รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 228 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,434 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 N & N
43 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทกางเกงชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1465-30/836(อบ) 25 ก.ย. 2558 24 ก.ย. 2561
2 Seppakorn Thai
99 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34280 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้เขียนลาย
620/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้เขียนลาย 1533-4/620(อบ) 29 ธ.ค. 2558 28 ธ.ค. 2561
3 Seppakorn Thai
99 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34280 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย
619/2547
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย 1532-9/619(อบ) 29 ธ.ค. 2558 28 ธ.ค. 2561
4 กลุ่มก้าวหน้าสามัคคี หมู่ที่ 6
20 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
เปล
203/2546
เปล 1517-15/203(อบ) 29 ธ.ค. 2558 28 ธ.ค. 2561
5 กลุ่มเครือข่ายฝ้ายครามบ้านโนนแดง
259 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
กระเป๋าผ้า
417/2547
กระเป๋าผ้า 1527-31/417(อบ) 29 ธ.ค. 2558 28 ธ.ค. 2561
6 กลุ่มเครือข่ายฝ้ายครามบ้านโนนแดง
259 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์เศษผ้า
412/2547
ผลิตภัณฑ์เศษผ้า 1521-61/412(อบ) 29 ธ.ค. 2558 28 ธ.ค. 2561
7 กลุ่มเครือข่ายฝ้ายครามบ้านโนนแดง
259 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2547
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 1524-19/413(อบ) 29 ธ.ค. 2558 28 ธ.ค. 2561
8 กลุ่มเคียงมูลพลังยั่งยืน
234 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ถ่านดูดกลิ่น
180/2549
ชนิดถ่านอัดดูดกลิ่น 1318-4/180(อบ) 20 พ.ค. 2558 19 พ.ค. 2561
9 กลุ่มงานฝีมือศิลปหัตถกรรม
243 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 1768-19/414(อบ) 10 ส.ค. 2560 9 ส.ค. 2563
10 กลุ่มงานฝีมือศิลปะหัตถกรรม
236 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 1329-40/195(อบ) 20 พ.ค. 2558 19 พ.ค. 2561
11 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก
233 ม.13 ซ.- ถ.- ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34110 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 1540-28/972(อบ) 29 ธ.ค. 2558 28 ธ.ค. 2561
12 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านขี้เหล็ก
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1762-84/40(อบ) 10 ส.ค. 2560 9 ส.ค. 2563
13 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก
23 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากเส้นพลาสติก 1759-43/25(อบ) 10 ส.ค. 2560 9 ส.ค. 2563
14 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก
23 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1755-76/20(อบ) 10 ส.ค. 2560 9 ส.ค. 2563
15 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก
23 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 1764-67/195(อบ) 10 ส.ค. 2560 9 ส.ค. 2563
16 กลุ่มเจียระไนพลอยบ้านสร้างมิ่ง หมู่ที่ 13
160 ม.13 ซ.- ถ.- ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์หินสี
1125/2549
ผลิตภัณฑ์หินสี 1440-4/1125(อบ) 25 ก.ย. 2558 24 ก.ย. 2561
17 กลุ่มชุบเงินชุบทอง
93 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 โทรศัพท์ 0-4547-3530
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
เครื่องประดับชุดละคร-นาฏศิลป์
419/2547
ประเภทที่ใช้ในการแสดง 1353-7/419(อบ) 20 พ.ค. 2558 19 พ.ค. 2561
18 กลุ่มทอผ้ากาบบัว
131 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ากาบบัว
13/2557
ผ้ากาบบัว ชนิเส้นใยประดิษฐ์ 1462-93/13(อบ) 25 ก.ย. 2558 24 ก.ย. 2561
19 กลุ่มทอผ้ากาบบัว
138 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ากาบบัว
13/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1365-88/13(อบ) 20 พ.ค. 2558 19 พ.ค. 2561
20 กลุ่มทอผ้าขาวม้า
78 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ขามป้อม อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1372-12/247(อบ) 20 พ.ค. 2558 19 พ.ค. 2561
21 กลุ่มทอผ้าบ้านคำไฮ
26 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 1766-30/381(อบ) 10 ส.ค. 2560 9 ส.ค. 2563
22 กลุ่มทอผ้าบ้านหินโงม
64 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าขิด
15/2557
ผ้าขิด เส้นใยประดิษฐ์ 1444-26/15(อบ) 25 ก.ย. 2558 24 ก.ย. 2561
23 กลุ่มทอผ้าบ้านหินโงม
64 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1450-5/246(อบ) 25 ก.ย. 2558 24 ก.ย. 2561
24 กลุ่มทอผ้าบ้านหินโงม
64 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอาลายขัด เส้นใยผสม 1446-39/18(อบ) 25 ก.ย. 2558 24 ก.ย. 2561
25 กลุ่มทอผ้าบ้านหินโงม
