รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 49 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 13,095 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเครื่องหนังศรีมโหสถ
76 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังสตรี 47-1/206(ปจ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
2 กลุ่มจักสานใบลานบ้านวังขอนแดง
168 ม.6 ซ.- ถ.304-กบินทร์บุรี ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
66/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน 34-2/66(ปจ) 6 ก.พ. 2561 5 ก.พ. 2564
3 กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบลานบ้านทับลาน
525 ม.1 ซ.- ถ.304-กบินทร์บุรี ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
66/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน 33-1/66(ปจ) 6 ก.พ. 2561 5 ก.พ. 2564
4 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางแตนสามัคคี
43 ม.6 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบ
332/2547
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบ 50-1/332(ปจ) 20 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2564
5 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกันเกราสามัคคี
60/3 ม.16 ซ.- ถ.- ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผักและผลไม้หยี
521/2558
กระท้อนหยี 30-1/521(ปจ) 20 ต.ค. 2560 19 ต.ค. 2563
6 กลุ่มแม่บ้านชุมชนอัสดร กองพันทหารม้าที่ 2
371/10 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผักและผลไม้แห้ง
136/2558
มะขามคลุก 29-1/136(ปจ) 20 ต.ค. 2560 19 ต.ค. 2563
7 กลุ่มแม่บ้านสตรีสากลบ้านคลองท้ายบ้าน
36 ม.3 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-3727-1121
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 69-1/24(ปจ) 21 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2564
8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเนินยาว
67 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
เผือกฉาบ 57-1/1038(ปจ) 3 พ.ค. 2561 2 พ.ค. 2564
9 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
37/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
น้ำมะเม่า
486/2556
น้ำมะเม่า 56-1/486(ปจ) 3 พ.ค. 2561 2 พ.ค. 2564
10 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
29/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 61-3/25(ปจ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
11 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
29/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 62-1/348(ปจ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
12 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
29/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 63-3/20(ปจ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
13 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
29/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 64-4/25(ปจ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
14 กลุ่มสตรีอาชีพทอผ้าบ้านดงบัง
88/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
โสร่งทอมือ
924/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 59-1/924(ปจ) 3 พ.ค. 2561 2 พ.ค. 2564
15 กลุ่มสตรีอาชีพทอผ้าบ้านดงบัง
88/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60-1/197(ปจ) 3 พ.ค. 2561 2 พ.ค. 2564
16 กลุ่มหมวกจักสานหนองสะแก
41 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
หมวกพลาสติก 17-2/20(ปจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
17 กลุ่มอาชีพชุมชนต้นกระบก
16/51 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วนข้าวกล้องรสดั้งเดิม 53-1/1(ปจ) 20 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2564
18 นาง จุฑามาศ มงคล
62 ม.1 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด
642/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด 66-1/642(ปจ) 21 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2564
19 นาง ดลนภา พันธ์ธรรม
20 ม.3 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก 16-1/20(ปจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
20 นาง ธนารีย์ ฟักสอาด
18/1 ม.3 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 23-4/709(ปจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
21 นาง ธนารีย์ ฟักสอาด
18/1 ม.2 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กะละแม
873/2559
กะละเเม 24-3/873(ปจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
22 นาง นางจุฑามาศ มงคล
62 ม.1 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
เส้นด้ายใยธรรมชาติ 67-1/195(ปจ) 21 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2564
23 นาง นิล ศิริพันธ์
4/2 ม.4 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด
642/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด 68-2/642(ปจ) 21 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2564
24 นาง บุญส่ง โฉมเฉลา
43 ม.8 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กาแฟเย็น
1005/2558
