รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชลบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชลบุรี จำนวน 119 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,262 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานหนองน้ำดำ
87/1 ม.7 ซ.ทองปอน ถ.สุรศักดิ์ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์มือถือ 08-1377-8045
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 63253-73/935 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
2 กลุ่มงานหัตถศิลป์อำเภอบ้านบึง
211 ม. - ซ.- ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 โทรศัพท์มือถือ 08-1983-7364
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 60265-168/80 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
3 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกบ้านเนินแสนสุข
239/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 โทรศัพท์มือถือ 08-6847-2588
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 61163-233/418 21 เม.ย. 2559 18 ก.ย. 2561
4 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกบ้านเนินแสนสุข
239/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 โทรศัพท์มือถือ 08-6847-2588
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 61161-69/935 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
5 กลุ่มจักสานหนองน้ำดำ
87/1 ม.7 ซ.ทองปอล์ ถ.สุรศักดิ์ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์มือถือ 08-1377-8045
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 63252-814/195 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
6 กลุ่มจักสานหนองน้ำดำ
87/1 ม.7 ซ.ทองปอน ถ.สุรศักดิ์ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์มือถือ 08-1377-8045
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก (ตะกร้าจักสานเส้นพลาสติก) 29-1/20(ชบ) 20 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2564
7 กลุ่ม่จักสานหนองน้ำดำ
87/1 ม.7 ซ.ทองปอน ถ.สุรศักดิ์ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์มือถือ 08-7377-8045
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 63251-776/20 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
8 กลุ่มชุมชนบ้านปึกใหญ่สามัคคี
9/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์มือถือ 08-6820-2515
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้า 63323-642/412 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
9 กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟางตำบลนาวังหิน
161 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20240 โทรศัพท์มือถือ 09-2273-6655
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 60780-229/418 26 ก.พ. 2559 18 ก.ย. 2561
10 กลุ่มเนวี่ร้อยพันไอเดีย
2416 ม.1 ซ.- ถ.พิทักษ์สมุทร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 09-2472-7628
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 62379-486/193 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
11 กลุ่มบาติกแม่บ้านทหารเรือ
2234/297 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-9752-8612
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 58145-12/1444 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
12 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระดาษ
135/10 ม.2 ซ.- ถ.เทศบาล3 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 โทรศัพท์มือถือ 08-8210-1096
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากจากกระดาษ 56968-2454/25 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
13 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร บ้านตม
46/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-9120-5897
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 57924-188/551 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
14 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรบ้านตม
46/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-9120-5897
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมมะกรูด และแชมพูผสมดอกอัญชัน 57824-596/92 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
15 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรบ้านตม
46/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-9120-5897
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมน้ำแร่ 57823-361/95 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
16 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรบ้านตม
46/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-9120-5897
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า
552/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า 57822-49/552 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
17 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรบ้านตม
46/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-9120-5897
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมะพร้าวสำหรับสปา 57825-483/259 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
18 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ ๑ บขร.๑
480/290 ม.1 ซ. - ถ.- ต.เกาะจันทร์ อ.กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 โทรศัพท์มือถือ 08-7605-5551
น้ำเฉาก๊วย
281/2554
น้ำเฉาก๊วย 56549-27/281 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
19 กลุ่มผ้าบาติกตำบลวัดสุวรรณ
5 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 โทรศัพท์มือถือ 08-9936-5405
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 63302-459/51 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
20 กลุ่มผ้าบาติกวัดสามัคคีบรรพต
80 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 โทรศัพท์มือถือ 08-1577-1609
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 63460-461/51 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
21 กลุ่มเผาถ่านไม้เนินตะแบก
313/2 ม.13 ซ.- ถ.- ต.เกาะจันทร์ อ.กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 โทรศัพท์มือถือ 08-1435-9659
ถ่านอัดแท่ง
238/2547
ถ่านอัดแท่ง 59658-48/238 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
22 กลุ่มเพ้นท์ผ้าพฤกษาบาติก ตำบลหนองเหียง
82/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-1864-7628
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 62957-458/51 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
23 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองตาเพชร
301 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 โทรศัพท์มือถือ 08-1499-2949
ซอสพริก
289/2547
ซอสพริก 58623-7/289 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน
19 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-2470-9684
