รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตราด

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตราด จำนวน 58 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,854 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกองทุนชุมชนสามัคคี
51 ม.5 ซ.คันนา ถ.ตราด-แหลมศอก ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-6383-0832
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกมะขามกุ้งสด 25-1/321(ตร) 17 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2564
2 กลุ่มกุ้งแห้งแม่บ้านสามัคคีชุมชนหนองคันทรง
42/9 ม.3 ซ.- ถ.ตราด-แหลมศอก ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1982-6183
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
กุ้งแห้ง
309/2549
กุ้งแห้ง 24-1/309(ตร) 17 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2564
3 กลุ่มชุมชนหนองบัว
231 ม.2 ซ.วิสุทธิราษฎร์ ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-7800-7479
ขนมปังอบกรอบ
460/2555
ขนมปังอบกรอบหน้าเนย และขนมปังอบกรอบหน้าเนย-งา 63422-20/460 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
4 กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่าเรือจ้าง
43/2 ม.- ซ.ท่าห้วยแร้ง ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9933-1522
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถ
561/2554
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถ 64711-21/561 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
5 กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่าเรือจ้าง
43/1 ม.- ซ.ท่าห้วยแร้ง ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9933-1522
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว
177/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน 47-1/177(ตร) 23 เม.ย. 2562 22 เม.ย. 2565
6 กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่าเรือจ้าง
43/1 ม.- ซ.ท่าห้วยแร้ง ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9933-1522
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม
179/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 48-1/179(ตร) 23 เม.ย. 2562 22 เม.ย. 2565
7 กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
99/1 ม.9 ซ.- ถ.ไร่ป่า-ด่านชุมพล ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1761-8027
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้กวน
35/2558
สับปะรดกวน 21-2/35(ตร) 17 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2564
8 กลุ่มหนองรีดีไซด์
14 ม.3 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1256-2559
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 38-1/823(ตร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
9 กลุ่มอาชีพทอผ้าเอนกประสงค์บ้านศรีบัวทอง
68/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 โทรศัพท์มือถือ 08-9936-7499
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64689-674/412 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
10 นาง กัญชรา เอื้อการณ์
163 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์ 0-3953-6230
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 26-1/421(ตร) 17 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2564
11 นาง นงนุช ใยแก้ว
46/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-3119-0781
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 64189-61/972 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
12 นาง น้องอ้อ เจริญพร
1131 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23160 โทรศัพท์มือถือ 09-2917-9554
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 27-2/665(ตร) 17 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2564
13 นาง พัทยา ขำขณะ
37/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-6113-1664
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วน 4-4/1(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
14 นาง วรรณา เวศนารัตน์
49/1 ม.4 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.ท่าพริก อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์ 0-8143-7323
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
กะปิ
61/2549
กะปิ 33-5/61(ตร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
15 นาง วรรณา เวศนารัตน์
49/1 ม.4 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.ท่าพริก อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1437-3236
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
684/2547
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเนย 37-1/684(ตร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
16 นาง วรรณา เวศนารัตน์
49/1 ม.4 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.ท่าพริก อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1437-3236
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด
1331/2549
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ 43-1/1331(ตร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
17 นาง วิไลวรรณ พลอยงาม
201 ม.6 ซ.ทุ่งเจริญ ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 09-0664-5944
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 49-1/195(ตร) 23 เม.ย. 2562 22 เม.ย. 2565
18 นาง ศิริรัตน์ โชคศิริ
616 ม.3 ซ.- ถ.คลองยอ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์ 0-3953-6120
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 32-3/23(ตร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
19 นาง สนิท หรี่จินดา
102 ม.2 ซ.- ถ.ตราด - คลองใหญ่ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-4127-0608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
เผือกกรอบแก้ว 42-3/1038(ตร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
20 นาง สนิท หรี่จินดา
102 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-4127-0608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยถิ่นไทย รสหวาน (กล้วยน้ำว้าทอกกรอบ) และม้นเคลือบกรอบแก้ว 40-1/1038(ตร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
21 นาง สนิท หรี่จินดา
102 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-4127-0608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมกระเทียมพริกไทย และกล้วยหอมงาดำ 41-2/1038(ตร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
22 นาง สนิท หรี่จินดา
102 ม.2 ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-4127-0608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมชีส และกล้วยหอมบาร์บิคิว 53-4/1038(ตร) 23 เม.ย. 2562 22 เม.ย. 2565
23 นาง สมนึก นอแก้ว
505 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-2641-7587
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 19-2/23(ตร) 17 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2564
24 นาง สุวรรณี สุนทวนิค
8 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-0092-8954
