รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดจันทบุรี จำนวน 214 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,434 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม MADE BY MEE
11/7 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 08-6542-4945
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 650-5/417(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
2 กลุ่มเกษตรชีวภาพสอยดาว
140/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 โทรศัพท์มือถือ 08-1863-3820
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
น้ำส้มควันไม้
659/2553
น้ำส้มควันไม้ 656-3/659(จบ) 5 ก.ค. 2560 4 ก.ค. 2563
3 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
33 ม.9 ซ.- ถ.- ต.พลวง อ.กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 โทรศัพท์มือถือ 08-7825-1815
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมกรอบแก้ว 548-10/1038(จบ) 30 ธ.ค. 2558 29 ธ.ค. 2561
4 กลุ่มผลิตป้ายไม้ธรรมชาติและตัวอักษรบ้านสวนส้ม
558 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 โทรศัพท์มือถือ 08-1722-6607
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 632-21/45(จบ) 12 เม.ย. 2560 11 เม.ย. 2563
5 กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพตำบลฉมัน
34/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 โทรศัพท์มือถือ 08-9005-4948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มังคุดกวน 558-13/35(จบ) 29 ม.ค. 2559 28 ม.ค. 2562
6 กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพตำบลฉมัน
34/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 โทรศัพท์มือถือ 08-9005-4948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ถ่านดูดกลิ่น
180/2549
ชนิดถ่านบดดูดกลิ่น 560-1/180(จบ) 29 ม.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
7 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์ 0-3935-6945
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบปลา) 578-4/107(จบ) 4 พ.ค. 2559 3 พ.ค. 2562
8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์ 0-3935-6945
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอดกรอบ 566-11/1038(จบ) 29 ม.ค. 2559 28 ม.ค. 2562
9 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 08-1936-4585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ทอฟฟี่
265/2559
ทอฟฟี่กะทิ 649-5/265(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
10 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 08-1936-4585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วน 638-6/1(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
11 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 08-1936-4585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ขนมผิง
745/2548
ขนมผิง 652-3/745(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
12 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 08-1936-4585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ทุเรียนกวน 645-18/35(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
13 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายคลอง
37 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-6827-2004
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอดกรอบ 567-12/1038(จบ) 29 ม.ค. 2559 28 ม.ค. 2562
14 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายคลอง
37 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-6827-2004
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มังคุดกวน 559-14/35(จบ) 29 ม.ค. 2559 28 ม.ค. 2562
15 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสม็ดโพธิ์ศรี
19/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์มือถือ 08-9533-6485
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ระกำผงสำเร็จรูป
768/2548
ระกำผง 564-2/768(จบ) 29 ม.ค. 2559 28 ม.ค. 2562
16 กลุ่มส่งเสริมการแปรรูปชุมชนย่อยเทศบาลตำบลหนองคล้า
96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์ 0-3939-5201
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ชมพู่แก้ว 557-12/35(จบ) 29 ม.ค. 2559 28 ม.ค. 2562
17 กลุ่มสตรีทอเสื่อกกหมู่ 10 บ้านเสม็ดงาม
40/3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-9881-4344
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือกปอ
185/2546
ผลิตภัณฑ์จากเชือกปอ 429-6/185(จบ) 27 มี.ค. 2558 26 มี.ค. 2561
18 กลุ่มสตรีทอเสื่อกกหมู่ 10 บ้านเสม็ดงาม
40/3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-9881-4344
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 655-25/7(จบ) 5 ก.ค. 2560 4 ก.ค. 2563
19 กลุ่มหัตถกรรมจากมะพร้าวและเสื่อกก
92/84 ม.8 ซ.- ถ.ญาณวิโรจน์ ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-9125-0017
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 539-4/80(จบ) 30 ธ.ค. 2558 29 ธ.ค. 2561
20 กลุ่มอาชีพสตรีตำบลคมบาง
39/1 ม.8 ซ.- ถ.ญาณวิโรจน์ ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3945-9198
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มังคุดกวน 588-16/35(จบ) 14 ก.ค. 2559 13 ก.ค. 2562
21 นาง จันทิมา ผลอุดม
22/39 ม.6 ซ.กนกกาญจนรัตน์ ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1664-5997
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 536-141/23(จบ) 30 ธ.ค. 2558 29 ธ.ค. 2561
22 นาง จำรัส สัมฤทธิ์ประสงค์
36/6 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1577-3865
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
น้ำจิ้มสุกียากี้
466/2556
น้ำจิ้มสุกี้จี๊ดจ๊าด 542-3/466(จบ) 30 ธ.ค. 2558 29 ธ.ค. 2561
23 นาง เจตนา กีรติโภฌานันท์
125 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 09-2705-3344
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 518-75/1246(จบ) 28 ก.ค. 2558 27 ก.ค. 2561
24 นาง เฉวียง รัตนคราม
44/8 ม.5 ซ.- ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3947-1107
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวขมิ้นชัน 562-10/551(จบ) 29 ม.ค. 2559 28 ม.ค. 2562
25 นาง เฉวียง รัตนคราม
44/8 ม.5 ซ.- ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3947-1107
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาบน้ำ
