รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชลบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชลบุรี จำนวน 105 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานหนองน้ำดำ
87/1 ม.7 ซ.ทองปอน ถ.สุรศักดิ์ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์มือถือ 08-1377-8045
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 63253-73/935 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
2 กลุ่มงานหัตถศิลป์อำเภอบ้านบึง
211 ม. - ซ.- ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 โทรศัพท์มือถือ 08-1983-7364
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 60265-168/80 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
3 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกบ้านเนินแสนสุข
239/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 โทรศัพท์มือถือ 08-6847-2588
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 61161-69/935 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
4 กลุ่มจักสานหนองน้ำดำ
87/1 ม.7 ซ.ทองปอน ถ.สุรศักดิ์ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์มือถือ 08-1377-8045
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 29-1/20(ชบ) 20 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2564
5 กลุ่มจักสานหนองน้ำดำ
87/1 ม.7 ซ.ทองปอล์ ถ.สุรศักดิ์ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์มือถือ 08-1377-8045
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 63252-814/195 25 ต.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
6 กลุ่ม่จักสานหนองน้ำดำ
87/1 ม.7 ซ.ทองปอน ถ.สุรศักดิ์ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์มือถือ 08-7377-8045
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 63251-776/20 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
7 กลุ่มชุมชนบ้านปึกใหญ่สามัคคี
9/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์มือถือ 08-6820-2515
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้า 63323-642/412 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
8 กลุ่มเนวี่ร้อยพันไอเดีย
2416 ม.1 ซ.- ถ.พิทักษ์สมุทร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 09-2472-7628
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 62379-486/193 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
9 กลุ่มผ้าทอบ้านปึก-อ่างศิลา "คุณย่าท่าน"
20/3 ม.2 ซ.14 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์มือถือ 09-9798-9796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 42-1/18(ชบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
10 กลุ่มผ้าทอบ้านปึก-อ่างศิลา "คุณย่าท่าน"
20/3 ม.2 ซ.14 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์มือถือ 09-9798-9796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 41-3/412(ชบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
11 กลุ่มผ้าทอบ้านปึก-อ่างศิลา "คุณย่าท่าน"
20/3 ม.2 ซ.14 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์มือถือ 09-9798-9796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
828/2558
แบบใช้งานทั่วไป (เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย)) 43-1/828(ชบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
12 กลุ่มผ้าทอบ้านปึก-อ่างศิลา"คุณย่าท่าน"
20/3 ม.2 ซ.14 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์มือถือ 09-9798-9796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 44-1/246(ชบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
13 กลุ่มผ้าบาติกตำบลวัดสุวรรณ
5 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 โทรศัพท์มือถือ 08-9936-5405
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 63302-459/51 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
14 กลุ่มผ้าบาติกวัดสามัคคีบรรพต
80 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 โทรศัพท์มือถือ 08-1577-1609
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 63460-461/51 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
15 กลุ่มเพ้นท์ผ้าพฤกษาบาติก ตำบลหนองเหียง
82/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-1864-7628
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 62957-458/51 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
16 กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านแหลมฉบัง
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 โทรศัพท์มือถือ 08-5392-8106
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ทอฟฟี่
265/2559
ท้อฟฟี่ รสถั่ว 3-1/265(ชบ) 28 ส.ค. 2560 27 ส.ค. 2563
17 กลุ่มสตรีหมู่บ้านกรีนวิลล์
78/58 ม.5 ซ.4/3 ถ.- ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 51-2/196(ชบ) 5 ก.ค. 2561 4 ก.ค. 2564
18 กลุ่มอาชีพสตรีตำบลตะเคียนเตี้ย
4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท์มือถือ 08-6094-4393
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองพับ 48-3/1(ชบ) 5 ก.ค. 2561 4 ก.ค. 2564
19 ชมรมหนังสติ๊กตำบลบางพระ
135/10 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 โทรศัพท์มือถือ 08-1005-5559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 61265-681/45 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
20 ชมรมอาสาสมัครคนพันธุ๋ R
127/688 ม.3 ซ.3 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-6328-6108
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากซองพลาสติก 8-1/25(ชบ) 28 ส.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
21 ตุ๊กตาดินไทยวิจิตร
94/11 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-5082-1989
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 17-1/422(ชบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
22 นาง กรกมล สว่างไสว
111/13 ม.1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์มือถือ 08-6888-7306
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ
223/2547
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ 13-1/223(ชบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
23 นาง กฤษณี สนั่นทอง
104/5 ม.- ซ.- ถ.บางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์มือถือ 08-1939-9072
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 60259-474/836 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
24 นาง จันทวรรณ ฉัตรวัชรกุล
799/81 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์มือถือ 08-9789-0463
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 19-1/52(ชบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
25 นาง จันทวรรณ ฉัตรวัชรกุล
