รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดระยอง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดระยอง จำนวน 51 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,414 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก ชุมชนเจริญพัฒนา
44/34 ม.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์มือถือ 08-8890-7871
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ตะกร้า 349-10/20(รย) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
2 กลุ่มปฏิมากรรมภาพนูนต่ำ
541/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทรศัพท์มือถือ 08-9995-1293
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ
223/2547
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ 338-2/223(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
3 กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลตำบลเนินฆ้อ
36/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-9602-2871
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
น้ำปลา
673/2557
น้ำปลาแท้ 313-6/673(รย) 26 ส.ค. 2559 25 ส.ค. 2562
4 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งต้นเลียบ
91 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มาบข่า อ.กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-6139-7068
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมประคำดีควายและมะกรูด 317-11/92(รย) 8 พ.ย. 2559 7 พ.ย. 2562
5 กลุ่มแม่บ้านชุมชนสำนักกะบาก
72/3 ม.- ซ.- ถ.วัดโขดหิน-เขาไผ่ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 06-3869-6126
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
แชมพู
92/2552
แชมพู 375-13/92(รย) 18 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2564
6 กลุ่มแม่บ้านทำกะปิตำบลแกลง
46 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-9939-8532
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กะปิ
61/2549
กะปิ 311-10/61(รย) 26 ส.ค. 2559 25 ก.ค. 2562
7 กลุ่มรักษ์เส้นสานตำบลทางเกวียน
67 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-3302-2896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 335-5/823(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
8 กลุ่มรักษ์เส้นสานตำบลทางเกวียน
67 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-3302-2896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 334-9/20(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
9 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านชากมะหาด
6/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-9403-0439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 372-3/182(รย) 18 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2564
10 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านชากมะหาด
6/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-9403-0439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 371-6/9(รย) 18 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2564
11 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านชากมะหาด
6/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-9403-0439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 370-1/39(รย) 18 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2564
12 นาง เกษร พงศ์ภัชกุล
59/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-6307-3233
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กะปิ
61/2549
กะปิ 357-11/61(รย) 16 ก.พ. 2561 25 ก.ค. 2562
13 นาง คณิตา มีบุญ
13 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190 โทรศัพท์มือถือ 08-6826-8919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ขนุนทอดกรอบ 328-13/1038(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
14 นาง คณิตา มีบุญ
13 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190 โทรศัพท์มือถือ 08-6826-8919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
สาเกทอดกรอบ 329-14/1038(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
15 นาง ชนันต์พร ฤทธิศิลป์
133/100 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-6394-5952
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 339-2/381(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
16 นาง ทัศนีย์ วิสุทธาธรรม
1 ม.- ซ.หนองแตงโม ถ.- ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-6495-2271
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ไข่เค็ม
27/2550
ไข่เค็มดิบ 310-2/27(รย) 26 ส.ค. 2559 25 ส.ค. 2562
17 นาง นงนุช ชื่นนอก
70 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พนานิคม อ.กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-6138-8206
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 350-6/823(รย) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
18 นาง ปิยะชนก เสมวิลัย
81 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160 โทรศัพท์มือถือ 09-8645-1559
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 320-4/23(รย) 8 พ.ย. 2559 7 พ.ย. 2562
19 นาง ละออ สุวรรณสว่าง
7/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-7127-9422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มังคุดกวน 343-11/35(รย) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
20 นาง ละออ สุวรรณสว่าง
7/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-7127-9422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 344-12/35(รย) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
21 นาง ละออ สุวรรณสว่าง
7/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-1127-9422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้กวน
35/2558
สับปะรดกวนกะทิ 345-13/35(รย) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
22 นาง อภิญญา ตระกูลเทวินทร์
12/4 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทรศัพท์มือถือ 08-7596-9334
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 363-5/551(รย) 16 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2564
23 นางสาว ณภัค สมพานต์
39/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-4279-3441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
น้ำปลาร้า
1346/2557
น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 374-1/1346(รย) 18 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2564
24 นางสาว ปภัชนันท์ ประทุม
69/10 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-9770-6412
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กะปิ
61/2549
กะปิ 358-12/61(รย) 16 ก.พ. 2561 25 ก.ค. 2562
25 นางสาว ปวริศา พระนคร
34 ม.- ซ.- ถ.- ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-1077-8981
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอด 356-15/1038(รย) 16 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2564
26 นางสาว ปัญจรี กระทายขวัญ
