รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 176 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,707 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าผ้าต้นฝน
468/7 ม.- ซ.- ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-6375-7691
กระเป๋าผ้า
417/2547
กระเป๋าผ้า 59971-1052/417 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
2 กลุ่มกระเป๋าผ้าต้นฝน
468/7 ม.- ซ.- ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-6375-7691
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 59998-1161/196 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
3 กลุ่มกระเป๋าผ้าแฮนด์เมด
3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 08-0485-8003
กระเป๋าผ้า
417/2547
กระเป๋าผ้า 59970-1051/417 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
4 กลุ่มช่างทอผ้าบ้านนาโพธิ์ (สังกัดผ้าตุ้มทอง)
119/6-7 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์มือถือ 08-8722-5491
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เ้ส้นไหมแท้) 61431-679/246 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
5 กลุ่มดอกไม้จันทน์บ้านดอนหนองแหน
193 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 08-4830-0226
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 60002-2548/25 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
6 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวและลิปบิ้น
276/6 ม.- ซ.- ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 06-1234-0589
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น 62936-2648/25 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
7 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวและลิปบิ้น
276/6 ม.- ซ.- ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 06-1234-0589
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 62934-251/413 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
8 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านหนองปลาอีด
19/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 08-4830-0226
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 60001-2547/25 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
9 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าไหมบ้านโคกกลาง
85 ม.12 ซ.- ถ.- ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 โทรศัพท์ 0-9083-0346
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63929-1179/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
10 กลุ่มตัดเย็บชุดเครื่องนอนบ้านโคกปราสาทพัฒนา
135 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-2874-8051
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 63174-1235/196 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
11 กลุ่มตัดเย็บชุดเครื่องนอนบ้านโคกปราสาทพัฒนา
135 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-2874-8051
เบาะนั่ง
379/2547
เบาะนั่ง 63175-165/379 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12 กลุ่มตัดเย็บชุดเครื่องนอนบ้านโคกปราสาทพัฒนา
135 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 09-3892-6359
ที่นอนปิกนิก
613/2547
ที่นอนปิกนิก 63176-122/613 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
13 กลุ่มตัดเย็บพรมเช็ดเท้าแฟนซี
134 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 09-0276-6306
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63865-1173/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
14 กลุ่มตัดเย็บพรมเช็ดเท้าแฟนซี
134 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-2874-8051
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 63964-650/412 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
15 กลุ่มถักของชำร่วยด้วยด้าย
4/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 โทรศัพท์มือถือ 08-7132-7785
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 64041-828/195 14 ธ.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
16 กลุ่มถักของชำร่วยด้วยด้าย
4/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 โทรศัพท์มือถือ 08-7132-7785
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 64039-339/615 14 ธ.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
17 กลุ่มทอผ้าด้ายมัดหมี่
38 ม.16 ซ.- ถ.- ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 09-8163-7667
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64437-4428/17 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
18 กลุ่มทอผ้าบ้านขี้ตุ่น
148 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 08-8136-6097
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 59728-2800/18 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
19 กลุ่มทอผ้าบ้านตะเคียน
33/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-8114-0537
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63973-2943/18 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
20 กลุ่มทอผ้าบ้านน้อยบุตาวงษ์
96 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์ 0-4466-1884
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64424-2957/18 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
21 กลุ่มทอผ้าบ้านน้อยพัฒนา
46 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 08-3728-0446
ผ้าหางกระรอก
16/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63132-476/16 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
22 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสะอาด
172 ม.16 ซ.- ถ.- ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 08-8136-6097
ผ้าหางกระรอก
16/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 59655-468/16 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
23 กลุ่มทอผ้าบ้านบ่อโพธิ์
2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์ 0-8475-4998
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63928-1178/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
24 กลุ่มทอผ้าบ้านบ่อโพธิ์
2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 08-4754-9985
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 63995-1254/196 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
25 กลุ่มทอผ้าบ้านบุลาว หมู่ที่่ ๒๕
144 ม.25 ซ.- ถ.- ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-5772-8055
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63477-2900/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
26 กลุ่มทอผ้าบ้านสระปะคำ
65 ม.9 ซ.- ถ.- ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์มือถือ 08-8482-9591
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60453-4235/17 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
27 กลุ่มทอผ้าหางกระรอก ผ้าถุงตีนแดง
187 ม.15 ซ.- ถ.- ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 08-0771-5150
ผ้าหางกระรอก
16/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63066-474/16 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
28 กลุ่มทอผ้าไหมเทศบาลตำบลนาโพธิ์
53 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์มือถือ 08-1790-3935
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63450-4376/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
29 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกอกโคก
194 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์มือถือ 08-6264-8313
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63106-4354/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
30 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโชคดี
40 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านตะโก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 06-2139-0126
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63107-4355/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
31 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านผไทรวมพล
389 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 08-4315-6130
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63616-4385/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
32 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านฝ้าย
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240 โทรศัพท์มือถือ 08-4727-9187
ผ้าหางกระรอก
16/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63067-475/16 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
33 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพธิ์พัฒนา
298 ม.13 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์มือถือ 08-1977-2419
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เ้ส้นไหมแท้) 61430-678/246 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
34 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านม่วงเจริญ
7 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240 โทรศัพท์มือถือ 08-7092-8970
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63555-4381/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
35 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาเข้ม
96 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์มือถือ 08-5495-6928
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 63858-2933/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
36 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองไผ่ใหญ่
126 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 09-0609-6729
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 61462-2832/18 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
37 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหินโคน
153 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 โทรศัพท์มือถือ 08-9219-6695
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63052-2862/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
38 กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเรียบโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
47 ม.17 ซ.- ถ.- ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 โทรศัพท์มือถือ 08-7249-9468
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63053-2863/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
39 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่พื้นบ้าน บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๕
63 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120 โทรศัพท์มือถือ 08-7235-9679
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 59606-2756/18 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
40 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
59 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สะแกซำ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-6252-8021
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 61331-595/412 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
41 กลุ่มทอพรมเอนกประสงค์บ้านหนองเอียน
222 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-4936-2791
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 63996-653/412 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
42 กลุ่มทอลายขิด
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 09-0169-0877
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64958-1581/7 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
43 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแคนทะเล
24 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระบัว อ.กิ่งอำเภอแคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 08-2917-7210
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 63979-315/653 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
44 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบ่อทอง
73/6 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220 โทรศัพท์มือถือ 08-9581-7957
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63983-1549/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
45 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบุตาริด
113 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 08-2756-4134
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63989-1552/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
46 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านพลับ
29 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120 โทรศัพท์มือถือ 08-0150-6527
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 64000-317/653 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
47 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านพะไลพัฒนา
105/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 09-8162-3959
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 64031-1556/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
48 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านม่วงทะเล
60 ม.14 ซ.- ถ.- ต.แคนดง อ.กิ่งอำเภอแคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 08-7020-4674
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63961-1546/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
49 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโศกดู่
27 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์มือถือ 08-0784-5717
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63958-1545/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
50 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโศกดู่
27 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์มือถือ 08-0784-5717
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 63978-314/653 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่16 ต.ค. 2561