รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 391 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเช้าเถาวัลย์บ้านห้วยยาง
15 ม.13 ซ.- ถ.- ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 โทรศัพท์มือถือ 09-2894-3099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 1114-12/182(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
2 กลุ่มกระเช้าเถาวัลย์บ้านห้วยยาง
15 ม.13 ซ.- ถ.- ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 โทรศัพท์มือถือ 09-2894-3099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ปูนปั้น
423/2547
ปูนปั้น 1132-3/423(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
3 กลุ่มกระถางดินเผาบ้านตระกวน
123 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 โทรศัพท์มือถือ 08-6209-0274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ดินเผา
1457/2556
กระถางดินเผา 1247-1/1457(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
4 กลุ่มกระเป๋าหนังจระเข้
55 ม.4 ซ.- ถ.- ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 09-8470-1394
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 1219-1/592(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
5 กลุ่มกรีนาร่า ไทยแลนด์
99 ม.9 ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 09-0806-5590
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 1171-3/551(ศก) 13 พ.ค. 2562 12 พ.ค. 2565
6 กลุ่มกรีนาร่า ไทยแลนด์
99 ม.9 ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 09-0806-5590
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว
1350/2560
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว ชนิดของเหลวข้น 1172-1/1350(ศก) 13 พ.ค. 2562 12 พ.ค. 2565
7 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านไฮเลิง
20 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 โทรศัพท์มือถือ 08-4827-5254
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 1229-114/17(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
8 กลุ่มของที่ระลีกบ้านไพรพัฒนา
98 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 09-3560-1219
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ออมสินจากกะลามะพร้าว 1320-7/8(ศก) 3 ก.ย. 2562 2 ก.ย. 2565
9 กลุ่มเครือข่ายทอผ้าบ้านสำโรง
65/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230 โทรศัพท์มือถือ 09-3057-1085
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าหางกระรอก
16/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1267-16/16(ศก) 3 ก.ย. 2562 2 ก.ย. 2565
10 กลุ่มเครือข่ายทอผ้าบ้านสำโรง
65/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230 โทรศัพท์มือถือ 09-3057-1085
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 1310-57/18(ศก) 3 ก.ย. 2562 2 ก.ย. 2565
11 กลุ่มงานอาชีพเย็บผ้าบ้านหนองแล้ง
161 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 08-8105-1210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1044-53/20(ศก) 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2563
12 กลุ่มงานอาชีพเย็บผ้าบ้านหนองแล้ง
161 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 06-3008-5505
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1205-30/835(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
13 กลุ่มงานอาชีพเย็บผ้าบ้านหนองแล้ง
161 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 08-8105-1210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1425-72/20(ศก) 11 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2566
14 กลุ่มจักสานกระชัง
339 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 08-4929-8645
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1220-37/40(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
15 กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าว
271 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-4960-6632
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1155-33/40(ศก) 25 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2565
16 กลุ่มจักสานกระเป๋าใบเตย
444 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-8263-6392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย
58/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย 1120-39/58(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
17 กลุ่มจักสานเกวียนน้อย
121 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-8263-6392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1122-32/40(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
18 กลุ่มจักสานจากใบตาล
1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-9673-0368
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล
187/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล 1090-8/187(ศก) 26 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2564
19 กลุ่มจักสานตระกร้าหวาย
124 ม. 13 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์ 0-9677-6602
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลตภัณฑ์จากหวาย 1192-2/19(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
20 กลุ่มจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
3 ม.13 ซ.- ถ.- ต.โดด อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์มือถือ 08-7381-9911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 1151-60/20(ศก) 25 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2565
21 กลุ่มจักสานตะกร้าบ้านหนองแวง
91 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 โทรศัพท์มือถือ 08-8370-1219
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1194-64/20(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
22 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านโนน
19 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หว้านคำ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 06-2127-1932
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 1255-11/417(ศก) 3 ก.ย. 2562 2 ก.ย. 2565
23 กลุ่มจักสานตะกร้าใส่ของจากเส้นพลาสติก
39 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 08-4830-8067
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1046-55/20(ศก) 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2563
24 กลุ่มจักสานตำบลสำโรงตาเจ็น
183 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-7510-4182
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1048-31/40(ศก) 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2563
25 กลุ่มจักสานบ้านงิ้ว
9 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์มือถือ 06-2119-1650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1330-93/7(ศก) 3 ก.ย. 2562 2 ก.ย. 2565
