รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสระบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสระบุรี จำนวน 143 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,262 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแกะสลักไม้และกะลามะพร้าว
53/29 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 58651-128/240 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
2 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยธนบัตรและดอกไม้จันทน์
106 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากธนบัตร และดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา 58656-2520/25 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
3 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และของชำร่วย
27 ม.3 ซ.- ถ.- ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 60271-2569/25 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
4 กลุ่มตัดเย็บผ้าตำบลท่าช้าง
1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 0-3621-4102
หมอนอิง
199/2553
ชนิดเส้นใยผสม 58241-289/199 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
5 กลุ่มทอผ้าบ้านต้นตาล
1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 58489-2611/18 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
6 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
37 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 โทรศัพท์มือถือ 08-9510-2135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 4-2/412(สบ) 24 ก.ค. 2560 23 ก.ค. 2563
7 กลุ่มทำทองเหลือง
64 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 โทรศัพท์ 0-3621-4102
เครื่องทองเหลือง
73/2546
ประเภทเครื่องทองเหลืองหล่อ 59523-56/73 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
8 กลุ่มนวดแผนไทย
15 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 61019-398/176 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
9 กลุ่มนานาผลิตภัณฑ์สตรีตำบลท่าคล้อ
48 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 60272-2570/25 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
10 กลุ่มผลิตภัณฑ์ครกหินตำบลปากข้าวสาร
5/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์มือถือ 08-9806-8669
ครกหิน
11/2546
ครกหิน 64541-45/11 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
11 กลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเขาสัตว์
211/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 58653-80/68 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
12 กลุ่มผ้าแปรรูปรองเท้าถักและพรมเช็ดเท้า
132/3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 63360-643/412 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
13 กลุ่มพรมอเนกประสงค์
26/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64900-679/412 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
14 กลุ่มพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับกวาง
10/6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 63361-644/412 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
15 กลุ่มพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับกวาง
10/6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260 โทรศัพท์ 0-3621-4102
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 63362-152/414 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
16 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านมาบโสม
37 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 3-1/412(สบ) 24 ก.ค. 2560 23 ก.ค. 2563
17 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านหนองจิก
14/4 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ 0-3621-4102
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63536-501/836 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
18 กลุ่มพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์
78 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทรศัพท์มือถือ 09-9084-1822
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 64219-514/193 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
19 กลุ่มพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์
78 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทรศัพท์มือถือ 09-9084-1822
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 64221-260/418 25 ม.ค. 2560 18 ก.ย. 2561
20 กลุ่มพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์
78 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทรศัพท์มือถือ 09-9084-1822
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 64222-188/424 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
21 กลุ่มพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์
78 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทรศัพท์มือถือ 09-9084-1822
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 64223-340/615 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
22 กลุ่มภูมิแฮนด์ดิคราฟท์
7/17 ม.- ซ.4 (ถนนเทศบาล4) ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3622-2826
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 57873-1111/196 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
23 กลุ่มแม่บ้าน ม.พัน ๒๕ รอ. หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล
53/169 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์มือถือ 09-8824-8517
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 64899-269/418 21 เม.ย. 2560 18 ก.ย. 2561
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโป่งเก้ง
1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 56749-1047/197 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
25 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโป่งเก้ง
1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 56748-4065/17 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
26 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุคำจาน
4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 61117-542/35 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
27 กลุ่มแม่บ้านชุมชนรถไฟร่วมสามัคคี
6/1 ม.- ซ.1 ถ.ประชาอุทิศ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 0-3621-4102
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 60248-1055/417 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
28 กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
296 ม.9 ซ.- ถ.- ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 โทรศัพท์ 0-3634-1646
กะหรี่ปั๊บ
29/2554
กะหรี่ปั๊บไส้องุ่น กะหรี่ปั๊บไส้เผือก และกะหรี่ปั๊บไส้ถั่ว 57464-97/29 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
29 กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
296 ม.9 ซ.- ถ.- ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 โทรศัพท์ 0-3634-1646
กะหรี่ปั๊บ
29/2554
กะหรี่ปั๊บไส้ไก่ 61242-107/29 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
30 กลุ่มรังไหมประดิษฐ์
68/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 62852-239/800 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
31 กลุ่มวันทนาหินอ่อน
76 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 โทรศัพท์ 0-3633-4170
หัตถกรรมหินอ่อน
12/2546
ประเภทของใช้เบ็ดเตล็ด 58660-74/12 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
32 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผัดหมี่ไท-ยวน ป้าแวม
27/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ซอสผัดหมี่
1374/2556
น้ำผัดหมี่ไท-ยวน 61588-15/1374 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
33 กลุ่มสตรีดอนพุด
5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา 58655-2519/25 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
34 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าทานตะวัน
68 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 0-3621-4102
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 59649-471/836 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
35 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าทานตะวัน
68 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 0-3621-4102
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 57544-1079/835 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
36 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าทานตะวัน
68 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 62853-628/412 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
37 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์มือถือ 09-5417-4655
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 59636-2758/18 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
38 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์มือถือ 09-5417-4655
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 59637-699/63 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
39 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์มือถือ 09-5417-4655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ย่าม
609/2547
ย่าม 19-1/609(สบ) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
40 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์มือถือ 09-5417-4655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 15-1/246(สบ) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
41 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์มือถือ 09-5417-4655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ 16-1/247(สบ) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
42 กลุ่มสตรีทอผ้ายกมุกลายโบราณ
15 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ผ้ายกมุก
49/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 61536-161/49 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
43 กลุ่มสตรีทอผ้ายกมุกลายโบราณ
15 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ย่าม
609/2547
ย่าม 60766-103/609 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
44 กลุ่มสตรีบ้านหลุบเลา
11 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา 58654-2518/25 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
45 กลุ่มสมุนไพรประคบ อบตัว แม่สำรวย
146 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 58317-386/176 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
46 กลุ่มสมุนไพรประคบ อบตัว แม่สำรวย
146 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ 0-3621-4102
สมุนไพรอบตัว
666/2553
สมุนไพรอบตัว 60235-85/666 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
47 กลุ่มสานตะกร้าด้วยเชือกพลาสติก
87 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 60827-231/418 26 ก.พ. 2559 18 ก.ย. 2561
48 กลุ่มสานตะกร้าด้วยเชือกพลาสติก
87 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 18-1/20(สบ) 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563
49 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากไหมพรม
61 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 61507-783/195 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
50 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากไหมพรม
61 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 61723-322/615 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 เม.ย. 2561