รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 69 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,246 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กระยาสารทสุวรรณา
47 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์มือถือ 08-1721-6650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 9-1/709(ปจ) 2 มิ.ย. 2560 1 มิ.ย. 2563
2 กระยาสารทสุวรรณา
47 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์มือถือ 08-1721-6650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบ 7-1/153(ปจ) 2 มิ.ย. 2560 1 มิ.ย. 2563
3 กระยาสารทสุวรรณา
47 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์มือถือ 08-1721-6650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กะละแม
873/2559
กาละแม 8-1/873(ปจ) 2 มิ.ย. 2560 1 มิ.ย. 2563
4 กลุ่มเครื่องหนังศรีมโหสถ
76 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังสตรี 47-1/206(ปจ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
5 กลุ่มจักสานใบลานบ้านวังขอนแดง
168 ม.6 ซ.- ถ.304-กบินทร์บุรี ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
66/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน 34-2/66(ปจ) 6 ก.พ. 2561 5 ก.พ. 2564
6 กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบลานบ้านทับลาน
525 ม.1 ซ.- ถ.304-กบินทร์บุรี ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
66/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน 33-1/66(ปจ) 6 ก.พ. 2561 5 ก.พ. 2564
7 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางแตนสามัคคี
43 ม.6 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบ
332/2547
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบ 50-1/332(ปจ) 20 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2564
8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกันเกราสามัคคี
60/3 ม.16 ซ.- ถ.- ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผักและผลไม้หยี
521/2558
กระท้อนหยี 30-1/521(ปจ) 20 ต.ค. 2560 19 ต.ค. 2563
9 กลุ่มแม่บ้านชุมชนอัสดร กองพันทหารม้าที่ 2
371/10 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผักและผลไม้แห้ง
136/2558
มะขามคลุก 29-1/136(ปจ) 20 ต.ค. 2560 19 ต.ค. 2563
10 กลุ่มแม่บ้านสตรีสากลบ้านคลองท้ายบ้าน
36 ม.3 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-3727-1121
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 69-1/24(ปจ) 21 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2564
11 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเนินยาว
67 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
เผือกฉาบ 57-1/1038(ปจ) 3 พ.ค. 2561 2 พ.ค. 2564
12 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
37/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
น้ำมะเม่า
486/2556
น้ำมะเม่า 56-1/486(ปจ) 3 พ.ค. 2561 2 พ.ค. 2564
13 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
29/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 61-3/25(ปจ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
14 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
29/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 62-1/348(ปจ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
15 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
29/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 63-3/20(ปจ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
16 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
29/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 64-4/25(ปจ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
17 กลุ่มสตรีอาชีพทอผ้าบ้านดงบัง
88/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
โสร่งทอมือ
924/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 59-1/924(ปจ) 3 พ.ค. 2561 2 พ.ค. 2564
18 กลุ่มสตรีอาชีพทอผ้าบ้านดงบัง
88/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60-1/197(ปจ) 3 พ.ค. 2561 2 พ.ค. 2564
19 กลุ่มหมวกจักสานหนองสะแก
41 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
หมวกพลาสติก 17-2/20(ปจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
20 กลุ่มอาชีพกระยาสารทกาละแมแม่ทองแถม
15/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์มือถือ 08-1449-3306
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 11-2/709(ปจ) 2 มิ.ย. 2560 1 มิ.ย. 2563
21 กลุ่มอาชีพชุมชนต้นกระบก
16/51 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วนข้าวกล้องรสดั้งเดิม 53-1/1(ปจ) 20 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2564
22 กลุ่มอาชีพสหแสงชัยเสื่อลำแพนบ้านค้อ
13 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์มือถือ 08-6109-5578
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 64308-894/40 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
23 เถาวัลย์ประดิษฐ์
86 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์มือถือ 08-6052-4056
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 1-1/71(ปจ) 2 มิ.ย. 2560 1 มิ.ย. 2563
24 นาง จุฑามาศ มงคล
62 ม.1 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด
642/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด 66-1/642(ปจ) 21 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2564
25 นาง ดลนภา พันธ์ธรรม
20 ม.3 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก 16-1/20(ปจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
