รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 547 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม 30 ผืนทองแลนด์
346 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทรศัพท์มือถือ 06-2485-3206
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 230-4/9(นม) 22 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2564
2 กลุ่ม 30 ผืนทองแลนด์
346 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทรศัพท์มือถือ 06-2485-3206
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 231-1/182(นม) 22 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2564
3 กลุ่มกระเช้าเถาวัลย์
33 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 โทรศัพท์มือถือ 08-1967-3202
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 567-3/71(นม) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
4 กลุ่มกระดิ่งทองลงหินบ้านหนองมน
97/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์มือถือ 08-3369-3003
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
เครื่องทองลงหิน
372/2547
เครื่องทองลงหิน 196-1/372(นม) 23 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2564
5 กลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก
27 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์มือถือ 08-1075-1456
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
232/2559
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 40-1/232(นม) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
6 กลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก
27 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์มือถือ 08-1075-1456
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากหญ้าแฝก 535-18/24(นม) 21 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2566
7 กลุ่มเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน
78 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 โทรศัพท์มือถือ 08-1062-3321
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์ดินเผา
1457/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผา 179-3/1457(นม) 23 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2564
8 กลุ่มงานฝีมือกอมโฟธีเรียม
13/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 โทรศัพท์มือถือ 06-2404-8097
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 134-24/7(นม) 23 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2564
9 กลุ่มจักสานตะกร้าเถาวัลย์
54 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430 โทรศัพท์มือถือ 09-8262-2369
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 62-2/71(นม) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
10 กลุ่มจักสานบ้านนางโท
56 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เมืองยาง อ.กิ่งอำเภอเมืองยาง จ.นครราชสีมา 30270 โทรศัพท์มือถือ 08-6247-0888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 57-16/7(นม) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
11 กลุ่มจักสานบ้านนางโท
56 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เมืองยาง อ.กิ่งอำเภอเมืองยาง จ.นครราชสีมา 30270 โทรศัพท์มือถือ 08-6247-0888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 34-1/823(นม) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
12 กลุ่มจักสานบ้านโนนกระหาด
20 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 โทรศัพท์มือถือ 08-3366-8788
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 200-4/418(นม) 23 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2564
13 กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
62/2 ม.21 ซ.- ถ.- ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 โทรศัพท์มือถือ 08-4824-9652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 44-7/20(นม) 31 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2563
14 กลุ่มชุมชนสานวัดสิงห์
99/9 ม.3 ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์ 0-4429-0649
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 538-21/24(นม) 21 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2566
15 กลุ่มดอกไม้จันทน์
181/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 โทรศัพท์มือถือ 08-1265-1831
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 204-8/418(นม) 23 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2564
16 กลุ่มดอกไม้จันทน์
181/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 โทรศัพท์มือถือ 08-1265-1831
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 530-14/20(นม) 21 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2566
17 กลุ่มดอกไม้จันทน์
181/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 โทรศัพท์มือถือ 08-1265-1831
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 348-9/24(นม) 24 มิ.ย. 2562 23 มิ.ย. 2565
18 กลุ่มดอกไม้จันทน์บ้านงิ้วตะแบก
42 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420 โทรศัพท์มือถือ 08-7962-9344
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 582-1/651(นม) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
19 กลุ่มดอกไม้จันทน์และพวงหรีด
9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 โทรศัพท์มือถือ 09-5278-3507
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 351-11/24(นม) 24 มิ.ย. 2562 23 มิ.ย. 2565
20 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใบตาล
98 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 โทรศัพท์มือถือ 08-6868-6237
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล
187/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล 412-2/187(นม) 26 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2565
21 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใบตาล
98 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 โทรศัพท์มือถือ 08-6868-6237
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบตาล 411-13/24(นม) 26 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2565
22 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
21 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 โทรศัพท์มือถือ 08-1879-5501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 345-6/24(นม) 24 มิ.ย. 2562 23 มิ.ย. 2565
23 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหมบ้านรกฟ้า
169 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์มือถือ 06-1029-1200
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์รังไหม
571/2547
ผลิตภัณฑ์รังไหม 356-2/571(นม) 24 มิ.ย. 2562 23 มิ.ย. 2565
24 กลุ่มดอกไม้สวรรค์บ้านโกรกมะค่าเหนือ
12 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สระพระ อ.กิ่งอำเภอพระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์มือถือ 08-9503-7935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 202-6/418(นม) 23 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2564
25 กลุ่มดอกไม้สวรรค์บ้านโกรกมะค่าเหนือ
12 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สระพระ อ.กิ่งอำเภอพระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์มือถือ 08-9503-7935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 531-14/24(นม) 21 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2566