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมใบย่านาง 63345-657/92 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
25 นาง สุวรรณี สุนทวนิค
8 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-0092-8954
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมผสมใบย่านาง 63344-304/93 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
26 นาง อรณัญช์ รัตนเสถียร
214 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 โทรศัพท์มือถือ 09-7941-9251
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบ 3 รส 34-1/153(ตร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
27 นาง อรนุช แซ่จึง
1015/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1699-9961
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนหมูหยอง 29-6/1(ตร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
28 นาง อรนุช แซ่จึง
1015/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1699-9961
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนกะทิสด 5-5/1(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
29 นาง อรัญญา ทองธรรมชาติ
190 ม.9 ซ.- ถ.คลองแอ่ง-บ้านปะอา ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-5430-1246
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 64547-440/23 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
30 นางสาว กุหลาบ สังข์ทอง
954/20 ม.1 ซ.1 ถ.ศรีสุวรรณพิศ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-3342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้กวน
35/2558
สละกวน 6-1/35(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
31 นางสาว ขวัญเรือน อาทะ
222/54 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-9487-3689
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 64995-454/23 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
32 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3915-5928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนรสใบเตย 1-1/1(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
33 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3915-5928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
คุกกี้
118/2555
คุกกี้มะพร้าว 9-1/118(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
34 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3915-5928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมฝรั่ง
714/2547
ขนมไข่ 14-1/714(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
35 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด- แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3915-5928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
พายและทาร์ต
524/2555
ทาร์ตสับปะรด 36-1/524(ตร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
36 นางสาว เธียรรินรดี วิสุทธิแพทย์
241 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9200-6799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม
346/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผมผสมสารสกัดกะเม็ง และผลิตภัณฑ์บำรุงผมผสมน้ำมันมะพร้าว 50-1/346(ตร) 23 เม.ย. 2562 22 เม.ย. 2565
37 นางสาว เธียรรินรดี วิสุทธิแพทย์
241 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9200-6799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
แชมพู
92/2552
แชมพู 45-1/92(ตร) 22 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2565
38 นางสาว นฤมล โชคศิริ
222/95 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-0635-4771
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 44-4/23(ตร) 22 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2565
39 นางสาว นวพร ก้องสนั่น
493/5 ม.3 ซ.ป่าหมาก ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 09-5752-4627
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 52-2/823(ตร) 23 เม.ย. 2562 22 เม.ย. 2565
40 นางสาว บุญเรือน เพชรสัมฤทธิ์
207/2 ม.6 ซ.แหลมจาก ถ.- ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-2252-9928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 39-3/972(ตร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
41 นางสาว ปฏิมา ขุนสนธิ
8/6 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะช้างใต้ อ.กิ่งอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-1949-6299
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64574-802/20 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
42 นางสาว มยุรี ทองทวี
943/18 ม.12 ซ.- ถ.เนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-5239-3885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 35-2/421(ตร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
43 นางสาว วิภา มีสุข
187 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 โทรศัพท์มือถือ 08-7141-3342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 28-2/972(ตร) 17 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2564
44 นางสาว อรรถพร พานิชสุโข
56/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะช้างใต้ อ.กิ่งอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-1255-2545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสำหรับสปา 11-1/259(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
45 นาย ชูชาติ สาคเรศ
16-18 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์ 0-3957-7790
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมไทย
1/2552
ทองพับน้ำพริกเผาหมูหยอง 2-2/1(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
46 นาย ชูชาติ สาคเรศ
16-18 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์ 0-3951-1790
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วน และทองม้วนงาดำ 3-3/1(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
47 นาย ธีรภพ นิปุณภัทร์
17/2 ม.9 ซ.- ถ.ตราด - คลองใหญ่ ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9619-9564
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
เขียงไม้
239/2547
เขียงไม้ 56-1/239(ตร) 22 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2565
48 นาย วันชัย มุกมณี
11 ม.10 ซ.- ถ.คลองยอ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-1590-2336
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 18-1/23(ตร) 17 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2564
49 นาย สากล กรวยทรัพย์
88/4 ม.4 ซ.บางกระดาน-ปลายคลอง ถ.- ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-4870-2589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่กาแฟชะมดตราด 12-1/665(ตร) 30 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2563
50 นาย สุภัทร จุลธนู
10/1 ม.2 ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 โทรศัพท์มือถือ 08-9247-3879
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย
367/2547
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย 55-1/367(ตร) 22 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2565
12

สืบค้นเมื่อ วันที่23 ก.ย. 2562