26 นาง ทองหยิบ สมคูณ
144 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์มือถือ 08-6113-8398
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า
173/2554
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า 14-1/173(ปจ) 2 มิ.ย. 2560 1 มิ.ย. 2563
27 นาง ทองหยิบ สมคูณ
144 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์มือถือ 08-6113-8398
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมน้ำผึ้ง 13-1/95(ปจ) 2 มิ.ย. 2560 1 มิ.ย. 2563
28 นาง ธนารีย์ ฟักสอาด
18/1 ม.3 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 23-4/709(ปจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
29 นาง ธนารีย์ ฟักสอาด
18/1 ม.2 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กะละแม
873/2559
กะละเเม 24-3/873(ปจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
30 นาง นางจุฑามาศ มงคล
62 ม.1 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
เส้นด้ายใยธรรมชาติ 67-1/195(ปจ) 21 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2564
31 นาง นิล ศิริพันธ์
4/2 ม.4 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด
642/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด 68-2/642(ปจ) 21 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2564
32 นาง บุญส่ง โฉมเฉลา
43 ม.8 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กาแฟเย็น
1005/2558
กาแฟเย็น 46-1/1005(ปจ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
33 นาง ประทุมทิพย์ งามน้อย
53/5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
คุกกี้
118/2555
คุ๊กกี้เนยสดมะม่วงหิมพานต์ 39-2/118(ปจ) 6 ก.พ. 2561 5 ก.พ. 2564
34 นาง ไพวัณ มีนาคม
203 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เครื่องเรือนหนังเทียม
1137/2549
เครื่องเรือนหนังเทียม 58-1/1137(ปจ) 3 พ.ค. 2561 2 พ.ค. 2564
35 นาง รุจิรัตน์ ศรีฉัตร
79 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
คุกกี้
118/2555
คุกกี้ 32-1/118(ปจ) 20 ต.ค. 2560 19 ต.ค. 2563
36 นาง รุจิรัตน์ ศรีฉัตร
79 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะเนยสด ไส้ถั่วไข่เค็ม 31-1/115(ปจ) 20 ต.ค. 2560 19 ต.ค. 2563
37 นาง วรรณิดา พ่วงศึก
126/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เปล
203/2546
เปล 49-1/203(ปจ) 20 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2564
38 นาง วาสนา รักษาทรัพย์
104 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์มือถือ 09-0761-0878
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เครื่องเรือนก้านตาล
1247/2558
โต๊ะก้านตาล 25-1/1247(ปจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
39 นาง สงบ ผลพืชน์
44/1 ม.7 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 22-3/709(ปจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
40 นาง สุนีย์ ศรีวงษา
37 ม.20 ซ.- ถ.- ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เห็ดปรุงรสพร้อมบริโภค
303/2547
เห็ดสวรรค์3รส 45-1/303(ปจ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
41 นาง สุนีย์ ศรีวงษา
37 ม.20 ซ.- ถ.- ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
แหนมเห็ด
472/2547
ข้าวหอมแหนมเห็ด 44-1/472(ปจ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
42 นาง สุพรัตน์ เลาหสินนุรักษ์
85 ม.- ซ.- ถ.- ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผากุ้ง 42-1/4(ปจ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
43 นาง สุภางค์ บุญชู
12 ม.3 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 20-1/176(ปจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
44 นาง หนิ ชัชวะโชติ
28/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เปล
203/2546
เปล 55-2/203(ปจ) 3 พ.ค. 2561 2 พ.ค. 2564
45 นาง อำพร พุกถึก
62/8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คู้ลำพัน อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์มือถือ 08-1172-5332
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัวแท้ 64861-173/592 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
46 นาง อำพร พุกถึก
62/8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คู้ลำพัน อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์มือถือ 08-1172-5332
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังวัวแท้ 64851-228/206 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
47 นางสาว ประนอม อินทรแสง
2/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์มือถือ 09-3556-5526
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ
949/2558
โต๊ะ 3-1/949(ปจ) 2 มิ.ย. 2560 1 มิ.ย. 2563
48 นางสาว ประนอม อินทรแสง
2/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์มือถือ 08-6139-8040
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
เก้าอี้ 4-1/951(ปจ) 2 มิ.ย. 2560 1 มิ.ย. 2563
49 นางสาว ประนอม อินทรแสง
2/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์มือถือ 08-6139-0804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : ตู้
953/2558
ตู้แขวนในครัวประเภททำจากแผ่นไม้ประกอบ 5-1/953(ปจ) 2 มิ.ย. 2560 1 มิ.ย. 2563
50 นางสาว ประนอม อินทรแสง
2/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์มือถือ 08-6139-8040
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : ชั้นวางของ
1092/2558
ชั้นวางของประเภททำจากแผ่นไม้ประกอบ 6-1/1092(ปจ) 2 มิ.ย. 2560 1 มิ.ย. 2563
12

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ย. 2562