รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 204 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,577 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกยกลาย
36 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9361-6261
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 515-28/417(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
2 กลุ่มจักรสานจากไม้ไผ่ บ้านน้ำท่วม
63 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์มือถือ 09-8172-5299
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 677-22/40(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
3 กลุ่มจักสานกกบ้านนาหมอม้า
174 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8605-8465
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 653-47/7(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
4 กลุ่มจักสานกระติบข้าวบ้านนาวัด
72 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาวัง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์มือถือ 06-2609-3799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 676-33/20(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
5 กลุ่มจักสานกระติบข้าวบ้านนาวัด
72 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาวัง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์มือถือ 06-2609-3799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก (กล่องทิชชู) 638-3/418(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
6 กลุ่มจักสานชัยมงคล
140 ม.18 ซ.- ถ.- ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-9025-2075
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 502-20/20(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
7 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก
99 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์ 0-9730-4616
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 543-21/20(อจ) 9 พ.ค. 2562 8 พ.ค. 2565
8 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก ม.5
59 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เหล่าพรวน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8606-3564
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 673-30/20(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
9 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านโคกพระ ม.10
119 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-8072-2698
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 544-22/20(อจ) 9 พ.ค. 2562 8 พ.ค. 2565
10 กลุ่มจักสานบ้านนาหมอม้า
175 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-6304-9878
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 652-46/7(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
11 กลุ่มจักสานไม้ไผ่
95 ม.14 ซ.- ถ.- ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-9308-0233
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 678-23/40(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
12 กลุ่มจักสานหมวกไม้ไผ่
136 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาเวียง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์มือถือ 09-8589-0395
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 679-24/40(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
13 กลุ่มจักสานหมวกไม้ไผ่
46 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์มือถือ 09-3350-9199
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 668-21/40(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
14 กลุ่มจักสานหมวกไม้ไผ่
136 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์มือถือ 09-8589-0395
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม (หมวก) 583-1/615(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
15 กลุ่มจักสานแห
35 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์มือถือ 09-2417-2556
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก (ตาข่ายใส่ขัน) 635-1/418(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
16 กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟางบ้านหนองนกหอ
19 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดงมะยาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์มือถือ 09-5349-4431
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 646-5/418(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
17 กลุ่มตะกร้าพลาสติก ม.5 บ.บูรพา
36 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์ 0-8983-2734
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 670-27/20(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
18 กลุ่มตะกร้าพลาสติก หมู่ 1 ตำบลนาหว้า
199 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์มือถือ 08-5775-2652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 669-26/20(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
19 กลุ่มตะกร้าพลาสติกบ้านนาโพธิ์
126 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาวัง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8029-4247
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 674-31/20(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
20 กลุ่มตะกร้าไม้ไผ่
119 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-8195-5025
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
จักสานไม้ไผ่ 680-25/40(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
21 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ม.7
3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8626-3253
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 540-18/835(อจ) 19 เม.ย. 2562 18 เม.ย. 2565
22 กลุ่มถักโครเช
116 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์ 0-8237-5412
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 509-20/195(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
23 กลุ่มทอกกดงใหญ่
98 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์มือถือ 06-1129-2544
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก(เสื่อกก) 662-56/7(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
24 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกกลาง
126 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 โทรศัพท์มือถือ 06-5530-9315
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 559-6/196(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
25 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านวินัยดี หมู่ที่ 4
2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-8576-4988
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 489-25/246(อจ) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
26 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านตาดใหญ่
10/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8436-9154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ(เส้นใยประดิษฐ์(เรยอน)) 525-27/246(อจ) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
27 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านตาดใหญ่
10/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8436-9154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 528-42/17(อจ) 18 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2565
28 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านตาดใหญ่
10/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์มือถือ 08-4369-1545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยผสม 605-2/62(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
29 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านตาดใหญ่
10/1 ม.7 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์มือถือ 08-4369-1545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 598-34/18(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
30 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
18 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-9085-4850
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ(เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย)) 533-2/247(อจ) 19 เม.ย. 2562 18 เม.ย. 2565
31 กลุ่มทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
360 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-9615-6161
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 518-15/835(อจ) 10 ก.ค. 2561 9 ก.ค. 2564
32 กลุ่มทอเสื่อกก
58 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์มือถือ 08-5304-5547
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 656-50/7(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
33 กลุ่มทอเสื่อกก
68 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์มือถือ 08-2140-0150
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 660-54/7(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
34 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านคำไผ่
10 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์มือถือ 08-5772-3658
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 657-51/7(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
35 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านป่าติ้ว
140 ม.6 ซ.- ถ.- ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์มือถือ 08-7825-7935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 658-52/7(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
36 กลุ่มทอเสื่อกกยกลายขิดและแปรรูปบ้านหัวตะพาน
58/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8312-4679
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 560-7/196(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
37 กลุ่มทอเสื่อกกยกลายขิดและแปรรูปบ้านหัวตะพาน
58/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์มือถือ 08-3124-6791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 661-55/7(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
38 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิด
85 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์มือถือ 08-2297-3386
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณจากกก 659-53/7(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
39 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบ้านเวียงหลวง
64 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9169-7575
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 475-40/7(อจ) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
40 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบ้านเวียงหลวง
64 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9169-7575
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 476-41/7(อจ) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
41 กลุ่มทอเสื่อกกและผือบ้านวินัยดี
110 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-8857-1706
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 504-19/40(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
42 กลุ่มทอเสื่อกกและผือบ้านวินัยดี
110 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-8857-1706
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 520-44/7(อจ) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
43 กลุ่มทอเสื่อกกหนองสามสี หมู่ 1
7 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์มือถือ 09-3380-7335
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 655-49/7(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
44 กลุ่มแปรรูปจากสิ่งประดิษฐ์ไม้
40 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์มือถือ 06-1110-4481
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ย่าม
609/2547
ย่าม 576-2/609(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
45 กลุ่มแปรรูปผ้าขาวม้านุชบา
100 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาแต้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8725-7981
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 536-31/417(อจ) 19 เม.ย. 2562 18 เม.ย. 2565
46 กลุ่มแปรรูปสิ่งประดิษฐ์ไม้
40 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8791-2514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 483-15/40(อจ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
47 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากริบบิ้น
67 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-6532-8629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 578-2/972(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
48 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
17 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์มือถือ 09-3257-9654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 671-28/20(อจ) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
49 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าครอสติสและผลิตภัณฑ์โครเชน์
10 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8073-2914
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 507-18/195(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
50 กลุ่มผลิตเสื่อกก ม.1 บ้านนาหมอม้า
35 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8723-9191
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 498-43/7(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่30 พ.ค. 2563