รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสระแก้ว

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสระแก้ว จำนวน 234 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มการทำของชำร่วยเพื่อพิธีการตำบลคลองน้ำใส
23 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4784-8550
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 200-2/193(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
2 กลุ่มการทำของชำร่วยเพื่อพิธีการตำบลคลองน้ำใส
23 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4784-8550
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่ 186-1/24(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
3 กลุ่มเกษตรกรทำหัตถกรรมทอเสื่อกก ถักไม้กวาด
55 ม.14 ซ.- ถ.- ต.วังสมบูรณ์ อ.กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 โทรศัพท์มือถือ 08-0362-2321
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 180-28/9(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
4 กลุ่มเกษตรอินทรีย์และจักสาน
372 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-9071-6250
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 241-17/20(สก) 6 ม.ค. 2563 5 ม.ค. 2566
5 กลุ่มเกษตรอินทรีย์และจักสาน
372 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-9071-6850
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากเส้นพลาสติก 242-3/24(สก) 6 ม.ค. 2563 5 ม.ค. 2566
6 กลุ่มขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูป ตราครูชายแดน
47 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 โทรศัพท์มือถือ 08-5284-8949
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 99-3/195(สก) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
7 กลุ่มขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูป ตราครูชายแดน
47 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 โทรศัพท์มือถือ 08-5284-8949
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 201-8/195(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
8 กลุ่มเครื่องหนังบุญเพ็ง
221 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 09-8447-7962
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
232/2559
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 123-2/232(สก) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
9 กลุ่มเครื่องหนังบุญเพ็ง
221 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 09-8447-7962
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 133-3/417(สก) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
10 กลุ่มงานไม้บ้านดงทบ
243 ม.11 ซ.- ถ.- ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 08-9571-6363
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 210-2/240(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
11 กลุ่มจักรสานสตรีแม่บ้านหนองแวง
21 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 08-7909-2648
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 103-3/418(สก) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
12 กลุ่มจักสานตะกร้าเชือกป่าน
139 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 โทรศัพท์มือถือ 08-5275-0449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 126-3/651(สก) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
13 กลุ่มจักสานตะกร้าเชือกป่าน
139 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 โทรศัพท์มือถือ 08-5275-0449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 222-4/418(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
14 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองมั่ง
31 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.กิ่งอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์ 0-3742-5056
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 191-7/40(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
15 กลุ่มจักสานสตรีแม่บ้านหนองแวง
21 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 08-7909-2648
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 237-19/7(สก) 6 ม.ค. 2563 5 ม.ค. 2566
16 กลุ่มจักสานสตรีแม่บ้านหนองแวง
21 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 08-7909-2648
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 240-16/20(สก) 6 ม.ค. 2563 5 ม.ค. 2566
17 กลุ่มจักสานสตรีแม่บ้านหนองแวง
21 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 08-7909-2648
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 244-9/40(สก) 6 ม.ค. 2563 5 ม.ค. 2566
18 กลุ่มถักกระเป๋าจากเชือกร่มบ้านโนนสูง
130 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากมุ่น อ.กิ่งอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 09-3108-3328
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 144-7/195(สก) 21 มิ.ย. 2562 20 มิ.ย. 2565
19 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4347-9349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 62-2/412(สก) 16 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2564
20 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4347-9349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 120-14/9(สก) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
21 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4347-9349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 122-8/182(สก) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
22 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านถาวรสามัคคี
27 ม.13 ซ.- ถ.- ต.หนองม่วง อ.กิ่งอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-1364-3602
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 221-10/417(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
23 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านปางสีดา
52 ม.15 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-3537-6241
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 147-9/197(สก) 21 มิ.ย. 2562 20 มิ.ย. 2565
24 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านพรสวรรค์
106 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-8559-5134
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 113-8/197(สก) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
25 กลุ่มทอผ้าคลองน้ำใส
108 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4599-4498
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 78-4/197(สก) 18 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2564
