รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตราด

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตราด จำนวน 63 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,262 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มขยะประโยชน์บ้านหนองรี ตำบลชำราก
14 ม.3 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1256-2559
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 56637-126/823 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
2 กลุ่มชุมชนวัดเนินสูง
67 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตะกาง อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์ 0-3954-0223
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด
1331/2549
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ 62381-15/1331 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
3 กลุ่มชุมชนหนองบัว
231 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์ 0-3951-2205
ขนมปังอบกรอบ
460/2555
ขนมปังอบกรอบหน้ากระเทียม-งา และขนมปังอบกรอบหน้าน้ำพริกเผา-หมูหยอง 62227-19/460 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
4 กลุ่มชุมชนหนองบัว
231 ม.2 ซ.วิสุทธิราษฎร์ ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์ 0-3951-2205
ขนมปังอบกรอบ
460/2555
ขนมปังหน้ากระเทียม และขนมปังหน้ากระเทียม-โนริ 61194-17/460 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
5 กลุ่มชุมชนหนองบัว
231 ม.2 ซ.วิสุทธิราษฎร์ ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-7800-7479
ขนมปังอบกรอบ
460/2555
ขนมปังอบกรอบหน้าเนย และขนมปังอบกรอบหน้าเนย-งา 63422-20/460 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
6 กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
73/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกาะช้างใต้ อ.กิ่งอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-1683-6981
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นเครื่องประดับ 64180-488/8 25 ม.ค. 2560 18 ก.ย. 2561
7 กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
73/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกาะช้างใต้ อ.กิ่งอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-1683-6981
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 64572-492/8 22 ก.พ. 2560 18 ก.ย. 2561
8 กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่าเรือจ้าง
43/2 ม.- ซ.ท่าห้วยแร้ง ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9933-1522
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถ
561/2554
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถ 64711-21/561 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
9 กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่าเรือจ้าง
43/1 ม.- ซ.ท่าห้วยแร้ง ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9933-1522
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว
178/2553
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว 62432-82/178 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
10 กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่าเรือจ้าง
43/1 ม.- ซ.ท่าห้วยแร้ง ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9933-1522
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว
262/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว 62443-38/262 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
11 กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่าเรือจ้าง
43/1 ม.- ซ.ท่าห้วยแร้ง ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์ 0-3951-1602
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม
179/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 58313-72/179 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
12 กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่าเรือจ้าง
43/1 ม.- ซ.ท่าห้วยแร้ง ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์ 0-3951-1602
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 58670-2521/25 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
13 กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่าเรือจ้าง
43/2 ม.- ซ.ท่าห้วยแร้ง ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9933-1522
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว
177/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว 60509-203/177 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
14 กลุ่มอาชีพทอผ้าเอนกประสงค์บ้านศรีบัวทอง
68/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 โทรศัพท์มือถือ 08-9936-7499
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64689-674/412 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
15 นาง ชุฏิมา ขุนสนธิ
8/6 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะช้างใต้ อ.กิ่งอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-9936-6962
กะปิ
61/2549
กะปิ 64303-66/61 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
16 นาง ซิ้วเล้ง ตราดธารทิพย์
138/1 ม.1 ซ.- ถ.เทศบาล ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์ 0-3959-7023
กะปิ
61/2549
กะปิ 57176-65/61 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
17 นาง นงนุช ใยแก้ว
46/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-3119-0781
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 64186-829/195 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
18 นาง นงนุช ใยแก้ว
46/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-3119-0781
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 64189-61/972 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
19 นาง พเยาว์ เหลืองศรีอำพร
268 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1451-1586
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดไม่แห้ง (ตะลิงปลิงแช่อิ่ม และตะลิงปลิงออร์แกนิคแช่อิ่ม) 62246-56/161 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
20 นาง พัทยา ขำขณะ
37/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-6113-1664
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วน 4-4/1(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
21 นาง ภรภัทร ศรีแสงขจร
1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 โทรศัพท์มือถือ 08-1687-3973
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกกั้ง 61606-102/321 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
22 นาง มณีรัตน์ กุลสอนบาน
16/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะช้างใต้ อ.กิ่งอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด 23170 โทรศัพท์มือถือ 08-1575-5356
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
กะปิ
61/2549
กะปิ 8-2/61(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
23 นาง วิไล ทองมี
171 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9065-6505
แชมพู
92/2552
แชมพูสมุนไพร 60968-623/92 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
24 นาง วิไล ทองมี
