รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครนายก

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครนายก จำนวน 159 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,707 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มชุมชนดงละคร รวมพลังธรรม
10 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8924-0805
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
24/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 59461-391/24 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
2 กลุ่มดอกไม้เทียนหอม
41 ม.4 ซ. - ถ.- ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8940-8072
เทียนหอม
74/2546
เทียนหอม 59458-183/74 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
3 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
39/23 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8163-3876
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 59427-88/422 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
4 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
39/23 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8163-3876
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั่นสำเร็จรูป 49-2/422(นย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
5 กลุ่มน้ำปลาหวานคุณกุ้ง
78 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8677-1824
น้ำปลาหวาน
114/2546
น้ำปลาหวาน 59617-22/114 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
6 กลุ่มประดิษฐ์แผงไฟ
21/3 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8145-2460
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
แบบใช้งานทั่วไป 60608-663/45 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
7 กลุ่มผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟางบ้านปากช่อง
67/5 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8797-6685
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 61-3/418(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
8 กลุ่มผ้าสไบ
108 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8954-2592
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61473-1199/196 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
9 กลุ่มแม่บ้านผ้าปักเลื่อม
24 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8140-0873
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2548
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด 59451-38/789 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
10 กลุ่มแม่บ้านผ้าปักเลื่อม
24 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8140-0873
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าปักเลื่อมและลูกปัด 30-1/789(นย) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
11 กลุ่มแม่บ้านวังไทรชุมชนพัฒนา
17 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8774-9748
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองพับ 61305-947/1 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
12 กลุ่มแม่บ้านสตรีศรีดงละคร
104 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8983-4557
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 83-1/709(นย) 31 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2564
13 กลุ่มลายไม้ไผ่
45/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8157-7178
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 61472-249/184 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
14 กลุ่มลายไม้ไผ่
45/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8157-7178
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 61474-688/45 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
15 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมกลึงไม้ศรีกะอาง
373 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-3733-1352
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 62790-716/45 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
16 กลุ่มวิสาหกิจเย็บพรมอเนกประสงค์
60 ม.2 ซ.- ถ.ปฏิรูป ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8960-6555
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 60606-131/597 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
17 กลุ่มสตรีบ้านคลองสีเสียด
6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8602-8833
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยฉาบหวาน มันฉาบหวาน เผือกฉาบหวาน และเผือกฉาบเค็ม 59464-160/1038 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
18 กลุ่มสตรีบ้านปากคลอง 22 หมู่ 2
35/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8701-7675
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 37-1/182(นย) 11 ม.ค. 2561 17 มิ.ย. 2562
19 กลุ่มสตรีบ้านปากคลอง 22 หมู่ 2
35/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8701-7675
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 36-2/9(นย) 11 ม.ค. 2561 17 มิ.ย. 2562
20 กลุ่มสตรีบ้านปากคลอง 23 หมู่ 13
1/5 ม.13 ซ.- ถ.- ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8988-2696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 35-2/418(นย) 11 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2564
21 กลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้บางอ้อ
12 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8512-9827
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
มะดันลอยแก้ว 61288-5/715 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
22 กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่
7 ม.4 ซ. - ถ. - ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8601-4234
ผ้าหางกระรอก
16/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 61328-470/16 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
23 กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8601-4234
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 61326-4270/17 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
24 กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8601-4234
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 61327-2820/18 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
25 กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8601-4234
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61312-1195/196 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
