รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสระแก้ว

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสระแก้ว จำนวน 179 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,854 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูป ตราครูชายแดน
47 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 โทรศัพท์มือถือ 08-5284-8949
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 99-3/195(สก) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
2 กลุ่มเครื่องหนังบุญเพ็ง
221 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 09-8447-7962
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
232/2559
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 123-2/232(สก) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
3 กลุ่มเครื่องหนังบุญเพ็ง
221 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 09-8447-7962
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 133-3/417(สก) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
4 กลุ่มจักรสานสตรีแม่บ้านหนองแวง
21 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 08-7909-2648
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 103-3/418(สก) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
5 กลุ่มจักรสานสตรีแม่บ้านหนองแวง
21 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 08-7909-2648
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 12-3/20(สก) 1 มิ.ย. 2560 31 พ.ค. 2563
6 กลุ่มจักรสานสตรีแม่บ้านหนองแวง
21 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 08-7909-2648
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 11-3/7(สก) 1 มิ.ย. 2560 31 พ.ค. 2563
7 กลุ่มจักสานตะกร้าเชือกป่าน
139 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 โทรศัพท์มือถือ 08-5275-0449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 126-3/651(สก) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
8 กลุ่มจักสานตะกร้าเชือกป่าน
139 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 โทรศัพท์มือถือ 08-5275-0449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 5-2/20(สก) 25 เม.ย. 2560 24 เม.ย. 2563
9 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนาตอ
6 ม.16 ซ.- ถ.- ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-5438-9843
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 64919-1304/835 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
10 กลุ่มถักกระเป๋าจากเชือกร่มบ้านโนนสูง
130 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากมุ่น อ.กิ่งอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 09-3108-3328
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 144-7/195(สก) 21 มิ.ย. 2562 20 มิ.ย. 2565
11 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4347-9349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 4-1/20(สก) 25 เม.ย. 2560 24 เม.ย. 2563
12 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4347-9349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1-1/7(สก) 25 เม.ย. 2560 24 เม.ย. 2563
13 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4347-9349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
เปล
203/2546
เปล 3-1/203(สก) 25 เม.ย. 2560 24 เม.ย. 2563
14 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4347-9349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 120-14/9(สก) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
15 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4347-9349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 122-8/182(สก) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
16 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4347-9349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 62-2/412(สก) 16 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2564
17 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านปางสีดา
52 ม.15 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-3537-6241
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 147-9/197(สก) 21 มิ.ย. 2562 20 มิ.ย. 2565
18 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านพรสวรรค์
106 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-8559-5134
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 113-8/197(สก) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
19 กลุ่มทอผ้าคลองน้ำใส
108 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4599-4498
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 78-4/197(สก) 18 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2564
20 กลุ่มทอผ้าชุมชนบ้านเขาฉกรรจ์
104 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-6140-3745
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 89-5/197(สก) 28 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2564
21 กลุ่มทอผ้าชุมชนบ้านเขาฉกรรจ์
104 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-6140-3745
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 82-11/7(สก) 28 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2564
22 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดผือ
49 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากมุ่น อ.กิ่งอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-7033-9787
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63678-4388/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
23 กลุ่มทอผ้าบ้านไทรงาม
98 ม.18 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-6956-6285
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 112-7/197(สก) 13 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2565
24 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินสายฝน
87 ม.13 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-8528-8604
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64529-1177/197 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
25 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินสายฝน
87 ม.13 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 06-1386-2172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 152-4/417(สก) 21 มิ.ย. 2562 20 มิ.ย. 2565
26 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินสายฝน
87 ม.13 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 06-1386-2172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ (เส้นใยประดิษฐ์) 148-1/247(สก) 21 มิ.ย. 2562 20 มิ.ย. 2565
27 กลุ่มทอผ้าบ้านพรสวรรค์
106 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-8559-5134
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 14-4/20(สก) 1 มิ.ย. 2560 31 พ.ค. 2563
28 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์
10/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-1921-8791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 149-3/412(สก) 21 มิ.ย. 2562 20 มิ.ย. 2565
29 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์
10/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-1921-8791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 132-5/196(สก) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
30 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์
10/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-9210-3701
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64836-1180/197 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
31 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์
10/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-9210-3701
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64823-1202/417 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
32 กลุ่มทอผ้าบ้านแหลมทอง
89 ม.8 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-9881-1774
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63519-1155/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
33 กลุ่มทอเสื่อบ้านท่าเต้น
146 ม.9 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-9936-3191
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 158-15/7(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
34 กลุ่มทอเสื่อบ้านท่าผักชี
90 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-0380-3887
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64-10/7(สก) 18 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2564
35 กลุ่มทอเสื่อบ้านเนินสายฝน
43 ม.13 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-8528-8604
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63149-1524/7 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
36 กลุ่มทอเสื่อบ้านเนินสายฝน
43 ม.13 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 06-1386-2172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 157-14/7(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
37 กลุ่มทอเสื่อบ้านหนองโสน
135/1 ม.13 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 06-5662-0505
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 156-13/7(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
38 กลุ่มทอเสื่อแม่บ้านบ้านสุขสำราญ
186 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-0386-3402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 26-6/7(สก) 8 ก.ย. 2560 7 ก.ย. 2563
39 กลุ่มทอเสื่อไหลทอง
26 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองม่วง อ.กิ่งอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 09-2725-3558
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 27-7/7(สก) 8 ก.ย. 2560 7 ก.ย. 2563
40 กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
178 ม.13 ซ.- ถ.- ต.หนองม่วง อ.กิ่งอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-6067-5319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 150-1/413(สก) 21 มิ.ย. 2562 20 มิ.ย. 2565
41 กลุ่มทำพัดจากกก
28 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 โทรศัพท์มือถือ 08-4905-8570
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
พัด
415/2547
พัด 169-1/415(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
42 กลุ่มทำไม้กวาด
35 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 โทรศัพท์มือถือ 08-7049-0319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 163-20/9(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
43 กลุ่มทำไม้กวาด
35 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 โทรศัพท์มือถือ 08-7049-0319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 160-17/7(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
44 กลุ่มทำไม้กวาดบ้านคลองสิบสาม
407 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-4766-3096
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 161-18/9(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
45 กลุ่มทำหมอน
168 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 โทรศัพท์มือถือ 08-9235-7164
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 168-5/414(สก) 4 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2565
46 กลุ่มบ้านไร่ทานตะวัน
141/5 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 โทรศัพท์มือถือ 08-4115-9681
เบาะนั่ง
379/2547
เบาะนั่ง 63161-164/379 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
47 กลุ่มบ้านไร่ทานตะวัน
141/5 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 โทรศัพท์มือถือ 08-4115-9681
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 63158-306/653 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
48 กลุ่มบ้านไร่ทานตะวัน
141/5 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 โทรศัพท์มือถือ 08-4115-9681
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 13-4/7(สก) 1 มิ.ย. 2560 31 พ.ค. 2563
49 กลุ่มป้ายไม้เมืองอรัญ
111 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-5085-8423
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 142-7/45(สก) 21 มิ.ย. 2562 20 มิ.ย. 2565
50 กลุ่มผลิตภัณฑ์ถักเปลญวน
141 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 06-2175-7720
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
เปล
203/2546
เปล 55-2/203(สก) 16 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2564
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่23 ก.ย. 2562