89/412 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-9605-8424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 365-3/410(รย) 16 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2564
27 นางสาว ไพรัตน์ ปรีชาประเสริฐ
28/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190 โทรศัพท์มือถือ 08-1967-1894
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 366-2/623(รย) 16 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2564
28 นางสาว ลัษมา เนื่องจำนงค์
25/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-5399-7174
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอด 362-16/1038(รย) 16 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2564
29 นางสาว อุทัย เจริญยิ่ง
228 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-5284-8807
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 336-2/205(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
30 นาย กิตฤณ สังเต็ม
345/212 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทรศัพท์มือถือ 08-5054-3341
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 337-9/417(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
31 นาย ประจิน ดวงรัศมี
8/6 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-9098-3992
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์โมเสกและโมเสกเทียม
1409/2550
ผลิตภัณฑ์โมเสกและโมเสกเทียม 315-3/1409(รย) 26 ส.ค. 2559 25 ส.ค. 2562
32 นาย วิชัย ธนชัยจำรัส
400/5 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-6840-3917
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ถ่านไม้ปิ้งย่าง
658/2547
ถ่านไม้ปิ้งย่าง 333-2/658(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
33 นาย วิสุทธิ์ อุดชุมนารี
38/251 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-4362-3752
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
เบาะนั่ง
379/2559
เบาะรองนั่ง 359-1/379(รย) 16 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2564
34 บริษัท ปัญญาโฉม กรุ๊ป จำกัด
4/23 ม. - ซ.ข้างอำเภอ ถ.ตากสินมหาราช ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-1664-3622
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
คุกกี้
118/2555
คุกกี้รสสตอเบอรี่และคุกกี้รสองุ่น 318-2/118(รย) 8 พ.ย. 2559 7 พ.ย. 2562
35 วิสาหกิจชุมกลุ่มลุฟฟาลา
4 ม.- ซ.- ถ.- ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์มือถือ 08-5276-0379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 346-6/665(รย) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
36 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา
8 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-1889-0331
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
แชมพู
92/2552
แชมพูไม้กฤษณาผสมรากหญ้าคา 351-12/92(รย) 16 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2564
37 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา
8 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-1889-0331
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกฤษณา 353-4/551(รย) 16 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2564
38 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา
8 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-1889-0331
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่คาร์บอนกฤษณา 355-9/665(รย) 16 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2564
39 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา
8 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-1889-0331
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
สบู่ก้อน
94/2552
สบู่น้ำนมข้าวกฤษณา 354-6/94(รย) 16 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2564
40 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา
8 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-1889-0331
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมกฤษณา 352-2/93(รย) 16 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2564
41 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชุมชนมาบข่ามาบใน
9/28 ม.- ซ.- ถ.- ต.มาบข่า อ.กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 09-4980-1898
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 319-4/348(รย) 8 พ.ย. 2559 7 พ.ย. 2562
42 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรตำบลชากโดน
101/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-1782-4645
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
สละลอยแก้ว 361-5/715(รย) 16 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2564
43 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่ 4 บ้านชากขนุน
74/9 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-1985-4513
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ที่ครอบกุญแจ 369-4/412(รย) 16 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2564
44 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านบุนนาค
29 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-1781-6635
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
น้ำปลา
673/2557
น้ำปลาแท้ 312-5/673(รย) 26 ส.ค. 2559 25 ส.ค. 2562
45 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา
30 ม.- ซ.- ถ.- ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์มือถือ 08-5276-0379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่สารสกัดใบบัวบก 330-4/665(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
46 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา
4 ม.- ซ.- ถ.- ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์มือถือ 08-5276-0379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 347-7/665(รย) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
47 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา
30 ม.- ซ.- ถ.- ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์มือถือ 08-5276-0379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่สารสกัดมังคุด 331-5/665(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา
30 ม.- ซ.- ถ.- ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์มือถือ 08-5276-0379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 348-8/665(รย) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
49 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผ้าชุมชนมาบชลูด
55 ม.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์มือถือ 08-1649-1089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 373-10/417(รย) 18 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2564
50 วิสาหกิจชุมชนสวนเพียงพอดีอำเภอบ้านฉาง
4/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทรศัพท์มือถือ 08-4863-4362
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมะพร้าวสำหรับสปา 364-2/259(รย) 16 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2564
12

สืบค้นเมื่อ วันที่20 ก.ค. 2562