รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครนายก

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครนายก จำนวน 59 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 13,095 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
39/23 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8163-3876
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั่นสำเร็จรูป 49-2/422(นย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
2 กลุ่มผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟางบ้านปากช่อง
67/5 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8797-6685
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 61-3/418(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
3 กลุ่มแม่บ้านผ้าปักเลื่อม
24 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8140-0873
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าปักเลื่อมและลูกปัด 30-1/789(นย) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
4 กลุ่มแม่บ้านสตรีศรีดงละคร
104 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8983-4557
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 83-1/709(นย) 31 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2564
5 กลุ่มแม่สั้นตลาดท่าแดง
165/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8683-3419
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ปลาร้า
37/2557
ปลาร้าปลาดู 56-1/37(นย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
6 กลุ่มสตรีบ้านปากคลอง 23 หมู่ 13
1/5 ม.13 ซ.- ถ.- ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8988-2696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 35-2/418(นย) 11 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2564
7 นาง ทิพวรรณ ว่องกวีวรรณ
30 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-9450-9803
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 44-6/412(นย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
8 นาง นฤมล กุลประสูติ
154 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8138-3540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
ผลไม้ลอยแก้ว 73-2/715(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
9 นาง พิมพ์ ภมะราภา
75/11 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8769-5319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว
178/2553
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว 41-1/178(นย) 11 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2564
10 นาง พิมพ์ ภมะราภา
75/11 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8769-5319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่น้ำผึ้งไหมทอง 42-3/665(นย) 11 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2564
11 นาง มะลิวัลย์ อินทรเศียร
32/3 ม.11 ซ.สาริกา-นางรอง8 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8666-4853
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ขนมโมจิ
117/2555
ขนมโมจิไส้ถั่วไข่เค็ม 72-2/117(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
12 นาง วีรวรรณ ตระกูลสุนทร
1/1 ม.6 ซ.- ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-3739-5548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 58-5/665(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
13 นาง สมจิตต์ โถทอง
126 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8140-2092
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 20-5/412(นย) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
14 นาง อัมพร จิรามานนท์
47 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-9011-0324
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 15-1/665(นย) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
15 นางสาว จารุณี เครือละม้าย
110 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001 โทรศัพท์ 0-6159-4629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 75-3/196(นย) 31 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2564
16 นางสาว สรัญญา ศิริพุฒ
103/42 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8907-1554
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ตุ๊กตาดินปั้น , พวงมาลัยดินปั้น 26-1/422(นย) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
17 นางสาว สิริมณี สิมมะลิ
442 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8610-6293
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์จากลูกมะพร้าว
192/2560
ผลิตภัณฑ์จากลูกมะพร้าว 46-1/192(นย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
18 นาย เกรียงศักดิ์ ซ้อนพิมพ์
32 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8689-4164
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
กระเป๋าหนังวัว
592/2547
กระเป๋าหนังวัว 31-1/592(นย) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
19 นาย ชนเชฎฐ์ พลัดเชื้อนิล
442 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8550-7776
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม
1412/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม 33-1/1412(นย) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
20 นาย ชนเชฎฐ์ พลัดเชื้อนิล
442 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8550-7776
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 32-1/595(นย) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
21 นาย ชัชวาล ในระหว่างพิมพ์
35/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001 โทรศัพท์ 0-8130-5441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
กุ้งจ่อม
147/2552
กุ้งจ่อม 39-1/147(นย) 11 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2564
22 นาย นคร วงศ์วัชรไพบูลย์
76 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-9150-9310
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
เห็ดหลินจือแห้งชงดื่ม
336/2552
เห็ดหลินจือแห้งชงดื่ม 53-1/336(นย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
23 นาย เพิ่มศักดิ์ ด่านเฉลิมวงศ์
60 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8198-3756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ข้าวเม่าหมี่
152/2559
ข้าวเม่าทรงเครื่อง 71-1/152(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
24 นาย วีรเทพ พันธูปการ
77 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8961-5280
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
น้ำจิ้มแจ่ว
1370/2550
น้ำจิ้มแจ่ว 24-1/1370(นย) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
25 นาย สมคิด ชัยณรงค์รัตน์
161 ม.4 ซ.วังหินดาษ ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-89-5-0203
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
หมูปรุงรสพร้อมบริโภค
150/2553
หมูหวาน 67-2/150(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
26 นาย สมคิด ชัยณรงค์รัตน์
161 ม.4 ซ.วังหินดาษ ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-89-5-0203
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
หมูปรุงรสพร้อมบริโภค
150/2553
หมูเค็ม 68-3/150(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
