รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 405 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 วิสาหกิจชุมชนชุมชนพอเพียงส่งเสริมหัตถกรรม
319 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 2005-31/196(อบ) 6 มิ.ย. 2561 5 มิ.ย. 2564
2 กลุ่มกระติบข้าวบ้านแก่งโพธิ์
96 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 2234-103/40(อบ) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
3 กลุ่มกระติบข้าวบ้านโนนสว่าง
62 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 2260-7/823(อบ) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
4 กลุ่มกระติบข้าวบ้านโนนสว่าง
62 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 2228-101/20(อบ) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
5 กลุ่มกระติบข้าวบ้านโนนสว่าง
206 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
กระติบข้าว 2245-5/188(อบ) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
6 กลุ่มกระติบข้าวบ้านโนนหลี่
67 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 2299-6/188(อบ) 4 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2565
7 กลุ่มก้าวหน้าสามัคคี
- ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
เปล
203/2546
เปล 2125-19/203(อบ) 19 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2565
8 กลุ่มเกษตรกรบ้านพรานบุญ
67 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 2264-66/197(อบ) 4 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2565
9 กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนรากไม้-ตอไม้
95 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34110 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 2252-1/240(อบ) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
10 กลุ่มงานฝีมือศิลปหัตถกรรม
243 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 1768-19/414(อบ) 10 ส.ค. 2560 9 ส.ค. 2563
11 กลุ่มจักรสาน
69 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 1805-1/188(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
12 กลุ่มจักสาน
180 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 2090-57/972(อบ) 19 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2565
13 กลุ่มจักสาน
180 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 2068-91/20(อบ) 19 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2565
14 กลุ่มจักสาน
43 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 1806-2/188(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
15 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก
233 ม.13 ซ.- ถ.- ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34110 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 2100-49/182(อบ) 19 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2565
16 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก
233 ม.13 ซ.- ถ.- ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34110 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 2072-95/20(อบ) 19 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2565
17 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก
233 ม.13 ซ.- ถ.- ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34110 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 2093-60/972(อบ) 19 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2565
18 กลุ่มจักสานทอเสื่อกก
412/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาเยีย อ.กิ่งอำเภอนาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 2097-46/182(อบ) 19 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2565
19 กลุ่มจักสานทอเสื่อกก
412/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาเยีย อ.กิ่งอำเภอนาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 2094-55/9(อบ) 19 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2565
20 กลุ่มจักสานบ้านป่ายู
36 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาเยีย อ.กิ่งอำเภอนาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 2215-116/7(อบ) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
21 กลุ่มจักสานบ้านป่ายู
36 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาเยีย อ.กิ่งอำเภอนาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 2229-102/20(อบ) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
22 กลุ่มจักสานบ้านสองคอน
39 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 2167-101/40(อบ) 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2565
23 กลุ่มจักสานบ้านหนองเลิงนา
76 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 2166-100/40(อบ) 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2565
24 กลุ่มจักสานบ้านหนองเลิงนา
76 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 2160-113/7(อบ) 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2565
25 กลุ่มจักสานบ้านหนองเลิงนา
76 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 2163-1/19(อบ) 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2565
26 กลุ่มจักสานไม้ไผ่
52 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 2108-96/40(อบ) 19 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2565
27 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้าน
- ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1871-85/40(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
28 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านเกษม
133 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ กระติบข้าว 2298-107/40(อบ) 4 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2565
29 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านขี้เหล็ก
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1762-84/40(อบ) 10 ส.ค. 2560 9 ส.ค. 2563
30 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก
23 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1755-76/20(อบ) 10 ส.ค. 2560 9 ส.ค. 2563
31 กลุ่มช่างไม้
49 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไพบูลย์ อ.กิ่งอำเภอน้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34280 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 2238-36/45(อบ) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
32 กลุ่มชุบเงินชุบทอง
93 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
เครื่องประดับชุดละคร-นาฏศิลป์
419/2547
ประเภทที่ใช้ในการแสดง 2085-13/419(อบ) 19 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2565
33 กลุ่มไซดักกุ้ง
54 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34220 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 2168-11/184(อบ) 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2565
34 กลุ่มดอกไม้จันทร์
17 ม.16 ซ.- ถ.- ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34220 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 2221-60/9(อบ) 30 ก.ย. 2562 29 ก.ย. 2565
35 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
177 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 1831-27/196(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
36 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
177 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 1834-21/413(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
37 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
177 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 1829-83/412(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
38 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 2076-10/24(อบ) 19 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2565
39 กลุ่มตะกร้าพลาสติกอุดมทรัพย์
18 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1809-82/20(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
40 กลุ่มตัดเย็บเศษผ้า ม.๑๑
233 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 1823-77/412(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
41 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านขามป้อม
30 ม.14 ซ.- ถ.- ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทกางเกงชนิดเส้นใยผสม 2175-68/835(อบ) 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2565
42 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป บ้านคำขวาง
68 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ากาบบัว
13/2557
ผ้ากาบบัว ชนิดเส้นใยผสม 2049-103/13(อบ) 13 มี.ค. 2562 12 มี.ค. 2565
43 กลุ่มทองคำสิ่งประดิษฐ์
485 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 2080-77/195(อบ) 19 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2565
44 กลุ่มทองคำสิ่งประดิษฐ์
485 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 2075-9/24(อบ) 19 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2565
45 กลุ่มทองคำสิ่งประดิษฐ์
485 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 2129-14/422(อบ) 19 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2565
46 กลุ่มทองคำสิ่งประดิษฐ์
485 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 2123-18/410(อบ) 19 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2565
47 กลุ่มทอตัดเย็บบ้านบัวงาม
168 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 2156-31/247(อบ) 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2565
48 กลุ่มทอตัดเย็บบ้านบัวงาม
168 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 2290-32/246(อบ) 4 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2565
49 กลุ่มทอผ้า
- ม.7 ซ.- ถ.- ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ากาบบัว
13/2557
ผ้ากาบบัว ชนิดเส้นใยผสม 2146-105/13(อบ) 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2565
50 กลุ่มทอผ้า
- ม.7 ซ.- ถ.- ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า ชนิดเส้นใยผสม 2152-60/197(อบ) 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2565
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563