รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครนายก

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครนายก จำนวน 85 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,246 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
39/23 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8163-3876
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั่นสำเร็จรูป 49-2/422(นย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
2 กลุ่มผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟางบ้านปากช่อง
67/5 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8797-6685
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 61-3/418(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
3 กลุ่มแม่บ้านผ้าปักเลื่อม
24 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8140-0873
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าปักเลื่อมและลูกปัด 30-1/789(นย) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
4 กลุ่มแม่บ้านสตรีศรีดงละคร
104 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8983-4557
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 83-1/709(นย) 31 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2564
5 กลุ่มแม่สั้นตลาดท่าแดง
165/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8683-3419
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ปลาร้า
37/2557
ปลาร้าปลาดู 56-1/37(นย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
6 กลุ่มสตรีบ้านปากคลอง 23 หมู่ 13
1/5 ม.13 ซ.- ถ.- ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8988-2696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 35-2/418(นย) 11 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2564
7 กลุ่มอาชีพพัฒนาสตรีตำบลเขาเพิ่ม
192 ม.14 ซ.- ถ.บ้านนา-แก่งคอย ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8952-6277
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 2-1/412(นย) 27 เม.ย. 2560 26 เม.ย. 2563
8 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ทำขนมบุ่งเข้
103 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-80-0-4989
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
คุกกี้
118/2555
คุกกี้ 8-1/118(นย) 27 เม.ย. 2560 26 เม.ย. 2563
9 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ทำขนมบุ่งเข้
103 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8004-9895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ขนมปังใส่ไส้
526/2555
ขนมปังใส่ไส้ 9-1/526(นย) 27 เม.ย. 2560 26 เม.ย. 2563
10 นาง ทิพวรรณ ว่องกวีวรรณ
30 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-9450-9803
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 44-6/412(นย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
11 นาง นฤมล กุลประสูติ
154 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8138-3540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
ผลไม้ลอยแก้ว 73-2/715(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
12 นาง เบญจวรรณ จันลา
ข1-379/7 ม.- ซ.- ถ.ศรีเมือง ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-3732-0420
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 4-1/551(นย) 27 เม.ย. 2560 26 เม.ย. 2563
13 นาง พิมพ์ ภมะราภา
75/11 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8769-5319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว
178/2553
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว 41-1/178(นย) 11 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2564
14 นาง พิมพ์ ภมะราภา
75/11 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8769-5319
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว
177/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว 64738-205/177 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
15 นาง พิมพ์ ภมะราภา
75/11 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8769-5319
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว
262/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว 64736-40/262 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
16 นาง พิมพ์ ภมะราภา
75/11 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8769-5319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่น้ำผึ้งไหมทอง 42-3/665(นย) 11 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2564
17 นาง มะลิวัลย์ อินทรเศียร
32/3 ม.11 ซ.สาริกา-นางรอง8 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8666-4853
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ขนมโมจิ
117/2555
ขนมโมจิไส้ถั่วไข่เค็ม 72-2/117(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
18 นาง มะลิวัลย์ อินทรเศียร
32/3 ม.11 ซ.สาริกา-นางรอง 8 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8666-4853
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็ม 64739-195/115 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
19 นาง มะลิวัลย์ อินทรเศียร
32/3 ม.11 ซ.สาริกา-นางรอง 8 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8666-4853
ข้าวหมาก
162/2546
ข้าวหมาก 64737-6/162 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
20 นาง ยุพิน คังคายะ
32 ม.16 ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-1291
เทียนหอม
74/2546
เทียนหอม 64740-191/74 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
21 นาง ยุพิน คังคายะ
32 ม.16 ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-1291
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
454/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ 64735-42/454 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
22 นาง ยุพิน คังคายะ
32 ม.16 ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-1291
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว
842/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว 64756-43/842 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
23 นาง วีรวรรณ ตระกูลสุนทร
1/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-3739-5548
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมะพร้าวนวดตัวสำหรับสปา 64370-502/259 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
24 นาง วีรวรรณ ตระกูลสุนทร
1/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-3739-5548
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมคอลลาเจนไหมทองคำ 64368-155/550 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
25 นาง วีรวรรณ ตระกูลสุนทร