27 นาย อำพล สิงหา
119 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-9310-7636
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย
619/2558
ผ้าเขียนลาย 18-1/619(นย) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
28 นาย อำพล สิงหา
119 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-9310-7636
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 17-1/45(นย) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
29 บริษัท พีเจอินฟินิตี้ จำกัด
373 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-9840-9589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 50-2/45(นย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
30 ร.อ.หญิง อัญชลี ทรายทอง
108 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8176-1399
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 60-3/25(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
31 วิสาหกิจกลุ่มเย็บพรมอเนกประสงค์
60 ม.2 ซ.- ถ.ปฏิรูป ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8960-3555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 45-7/412(นย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
32 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องนอนเอนกประสงค์บ้านพัฒสุดา
39/12 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-37-3-8142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 22-2/196(นย) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
33 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตำบลทรายมูล
244 ม.2 ซ.ข้างวัดคลองหนึ่ง ถ.เลียบถนนคลองหนึ่ง ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8129-0854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ปลาร้าสับผัด
133/2556
ปลาร้าสับผัด 55-1/133(นย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
34 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประดิษฐ์บ้านเรือนไทยจำลอง
432 ม.8 ซ.วัดศรีสุวรรณ ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-3736-0165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 77-3/45(นย) 31 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2564
35 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้ตำบลท่าทราย
38/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์มือถือ 08-9001-4112
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่ม 57-2/161(นย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
36 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้อบแห้งบางอ้อ
12/2 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8512-9827
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผักและผลไม้แห้ง
136/2558
มะม่วงอบแห้ง 70-1/136(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
37 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้อบแห้งบางอ้อ
12/2 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8512-9827
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
มะขามแช่อิ่ม 54-1/161(นย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
38 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้อบแห้งบางอ้อ
12/2 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8512-9827
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
ผลไม้ลอยแก้ว ผลไม้ลอยแก้ว และผลไม้ลอยแก้ว 23-1/715(นย) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
39 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านวังยายฉิม
44/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8633-4249
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่มะเฟืองน้ำนมข้าว 27-2/665(นย) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
40 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านวังยายฉิม
44/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8633-4249
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ถ่านไม้ไผ่ย่านาง 78-6/665(นย) 31 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2564
41 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านวังยายฉิม
44/3 ม.6 ซ.- ถ.นครนายก-ท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8633-4249
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
โลชั่นบำรุงผิวมะเฟืองน้ำผึ้ง 79-2/551(นย) 31 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2564
42 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ามะเฟืองสามัคคี
54 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8993-5078
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ขนมโมจิ
117/2555
ขนมโมจิ 69-1/117(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
43 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ามะเฟืองสามัคคี
54/2 ม.4 ซ.- ถ.บ้านนา - แก่งคอย ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8993-5578
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 59-3/9(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
44 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองห้า
23/4 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8965-0439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
น้ำปลาร้า
1346/2557
น้ำปลาร้า 81-1/1346(นย) 31 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2564
45 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองห้า
23/4 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8965-0439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
หัวผักกาดเค็มปรุงรส
137/2546
หัวไชโป๊หวาน 80-1/137(นย) 31 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2564
46 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองห้า
23/4 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8965-0439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ปลาแดดเดียว
298/2549
ปลาช่อนแดดเดียว 82-1/298(นย) 31 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2564
47 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกลำดวน
65 ม.9 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001 โทรศัพท์มือถือ 08-5084-6187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองพับ , ขนมกลีบลำดวน 38-1/1(นย) 11 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2564
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงแปรรูปผลไม้
181 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์มือถือ 08-5084-6211
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
หมูปรุงรสพร้อมบริโภค
150/2553
หมูปรุงรสพร้อมบริโภค 25-1/150(นย) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงแปรรูปผลไม้
181 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8508-4621
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยฉาบหวาน , และมันต่อเผือกฉาบหวาน 63-1/1038(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
50 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงแปรรูปผลไม้
181 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8508-4621
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 62-1/112(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
12

สืบค้นเมื่อ วันที่6 ก.ค. 2563