171 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9065-6505
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมน้ำแร่ 60967-371/95 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
25 นาง วิไล ทองมี
171 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9065-6505
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว
177/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว 62333-204/177 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
26 นาง วิไล ทองมี
171 ม.8 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9065-6505
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว
178/2553
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว 62358-81/178 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
27 นาง ศิริรัตน์ โชคศิริ
616 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์ 0-3953-6120
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 57121-304/23 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
28 นาง สงอม สุขกสิ
38/4 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ ถ.- ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9097-3568
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
กะปิ
61/2549
กะปิ 7-1/61(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
29 นาง สนิท หรี่จินดา
102 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-4127-0608
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยน้ำว้าทอดกรอบ กล้วยหอมกระเทียมพริกไทย กล้วยหอมงาดำ มันเคลือบกรอบแก้ว และเผือกกรอบแก้ว 58017-141/1038 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
30 นาง สนิท หรี่จินดา
102 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-4127-0608
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมชีส และกล้วยหอมบาร์บีคิว 60504-171/1038 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
31 นาง สนิท หรี่จินดา
102 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-4127-0608
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมโนริสาหร่าย 61212-179/1038 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
32 นาง สุวรรณี สุนทวนิค
8 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-0092-8954
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมใบย่านาง 63345-657/92 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
33 นาง สุวรรณี สุนทวนิค
8 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-0092-8954
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมผสมใบย่านาง 63344-304/93 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
34 นาง อรณัญช์ รัตนเสถียร
214 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 โทรศัพท์มือถือ 08-6145-3422
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็ม 58005-182/115 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
35 นาง อรนุช แซ่จึง
1015/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1699-9961
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนกะทิสด 5-5/1(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
36 นาง อรัญญา ทองธรรมชาติ
190 ม.9 ซ.- ถ.คลองแอ่ง-บ้านปะอา ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-5430-1246
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 64547-440/23 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
37 นางสาว กุหลาบ สังข์ทอง
954/20 ม.1 ซ.1 ถ.ศรีสุวรรณพิศ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-3342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้กวน
35/2558
สละกวน 6-1/35(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
38 นางสาว ขวัญเรือน อาทะ
222/54 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-9487-3689
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 64995-454/23 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
39 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
43/25 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3915-5928
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วนรสเผือก และขนมทองม้วนรสวนิลา 58346-924/1 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
40 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3915-5928
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่ว 62914-194/115 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
41 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3915-5928
ขนมปังใส่ไส้
526/2555
ขนมปังเนยสด และขนมปังไส้เผือก 62834-23/526 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
42 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3915-5928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนรสใบเตย 1-1/1(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
43 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3915-5928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
คุกกี้
118/2555
คุกกี้มะพร้าว 9-1/118(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
44 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3915-5928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมฝรั่ง
714/2547
ขนมไข่ 14-1/714(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
45 นางสาว นวรัตน์ ราชนุเคราะห์
32/2 ม.3 ซ.สมิงทอง ถ.- ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 โทรศัพท์มือถือ 08-0014-7270
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 57240-128/823 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
46 นางสาว ปฏิมา ขุนสนธิ
8/6 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะช้างใต้ อ.กิ่งอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-1949-6299
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64574-802/20 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
47 นางสาว มยุรี ทองทวี
943/18 ม.12 ซ.- ถ.เนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-5239-3885
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 58669-651/421 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
48 นางสาว มยุรี ทองทวี
943/18 ม.12 ซ.- ถ.เนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-5239-3885
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 61287-469/193 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
49 นางสาว วรรณภา หาดอ้าน
124 ม.1 ซ.ชลประทานคลองร่างหวาย ถ.- ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 โทรศัพท์มือถือ 09-2275-9302
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 58668-1135/196 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
50 นางสาว อรรถพร พานิชสุโข
56/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะช้างใต้ อ.กิ่งอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-1255-2545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสำหรับสปา 11-1/259(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
12

สืบค้นเมื่อ วันที่26 เม.ย. 2561