รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 113 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กระยาสารทสุวรรณา
47 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์มือถือ 08-1721-6650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 9-1/709(ปจ) 2 มิ.ย. 2560 1 มิ.ย. 2563
2 กระยาสารทสุวรรณา
47 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์มือถือ 08-1721-6650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบ 7-1/153(ปจ) 2 มิ.ย. 2560 1 มิ.ย. 2563
3 กระยาสารทสุวรรณา
47 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์มือถือ 08-1721-6650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กะละแม
873/2559
กาละแม 8-1/873(ปจ) 2 มิ.ย. 2560 1 มิ.ย. 2563
4 กลุ่มเครื่องหนังศรีมโหสถ
76 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังสตรี 47-1/206(ปจ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
5 กลุ่มจักสานใบลานบ้านวังขอนแดง
168 ม.6 ซ.- ถ.304-กบินทร์บุรี ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
66/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน 34-2/66(ปจ) 6 ก.พ. 2561 5 ก.พ. 2564
6 กลุ่มเถาวัลย์ประดิษฐ์
86 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์มือถือ 08-6052-4056
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62906-616/9 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
7 กลุ่มน้ำมะพร้าว
168 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์มือถือ 08-7924-8285
น้ำมะพร้าว
340/2554
ชนิดน้ำมะพร้าวปรุง 63152-20/340 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
8 กลุ่มเนเจอร์ไลฟ์
82/5 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์มือถือ 08-6892-8433
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนสูตรน้ำมันเมล็ดองุ่น 62493-275/665 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
9 กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบลานบ้านทับลาน
525 ม.1 ซ.- ถ.304-กบินทร์บุรี ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
66/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน 33-1/66(ปจ) 6 ก.พ. 2561 5 ก.พ. 2564
10 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านหัวดงไชยมัน
19/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์มือถือ 08-2263-1299
เครื่องเรือนไม้ไผ่
65/2558
ชนิดชั้นวางของ 63143-51/65 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
11 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางแตนสามัคคี
43 ม.6 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบ
332/2547
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบ 50-1/332(ปจ) 20 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2564
12 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกันเกราสามัคคี
60/3 ม.16 ซ.- ถ.- ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผักและผลไม้หยี
521/2558
กระท้อนหยี 30-1/521(ปจ) 20 ต.ค. 2560 19 ต.ค. 2563
13 กลุ่มแม่บ้านชุมชนอัสดร กองพันทหารม้าที่ 2
371/10 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผักและผลไม้แห้ง
136/2558
มะขามคลุก 29-1/136(ปจ) 20 ต.ค. 2560 19 ต.ค. 2563
14 กลุ่มแม่บ้านสตรีสากลบ้านคลองท้ายบ้าน
36 ม.3 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-3727-1121
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 69-1/24(ปจ) 21 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2564
15 กลุ่มแม่บ้านสตรีสากลบ้านคลองท้ายบ้าน
36 ม.3 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-3727-1121
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 61208-2597/25 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
16 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเนินยาว
67 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
เผือกฉาบ 57-1/1038(ปจ) 3 พ.ค. 2561 2 พ.ค. 2564
17 กลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลนาดี กศน.อำเภอนาดี
257 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์มือถือ 08-0859-5696
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62905-615/9 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
18 กลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลนาดี กศน.อำเภอนาดี
257 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์มือถือ 08-0859-5696
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 62913-204/182 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
19 กลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลนาดี กศน.อำเภอนาดี
257 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์มือถือ 08-0859-5696
ไม้กวาดใยตาล
440/2547
ไม้กวาดใยตาล 62912-14/440 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
20 กลุ่มส่งเสริมการตลาดบ้านสระแท่น
12 ม.13 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์มือถือ 08-1913-1060
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 61139-778/195 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
21 กลุ่มส่งเสริมการตลาดบ้านสระแท่น
12 ม.13 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์มือถือ 08-1913-1060
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมมะกรูด 61704-630/92 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
22 กลุ่มส่งเสริมการตลาดบ้านสระแท่น
12 ม.13 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์มือถือ 08-1913-1060
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมขมิ้น 62490-642/92 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
23 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
37/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
น้ำมะเม่า
486/2556
น้ำมะเม่า 56-1/486(ปจ) 3 พ.ค. 2561 2 พ.ค. 2564
