รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดจันทบุรี จำนวน 235 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,577 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม MADE BY MEE
11/7 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 08-6542-4945
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 650-5/417(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
2 กลุ่มเกษตรชีวภาพสอยดาว
140/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 โทรศัพท์มือถือ 08-1863-3820
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
น้ำส้มควันไม้
659/2553
น้ำส้มควันไม้ 656-3/659(จบ) 5 ก.ค. 2560 4 ก.ค. 2563
3 กลุ่มคิชฌกูฏ บาติก
53/9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ชากไทย อ.กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 โทรศัพท์มือถือ 08-9406-0469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 864-3/52(จบ) 27 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2566
4 กลุ่มคิชฌกูฏ บาติก
53/9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ชากไทย อ.กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 โทรศัพท์มือถือ 08-9406-0469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 863-2/51(จบ) 27 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2566
5 กลุ่มชากไทย เชือกร่ม
46/21 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ชากไทย อ.กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 โทรศัพท์มือถือ 08-9095-3591
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 831-3/418(จบ) 29 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2565
6 กลุ่มชากไทย ริบบิ้นประดิษฐ์
56/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ชากไทย อ.กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 โทรศัพท์มือถือ 08-2203-3659
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 839-1/972(จบ) 29 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2565
7 กลุ่มชากไทย รีไซเคิล
28/7 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ชากไทย อ.กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 โทรศัพท์มือถือ 09-2526-5404
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 837-4/823(จบ) 29 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2565
8 กลุ่มดอกไม้จันทน์ พวงหรีด ชากไทย
46/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ชากไทย อ.กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 โทรศัพท์มือถือ 08-9072-9694
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 833-1/651(จบ) 29 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2565
9 กลุ่มดอกไม้จันทน์บ้านคลองกะทา
39/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 โทรศัพท์มือถือ 06-5718-6798
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 834-2/651(จบ) 29 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2565
10 กลุ่มเตตฤณผ้าพรม
56/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 โทรศัพท์มือถือ 08-8527-6815
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 828-2/412(จบ) 29 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2565
11 กลุ่มทอเสื่อกกหมู่ที่ 4
16 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 08-7602-6537
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 817-37/7(จบ) 29 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2565
12 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
33 ม.9 ซ.- ถ.- ต.พลวง อ.กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 โทรศัพท์มือถือ 08-7825-1815
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมกรอบแก้ว 757-15/1038(จบ) 4 ก.พ. 2562 3 ก.พ. 2565
13 กลุ่มแปรรูปเสื่อกกจันทบูรณ์
49/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 โทรศัพท์มือถือ 08-1159-7585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 733-30/7(จบ) 4 ก.พ. 2562 3 ก.พ. 2565
14 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกก
70/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-7485-8030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 734-31/7(จบ) 4 ก.พ. 2562 3 ก.พ. 2565
15 กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพตำบลฉมัน
34/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 โทรศัพท์มือถือ 08-9005-4948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ถ่านดูดกลิ่น
180/2560
ถ่านดูดกลิ่น 749-2/180(จบ) 4 ก.พ. 2562 28 เม.ย. 2564
16 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 08-1936-4585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ทอฟฟี่
265/2559
ทอฟฟี่กะทิ 649-5/265(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
17 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 08-1936-4585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วน 638-6/1(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
18 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 08-1936-4585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ขนมผิง
745/2548
ขนมผิง 652-3/745(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
19 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 08-1936-4585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ทุเรียนกวน 645-18/35(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
20 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 06-1936-5446
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอดกรอบ 759-17/1038(จบ) 4 ก.พ. 2562 3 ก.พ. 2565
21 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 06-1936-5446
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบปลา) 851-6/107(จบ) 29 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2566
22 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายคลอง
37 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 09-0285-8964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มังคุดกวน 743-19/35(จบ) 4 ก.พ. 2562 3 ก.พ. 2565
23 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายคลอง
37 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 09-0285-8964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอดกรอบ 758-16/1038(จบ) 4 ก.พ. 2562 3 ก.พ. 2565
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองขอน
18 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-7835-5964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอดกรอบ 777-18/1038(จบ) 14 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2565
