รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุรินทร์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 137 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,577 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแกะสลักเครื่องประดับงาช้าง
214 ม.6 ซ.- ถ.- ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์มือถือ 08-8580-4499
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 65069-88/68 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
2 กลุ่มจักสานบ้านหัวงัว
24 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ 8-8116-9695
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 129-1/40(สร) 23 ก.ย. 2561 22 ก.ย. 2564
3 กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟางบ้านท่าสว่าง
68 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บักได อ.กิ่งอำเภอพนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์เชือกมัด
567/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัด 48-1/567(สร) 7 พ.ย. 2560 6 พ.ย. 2563
4 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าแฟชั่น
28 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 โทรศัพท์ 9-7335-4205
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 75-2/417(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
5 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
30 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ 8-9948-1799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 65-2/247(สร) 5 มี.ค. 2561 4 มี.ค. 2564
6 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
25 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ 8-4321-8838
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 83-6/412(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
7 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกปูน
4 ม.18 ซ.- ถ.- ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 22-5/18(สร) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
8 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านซาด
18 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 6-2/17(สร) 12 ก.ค. 2560 11 ก.ค. 2563
9 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านน้ำคำ
47 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 โทรศัพท์ 8-7138-1781
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 67-17/63(สร) 5 มี.ค. 2561 4 มี.ค. 2564
10 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสระแก้ว
- ม.7 ซ.- ถ.- ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 5-1/17(สร) 12 ก.ค. 2560 11 ก.ค. 2563
11 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแสนสุข
259 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ 8-0157-3402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 101-20/63(สร) 21 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2564
12 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแสนสุข
259 ม.9 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 47-1/417(สร) 7 พ.ย. 2560 6 พ.ย. 2563
13 กลุ่มทอผ้าไหมยกดอกบ้านไทรงาม
121 ม.14 ซ.- ถ.- ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ 8-6050-7263
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 69-1/62(สร) 5 มี.ค. 2561 4 มี.ค. 2564
14 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
59 ม.15 ซ.- ถ.- ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 โทรศัพท์ 9-9068-3820
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 78-1/412(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
15 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านคอนสวรรค์
107 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 โทรศัพท์ 8-3365-9658
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 79-2/412(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
16 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโคกสะอาด
57 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทรศัพท์ 8-7060-5575
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 126-6/7(สร) 23 ก.ย. 2561 22 ก.ย. 2564
17 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม บ้านสระ
25 ม.18 ซ.- ถ.- ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ 8-9626-2541
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 107-7/18(สร) 21 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2564
18 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
41 ม.22 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 57-1/196(สร) 7 พ.ย. 2560 6 พ.ย. 2563
19 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก
160 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ 9-0370-6172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตตภัณฑ์จากกก 93-4/7(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
20 กลุ่มผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากเส้นพลาสติก
104 ม.1 ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 46-1/20(สร) 7 พ.ย. 2560 6 พ.ย. 2563
21 กลุ่มผู้ผลิตเครื่องประดับจากกระดูกสัตว์และเขาสัตว์บ้านกระโพ
2/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์ 8-1760-3786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 120-6/68(สร) 23 ก.ย. 2561 22 ก.ย. 2564
22 กลุ่มพัฒนาอาชีพผ้าไหมบ้านเขวาสินรินทร์
115 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1-1/63(สร) 12 ก.ค. 2560 11 ก.ค. 2563
23 กลุ่มแม่บ้านแกใหญ่
186 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-5468-1114
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 76-3/417(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
24 กลุ่มราชาหวาย
11 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-1470-7089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 97-1/19(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
25 กลุ่มสตรีชุมชนหนองบัว-ดองกะเม็ด
25/1 ม.- ซ.- ถ.สุรินทร์ภักดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-1600-8923
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมประคำดีควาย,แชมพูผสมดอกอัญชัน,แชมพูผสมมะกรูด 99-1/92(สร) 21 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2564
26 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตานี
345 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ 8-1422-9743
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64970-1583/7 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
27 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนม่วง
139 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 11-6/63(สร) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
28 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านสวาย
- ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 21-4/18(สร) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
29 กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านโนนก่อ
19 ม.12 ซ.- ถ.- ต.โนน อ.กิ่งอำเภอโนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130 โทรศัพท์ 9-1054-4720
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 125-5/7(สร) 23 ก.ย. 2561 22 ก.ย. 2564
30 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7
1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-1966-9346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 85-7/421(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
31 กลุ่มหัตถกรรมสตรีทอผ้าไหมบ้านสวาย
3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 29-5/17(สร) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
32 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแสนสุข
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 4-4/63(สร) 12 ก.ค. 2560 11 ก.ค. 2563
33 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแสนสุข
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 9-3/18(สร) 12 ก.ค. 2560 11 ก.ค. 2563
34 กลุ่มอาชีพบ้านสองห้อง
121 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ 9-0184-3828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 82-5/412(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
35 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหนองคูณ
64 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ 8-4554-0975
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 81-4/412(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
36 นาง กนกวรรณ ดุนสุข
75 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-1306-6498
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 116-10/421(สร) 23 ก.ย. 2561 22 ก.ย. 2564
37 นาง กฤษดา จำปา
111/2 ม.- ซ.- ถ.ศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-1669-4438
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 53-6/421(สร) 7 พ.ย. 2560 6 พ.ย. 2563
38 นาง กาญจนา พรหมบุตร
202 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์มือถือ 08-9581-9294
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64977-1207/417 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
39 นาง กุลธิดา อินทอง
157(ศูนย์คชศึกษา) ม.13 ซ.- ถ.- ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์ 8-9233-6167
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 119-5/68(สร) 23 ก.ย. 2561 22 ก.ย. 2564
40 นาง แก่นจันทร์ บูรณ์เจริญ
30/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 โทรศัพท์มือถือ 06-3806-7637
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64975-1206/417 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
41 นาง คณิศร ชาวนา
138 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 7-1/18(สร) 12 ก.ค. 2560 11 ก.ค. 2563
42 นาง จรรยา ประดับ
24 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-4460-8794
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 77-4/417(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
43 นาง จรรยา ประดับ
24 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-4460-8794
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 68-18/63(สร) 5 มี.ค. 2561 4 มี.ค. 2564
44 นาง ณัฎฐา ธนุนาจารย์
155 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์มือถือ 06-2739-2436
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 64973-744/421 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
45 นาง ณัฎฐา ธนุนาจารย์
155 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์มือถือ 06-2739-2437
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 64971-452/23 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
46 นาง ณัฏฐา พยอมหอม
280 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-3124-5527
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 102-21/63(สร) 21 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2564
47 นาง ณัฐชัญ มีโชค
231 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 14-9/63(สร) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
48 นาง ณัฐชัญ มีโชค
231 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 6-5119-6895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 23-6/18(สร) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
49 นาง แดด ผิวทอง
35 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 8-2/18(สร) 12 ก.ค. 2560 11 ก.ค. 2563
50 นาง ทองวัน บุญผา
12/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โนน อ.กิ่งอำเภอโนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130 โทรศัพท์ 9-8104-0401
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
เปล
203/2546
เปล 90-1/203(สร) 14 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2564
123

สืบค้นเมื่อ วันที่30 พ.ค. 2563