รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 247 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,854 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมสีธรรมชาติ
39 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 08-7071-9357
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นด้ายใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 1000-9/247(ศก) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
2 กลุ่มกระเช้าเถาวัลย์บ้านห้วยยาง
15 ม.13 ซ.- ถ.- ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 โทรศัพท์มือถือ 09-2894-3099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 1114-12/182(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
3 กลุ่มกระเช้าเถาวัลย์บ้านห้วยยาง
15 ม.13 ซ.- ถ.- ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 โทรศัพท์มือถือ 09-2894-3099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ปูนปั้น
423/2547
ปูนปั้น 1132-3/423(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
4 กลุ่มกระถางดินเผาบ้านตระกวน
123 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 โทรศัพท์มือถือ 08-6209-0274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ดินเผา
1457/2556
กระถางดินเผา 1247-1/1457(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
5 กลุ่มกระเป๋าหนังจระเข้
55 ม.4 ซ.- ถ.- ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 09-8470-1394
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 1219-1/592(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
6 กลุ่มกรีนาร่าไทยแลนด์
99 ม.9 ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 09-0806-5590
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 1171-3/551(ศก) 13 พ.ค. 2562 12 พ.ค. 2565
7 กลุ่มกรีนาร่าไทยแลนด์
99 ม.9 ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 09-0806-5590
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว
1350/2560
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว ชนิดของเหลวข้น 1172-1/1350(ศก) 13 พ.ค. 2562 12 พ.ค. 2565
8 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านไฮเลิง
20 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 โทรศัพท์มือถือ 08-4827-5254
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 1229-114/17(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
9 กลุ่มงานอาชีพเย็บผ้าบ้านหนองแล้ง
161 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 08-8105-1210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1044-53/20(ศก) 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2563
10 กลุ่มงานอาชีพเย็บผ้าบ้านหนองแล้ง
161 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 06-3008-5505
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1205-30/835(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
11 กลุ่มจักสานกระชัง
339 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 08-4929-8645
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1220-37/40(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
12 กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าว
271 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-4960-6632
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1155-33/40(ศก) 25 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2565
13 กลุ่มจักสานกระเป๋าใบเตย
444 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-8263-6392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย
58/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย 1120-39/58(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
14 กลุ่มจักสานเกวียนน้อย
121 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-8263-6392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1122-32/40(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
15 กลุ่มจักสานจากใบตาล
1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-9673-0368
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล
187/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล 1090-8/187(ศก) 26 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2564
16 กลุ่มจักสานตระกร้าหวาย
124 ม.หมู่ 13 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์ 0-9677-6602
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลตภัณฑ์จากหวาย 1192-2/19(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
17 กลุ่มจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
3 ม.13 ซ.- ถ.- ต.โดด อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์มือถือ 08-7381-9911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 1151-60/20(ศก) 25 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2565
18 กลุ่มจักสานตะกร้าบ้านหนองแวง
91 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 โทรศัพท์มือถือ 08-8370-1219
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1194-64/20(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
19 กลุ่มจักสานตะกร้าใส่ของจากเส้นพลาสติก
39 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 08-4830-8067
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1046-55/20(ศก) 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2563
20 กลุ่มจักสานตำบลสำโรงตาเจ็น
183 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-7510-4182
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1048-31/40(ศก) 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2563
21 กลุ่มจักสานบ้านบอน
50 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์มือถือ 09-0035-7509
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1047-30/40(ศก) 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2563
22 กลุ่มจักสานบ้านหนองทับ
81 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-4557-3130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว
351/2560
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว 1112-6/351(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
23 กลุ่มจักสานบ้านหนองทับ
81 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-4557-3130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1102-79/7(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
24 กลุ่มจักสานบ้านหนองทับ
81 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-4557-3130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 1113-11/182(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
25 กลุ่มจักสานบ้านหนองทับ
81 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-4557-3130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 1106-36/195(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
26 กลุ่มจักสานบ้านหนองหว้า
40 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์มือถือ 08-2131-9225