25 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองขอน
18 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-7835-5964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มังคุดกวน 773-20/35(จบ) 14 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2565
26 กลุ่มแม่บ้านวังกระทิง
29/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 โทรศัพท์มือถือ 08-7127-0150
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 830-2/418(จบ) 29 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2565
27 กลุ่มส่งเสริมการแปรรูปชุมชนย่อยเทศบาลตำบลหนองคล้า
96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์มือถือ 08-9043-0115
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้ชนิดแห้ง (ชมพู่แก้ว) 752-1/521(จบ) 4 ก.พ. 2562 3 ก.พ. 2565
28 กลุ่มสตรีทอเสื่อกกหมู่ 10 บ้านเสม็ดงาม
40/3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-9881-4344
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 655-25/7(จบ) 5 ก.ค. 2560 4 ก.ค. 2563
29 กลุ่มสตรีวังแซ้ม
24/7 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 โทรศัพท์มือถือ 08-9251-9924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย
619/2558
รูปภาพลายเส้นทอง 832-6/619(จบ) 29 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2565
30 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองอ้อล่าง
64/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 โทรศัพท์มือถือ 09-2796-2645
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม
1412/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม 842-2/1412(จบ) 29 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2565
31 กลุ่มสัมมาชีพบ้านทรัพย์เจริญ
6 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 โทรศัพท์มือถือ 06-3191-5436
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 782-3/9(จบ) 10 ก.ค. 2562 9 ก.ค. 2565
32 กลุ่มเส้นไหมในฝัน
44/4 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 โทรศัพท์มือถือ 08-6110-9277
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 827-1/205(จบ) 29 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2565
33 กลุ่มเส้นไหมในฝัน
44/4 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 โทรศัพท์มือถือ 08-1110-9277
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 829-1/418(จบ) 29 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2565
34 ชมรมผู้สูงอายุตำบลวังใหม่
49 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 โทรศัพท์ 0-3949-1634
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 826-3/195(จบ) 29 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2565
35 ชมรมผู้สูงอายุตำบลวังใหม่
49 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 โทรศัพท์ 0-3949-1634
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 836-3/823(จบ) 29 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2565
36 ชมรมผู้สูงอายุตำบลวังใหม่
49 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 โทรศัพท์มือถือ 08-1983-2463
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 819-7/20(จบ) 29 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2565
37 นาง กนกกร พลกิจ
51/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 06-1439-9455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 731-28/7(จบ) 4 ก.พ. 2562 3 ก.พ. 2565
38 นาง กรองจันทร์ อัครพันธุ์ทวี
109/136 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-7497-5049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 811-128/1246(จบ) 10 ก.ค. 2562 9 ก.ค. 2565
39 นาง จันทรา ชีพสมุทร
25/82 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1761-6921
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 675-175/23(จบ) 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2564
40 นาง จันทรา ชีพสมุทร
25/82 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1761-6921
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 691-102/1246(จบ) 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2564
41 นาง เจตนา กีรติโภฌานันท์
25/77 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 09-2705-3344
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 809-126/1246(จบ) 10 ก.ค. 2562 9 ก.ค. 2565
42 นาง ณัฐฐาวดี ชาวเวียงธนาภรณ์
3/1 ม.- ซ.- ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1782-6524
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 641-165/23(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
43 นาง ณัฐฐาวดี ชาวเวียงธนาภรณ์
3/1 ม.- ซ.- ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3932-8374
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 653-85/1246(จบ) 31 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2563
44 นาง ดรุณี ลี้ศิริวัฒนกุล
54/6-7 ม.- ซ.- ถ.ศรีรองเมือง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3931-1190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 696-107/1246(จบ) 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2564
45 นาง ธัญญษร ไชยราช
8/34 ม.3 ซ.- ถ.รักศักศิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1577-1517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 726-115/1246(จบ) 31 ก.ค. 2561 30 ก.ค. 2564
46 นาง นงนุช พุ่มประสาท
103 ม.- ซ.- ถ.จันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 06-5829-3565
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 741-199/23(จบ) 4 ก.พ. 2562 3 ก.พ. 2565
47 นาง นวลจันทร์ สมเจริญ
10 ม.- ซ.ทวีอุทิศ ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-6415-6911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 763-121/1246(จบ) 4 ก.พ. 2562 3 ก.พ. 2565
48 นาง นันทนา นิลธิเสน
39/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ชากไทย อ.กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 โทรศัพท์มือถือ 08-9406-8067
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 838-5/823(จบ) 29 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2565
49 นาง พิณรัตน์ วงศ์อามาตย์
85/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-9700-1896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 789-212/23(จบ) 10 ก.ค. 2562 9 ก.ค. 2565
50 นาง พิมพ์นภา ชัยสินพัฒนโชติ
49/1 ม.- ซ.- ถ.สุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1452-8635
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 794-217/23(จบ) 10 ก.ค. 2562 9 ก.ค. 2565
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่30 พ.ค. 2563