รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 103 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
564/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-4881-7806
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
24/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 61310-399/24 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
2 กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านสนามช้าง
77 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์ 0-3858-3123
หมูปรุงรสพร้อมบริโภค
150/2553
หมูฝอย 61227-41/150 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
3 กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านสนามช้าง
77 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์ 0-3858-3123
ปลาต้มเค็ม
1366/2550
ปลาตะเพียนต้มเค็ม และปลาทูต้มเค็ม 61311-3/1366 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
4 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากไม้และเขาสัตว์
37/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-1757-9939
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 13-1/68(ฉช) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
5 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากไม้และเขาสัตว์
37/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3884-7307
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 12-1/45(ฉช) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
6 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านห้วยตะปอก
553 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-9071-7891
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 60699-590/412 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
7 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี
435 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-0025-1284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
น้ำซีอิ๊ว
511/2547
ชนิดน้ำซีอิ๊วขาว 9-1/511(ฉช) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี
435 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-0025-1284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เต้าเจี้ยว
288/2552
ชนิดเต้าเจี้ยวเม็ด 8-1/288(ฉช) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
9 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนายาวสามัคคี
435 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-0025-1284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กระเจี๊ยบแดงแห้งชงดื่ม
1460/2556
กระเจี๊ยบแดงแห้งชงดื่ม 49-1/1460(ฉช) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
10 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนายาวสามัคคี
435 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-0025-1284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ใบหม่อนแห้งชงดื่ม
30/2558
ใบหม่อนแห้งชงดื่ม 47-1/30(ฉช) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
11 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนายาวสามัคคี
435 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-0025-1284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
มะตูมแห้งชงดื่ม
1463/2556
มะตูมแห้งชงดื่ม 50-1/1463(ฉช) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
12 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนายาวสามัคคี
435 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-0025-1284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ใบเตยแห้ง
735/2548
ใบเตยแห้ง 48-1/735(ฉช) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
13 กลุ่มไม้กวาดหลุมตาสังข์
64 ม.25 ซ.- ถ.- ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 09-2607-7052
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 64745-642/9 22 ก.พ. 2560 17 มิ.ย. 2562
14 กลุ่มเย็บผ้าบ้านคลองหกวา
15 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170 โทรศัพท์มือถือ 08-7606-0337
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ เส้นใยประดิษฐ์ 63659-506/836 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
15 กลุ่มเย็บผ้าบ้านคลองหกวา
15 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170 โทรศัพท์มือถือ 08-7606-0337
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 63549-1268/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
16 กลุ่มรำเพยเรือนไทย
54 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 โทรศัพท์มือถือ 08-9026-8548
สิ่งปลูกสร้างทรงไทยจำลอง
79/2546
ประเภทเรือนไทยจำลอง 64686-127/79 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
17 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมบ้านบุญมี
39/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-1928-8216
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะนมสดไส้มะพร้าวอ่อน ขนมเปี๊ยะนมสดไส้ถั่วใบเตย ขนมเปี๊ยะนมสดไส้ช็อคโกแลต และขนมเปี๊ยะนมสดไส้งาดำ 30-1/115(ฉช) 9 มี.ค. 2561 8 มี.ค. 2564
18 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์
130 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์มือถือ 08-6035-1137
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 32-2/196(ฉช) 9 มี.ค. 2561 8 มี.ค. 2564
19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์
130 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์มือถือ 08-6035-1137
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 33-2/835(ฉช) 9 มี.ค. 2561 8 มี.ค. 2564
20 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์
130 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์มือถือ 08-6035-1137
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 34-2/836(ฉช) 9 มี.ค. 2561 8 มี.ค. 2564
21 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โล้
39/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-1862-8455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบสูตรใบเตย หมี่กรอบสูตรสับปะรด และหมี่กรอบสูตรมะเขือเทศราชินี 31-1/153(ฉช) 9 มี.ค. 2561 8 มี.ค. 2564
22 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่หนู (ปลากุเลาเค็ม)
174/19 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์มือถือ 08-9938-7523
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกตาแดง 29-1/4(ฉช) 9 มี.ค. 2561 8 มี.ค. 2564
23 กลุ่มสตรีขนมหวานบางปะกง
38 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์มือถือ 08-9751-6281
ขนมไทย
1/2552
ขนมฝอยทอง และขนมฝอยเงิน 64376-966/1 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
24 กลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์แสงจันทร์
25/9 ม.18 ซ.- ถ.- ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-1751-1248
