รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 82 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,854 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าไหมบ้านโคกกลาง
85 ม.12 ซ.- ถ.- ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 โทรศัพท์ 0-9083-0346
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63929-1179/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
2 กลุ่มตัดเย็บชุดเครื่องนอนบ้านโคกปราสาทพัฒนา
135 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-2874-8051
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 63174-1235/196 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
3 กลุ่มตัดเย็บชุดเครื่องนอนบ้านโคกปราสาทพัฒนา
135 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-2874-8051
เบาะนั่ง
379/2547
เบาะนั่ง 63175-165/379 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
4 กลุ่มตัดเย็บชุดเครื่องนอนบ้านโคกปราสาทพัฒนา
135 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 09-3892-6359
ที่นอนปิกนิก
613/2547
ที่นอนปิกนิก 63176-122/613 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
5 กลุ่มตัดเย็บพรมเช็ดเท้าแฟนซี
134 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 09-0276-6306
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63865-1173/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
6 กลุ่มตัดเย็บพรมเช็ดเท้าแฟนซี
134 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-2874-8051
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 63964-650/412 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
7 กลุ่มทอผ้าด้ายมัดหมี่
38 ม.16 ซ.- ถ.- ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 09-8163-7667
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64437-4428/17 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
8 กลุ่มทอผ้าบ้านตะเคียน
33/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-8114-0537
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63973-2943/18 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
9 กลุ่มทอผ้าบ้านน้อยบุตาวงษ์
96 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์ 0-4466-1884
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64424-2957/18 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
10 กลุ่มทอผ้าบ้านน้อยพัฒนา
46 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 08-3728-0446
ผ้าหางกระรอก
16/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63132-476/16 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
11 กลุ่มทอผ้าบ้านบ่อโพธิ์
2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์ 0-8475-4998
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63928-1178/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12 กลุ่มทอผ้าบ้านบ่อโพธิ์
2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 08-4754-9985
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 63995-1254/196 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
13 กลุ่มทอผ้าบ้านบุลาว หมู่ที่่ ๒๕
144 ม.25 ซ.- ถ.- ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-5772-8055
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63477-2900/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
14 กลุ่มทอผ้าหางกระรอก ผ้าถุงตีนแดง
187 ม.15 ซ.- ถ.- ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 08-0771-5150
ผ้าหางกระรอก
16/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63066-474/16 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
15 กลุ่มทอผ้าไหมเทศบาลตำบลนาโพธิ์
53 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์มือถือ 08-1790-3935
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63450-4376/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
16 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกอกโคก
194 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์มือถือ 08-6264-8313
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63106-4354/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
17 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโชคดี
40 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านตะโก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 06-2139-0126
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63107-4355/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
18 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านผไทรวมพล
389 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 08-4315-6130
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63616-4385/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
19 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านฝ้าย
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240 โทรศัพท์มือถือ 08-4727-9187
ผ้าหางกระรอก
16/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63067-475/16 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
20 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านม่วงเจริญ
7 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240 โทรศัพท์มือถือ 08-7092-8970
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63555-4381/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
21 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาเข้ม
96 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์มือถือ 08-5495-6928
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 63858-2933/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
22 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหินโคน
153 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 โทรศัพท์มือถือ 08-9219-6695
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63052-2862/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
23 กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเรียบโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
47 ม.17 ซ.- ถ.- ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 โทรศัพท์มือถือ 08-7249-9468
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63053-2863/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
24 กลุ่มทอพรมเอนกประสงค์บ้านหนองเอียน
222 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-4936-2791
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 63996-653/412 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
25 กลุ่มทอลายขิด
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 09-0169-0877
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64958-1581/7 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
26 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแคนทะเล
24 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระบัว อ.กิ่งอำเภอแคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 08-2917-7210
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 63979-315/653 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
27 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบ่อทอง
73/6 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220 โทรศัพท์มือถือ 08-9581-7957
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63983-1549/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
28 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบุตาริด
113 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 08-2756-4134
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63989-1552/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
29 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านพลับ
29 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120 โทรศัพท์มือถือ 08-0150-6527
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 64000-317/653 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
30 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านพะไลพัฒนา
105/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 09-8162-3959
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 64031-1556/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
31 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านม่วงทะเล
60 ม.14 ซ.- ถ.- ต.แคนดง อ.กิ่งอำเภอแคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 08-7020-4674
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63961-1546/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
32 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโศกดู่
27 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์มือถือ 08-0784-5717
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63958-1545/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
33 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโศกดู่
27 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์มือถือ 08-0784-5717
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 63978-314/653 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
34 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองแต้
177 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-9443-9185
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63987-1550/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
35 กลุ่มทอเสื่อกกยกลายดอกบ้านสระบัว
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สระบัว อ.กิ่งอำเภอแคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 08-1964-6993
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 63977-313/653 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
36 กลุ่มทอเสื่อกกและแปรรูป
53 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หลักเขต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-1061-4536
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 64033-1558/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
37 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หมู่ที่ ๕
7 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120 โทรศัพท์มือถือ 08-7095-1800
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63235-249/384 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
38 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้า หมู่ที่ ๓
72 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120 โทรศัพท์มือถือ 09-3059-0485
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63444-4375/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
39 กลุ่มผู้สูงอายุทอเสื่อกก
148 ม.10 ซ.- ถ.- ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250 โทรศัพท์มือถือ 09-1070-8155
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63988-1551/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
40 กลุ่มพนมรุ้งดอกไม้ประดิษฐ์
48/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 09-7192-3099
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 64952-254/413 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
41 กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกลายไทย
145 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 09-6574-4193
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63957-1544/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
42 กลุ่มแม่บ้านสมุนไพร หมู่ที่ ๑ บ้านสวายจีก
37 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 09-1137-6219
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมขมิ้น 63758-235/551 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
43 กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ ๑ พึ่งตนเอง
163 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 08-1999-6266
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 64954-1278/196 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
44 กลุ่มศรีทองไหมไทย
171 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 08-9947-2970
ผ้าทอมือลายขัด
18/2552
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 64001-2945/18 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
45 กลุ่มหัตถกรรมกะลาบ้านหนองไผ่
148 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-6246-1658
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทที่ใช้กับอาหาร และประเภทใช้งานทั่วไป 63982-735/45 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
46 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านหนองโก
64/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์ 0-8545-5840
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63927-1177/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
47 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านหนองโก
64/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์มือถือ 08-5455-8403
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 63991-651/412 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
48 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านหนองโก
64/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์มือถือ 08-5455-8403
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 63993-1252/196 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
49 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านหนองหว้า
9 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์มือถือ 06-1147-1811
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 63994-1253/196 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
50 กลุ่มอาชีพแปรรูปสมุนไพรสตรีบ้านระกาใต้
48/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 โทรศัพท์มือถือ 08-1730-5099
ผลิตภัณฑ์พอกหน้า
175/2554
ผลิตภัณฑ์พอกหน้า 63059-24/175 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12

สืบค้นเมื่อ วันที่23 ก.ย. 2562