126-5101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 70-1/18(สบ) 1 มี.ค. 2562 28 ก.พ. 2565
28 กลุ่มสตรีผ้าทอบ้านต้นตาล
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 8-6126-5101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 69-1/15(สบ) 1 มี.ค. 2562 28 ก.พ. 2565
29 กลุ่มสตรีห้วยทองหลาง
39/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ 8-1458-9423
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 48-1/7(สบ) 25 มิ.ย. 2561 24 มิ.ย. 2564
30 กลุ่มสานตะกร้าด้วยเชือกพลาสติก
87 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 18-1/20(สบ) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
31 กลุ่มอาชีพ HAND MADE รถตุ๊กๆ
34 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 47-1/823(สบ) 25 มิ.ย. 2561 24 มิ.ย. 2564
32 กลุ่มอาชีพครกหินบ้านเขาโปร่ง
40/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ครกหิน
11/2546
ครกหิน 64548-46/11 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
33 กลุ่มอาชีพแม่บ้านบ้านหมอ
225 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 9-5416-2954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
คุกกี้
118/2555
คุกกี้ผักหวาน 62-1/118(สบ) 21 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2564
34 กลุ่มอาชีพเยาวชนตำบลตลาดน้อย
35 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 62847-159/410 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
35 กลุ่มอาชีพเยาวชนตำบลตลาดน้อย
35 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์รังไหม
571/2547
ผลิตภัณฑ์รังไหม 32-2/571(สบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
36 กลุ่มอาชีพสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าลายทานตะวันและลายไทย
74 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทรศัพท์ 8-5248-4545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 60-1/836(สบ) 21 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2564
37 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านท่าตูม
30 ม.1 ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 8-7018-1043
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา 53-3/25(สบ) 21 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2564
38 กลุ่มอาชีพสามัคคีรวมใจ
35/171 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 62846-627/412 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
39 กลุ่มอาชีพอัญมณีแห่งศรีราม
26 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250 โทรศัพท์ 0-3636-3041
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 62854-492/193 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
40 กลุ่มอาชีพอัญมณีแห่งศรีราม
26 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250 โทรศัพท์ 0-3636-3041
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 8-1/421(สบ) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
41 กลุ่มอาชีพอัญมณีแห่งศรีราม
26 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250 โทรศัพท์ 0-3636-3041
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์หินสี
1125/2549
ผลิตภัณฑ์หินสี 9-1/1125(สบ) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
42 นาง กนกวรรณ มีสำราญ
53 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
เครื่องประดับลงยาสี
420/2547
เครื่องประดับลงยาสี 13-1/420(สบ) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
43 นาง คำแพรว ดอกม่วง
75/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ครกหิน
11/2546
ครกหิน 35-1/11(สบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
44 นาง จุฑาทิพย์ แสนเย็น
225/51 ม.- ซ.- ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
แยม
342/2547
แยมลูกหม่อน 1-1/342(สบ) 24 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2562
45 นาง จุฑาทิพย์ แสนเย็น
225/51 ม.- ซ.- ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
น้ำลูกหม่อน
851/2557
น้ำลูกหม่อนปรุงรส และน้ำลูกหม่อนปรุงรสผสมน้ำผึ้ง 2-1/851(สบ) 24 ก.ค. 2560 23 ก.ค. 2563
46 นาง ธิชา บุตรสิน
35 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 โทรศัพท์ 8-5974-4504
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 75-2/196(สบ) 1 มี.ค. 2562 28 ก.พ. 2565
47 นาง นลินี นามสิน
439/15 ม.2 ซ.- ถ.- ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 โทรศัพท์ 6-1416-9653
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 50-1/835(สบ) 25 มิ.ย. 2561 24 มิ.ย. 2564
48 นาง นลินี นามสิน
439/15 ม.2 ซ.- ถ.- ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 โทรศัพท์ 6-1416-9653
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทชุดติดกันชนิดเส้นใยผสม 51-2/835(สบ) 25 มิ.ย. 2561 24 มิ.ย. 2564
49 นาง นิตษารัชน์ มุขแจ้ง
40/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด
968/2559
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด 64898-19/968 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
50 นาง ศุภาวีร์ เนตรหาญ
109 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 33-1/366(สบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
12

สืบค้นเมื่อ วันที่20 ก.ค. 2562