รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 72 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,434 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าถักโครเชต์
60 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์ 0-9560-1764
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 461-17/195(อจ) 29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2562
2 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านดงคำเดือย
60 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-9332-4434
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 473-17/20(อจ) 18 พ.ค. 2560 17 พ.ค. 2563
3 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8436-9154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 454-14/835(อจ) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
4 กลุ่มตาฮักถักทอ
121/181 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8171-8660
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 433-13/195(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
5 กลุ่มถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม
77 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์ 0-8847-5341
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 409-12/195(อจ) 19 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2561
6 กลุ่มทอผ้าบ้านโค้งอร่าม
177 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8994-7419
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ 426-21/246(อจ) 24 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2561
7 กลุ่มทอผ้าบ้านนิคมแปลง 2
62/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8073-1153
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าขาวม้า
197/2552
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 375-47/197(อจ) 22 ม.ค. 2558 21 ม.ค. 2561
8 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
69 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8994-7759
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าขิด
15/2557
เส้นใยผสม 381-11/15(อจ) 16 มิ.ย. 2558 15 มิ.ย. 2561
9 กลุ่มทอเสื่อกกมัดหมี่
84 ม.15 ซ.- ถ.- ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8312-4427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 447-27/18(อจ) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
10 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบ้านเวียงหลวง
64 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9513-2427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 474-39/7(อจ) 18 พ.ค. 2560 17 พ.ค. 2563
11 กลุ่มทอเสื่อกกและผ้าขาวม้าบ้านดงมะยาง ม.1
61 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงมะยาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8812-6530
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าขาวม้า
197/2552
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 379-49/197(อจ) 22 ม.ค. 2558 21 ม.ค. 2561
12 กลุ่มทำไม้กวาด ม. 6
95 ม.6 ซ.- ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8624-8189
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 382-6/9(อจ) 16 มิ.ย. 2558 15 มิ.ย. 2561
13 กลุ่มบ้านนาสีดา
33 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-9817-6811
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 434-14/195(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
14 กลุ่มแปรรูปสิ่งประดิษฐ์ไม้
40 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8791-2514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน 466-1/1444(อจ) 17 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2563
15 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
121 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8725-5904
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่ 421-7/184(อจ) 24 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2561
16 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคำพระ ม.2
103 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8847-9671
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
กระเป๋าจากเส้นพลาสติก 471-16/20(อจ) 18 พ.ค. 2560 17 พ.ค. 2563
17 กลุ่มแม่บ้านทอผ้ามัดหมี่บ้านผึ้ง
59 ม.4 ซ.- ถ.- ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 โทรศัพท์ 8-5633-7914
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าขาวม้า
197/2552
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 378-48/197(อจ) 22 ม.ค. 2558 21 ม.ค. 2561
18 กลุ่มแม่บ้านทอผ้ามัดหมี่บ้านผึ้ง หมู่ที่ 4
14 ม.4 ซ.- ถ.- ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 โทรศัพท์ 0-8563-3791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 390-10/195(อจ) 16 มิ.ย. 2558 15 มิ.ย. 2561
19 กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกยกลาย
36 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8563-2402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทผลิตภัณฑ์จากกก 455-37/7(อจ) 29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2562
20 กลุ่มเยาวชนบ้านหนองหิน
31 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8214-1299
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 429-1/410(อจ) 24 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2561
21 กลุ่มรองเท้ายางรถยนต์
93 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8483-3608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ยางรถ
795/2548
ผลิตภัณฑ์ยางรถ 441-3/795(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
22 กลุ่มวิไลหมอนขิด
55 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8744-0014
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
หมอนขวาน
198/2546
หมอนขวาน 436-4/198(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
23 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า
52 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8846-5655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทชุดติดกันชนิดเส้นใยธรรมชาติ 453-13/835(อจ) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
24 กลุ่มสตรีทอผ้า หมู่ที่ 3 บ้านโสกใหญ่
108 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8542-5640
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า 423-52/197(อจ) 24 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2561