799/81 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์มือถือ 08-9607-1387
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 18-1/51(ชบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
26 นาง จันทวรรณ ฉัตรวัชรกุล
799/81 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์มือถือ 08-9789-0463
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ผ้าเขียนลาย 20-1/1479(ชบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
27 นาง ชนาภา มากคำ
77/209 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 โทรศัพท์มือถือ 08-5360-8130
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 60264-2566/25 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
28 นาง ชุติกาญจน์ จารุจินดา
46/4 ม.- ซ.- ถ.ศรีวิชัย ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 09-9009-8249
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมมะกรูดว่านหางจระเข้ 63325-656/92 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
29 นาง ชุติกาญจน์ จารุจินดา
46/4 ม.- ซ.- ถ.ศรีวิชัย ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 09-9009-8249
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร่าซ๊อฟ 63322-230/551 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
30 นาง ฐษา นุ่มประสิทธิ์
167/36 ม.3 ซ.- ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์มือถือ 08-4499-5011
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 60291-1167/196 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
31 นาง นารีรัตน์ ยิ่งงามแก้ว
2414 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-6843-1816
โมบาย
569/2547
โมบาย 62376-85/569 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
32 นาง ปริดา แซ่อึ๊ง
91/149-151 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-1863-8837
หมูทุบ
97/2553
หมูทุบ 60427-26/97 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
33 นาง ปริดา แซ่อึ๊ง
91/149-151 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-1863-8837
หมูปรุงรสพร้อมบริโภค
150/2553
หมูหวาน 60422-39/150 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
34 นาง ปริดา แซ่อึ๊ง
91/149-151 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-1863-8837
ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง
119/2554
ข้าวตังหน้าทุเรียน 60423-60/119 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
35 นาง ปริดา แซ่อึ๊ง
91/149-151 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-1863-8837
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ข้าวแตนหน้าทุเรียน และข้าวแตนหน้างา 60424-347/36 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
36 นาง วัลฤดี แย้มละมูล
53/144 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์มือถือ 08-1484-3718
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 60239-2565/25 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
37 นาง วิไล ศุภศิริลักษณ์
39 ม.- ซ.- ถ.- ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์ 0-3846-1719
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 33-1/40(ชบ) 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2564
38 นาง วีณา อติกานต์กุล
162/3 ม.1 ซ.- ถ.ปรีชาราษฎร์รังสรรค์ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 โทรศัพท์ 0-3820-1086
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนไส้หมูหยอง 21-1/1(ชบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
39 นาง วีณา อติกานต์กุล
162/3 ม.1 ซ.- ถ.ปรีชาราษฎร์รังสรรค์ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 โทรศัพท์ 0-3820-1086
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง
119/2554
ข้าวตังหน้าหมูหยอง 22-1/119(ชบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
40 นาง สุพิศ วิริยบัณฑร
163/7 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 โทรศัพท์มือถือ 08-1903-3854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 10-1/45(ชบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
41 นาง สุภาภรณ์ นภาโชติ
22 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-6818-2940
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 36-3/25(ชบ) 28 ก.พ. 2561 17 มิ.ย. 2562
42 นาง สุวรรณา บุญธกานนท์
108 ม.- ซ.- ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3828-5565
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
โคโคนัท บอดี้ บัตเตอร์ 49-1/551(ชบ) 5 ก.ค. 2561 4 ก.ค. 2564
43 นาง สุวรรณา บุญธกานนท์
108 ม.- ซ.- ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3828-5565
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา 50-1/259(ชบ) 5 ก.ค. 2561 4 ก.ค. 2564
44 นางสาว กันยา เฉยศิริ
117/1 ม.2 ซ.- ถ.ชายทะเลโรงโป๊ะ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท์มือถือ 08-1676-8238
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 62378-800/195 2 ส.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
45 นางสาว กาญจนา ตาณังกร
74/8 ม.7 ซ.- ถ.หนองไม้แก่น ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท์มือถือ 08-4529-5335
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 1-1/196(ชบ) 28 ส.ค. 2560 27 ส.ค. 2563
46 นางสาว กาญจนา ตาณังกร
74/8 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 โทรศัพท์มือถือ 08-4529-5335
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 54-2/417(ชบ) 31 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2564
47 นางสาว จินตนา พุ่มอรุณ
2/22 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-8132-7291
ครกหิน
11/2546
ครกหิน 63907-44/11 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
48 นางสาว ชญาภา อภิมหาบุญญากุล
203/32 ม.7 ซ.เทศบาล 99 ถ.สุขุมวิท ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 09-5251-7561
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 40-1/417(ชบ) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
49 นางสาว ชัฎชาดา รัศมี
131/5 ม.6 ซ.สุขุมวิท 33 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท์มือถือ 08-1650-6246
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า (ยางรัดผม) 16-1/412(ชบ) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
50 นางสาว ชาลี กองสุทธิผล
131/5 ม.6 ซ.สุขุมวิท 33 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 โทรศัพท์มือถือ 08-6957-5819
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 9-2/25(ชบ) 28 ก.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
123

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562