รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดจันทบุรี จำนวน 173 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,414 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม MADE BY MEE
11/7 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 08-6542-4945
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 650-5/417(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
2 กลุ่มเกษตรชีวภาพสอยดาว
140/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 โทรศัพท์มือถือ 08-1863-3820
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
น้ำส้มควันไม้
659/2553
น้ำส้มควันไม้ 656-3/659(จบ) 5 ก.ค. 2560 4 ก.ค. 2563
3 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
33 ม.9 ซ.- ถ.- ต.พลวง อ.กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 โทรศัพท์มือถือ 08-7825-1815
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมกรอบแก้ว 757-15/1038(จบ) 4 ก.พ. 2562 3 ก.พ. 2565
4 กลุ่มแปรรูปเสื่อกกจันทบูรณ์
49/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 โทรศัพท์มือถือ 08-1159-7585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 733-30/7(จบ) 4 ก.พ. 2562 3 ก.พ. 2565
5 กลุ่มผลิตป้ายไม้ธรรมชาติและตัวอักษรบ้านสวนส้ม
558 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 โทรศัพท์มือถือ 08-1722-6607
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 632-21/45(จบ) 12 เม.ย. 2560 11 เม.ย. 2563
6 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกก
70/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-7485-8030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 734-31/7(จบ) 4 ก.พ. 2562 3 ก.พ. 2565
7 กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพตำบลฉมัน
34/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 โทรศัพท์มือถือ 08-9005-4948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ถ่านดูดกลิ่น
180/2560
ถ่านดูดกลิ่น 749-2/180(จบ) 4 ก.พ. 2562 3 ก.พ. 2565
8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 06-1936-5446
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอดกรอบ 759-17/1038(จบ) 4 ก.พ. 2562 3 ก.พ. 2565
9 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 08-1936-4585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ทอฟฟี่
265/2559
ทอฟฟี่กะทิ 649-5/265(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
10 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 08-1936-4585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วน 638-6/1(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
11 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 08-1936-4585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ขนมผิง
745/2548
ขนมผิง 652-3/745(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
12 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 08-1936-4585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ทุเรียนกวน 645-18/35(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
13 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายคลอง
37 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 09-0285-8964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มังคุดกวน 743-19/35(จบ) 4 ก.พ. 2562 3 ก.พ. 2565
14 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายคลอง
37 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 09-0285-8964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอดกรอบ 758-16/1038(จบ) 4 ก.พ. 2562 3 ก.พ. 2565
15 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองขอน
18 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-7835-5964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอดกรอบ 777-18/1038(จบ) 14 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2565
16 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองขอน
18 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-7835-5964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มังคุดกวน 773-20/35(จบ) 14 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2565
17 กลุ่มส่งเสริมการแปรรูปชุมชนย่อยเทศบาลตำบลหนองคล้า
96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์มือถือ 08-9043-0115
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้ชนิดแห้ง (ชมพู่แก้ว) 752-1/521(จบ) 4 ก.พ. 2562 3 ก.พ. 2565
18 กลุ่มสตรีทอเสื่อกกหมู่ 10 บ้านเสม็ดงาม
40/3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-9881-4344
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 655-25/7(จบ) 5 ก.ค. 2560 4 ก.ค. 2563
19 นาง กนกกร พลกิจ
51/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 06-1439-9455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 731-28/7(จบ) 4 ก.พ. 2562 3 ก.พ. 2565
20 นาง จันทรา ชีพสมุทร
25/82 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1761-6921
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 675-175/23(จบ) 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2564
21 นาง จันทรา ชีพสมุทร
25/82 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1761-6921
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 691-102/1246(จบ) 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2564
22 นาง ณัฐฐาวดี ชาวเวียงธนาภรณ์
3/1 ม.- ซ.- ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1782-6524
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 641-165/23(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
23 นาง ณัฐฐาวดี ชาวเวียงธนาภรณ์
3/1 ม.- ซ.- ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3932-8374
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 653-85/1246(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
24 นาง ดรุณี ลี้ศิริวัฒนกุล
54/6-7 ม.- ซ.- ถ.ศรีรองเมือง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3931-1190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 696-107/1246(จบ) 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2564
25 นาง ธัญญษร ไชยราช
8/34 ม.3 ซ.- ถ.รักศักศิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1577-1517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 726-115/1246(จบ) 31 ก.ค. 2561 30 ก.ค. 2564