843/2548
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาบน้ำผสมขมิ้นชัน 565-2/843(จบ) 29 ม.ค. 2559 14 ก.ย. 2561
26 นาง ณัฐฐาวดี ชาวเวียงธนาภรณ์
3/1 ม.- ซ.- ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1782-6524
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 641-165/23(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
27 นาง ณัฐฐาวดี ชาวเวียงธนาภรณ์
3/1 ม.- ซ.- ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3932-8374
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 653-85/1246(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
28 นาง นงนุช พุ่มประสาท
62/54 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3930-1035
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 427-93/23(จบ) 27 มี.ค. 2558 26 มี.ค. 2561
29 นาง นงนุช พุ่มประสาท
62/54 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3930-1035
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 495-74/1246(จบ) 22 พ.ค. 2558 21 พ.ค. 2561
30 นาง นวลจันทร์ สมเจริญ
15/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1862-3702
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 466-106/23(จบ) 22 พ.ค. 2558 21 พ.ค. 2561
31 นาง น้อง บุญมานะ
30/159 ม.7 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-6782-8481
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 607-160/23(จบ) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
32 นาง นิตฐา ผลจิตต์
51/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 08-1781-0133
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
พริกไทยป่น
491/2547
ชนิดพริกไทยดำป่น และชนิดพริกไทยขาวป่น 623-5/491(จบ) 8 มี.ค. 2560 7 มี.ค. 2563
33 นาง นิตยา ปะสิ่งชอบ
251-251/1 ม.- ซ.- ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1552-3781
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 471-111/23(จบ) 22 พ.ค. 2558 21 พ.ค. 2561
34 นาง ประภัสสร ศรีโกศัย
95/51 ม.9 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3932-2360
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
น้ำจิ้มไก่
514/2556
น้ำจิ้มไก่ 433-1/514(จบ) 27 มี.ค. 2558 26 มี.ค. 2561
35 นาง ประภัสสร ศรีโกศัย
95/51 ม.9 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3932-2360
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
น้ำจิ้มสุกียากี้
466/2556
น้ำจิ้มสุกี้ 432-2/466(จบ) 27 มี.ค. 2558 26 มี.ค. 2561
36 นาง ประภัสสร ศรีโกศัย
95/51 ม.9 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3932-2360
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ซอสพริก
289/2547
ซอสพริก 430-1/289(จบ) 27 มี.ค. 2558 26 มี.ค. 2561
37 นาง ประภัสสร ศรีโกศัย
95/51 ม.9 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3932-2360
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
น้ำจิ้มบ๊วยเจี่ย
291/2556
น้ำจิ้มบ๊วยเจี่ย 431-1/291(จบ) 27 มี.ค. 2558 26 มี.ค. 2561
38 นาง ประภัสสร ศรีโกศัย
29/6-7 ม.- ซ.- ถ.อัญมณี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1687-8222
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 462-102/23(จบ) 22 พ.ค. 2558 21 พ.ค. 2561
39 นาง ปวันรัตน์ ดีศิริพรชัย
5/11-12 ม.- ซ.- ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-9099-5123
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย
619/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย 563-5/619(จบ) 29 ม.ค. 2559 28 ม.ค. 2562
40 นาง ปาริชาติ แก้วฉาย
66/5 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-7616-4114
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 587-154/23(จบ) 14 ก.ค. 2559 13 ก.ค. 2562
41 นาง เปรมยุดา อรุณชัยนาม
74/13 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1983-7396
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 505-4/421(จบ) 28 ก.ค. 2558 27 ก.ค. 2561
42 นาง ภคอร จันทราพาพุทธ
43/104 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 06-1469-6954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 501-131/23(จบ) 28 ก.ค. 2558 27 ก.ค. 2561
43 นาง มาริน เจตนานุรักษ์
37/20-21 ม.7 ซ.- ถ.ญาณวิโรจน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-2489-5139
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 490-130/23(จบ) 22 พ.ค. 2558 21 พ.ค. 2561
44 นาง มุกดา ธัญญศิริ
7/8 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 โทรศัพท์มือถือ 08-1377-7104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
น้ำลูกหม่อน
851/2557
น้ำลูกหม่อน 595-2/851(จบ) 14 ก.ค. 2559 13 ก.ค. 2562
45 นาง มุกดา ธัญญศิริ
7/8 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 โทรศัพท์มือถือ 08-1377-7104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
น้ำมังคุด
1452/2554
น้ำมังคุด 618-2/1452(จบ) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
46 นาง มุกดา ธัญญศิริ
7/8 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 โทรศัพท์มือถือ 08-1377-7104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
น้ำฝรั่ง
164/2554
ชนิดน้ำฝรั่งแท้ 608-3/164(จบ) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
47 นาง เยาวเรศ บัวหลวง
53/9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ชากไทย อ.กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 โทรศัพท์มือถือ 08-9406-0469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 594-3/611(จบ) 14 ก.ค. 2559 13 ก.ค. 2562
48 นาง รัตนาภรณ์ วิวิธจินดา
88 ม.- ซ.- ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3931-3977
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 450-68/1246(จบ) 27 มี.ค. 2558 26 มี.ค. 2561
49 นาง รัสย์สิริ จันทร์เจริญ
58/52 ม.9 ซ.- ถ.- ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3931-1835
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 467-107/23(จบ) 22 พ.ค. 2558 21 พ.ค. 2561
50 นาง รำไพ คุ้มปลี
151/21 ม.3 ซ.ทำเนียบซอย 1 ถ.ท่าแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-6539-1793
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 457-97/23(จบ) 22 พ.ค. 2558 21 พ.ค. 2561
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ม.ค. 2561