รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชลบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชลบุรี จำนวน 131 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,246 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มโคมไฟดอกไม้ผ้าใยบัว ตำบลกุฎโง้ง
47/17 ม.1 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-6512-8532
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 55-1/413(ชบ) 2 ม.ค. 2562 1 ม.ค. 2565
2 กลุ่มงานหัตถศิลป์อำเภอบ้านบึง
211 ม.- ซ.- ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 โทรศัพท์มือถือ 08-1983-7364
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 66-1/80(ชบ) 5 ก.พ. 2562 4 ก.พ. 2565
3 กลุ่มจักสานชุมชนย่อยที่ 1 เทศบาลเมืองพนัสนิคม
60 ม.- ซ.- ถ.จันทร์อำนวย ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-6017-2450
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 81-5/40(ชบ) 27 มี.ค. 2562 26 มี.ค. 2565
4 กลุ่มจักสานบ้านโป่งเอือด
38/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20240 โทรศัพท์มือถือ 09-4557-2747
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 115-8/40(ชบ) 17 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2565
5 กลุ่มจักสานบ้านหนองครก
69/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20240 โทรศัพท์มือถือ 08-9545-5081
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 114-7/40(ชบ) 17 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2565
6 กลุ่มจักสานหนองน้ำดำ
87/1 ม.7 ซ.ทองปอน ถ.สุรศักดิ์ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์มือถือ 08-1377-8045
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 29-1/20(ชบ) 20 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2564
7 กลุ่มถักร้อยสีชัง
38 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120 โทรศัพท์มือถือ 09-6350-2768
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 107-3/20(ชบ) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
8 กลุ่มถ่านอัดแท่งบ้านหนองเลง
219 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์มือถือ 08-6157-9548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ถ่านอัดแท่ง
238/2547
ถ่านอัดแท่ง 127-2/238(ชบ) 2 ส.ค. 2562 1 ส.ค. 2565
9 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร(บ้านตม)
46/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-9120-5897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันนวดตัวเพื่อสุขภาพ 61-2/259(ชบ) 2 ม.ค. 2562 1 ม.ค. 2565
10 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร(บ้านตม)
46/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-9120-5897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์หมักผม
549/2553
ครีมหมักผมอัญชัน 62-1/549(ชบ) 2 ม.ค. 2562 1 ม.ค. 2565
11 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร(บ้านตม)
46/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-9120-5897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม
346/2553
บำรุงเส้นผมอัญชัญ 63-1/346(ชบ) 2 ม.ค. 2562 1 ม.ค. 2565
12 กลุ่มผ้าทอบ้านปึก-อ่างศิลา "คุณย่าท่าน"
20/3 ม.2 ซ.14 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์มือถือ 09-9798-9796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
828/2558
แบบใช้งานทั่วไป (เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย)) 43-1/828(ชบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
13 กลุ่มผ้าทอบ้านปึก-อ่างศิลา "คุณย่าท่าน"
20/3 ม.2 ซ.14 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์มือถือ 09-9798-9796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 42-1/18(ชบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
14 กลุ่มผ้าทอบ้านปึก-อ่างศิลา "คุณย่าท่าน"
20/3 ม.2 ซ.14 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์มือถือ 09-9798-9796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 41-3/412(ชบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
15 กลุ่มผ้าทอบ้านปึก-อ่างศิลา"คุณย่าท่าน"
20/3 ม.2 ซ.14 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์มือถือ 09-9798-9796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 44-1/246(ชบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
16 กลุ่มผ้าบาติกบ้านยางงาม
60/20 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-1209-4841
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย)) 124-1/835(ชบ) 17 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2565
17 กลุ่มผ้าบาติกวัดสามัคคีบรรพต
73 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 โทรศัพท์มือถือ 08-1861-7456
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 123-3/51(ชบ) 17 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2565
18 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองตาเพชร
301 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 โทรศัพท์มือถือ 08-1499-2945
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ซอสพริก
289/2561
ซอสพริก 69-1/289(ชบ) 5 ก.พ. 2562 4 ก.พ. 2565
19 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน
19 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-2470-9684
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 93-1/418(ชบ) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
20 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน
19 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-2470-9684
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 94-2/20(ชบ) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
21 กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านแหลมฉบัง
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 โทรศัพท์มือถือ 08-5392-8106
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ทอฟฟี่
265/2559
ท้อฟฟี่ รสถั่ว 3-1/265(ชบ) 28 ส.ค. 2560 27 ส.ค. 2563
22 กลุ่มแม่บ้านตำรวจน้ำสัตหีบ
28/6 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-1305-2229
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 74-4/417(ชบ) 27 มี.ค. 2562 26 มี.ค. 2565
23 กลุ่มแม่บ้านตำรวจน้ำสัตหีบ
28/6 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-1305-2229
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 100-4/196(ชบ) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
24 กลุ่มแม่บ้านทหารเรือ
2234/297 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-9752-8612
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 96-2/651(ชบ) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
25 กลุ่มแม่บ้านทหารเรือ
2234/297 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-9752-8612
