รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 254 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมสีธรรมชาติ
39 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 08-7071-9357
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นด้ายใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 1000-9/247(ศก) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
2 กลุ่มกระเช้าเถาวัลย์บ้านห้วยยาง
15 ม.13 ซ.- ถ.- ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 โทรศัพท์มือถือ 09-2894-3099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 1114-12/182(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
3 กลุ่มกระเช้าเถาวัลย์บ้านห้วยยาง
15 ม.13 ซ.- ถ.- ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 โทรศัพท์มือถือ 09-2894-3099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ปูนปั้น
423/2547
ปูนปั้น 1132-3/423(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
4 กลุ่มกระถางดินเผาบ้านตระกวน
123 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 โทรศัพท์มือถือ 08-6209-0274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
เครื่องปั้นดินเผา
46/2549
ประเภทของประดับตกแต่งและของใช้ 903-4/46(ศก) 3 พ.ค. 2559 2 พ.ค. 2562
5 กลุ่มกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งบ้านนาเหนือ
140 ม.18 ซ.- ถ.- ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 08-9283-3873
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
กระเทียมดอง
285/2547
กระเทียมดอง 931-3/285(ศก) 9 ก.ย. 2559 8 ก.ย. 2562
6 กลุ่มกี่กระตุกบ้านไทร
7/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 โทรศัพท์มือถือ 08-2008-0168
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
เส้นด้ายใยประดิษฐ์ สีเคมี 947-88/63(ศก) 9 ก.ย. 2559 8 ก.ย. 2562
7 กลุ่มงานอาชีพเย็บผ้าบ้านหนองแล้ง
161 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 08-8105-1210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1044-53/20(ศก) 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2563
8 กลุ่มจักสานกระเป๋าใบเตย
444 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-8263-6392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย
58/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย 1120-39/58(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
9 กลุ่มจักสานเกวียนน้อย
121 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-8263-6392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1122-32/40(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
10 กลุ่มจักสานจากใบตาล
1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-9673-0368
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล
187/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล 1090-8/187(ศก) 26 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2564
11 กลุ่มจักสานตะกร้าใส่ของจากเส้นพลาสติก
39 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 08-4830-8067
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1046-55/20(ศก) 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2563
12 กลุ่มจักสานตำบลสำโรงตาเจ็น
183 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-7510-4182
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1048-31/40(ศก) 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2563
13 กลุ่มจักสานบ้านบอน
50 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์มือถือ 09-0035-7509
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1047-30/40(ศก) 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2563
14 กลุ่มจักสานบ้านหนองทับ
81 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-4557-3130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว
351/2560
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว 1112-6/351(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
15 กลุ่มจักสานบ้านหนองทับ
81 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-4557-3130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1102-79/7(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
16 กลุ่มจักสานบ้านหนองทับ
81 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-4557-3130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 1113-11/182(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
17 กลุ่มจักสานบ้านหนองทับ
81 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-4557-3130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 1106-36/195(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
18 กลุ่มจักสานบ้านหนองหว้า
40 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์มือถือ 08-2131-9225
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1084-70/7(ศก) 26 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2564
19 กลุ่มจักสานไม้กวาดจากใยตาลบ้านไฮน้อย
38 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 โทรศัพท์มือถือ 08-0154-3369
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ไม้กวาดใยตาล
440/2547
ไม้กวาดใยตาล 882-2/440(ศก) 3 พ.ค. 2559 2 พ.ค. 2562
20 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกแม่บ้านเหล่าเสน
40/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 โทรศัพท์มือถือ 08-9028-3124
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1088-56/20(ศก) 26 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2564
21 กลุ่มจักสานหวาย
151 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 08-4340-6187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 1043-1/19(ศก) 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2563
22 กลุ่มจันทราทิพย์เสื้อผ้าสำเร็จรูปและผ้าพื้นเมือง
215 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 09-8147-1984
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
'ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ 'ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นฝ้าย) 1080-27/835(ศก) 26 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2564
23 กลุ่มชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา
214 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์มือถือ 09-6206-8515
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 1014-14/412(ศก) 28 ส.ค. 2560 27 ส.ค. 2563
24 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์พานทอง
246 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลีกลิ้ง อ.กิ่งอำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 08-9865-3769
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
24/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 989-13/24(ศก) 9 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
25 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์พานทอง
246 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลีกลิ้ง อ.กิ่งอำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 08-9865-3769
