รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสระบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสระบุรี จำนวน 127 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,246 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแก้วประดิษฐ์พัฒนา
116 ม.13 ซ.- ถ.- ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์มือถือ 09-1524-5237
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว
78/2546
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว 39-1/78(สบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
2 กลุ่มชาติพันธ์ลาวแง้ว
68/3 ม.๑๑ ซ.- ถ.- ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 โทรศัพท์ 8-3441-6775
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 129-4/196(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
3 กลุ่มตัดเย็บผ้าตำบลท่าช้าง
1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
เบาะนั่ง
379/2559
เบาะนั่ง ชนิดเส้นใยสังเคราะห์ ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน 103-1/379(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
4 กลุ่มตัดเย็บผ้าตำบลท่าช้าง
1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
หมอนอิง
199/2553
หมอนอิง ชนิดเส้นใยสังเคราะห์ แบบแยกซักปลอกหมอนและใส้หมอนอิง 102-1/199(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
5 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
37 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 โทรศัพท์มือถือ 08-9510-2135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 4-2/412(สบ) 24 ก.ค. 2560 23 ก.ค. 2563
6 กลุ่มนานาผลิตภัณฑ์สตรีตำบลท่าคล้อ
48 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 9-2234-1514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 89-4/24(สบ) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
7 กลุ่มนานาผลิตภัณฑ์สตรีตำบลท่าคล้อ
48 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 9-2234-1514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 90-1/651(สบ) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
8 กลุ่มบ้านจักสาน
78 ม.๔ ซ.- ถ.- ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 โทรศัพท์ 8-9059-3607
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง 114-4/418(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
9 กลุ่มผลิตภัณฑ์ครกหินตำบลปากข้าวสาร
5/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์มือถือ 08-9806-8669
ครกหิน
11/2546
ครกหิน 64541-45/11 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
10 กลุ่มผ้าทอแปรรูป
27/38 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 6-2223-6919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ย่าม
609/2547
ย่าม 76-3/609(สบ) 1 มี.ค. 2562 28 ก.พ. 2565
11 กลุ่มผ้าทอแปรรูป
27/38 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 6-2223-6919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 77-3/196(สบ) 1 มี.ค. 2562 28 ก.พ. 2565
12 กลุ่มผ้าแปรรูปรองเท้าถักและพรมเช็ดเท้า
132/3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 93-5/412(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
13 กลุ่มพรมอเนกประสงค์
26/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64900-679/412 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
14 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านมาบโสม
37 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 3-1/412(สบ) 24 ก.ค. 2560 23 ก.ค. 2563
15 กลุ่มพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์
78 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทรศัพท์มือถือ 09-9084-1822
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 64219-514/193 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
16 กลุ่มพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์
78 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทรศัพท์มือถือ 09-9084-1822
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 64222-188/424 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
17 กลุ่มภูมิแฮนด์ดิคราฟท์
7/17 ม.- ซ.4 ถ.เทศบาล4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 8-9160-5652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 52-1/196(สบ) 21 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2564
18 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
51 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทรศัพท์ 8-9145-0903
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 61-4/835(สบ) 21 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2564
19 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาว
11 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 โทรศัพท์มือถือ 08-9904-4667
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วน 41-1/1(สบ) 25 มิ.ย. 2561 24 มิ.ย. 2564
20 กลุ่มแม่บ้านชุมชนรถไฟร่วมสามัคคี
6/1 ม.- ซ.- ถ.ประชาอุทิศ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 8-6667-3323
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 116-2/417(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
21 กลุ่มแม่บ้านชุมชนรถไฟร่วมสามัคคี
6/1 ม.- ซ.- ถ.ประชาอุทิศ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 8-6667-3323
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 117-2/651(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
22 กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลบ้านหมอ
225 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 9-5416-2954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบ) 80-2/107(สบ) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
23 กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลบ้านหมอ
225 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 9-5416-2954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
คุกกี้
118/2555
คุกกี้ผักหวาน 62-1/118(สบ) 21 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2564
24 กลุ่มแม่บ้านพัฒนาอาชีพ
88 ม.๘ ซ.- ถ.- ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 8-9078-2166
