รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุรินทร์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 193 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,246 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแกะสลักเครื่องประดับงาช้าง
214 ม.6 ซ.- ถ.- ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์มือถือ 08-8580-4499
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 65069-88/68 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
2 กลุ่มจักสานจากต้นไหล
21 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 โทรศัพท์มือถือ 08-5658-4056
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทผลิตภัณฑ์จากกก 64027-1555/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
3 กลุ่มจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
99 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230 โทรศัพท์มือถือ 08-3368-1079
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 63954-783/20 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
4 กลุ่มจักสานบ้านหัวงัว
24 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ 8-8116-9695
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 129-1/40(สร) 23 ก.ย. 2561 22 ก.ย. 2564
5 กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟางบ้านท่าสว่าง
68 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บักได อ.กิ่งอำเภอพนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์เชือกมัด
567/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัด 48-1/567(สร) 7 พ.ย. 2560 6 พ.ย. 2563
6 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าแฟชั่น
28 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 โทรศัพท์ 9-7335-4205
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 75-2/417(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
7 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
30 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ 8-9948-1799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 65-2/247(สร) 5 มี.ค. 2561 4 มี.ค. 2564
8 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
25 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ 8-4321-8838
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 83-6/412(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
9 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกปูน
4 ม.18 ซ.- ถ.- ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 22-5/18(สร) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
10 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านซาด
18 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 6-2/17(สร) 12 ก.ค. 2560 11 ก.ค. 2563
11 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านน้ำคำ
47 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 โทรศัพท์ 8-7138-1781
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 67-17/63(สร) 5 มี.ค. 2561 4 มี.ค. 2564
12 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสระแก้ว
- ม.7 ซ.- ถ.- ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 5-1/17(สร) 12 ก.ค. 2560 11 ก.ค. 2563
13 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแสนสุข
259 ม.9 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 47-1/417(สร) 7 พ.ย. 2560 6 พ.ย. 2563
14 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแสนสุข
259 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ 8-0157-3402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 101-20/63(สร) 21 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2564
15 กลุ่มทอผ้าไหมยกดอกบ้านไทรงาม
121 ม.14 ซ.- ถ.- ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ 8-6050-7263
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 69-1/62(สร) 5 มี.ค. 2561 4 มี.ค. 2564
16 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
59 ม.15 ซ.- ถ.- ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 โทรศัพท์ 9-9068-3820
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 78-1/412(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
17 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
29 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คำผง อ.กิ่งอำเภอโนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130 โทรศัพท์มือถือ 06-1165-4312
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64010-655/412 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
18 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านคอนสวรรค์
107 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 โทรศัพท์ 8-3365-9658
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 79-2/412(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
19 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโคกสะอาด
57 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทรศัพท์ 8-7060-5575
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 126-6/7(สร) 23 ก.ย. 2561 22 ก.ย. 2564
20 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนนสมบูรณ์
16 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์มือถือ 08-7254-3951
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 64019-1554/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
21 กลุ่มทอเสื่อกกลายไทยบ้านหนองแคน
157 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทรศัพท์มือถือ 08-3626-3981
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 64018-1553/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
22 กลุ่มทอเสื่อกกไหลบ้านนากลาง
83 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230 โทรศัพท์มือถือ 06-1381-9863
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63971-1547/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
23 กลุ่มทอเสื่อบ้านโคกหิน
9 ม.10 ซ.- ถ.- ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230 โทรศัพท์มือถือ 08-0085-5125
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63972-1548/7 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
24 กลุ่มทำสิ่งประดิษฐ์จากตอไม้บ้านตะเปียงคล็อง
98 ม.7 ซ.- ถ.- ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230 โทรศัพท์มือถือ 08-3371-3551
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
ประเภทใช้งานที่ต้องรับน้ำหนัก ชนิดโต๊ะ และชนิดเก้าอี้ 63970-308/183 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
