รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครนายก

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครนายก จำนวน 84 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,456 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มชุมชนดงละคร รวมพลังธรรม
10 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8924-0805
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
24/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 59461-391/24 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
2 กลุ่มดอกไม้เทียนหอม
41 ม.4 ซ. - ถ.- ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8940-8072
เทียนหอม
74/2546
เทียนหอม 59458-183/74 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
3 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
39/23 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8163-3876
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 59427-88/422 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
4 กลุ่มน้ำปลาหวานคุณกุ้ง
78 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8677-1824
น้ำปลาหวาน
114/2546
น้ำปลาหวาน 59617-22/114 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
5 กลุ่มประดิษฐ์แผงไฟ
21/3 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8145-2460
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
แบบใช้งานทั่วไป 60608-663/45 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
6 กลุ่มผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟางบ้านปากช่อง
67/5 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8797-6685
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 59511-217/418 21 ต.ค. 2558 18 ก.ย. 2561
7 กลุ่มผ้าสไบ
108 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8954-2592
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61473-1199/196 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
8 กลุ่มแม่บ้านผ้าปักเลื่อม
24 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8140-0873
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2548
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด 59451-38/789 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
9 กลุ่มแม่บ้านวังไทรชุมชนพัฒนา
17 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8774-9748
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองพับ 61305-947/1 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
10 กลุ่มลายไม้ไผ่
45/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8157-7178
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 61472-249/184 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
11 กลุ่มลายไม้ไผ่
45/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8157-7178
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 61474-688/45 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
12 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมกลึงไม้ศรีกะอาง
373 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-3733-1352
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 62790-716/45 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
13 กลุ่มวิสาหกิจเย็บพรมอเนกประสงค์
60 ม.2 ซ.- ถ.ปฏิรูป ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8960-6555
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 60606-131/597 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
14 กลุ่มสตรีบ้านคลองสีเสียด
6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8602-8833
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยฉาบหวาน มันฉาบหวาน เผือกฉาบหวาน และเผือกฉาบเค็ม 59464-160/1038 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
15 กลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้บางอ้อ
12 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8512-9827
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
มะดันลอยแก้ว 61288-5/715 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
16 กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่
7 ม.4 ซ. - ถ. - ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8601-4234
ผ้าหางกระรอก
16/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 61328-470/16 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
17 กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8601-4234
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 61326-4270/17 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
18 กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8601-4234
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 61327-2820/18 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
19 กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8601-4234
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61312-1195/196 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
20 กลุ่มอาชีพตุ๊กตาเรซิ่น
55/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-1886-4257
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 58176-166/366 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
21 กลุ่มอาชีพพัฒนาสตรีตำบลเขาเพิ่ม
192 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8952-6277
เทียนหอม
74/2546
เทียนหอม 62891-190/74 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
22 นาง จินตนา อังกาทิพย์
54 ม.4 ซ. - ถ.บ้านนา-แก่งคอย ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8993-5378
กระเป๋าผ้า
417/2547
กระเป๋าผ้า 61289-1080/417 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
23 นาง พิมพ์ ภมะราภา
75/11 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8769-5319
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 60475-65/935 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
24 นาง พิมพ์ ภมะราภา
75/11 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8769-5319
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว
177/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว 64738-205/177 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
25 นาง พิมพ์ ภมะราภา
75/11 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8769-5319
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว
262/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว 64736-40/262 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
