รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครนายก

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครนายก จำนวน 128 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
39/23 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8163-3876
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั่นสำเร็จรูป 49-2/422(นย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
2 กลุ่มผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟางบ้านปากช่อง
67/5 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8797-6685
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 61-3/418(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
3 กลุ่มผ้าสไบ
108 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8954-2592
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61473-1199/196 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
4 กลุ่มแม่บ้านผ้าปักเลื่อม
24 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8140-0873
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าปักเลื่อมและลูกปัด 30-1/789(นย) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
5 กลุ่มแม่บ้านวังไทรชุมชนพัฒนา
17 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8774-9748
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองพับ 61305-947/1 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
6 กลุ่มแม่บ้านสตรีศรีดงละคร
104 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8983-4557
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 83-1/709(นย) 31 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2564
7 กลุ่มลายไม้ไผ่
45/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8157-7178
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 61472-249/184 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
8 กลุ่มลายไม้ไผ่
45/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8157-7178
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 61474-688/45 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
9 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมกลึงไม้ศรีกะอาง
373 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-3733-1352
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 62790-716/45 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
10 กลุ่มสตรีบ้านปากคลอง 22 หมู่ 2
35/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8701-7675
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 37-1/182(นย) 11 ม.ค. 2561 17 มิ.ย. 2562
11 กลุ่มสตรีบ้านปากคลอง 22 หมู่ 2
35/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8701-7675
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 36-2/9(นย) 11 ม.ค. 2561 17 มิ.ย. 2562
12 กลุ่มสตรีบ้านปากคลอง 23 หมู่ 13
1/5 ม.13 ซ.- ถ.- ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8988-2696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 35-2/418(นย) 11 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2564
13 กลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้บางอ้อ
12 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8512-9827
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
มะดันลอยแก้ว 61288-5/715 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
14 กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่
7 ม.4 ซ. - ถ. - ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8601-4234
ผ้าหางกระรอก
16/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 61328-470/16 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
15 กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8601-4234
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 61326-4270/17 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
16 กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8601-4234
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 61327-2820/18 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
17 กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8601-4234
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61312-1195/196 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
18 กลุ่มอาชีพพัฒนาสตรีตำบลเขาเพิ่ม
192 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8952-6277
เทียนหอม
74/2546
เทียนหอม 62891-190/74 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
19 กลุ่มอาชีพพัฒนาสตรีตำบลเขาเพิ่ม
192 ม.14 ซ.- ถ.บ้านนา-แก่งคอย ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8952-6277
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 2-1/412(นย) 27 เม.ย. 2560 26 เม.ย. 2563
20 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ทำขนมบุ่งเข้
103 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-80-0-4989
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
คุกกี้
118/2555
คุกกี้ 8-1/118(นย) 27 เม.ย. 2560 26 เม.ย. 2563
21 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ทำขนมบุ่งเข้
103 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8004-9895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ขนมปังใส่ไส้
526/2555
ขนมปังใส่ไส้ 9-1/526(นย) 27 เม.ย. 2560 26 เม.ย. 2563
22 นาง จินตนา อังกาทิพย์
54 ม.4 ซ. - ถ.บ้านนา-แก่งคอย ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8993-5378
กระเป๋าผ้า
417/2547
กระเป๋าผ้า 61289-1080/417 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
23 นาง ทิพวรรณ ว่องกวีวรรณ
30 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-9450-9803
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 44-6/412(นย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
24 นาง นฤมล กุลประสูติ
154 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8138-3540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
ผลไม้ลอยแก้ว 73-2/715(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
25 นาง บุญมา เพิ่มเพียร
165/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8683-3419
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ปลาร้า
37/2557
ปลาร้าปลาดู 56-1/37(นย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
26 นาง เบญจวรรณ จันลา
ข1-379/7 ม.- ซ.- ถ.ศรีเมือง ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-3732-0420
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 4-1/551(นย) 27 เม.ย. 2560 26 เม.ย. 2563
27 นาง พิมพ์ ภมะราภา
75/11 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8769-5319
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว
177/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว 64738-205/177 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
28 นาง พิมพ์ ภมะราภา
75/11 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8769-5319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว
178/2553
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว 41-1/178(นย) 11 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2564
29 นาง พิมพ์ ภมะราภา
75/11 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8769-5319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่น้ำผึ้งไหมทอง 42-3/665(นย) 11 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2564
30 นาง พิมพ์ ภมะราภา
75/11 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8769-5319
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว
262/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว 64736-40/262 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
31 นาง พิมพ์ ภมะราภา
75/11 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8769-5319
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 60475-65/935 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
32 นาง มะลิวัลย์ อินทรเศียร
32/3 ม.11 ซ.สาริกา-นางรอง 8 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8666-4853
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็ม 64739-195/115 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
33 นาง มะลิวัลย์ อินทรเศียร
32/3 ม.11 ซ.สาริกา-นางรอง 8 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8666-4853
ข้าวหมาก
162/2546
ข้าวหมาก 64737-6/162 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
34 นาง มะลิวัลย์ อินทรเศียร
32/3 ม.11 ซ.สาริกา-นางรอง8 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8666-4853
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ขนมโมจิ
117/2555
ขนมโมจิไส้ถั่วไข่เค็ม 72-2/117(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
35 นาง ยุพิน คังคายะ
32 ม.16 ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-1291
เทียนหอม
74/2546
เทียนหอม 64740-191/74 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
36 นาง ยุพิน คังคายะ
32 ม.16 ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-1291
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
454/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ 64735-42/454 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
37 นาง ยุพิน คังคายะ
32 ม.16 ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-1291
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว
842/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว 64756-43/842 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
38 นาง ลำจวน กิจไพบูลย์ทวี
101 ม.4 ซ.วังหินดาษ 22 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8143-6387
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม่้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป 43-1/25(นย) 5 เม.ย. 2561 17 มิ.ย. 2562
39 นาง วีรวรรณ ตระกูลสุนทร
1/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-3739-5548
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมะพร้าวนวดตัวสำหรับสปา 64370-502/259 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
40 นาง วีรวรรณ ตระกูลสุนทร
1/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-3739-5548
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมคอลลาเจนไหมทองคำ 64368-155/550 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
41 นาง วีรวรรณ ตระกูลสุนทร
1/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-3739-5548
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมน้ำนมข้าว 61475-210/551 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
42 นาง วีรวรรณ ตระกูลสุนทร
1/1 ม.6 ซ.- ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-3739-5548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 58-5/665(นย) 24 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2564
43 นาง สมจิตต์ โถทอง
126 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8140-2092
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 20-5/412(นย) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
44 นาง สมพร ญาติสังกัด
90 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8334-6196
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61291-1193/196 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
45 นาง สอางค์ เฮงยิ่ง
9 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8841-2828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 10-2/20(นย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
46 นาง อัมพร จิรามานนท์
47 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-9011-0324
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 15-1/665(นย) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
47 นางสาว กรรณิการ์ ศรีวิจารณ์
374 ม.10 ซ.- ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8706-9089
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมว่านหางจระเข้ 62890-278/665 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
48 นางสาว จารุณี เครือละม้าย
110 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001 โทรศัพท์ 0-6159-4629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 75-3/196(นย) 31 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2564
49 นางสาว พิณทิพย์ สอาด
17 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8376-8178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 6-1/20(นย) 27 เม.ย. 2560 26 เม.ย. 2563
50 นางสาว พิณทิพย์ สอาด
17 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8376-8178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 5-3/412(นย) 27 เม.ย. 2560 26 เม.ย. 2563
123

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562