รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดระยอง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดระยอง จำนวน 56 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,707 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มงานถักโครเชต์ ชุมชนบ้านล่าง
106/206 ม.- ซ.- ถ.- ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์มือถือ 08-9659-1410
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 308-10/615(รย) 4 พ.ค. 2559 3 พ.ค. 2562
2 กลุ่มงานถักโครเชต์ ชุมชนบ้านล่าง
106/206 ม.- ซ.- ถ.- ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์มือถือ 08-9659-1410
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 306-8/195(รย) 4 พ.ค. 2559 3 พ.ค. 2562
3 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก ชุมชนเจริญพัฒนา
44/34 ม.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์มือถือ 08-8890-7871
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ตะกร้า 349-10/20(รย) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
4 กลุ่มปฏิมากรรมภาพนูนต่ำ
541/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทรศัพท์มือถือ 08-9995-1293
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ
223/2547
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ 338-2/223(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
5 กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลตำบลเนินฆ้อ
36/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-9602-2871
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
น้ำปลา
673/2557
น้ำปลาแท้ 313-6/673(รย) 26 ส.ค. 2559 25 ส.ค. 2562
6 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาไผ่
89 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-1715-8951
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
เส้นลอดช่องแห้ง
138/2546
เส้นลอดช่องแห้ง 296-4/138(รย) 4 พ.ค. 2559 3 พ.ค. 2562
7 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งต้นเลียบ
91 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มาบข่า อ.กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-6139-7068
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมประคำดีควายและมะกรูด 317-11/92(รย) 8 พ.ย. 2559 7 พ.ย. 2562
8 กลุ่มแม่บ้านทำกะปิตำบลแกลง
46 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-9939-8532
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กะปิ
61/2549
กะปิ 311-10/61(รย) 26 ส.ค. 2559 25 ก.ค. 2562
9 กลุ่มรักษ์เส้นสานตำบลทางเกวียน
67 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-3302-2896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 335-5/823(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
10 กลุ่มรักษ์เส้นสานตำบลทางเกวียน
67 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-3302-2896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 334-9/20(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
11 นาง กันยาวีร์ แสงกระจ่าง
2/11 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทรศัพท์มือถือ 08-9407-1482
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 341-5/9(รย) 31 ก.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
12 นาง คณิตา มีบุญ
13 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190 โทรศัพท์มือถือ 08-6826-8919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ขนุนทอดกรอบ 328-13/1038(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
13 นาง คณิตา มีบุญ
13 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190 โทรศัพท์มือถือ 08-6826-8919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
สาเกทอดกรอบ 329-14/1038(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
14 นาง จุฬารัตน์ พึ่งพักตร์
68/3 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-7133-9818
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
454/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศผสมตะไคร้หอม 294-4/454(รย) 10 ก.พ. 2559 9 ก.พ. 2562
15 นาง ฉอ้อน พบจันอัด
30/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-7568-6939
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 342-18/25(รย) 31 ก.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
16 นาง ชนันต์พร ฤทธิศิลป์
133/100 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-6394-5952
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 339-2/381(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
17 นาง ทัศนีย์ วิสุทธาธรรม
1 ม.- ซ.หนองแตงโม ถ.- ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-6495-2271
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ไข่เค็ม
27/2550
ไข่เค็มดิบ 310-2/27(รย) 26 ส.ค. 2559 25 ส.ค. 2562
18 นาง นงนุช ชื่นนอก
70 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พนานิคม อ.กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-6138-8206
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 350-6/823(รย) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
19 นาง ประทุมวรรณ มีสบาย
5/14 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-5396-6460
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 340-4/9(รย) 31 ก.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
20 นาง ปิยะชนก เสมวิลัย
81 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160 โทรศัพท์มือถือ 09-8645-1559
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 320-4/23(รย) 8 พ.ย. 2559 7 พ.ย. 2562
21 นาง ละออ สุวรรณสว่าง
7/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-7127-9422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มังคุดกวน 343-11/35(รย) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
22 นาง ละออ สุวรรณสว่าง
7/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-7127-9422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 344-12/35(รย) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
23 นาง ละออ สุวรรณสว่าง
7/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-1127-9422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้กวน
35/2558
สับปะรดกวนกะทิ 345-13/35(รย) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
24 นาง สมร คงม่วง
87 ม.- ซ.- ถ.วัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์มือถือ 08-1520-4655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 285-16/25(รย) 10 ก.พ. 2559 9 ก.พ. 2562
25 นาง อรพิน เนตรทิพย์
173/110 ม.6 ซ.- ถ.- ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทรศัพท์มือถือ 08-1576-8164
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 305-7/195(รย) 4 พ.ค. 2559 3 พ.ค. 2562
