รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 158 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าไทยพวณ
83 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์มือถือ 09-5403-7392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 95-6/417(ฉช) 25 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2565
2 กลุ่มกระเป๋าผ้า
19/2 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์มือถือ 08-6358-4319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 94-5/417(ฉช) 25 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2565
3 กลุ่มดอกไม้จันทน์ตำบลคลองเขื่อน
84/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-6831-2069
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 102-5/24(ฉช) 25 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2565
4 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านคลองตะเคียน
69 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 09-1235-9040
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 104-1/651(ฉช) 25 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2565
5 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านคลองตะเคียน
69 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 09-1235-9040
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา 96-3/24(ฉช) 25 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2565
6 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านตรีชฎา
9/1/6 ม.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-4922-4733
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 123-7/24(ฉช) 25 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2565
7 กลุ่มถักกระเป๋าจากเชือกร่ม
10 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์มือถือ 08-9602-4700
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 109-2/195(ฉช) 25 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2565
8 กลุ่มบ้านคุ้งกร่าง
28 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-3093-3950
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 100-3/8(ฉช) 25 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2565
9 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากไม้และเขาสัตว์
37/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-1757-9939
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 13-1/68(ฉช) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
10 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากไม้และเขาสัตว์
37/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3884-7307
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 12-1/45(ฉช) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
11 กลุ่มผ้าบาติกและเส้นลายทองเคหะบ้านโพธิ์
70 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 โทรศัพท์มือถือ 09-3224-5649
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย
619/2558
แบบใช้งานทั่วไป 90-1/619(ฉช) 30 เม.ย. 2562 29 เม.ย. 2565
12 กลุ่มผูกด้วยรักถักด้วยใจ
419 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 06-2530-7871
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 122-3/418(ฉช) 25 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2565
13 กลุ่มผู้ผลิตนางสุรภี ผุดผ่อง
343 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-9252-3413
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 97-2/418(ฉช) 25 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2565
14 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านห้วยตะปอก
553 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-9071-7891
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 173-3/412(ฉช) 30 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2566
15 กลุ่มพัฒนาอาชีพทอพรมท่าทองหลาง
24/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-0737
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 119-1/182(ฉช) 25 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2565
16 กลุ่มพัฒนาอาชีพทอพรมท่าทองหลาง
24/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-0737
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 120-4/9(ฉช) 25 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2565
17 กลุ่มพัฒนาอาชีพทอพรมท่าทองหลาง
24/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-0737
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 93-2/412(ฉช) 25 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2565
18 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี
435 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-0025-1284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เต้าเจี้ยว
288/2552
ชนิดเต้าเจี้ยวเม็ด 8-1/288(ฉช) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
19 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี
435 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-0025-1284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
น้ำซีอิ๊ว
511/2547
ชนิดน้ำซีอิ๊วขาว 9-1/511(ฉช) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
20 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งเหียง
20 ม.18 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-9802-1586
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 54-1/176(ฉช) 31 ม.ค. 2562 30 ม.ค. 2565
21 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งเหียง
20 ม.18 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-9802-1586
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผ้าห่มนอนทอมือ
201/2553
ผ้าห่มนอนทอมือ (ชนิดเส้นใยผสม) 53-1/201(ฉช) 31 ม.ค. 2562 30 ม.ค. 2565
22 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนายาวสามัคคี
435 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-0025-1284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กระเจี๊ยบแดงแห้งชงดื่ม
1460/2556
กระเจี๊ยบแดงแห้งชงดื่ม 49-1/1460(ฉช) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
23 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนายาวสามัคคี
435 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-0025-1284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ใบหม่อนแห้งชงดื่ม
30/2558
ใบหม่อนแห้งชงดื่ม 47-1/30(ฉช) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนายาวสามัคคี
435 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-0025-1284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
มะตูมแห้งชงดื่ม
1463/2556
มะตูมแห้งชงดื่ม 50-1/1463(ฉช) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
25 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนายาวสามัคคี
435 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-0025-1284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ใบเตยแห้ง
735/2548
ใบเตยแห้ง 48-1/735(ฉช) 24 ก.ค. 2561 3 ก.ย. 2563
26 กลุ่มแม่บ้านบางพระสามัคคี
62 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-6818-2797
