รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดจันทบุรี จำนวน 172 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม MADE BY MEE
11/7 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 08-6542-4945
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 650-5/417(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
2 กลุ่มเกษตรชีวภาพสอยดาว
140/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 โทรศัพท์มือถือ 08-1863-3820
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
น้ำส้มควันไม้
659/2553
น้ำส้มควันไม้ 656-3/659(จบ) 5 ก.ค. 2560 4 ก.ค. 2563
3 กลุ่มผลิตป้ายไม้ธรรมชาติและตัวอักษรบ้านสวนส้ม
558 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 โทรศัพท์มือถือ 08-1722-6607
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 632-21/45(จบ) 12 เม.ย. 2560 11 เม.ย. 2563
4 กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพตำบลฉมัน
34/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 โทรศัพท์มือถือ 08-9005-4948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มังคุดกวน 558-13/35(จบ) 29 ม.ค. 2559 28 ม.ค. 2562
5 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 08-1936-4585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ทอฟฟี่
265/2559
ทอฟฟี่กะทิ 649-5/265(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
6 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 08-1936-4585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ทุเรียนกวน 645-18/35(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
7 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 08-1936-4585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วน 638-6/1(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 08-1936-4585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ขนมผิง
745/2548
ขนมผิง 652-3/745(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
9 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์ 0-3935-6945
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบปลา) 578-4/107(จบ) 4 พ.ค. 2559 3 พ.ค. 2562
10 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์ 0-3935-6945
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอดกรอบ 566-11/1038(จบ) 29 ม.ค. 2559 28 ม.ค. 2562
11 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายคลอง
37 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-6827-2004
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอดกรอบ 567-12/1038(จบ) 29 ม.ค. 2559 28 ม.ค. 2562
12 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายคลอง
37 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-6827-2004
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มังคุดกวน 559-14/35(จบ) 29 ม.ค. 2559 28 ม.ค. 2562
13 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสม็ดโพธิ์ศรี
19/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์มือถือ 08-9533-6485
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ระกำผงสำเร็จรูป
768/2548
ระกำผง 564-2/768(จบ) 29 ม.ค. 2559 28 ม.ค. 2562
14 กลุ่มส่งเสริมการแปรรูปชุมชนย่อยเทศบาลตำบลหนองคล้า
96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์ 0-3939-5201
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ชมพู่แก้ว 557-12/35(จบ) 29 ม.ค. 2559 28 ม.ค. 2562
15 กลุ่มสตรีทอเสื่อกกหมู่ 10 บ้านเสม็ดงาม
40/3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-9881-4344
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 655-25/7(จบ) 5 ก.ค. 2560 4 ก.ค. 2563
16 กลุ่มอาชีพสตรีตำบลคมบาง
39/1 ม.8 ซ.- ถ.ญาณวิโรจน์ ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3945-9198
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มังคุดกวน 588-16/35(จบ) 14 ก.ค. 2559 13 ก.ค. 2562
17 นาง จันทรา ชีพสมุทร
25/82 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1761-6921
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 675-175/23(จบ) 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2564
18 นาง จันทรา ชีพสมุทร
25/82 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1761-6921
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 691-102/1246(จบ) 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2564
19 นาง เฉวียง รัตนคราม
44/8 ม.5 ซ.- ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3947-1107
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวขมิ้นชัน 562-10/551(จบ) 29 ม.ค. 2559 28 ม.ค. 2562
20 นาง ณัฐฐาวดี ชาวเวียงธนาภรณ์
3/1 ม.- ซ.- ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1782-6524
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 641-165/23(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
21 นาง ณัฐฐาวดี ชาวเวียงธนาภรณ์
3/1 ม.- ซ.- ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3932-8374
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 653-85/1246(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
22 นาง ดรุณี ลี้ศิริวัฒนกุล
54/6-7 ม.- ซ.- ถ.ศรีรองเมือง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3931-1190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 696-107/1246(จบ) 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2564
23 นาง ธัญญษร ไชยราช
8/34 ม.3 ซ.- ถ.รักศักศิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1577-1517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 726-115/1246(จบ) 31 ก.ค. 2561 30 ก.ค. 2564
24 นาง น้อง บุญมานะ
30/159 ม.7 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-6782-8481
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 607-160/23(จบ) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
25 นาง นิตฐา ผลจิตต์
51/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 08-1781-0133
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
พริกไทยป่น
491/2547
ชนิดพริกไทยดำป่น และชนิดพริกไทยขาวป่น 623-5/491(จบ) 8 มี.ค. 2560 7 มี.ค. 2563
26 นาง ปวันรัตน์ ดีศิริพรชัย
