รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 105 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,262 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มดอกไม้ดินชมรมผู้สูงอายุตำบลบางกรูด
25/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-6970-2914
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น 57841-2491/25 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
2 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
564/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-4881-7806
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
24/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 61310-399/24 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
3 กลุ่มบางสมัครพัฒนา
6/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์มือถือ 08-1792-9874
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 58128-2505/25 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
4 กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านสนามช้าง
77 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์ 0-3858-3123
ปลาต้มเค็ม
1366/2550
ปลาตะเพียนต้มเค็ม และปลาทูต้มเค็ม 61311-3/1366 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
5 กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านสนามช้าง
77 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์ 0-3858-3123
หมูปรุงรสพร้อมบริโภค
150/2553
หมูฝอย 61227-41/150 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
6 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากไม้และเขาสัตว์
37/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-1757-9939
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 13-1/68(ฉช) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
7 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากไม้และเขาสัตว์
37/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3884-7307
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 12-1/45(ฉช) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
8 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านห้วยตะปอก
553 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-9071-7891
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 60699-590/412 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
9 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรการเคหะฉะเชิงเทรา
59/296 ม.3 ซ.- ถ.บางปะกง - ฉะเชิงเทรา ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 โทรศัพท์มือถือ 08-9750-0577
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะดอกอัญชันไส้ถั่ว และขนมเปี๊ยะใบเตยไส้ถั่ว 59916-186/115 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
10 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี
435 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-0025-1284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
น้ำซีอิ๊ว
511/2547
ชนิดน้ำซีอิ๊วขาว 9-1/511(ฉช) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
11 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี
435 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-0025-1284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เต้าเจี้ยว
288/2552
ชนิดเต้าเจี้ยวเม็ด 8-1/288(ฉช) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
12 กลุ่มไม้กวาดหลุมตาสังข์
64 ม.25 ซ.- ถ.- ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 09-2607-7052
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 64745-642/9 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
13 กลุ่มเย็บผ้าบ้านคลองหกวา
15 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170 โทรศัพท์มือถือ 08-7606-0337
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ เส้นใยประดิษฐ์ 63659-506/836 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
14 กลุ่มเย็บผ้าบ้านคลองหกวา
15 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170 โทรศัพท์มือถือ 08-7606-0337
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 63549-1268/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
15 กลุ่มเยาวชนตำบลหนองยาว
80/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์มือถือ 08-1577-3586
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 58127-457/8 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
16 กลุ่มรำเพยเรือนไทย
54 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 โทรศัพท์มือถือ 08-9026-8548
สิ่งปลูกสร้างทรงไทยจำลอง
79/2546
ประเภทเรือนไทยจำลอง 64686-127/79 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
17 กลุ่มลูกประคบสมุนไพร
37 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-1451-0039
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 57791-381/176 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
18 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์
130 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์ 0-3852-0092
ชุดกีฬาชาย
838/2554
ชุดกีฬาสำหรับผู้ใหญ่ เสื้อ (เส้นใยผสม) 59536-52/838 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
19 กลุ่มสตรีขนมหวานบางปะกง
38 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์มือถือ 08-9751-6281
ขนมไทย
1/2552
ขนมฝอยทอง และขนมฝอยเงิน 64376-966/1 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
20 กลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์แสงจันทร์
25/9 ม.18 ซ.- ถ.- ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-1751-1248
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ และดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าวีราเน่ 60365-2573/25 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
21 กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว
435 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 09-0126-7740
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 15-1/196(ฉช) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
22 กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว
435 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 09-0126-7740
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้าขาวม้า 14-1/417(ฉช) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
23 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า
564 ม.12 ซ.- ถ.- ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 09-2843-4270
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62784-610/9 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
24 กลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้
4/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์ 0-3882-5308
ผักและผลไม้กวน
35/2558