24 กลุ่มสตรีแปรรูปเสื่อกก
51/4 ม.10 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์มือถือ 09-0729-7199
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 63150-304/653 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
25 กลุ่มสตรีแปรรูปเสื่อกก
51/4 ม.10 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์มือถือ 09-0729-7199
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63145-1523/7 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
26 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
29/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 61-3/25(ปจ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
27 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
29/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 62-1/348(ปจ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
28 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
29/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 63-3/20(ปจ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
29 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
29/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 64-4/25(ปจ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
30 กลุ่มสตรีอาชีพทอผ้าบ้านดงบัง
88/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
โสร่งทอมือ
924/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 59-1/924(ปจ) 3 พ.ค. 2561 2 พ.ค. 2564
31 กลุ่มสตรีอาชีพทอผ้าบ้านดงบัง
88/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60-1/197(ปจ) 3 พ.ค. 2561 2 พ.ค. 2564
32 กลุ่มหมวกจักสานหนองสะแก
41 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
หมวกพลาสติก 17-2/20(ปจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
33 กลุ่มอาชีพกระยาสารทกาละแมแม่ทองแถม
15/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์มือถือ 08-1449-3306
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 11-2/709(ปจ) 2 มิ.ย. 2560 1 มิ.ย. 2563
34 กลุ่มอาชีพจักสานเครื่องใช้จากเส้นพลาสติก
88 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์มือถือ 08-9926-3472
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 63144-768/20 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
35 กลุ่มอาชีพชุมชนต้นกระบก
16/51 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วนข้าวกล้องรสดั้งเดิม 53-1/1(ปจ) 20 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2564
36 กลุ่มอาชีพสตรีทำไม้กวาดตำบลโพธิ์งาม
239 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 35-3/9(ปจ) 6 ก.พ. 2561 17 มิ.ย. 2562
37 กลุ่มอาชีพสตรีทำไม้กวาดตำบลโพธิ์งาม
239 ม.2 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 37-1/182(ปจ) 6 ก.พ. 2561 17 มิ.ย. 2562
38 กลุ่มอาชีพสตรีทำไม้กวาดตำบลโพธิ์งาม
239 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ไม้กวาดใยตาล
440/2547
ไม้กวาดใยตาล 36-1/440(ปจ) 6 ก.พ. 2561 17 มิ.ย. 2562
39 กลุ่มอาชีพสหแสงชัยเสื่อลำแพนบ้านค้อ
13 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์มือถือ 08-6109-5578
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 64308-894/40 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
40 เถาวัลย์ประดิษฐ์
86 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์มือถือ 08-6052-4056
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 10-1/9(ปจ) 2 มิ.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
41 เถาวัลย์ประดิษฐ์
86 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์มือถือ 08-6052-4056
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 1-1/71(ปจ) 2 มิ.ย. 2560 1 มิ.ย. 2563
42 นาง จุฑามาศ มงคล
62 ม.1 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด
642/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด 66-1/642(ปจ) 21 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2564
43 นาง ดลนภา พันธ์ธรรม
20 ม.3 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก 16-1/20(ปจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
44 นาง ดาราภัส แปลกเข็ม
199/103 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์มือถือ 08-5142-4693
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่ 15-1/25(ปจ) 2 มิ.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
45 นาง ทองหยิบ สมคูณ
144 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์มือถือ 08-6113-8398
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมน้ำผึ้ง 13-1/95(ปจ) 2 มิ.ย. 2560 1 มิ.ย. 2563
46 นาง ทองหยิบ สมคูณ
144 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์มือถือ 08-6113-8398
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า
173/2554
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า 14-1/173(ปจ) 2 มิ.ย. 2560 1 มิ.ย. 2563
47 นาง ทับทิม ปิ่นทอง
76/6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์มือถือ 08-6836-6015
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 61458-166/82 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
48 นาง ธนารีย์ ฟักสอาด
18/1 ม.3 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 23-4/709(ปจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
49 นาง ธนารีย์ ฟักสอาด
18/1 ม.2 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กะละแม
873/2559
กะละเเม 24-3/873(ปจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
50 นาง นางจุฑามาศ มงคล
62 ม.1 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
เส้นด้ายใยธรรมชาติ 67-1/195(ปจ) 21 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2564
123

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562