รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยภูมิ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 208 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,854 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเครือข่ายทอผ้าตำบลส้มป่อย
205 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63230-4359/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
2 กลุ่มจักสานไม้ไผ่(มวยนึ่งข้าว)
46 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 64550-896/40 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
3 กลุ่มเจริญสุข 1
87 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 8-1069-5338
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
งานประดิษฐ์จากเศษผ้า 91-4/412(ชย) 20 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2564
4 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
139 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ 8-9862-1180
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด
968/2559
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด 92-1/968(ชย) 20 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2564
5 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
139 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ 8-9862-1180
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
66/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน 93-1/66(ชย) 20 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2564
6 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านกันกงประชารัฐ กทบ.
199 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์มือถือ 08-2130-1719
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64992-1211/417 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
7 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านกันกงประชารัฐ กทบ.
199 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์มือถือ 08-2130-1719
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กชาย
839/2554
กางเกง (เส้นใยประดิษฐ์) 64817-93/839 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
8 กลุ่มทอผ้าขาวม้า หมู่ที่ ๒
135 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63796-2926/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
9 กลุ่มทอผ้าฉิมริมบึง
107 ม.13 ซ.- ถ.- ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 8-1977-3591
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 106-4/197(ชย) 9 พ.ย. 2561 8 พ.ย. 2564
10 กลุ่มทอผ้าฉิมริมบึง
107 ม.13 ซ.- ถ.- ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 8-1977-3591
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 105-4/247(ชย) 9 พ.ย. 2561 8 พ.ย. 2564
11 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนแดง
226 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-9626-2227
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 78-9/17(ชย) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
12 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบะเสียว
84/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองฉิม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 9-1025-4501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 34-6/7(ชย) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
13 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จักสาน
217 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 8-7132-5284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 94-11/7(ชย) 20 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2564
14 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จักสาน
217 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 8-7132-5284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 95-2/40(ชย) 20 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2564
15 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จักสาน
217 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 8-7132-5284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 107-13/7(ชย) 9 พ.ย. 2561 8 พ.ย. 2564
16 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
152 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 6-3786-9685
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 9-1/412(ชย) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
17 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 8-6264-3332
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 10-2/412(ชย) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
18 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าและไม้ไผ่
16 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 0-4481-1316
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ
949/2558
ประเภททำจากไม้ 64552-192/949 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
19 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าและไม้ไผ่
16 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 0-4481-1316
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
ประเภททำจากไม้ 64553-217/951 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
20 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งเสมียนตรา
116 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์มือถือ 09-6991-7418
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64818-2962/18 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
21 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่นาดี
3/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 65138-270/418 8 ธ.ค. 2560 7 ธ.ค. 2563
22 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่นาดี
3/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 65137-682/412 8 ธ.ค. 2560 7 ธ.ค. 2563
23 กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์การเกษตรภูเขียว (บ้านมูลกระบือ)
86/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 9-6768-2921
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
น้ำมะเม่า
486/2556
น้ำมะเม่า 158-2/486(ชย) 10 ก.ค. 2562 9 ก.ค. 2565
24 กลุ่มไร่วิมานดิน
246 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 6-1028-5228
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62-6/15(ชย) 24 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2564
25 กลุ่มไร่วิมานดิน
246 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 6-1028-5228
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64-2/246(ชย) 24 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2564
26 กลุ่มไร่วิมานดิน
246 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 6-1028-5228
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 68-2/414(ชย) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
27 กลุ่มไร่วิมานดิน
246 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 6-1028-5228
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
หมอนขวาน
198/2546
หมอนขวาน 69-1/198(ชย) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
28 กลุ่มไร่วิมานดิน
246 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 6-1028-5228
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 70-1/381(ชย) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
29 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพหนองตาไก้
257 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64089-4415/17 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
30 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกกบ้านโสก หมู่12
184 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ 8-8048-6353
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 7-1/7(ชย) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
31 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกกบ้านโสก หมู่12
184 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ 8-8048-6353
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 86-3/247(ชย) 20 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2564
32 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขว้าพัฒนา 1
56 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-4037-6751
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 109-11/17(ชย) 9 พ.ย. 2561 8 พ.ย. 2564
33 กลุ่มศิลปะประดิษฐ์
68 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 8-1075-3261
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 90-3/196(ชย) 20 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2564
34 กลุ่มส่งเสริมฝึกหัดอาชีพสตรีแปรรูปผ้าพื้นเมือง
22/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 9-9365-2629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 82-3/246(ชย) 20 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2564
35 กลุ่มส่งเสริมฝึกหัดอาชีพสตรีแปรรูปผ้าพื้นเมือง
22/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 8-6084-6774
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 17-2/17(ชย) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
36 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองบัวเพวัง
30 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63133-2878/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
37 กลุ่มสตรีบ้านประชาสามัคคี
128 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 8-9585-4802
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 160-9/15(ชย) 10 ก.ค. 2562 9 ก.ค. 2565
38 กลุ่มสตรีพัฒนา
380 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 โทรศัพท์ 6-2291-0127
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 28-3/412(ชย) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
39 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าเจริญ
555 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-9845-2230
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 125-7/18(ชย) 4 ก.พ. 2562 3 ก.พ. 2565
40 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าพลังใหม่
99 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63712-4390/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
41 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านประชาสามัคคี
128 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63799-4399/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
42 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองบัวเพวัง ม.4
27 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ 8-1065-4601
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 75-1/197(ชย) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
43 กลุ่มสมุนไพรแม่สำรวย
106/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 โทรศัพท์ 8-0732-1649
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 175-2/176(ชย) 10 ก.ค. 2562 9 ก.ค. 2565
44 กลุ่มสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกสามสวนเหนือ
307 ม.4 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 8-1282-1679
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 136-6/20(ชย) 25 เม.ย. 2562 24 เม.ย. 2565
45 กลุ่มหัตถกรรมสิ่งทอบ้านปรางค์กู่
185 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 โทรศัพท์ 9-8324-2981
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 123-24/17(ชย) 4 ก.พ. 2562 3 ก.พ. 2565
46 กลุ่มไหมออร์แกนิกส์บ้านเขว้า
49 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63808-4402/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
47 กลุ่มอาชีพทอเสื่อ
64 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 8-4473-2678
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 33-5/7(ชย) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
48 กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160 โทรศัพท์ 9-3319-7178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 8-2/7(ชย) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
49 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์รากไม้ประดิษฐ์
83 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36220 โทรศัพท์ 9-2885-5242
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 138-1/45(ชย) 25 เม.ย. 2562 24 เม.ย. 2565
50 กลุ่มอาชีพผ้าห่มทอมือบ้านเหมือดแอ่
3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 โทรศัพท์ 8-9227-2763
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 165-8/197(ชย) 10 ก.ค. 2562 9 ก.ค. 2565
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่23 ก.ย. 2562