สับปะรดกวน 62782-557/35 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
25 กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารจากกล้วย
36 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์ 0-3855-3945
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบแผ่น 61309-239/112 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
26 นาง กัญญา ศรีสงคราม
65/2 ม.5 ซ.- ถ.304 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-9666-7191
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขนมไทย
1/2552
ข้าวต้มมัดไส้กล้วย และข้าวเหนียวมูนหน้าปลาแห้ง 2-1/1(ฉช) 5 มิ.ย. 2560 4 มิ.ย. 2563
27 นาง กิตติธร ปานเทศ
101 ม.- ซ.เรืองวุฒิ 3 ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3853-5523
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
โลชั่นผสมถั่วเหลือง ครีมผสมถั่วเหลือง และเจลผสมว่านหางจระเข้ 61476-211/551 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
28 นาง กิตติธร ปานเทศ
101 ม.- ซ.เรืองวุฒิ 3 ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3853-5523
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมแตงกวา 61481-374/95 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
29 นาง กิตติธร ปานเทศ
101 ม.- ซ.เรืองวุฒิ 3 ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3853-5523
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมว่านหางจระเข้ 61483-626/92 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
30 นาง กิตติธร ปานเทศ
101 ม.- ซ.เรืองวุฒิ 3 ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3853-5523
ผลิตภัณฑ์นวดหน้า
174/2554
ผลิตภัณฑ์นวดหน้า 61479-9/174 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
31 นาง กิตติมา มานโสม
37 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 โทรศัพท์มือถือ 08-7605-0205
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แชมพู
92/2552
แชมพู 20-1/92(ฉช) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
32 นาง กิตติมา มานโสม
37 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 โทรศัพท์มือถือ 08-7605-0205
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมสมุนไพรดาวอินคาและน้ำผึ้ง 11-1/95(ฉช) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
33 นาง กิตติมา มานโสม
37 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 โทรศัพท์มือถือ 08-7605-0205
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน และสบู่ก้อนกลีเซอรีน 10-1/665(ฉช) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
34 นาง ขวัญตา ยินดี
204/3 ม.17 ซ.- ถ.- ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-5286-0652
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 62788-715/45 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
35 นาง จันทร์ฉาย สาสมจิตต์
99/65 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-5084-5911
ขนมไทย
1/2552
ขนมถ้วย ขนมกล้วย ขนมฟักทอง ขนมมัน และขนมทองม้วน 59909-935/1 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
36 นาง ชูชีพ คชวงษ์
39/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-9603-1536
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 64640-743/45 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
37 นาง ชูชีพ คชวงษ์
39/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-9603-1536
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 64744-498/8 22 ก.พ. 2560 18 ก.ย. 2561
38 นาง ณัฎฐนิช ทองวิไล
16/10 ม.- ซ.- ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-1305
ผลิตภัณฑ์น้ำหอม
771/2548
ผลิตภัณฑ์น้ำหอมผสมสมุนไพร 57816-31/771 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
39 นาง ทัศนีย์ อภิสิทธิ์
58 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 โทรศัพท์ 0-3859-5164
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 59907-757/195 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
40 นาง ทัศนีย์ อภิสิทธิ์
58 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 โทรศัพท์ 0-3859-5164
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 59918-140/823 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
41 นาง นงลักษณ์ กิมสุวรรณ์
165 ม.- ซ.- ถ.ฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3881-6531
ขนมไทย
1/2552
ขนมเม็ดขนุน 59922-937/1 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
42 นาง นารถนภา รุ่งเรืองนิติพงศ์
1/397 ม.14 ซ.7/4 หมู่บ้านบูรพาซิตี้ ถ.จรัญยานนท์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์ 0-3884-0870
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 57849-2493/25 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
43 นาง ประไพ แสงสวัสดิ์
41/4 ม.1 ซ.สุขาภิบาล 12 ถ.ปากน้ำ - หัวไทร ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-7147-9689
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มดองน้ำเกลือชนิดต้มสุก 60457-324/27 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
44 นาง ศิรินดา ศรีสวย
2/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-9934-2263
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว
177/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว 57812-198/177 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
45 นาง ศิรินดา ศรีสวย
2/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-9934-2263
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว
178/2553
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว 57789-79/178 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
46 นาง ศิรินดา ศรีสวย
2/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-9934-2263
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมผสมดอกอัญชัน 57811-279/93 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
47 นาง ศิรินดา ศรีสวย
2/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-9934-2263
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมสมุนไพรและน้ำผึ้ง 57851-362/95 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
48 นาง ศิริลักษณ์ สันติสงวนศักดิ์
7/5 ม.- ซ.- ถ.ราษฎรอุทิศ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์ 0-3882-5728
ซาลาเปา
505/2547
ซาลาเปาไส้หมู และซาลาเปาไส้ครีม 59912-33/505 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
49 นาง ศิริลักษณ์ สันติสงวนศักดิ์
7/5 ม.- ซ.- ถ.ราษฎรอุทิศ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์ 0-3882-5728
เส้นหมี่แห้ง
731/2548
เส้นหมี่แห้งแครอท และเส้นหมี่แห้งฟักทอง 59919-6/731 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
50 นาง ศิริลักษณ์ สันติสงวนศักดิ์
7/5 ม.- ซ.- ถ.ราษฎรอุทิศ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์ 0-3882-5728
พายและทาร์ต
524/2555
พายไส้รวมรส 59921-33/524 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 เม.ย. 2561