64 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า ชนิดเส้นใยผสม 1474-51/197(อบ) 29 ธ.ค. 2558 28 ธ.ค. 2561
26 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านกุ่ม
14 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1448/2553
ผ้าปูโต๊ะ ชนิดเส้นใยผสม 1452-5/1448(อบ) 25 ก.ย. 2558 24 ก.ย. 2561
27 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านกุ่ม
14 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด เส้นใยผสม 1448-41/18(อบ) 25 ก.ย. 2558 24 ก.ย. 2561
28 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านคันท่าเกวียน
16 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1448/2553
ผ้าปูโต๊ะชนิดเส้นใยผสม 1477-7/1448(อบ) 29 ธ.ค. 2558 28 ธ.ค. 2561
29 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านคันท่าเกวียน
16 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ ชนิดเส้นใยผสม 1475-7/246(อบ) 29 ธ.ค. 2558 28 ธ.ค. 2561
30 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
281 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1470-71/17(อบ) 25 ก.ย. 2558 24 ก.ย. 2561
31 กลุ่มทอผ้าลายดอกผักแว่นศรีสว่าง
119 ม.13 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 1447-40/18(อบ) 25 ก.ย. 2558 24 ก.ย. 2561
32 กลุ่มทอผ้าลายดอกผักแว่นศรีสว่าง
119 ม.13 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก เส้นใยประดิษฐ์ 1449-20/63(อบ) 25 ก.ย. 2558 24 ก.ย. 2561
33 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ (ไม้ตีพริก)
44 ม.13 ซ.- ถ.- ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34110 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 1502-26/45(อบ) 29 ธ.ค. 2558 28 ธ.ค. 2561
34 กลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมบ้านหลักเมือง
319 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 1394-24/196(อบ) 25 ก.ย. 2558 24 ก.ย. 2561
35 กลุ่มพลังสตรี
- ม.8 ซ.- ถ.- ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 1763-66/195(อบ) 10 ส.ค. 2560 9 ส.ค. 2563
36 กลุ่มพลังสตรี
- ม.8 ซ.- ถ.- ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 1773-43/9(อบ) 10 ส.ค. 2560 9 ส.ค. 2563
37 กลุ่มพัฒนาสตรีดอนเจริญ
205 ม.16 ซ.- ถ.- ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าขิด
15/2557
ผ้าขิด ชนิดเส้นใยผสม 1478-29/15(อบ) 29 ธ.ค. 2558 28 ธ.ค. 2561
38 กลุ่มพัฒนาสตรีดอนเจริญ
205 ม.16 ซ.- ถ.- ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด ชนิดเส้นใยผสม 1472-45/18(อบ) 29 ธ.ค. 2558 28 ธ.ค. 2561
39 กลุ่มพัฒนาสตรีดอนเจริญ
205 ม.16 ซ.- ถ.- ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 1512-53/195(อบ) 29 ธ.ค. 2558 28 ธ.ค. 2561
40 กลุ่มพัฒนาสตรีดอนเจริญ
205 ม.16 ซ.- ถ.- ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 1539-27/972(อบ) 29 ธ.ค. 2558 28 ธ.ค. 2561
41 กลุ่มพัฒนาสตรีดอนเจริญ
205 ม.16 ซ.- ถ.- ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า ชนิดเส้นใยผสม 1473-50/197(อบ) 29 ธ.ค. 2558 28 ธ.ค. 2561
42 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านบ้านป่าโมง
46 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1753-94/7(อบ) 10 ส.ค. 2560 9 ส.ค. 2563
43 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าโมง
46 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 1777-44/972(อบ) 10 ส.ค. 2560 9 ส.ค. 2563
44 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าโมง
46 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1757-78/20(อบ) 10 ส.ค. 2560 9 ส.ค. 2563
45 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านศรีสุข หมู่ที่ 2
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 1330-41/195(อบ) 20 พ.ค. 2558 19 พ.ค. 2561
46 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองเม็ก
43/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1370-38/18(อบ) 20 พ.ค. 2558 19 พ.ค. 2561
47 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองเม็ก
43/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ากาบบัว
13/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1364-87/13(อบ) 20 พ.ค. 2558 19 พ.ค. 2561
48 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านหนองขุ่น
82 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2554
ประเภทชุดติดกันชนิด(เส้นใยประดิษฐ์) 1782-5/1450(อบ) 10 ส.ค. 2560 9 ส.ค. 2563
49 กลุ่มพัฒนาอาชีพเสริม
107/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 1349-23/381(อบ) 20 พ.ค. 2558 19 พ.ค. 2561
50 กลุ่มแพทย์แผนไทยตำบลนาพิน
196 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
สมุนไพรอบตัว
666/2553
สมุนไพรอบตัวผสม 1566-5/666(อบ) 29 ธ.ค. 2558 28 ธ.ค. 2561
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ม.ค. 2561