รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตราด

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตราด จำนวน 69 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,456 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกองทุนชุมชนสามัคคี
51 ม.5 ซ.คันนา ถ.ตราด-แหลมศอก ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-6383-0832
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกมะขามกุ้งสด 25-1/321(ตร) 17 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2564
2 กลุ่มกุ้งแห้งแม่บ้านสามัคคีชุมชนหนองคันทรง
42/9 ม.3 ซ.- ถ.ตราด-แหลมศอก ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1982-6183
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
กุ้งแห้ง
309/2549
กุ้งแห้ง 24-1/309(ตร) 17 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2564
3 กลุ่มชุมชนวัดเนินสูง
67 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตะกาง อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์ 0-3954-0223
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด
1331/2549
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ 62381-15/1331 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
4 กลุ่มชุมชนหนองบัว
231 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์ 0-3951-2205
ขนมปังอบกรอบ
460/2555
ขนมปังอบกรอบหน้ากระเทียม-งา และขนมปังอบกรอบหน้าน้ำพริกเผา-หมูหยอง 62227-19/460 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
5 กลุ่มชุมชนหนองบัว
231 ม.2 ซ.วิสุทธิราษฎร์ ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-7800-7479
ขนมปังอบกรอบ
460/2555
ขนมปังอบกรอบหน้าเนย และขนมปังอบกรอบหน้าเนย-งา 63422-20/460 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
6 กลุ่มชุมชนหนองบัว
231 ม.2 ซ.วิสุทธิราษฎร์ ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์ 0-3951-2205
ขนมปังอบกรอบ
460/2555
ขนมปังหน้ากระเทียม และขนมปังหน้ากระเทียม-โนริ 61194-17/460 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
7 กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
73/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกาะช้างใต้ อ.กิ่งอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-1683-6981
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นเครื่องประดับ 64180-488/8 25 ม.ค. 2560 18 ก.ย. 2561
8 กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
73/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกาะช้างใต้ อ.กิ่งอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-1683-6981
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 64572-492/8 22 ก.พ. 2560 18 ก.ย. 2561
9 กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่าเรือจ้าง
43/2 ม.- ซ.ท่าห้วยแร้ง ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9933-1522
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว
177/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว 60509-203/177 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
10 กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่าเรือจ้าง
43/1 ม.- ซ.ท่าห้วยแร้ง ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์ 0-3951-1602
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม
179/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 58313-72/179 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
11 กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่าเรือจ้าง
43/1 ม.- ซ.ท่าห้วยแร้ง ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์ 0-3951-1602
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 58670-2521/25 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
12 กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่าเรือจ้าง
43/2 ม.- ซ.ท่าห้วยแร้ง ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9933-1522
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถ
561/2554
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถ 64711-21/561 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
13 กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่าเรือจ้าง
43/1 ม.- ซ.ท่าห้วยแร้ง ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9933-1522
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว
178/2553
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว 62432-82/178 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
14 กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่าเรือจ้าง
43/1 ม.- ซ.ท่าห้วยแร้ง ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9933-1522
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว
262/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว 62443-38/262 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
15 กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
99/1 ม.9 ซ.- ถ.ไร่ป่า-ด่านชุมพล ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1761-8027
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้กวน
35/2558
สับปะรดกวน 21-2/35(ตร) 17 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2564
16 กลุ่มอาชีพทอผ้าเอนกประสงค์บ้านศรีบัวทอง
68/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 โทรศัพท์มือถือ 08-9936-7499
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64689-674/412 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
17 กลุ่มอาชีพบ้านสลักเพชร
53/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะช้างใต้ อ.กิ่งอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด 23170 โทรศัพท์มือถือ 08-1982-6183
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
กะปิ
61/2549
กะปิ 22-3/61(ตร) 17 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2564
18 นาง กัญชรา เอื้อการณ์
163 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์ 0-3953-6230
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 26-1/421(ตร) 17 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2564
19 นาง ชุฏิมา ขุนสนธิ
8/6 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะช้างใต้ อ.กิ่งอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-9936-6962
กะปิ
61/2549
กะปิ 64303-66/61 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
20 นาง นงนุช ใยแก้ว
46/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-3119-0781
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 64186-829/195 25 ม.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
21 นาง นงนุช ใยแก้ว
46/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-3119-0781
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 64189-61/972 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
22 นาง น้องอ้อ เจริญพร
1131 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23160 โทรศัพท์มือถือ 09-2917-9554
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 27-2/665(ตร) 17 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2564
23 นาง พเยาว์ เหลืองศรีอำพร