25 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม บ้านสระ
25 ม.18 ซ.- ถ.- ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ 8-9626-2541
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 107-7/18(สร) 21 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2564
26 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมบ้านเทนมีย์
65 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์มือถือ 08-4897-0217
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 64014-1256/196 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
27 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
41 ม.22 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 57-1/196(สร) 7 พ.ย. 2560 6 พ.ย. 2563
28 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก
160 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ 9-0370-6172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตตภัณฑ์จากกก 93-4/7(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
29 กลุ่มผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากเส้นพลาสติก
104 ม.1 ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 46-1/20(สร) 7 พ.ย. 2560 6 พ.ย. 2563
30 กลุ่มผู้ผลิตเครื่องประดับจากกระดูกสัตว์และเขาสัตว์บ้านกระโพ
2/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์ 8-1760-3786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 120-6/68(สร) 23 ก.ย. 2561 22 ก.ย. 2564
31 กลุ่มพัฒนาอาชีพผ้าไหมบ้านเขวาสินรินทร์
115 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1-1/63(สร) 12 ก.ค. 2560 11 ก.ค. 2563
32 กลุ่มแม่บ้านแกใหญ่
186 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-5468-1114
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 76-3/417(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
33 กลุ่มเย็บพรมเช็ดเท้า
83 ม.15 ซ.- ถ.- ต.โนน อ.กิ่งอำเภอโนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130 โทรศัพท์มือถือ 08-2141-1549
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64011-656/412 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
34 กลุ่มราชาหวาย
11 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-1470-7089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 97-1/19(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
35 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหม
3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โนน อ.กิ่งอำเภอโนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130 โทรศัพท์มือถือ 08-7877-1728
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 64028-154/414 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
36 กลุ่มสตรีชุมชนหนองบัว-ดองกะเม็ด
25/1 ม.- ซ.- ถ.สุรินทร์ภักดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-1600-8923
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมประคำดีควาย,แชมพูผสมดอกอัญชัน,แชมพูผสมมะกรูด 99-1/92(สร) 21 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2564
37 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตานี
345 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ 8-1422-9743
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64970-1583/7 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
38 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนม่วง
139 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 11-6/63(สร) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
39 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านบัวขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งกุลา
36 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์มือถือ 08-1937-9785
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63984-2944/18 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
40 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านสวาย
- ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 21-4/18(สร) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
41 กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านโนนก่อ
19 ม.12 ซ.- ถ.- ต.โนน อ.กิ่งอำเภอโนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130 โทรศัพท์ 9-1054-4720
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 125-5/7(สร) 23 ก.ย. 2561 22 ก.ย. 2564
42 กลุ่มสตรีทำเครื่องหอมหน้ากากแฟนซี
198 ม.7 ซ.- ถ.- ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230 โทรศัพท์มือถือ 08-1265-4932
ผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์
237/2547
ผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์ 64022-73/237 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
43 กลุ่มสตรีทำเครื่องหอมหน้ากากแฟนซี
198 ม.7 ซ.- ถ.- ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230 โทรศัพท์มือถือ 08-1265-4932
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 64012-335/348 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
44 กลุ่มสตรีสร้อยหินประดับเงินบ้านเจ็มเนียง
625 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4451-9030
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 63976-724/421 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
45 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7
1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-1966-9346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 85-7/421(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
46 กลุ่มสานเปลบ้านคำแสง
23 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 โทรศัพท์มือถือ 08-7958-0231
เปล
203/2546
เปล 63968-127/203 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
47 กลุ่มหัตถกรรมสตรีทอผ้าไหมบ้านสวาย
3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 29-5/17(สร) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
48 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแสนสุข
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 9-3/18(สร) 12 ก.ค. 2560 11 ก.ค. 2563
49 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแสนสุข
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 4-4/63(สร) 12 ก.ค. 2560 11 ก.ค. 2563
50 กลุ่มอาชีพบ้านสองห้อง
121 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ 9-0184-3828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 82-5/412(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ย. 2562