รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 251 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,262 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าเชือกร่มบ้านหนองถนน หมู่ที่ ๔
17 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 08-4754-9985
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน
353/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน 62990-128/353 25 ต.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
2 กลุ่มกระเป๋าผ้าต้นฝน
468/7 ม.- ซ.- ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-6375-7691
กระเป๋าผ้า
417/2547
กระเป๋าผ้า 59971-1052/417 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
3 กลุ่มกระเป๋าผ้าต้นฝน
468/7 ม.- ซ.- ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-6375-7691
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 59998-1161/196 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
4 กลุ่มกระเป๋าผ้าแฮนด์เมด
3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 08-0485-8003
กระเป๋าผ้า
417/2547
กระเป๋าผ้า 59970-1051/417 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
5 กลุ่มกะลา
100 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-0783-1289
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 57510-452/8 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
6 กลุ่มกะลา
100 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-0783-1289
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทที่ใช้กับอาหาร และประเภทใช้งานทั่วไป 57509-582/45 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
7 กลุ่มเครื่องใช้และของประดับตกแต่งจากไม้ฉำฉาบ้านใหญ่เย้ยปราสาท
9 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 โทรศัพท์ 0-4464-1572
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 57529-588/45 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
8 กลุ่มเครื่องประดับเงินและหินสี
21/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-6879-6518
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 57522-632/421 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
9 กลุ่มช่างทอผ้าบ้านนาโพธิ์ (สังกัดผ้าตุ้มทอง)
119/6-7 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์มือถือ 08-8722-5491
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เ้ส้นไหมแท้) 61431-679/246 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
10 กลุ่มช่างทอผ้าบ้านหนองแวง
160 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์มือถือ 08-7219-4395
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 58242-4114/17 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
11 กลุ่มชีวิตใหม่สตรีทุ่งจังหัน
46 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์มือถือ 08-7241-5259
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 61297-235/418 21 เม.ย. 2559 18 ก.ย. 2561
12 กลุ่มดอกไม้จันทน์บ้านดอนหนองแหน
193 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 08-4830-0226
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 60002-2548/25 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
13 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวและลิปบิ้น
276/6 ม.- ซ.- ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 06-1234-0589
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น 62936-2648/25 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
14 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวและลิปบิ้น
276/6 ม.- ซ.- ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 06-1234-0589
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 62934-251/413 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
15 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านหนองปลาอีด
19/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 08-4830-0226
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 60001-2547/25 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
16 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าไหมบ้านโคกกลาง
85 ม.12 ซ.- ถ.- ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 โทรศัพท์ 0-9083-0346
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63929-1179/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
17 กลุ่มตัดเย็บชุดเครื่องนอนบ้านโคกปราสาทพัฒนา
135 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-2874-8051
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 63174-1235/196 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
18 กลุ่มตัดเย็บชุดเครื่องนอนบ้านโคกปราสาทพัฒนา
135 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-2874-8051
เบาะนั่ง
379/2547
เบาะนั่ง 63175-165/379 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
19 กลุ่มตัดเย็บชุดเครื่องนอนบ้านโคกปราสาทพัฒนา
135 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 09-3892-6359
ที่นอนปิกนิก
613/2547
ที่นอนปิกนิก 63176-122/613 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
20 กลุ่มตัดเย็บพรมเช็ดเท้าแฟนซี
134 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 09-0276-6306
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63865-1173/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
21 กลุ่มตัดเย็บพรมเช็ดเท้าแฟนซี
134 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-2874-8051
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 63964-650/412 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
22 กลุ่มถักกระเป๋าจากเชือกร่ม หมู่ที่ 1
98 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250 โทรศัพท์มือถือ 08-8084-2869
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน
353/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน 58961-117/353 21 ก.ย. 2558 18 ก.ย. 2561
23 กลุ่มถักของชำร่วยด้วยด้าย
4/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 โทรศัพท์ 0-8713-2778
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน
353/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน 63932-132/353 25 ต.ค. 2559 18 ก.ย. 2561
24 กลุ่มถักของชำร่วยด้วยด้าย
4/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 โทรศัพท์มือถือ 08-7132-7785
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 64041-828/195 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
25 กลุ่มถักของชำร่วยด้วยด้าย
4/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 โทรศัพท์มือถือ 08-7132-7785
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 64039-339/615 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
26 กลุ่มทอผ้าด้ายบ้านหนองเพชร
37 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-4827-0468
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 58106-2596/18 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
27 กลุ่มทอผ้าด้ายมัดหมี่
38 ม.16 ซ.- ถ.- ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 09-8163-7667
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64437-4428/17 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
28 กลุ่มทอผ้าบ้านขี้ตุ่น
148 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 08-8136-6097
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 59728-2800/18 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
29 กลุ่มทอผ้าบ้านตะเคียน
33/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-8114-0537
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63973-2943/18 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
30 กลุ่มทอผ้าบ้านน้อยบุตาวงษ์
96 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์ 0-4466-1884
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64424-2957/18 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
31 กลุ่มทอผ้าบ้านน้อยพัฒนา
46 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 08-3728-0446
ผ้าหางกระรอก
16/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63132-476/16 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
32 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสะอาด
172 ม.16 ซ.- ถ.- ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 08-8136-6097
ผ้าหางกระรอก
16/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 59655-468/16 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
33 กลุ่มทอผ้าบ้านบ่อโพธิ์
2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์ 0-8475-4998
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63928-1178/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
34 กลุ่มทอผ้าบ้านบ่อโพธิ์
2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 08-4754-9985
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 63995-1254/196 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
35 กลุ่มทอผ้าบ้านบุลาว หมู่ที่่ ๒๕
144 ม.25 ซ.- ถ.- ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-5772-8055
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63477-2900/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
36 กลุ่มทอผ้าบ้านสระปะคำ
65 ม.9 ซ.- ถ.- ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์มือถือ 08-8482-9591
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60453-4235/17 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
37 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองปลิง
30 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 08-8136-6097
ผ้าหางกระรอก
16/2557
ชนิดเส้นใยผสม 58804-465/16 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
38 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองมะเขือใหม่
144 ม.24 ซ.- ถ.- ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-5104-2587
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 58976-2688/18 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
39 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสนวนนอก
10 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-0472-4435
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 57533-2587/18 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
40 กลุ่มทอผ้าหางกระรอก ผ้าถุงตีนแดง
187 ม.15 ซ.- ถ.- ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 08-0771-5150
ผ้าหางกระรอก
16/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63066-474/16 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
41 กลุ่มทอผ้าไหมเทศบาลตำบลนาโพธิ์
53 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์มือถือ 08-1790-3935
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63450-4376/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
42 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกอกโคก
194 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์มือถือ 08-6264-8313
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63106-4354/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
43 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโชคดี
40 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านตะโก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 06-2139-0126
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63107-4355/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
44 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนกอก
27 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์มือถือ 09-3383-0799
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 57513-4093/17 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
45 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านผไทรวมพล
389 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 08-4315-6130
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63616-4385/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
46 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านฝ้าย
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240 โทรศัพท์มือถือ 08-4727-9187
ผ้าหางกระรอก
16/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63067-475/16 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
47 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพธิ์พัฒนา
298 ม.13 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์มือถือ 08-1977-2419
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เ้ส้นไหมแท้) 61430-678/246 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
48 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านม่วงเจริญ
7 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240 โทรศัพท์มือถือ 08-7092-8970
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63555-4381/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
49 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาเข้ม
96 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์มือถือ 08-5495-6928
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 63858-2933/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
50 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองไผ่ใหญ่
126 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 09-0609-6729
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 61462-2832/18 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่26 เม.ย. 2561