รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุรินทร์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 231 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,854 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแกะสลักเครื่องประดับงาช้าง
214 ม.6 ซ.- ถ.- ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์มือถือ 08-8580-4499
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 65069-88/68 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
2 กลุ่มจักสานจากต้นไหล
21 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 โทรศัพท์มือถือ 08-5658-4056
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทผลิตภัณฑ์จากกก 64027-1555/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
3 กลุ่มจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
99 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230 โทรศัพท์มือถือ 08-3368-1079
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 63954-783/20 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
4 กลุ่มจักสานบ้านหัวงัว
24 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์มือถือ 08-8116-9695
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 63183-883/40 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
5 กลุ่มจักสานบ้านหัวงัว
24 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ 8-8116-9695
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 129-1/40(สร) 23 ก.ย. 2561 22 ก.ย. 2564
6 กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟางบ้านท่าสว่าง
68 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บักได อ.กิ่งอำเภอพนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์เชือกมัด
567/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัด 48-1/567(สร) 7 พ.ย. 2560 6 พ.ย. 2563
7 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าแฟชั่น
28 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 โทรศัพท์ 9-7335-4205
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 75-2/417(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
8 กลุ่มตุ๊กตาเรซิ่นบ้านหนองแคน
72 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทรศัพท์มือถือ 08-5469-1446
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 63181-176/366 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
9 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
30 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ 8-9948-1799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 65-2/247(สร) 5 มี.ค. 2561 4 มี.ค. 2564
10 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
25 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ 8-4321-8838
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 83-6/412(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
11 กลุ่มทอผ้าห่มและผ้าไหมลายลูกแก้วบ้านนายาว
37/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สะโน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทรศัพท์มือถือ 08-7874-6499
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63128-723/63 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12 กลุ่มทอผ้าไหมชุมชนสุรินทร์ภักดี
597/2 ม.- ซ.- ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4451-2810
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63050-4349/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
13 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเขวาสินรินทร์
201 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์มือถือ 08-5613-6245
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63043-230/62 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
14 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกครุฑ
134 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220 โทรศัพท์มือถือ 08-5064-8653
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63367-4370/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
15 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกปูน
4 ม.18 ซ.- ถ.- ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 22-5/18(สร) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
16 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านซาด
18 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 6-2/17(สร) 12 ก.ค. 2560 11 ก.ค. 2563
17 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านด่านเจริญ
102 ม.19 ซ.- ถ.- ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 โทรศัพท์มือถือ 08-4959-1289
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63054-4351/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
18 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะเคียน
73 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 โทรศัพท์มือถือ 08-7879-6601
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63365-2891/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
19 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะเคียนพัฒนา
62 ม.12 ซ.- ถ.- ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทรศัพท์มือถือ 08-4411-6498
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63048-720/63 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
20 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านน้ำคำ
47 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 โทรศัพท์ 8-7138-1781
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 67-17/63(สร) 5 มี.ค. 2561 4 มี.ค. 2564
21 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านปราสาทเบง
116 ม.14 ซ.- ถ.- ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 โทรศัพท์มือถือ 08-9864-5237
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63368-4371/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
22 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสระแก้ว
- ม.7 ซ.- ถ.- ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 5-1/17(สร) 12 ก.ค. 2560 11 ก.ค. 2563
23 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแสงทรัพย์
105 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์มือถือ 09-8948-8938
ผ้าหางกระรอก
16/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63550-477/16 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
24 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแสนสุข
259 ม.9 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 47-1/417(สร) 7 พ.ย. 2560 6 พ.ย. 2563
25 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแสนสุข
259 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ 8-0157-3402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 101-20/63(สร) 21 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2564