26 นาง นงนุช พุ่มประสาท
103 ม.- ซ.- ถ.จันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 06-5829-3565
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 741-199/23(จบ) 4 ก.พ. 2562 3 ก.พ. 2565
27 นาง นวลจันทร์ สมเจริญ
10 ม.- ซ.ทวีอุทิศ ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-6415-6911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 763-121/1246(จบ) 4 ก.พ. 2562 3 ก.พ. 2565
28 นาง น้อง บุญมานะ
30/159 ม.7 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-6782-8481
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 607-160/23(จบ) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
29 นาง นิตฐา ผลจิตต์
51/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 08-1781-0133
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
พริกไทยป่น
491/2547
ชนิดพริกไทยดำป่น และชนิดพริกไทยขาวป่น 623-5/491(จบ) 8 มี.ค. 2560 7 มี.ค. 2563
30 นาง ภคอร จันทราพาพุทธ
43/104 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 06-1469-6954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 762-120/1246(จบ) 4 ก.พ. 2562 3 ก.พ. 2565
31 นาง มาริน เจตนานุรักษ์
29/19 ม.7 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-2489-5139
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 722-191/23(จบ) 31 ก.ค. 2561 30 ก.ค. 2564
32 นาง มุกดา ธัญญศิริ
7/8 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 โทรศัพท์มือถือ 08-1377-7104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
น้ำมังคุด
1452/2554
น้ำมังคุด 618-2/1452(จบ) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
33 นาง มุกดา ธัญญศิริ
7/8 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 โทรศัพท์มือถือ 08-1377-7104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
น้ำฝรั่ง
164/2554
ชนิดน้ำฝรั่งแท้ 608-3/164(จบ) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
34 นาง รัตนาภรณ์ วิวิธจินดา
22/37 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3931-3977
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 692-103/1246(จบ) 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2564
35 นาง รัสย์สิริ จันทร์เจริญ
109/120 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1488-8348
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 683-94/1246(จบ) 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2564
36 นาง รุ่งทิวา ปากน้ำ
165 ม.- ซ.- ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1955-5707
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 604-157/23(จบ) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
37 นาง รุ่งอรุณ คำแสน
737 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 โทรศัพท์มือถือ 08-1757-8051
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 774-26/45(จบ) 14 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2565
38 นาง วรษา ขุนสนธิ
177 ม.3 ซ.7 ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1567-3024
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 605-158/23(จบ) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
39 นาง วัชรี วงษ์เจริญ
44/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-9253-4647
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมมะกรูด 775-9/92(จบ) 14 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2565
40 นาง ศิริพร ชัยกิจ
54-56 ม.- ซ.ชัยศิริ ถ.สุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-9748-1203
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 690-101/1246(จบ) 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2564
41 นาง สมจิตร หันจางสิทธิ์
18/9 ม.9 ซ.- ถ.- ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-9407-8182
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 659-170/23(จบ) 26 ม.ค. 2561 25 ม.ค. 2564
42 นาง สุจินดา เหลี่ยมสมบูรณ์
59/11 ม.- ซ.ชัยศิริ ถ.สุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3931-1376
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 686-97/1246(จบ) 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2564
43 นาง สุนทร คงสุข
22/31 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3941-8684
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 681-92/1246(จบ) 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2564
44 นาง สุปรียา จรัสไพบูลย์
55/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 09-8267-8517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
สบู่ก้อน
94/2552
สบู่น้ำผึ้งรังไหม 648-4/94(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
45 นาง สุวรรณา วัฒนชัย
237 ม.- ซ.- ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3931-2510
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 700-179/23(จบ) 17 เม.ย. 2561 16 เม.ย. 2564
46 นาง สุวรรณา วัฒนชัย
237 ม.- ซ.- ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3931-2510
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 708-110/1246(จบ) 17 เม.ย. 2561 16 เม.ย. 2564
47 นาง แสงจันทร์ ถิระเสถียร
29/2 ม.- ซ.- ถ.คลองขุด ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-9544-2473
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 602-155/23(จบ) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
48 นาง อนงค์ หัวใจ
25/81 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 06-1146-2891
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 698-109/1246(จบ) 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2564
49 นาง อนัญญา เนตรลือชา
8/20 ม.- ซ.พระยาตรัง 3 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-6828-7366
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 699-178/23(จบ) 17 เม.ย. 2561 16 เม.ย. 2564
50 นาง อัจจนา คำภาวงษ์
52/1 ม.- ซ.- ถ.เทศบาลสาย 7 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 โทรศัพท์มือถือ 09-8864-9839
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ขนุนทอดกรอบ 707-14/1038(จบ) 17 เม.ย. 2561 16 เม.ย. 2564
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่20 ก.ค. 2562