1/1 ม.6 ซ.- ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-3739-5548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 58-5/665(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
26 นาง สมจิตต์ โถทอง
126 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8140-2092
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 20-5/412(นย) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
27 นาง สอางค์ เฮงยิ่ง
9 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8841-2828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 10-2/20(นย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
28 นาง อัมพร จิรามานนท์
47 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-9011-0324
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 15-1/665(นย) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
29 นางสาว จารุณี เครือละม้าย
110 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001 โทรศัพท์ 0-6159-4629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 75-3/196(นย) 31 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2564
30 นางสาว พิณทิพย์ สอาด
17 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8376-8178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 6-1/20(นย) 27 เม.ย. 2560 26 เม.ย. 2563
31 นางสาว พิณทิพย์ สอาด
17 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8376-8178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 5-3/412(นย) 27 เม.ย. 2560 26 เม.ย. 2563
32 นางสาว สรัญญา ศิริพุฒ
103/42 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8907-1554
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ตุ๊กตาดินปั้น , พวงมาลัยดินปั้น 26-1/422(นย) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
33 นางสาว สิริมณี สิมมะลิ
246 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8610-6293
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์จากลูกมะพร้าว
192/2560
ผลิตภัณฑ์จากลูกมะพร้าว 46-1/192(นย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
34 นาย เกรียงศักดิ์ ซ้อนพิมพ์
32 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8689-4164
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
กระเป๋าหนังวัว
592/2547
กระเป๋าหนังวัว 31-1/592(นย) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
35 นาย ชนเชฎฐ์ พลัดเชื้อนิล
245 ม.5 ซ.บ้านพริก ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8550-7776
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม
1412/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม 33-1/1412(นย) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
36 นาย ชนเชฎฐ์ พลัดเชื้อนิล
245 ม.5 ซ.บ้านพริก ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8550-7776
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 32-1/595(นย) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
37 นาย ชัชวาล ในระหว่างพิมพ์
35/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001 โทรศัพท์ 0-8130-5441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
กุ้งจ่อม
147/2552
กุ้งจ่อม 39-1/147(นย) 11 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2564
38 นาย นคร วงศ์วัชรไพบูลย์
76 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-9150-9310
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
เห็ดหลินจือแห้งชงดื่ม
336/2552
เห็ดหลินจือแห้งชงดื่ม 53-1/336(นย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
39 นาย เพิ่มศักดิ์ ด่านเฉลิมวงศ์
60 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8198-3756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ข้าวเม่าหมี่
152/2559
ข้าวเม่าทรงเครื่อง 71-1/152(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
40 นาย วีรเทพ พันธูปการ
77 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8961-5280
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
น้ำจิ้มแจ่ว
1370/2550
น้ำจิ้มแจ่ว 24-1/1370(นย) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
41 นาย สมคิด ชัยณรงค์รัตน์
161 ม.4 ซ.วังหินดาษ ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-89-5-0203
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
หมูปรุงรสพร้อมบริโภค
150/2553
หมูหวาน 67-2/150(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
42 นาย สมคิด ชัยณรงค์รัตน์
161 ม.4 ซ.วังหินดาษ ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-89-5-0203
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
หมูปรุงรสพร้อมบริโภค
150/2553
หมูเค็ม 68-3/150(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
43 นาย อำพล สิงหา
119 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-9310-7636
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย
619/2558
ผ้าเขียนลาย 18-1/619(นย) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
44 นาย อำพล สิงหา
119 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-9310-7636
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 17-1/45(นย) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
45 บริษัท พีเจอินฟินิตี้ จำกัด
373 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-9840-9589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 50-2/45(นย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
46 ร.อ.หญิง อัญชลี ทรายทอง
108 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8176-1399
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 60-3/25(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
47 วิสาหกิจกลุ่มเย็บพรมอเนกประสงค์
60 ม.2 ซ.- ถ.ปฏิรูป ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8960-3555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 45-7/412(นย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
48 วิสาหกิจชุมขนฅนพอเพียง
60/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8715-0204
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้า 13-4/412(นย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
49 วิสาหกิจชุมขนฅนพอเพียง
60/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8715-0204
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 12-1/597(นย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
50 วิสาหกิจชุมขนฅนพอเพียง
60/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8715-0204
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จ่ากผ้า 11-1/196(นย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
12

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ย. 2562