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1084-70/7(ศก) 26 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2564
27 กลุ่มจักสานบ้านหว้าน
50 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์มือถือ 08-2565-8196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1207-86/7(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
28 กลุ่มจักสานบ้านหว้าน
50 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์มือถือ 08-2565-8196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1208-36/40(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
29 กลุ่มจักสานพลาสติกบ้านกลาง
83 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์มือถือ 08-0158-9556
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ตระกร้าเส้นพลาสติก 1238-66/20(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
30 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกแม่บ้านเหล่าเสน
40/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 โทรศัพท์มือถือ 08-9028-3124
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1088-56/20(ศก) 26 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2564
31 กลุ่มจักสานหวาย
151 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 08-4340-6187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 1043-1/19(ศก) 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2563
32 กลุ่มจันทราทิพย์เสื้อผ้าสำเร็จรูปและผ้าพื้นเมือง
215 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 09-8147-1984
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
'ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ 'ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นฝ้าย) 1080-27/835(ศก) 26 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2564
33 กลุ่มชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา
214 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์มือถือ 09-6206-8515
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 1014-14/412(ศก) 28 ส.ค. 2560 27 ส.ค. 2563
34 กลุ่มตระกร้าร้อยรักษ์ภูทอง (ตระกร้าเชือกมัดฟาง)
17 ม.5 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์ 0-9242-6580
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 1191-8/418(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
35 กลุ่มตะกร้าโครงลวด
19 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190 โทรศัพท์มือถือ 08-1579-7389
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 1225-9/418(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
36 กลุ่มตัดเย็บรองเท้า
23 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220 โทรศัพท์มือถือ 09-8612-8248
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
รองเท้าหนังเทียม
596/2559
รองเท้าหนังเทียม 1082-2/596(ศก) 26 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2564
37 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านมะลิวัลย์
22 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 08-7869-2731
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าห่มนวม
202/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืนเส้นใยประดิษฐ์ชนิดไส้ใยสังเคราะห์ 1010-20/202(ศก) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
38 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
94 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220 โทรศัพท์มือถือ 08-8854-6471
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทกางเกงชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1031-22/835(ศก) 28 ส.ค. 2560 27 ส.ค. 2563
39 กลุ่มตีเหล็กบ้านกอย
17/1 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 06-1808-3356
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
มีด
82/2546
มีด ประเภทใช้ในการเกษตร 1200-6/82(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
40 กลุ่มถักกระเป๋าเชือกร่มและหมวกจากเชือกร่มบ้านธาตุ
201 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 09-3398-1080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1152-61/20(ศก) 25 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2565
41 กลุ่มถักโครเชต์
150 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220 โทรศัพท์มือถือ 08-4389-5290
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 1111-41/195(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
42 กลุ่มถักโครเชต์
44 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-8263-6392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 1107-37/195(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
43 กลุ่มถักโครเชต์
119 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220 โทรศัพท์มือถือ 08-5413-6031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 1109-39/195(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
44 กลุ่มถักไหมพรมบ้านหนองไพร
1 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 โทรศัพท์มือถือ 06-4160-3467
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 1108-38/195(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
45 กลุ่มถักไหมพรมบ้านหนองไพร
1 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 โทรศัพท์มือถือ 06-4160-3467
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 1173-6/8(ศก) 13 พ.ค. 2562 12 พ.ค. 2565
46 กลุ่มทอผ้าขาวม้าผ้าพันคอบ้านเขื่อนช้าง
373/1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 06-1595-1853
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 1135-11/247(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
47 กลุ่มทอผ้าขิดบ้านธาตุ
86 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270 โทรศัพท์มือถือ 06-2282-4287
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
สไบ
384/2557
ประเภททอ เส้นใยประดิษฐ์ 1062-15/384(ศก) 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2563
48 กลุ่มทอผ้าขิดสไบ
23 ม.12 ซ.- ถ.- ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 โทรศัพท์มือถือ 09-0365-9205
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1179-13/247(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
49 กลุ่มทอผ้าบ้านเดื่อ
185 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลีกลิ้ง อ.กิ่งอำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 09-1007-3265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 997-38/197(ศก) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
50 กลุ่มทอผ้าบ้านเดื่อ
185 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลีกลิ้ง อ.กิ่งอำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 09-1007-3265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1076-101/63(ศก) 26 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2564
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่23 ก.ย. 2562