รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 47 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,456 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเถาวัลย์ประดิษฐ์
86 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์มือถือ 08-6052-4056
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62906-616/9 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
2 กลุ่มน้ำมะพร้าว
168 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์มือถือ 08-7924-8285
น้ำมะพร้าว
340/2554
ชนิดน้ำมะพร้าวปรุง 63152-20/340 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
3 กลุ่มเนเจอร์ไลฟ์
82/5 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์มือถือ 08-6892-8433
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนสูตรน้ำมันเมล็ดองุ่น 62493-275/665 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านหัวดงไชยมัน
19/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์มือถือ 08-2263-1299
เครื่องเรือนไม้ไผ่
65/2558
ชนิดชั้นวางของ 63143-51/65 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
5 กลุ่มแม่บ้านสตรีสากลบ้านคลองท้ายบ้าน
36 ม.3 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-3727-1121
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 61208-2597/25 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
6 กลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลนาดี กศน.อำเภอนาดี
257 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์มือถือ 08-0859-5696
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62905-615/9 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
7 กลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลนาดี กศน.อำเภอนาดี
257 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์มือถือ 08-0859-5696
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 62913-204/182 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
8 กลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลนาดี กศน.อำเภอนาดี
257 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์มือถือ 08-0859-5696
ไม้กวาดใยตาล
440/2547
ไม้กวาดใยตาล 62912-14/440 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
9 กลุ่มส่งเสริมการตลาดบ้านสระแท่น
12 ม.13 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์มือถือ 08-1913-1060
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 61139-778/195 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
10 กลุ่มส่งเสริมการตลาดบ้านสระแท่น
12 ม.13 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์มือถือ 08-1913-1060
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมมะกรูด 61704-630/92 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
11 กลุ่มส่งเสริมการตลาดบ้านสระแท่น
12 ม.13 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์มือถือ 08-1913-1060
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมขมิ้น 62490-642/92 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
12 กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตน้ำผลไม้
37/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์มือถือ 08-1664-6484
น้ำมะเม่า
486/2556
ชนิดน้ำมะเม่าปรุง 59601-40/486 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
13 กลุ่มสตรีแปรรูปเสื่อกก
51/4 ม.10 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์มือถือ 09-0729-7199
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 63150-304/653 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
14 กลุ่มสตรีแปรรูปเสื่อกก
51/4 ม.10 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์มือถือ 09-0729-7199
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63145-1523/7 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
15 กลุ่มอาชีพจักสานเครื่องใช้จากเส้นพลาสติก
88 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์มือถือ 08-9926-3472
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 63144-768/20 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
16 กลุ่มอาชีพสหแสงชัยเสื่อลำแพนบ้านค้อ
13 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์มือถือ 08-6109-5578
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 64308-894/40 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
17 นาง จุฑามาศ มงคล
62 ม.1 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์มือถือ 08-9601-5681
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 58546-731/195 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
18 นาง ทับทิม ปิ่นทอง
76/6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์มือถือ 08-6836-6015
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 61458-166/82 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
19 นาง บรรยาย คมคาย
141 ม.4 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด
642/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด 58549-64/642 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
20 นาง ไพวัณ มีนาคม
203 ม.3 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์มือถือ 08-9023-5434
เครื่องเรือนหนังเทียม
1137/2549
เครื่องเรือนหนังเทียม 58545-5/1137 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
21 นาง ศรีสุดา ทูลเชื้อ
86/1 ม.4 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์มือถือ 08-0566-3393
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 63153-497/193 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
22 นาง สุนีย์ ศรีวงษา
37 ม.20 ซ.- ถ.- ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์มือถือ 09-2925-4055
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบเห็ด) 60702-199/107 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
23 นาง สุนีย์ ศรีวงษา
37 ม.20 ซ.- ถ.- ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์มือถือ 09-2925-4055
ขนมไทย
1/2552
ทองพับเห็ด 3 อย่าง 60543-939/1 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
24 นาง อำพร พุกถึก
62/8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คู้ลำพัน อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์มือถือ 08-1172-5332
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัวแท้ 64861-173/592 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