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ และดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าวีราเน่ 60365-2573/25 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
25 กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว
435 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 09-0126-7740
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 15-1/196(ฉช) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
26 กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว
435 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 09-0126-7740
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้าขาวม้า 14-1/417(ฉช) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
27 กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว
435 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 09-0126-7740
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 51-3/835(ฉช) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
28 กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว
435 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 09-0126-7740
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 52-3/836(ฉช) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
29 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า
564 ม.12 ซ.- ถ.- ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 09-2843-4270
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62784-610/9 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
30 กลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้
4/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์ 0-3882-5308
ผักและผลไม้กวน
35/2558
สับปะรดกวน 62782-557/35 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
31 กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารจากกล้วย
36 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์ 0-3855-3945
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบแผ่น 61309-239/112 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
32 นาง กัญญา ศรีสงคราม
65/2 ม.5 ซ.- ถ.304 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-9666-7191
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขนมไทย
1/2552
ข้าวต้มมัดไส้กล้วย และข้าวเหนียวมูนหน้าปลาแห้ง 2-1/1(ฉช) 5 มิ.ย. 2560 4 มิ.ย. 2563
33 นาง กานดา พรมมิ
59 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-9899-9230
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 46-2/40(ฉช) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
34 นาง กิตติธร ปานเทศ
101 ม.- ซ.เรืองวุฒิ 3 ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3853-5523
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
โลชั่นผสมถั่วเหลือง ครีมผสมถั่วเหลือง และเจลผสมว่านหางจระเข้ 61476-211/551 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
35 นาง กิตติธร ปานเทศ
101 ม.- ซ.เรืองวุฒิ 3 ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3853-5523
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมแตงกวา 61481-374/95 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
36 นาง กิตติธร ปานเทศ
101 ม.- ซ.เรืองวุฒิ 3 ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3853-5523
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมว่านหางจระเข้ 61483-626/92 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
37 นาง กิตติธร ปานเทศ
101 ม.- ซ.เรืองวุฒิ 3 ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3853-5523
ผลิตภัณฑ์นวดหน้า
174/2554
ผลิตภัณฑ์นวดหน้า 61479-9/174 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
38 นาง กิตติมา มานโสม
37 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 โทรศัพท์มือถือ 08-7605-0205
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แชมพู
92/2552
แชมพู 20-1/92(ฉช) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
39 นาง กิตติมา มานโสม
37 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 โทรศัพท์มือถือ 08-7605-0205
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมสมุนไพรดาวอินคาและน้ำผึ้ง 11-1/95(ฉช) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
40 นาง กิตติมา มานโสม
37 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 โทรศัพท์มือถือ 08-7605-0205
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน และสบู่ก้อนกลีเซอรีน 10-1/665(ฉช) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
41 นาง ขวัญตา ยินดี
204/3 ม.17 ซ.- ถ.- ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-5286-0652
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 62788-715/45 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
42 นาง ชูชีพ คชวงษ์
39/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-9603-1536
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 64640-743/45 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
43 นาง ณัฎฐนิช ทองวิไล
16/10 ม.- ซ.- ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-1308
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
น้ำหอม
771/2560
น้ำหอมสมุนไพร 3 in 1 40-1/771(ฉช) 30 พ.ค. 2561 29 พ.ค. 2564
44 นาง ณัฐฑรีย์ ตันเฉี่ยง
61/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-5091-6889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 42-1/40(ฉช) 30 พ.ค. 2561 29 พ.ค. 2564
45 นาง น้อย ไทยเจริญ
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-1435-2644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้ว 28-1/158(ฉช) 9 มี.ค. 2561 8 มี.ค. 2564
46 นาง น้อย ไทยเจริญ
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-1435-2644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยตาก 27-1/112(ฉช) 9 มี.ค. 2561 8 มี.ค. 2564
47 นาง น้อย ไทยเจริญ
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-1435-2644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มะม่วงกวน 41-1/35(ฉช) 30 พ.ค. 2561 29 พ.ค. 2564
48 นาง ประไพ แสงสวัสดิ์
41/4 ม.1 ซ.สุขาภิบาล 12 ถ.ปากน้ำ - หัวไทร ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-7147-9689
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มดองน้ำเกลือชนิดต้มสุก 60457-324/27 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
49 นาง ปราณี แสงจันทร์
7/1 ม.18 ซ.- ถ.- ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-1751-1248
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 37-1/193(ฉช) 30 พ.ค. 2561 29 พ.ค. 2564
50 นาง ศุภกร วรพิพัฒน์
44 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 โทรศัพท์มือถือ 08-1791-0017
เบาะนั่ง
379/2559
เบาะนั่ง 64814-173/379 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
123

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562