26 กลุ่มทอผ้าคลองน้ำใส
108 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-4936-5506
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ(เส้นใยประดิษฐ์) 211-2/246(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
27 กลุ่มทอผ้าชุมชนบ้านเขาฉกรรจ์
104 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-6140-3745
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 89-5/197(สก) 28 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2564
28 กลุ่มทอผ้าชุมชนบ้านเขาฉกรรจ์
104 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-6140-3745
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 82-11/7(สก) 28 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2564
29 กลุ่มทอผ้าบ้านไทรงาม
98 ม.18 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-6956-6285
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 112-7/197(สก) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
30 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินสายฝน
87 ม.13 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 06-1386-2172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 152-4/417(สก) 21 มิ.ย. 2562 20 มิ.ย. 2565
31 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินสายฝน
87 ม.13 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 06-1386-2172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ (เส้นใยประดิษฐ์) 148-1/247(สก) 21 มิ.ย. 2562 20 มิ.ย. 2565
32 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์
10/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-1921-8791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 227-2/615(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
33 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์
10/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-1921-8791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 149-3/412(สก) 21 มิ.ย. 2562 20 มิ.ย. 2565
34 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์
10/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-1921-8791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 132-5/196(สก) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
35 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์
10/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-1921-8791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
828/2558
แบบใช้งานที่ต้องสัมผัสกับร่างกาย (เส้นใยธรรมชาติ) 229-1/828(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
36 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์
10/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-1921-8791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
หมอนอิง
199/2553
หมอนอิง 207-1/199(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
37 กลุ่มทอเสื่อบ้านท่าเต้น
146 ม.9 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-9936-3191
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 158-15/7(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
38 กลุ่มทอเสื่อบ้านท่าผักชี
90 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-0380-3887
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64-10/7(สก) 18 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2564
39 กลุ่มทอเสื่อบ้านนาคันหัก
58 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-2663-4259
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 252-22/7(สก) 25 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2566
40 กลุ่มทอเสื่อบ้านเนินสายฝน
43 ม.13 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 06-1386-2172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 157-14/7(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
41 กลุ่มทอเสื่อบ้านหนองโสน
135/1 ม.13 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 06-5662-0505
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 156-13/7(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
42 กลุ่มทอเสื่อแม่บ้านบ้านสุขสำราญ
186 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-0386-3402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 254-24/7(สก) 25 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2566
43 กลุ่มทอเสื่อแม่บ้านบ้านสุขสำราญ
186 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-0386-3402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 26-6/7(สก) 8 ก.ย. 2560 7 ก.ย. 2563
44 กลุ่มทอเสื่อไหลทอง
26 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองม่วง อ.กิ่งอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 09-2725-3558
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 238-20/7(สก) 6 ม.ค. 2563 5 ม.ค. 2566
45 กลุ่มทอเสื่อไหลทอง
26 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองม่วง อ.กิ่งอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 09-2725-3558
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 27-7/7(สก) 8 ก.ย. 2560 7 ก.ย. 2563
46 กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
178 ม.13 ซ.- ถ.- ต.หนองม่วง อ.กิ่งอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-6067-5319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 150-1/413(สก) 21 มิ.ย. 2562 20 มิ.ย. 2565
47 กลุ่มทำพัดจากกก
28 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 โทรศัพท์มือถือ 08-4905-8570
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
พัด
415/2547
พัด 169-1/415(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
48 กลุ่มทำไม้กวาด
35 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 โทรศัพท์มือถือ 08-7049-0319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 163-20/9(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
49 กลุ่มทำไม้กวาด
35 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 โทรศัพท์มือถือ 08-7049-0319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 160-17/7(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
50 กลุ่มทำไม้กวาดจิ๋วบ้านโนนสูง
105 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากมุ่น อ.กิ่งอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-0636-2382
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 182-30/9(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563