25 นาง อำพร พุกถึก
62/8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คู้ลำพัน อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์มือถือ 08-1172-5332
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังวัวแท้ 64851-228/206 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
26 นางสาว จงจิตร์ อมรอุทัยกุล
85 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์มือถือ 08-4563-0508
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 60357-456/193 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
27 นางสาว ชลธิชา เศษสี
77 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์มือถือ 08-9826-4589
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
ประเภททำจากแผ่นไม้ประกอบ 62910-208/951 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
28 นางสาว ชลธิชา เศษสี
77 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์มือถือ 08-9826-4589
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ
949/2558
ประเภททำจากไม้ 62911-184/949 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
29 นางสาว มาเรียม บินซาฟีอี
531/7 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์มือถือ 08-1004-8644
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 60360-394/176 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
30 นาย บำรุงศักดิ์ ทุมโจ้
36/21 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์มือถือ 09-9898-3446
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังวัวแท้ 64852-229/206 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
31 นาย ประพันธ์ แก้วเขียว
40/3 ม.8 ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์มือถือ 08-1269-5935
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 63151-305/653 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
32 นาย พันทวี สร้อยจำปา
42/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์มือถือ 08-2822-8899
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมจิงโก๊ะ 61702-629/92 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
33 นาย พันทวี สร้อยจำปา
42/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์มือถือ 08-2822-8899
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า
552/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า 61703-53/552 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
34 นาย พันทวี สร้อยจำปา
42/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์มือถือ 08-2822-8899
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม
346/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผมนีโอแฮร์โทนิค 62492-143/346 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
35 นาย วรพนธ์ ศรีทองคำ
81/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์มือถือ 09-0391-5216
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 61128-679/421 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
36 นาย วิเชียร จันทร์เดช
59/1 ม.17 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์มือถือ 08-1817-1802
ไม้กวาดใยตาล
440/2547
ไม้กวาดใยตาล 60356-13/440 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
37 นาย วิเชียร จันทร์เดช
59/1 ม.17 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์มือถือ 08-1817-1802
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 60359-566/9 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
38 นาย สมเกียรติ ผู้อุตส่าห์
112 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์มือถือ 08-9816-9661
เบาะนั่ง
379/2559
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน 64586-172/379 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
39 นาย สมชาย ยะประดิษฐ์
47 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์มือถือ 08-6809-6122
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64306-1564/7 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
40 นาย สุทัศน์ ปิ่นทอง
1/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์มือถือ 08-9532-5190
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 63069-169/82 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
41 นาย เอนก บรรลือวงศ์
78 ม.2 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์มือถือ 08-6063-0207
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 58547-150/410 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
42 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านชุมชนกุญชร
3/76 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์มือถือ 08-0068-5632
ผลิตภัณฑ์รังไหม
571/2547
ผลิตภัณฑ์รังไหม 61058-32/571 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
43 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านชุมชนกุญชร
3/76 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์มือถือ 08-0068-5632
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่ 61055-2591/25 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
44 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านชุมชนกุญชร
3/76 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์มือถือ 08-0068-5632
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
24/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 60980-398/24 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
45 วิสาหกิจชุมชนตำบลดงบังเพื่อสังคม
88 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์มือถือ 08-3016-0910
ผลิตภัณฑ์พอกหน้า
175/2554
ผลิตภัณฑ์พอกหน้าผสมถ่านไม้ไผ่ 61210-23/175 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
46 วิสาหกิจชุมชนตำบลดงบังเพื่อสังคม
88 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์มือถือ 08-3016-0910
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมถ่านไม้ไผ่ 61211-373/95 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
47 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกกบ้านบางพลวง
49 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์มือถือ 08-1434-8203
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64307-1565/7 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ก.ค. 2561