รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตราด

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตราด จำนวน 60 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 13,095 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกองทุนชุมชนสามัคคี
51 ม.5 ซ.คันนา ถ.ตราด-แหลมศอก ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-6383-0832
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกมะขามกุ้งสด 25-1/321(ตร) 17 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2564
2 กลุ่มกุ้งแห้งแม่บ้านสามัคคีชุมชนหนองคันทรง
42/9 ม.3 ซ.- ถ.ตราด-แหลมศอก ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1982-6183
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
กุ้งแห้ง
309/2549
กุ้งแห้ง 24-1/309(ตร) 17 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2564
3 กลุ่มชุมชนหนองบัว
231 ม.2 ซ.วิสุทธิราษฎร์ ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-7800-7479
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมปังอบกรอบ
460/2555
ขนมปังอบกรอบหน้ากระเทียม และขนมปังอบกรอบหน้ากระเทียม - โนริ 65-1/460(ตร) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
4 กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่าเรือจ้าง
43/1 ม.- ซ.ท่าห้วยแร้ง ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9933-1522
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว
177/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน 47-1/177(ตร) 23 เม.ย. 2562 22 เม.ย. 2565
5 กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่าเรือจ้าง
43/1 ม.- ซ.ท่าห้วยแร้ง ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9933-1522
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม
179/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 48-1/179(ตร) 23 เม.ย. 2562 22 เม.ย. 2565
6 กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
99/1 ม.9 ซ.- ถ.ไร่ป่า-ด่านชุมพล ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1761-8027
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้กวน
35/2558
สับปะรดกวน 21-2/35(ตร) 17 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2564
7 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเจ๊กแบ๊
5/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะช้างใต้ อ.กิ่งอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด 23170 โทรศัพท์มือถือ 08-1865-7424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
กะปิ
61/2561
กะปิ 57-6/61(ตร) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
8 กลุ่มหนองรีดีไซด์
14 ม.3 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1256-2559
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 38-1/823(ตร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
9 นาง กัญชรา เอื้อการณ์
163 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์ 0-3953-6230
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 26-1/421(ตร) 17 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2564
10 นาง ฐิติรัตน์ ไชยวิศาลธนนาถ
39 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 โทรศัพท์มือถือ 08-0164-1979
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
กะปิ
61/2561
กะปิ 58-7/61(ตร) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
11 นาง ฐิติรัตน์ ไชยวิศาลธนนาถ
39 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 โทรศัพท์มือถือ 08-0164-1979
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
น้ำเคย
1347/2557
น้ำเคย 67-1/1347(ตร) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
12 นาง น้องอ้อ เจริญพร
1131 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23160 โทรศัพท์มือถือ 09-2917-9554
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 27-2/665(ตร) 17 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2564
13 นาง พเยาว์ เหลืองศรีอำพร
268 ม.4 ซ.เนินตะแคง ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1451-1586
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ตะลิงปลิงแช่อิ่มอบแห้ง 61-1/161(ตร) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
14 นาง พเยาว์ เหลืองศรีอำพร
268 ม.4 ซ.เนินตะแคง ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1451-1586
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
แยม
342/2561
แยมตำลิงปลิง ออร์แกนิค สูตรหวานน้อย 63-1/342(ตร) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
15 นาง พเยาว์ เหลืองศรีอำพร
268 ม.4 ซ.เนินตะแคง ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1451-1586
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยตาก 60-2/112(ตร) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
16 นาง พัทยา ขำขณะ
37/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-6113-1664
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วน 4-4/1(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
17 นาง วรรณา เวศนารัตน์
49/1 ม.4 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.ท่าพริก อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์ 0-8143-7323
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
กะปิ
61/2549
กะปิ 33-5/61(ตร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
18 นาง วรรณา เวศนารัตน์
49/1 ม.4 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.ท่าพริก อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1437-3236
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
684/2547
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเนย 37-1/684(ตร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
19 นาง วรรณา เวศนารัตน์
49/1 ม.4 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.ท่าพริก อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1437-3236
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด
1331/2549
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ 43-1/1331(ตร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
20 นาง วิไลวรรณ พลอยงาม
201 ม.6 ซ.ทุ่งเจริญ ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 09-0664-5944
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 49-1/195(ตร) 23 เม.ย. 2562 22 เม.ย. 2565
21 นาง ศิริรัตน์ โชคศิริ
616 ม.3 ซ.- ถ.คลองยอ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์ 0-3953-6120
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 32-3/23(ตร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
22 นาง สนิท หรี่จินดา
102 ม.2 ซ.- ถ.ตราด - คลองใหญ่ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-4127-0608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
เผือกกรอบแก้ว 42-3/1038(ตร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
23 นาง สนิท หรี่จินดา
102 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-4127-0608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยถิ่นไทย รสหวาน (กล้วยน้ำว้าทอกกรอบ) และม้นเคลือบกรอบแก้ว 40-1/1038(ตร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