25 กลุ่มสตรีทอผ้าคึมใหญ่
138 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-9954-9368
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 442-12/835(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
26 กลุ่มสตรีทอผ้าคึมใหญ่
138 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-9954-9368
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 449-53/197(อจ) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
27 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาผาง หมู่ที่ 6
26 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8900-5450
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยธรรมชาติ 422-51/197(อจ) 24 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2561
28 กลุ่มสตรีทอผ้าโบราณ
63 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8287-0386
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 435-15/195(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
29 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบ้านโสกสว่าง
38/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8495-8403
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยธรรมชาติ 380-50/197(อจ) 16 มิ.ย. 2558 15 มิ.ย. 2561
30 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหัวดง 2
20 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8215-0730
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วนอบสมุนไพร(ไอโอดีน) 385-5/1(อจ) 16 มิ.ย. 2558 15 มิ.ย. 2561
31 กลุ่มสยามล
782 ม.16 ซ.- ถ.- ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8179-0464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 408-11/195(อจ) 19 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2561
32 นาง กมลวรรณ บัวลา
121 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8079-6151
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 417-5/45(อจ) 24 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2561
33 นาง นรินทร์ กุระจินดา
97 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8608-0375
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ดอกไม้ผ้าใยบัว 440-1/413(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
34 นาง มนฤดี ฉวีรักษ์
131 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-9858-5109
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 428-3/381(อจ) 24 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2561
35 นาง ศุภสุตา สาระพันธ์รุ่งโรจน์
38 ม.4 ซ.- ถ.- ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8704-2197
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะ 396-1/115(อจ) 16 มิ.ย. 2558 15 มิ.ย. 2561
36 นาง สงวน นาเวียง
39 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์ 0-9307-4238
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 446-26/18(อจ) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
37 นาง สมพาน ลาภมาก
52/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8922-6145
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 460-16/195(อจ) 29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2562
38 นาง เสวียน สุขจันทร์
288/308 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-4545-2067
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 376-10/835(อจ) 22 ม.ค. 2558 21 ม.ค. 2561
39 นางสาว จรรยา สิงหา
156 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9188-5886
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ ชนิดเส้นใยผสม 467-5/836(อจ) 17 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2563
40 นางสาว เดือนฉาย มาระแสง
15 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8616-3274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 457-3/23(อจ) 29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2562
41 นางสาว ปาริชาต ไชยรักษ์
9 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9716-3348
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 387-9/195(อจ) 16 มิ.ย. 2558 15 มิ.ย. 2561
42 นางสาว สุนันทา ทองคำชัน
263 ม.2 ซ.- ถ.- ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-9060-4098
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 443-2/935(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
43 นาย กฤตเมธ ศิริเลิศลักษณ์
112 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9266-7696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 470-8/45(อจ) 18 พ.ค. 2560 17 พ.ค. 2563
44 นาย กฤษฎา เกียรติกิตติกร
160 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8636-9579
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 411-4/836(อจ) 19 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2561
45 นาย ชัยวัฒน์ คำมนตรี
71 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8834-4048
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ที่นอน
200/2546
ที่นอน 462-1/200(อจ) 29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2562
46 นาย ธีรพงษ์ กันธิยา
14 ม.6 ซ.- ถ.- ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8149-2636
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 456-2/23(อจ) 29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2562
47 นาย ปรีชา ยอดเจริญ
15 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8606-0956
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
โรตีกรอบ
503/2547
โรตีกรอบ 468-1/503(อจ) 17 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2563
48 นาย มนู พรรณรัตน์
121 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8488-1214
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 431-6/45(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนานาเวียง หมู่ที่ 3
9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์ 0-4552-3115
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 415-5/32(อจ) 24 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2561
50 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านก่อ ม.2
113 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนเมย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8928-1190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 472-14/40(อจ) 18 พ.ค. 2560 17 พ.ค. 2563
12

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ม.ค. 2561