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชุดชั้นในสตรี
837/2554
ประเภทเสื้อยกทรงชนิดเส้นใยผสม 65-1/837(ฉช) 28 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2565
27 กลุ่มแม่บ้านบางพระสามัคคี
62 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-6818-2797
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 71-4/835(ฉช) 30 เม.ย. 2562 29 เม.ย. 2565
28 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมบ้านบุญมี
39/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-1928-8216
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะนมสดไส้มะพร้าวอ่อน ขนมเปี๊ยะนมสดไส้ถั่วใบเตย ขนมเปี๊ยะนมสดไส้ช็อคโกแลต และขนมเปี๊ยะนมสดไส้งาดำ 30-1/115(ฉช) 9 มี.ค. 2561 8 มี.ค. 2564
29 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์
130 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์มือถือ 08-6035-1137
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 32-2/196(ฉช) 9 มี.ค. 2561 8 มี.ค. 2564
30 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์
130 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์มือถือ 08-6035-1137
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 33-2/835(ฉช) 9 มี.ค. 2561 8 มี.ค. 2564
31 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์
130 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์มือถือ 08-6035-1137
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 34-2/836(ฉช) 9 มี.ค. 2561 8 มี.ค. 2564
32 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โล้
39/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-1862-8455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบสูตรใบเตย หมี่กรอบสูตรสับปะรด และหมี่กรอบสูตรมะเขือเทศราชินี 31-1/153(ฉช) 9 มี.ค. 2561 8 มี.ค. 2564
33 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่หนู (ปลากุเลาเค็ม)
174/29 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์มือถือ 08-9938-7523
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกตาแดง 29-1/4(ฉช) 9 มี.ค. 2561 8 มี.ค. 2564
34 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่หนู (ปลากุเลาเค็ม)
174/29 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์มือถือ 08-9938-7523
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปลาเค็ม
312/2549
ปลากุเลาเค็ม 88-1/312(ฉช) 30 เม.ย. 2562 29 เม.ย. 2565
35 กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต่อยอดจักสานกระเป๋าพลาสติก
19/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-7308
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 124-8/24(ฉช) 25 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2565
36 กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต่อยอดจักสานกระเป๋าพลาสติก
19/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-1484-7867
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 112-2/20(ฉช) 25 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2565
37 กลุ่มสตรีขนมหวานบางปะกง (บ้านคลองผีขุด)
38 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์มือถือ 09-6-88-9264
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขนมไทย
1/2552
ขนมฝอยทอง และขนมฝอยเงิน 151-4/1(ฉช) 31 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2566
38 กลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์แสงจันทร์
25/9 ม.18 ซ.- ถ.- ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-1751-1248
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ และดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าวีราเน่ 80-2/24(ฉช) 30 เม.ย. 2562 29 เม.ย. 2565
39 กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว
435 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 09-0126-7740
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 51-3/835(ฉช) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
40 กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว
435 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 09-0126-7740
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 52-3/836(ฉช) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
41 กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว
435 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 09-0126-7740
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 15-1/196(ฉช) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
42 กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว
435 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 09-0126-7740
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้าขาวม้า 14-1/417(ฉช) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
43 กลุ่มหัตถกรรมกล้วยไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
564/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-4881-7806
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 144-9/24(ฉช) 31 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2566
44 กลุ่มหัตถกรรมกล้วยไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
564/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-4881-7806
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
232/2559
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 145-2/232(ฉช) 31 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2566
45 กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว
80/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์มือถือ 08-5480-8784
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 79-2/8(ฉช) 30 เม.ย. 2562 29 เม.ย. 2565
46 งานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์มือถือ 08-7715-7441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
232/2559
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 116-1/232(ฉช) 25 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2565
47 งานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์มือถือ 08-7715-7441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 117-1/7(ฉช) 25 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2565
48 ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดฉะเชิงเทรา
56 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์มือถือ 08-6562-4277
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 108-1/615(ฉช) 25 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2565
49 ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดฉะเชิงเทรา
56 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์มือถือ 08-6562-4277
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 101-4/24(ฉช) 25 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2565
50 นาง กชพรรณ ชอบสวน
19 ม.2 ซ.วังธารา 1 ถ.วังธารา ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-1667-0277
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมน้ำมันมะรุมบริสุทธิ์ 81-4/550(ฉช) 30 เม.ย. 2562 29 เม.ย. 2565
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563