รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 129 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มงานฝีมือศิลปหัตถกรรม
243 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 1768-19/414(อบ) 10 ส.ค. 2560 9 ส.ค. 2563
2 กลุ่มจักรสาน
69 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 1805-1/188(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
3 กลุ่มจักสาน
43 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 1806-2/188(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
4 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้าน
- ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1871-85/40(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
5 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านขี้เหล็ก
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1762-84/40(อบ) 10 ส.ค. 2560 9 ส.ค. 2563
6 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก
23 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากเส้นพลาสติก 1759-43/25(อบ) 10 ส.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
7 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก
23 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1755-76/20(อบ) 10 ส.ค. 2560 9 ส.ค. 2563
8 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก
23 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 1764-67/195(อบ) 10 ส.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
9 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
177 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 1831-27/196(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
10 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
177 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 1834-21/413(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
11 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
177 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 1829-83/412(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
12 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
177 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป 1818-49/25(อบ) 4 ธ.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
13 กลุ่มดาวรุ่งกระเป๋าถัก
15 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 1840-71/195(อบ) 4 ธ.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
14 กลุ่มตะกร้าพลาสติกอุดมทรัพย์
18 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 1859-34/182(อบ) 4 ธ.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
15 กลุ่มตะกร้าพลาสติกอุดมทรัพย์
18 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1809-82/20(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
16 กลุ่มตัดเย็บเศษผ้า ม.๑๑
233 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 1823-77/412(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
17 กลุ่มทอผ้าบ้านคำไฮ
26 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 1766-30/381(อบ) 10 ส.ค. 2560 9 ส.ค. 2563
18 กลุ่มทอเสื่อกก
15 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1793-105/7(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
19 กลุ่มทอเสื่อกก บ้านหนองสองห้อง หมู่ 5
87 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1787-99/7(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
20 กลุ่มทอเสื่อบ้านเซเป็ด
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1791-103/7(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
21 กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์ใต้ หมู่ที่ 28
41 ม.28 ซ.- ถ.- ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย
58/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย 1799-25/58(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
22 กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์ใต้ หมู่ที่ 28
41 ม.28 ซ.- ถ.- ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1784-96/7(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
23 กลุ่มทอเสื่อบ้านเล้ากลาง
51 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1797-109/7(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
24 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านโนนบ่อแบง
99 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 1833-29/196(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
25 กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอเสื่อใบเตย
93 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย
58/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย 1801-27/58(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
26 กลุ่มพลังสตรี
- ม.8 ซ.- ถ.- ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 1763-66/195(อบ) 10 ส.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
27 กลุ่มพลังสตรี
- ม.8 ซ.- ถ.- ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 1773-43/9(อบ) 10 ส.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
28 กลุ่มพอเพียง
65 ม.10 ซ.- ถ.- ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1786-98/7(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
29 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านบ้านป่าโมง
46 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1753-94/7(อบ) 10 ส.ค. 2560 9 ส.ค. 2563
30 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าโมง
46 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 1777-44/972(อบ) 10 ส.ค. 2560 9 ส.ค. 2563
31 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าโมง
46 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1757-78/20(อบ) 10 ส.ค. 2560 9 ส.ค. 2563
32 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านหนองขุ่น
82 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2554
ประเภทชุดติดกันชนิด(เส้นใยประดิษฐ์) 1782-5/1450(อบ) 10 ส.ค. 2560 9 ส.ค. 2563
33 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านหนองขุ่น
82 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 1826-80/412(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
34 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
78 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 1824-78/412(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
35 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านอ่างศิลา
29 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1875-89/40(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
36 กลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมบ้านคำไหล
73 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1790-102/7(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
37 กลุ่มไม้กวาดเซ็นตาล
153 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ไม้กวาดใยตาล
440/2547
ไม้กวาดใยตาล 1772-10/440(อบ) 10 ส.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
38 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านหนองแสงใหญ่
177 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 1853-49/9(อบ) 4 ธ.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
39 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านหนองแสงใหญ่
177 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 1868-43/182(อบ) 4 ธ.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
40 กลุ่มเย็บผ้าห่มพรมเช็ดเท้า
262 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 1822-76/412(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
41 กลุ่มเย็บผ้าห่มพรมเช็ดเท้า
262 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ปลอกผ้าห่มนวม
784/2553
ประเภททำจากเศษผ้าทอ 1781-34/784(อบ) 10 ส.ค. 2560 9 ส.ค. 2563
42 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านหนองเป็ด
72 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1872-86/40(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
43 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตุ๊กตาจากเชือกปอ
39 ม.6 ซ.- ถ.- ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือกปอ
185/2546
ผลิตภัณฑ์จากเชือกปอ 1804-8/185(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
44 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านหนองหลัก
27 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 1830-84/412(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
45 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเสื่อพับจากกก
89 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1794-106/7(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
46 กลุ่มสตรีเย็บผ้าห่มพรมเช็ดเท้า ม.๔
36 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 1825-79/412(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
47 กลุ่มสัมมาชีพทอผ้าพรมเช็ดเท้า
2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาเรือง อ.กิ่งอำเภอนาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 1827-81/412(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
48 กลุ่มสัมมาชีพผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่
22 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1874-88/40(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
49 กลุ่มสัมมาชีพศิลป์ประดิษฐ์บ้านไร่ดง
158 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1812-85/20(อบ) 4 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2563
50 กลุ่มสัมมาชีพศิลป์ประดิษฐ์บ้านไร่ดง
158 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากเส้นพลาสติก 1814-45/25(อบ) 4 ธ.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
123

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562