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 108-5/196(ชบ) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
26 กลุ่มแม่บ้านทหารเรือ
2234/297 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-9752-8612
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืนเส้นใยประดิษฐ์ 79-1/1444(ชบ) 27 มี.ค. 2562 26 มี.ค. 2565
27 กลุ่มแม่บ้านทหารเรือ
2234/297 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-9752-8612
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 77-2/51(ชบ) 27 มี.ค. 2562 26 มี.ค. 2565
28 กลุ่มแม่บ้านทหารเรือ
2234/297 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-9752-8612
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 78-5/412(ชบ) 27 มี.ค. 2562 26 มี.ค. 2565
29 กลุ่มแม่บ้านสวนตาล
32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-6838-9176
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 82-6/40(ชบ) 27 มี.ค. 2562 26 มี.ค. 2565
30 กลุ่มแม่บ้านหารเรือ
2234/297 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-9752-8612
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าเคลือบเรซิน
1427/2552
ผลิตภัณฑ์ผ้าเคลือบเรซิน 97-1/1427(ชบ) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
31 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าพอเพียง
107 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เกาะจันทร์ อ.กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 โทรศัพท์มือถือ 09-4021-7941
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 106-2/9(ชบ) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
32 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าอ่างกระพงศ์
41 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 โทรศัพท์มือถือ 08-0004-7371
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 103-1/9(ชบ) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
33 กลุ่มลูกปัดสีชังร้อยรัก
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120 โทรศัพท์มือถือ 06-5720-4451
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 110-5/417(ชบ) 17 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2565
34 กลุ่มลูกปัดสีชังร้อยรัก
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120 โทรศัพท์มือถือ 06-5720-4451
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 111-7/195(ชบ) 17 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2565
35 กลุ่มลูกปัดสีชังร้อยรัก
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120 โทรศัพท์มือถือ 06-5720-4451
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 112-3/193(ชบ) 17 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2565
36 กลุ่มลูกปัดสีชังร้อยรัก
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120 โทรศัพท์มือถือ 06-5720-4451
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 122-3/52(ชบ) 17 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2565
37 กลุ่มศิลปะประดิษฐ์
94/11 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-5082-1989
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา 76-2/24(ชบ) 27 มี.ค. 2562 26 มี.ค. 2565
38 กลุ่มศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่
36 ม.- ซ.- ถ.อินทอาษา ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์ 0-3846-1313
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 65-4/40(ชบ) 5 ก.พ. 2562 4 ก.พ. 2565
39 กลุ่มส่งเสริมอาชีพจักสานไม้ไผ่บ้านทรงธรรม
52/2 ม.2 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-1991-4062
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งหรือหุ้มด้วยถักสานจากพืช
190/2559
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งหรือหุ้มด้วยถักสานจากพืช 57-1/190(ชบ) 2 ม.ค. 2562 1 ม.ค. 2565
40 กลุ่มส่งเสริมอาชีพจักสานไม้ไผ่บ้านทรงธรรม
52/2 ม.2 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-1991-4062
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 56-2/40(ชบ) 2 ม.ค. 2562 1 ม.ค. 2565
41 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหนองไผ่กลางดอน
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-9541-4697
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเซต์ 80-3/195(ชบ) 27 มี.ค. 2562 26 มี.ค. 2565
42 กลุ่มสตรีก้าวหน้า
115/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-6349-0719
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 104-6/24(ชบ) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
43 กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรพนัสนิคม
13/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20240 โทรศัพท์มือถือ 08-9769-1825
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 64-3/40(ชบ) 5 ก.พ. 2562 4 ก.พ. 2565
44 กลุ่มสตรีหมู่บ้านกรีนวิลล์
78/58 ม.5 ซ.4/3 ถ.- ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 51-2/196(ชบ) 5 ก.ค. 2561 4 ก.ค. 2564
45 กลุ่มสัมมาชีพไม้กวาดทางมะพร้าวบ้านหนองงูเหลือม
92/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ท่าบุญมี อ.กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 โทรศัพท์มือถือ 09-5005-9980
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 105-1/182(ชบ) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
46 กลุ่มสีชังมัดย้อม
6/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120 โทรศัพท์มือถือ 08-9250-4981
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภททำจากผ้าถักหรือผ้ายืด แบบเสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย)) 132-3/835(ชบ) 2 ส.ค. 2562 1 ส.ค. 2565
47 กลุ่มหัตถกรรมจักสานเส้นพลาสติก
43/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 09-1443-6695
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 118-4/20(ชบ) 17 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2565
48 กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยและผ้าใยบัว
61/106 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-6353-6198
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 75-1/24(ชบ) 27 มี.ค. 2562 26 มี.ค. 2565
49 กลุ่มอาชีพบ้านหนองศรีสงวน
41 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สำนักบก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-9245-2997
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 102-2/418(ชบ) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
50 กลุ่มอาชีพสตรีตำบลตะเคียนเตี้ย
4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท์มือถือ 08-6094-4393
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองพับ 48-3/1(ชบ) 5 ก.ค. 2561 4 ก.ค. 2564
123

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ย. 2562