รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสระบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสระบุรี จำนวน 200 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแก้วประดิษฐ์พัฒนา
116 ม.13 ซ.- ถ.- ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์มือถือ 09-1524-5237
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว
78/2546
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว 39-1/78(สบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
2 กลุ่มจักสานบ้านโคกโพธิ์
31 ม.2 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 โทรศัพท์ 8-3542-3551
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 162-2/40(สบ) 11 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2565
3 กลุ่มชาติพันธ์ลาวแง้ว
68/3 ม.๑๑ ซ.- ถ.- ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 โทรศัพท์ 8-3441-6775
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 129-4/196(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
4 กลุ่มตัดเย็บผ้าตำบลท่าช้าง
1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
เบาะนั่ง
379/2559
เบาะนั่ง ชนิดเส้นใยสังเคราะห์ ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน 103-1/379(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
5 กลุ่มตัดเย็บผ้าตำบลท่าช้าง
1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
หมอนอิง
199/2553
หมอนอิง ชนิดเส้นใยสังเคราะห์ แบบแยกซักปลอกหมอนและใส้หมอนอิง 102-1/199(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
6 กลุ่มถัก-สานบ้านห้วยหินขาว
37 ม.2 ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 โทรศัพท์ 8-9746-7592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง 157-6/418(สบ) 11 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2565
7 กลุ่มถัก-สานบ้านห้วยหินขาว
37 ม.2 ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 โทรศัพท์ 8-9746-7592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 156-4/972(สบ) 11 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2565
8 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
37 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 โทรศัพท์มือถือ 08-9510-2135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 4-2/412(สบ) 24 ก.ค. 2560 23 ก.ค. 2563
9 กลุ่มเทียนหอมแฟนซีสมุนไพร(ไล่แมลง)
96 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 0-3620-2144
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
เทียนหอม
74/2546
เทียนหอม 197-1/74(สบ) 30 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2566
10 กลุ่มเทียนหอมแฟนซีสมุนไพร(ไล่แมลง)
96 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 0-3620-2144
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 198-2/348(สบ) 30 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2566
11 กลุ่มนานาผลิตภัณฑ์สตรีตำบลท่าคล้อ
48 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 9-2234-1514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 89-4/24(สบ) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
12 กลุ่มนานาผลิตภัณฑ์สตรีตำบลท่าคล้อ
48 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 9-2234-1514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 90-1/651(สบ) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
13 กลุ่มบ้านคลองกระทิง
41 ม.12 ซ.- ถ.- ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 โทรศัพท์ 6-2489-7636
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 161-2/17(สบ) 11 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2565
14 กลุ่มบ้านคลองกระทิง
41 ม.12 ซ.- ถ.- ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 โทรศัพท์ 6-2489-7636
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 160-2/197(สบ) 11 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2565
15 กลุ่มบ้านจักสาน
78 ม.๔ ซ.- ถ.- ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 โทรศัพท์ 8-9059-3607
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง 114-4/418(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
16 กลุ่มผลิตภัณฑ์ครกหินตำบลปากข้าวสาร
5/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์มือถือ 08-9806-8669
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ครกหิน
11/2546
ครกหิน 201-2/11(สบ) 30 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2566
17 กลุ่มผลิตภัณฑ์สัมมาชีพบ้านบกใหญ่ จ.สระบุรี
61 ม.6 ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 โทรศัพท์ 9-0026-3561
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 151-1/566(สบ) 11 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2565
18 กลุ่มผ้าทอแปรรูป
27/38 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 6-2223-6919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 165-5/417(สบ) 11 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2565
19 กลุ่มผ้าทอแปรรูป
27/38 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 6-2223-6919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ย่าม
609/2547
ย่าม 76-3/609(สบ) 1 มี.ค. 2562 28 ก.พ. 2565
20 กลุ่มผ้าทอแปรรูป
27/38 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 6-2223-6919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 77-3/196(สบ) 1 มี.ค. 2562 28 ก.พ. 2565
21 กลุ่มผ้าทอแปรรูปบ้านต้นตาล
32/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 8-7115-9495
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ย่าม
609/2547
ย่าม 188-6/609(สบ) 6 ก.พ. 2563 5 ก.พ. 2566
22 กลุ่มผ้าแปรรูปรองเท้าถักและพรมเช็ดเท้า
132/3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 93-5/412(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
23 กลุ่มพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับกวาง
10/6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 205-11/412(สบ) 30 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2566
24 กลุ่มพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับกวาง
10/6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 206-1/414(สบ) 30 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2566
25 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านมาบโสม
37 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 3-1/412(สบ) 24 ก.ค. 2560 23 ก.ค. 2563
26 กลุ่มพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์