กาแฟเย็น 46-1/1005(ปจ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
25 นาง ประทุมทิพย์ งามน้อย
53/5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
คุกกี้
118/2555
คุ๊กกี้เนยสดมะม่วงหิมพานต์ 39-2/118(ปจ) 6 ก.พ. 2561 5 ก.พ. 2564
26 นาง ไพวัณ มีนาคม
203 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เครื่องเรือนหนังเทียม
1137/2549
เครื่องเรือนหนังเทียม 58-1/1137(ปจ) 3 พ.ค. 2561 2 พ.ค. 2564
27 นาง รุจิรัตน์ ศรีฉัตร
79 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
คุกกี้
118/2555
คุกกี้ 32-1/118(ปจ) 20 ต.ค. 2560 19 ต.ค. 2563
28 นาง รุจิรัตน์ ศรีฉัตร
79 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะเนยสด ไส้ถั่วไข่เค็ม 31-1/115(ปจ) 20 ต.ค. 2560 19 ต.ค. 2563
29 นาง วรรณิดา พ่วงศึก
126/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เปล
203/2546
เปล 49-1/203(ปจ) 20 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2564
30 นาง วาสนา รักษาทรัพย์
104 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์มือถือ 09-0761-0878
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เครื่องเรือนก้านตาล
1247/2558
โต๊ะก้านตาล 25-1/1247(ปจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
31 นาง สงบ ผลพืชน์
44/1 ม.7 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 22-3/709(ปจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
32 นาง สุนีย์ ศรีวงษา
37 ม.20 ซ.- ถ.- ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เห็ดปรุงรสพร้อมบริโภค
303/2547
เห็ดสวรรค์3รส 45-1/303(ปจ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
33 นาง สุนีย์ ศรีวงษา
37 ม.20 ซ.- ถ.- ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
แหนมเห็ด
472/2547
ข้าวหอมแหนมเห็ด 44-1/472(ปจ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
34 นาง สุพรัตน์ เลาหสินนุรักษ์
85 ม.- ซ.- ถ.- ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผากุ้ง 42-1/4(ปจ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
35 นาง สุภางค์ บุญชู
12 ม.3 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 20-1/176(ปจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
36 นาง หนิ ชัชวะโชติ
28/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เปล
203/2546
เปล 55-2/203(ปจ) 3 พ.ค. 2561 2 พ.ค. 2564
37 นางสาว อำนวยพร ลาพงค์
41 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าสามเหลี่ยม
233/2559
หมวกจักสานหญ้าสามเหลี่ยม 28-1/233(ปจ) 20 ต.ค. 2560 19 ต.ค. 2563
38 นาย แดง ปิ่นแก้ว
96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ
949/2558
เครื่องเรือนสำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ 26-2/949(ปจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
39 นาย แดง ปิ่นแก้ว
96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
เครื่องเรือนสำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้ 27-2/951(ปจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563
40 นาย ประพันธ์ แก้วเขียว
40/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 51-2/7(ปจ) 20 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2564
41 นาย สอาด หอมชื่น
90 ม.2 ซ.- ถ.304-กบินทร์บุรี ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 54-1/17(ปจ) 20 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2564
42 นาย เอนก บรรลือวงศ์
78 ม.1 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 70-1/410(ปจ) 21 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2564
43 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกก หมู่4 ต.กระทุ้มแพ้ว
16/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 52-3/7(ปจ) 20 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2564
44 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหแสงชัยเสื่อลำแพนบ้านค้อ
13 ม.1 ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เครื่องเรือนไม้ไผ่
65/2558
ชั้นวางของ 71-1/65(ปจ) 21 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2564
45 วิสาหกิจชุมชนผลิตงานผ้าแฮน์เมด
53/5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 38-1/412(ปจ) 6 ก.พ. 2561 5 ก.พ. 2564
46 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรท่าตูม
207 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกเก๊กฮวยผงสำเร็จรูป
166/2556
ดอกเก็กฮวยผงสำเร็จรูป 48-1/166(ปจ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
47 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรท่าตูม
207 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
มะตูมผงสำเร็จรูป
169/2556
มะตูมผงสำเร็จรูป 43-1/169(ปจ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
48 สอาด สอาด หอมชื่น
90 ม.2 ซ.- ถ.304-กบินทร์บุรี ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 65-1/18(ปจ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
49 หมวกจักสานบ้านหนองสะแก
41 ม.8 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
หมวกจักสานไม้ไผ่ 18-1/40(ปจ) 31 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2563

สืบค้นเมื่อ วันที่6 ก.ค. 2563