26 กลุ่มตะกร้าเชือกฟางแฮนเมค
175 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 โทรศัพท์มือถือ 08-4475-4321
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 201-5/418(นม) 23 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2564
27 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าบ้านหนองโอง
36/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์มือถือ 08-1877-2116
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 137-3/205(นม) 23 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2564
28 กลุ่มตีมีด
39 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 โทรศัพท์มือถือ 09-0360-9202
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 228-1/82(นม) 22 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2564
29 กลุ่มตีมีด
11 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 โทรศัพท์มือถือ 08-2872-8099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 539-2/82(นม) 21 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2566
30 กลุ่มเต็มทรัพย์ดินเผา
246/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 โทรศัพท์มือถือ 08-1760-3174
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์หินทราย
194/2546
ชนิดหินทรายเทียม 183-7/194(นม) 23 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2564
31 กลุ่มเต็มทรัพย์ดินเผา
246/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 โทรศัพท์มือถือ 08-1760-3174
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์ดินเผา
1457/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผา 181-5/1457(นม) 23 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2564
32 กลุ่มถักทอบ้านดอนแต้ว
121 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์มือถือ 08-4471-6070
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 419-7/412(นม) 26 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2565
33 กลุ่มถักเปลบ้านสระพระพัฒนา
243/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.สระพระ อ.กิ่งอำเภอพระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์มือถือ 06-4273-8852
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 197-3/412(นม) 23 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2564
34 กลุ่มถักสานตะกร้าจากเส้นใยสังเคราะห์บ้านหนองเม็ก
36 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์มือถือ 08-1074-7885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 358-13/418(นม) 24 มิ.ย. 2562 23 มิ.ย. 2565
35 กลุ่มถักสานตะกร้าบ้านหญ้าคา
11 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์มือถือ 08-5097-8606
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 357-12/418(นม) 24 มิ.ย. 2562 23 มิ.ย. 2565
36 กลุ่มถักสานบ้านบุตาโฮ
236 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 โทรศัพท์มือถือ 08-7027-4825
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 176-3/418(นม) 23 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2564
37 กลุ่มถั่วตัดงาตัดรวงทอง
33/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 โทรศัพท์มือถือ 08-1074-6121
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ถั่วตัด
156/2559
ถั่วตัดงาขาว 584-1/156(นม) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
38 กลุ่มถั่วตัดงาตัดรวงทอง
33/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 โทรศัพท์มือถือ 08-1074-6121
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
งาตัด
710/2559
งาขาวตัด 585-1/710(นม) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
39 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านหนองโน
21 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 โทรศัพท์มือถือ 09-8506-0779
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 463-3/52(นม) 26 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2565
40 กลุ่มทอผ้าคลุมไหล่
79 ม.10 ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 โทรศัพท์มือถือ 08-5469-6413
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ (เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้)) 512-29/246(นม) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
41 กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกบ้านโนนระเวียง
15 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 โทรศัพท์มือถือ 08-6247-1646
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 123-9/18(นม) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
42 กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกบ้านหนองขาม
23 ม.12 ซ.- ถ.- ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์มือถือ 08-3370-1433
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 470-9/197(นม) 26 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2565
43 กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกบ้านหนองขาม
23 ม.12 ซ.- ถ.- ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์มือถือ 08-3370-1433
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้าหางกระรอก
16/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 488-17/16(นม) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
44 กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกบ้านหนองขาม
23 ม.12 ซ.- ถ.- ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์มือถือ 08-3370-1433
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 501-72/18(นม) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
45 กลุ่มทอผ้าตะคร้อเหนือ
26 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 โทรศัพท์มือถือ 08-8471-2919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 495-66/18(นม) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
46 กลุ่มทอผ้าตะคร้อเหนือ
26 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 โทรศัพท์มือถือ 08-8471-2919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ (เส้นใยผสม) 517-14/247(นม) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
47 กลุ่มทอผ้าตะคร้อเหนือ
26 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 โทรศัพท์มือถือ 08-8471-2919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ (เส้นใยประดิษฐ์) 481-28/246(นม) 26 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2565
48 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดโดก
18 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 โทรศัพท์มือถือ 08-3371-6786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 220-6/17(นม) 23 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2564
49 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดโดก
18 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 โทรศัพท์มือถือ 08-3371-6786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 222-2/197(นม) 23 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2564
50 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดโดก
18 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 โทรศัพท์มือถือ 08-3371-6786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 506-77/18(นม) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2565
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563