24 นาง สนิท หรี่จินดา
102 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-4127-0608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมกระเทียมพริกไทย และกล้วยหอมงาดำ 41-2/1038(ตร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
25 นาง สนิท หรี่จินดา
102 ม.2 ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-4127-0608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมชีส และกล้วยหอมบาร์บิคิว 53-4/1038(ตร) 23 เม.ย. 2562 22 เม.ย. 2565
26 นาง สมนึก นอแก้ว
505 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-2641-7587
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 19-2/23(ตร) 17 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2564
27 นาง สุวรรณี สุนทวนิค
8 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 09-2978-9859
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 66-3/823(ตร) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
28 นาง อรณัญช์ รัตนเสถียร
214 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 โทรศัพท์มือถือ 09-7941-9251
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบ 3 รส 34-1/153(ตร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
29 นาง อรนุช แซ่จึง
1015/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1699-9961
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนกะทิสด 5-5/1(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
30 นาง อรนุช แซ่จึง
1015/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1699-9961
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนหมูหยอง 29-6/1(ตร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
31 นางสาว กุหลาบ สังข์ทอง
954/20 ม.1 ซ.1 ถ.ศรีสุวรรณพิศ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-3342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้กวน
35/2558
สละกวน 6-1/35(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
32 นางสาว เกษร วิสุทธิไพศาล
37/2 ม.2 ซ.- ถ.ตราด - แหลมงอบ ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 09-2809-6769
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
งอบใบจาก 64-3/352(ตร) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
33 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3915-5928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนรสใบเตย 1-1/1(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
34 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3915-5928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
คุกกี้
118/2555
คุกกี้มะพร้าว 9-1/118(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
35 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3915-5928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมฝรั่ง
714/2547
ขนมไข่ 14-1/714(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
36 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด- แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3915-5928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
พายและทาร์ต
524/2555
ทาร์ตสับปะรด 36-1/524(ตร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
37 นางสาว เธียรรินรดี วิสุทธิแพทย์
241 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9200-6799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
แชมพู
92/2552
แชมพู 45-1/92(ตร) 22 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2565
38 นางสาว เธียรรินรดี วิสุทธิแพทย์
241 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9200-6799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม
346/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผมผสมสารสกัดกะเม็ง และผลิตภัณฑ์บำรุงผมผสมน้ำมันมะพร้าว 50-1/346(ตร) 23 เม.ย. 2562 22 เม.ย. 2565
39 นางสาว นฤมล โชคศิริ
222/95 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-0635-4771
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 44-4/23(ตร) 22 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2565
40 นางสาว นวพร ก้องสนั่น
493/5 ม.3 ซ.ป่าหมาก ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 09-5752-4627
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 52-2/823(ตร) 23 เม.ย. 2562 22 เม.ย. 2565
41 นางสาว บุญเรือน เพชรสัมฤทธิ์
207/2 ม.6 ซ.แหลมจาก ถ.- ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-2252-9928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 39-3/972(ตร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
42 นางสาว มยุรี ทองทวี
943/18 ม.12 ซ.- ถ.เนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-5239-3885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 35-2/421(ตร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
43 นางสาว มยุรี ทองทวี
943/18 ม.12 ซ.- ถ.เนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-5239-3885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัดคริสตตัล 62-1/193(ตร) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
44 นางสาว วิภา มีสุข
187 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 โทรศัพท์มือถือ 08-7141-3342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 28-2/972(ตร) 17 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2564
45 นางสาว อรรถพร พานิชสุโข
56/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะช้างใต้ อ.กิ่งอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-1255-2545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสำหรับสปา 11-1/259(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
46 นาย ชูชาติ สาคเรศ
16-18 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์ 0-3957-7790
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมไทย
1/2552
ทองพับน้ำพริกเผาหมูหยอง 2-2/1(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
47 นาย ชูชาติ สาคเรศ
16-18 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์ 0-3951-1790
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วน และทองม้วนงาดำ 3-3/1(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
48 นาย ธีรภพ นิปุณภัทร์
17/2 ม.9 ซ.- ถ.ตราด - คลองใหญ่ ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9619-9564
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
เขียงไม้
239/2547
เขียงไม้ 56-1/239(ตร) 22 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2565
49 นาย วันชัย มุกมณี
11 ม.10 ซ.- ถ.คลองยอ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-1590-2336
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 18-1/23(ตร) 17 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2564
50 นาย สากล กรวยทรัพย์
88/4 ม.4 ซ.บางกระดาน-ปลายคลอง ถ.- ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-4870-2589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่กาแฟชะมดตราด 12-1/665(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
12

สืบค้นเมื่อ วันที่6 ก.ค. 2563