รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,246 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มตัดเย็บพรมเช็ดเท้าแฟนซี
134 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-2874-8051
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 63964-650/412 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
2 กลุ่มทอผ้าด้ายมัดหมี่
38 ม.16 ซ.- ถ.- ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 09-8163-7667
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64437-4428/17 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
3 กลุ่มทอผ้าบ้านตะเคียน
33/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-8114-0537
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63973-2943/18 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
4 กลุ่มทอผ้าบ้านน้อยบุตาวงษ์
96 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์ 0-4466-1884
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64424-2957/18 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
5 กลุ่มทอผ้าบ้านบ่อโพธิ์
2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 08-4754-9985
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 63995-1254/196 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
6 กลุ่มทอพรมเอนกประสงค์บ้านหนองเอียน
222 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-4936-2791
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 63996-653/412 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
7 กลุ่มทอลายขิด
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 09-0169-0877
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64958-1581/7 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
8 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแคนทะเล
24 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระบัว อ.กิ่งอำเภอแคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 08-2917-7210
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 63979-315/653 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
9 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบ่อทอง
73/6 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220 โทรศัพท์มือถือ 08-9581-7957
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63983-1549/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
10 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบุตาริด
113 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 08-2756-4134
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63989-1552/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
11 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านพลับ
29 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120 โทรศัพท์มือถือ 08-0150-6527
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 64000-317/653 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
12 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านพะไลพัฒนา
105/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 09-8162-3959
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 64031-1556/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
13 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านม่วงทะเล
60 ม.14 ซ.- ถ.- ต.แคนดง อ.กิ่งอำเภอแคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 08-7020-4674
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63961-1546/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
14 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโศกดู่
27 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์มือถือ 08-0784-5717
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63958-1545/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
15 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโศกดู่
27 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์มือถือ 08-0784-5717
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 63978-314/653 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
16 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองแต้
177 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-9443-9185
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63987-1550/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
17 กลุ่มทอเสื่อกกยกลายดอกบ้านสระบัว
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สระบัว อ.กิ่งอำเภอแคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 08-1964-6993
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 63977-313/653 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
18 กลุ่มทอเสื่อกกและแปรรูป
53 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หลักเขต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-1061-4536
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 64033-1558/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
19 กลุ่มผู้สูงอายุทอเสื่อกก
148 ม.10 ซ.- ถ.- ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250 โทรศัพท์มือถือ 09-1070-8155
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63988-1551/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
20 กลุ่มพนมรุ้งดอกไม้ประดิษฐ์
48/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 09-7192-3099
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 64952-254/413 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
21 กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกลายไทย
145 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 09-6574-4193
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63957-1544/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
22 กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ ๑ พึ่งตนเอง
163 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 08-1999-6266
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 64954-1278/196 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
23 กลุ่มศรีทองไหมไทย
171 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 08-9947-2970
ผ้าทอมือลายขัด
18/2552
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 64001-2945/18 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
24 กลุ่มหัตถกรรมกะลาบ้านหนองไผ่
148 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-6246-1658
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทที่ใช้กับอาหาร และประเภทใช้งานทั่วไป 63982-735/45 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
25 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านหนองโก
64/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์มือถือ 08-5455-8403
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 63991-651/412 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
26 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านหนองโก
64/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์มือถือ 08-5455-8403
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 63993-1252/196 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
27 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านหนองหว้า
9 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์มือถือ 06-1147-1811
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 63994-1253/196 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
28 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโคกกุง
32/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์มือถือ 08-1977-4381
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 64949-4436/17 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
29 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมหมู่ที่ ๑๒
143 ม.12 ซ.- ถ.- ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 08-9526-6071
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 64953-1277/196 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
30 นาง ทัสมา สุขมงคล
40-40/1 ม.2 ซ.- ถ.หนองกี่พัฒนา ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 โทรศัพท์มือถือ 08-8354-8830
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 64167-1292/835 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
31 นาง สมจิต ชัยหบุตร
93 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 08-1997-3949
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 63997-316/653 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
32 นาง หทัยรัตน์ สุขจิต
90 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 09-3483-2900
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64959-1582/7 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
33 นาง อนงค์ สายกระสุน
36 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 08-7243-3756
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 64956-300/39 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
34 นางสาว พัชรี คำประโคน
126 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 09-2462-8562
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทที่ใช้กับอาหาร และประเภทใช้งานทั่วไป 63960-734/45 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
35 นาย ธนินท์ วัฒนวงศ์สันติ
140 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สะแกซำ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0-4462-0744
หมอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์
1490/2559
หมอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์ 65108-2/1490 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
36 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น
93 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 08-7251-1739
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2546
ประเภทขึ้นรูป 64038-294/39 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
37 วิสาหกิจชุมชนเกษตรสิ่งทอตำบลโคกสูง
105 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 โทรศัพท์มือถือ 09-8154-5709
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 64034-318/653 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
38 วิสาหกิจชุมชนเกษตรสิ่งทอตำบลโคกสูง
105 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 โทรศัพท์มือถือ 09-8154-5709
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 64032-1557/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
39 วิสาหกิจชุมชนตีเหล็กบ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
35 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 09-4330-9660
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตรและประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในภาคสนาม 64955-171/82 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
40 วิสาหกิจชุมชนตีเหล็กบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
35 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 09-4330-9660
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเหล็ก
635/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเหล็ก 64951-36/635 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
41 วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านจิกน้อย
50/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์มือถือ 08-9508-5410
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 63986-888/40 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
42 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรวัดบ้านบัว
1/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0-4418-3182
สบู่ก้อน
94/2552
สบู่ก้อนผสมกวาวเครือขาว สบู่ก้อนผสมกวาวเครือแดง และสบู่ก้อนผสมขมิ้นชัน 64049-116/94 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
43 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรวัดบ้านบัว
1/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0-4418-3182
สบู่ก้อน
94/2552
สบู่ก้อนผสมฟ้าทะลายโจร สบู่ก้อนผสมเปลือกมังคุด และสบู่ก้อนผสมมะขาม 64048-115/94 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
44 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรวัดบ้านบัว
1/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-1068-8073
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 64050-420/176 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
45 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรวัดบ้านบัว
1/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0-4418-3182
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมะรุมสำหรับสปา 64054-501/259 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
46 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรวัดบ้านบัว
1/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0-4418-3182
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมว่านหางจระเข้ใบบัวบก 64052-237/551 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
47 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรวัดบ้านบัว
1/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0-4418-3182
สมุนไพรอบตัว
666/2553
สมุนไพรอบตัว 64053-93/666 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
48 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรวัดบ้านบัว
1/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-1068-8073
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า
173/2554
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าผสมกวาวเครือขาว 64051-50/173 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
49 วิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเสื้อผ้า หมู่ที่ ๑ ตำบลแสลงโทน
269 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-9680-8609
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 63992-652/412 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
50 ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์
9 ม.13 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์ 0-4468-6057
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 64950-4437/17 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563

สืบค้นเมื่อ วันที่21 พ.ย. 2562