78 ม.10 ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทรศัพท์ 9-9084-1822
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
เสื้อถักโครเชต์ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 164-2/195(สบ) 11 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2565
27 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้
15/2 ม.1 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 โทรศัพท์ 8-5192-9051
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
เก้าอี้ ประเภททำจากไม้ลัง 142-1/951(สบ) 11 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2565
28 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้
15/2 ม.1 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 โทรศัพท์ 8-5192-9051
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ
949/2558
โต๊ะ ประเภททำจากไม้ลัง 143-1/949(สบ) 11 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2565
29 กลุ่มภูมิแฮนด์ดิคราฟท์
7/17 ม.- ซ.4 ถ.เทศบาล4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 8-9160-5652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 52-1/196(สบ) 21 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2564
30 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
51 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทรศัพท์ 8-9145-0903
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 61-4/835(สบ) 21 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2564
31 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาว
11 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 โทรศัพท์มือถือ 08-9904-4667
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วน 41-1/1(สบ) 25 มิ.ย. 2561 24 มิ.ย. 2564
32 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเผือกหอม
31 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18210 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ 210-1/1038(สบ) 30 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2566
33 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุคำจาน
4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 134-1/35(สบ) 11 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2565
34 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุคำจาน
4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบม้วน 135-1/112(สบ) 11 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2565
35 กลุ่มแม่บ้านชุมชนรถไฟร่วมสามัคคี
6/1 ม.- ซ.- ถ.ประชาอุทิศ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 8-6667-3323
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 116-2/417(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
36 กลุ่มแม่บ้านชุมชนรถไฟร่วมสามัคคี
6/1 ม.- ซ.- ถ.ประชาอุทิศ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 8-6667-3323
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 117-2/651(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
37 กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลบ้านหมอ
225 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 9-5416-2954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
คุกกี้
118/2555
คุกกี้งาดำ 137-3/118(สบ) 11 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2565
38 กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลบ้านหมอ
225 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 9-5416-2954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 136-4/651(สบ) 11 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2565
39 กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลบ้านหมอ
225 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 9-5416-2954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบ) 80-2/107(สบ) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
40 กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลบ้านหมอ
225 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 9-5416-2954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
คุกกี้
118/2555
คุกกี้ผักหวาน 62-1/118(สบ) 21 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2564
41 กลุ่มแม่บ้านพัฒนาอาชีพ
88 ม.๘ ซ.- ถ.- ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 8-9078-2166
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 119-1/972(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
42 กลุ่มแม่บ้านสระบุรี
4/8 ม.- ซ.23(ถนนพหลโยธิน) ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 8-6012-5365
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 104-5/24(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
43 กลุ่มแม่บ้านสระบุรี
4/8 ม.- ซ.23(ถนนพหลโยธิน) ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 8-6012-5365
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 105-6/24(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
44 กลุ่มแม่บ้านสระบุรี
4/8 ม.- ซ.23(ถนนพหลโยธิน) ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 8-6012-5365
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา 106-7/24(สบ) 28 มิ.ย. 2562 27 มิ.ย. 2565
45 กลุ่มแม่บ้านสระบุรี
4/8 ม.- ซ.23(ถนนพหลโยธิน) ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 8-6012-5365
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 138-5/651(สบ) 11 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2565
46 กลุ่มแม่บ้านสองคอนกลาง
66 ม.๔ ซ.- ถ.- ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 9-8412-1084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป่าผ้า 124-3/417(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
47 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
63/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์มือถือ 08-6985-2109
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 172-1/1122(สบ) 11 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2565
48 กลุ่มรังไหมประดิษฐ์
68/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์รังไหม
571/2547
ผลิตภัณฑ์รังไหม 30-1/571(สบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
49 กลุ่มรังไหมประดิษฐ์
68/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 46-1/551(สบ) 25 มิ.ย. 2561 24 มิ.ย. 2564
50 กลุ่มรังไหมประดิษฐ์
68/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 108-9/24(สบ) 3 ก.ค. 2562 2 ก.ค. 2565
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563