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 119-1/972(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
25 กลุ่มแม่บ้านสระบุรี
4/8 ม.- ซ.23(ถนนพหลโยธิน) ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 8-6012-5365
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 104-5/24(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
26 กลุ่มแม่บ้านสระบุรี
4/8 ม.- ซ.23(ถนนพหลโยธิน) ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 8-6012-5365
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 105-6/24(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
27 กลุ่มแม่บ้านสระบุรี
4/8 ม.- ซ.23(ถนนพหลโยธิน) ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 8-6012-5365
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา 106-7/24(สบ) 28 มิ.ย. 2562 27 มิ.ย. 2565
28 กลุ่มแม่บ้านสองคอนกลาง
66 ม.๔ ซ.- ถ.- ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 9-8412-1084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป่าผ้า 124-3/417(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
29 กลุ่มรังไหมประดิษฐ์
68/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์รังไหม
571/2547
ผลิตภัณฑ์รังไหม 30-1/571(สบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
30 กลุ่มรังไหมประดิษฐ์
68/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 46-1/551(สบ) 25 มิ.ย. 2561 24 มิ.ย. 2564
31 กลุ่มรังไหมประดิษฐ์
68/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 108-9/24(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
32 กลุ่มวันทนาหินอ่อน
72 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 โทรศัพท์ 8-1917-8179
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
หัตถกรรมหินอ่อน
12/2546
ประเภทของใช้เบ็ดเตล็ด 92-2/12(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
33 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าทานตะวัน
68 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 9-8939-9049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 79-2/836(สบ) 1 มี.ค. 2562 28 ก.พ. 2565
34 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าทานตะวัน
68 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 59-3/835(สบ) 21 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2564
35 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์มือถือ 09-5417-4655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ย่าม
609/2547
ย่าม 19-1/609(สบ) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
36 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์มือถือ 09-5417-4655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 15-1/246(สบ) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
37 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์มือถือ 09-5417-4655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ 16-1/247(สบ) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
38 กลุ่มสตรีทอผ้ายกมุกลายโบราณ
15 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผ้ายกมุก
49/2557
ผ้ายกมุก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ ดั้งเดิม 110-1/49(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
39 กลุ่มสตรีทอผ้ายกมุกลายโบราณ
15 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ย่าม
609/2547
ย่าม 109-5/609(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
40 กลุ่มสตรีบ้านพระบาทน้อย
135 ม.๑๐ ซ.- ถ.- ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 8-9838-9972
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง 126-5/418(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
41 กลุ่มสตรีบ้านพระบาทน้อย
135 ม.๑๐ ซ.- ถ.- ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 8-9838-9972
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
กระเป๋าเชือกร่ม 125-1/195(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
42 กลุ่มสตรีบ้านหลุบเลา
36/5 ม.๓ ซ.- ถ.- ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 8-1157-2776
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 122-10/24(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
43 กลุ่มสตรีบ้านหลุบเลา
36/5 ม.๓ ซ.- ถ.- ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 8-1157-2776
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 121-3/651(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
44 กลุ่มสตรีผ้าทอบ้านต้นตาล
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 8-6126-5101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 71-1/197(สบ) 1 มี.ค. 2562 28 ก.พ. 2565
45 กลุ่มสตรีผ้าทอบ้านต้นตาล
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 8-6126-5101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 70-1/18(สบ) 1 มี.ค. 2562 28 ก.พ. 2565
46 กลุ่มสตรีผ้าทอบ้านต้นตาล
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 8-6126-5101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 69-1/15(สบ) 1 มี.ค. 2562 28 ก.พ. 2565
47 กลุ่มสตรีห้วยทองหลาง
39/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ 8-1458-9423
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 48-1/7(สบ) 25 มิ.ย. 2561 24 มิ.ย. 2564
48 กลุ่มสมุนไพรประคบ อบตัว แม่สำรวย
146 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ 8-9144-9196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
สมุนไพรอบตัว
666/2553
สมุนไพรอบตัวผสม 96-1/666(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
49 กลุ่มสานตะกร้าด้วยเชือกพลาสติก
87 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 18-1/20(สบ) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
50 กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านสืบสานภูมิปัญญา
69/2 ม.๔ ซ.- ถ.- ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 โทรศัพท์ 8-1853-0376
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 111-2/20(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
123

สืบค้นเมื่อ วันที่21 พ.ย. 2562