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 62809-251/418 2 ก.ย. 2559 18 ก.ย. 2561
25 กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านแหลมฉบัง
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 โทรศัพท์มือถือ 08-5392-8106
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ทอฟฟี่
265/2559
ท้อฟฟี่ รสถั่ว 3-1/265(ชบ) 28 ส.ค. 2560 27 ส.ค. 2563
26 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหนองไผ่กลางดอน
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-9541-4697
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 59798-752/195 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
27 กลุ่มสตรีหมู่บ้านกรีนวิลล์
78/58 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-6083-2142
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 59657-1151/196 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
28 กลุ่มอาชีพทำตะกร้ากระป๋องด้วยเศษวัสดุ
424 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 โทรศัพท์มือถือ 08-8846-6505
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 57229-127/823 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
29 กลุ่มอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์ไม้พาเลส
119 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท์มือถือ 08-6043-2619
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 58622-151/410 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
30 กลุ่มอาชีพแม่บ้านตำรวจน้ำ
502/16 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-1305-2229
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 57228-1093/196 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
31 กลุ่มอาชีพหนองศรีสงวน
41 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สำนักบก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-9245-5095
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 61164-234/418 21 เม.ย. 2559 18 ก.ย. 2561
32 ชมรมหนังสติ๊กตำบลบางพระ
135/10 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 โทรศัพท์มือถือ 08-1005-5559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 61265-681/45 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
33 ชมรมอาสาสมัครคนพันธุ๋ R
127/688 ม.3 ซ.3 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-6328-6108
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากซองพลาสติก 8-1/25(ชบ) 28 ส.ค. 2560 27 ส.ค. 2563
34 ตุ๊กตาดินไทยวิจิตร
94/11 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-5082-1989
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 17-1/422(ชบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
35 นาง กรกมล สว่างไสว
111/13 ม.1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์มือถือ 08-6888-7306
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ
223/2547
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ 13-1/223(ชบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
36 นาง กฤษณี สนั่นทอง
104/5 ม.- ซ.- ถ.บางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์มือถือ 08-1939-9072
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 60259-474/836 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
37 นาง กันตยาดา อินพุ่ม
104 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-9607-0259
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 56966-1068/835 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
38 นาง กานต์สินี พงศ์ศรีสุข
62/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท์มือถือ 08-7659-9495
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 57234-118/191 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
39 นาง จันทวรรณ ฉัตรวัชรกุล
799/81 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์มือถือ 08-9789-0463
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 19-1/52(ชบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
40 นาง จันทวรรณ ฉัตรวัชรกุล
799/81 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์มือถือ 08-9607-1387
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 18-1/51(ชบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
41 นาง จันทวรรณ ฉัตรวัชรกุล
799/81 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์มือถือ 08-9789-0463
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ผ้าเขียนลาย 20-1/1479(ชบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
42 นาง ชนาภา มากคำ
77/209 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 โทรศัพท์มือถือ 08-5360-8130
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 60264-2566/25 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
43 นาง ชุติกาญจน์ จารุจินดา
46/4 ม.- ซ.- ถ.ศรีวิชัย ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 09-9009-8249
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมมะกรูดว่านหางจระเข้ 63325-656/92 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
44 นาง ชุติกาญจน์ จารุจินดา
46/4 ม.- ซ.- ถ.ศรีวิชัย ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 09-9009-8249
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร่าซ๊อฟ 63322-230/551 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
45 นาง ฐษา นุ่มประสิทธิ์
167/36 ม.3 ซ.- ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์มือถือ 08-4499-5011
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 60291-1167/196 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
46 นาง นารีรัตน์ ยิ่งงามแก้ว
2414 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-6843-1816
โมบาย
569/2547
โมบาย 62376-85/569 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
47 นาง ปริดา แซ่อึ๊ง
91/149-151 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-1863-8837
หมูทุบ
97/2553
หมูทุบ 60427-26/97 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
48 นาง ปริดา แซ่อึ๊ง
91/149-151 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-1863-8837
หมูปรุงรสพร้อมบริโภค
150/2553
หมูหวาน 60422-39/150 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
49 นาง ปริดา แซ่อึ๊ง
91/149-151 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-1863-8837
ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง
119/2554
ข้าวตังหน้าทุเรียน 60423-60/119 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
50 นาง ปริดา แซ่อึ๊ง
91/149-151 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-1863-8837
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ข้าวแตนหน้าทุเรียน และข้าวแตนหน้างา 60424-347/36 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 เม.ย. 2561