26 กลุ่มอาชีพพัฒนาสตรีตำบลเขาเพิ่ม
192 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8952-6277
เทียนหอม
74/2546
เทียนหอม 62891-190/74 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
27 กลุ่มอาชีพพัฒนาสตรีตำบลเขาเพิ่ม
192 ม.14 ซ.- ถ.บ้านนา-แก่งคอย ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8952-6277
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 2-1/412(นย) 27 เม.ย. 2560 26 เม.ย. 2563
28 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ทำขนมบุ่งเข้
103 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-80-0-4989
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
คุกกี้
118/2555
คุกกี้ 8-1/118(นย) 27 เม.ย. 2560 26 เม.ย. 2563
29 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ทำขนมบุ่งเข้
103 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8004-9895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ขนมปังใส่ไส้
526/2555
ขนมปังใส่ไส้ 9-1/526(นย) 27 เม.ย. 2560 26 เม.ย. 2563
30 นาง จินตนา อังกาทิพย์
54 ม.4 ซ. - ถ.บ้านนา-แก่งคอย ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8993-5378
กระเป๋าผ้า
417/2547
กระเป๋าผ้า 61289-1080/417 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
31 นาง ทิพวรรณ ว่องกวีวรรณ
30 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-9450-9803
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 44-6/412(นย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
32 นาง นฤมล กุลประสูติ
154 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8138-3540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
ผลไม้ลอยแก้ว 73-2/715(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
33 นาง บุญมา เพิ่มเพียร
165/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8683-3419
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ปลาร้า
37/2557
ปลาร้าปลาดู 56-1/37(นย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
34 นาง เบญจวรรณ จันลา
ข1-379/7 ม.- ซ.- ถ.ศรีเมือง ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-3732-0420
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 4-1/551(นย) 27 เม.ย. 2560 26 เม.ย. 2563
35 นาง พิมพ์ ภมะราภา
75/11 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8769-5319
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 60475-65/935 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
36 นาง พิมพ์ ภมะราภา
75/11 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8769-5319
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว
177/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว 64738-205/177 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
37 นาง พิมพ์ ภมะราภา
75/11 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8769-5319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว
178/2553
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว 41-1/178(นย) 11 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2564
38 นาง พิมพ์ ภมะราภา
75/11 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8769-5319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่น้ำผึ้งไหมทอง 42-3/665(นย) 11 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2564
39 นาง พิมพ์ ภมะราภา
75/11 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8769-5319
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว
262/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว 64736-40/262 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
40 นาง มะลิวัลย์ อินทรเศียร
32/3 ม.11 ซ.สาริกา-นางรอง 8 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8666-4853
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็ม 64739-195/115 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
41 นาง มะลิวัลย์ อินทรเศียร
32/3 ม.11 ซ.สาริกา-นางรอง 8 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8666-4853
ข้าวหมาก
162/2546
ข้าวหมาก 64737-6/162 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
42 นาง มะลิวัลย์ อินทรเศียร
32/3 ม.11 ซ.สาริกา-นางรอง8 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8666-4853
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ขนมโมจิ
117/2555
ขนมโมจิไส้ถั่วไข่เค็ม 72-2/117(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
43 นาง ยุพิน คังคายะ
32 ม.16 ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-1291
เทียนหอม
74/2546
เทียนหอม 64740-191/74 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
44 นาง ยุพิน คังคายะ
32 ม.16 ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-1291
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
454/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ 64735-42/454 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
45 นาง ยุพิน คังคายะ
32 ม.16 ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-1291
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว
842/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว 64756-43/842 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
46 นาง ละเอียด ทองแถว
42-43 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์มือถือ 08-5240-8529
โมบาย
569/2547
โมบาย 59426-80/569 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
47 นาง ลำจวน กิจไพบูลย์ทวี
101 ม.4 ซ.วังหินดาษ 22 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8143-6387
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม่้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป 43-1/25(นย) 5 เม.ย. 2561 17 มิ.ย. 2562
48 นาง วีรวรรณ ตระกูลสุนทร
1/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-3739-5548
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมะพร้าวนวดตัวสำหรับสปา 64370-502/259 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
49 นาง วีรวรรณ ตระกูลสุนทร
1/1 ม.6 ซ.- ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-3739-5548
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2547
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมน้ำผึ้ง 59755-240/665 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
50 นาง วีรวรรณ ตระกูลสุนทร
1/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-3739-5548
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมคอลลาเจนไหมทองคำ 64368-155/550 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่16 ต.ค. 2561