26 นาง อรพิน เนตรทิพย์
173/110 ม.6 ซ.- ถ.- ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทรศัพท์มือถือ 08-1576-8164
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 307-9/615(รย) 4 พ.ค. 2559 3 พ.ค. 2562
27 นางสาว กฤษญาณี สังข์ทอง
206 ม.- ซ.- ถ.- ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-1572-8560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
454/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศผสม 297-5/454(รย) 4 พ.ค. 2559 3 พ.ค. 2562
28 นางสาว นุชสกุล ก้านจักร
60/94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทรศัพท์มือถือ 09-0625-7454
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
สบู่ก้อน
94/2552
สบู่ก้อน และสบู่ก้อน 288-4/94(รย) 10 ก.พ. 2559 9 ก.พ. 2562
29 นางสาว นุชสกุล ก้านจักร
60/94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทรศัพท์มือถือ 09-0625-7454
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
สบู่ก้อน
94/2552
สบู่ก้อน และสบู่ก้อน 303-5/94(รย) 4 พ.ค. 2559 3 พ.ค. 2562
30 นางสาว เมษิณี สมมาตร์
27/4 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-6832-9995
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
สละลอยแก้ว 291-2/715(รย) 10 ก.พ. 2559 9 ก.พ. 2562
31 นางสาว รัตติญาภรณ์ ทับทอง
2/7 ม.- ซ.- ถ.- ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-7144-3822
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 316-9/195(รย) 26 ส.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
32 นางสาว อุทัย เจริญยิ่ง
228 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-5284-8807
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 336-2/205(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
33 นาย กิตฤณ สังเต็ม
345/212 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทรศัพท์มือถือ 08-5054-3341
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 337-9/417(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
34 นาย ประจิน ดวงรัศมี
8/6 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-9098-3992
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์โมเสกและโมเสกเทียม
1409/2550
ผลิตภัณฑ์โมเสกและโมเสกเทียม 315-3/1409(รย) 26 ส.ค. 2559 25 ส.ค. 2562
35 นาย วิชัย ธนชัยจำรัส
400/5 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-6840-3917
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ถ่านไม้ปิ้งย่าง
658/2547
ถ่านไม้ปิ้งย่าง 333-2/658(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
36 บริษัท ปัญญาโฉม กรุ๊ป จำกัด
4/23 ม. - ซ.ข้างอำเภอ ถ.ตากสินมหาราช ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-1664-3622
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
คุกกี้
118/2555
คุกกี้รสสตอเบอรี่และคุกกี้รสองุ่น 318-2/118(รย) 8 พ.ย. 2559 7 พ.ย. 2562
37 วิสาหกิจชุมกลุ่มลุฟฟาลา
4 ม.- ซ.- ถ.- ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์มือถือ 08-5276-0379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 346-6/665(รย) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
38 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชุมชนมาบข่ามาบใน
9/28 ม.- ซ.- ถ.- ต.มาบข่า อ.กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 09-4980-1898
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 319-4/348(รย) 8 พ.ย. 2559 7 พ.ย. 2562
39 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านช่น
9/10 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 09-1207-2455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
สละลอยแก้ว 309-4/715(รย) 4 พ.ค. 2559 3 พ.ค. 2562
40 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านช่น
9/10 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 09-1207-2455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอดกรอบ 292-9/1038(รย) 4 ก.พ. 2559 3 ก.พ. 2562
41 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านฉาง
188/20 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทรศัพท์มือถือ 08-0095-9141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 287-8/615(รย) 10 ก.พ. 2559 9 ก.พ. 2562
42 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยายดาพัฒนา
146/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-7031-0207
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอดกรอบ 299-10/1038(รย) 4 พ.ค. 2559 3 พ.ค. 2562
43 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านบุนนาค
29 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-1781-6635
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
น้ำปลา
673/2557
น้ำปลาแท้ 312-5/673(รย) 26 ส.ค. 2559 25 ส.ค. 2562
44 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา
30 ม.- ซ.- ถ.- ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์มือถือ 08-5276-0379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่สารสกัดมังคุด 331-5/665(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
45 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา
30 ม.- ซ.- ถ.- ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์มือถือ 08-5276-0379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 348-8/665(รย) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
46 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา
4 ม.- ซ.- ถ.- ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์มือถือ 08-5276-0379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 347-7/665(รย) 27 ก.ย. 2560 26 ก.ย. 2563
47 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา
30 ม.- ซ.- ถ.- ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์มือถือ 08-5276-0379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่สารสกัดใบบัวบก 330-4/665(รย) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านปากแพรก
123/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทรศัพท์มือถือ 09-8519-1465
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ทอดมันปลา
1035/2548
ทอดมันปลากราย 293-2/1035(รย) 10 ก.พ. 2559 9 ก.พ. 2562
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส
129 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-3583-7879
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอดกรอบ 301-12/1038(รย) 4 พ.ค. 2559 3 พ.ค. 2562
50 วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก
155 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทรศัพท์มือถือ 08-6140-6699
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 302-11/836(รย) 4 พ.ค. 2559 3 พ.ค. 2562
12

สืบค้นเมื่อ วันที่16 ต.ค. 2561