26 นาง มะลิวัลย์ อินทรเศียร
32/3 ม.11 ซ.สาริกา-นางรอง 8 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8666-4853
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็ม 64739-195/115 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
27 นาง มะลิวัลย์ อินทรเศียร
32/3 ม.11 ซ.สาริกา-นางรอง 8 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8666-4853
ข้าวหมาก
162/2546
ข้าวหมาก 64737-6/162 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
28 นาง ยุพิน คังคายะ
32 ม.16 ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-1291
เทียนหอม
74/2546
เทียนหอม 64740-191/74 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
29 นาง ยุพิน คังคายะ
32 ม.16 ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-1291
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
454/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ 64735-42/454 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
30 นาง ยุพิน คังคายะ
32 ม.16 ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-1291
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว
842/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว 64756-43/842 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
31 นาง ละเอียด ทองแถว
42-43 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์มือถือ 08-5240-8529
โมบาย
569/2547
โมบาย 59426-80/569 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
32 นาง วีรวรรณ ตระกูลสุนทร
1/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-3739-5548
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมะพร้าวนวดตัวสำหรับสปา 64370-502/259 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
33 นาง วีรวรรณ ตระกูลสุนทร
1/1 ม.6 ซ.- ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-3739-5548
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2547
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมน้ำผึ้ง 59755-240/665 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
34 นาง วีรวรรณ ตระกูลสุนทร
1/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-3739-5548
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมคอลลาเจนไหมทองคำ 64368-155/550 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
35 นาง วีรวรรณ ตระกูลสุนทร
1/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-3739-5548
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมน้ำนมข้าว 61475-210/551 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
36 นาง สมพร ญาติสังกัด
90 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8334-6196
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61291-1193/196 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
37 นาง สำราญ กะมัย
79 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8-55-2545
ยาสีฟันสมุนไพร
909/2548
ยาสีฟันสมุนไพร 59462-8/909 21 ต.ค. 2558 14 ก.ย. 2561
38 นาง หนูจีน คำหอม
99/3172 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001 โทรศัพท์ 0-8137-6286
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
24/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 59449-390/24 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
39 นางสาว กรรณิการ์ ศรีวิจารณ์
374 ม.10 ซ.- ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8706-9089
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมว่านหางจระเข้ 62890-278/665 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
40 นางสาว ชญาชล พึ่งพา
48/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8901-7756
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กชาย
839/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) และกางเกง (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 59185-86/839 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
41 นางสาว ชญาชล พึ่งพา
48/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8901-7756
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2554
ชุดติดกัน (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 59109-21/1450 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
42 นางสาว บุญรอด คล้ายศรี
62 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-3739-8268
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ และประเภทไข่เค็มพอกชนิดต้มสุก 59456-323/27 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
43 นางสาว บุญลือ สืบจากสี
42/3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8137-4547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 59743-246/184 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
44 นาย ชัชวาล ในระหว่างพิมพ์
8/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001 โทรศัพท์ 0-8130-5441
ปลาจ่อม
723/2557
ปลาจ่อม 59423-4/723 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
45 นาย ชัชวาล ในระหว่างพิมพ์
35/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001 โทรศัพท์ 0-8130-5441
หอยดอง
320/2557
หอยดอง 59473-5/320 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
46 นาย ธวัตชัย กลั่นหอม
369 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8792-5235
หัวโขน
221/2547
ประเภทใช้เป็นของประดับตกแต่งหรือของที่ระลึก 60707-80/221 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
47 นาย นคร วงศ์วัชรไพบูลย์
76 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-9150-9310
เห็ดหลินจือแห้งชงดื่ม
336/2552
เห็ดหลินจือแห้งชงดื่ม 59472-1/336 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
48 นาย ปรเมศวร์ พินิจจันทร์
107 ม.13 ซ.บ้านหินดาษ ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8850-5488
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันสำหรับสปากลิ่นลาเวนเดอร์ กลิ่นตะไคร้หอม กลิ่นไพล กลิ่นดอกโมก และกลิ่นซีตรัส-ตะไคร้ 60609-493/259 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
49 นาย สมคิด ชัยณรงค์รัตน์
161 ม.4 ซ.วังหินดาษ ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-89-5-0203
หมูปรุงรสพร้อมบริโภค
150/2553
หมูหวาน 59524-37/150 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
50 นาย อำพล สิงหา
119 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-9310-7636
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 62797-718/45 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
12

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ก.ค. 2561