รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดระยอง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดระยอง จำนวน 89 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 13,095 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานบ้านอู่ทอง
44 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-9248-5253
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
กระบุง 413-2/40(รย) 26 ก.ย. 2562 25 ก.ย. 2565
2 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก ชุมชนเจริญพัฒนา
44/34 ม.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์มือถือ 08-8890-7871
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ตะกร้า 349-10/20(รย) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
3 กลุ่มปฏิมากรรมภาพนูนต่ำ
541/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทรศัพท์มือถือ 08-9995-1293
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ
223/2547
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ 338-2/223(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
4 กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน
40/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190 โทรศัพท์มือถือ 08-6045-3938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
กล่องเอนกประสงค์ 397-8/53(รย) 15 ส.ค. 2562 14 ส.ค. 2565
5 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งต้นเลียบ
91 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มาบข่า อ.กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-6139-7068
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
แชมพู
92/2552
แชมพู 378-14/92(รย) 12 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2565
6 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งต้นเลียบ
91 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มาบข่า อ.กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-6139-7068
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กะปิ
61/2561
กะปิ 377-13/61(รย) 12 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2565
7 กลุ่มแม่บ้านชุมชนสำนักกะบาก
72/3 ม.- ซ.- ถ.วัดโขดหิน-เขาไผ่ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 06-3869-6126
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
แชมพู
92/2552
แชมพู 375-13/92(รย) 18 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2564
8 กลุ่มแม่บ้านตำบลปากน้ำประแสร์
135/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170 โทรศัพท์มือถือ 08-5092-1366
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
พวงกุญแจ 418-5/196(รย) 26 ก.ย. 2562 25 ก.ย. 2565
9 กลุ่มแม่บ้านสานใยรัก
21/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ชำฆ้อ อ.กิ่งอำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-9039-3299
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
กระบุง 414-3/40(รย) 26 ก.ย. 2562 25 ก.ย. 2565
10 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านอู่ทอง
40/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-4946-2183
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 412-7/9(รย) 26 ก.ย. 2562 25 ก.ย. 2565
11 กลุ่มรักษ์เส้นสานตำบลทางเกวียน
67 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-3302-2896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 335-5/823(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
12 กลุ่มรักษ์เส้นสานตำบลทางเกวียน
67 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-3302-2896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 334-9/20(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
13 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านเกาะ
60 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-1436-0703
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 419-6/196(รย) 26 ก.ย. 2562 25 ก.ย. 2565
14 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านเกาะ
60 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 09-5292-4991
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พวงกุญแจ 420-5/412(รย) 26 ก.ย. 2562 25 ก.ย. 2565
15 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านชากมะหาด
6/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-9403-0439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 372-3/182(รย) 18 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2564
16 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านชากมะหาด
6/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-9403-0439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 371-6/9(รย) 18 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2564
17 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านชากมะหาด
6/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-9403-0439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 370-1/39(รย) 18 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2564
18 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านห้วยทับมอญ
88/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยทับมอญ อ.กิ่งอำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-7025-1943
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด
642/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด 424-1/642(รย) 26 ก.ย. 2562 25 ก.ย. 2565
19 กลุ่มสัมมาชีพบ้านสีระมัน
32 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยทับมอญ อ.กิ่งอำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 09-8446-6689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ตะกร้าพลาสติก 408-11/20(รย) 15 ส.ค. 2562 14 ส.ค. 2565
20 นาง กันธิชา พลชัย
81/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 09-9554-3464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
หมูปรุงรสพร้อมบริโภค
150/2553
หมูสวรรค์ 385-2/150(รย) 31 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2565
21 นาง ขวัญจิรา เพิ่มทรัพย์
5/74 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทรศัพท์มือถือ 09-8258-2646
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดแบบมีลวดลาย 401-5/23(รย) 15 ส.ค. 2562 14 ส.ค. 2565
22 นาง คณิตา มีบุญ
13 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190 โทรศัพท์มือถือ 08-6826-8919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ขนุนทอดกรอบ 328-13/1038(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
23 นาง คณิตา มีบุญ
13 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190 โทรศัพท์มือถือ 08-6826-8919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
สาเกทอดกรอบ 329-14/1038(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
24 นาง จุฬารัตน์ พึ่งพักตร์