5/11-12 ม.- ซ.- ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-9099-5123
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย
619/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย 563-5/619(จบ) 29 ม.ค. 2559 28 ม.ค. 2562
27 นาง ปาริชาติ แก้วฉาย
66/5 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-7616-4114
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 587-154/23(จบ) 14 ก.ค. 2559 13 ก.ค. 2562
28 นาง มาริน เจตนานุรักษ์
29/19 ม.7 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-2489-5139
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 722-191/23(จบ) 31 ก.ค. 2561 30 ก.ค. 2564
29 นาง มุกดา ธัญญศิริ
7/8 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 โทรศัพท์มือถือ 08-1377-7104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
น้ำมังคุด
1452/2554
น้ำมังคุด 618-2/1452(จบ) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
30 นาง มุกดา ธัญญศิริ
7/8 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 โทรศัพท์มือถือ 08-1377-7104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
น้ำฝรั่ง
164/2554
ชนิดน้ำฝรั่งแท้ 608-3/164(จบ) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
31 นาง มุกดา ธัญญศิริ
7/8 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 โทรศัพท์มือถือ 08-1377-7104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
น้ำลูกหม่อน
851/2557
น้ำลูกหม่อน 595-2/851(จบ) 14 ก.ค. 2559 13 ก.ค. 2562
32 นาง เยาวเรศ บัวหลวง
53/9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ชากไทย อ.กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 โทรศัพท์มือถือ 08-9406-0469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 594-3/611(จบ) 14 ก.ค. 2559 13 ก.ค. 2562
33 นาง รัตนาภรณ์ วิวิธจินดา
22/37 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3931-3977
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 692-103/1246(จบ) 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2564
34 นาง รัสย์สิริ จันทร์เจริญ
109/120 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1488-8348
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 683-94/1246(จบ) 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2564
35 นาง รุ่งทิวา ปากน้ำ
165 ม.- ซ.- ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1955-5707
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 604-157/23(จบ) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
36 นาง รุ่งนภา สกุล
25/45 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 09-4526-9195
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 552-145/23(จบ) 29 ม.ค. 2559 28 ม.ค. 2562
37 นาง รุ่งอรุณ คำแสน
737 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 โทรศัพท์มือถือ 08-1757-8051
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 571-17/45(จบ) 11 มี.ค. 2559 10 มี.ค. 2562
38 นาง ลักขณา บำรุงพนิชถาวร
52/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1982-9313
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้กวน
35/2558
สละกวน และมังคุดกวน 589-17/35(จบ) 14 ก.ค. 2559 13 ก.ค. 2562
39 นาง ลัดดา เพ็ชรโนรา
198 ม.14 ซ.- ถ.- ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-0100-7942
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ
949/2558
โต๊ะไม้ 596-10/949(จบ) 14 ก.ค. 2559 13 ก.ค. 2562
40 นาง วรษา ขุนสนธิ
177 ม.3 ซ.7 ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1567-3024
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 605-158/23(จบ) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
41 นาง ศิริพร ชัยกิจ
54-56 ม.- ซ.ชัยศิริ ถ.สุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-9748-1203
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 690-101/1246(จบ) 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2564
42 นาง สมจิตร หันจางสิทธิ์
18/9 ม.9 ซ.- ถ.- ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-9407-8182
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 659-170/23(จบ) 26 ม.ค. 2561 25 ม.ค. 2564
43 นาง สัพพัญญู เทียมเงิน
114 ม.4 ซ.2 ถ.ชาติอนุสรณ์ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1725-0282
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 593-4/417(จบ) 14 ก.ค. 2559 13 ก.ค. 2562
44 นาง สุจินดา เหลี่ยมสมบูรณ์
59/11 ม.- ซ.ชัยศิริ ถ.สุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3931-1376
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 686-97/1246(จบ) 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2564
45 นาง สุนทร คงสุข
22/31 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3941-8684
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 681-92/1246(จบ) 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2564
46 นาง สุปรียา จรัสไพบูลย์
55/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 09-8267-8517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
สบู่ก้อน
94/2552
สบู่น้ำผึ้งรังไหม 648-4/94(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
47 นาง สุภาพร นิยมกิจ
29/1 ม.- ซ.ศรีจันทร์ 7 ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3931-2984
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 600-82/1246(จบ) 14 ก.ค. 2559 13 ก.ค. 2562
48 นาง สุวรรณา วัฒนชัย
237 ม.- ซ.- ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3931-2510
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 700-179/23(จบ) 17 เม.ย. 2561 16 เม.ย. 2564
49 นาง สุวรรณา วัฒนชัย
237 ม.- ซ.- ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3931-2510
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 708-110/1246(จบ) 17 เม.ย. 2561 16 เม.ย. 2564
50 นาง แสงจันทร์ ถิระเสถียร
29/2 ม.- ซ.- ถ.คลองขุด ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-9544-2473
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 602-155/23(จบ) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562