268 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1451-1586
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดไม่แห้ง (ตะลิงปลิงแช่อิ่ม และตะลิงปลิงออร์แกนิคแช่อิ่ม) 62246-56/161 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
24 นาง พัทยา ขำขณะ
37/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-6113-1664
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วน 4-4/1(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
25 นาง ภรภัทร ศรีแสงขจร
1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 โทรศัพท์มือถือ 08-1687-3973
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกกั้ง 61606-102/321 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
26 นาง มณีรัตน์ กุลสอนบาน
16/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะช้างใต้ อ.กิ่งอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด 23170 โทรศัพท์มือถือ 08-1575-5356
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
กะปิ
61/2549
กะปิ 8-2/61(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
27 นาง วิไล ทองมี
171 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9065-6505
แชมพู
92/2552
แชมพูสมุนไพร 60968-623/92 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
28 นาง วิไล ทองมี
171 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9065-6505
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมน้ำแร่ 60967-371/95 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
29 นาง วิไล ทองมี
171 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9065-6505
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว
177/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว 62333-204/177 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
30 นาง วิไล ทองมี
171 ม.8 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9065-6505
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว
178/2553
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว 62358-81/178 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
31 นาง สงอม สุขกสิ
38/4 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ ถ.- ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9097-3568
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
กะปิ
61/2549
กะปิ 7-1/61(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
32 นาง สนิท หรี่จินดา
102 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-4127-0608
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมโนริสาหร่าย 61212-179/1038 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
33 นาง สนิท หรี่จินดา
102 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-4127-0608
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมชีส และกล้วยหอมบาร์บีคิว 60504-171/1038 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
34 นาง สมนึก นอแก้ว
505 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-2641-7587
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 19-2/23(ตร) 17 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2564
35 นาง สุวรรณี สุนทวนิค
8 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-0092-8954
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมใบย่านาง 63345-657/92 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
36 นาง สุวรรณี สุนทวนิค
8 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-0092-8954
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมผสมใบย่านาง 63344-304/93 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
37 นาง อรนุช แซ่จึง
1015/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1699-9961
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนกะทิสด 5-5/1(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
38 นาง อรัญญา ทองธรรมชาติ
190 ม.9 ซ.- ถ.คลองแอ่ง-บ้านปะอา ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-5430-1246
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 64547-440/23 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
39 นางสาว กุหลาบ สังข์ทอง
954/20 ม.1 ซ.1 ถ.ศรีสุวรรณพิศ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-3342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้กวน
35/2558
สละกวน 6-1/35(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
40 นางสาว ขวัญเรือน อาทะ
222/54 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-9487-3689
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 64995-454/23 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
41 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
43/25 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3915-5928
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วนรสเผือก และขนมทองม้วนรสวนิลา 58346-924/1 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
42 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3915-5928
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่ว 62914-194/115 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
43 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3915-5928
ขนมปังใส่ไส้
526/2555
ขนมปังเนยสด และขนมปังไส้เผือก 62834-23/526 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
44 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3915-5928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนรสใบเตย 1-1/1(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
45 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3915-5928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
คุกกี้
118/2555
คุกกี้มะพร้าว 9-1/118(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
46 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3915-5928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมฝรั่ง
714/2547
ขนมไข่ 14-1/714(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
47 นางสาว นวพร ก้องสนั่น
493/5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 09-5752-4627
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่ 20-1/25(ตร) 17 พ.ค. 2561 17 มิ.ย. 2562
48 นางสาว ปฏิมา ขุนสนธิ
8/6 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะช้างใต้ อ.กิ่งอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-1949-6299
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64574-802/20 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
49 นางสาว มยุรี ทองทวี
943/18 ม.12 ซ.- ถ.เนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-5239-3885
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 58669-651/421 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
50 นางสาว มยุรี ทองทวี
943/18 ม.12 ซ.- ถ.เนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-5239-3885
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 61287-469/193 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
12

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ก.ค. 2561