26 กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองและเสื้อชาวกูย
36 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทรศัพท์มือถือ 08-5025-5770
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63049-721/63 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
27 กลุ่มทอผ้าไหมยกดอกบ้านไทรงาม
121 ม.14 ซ.- ถ.- ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ 8-6050-7263
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 69-1/62(สร) 5 มี.ค. 2561 4 มี.ค. 2564
28 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
59 ม.15 ซ.- ถ.- ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 โทรศัพท์ 9-9068-3820
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 78-1/412(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
29 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
29 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คำผง อ.กิ่งอำเภอโนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130 โทรศัพท์มือถือ 06-1165-4312
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64010-655/412 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
30 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านคอนสวรรค์
107 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 โทรศัพท์ 8-3365-9658
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 79-2/412(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
31 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโคกสะอาด
57 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทรศัพท์ 8-7060-5575
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 126-6/7(สร) 23 ก.ย. 2561 22 ก.ย. 2564
32 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนนสมบูรณ์
16 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์มือถือ 08-7254-3951
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 64019-1554/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
33 กลุ่มทอเสื่อกกลายไทยบ้านหนองแคน
157 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทรศัพท์มือถือ 08-3626-3981
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 64018-1553/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
34 กลุ่มทอเสื่อกกไหลบ้านนากลาง
83 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230 โทรศัพท์มือถือ 06-1381-9863
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63971-1547/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
35 กลุ่มทอเสื่อบ้านโคกหิน
9 ม.10 ซ.- ถ.- ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230 โทรศัพท์มือถือ 08-0085-5125
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63972-1548/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
36 กลุ่มทอเสื่อบ้านอ้อมแก้ว
99 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์มือถือ 08-3379-4102
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63172-1525/7 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
37 กลุ่มทำสิ่งประดิษฐ์จากตอไม้บ้านตะเปียงคล็อง
98 ม.7 ซ.- ถ.- ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230 โทรศัพท์มือถือ 08-3371-3551
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
ประเภทใช้งานที่ต้องรับน้ำหนัก ชนิดโต๊ะ และชนิดเก้าอี้ 63970-308/183 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
38 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านแจนแวน
235 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แจนแวน อ.กิ่งอำเภอศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150 โทรศัพท์มือถือ 08-7972-3982
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63506-702/246 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
39 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม บ้านสระ
25 ม.18 ซ.- ถ.- ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ 8-9626-2541
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 107-7/18(สร) 21 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2564
40 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมบ้านเทนมีย์
65 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์มือถือ 08-4897-0217
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 64014-1256/196 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
41 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
41 ม.22 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 57-1/196(สร) 7 พ.ย. 2560 6 พ.ย. 2563
42 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก
160 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ 9-0370-6172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตตภัณฑ์จากกก 93-4/7(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
43 กลุ่มผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากเส้นพลาสติก
104 ม.1 ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 46-1/20(สร) 7 พ.ย. 2560 6 พ.ย. 2563
44 กลุ่มผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติหมักโคลนตำบลสวาย
111/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-6116-1700
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63802-4401/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
45 กลุ่มผู้ผลิตเครื่องประดับจากกระดูกสัตว์และเขาสัตว์บ้านกระโพ
2/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์ 8-1760-3786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 120-6/68(สร) 23 ก.ย. 2561 22 ก.ย. 2564
46 กลุ่มพัฒนาอาชีพผ้าไหมบ้านเขวาสินรินทร์
115 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1-1/63(สร) 12 ก.ค. 2560 11 ก.ค. 2563
47 กลุ่มแม่บ้านแกใหญ่
186 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-5468-1114
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 76-3/417(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
48 กลุ่มแม่บ้านผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติตำบลสวาย
75/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-6105-4341
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63766-4391/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
49 กลุ่มเย็บพรมเช็ดเท้า
83 ม.15 ซ.- ถ.- ต.โนน อ.กิ่งอำเภอโนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130 โทรศัพท์มือถือ 08-2141-1549
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64011-656/412 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
50 กลุ่มรวมพลังพัฒนา
202 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์มือถือ 09-4919-6222
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63051-4350/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่23 ก.ย. 2562