68/3 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-7133-9818
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ปรับกลิ่นอากาศ
1494/2560
ตะไคร้หอมปรับกลิ่นอากาศ 393-1/1494(รย) 31 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2565
25 นาง จุฬารัตน์ พึ่งพักตร์
68/3 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-7133-9818
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 392-5/348(รย) 31 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2565
26 นาง จุฬารัตน์ พึ่งพักตร์
68/3 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-7133-9818
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ปรับกลิ่นอากาศ
1494/2560
ใบเตยแห้งปรับกลิ่นอากาศ 394-2/1494(รย) 31 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2565
27 นาง ชนันต์พร ฤทธิศิลป์
133/100 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-6394-5952
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 339-2/381(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
28 นาง ชนันต์พร ฤทธิศิลป์
133/100 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-6394-5952
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
1446/2553
ผ้าปูที่นอนชนิดรัดมุม(เตียงคู่) 405-1/1446(รย) 15 ส.ค. 2562 14 ส.ค. 2565
29 นาง นงนุช ชื่นนอก
70 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พนานิคม อ.กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-6138-8206
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 350-6/823(รย) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
30 นาง นงนุช เหลืองอ่อน
9/95 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทรศัพท์มือถือ 08-9834-0272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 402-3/623(รย) 15 ส.ค. 2562 14 ส.ค. 2565
31 นาง ประภา แทนทด
75 ม.12 ซ.- ถ.- ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-1377-2381
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม
1412/2559
พวงกุญแจ 409-1/1412(รย) 15 ส.ค. 2562 14 ส.ค. 2565
32 นาง ประภา แทนทด
75 ม.12 ซ.- ถ.- ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-1377-2381
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
พวงกุญแจมะฮอกกานี 410-4/410(รย) 15 ส.ค. 2562 14 ส.ค. 2565
33 นาง มลิวรรณ์ ศิริพัฒน์
91/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-1152-4469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ตะกร้าพลาสติก 415-12/20(รย) 26 ก.ย. 2562 25 ก.ย. 2565
34 นาง ละออ สุวรรณสว่าง
7/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-7127-9422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มังคุดกวน 343-11/35(รย) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
35 นาง ละออ สุวรรณสว่าง
7/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-7127-9422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 344-12/35(รย) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
36 นาง ละออ สุวรรณสว่าง
7/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-1127-9422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้กวน
35/2558
สับปะรดกวนกะทิ 345-13/35(รย) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
37 นาง วิเชียรรัตน์ นิเทศวิยากูล
60 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 09-5292-4991
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 421-13/836(รย) 26 ก.ย. 2562 25 ก.ย. 2565
38 นาง สุลักษ์ขณา ทิพย์วงษ์ทอง
73/9 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-6008-8147
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอด 387-18/1038(รย) 31 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2565
39 นาง อภิญญา ตระกูลเทวินทร์
12/4 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทรศัพท์มือถือ 08-7596-9334
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 363-5/551(รย) 16 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2564
40 นางสาว เชาวนี ร่ำร้อง
102/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-7141-3585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 417-3/381(รย) 26 ก.ย. 2562 25 ก.ย. 2565
41 นางสาว ณภัค สมพานต์
39/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-4279-3441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
น้ำปลาร้า
1346/2557
น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 374-1/1346(รย) 18 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2564
42 นางสาว นภา เขียวเล็ก
3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทรศัพท์มือถือ 08-4529-5335
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 403-11/417(รย) 15 ส.ค. 2562 14 ส.ค. 2565
43 นางสาว ปวริศา พระนคร
34 ม.- ซ.- ถ.- ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-1077-8981
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอด 356-15/1038(รย) 16 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2564
44 นางสาว ปัญจรี กระทายขวัญ
89/412 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-9605-8424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 365-3/410(รย) 16 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2564
45 นางสาว พลอยไพลิน นุชนวล
200/65 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-9936-5561
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกนรกปลาย่าง 395-2/130(รย) 15 ส.ค. 2562 14 ส.ค. 2565
46 นางสาว พิชชาพัสตร์ แวววับ
157/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 06-1595-7824
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอด 386-17/1038(รย) 31 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2565
47 นางสาว ไพรัตน์ ปรีชาประเสริฐ
28/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190 โทรศัพท์มือถือ 08-1967-1894
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
เครื่องประดับหินสี
421/2547
สร้อยคอ 383-4/421(รย) 12 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2565
48 นางสาว ไพรัตน์ ปรีชาประเสริฐ
28/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190 โทรศัพท์มือถือ 08-1967-1894
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 366-2/623(รย) 16 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2564
49 นางสาว ลัษมา เนื่องจำนงค์
25/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-5399-7174
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอด 362-16/1038(รย) 16 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2564
50 นางสาว วรวลัญช์ ทองคำแท้
91/19 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-9913-3313
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
กางเกงจีบรอบ 411-12/835(รย) 26 ก.ย. 2562 25 ก.ย. 2565
12

สืบค้นเมื่อ วันที่6 ก.ค. 2563