26 กลุ่มจักสานบ้านตาโกน
139 ม.13 ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์มือถือ 09-6760-3022
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจากไผ่ 1327-40/40(ศก) 3 ก.ย. 2562 2 ก.ย. 2565
27 กลุ่มจักสานบ้านบอน
50 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์มือถือ 09-0035-7509
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1047-30/40(ศก) 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2563
28 กลุ่มจักสานบ้านหนองทับ
81 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-4557-3130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว
351/2560
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว 1112-6/351(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
29 กลุ่มจักสานบ้านหนองทับ
81 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-4557-3130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1102-79/7(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
30 กลุ่มจักสานบ้านหนองทับ
81 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-4557-3130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 1113-11/182(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
31 กลุ่มจักสานบ้านหนองทับ
81 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-4557-3130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 1106-36/195(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
32 กลุ่มจักสานบ้านหนองหว้า
40 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์มือถือ 08-2131-9225
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1084-70/7(ศก) 26 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2564
33 กลุ่มจักสานบ้านหว้าน
50 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์มือถือ 08-2565-8196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1207-86/7(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
34 กลุ่มจักสานบ้านหว้าน
50 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์มือถือ 08-2565-8196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1208-36/40(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
35 กลุ่มจักสานบ้านหว้าน
50 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์มือถือ 08-2565-8196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1392-101/7(ศก) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
36 กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคล้าหมู่บ้านโนนเชียงสี
163 ซ.- ถ.- ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 06-4189-8053
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า 1399-1/188(ศก) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
37 กลุ่มจักสานพลาสติกบ้านกลาง
83 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์มือถือ 08-0158-9556
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ตระกร้าเส้นพลาสติก 1238-66/20(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
38 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกแม่บ้านเหล่าเสน
40/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 โทรศัพท์มือถือ 08-9028-3124
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1088-56/20(ศก) 26 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2564
39 กลุ่มจักสานหวาย
151 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 08-4340-6187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 1043-1/19(ศก) 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2563
40 กลุ่มจันทราทิพย์เสื้อผ้าสำเร็จรูปและผ้าพื้นเมือง
215 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 09-8147-1984
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
'ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ 'ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นฝ้าย) 1080-27/835(ศก) 26 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2564
41 กลุ่มชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา
214 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์มือถือ 09-6206-8515
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 1014-14/412(ศก) 28 ส.ค. 2560 27 ส.ค. 2563
42 กลุ่มตระกร้าร้อยรักษ์ภูทอง (ตระกร้าเชือกมัดฟาง)
17 ม.5 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์ 0-9242-6580
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 1191-8/418(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
43 กลุ่มตะกร้าโครงลวด
19 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190 โทรศัพท์มือถือ 08-1579-7389
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 1225-9/418(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
44 กลุ่มตัดเย็บรองเท้า
23 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220 โทรศัพท์มือถือ 09-8612-8248
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
รองเท้าหนังเทียม
596/2559
รองเท้าหนังเทียม 1082-2/596(ศก) 26 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2564
45 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านเขวาธะนังใต้
75 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 06-1958-7165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 1368-56/197(ศก) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
46 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
94 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220 โทรศัพท์มือถือ 08-8854-6471
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทกางเกงชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1031-22/835(ศก) 28 ส.ค. 2560 27 ส.ค. 2563
47 กลุ่มตีเหล็ก
70 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 09-8341-6438
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 1274-7/82(ศก) 3 ก.ย. 2562 2 ก.ย. 2565
48 กลุ่มตีเหล็กบ้านกอย
17/1 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 06-1808-3356
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
มีด
82/2546
มีด ประเภทใช้ในการเกษตร 1200-6/82(ศก) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
49 กลุ่มถักกระเป๋าเชือกร่มและหมวกจากเชือกร่มบ้านธาตุ
201 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 09-3398-1080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1152-61/20(ศก) 25 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2565
50 กลุ่มถักโครเชต์
44 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-8263-6392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 1107-37/195(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563