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่ 992-4/184(ศก) 9 ก.ย. 2559 8 ก.ย. 2562
26 กลุ่มตัดเย็บที่นอนปิกนิค
108/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์มือถือ 08-6250-0866
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 866-17/381(ศก) 8 มี.ค. 2559 7 มี.ค. 2562
27 กลุ่มตัดเย็บที่นอนปิกนิค
108/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์มือถือ 08-6250-0866
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 863-17/196(ศก) 8 มี.ค. 2559 7 มี.ค. 2562
28 กลุ่มตัดเย็บที่นอนปิกนิค
108/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์มือถือ 08-6250-0866
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
หมอนอิง
199/2553
หมอนอิง 878-12/199(ศก) 8 มี.ค. 2559 7 มี.ค. 2562
29 กลุ่มตัดเย็บรองเท้า
23 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220 โทรศัพท์มือถือ 09-8612-8248
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
รองเท้าหนังเทียม
596/2559
รองเท้าหนังเทียม 1082-2/596(ศก) 26 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2564
30 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านมะลิวัลย์
22 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 08-7869-2731
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าห่มนวม
202/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืนเส้นใยประดิษฐ์ชนิดไส้ใยสังเคราะห์ 1010-20/202(ศก) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
31 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
94 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220 โทรศัพท์มือถือ 08-8854-6471
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทกางเกงชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1031-22/835(ศก) 28 ส.ค. 2560 27 ส.ค. 2563
32 กลุ่มตุ๊กตาผ้าเช็ดมือบ้านเสียว
106/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 08-2753-3219
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 862-16/196(ศก) 8 มี.ค. 2559 7 มี.ค. 2562
33 กลุ่มถักกระเป๋าเชือกร่มและหมวกจากเชือกร่มบ้านธาตุ
201 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 09-3398-1080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 948-33/195(ศก) 9 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
34 กลุ่มถักโครเชต์
44 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-8263-6392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 1107-37/195(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
35 กลุ่มถักโครเชต์
150 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220 โทรศัพท์มือถือ 08-4389-5290
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 1111-41/195(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
36 กลุ่มถักโครเชต์
119 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220 โทรศัพท์มือถือ 08-5413-6031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 1109-39/195(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
37 กลุ่มถักโครเชต์
150 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220 โทรศัพท์มือถือ 08-4389-5290
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 894-31/195(ศก) 3 พ.ค. 2559 2 พ.ค. 2562
38 กลุ่มถักไหมพรมบ้านหนองไพร
80 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 โทรศัพท์มือถือ 06-4160-3467
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 1108-38/195(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
39 กลุ่มทอผ้าขาวม้าผ้าพันคอบ้านเขื่อนช้าง
373/1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 06-1595-1853
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 1135-11/247(ศก) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
40 กลุ่มทอผ้าขิดบ้านธาตุ
86 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270 โทรศัพท์มือถือ 06-2282-4287
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
สไบ
384/2557
ประเภททอ เส้นใยประดิษฐ์ 1062-15/384(ศก) 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2563
41 กลุ่มทอผ้าบ้านเดื่อ
185 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลีกลิ้ง อ.กิ่งอำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 09-1007-3265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 906-85/63(ศก) 3 พ.ค. 2559 2 พ.ค. 2562
42 กลุ่มทอผ้าบ้านเดื่อ
185 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลีกลิ้ง อ.กิ่งอำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 09-1007-3265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 997-38/197(ศก) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
43 กลุ่มทอผ้าบ้านเดื่อ
185 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลีกลิ้ง อ.กิ่งอำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 09-1007-3265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1076-101/63(ศก) 26 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2564
44 กลุ่มทอผ้าบ้านตราง
44 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-7076-2023
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นด้ายประดิษฐ์ 1096-16/384(ศก) 26 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2564
45 กลุ่มทอผ้าบ้านตราง
44 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-7076-2023
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 995-92/63(ศก) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
46 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนศรีไคล
45/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์มือถือ 09-8115-7835
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
โสร่งทอมือ
924/2557
โสร่งทอมือ 984-12/924(ศก) 9 ก.ย. 2559 8 ก.ย. 2562
47 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองคู
101 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 09-9024-4319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1045-54/20(ศก) 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2563
48 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองคู
101 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 09-9024-4319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1063-41/197(ศก) 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2563
49 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองคูขาม
107 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 โทรศัพท์มือถือ 08-6249-2868
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 910-34/197(ศก) 3 พ.ค. 2559 2 พ.ค. 2562
50 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองฮู
2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.อีเซ อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์ 0-4560-4126
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ผ้าย) 905-38/18(ศก) 3 พ.ค. 2559 2 พ.ค. 2562
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562