รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยภูมิ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 342 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,456 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กุหลาบ ทองพูล
67 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 8-1321-6319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 44-7/418(ชย) 11 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2561
2 ทองมาก กองโฮม
144/2 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 8-5631-1890
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน
353/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน 47-1/353(ชย) 11 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2561
3 กลุ่มเครือข่ายทอผ้าตำบลส้มป่อย
205 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63230-4359/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
4 กลุ่มจักสานไม้ไผ่(มวยนึ่งข้าว)
46 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 64550-896/40 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
5 กลุ่มตะกร้าโครงเหล็กเชือกมัดฟาง
683 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 โทรศัพท์ 8-1266-6149
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 6-5/418(ชย) 19 มิ.ย. 2560 18 ก.ย. 2561
6 กลุ่มตะกร้าสานเชือก
91 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 8-9722-9557
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 4-3/418(ชย) 19 มิ.ย. 2560 18 ก.ย. 2561
7 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านกันกงประชารัฐ กทบ.
199 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์มือถือ 08-2130-1719
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64992-1211/417 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
8 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านกันกงประชารัฐ กทบ.
199 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์มือถือ 08-2130-1719
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กชาย
839/2554
กางเกง (เส้นใยประดิษฐ์) 64817-93/839 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
9 กลุ่มทอผ้าขาวม้า หมู่ที่ ๒
135 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63796-2926/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
10 กลุ่มทอผ้าขิดมัดหมี่นครกาหลง
14 ม.11 ซ.- ถ.- ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ 0-4484-8563
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62724-411/15 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
11 กลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกระมังบ้านหนองหอย
136 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 58338-4125/17 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
12 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนแดง
226 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-9626-2227
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 78-9/17(ชย) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
13 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบะเสียว
84/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองฉิม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 9-1025-4501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 34-6/7(ชย) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
14 กลุ่มโนนสนสิ่งประดิษฐ์
9 ม.22 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 โทรศัพท์ 8-7870-2130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าต่วน 16-6/25(ชย) 19 มิ.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
15 กลุ่มเบญจาเนคไท ผ้าไทย
739 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 0-4481-1316
เนกไท
833/2554
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 62719-40/833 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
16 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ของคนพิการ
435 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 62716-1133/197 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
17 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 8-6264-3332
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 10-2/412(ชย) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
18 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
152 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 6-3786-9685
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 9-1/412(ชย) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
19 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
119 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 64993-347/615 3 ก.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
20 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ บ้านโนนสวนปอ
222 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 61456-1125/197 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
21 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านโนนสวนปอ
222 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62720-528/247 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
22 กลุ่มผ้าไหมบ้านเขว้า
24/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 59696-2777/18 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
23 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าและไม้ไผ่
16 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 0-4481-1316
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ
949/2558
ประเภททำจากไม้ 64552-192/949 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
24 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าและไม้ไผ่
16 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 0-4481-1316
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
ประเภททำจากไม้ 64553-217/951 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
25 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำขนมบ้านหลุบคา
50 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 60904-175/1038 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
26 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งเสมียนตรา
116 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์มือถือ 09-6991-7418
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64818-2962/18 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
27 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งเสมียนตรา
116 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์มือถือ 09-6991-7418
ผลิตภัณฑ์ใบยางพารา
358/2547
ผลิตภัณฑ์ใบยางพารา 64990-21/358 3 ก.ค. 2560 18 ก.ย. 2561
28 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่นาดี
3/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 65138-270/418 8 ธ.ค. 2560 7 ธ.ค. 2563
29 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่นาดี
3/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 65137-682/412 8 ธ.ค. 2560 7 ธ.ค. 2563
30 กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์การเกษตรภูเขียว (บ้านมูลกระบือ)
86/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 0-4481-1316
น้ำมะเม่า
486/2556
ชนิดน้ำมะเม่าปรุง 59137-38/486 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
31 กลุ่มไร่วิมานดิน
246 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 6-1028-5228
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64-2/246(ชย) 24 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2564
32 กลุ่มไร่วิมานดิน
246 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 6-1028-5228
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 68-2/414(ชย) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
33 กลุ่มไร่วิมานดิน
246 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 6-1028-5228
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
หมอนขวาน
198/2546
หมอนขวาน 69-1/198(ชย) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
34 กลุ่มไร่วิมานดิน
246 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 6-1028-5228
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 70-1/381(ชย) 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2564
35 กลุ่มไร่วิมานดิน
246 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 6-1028-5228
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62-6/15(ชย) 24 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2564
36 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพหนองตาไก้
257 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64089-4415/17 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
37 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกกบ้านโสก หมู่12
184 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ 8-8048-6353
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 7-1/7(ชย) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
38 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าไหมอุดมพร
868 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 60709-4248/17 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
39 กลุ่มส่งเสริมฝึกหัดอาชีพสตรีแปรรูปผ้าพื้นเมือง
22/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 8-6084-6774
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 17-2/17(ชย) 15 ส.ค. 2560 14 ส.ค. 2563
40 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโนนสวนปอ
222/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 61455-1124/197 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
41 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโปร่งคลอง
100 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 58529-4140/17 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
42 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองบัวเพวัง
30 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63133-2878/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
43 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองบัวเพวัง
30 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62723-4331/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
44 กลุ่มสตรีพัฒนา
380 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 โทรศัพท์ 6-2291-0127
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 28-3/412(ชย) 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
45 กลุ่มสตรีพัฒนาผ้าไหมบ้านเขว้า
301/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 58924-2683/18 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
46 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าไหมบูรพาชัย
111 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 0-4489-1359
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 58530-2622/18 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
47 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าเจริญ
555 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 58856-2669/18 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
48 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าพลังใหม่
99 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63712-4390/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
49 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโนนแต้
95 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62733-4335/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
50 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านประชาสามัคคี
128 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 0-4481-1316
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63799-4399/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ก.ค. 2561