รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 64 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,456 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าถักโครเชต์
60 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์ 0-9560-1764
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 461-17/195(อจ) 29 ธ.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
2 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านดงคำเดือย
60 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-9332-4434
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 473-17/20(อจ) 18 พ.ค. 2560 17 พ.ค. 2563
3 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8436-9154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 454-14/835(อจ) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
4 กลุ่มตาฮักถักทอ
121/181 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8171-8660
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 433-13/195(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
5 กลุ่มถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม
77 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์ 0-8847-5341
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 409-12/195(อจ) 19 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2561
6 กลุ่มทอผ้าบ้านโค้งอร่าม
177 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8994-7419
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ 426-21/246(อจ) 24 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2561
7 กลุ่มทอเสื่อกกมัดหมี่
84 ม.15 ซ.- ถ.- ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8312-4427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 447-27/18(อจ) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
8 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบ้านเวียงหลวง
64 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9513-2427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 474-39/7(อจ) 18 พ.ค. 2560 17 พ.ค. 2563
9 กลุ่มบ้านนาสีดา
33 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-9817-6811
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 434-14/195(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
10 กลุ่มแปรรูปสิ่งประดิษฐ์ไม้
40 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8791-2514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน 466-1/1444(อจ) 17 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2563
11 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
121 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8725-5904
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่ 421-7/184(อจ) 24 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2561
12 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคำพระ ม.2
103 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8847-9671
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
กระเป๋าจากเส้นพลาสติก 471-16/20(อจ) 18 พ.ค. 2560 17 พ.ค. 2563
13 กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกยกลาย
36 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8563-2402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทผลิตภัณฑ์จากกก 455-37/7(อจ) 29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2562
14 กลุ่มเยาวชนบ้านหนองหิน
31 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8214-1299
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 429-1/410(อจ) 24 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2561
15 กลุ่มรองเท้ายางรถยนต์
93 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8483-3608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ยางรถ
795/2548
ผลิตภัณฑ์ยางรถ 441-3/795(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
16 กลุ่มวิไลหมอนขิด
55 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8744-0014
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
หมอนขวาน
198/2546
หมอนขวาน 436-4/198(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
17 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมผ้าฝ้าย ม.2,5
22 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 โทรศัพท์ 0-8622-4558
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 494-24/417(อจ) 23 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2564
18 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า
52 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8846-5655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทชุดติดกันชนิดเส้นใยธรรมชาติ 453-13/835(อจ) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
19 กลุ่มสตรีทอผ้า หมู่ที่ 3 บ้านโสกใหญ่
108 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8542-5640
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า 423-52/197(อจ) 24 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2561
20 กลุ่มสตรีทอผ้าคึมใหญ่
138 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-9954-9368
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 442-12/835(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
21 กลุ่มสตรีทอผ้าคึมใหญ่
138 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-9954-9368
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 449-53/197(อจ) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
22 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาผาง หมู่ที่ 6
26 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8900-5450
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยธรรมชาติ 422-51/197(อจ) 24 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2561
23 กลุ่มสตรีทอผ้าโบราณ
63 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8287-0386
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 435-15/195(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
24 กลุ่มสยามล
782 ม.16 ซ.- ถ.- ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8179-0464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 408-11/195(อจ) 19 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2561
25 นาง กมลวรรณ บัวลา
121 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8079-6151
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 417-5/45(อจ) 24 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2561
26 นาง นรินทร์ กุระจินดา
97 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8608-0375
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ดอกไม้ผ้าใยบัว 440-1/413(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
27 นาง มนฤดี ฉวีรักษ์
131 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-9858-5109
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 428-3/381(อจ) 24 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2561
28 นาง สงวน นาเวียง
39 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์ 0-9307-4238
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 446-26/18(อจ) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
29 นาง สมพาน ลาภมาก
52/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8922-6145
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 460-16/195(อจ) 29 ธ.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
30 นางสาว จรรยา สิงหา
156 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9188-5886
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ ชนิดเส้นใยผสม 467-5/836(อจ) 17 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2563
31 นางสาว เดือนฉาย มาระแสง
15 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8616-3274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 457-3/23(อจ) 29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2562
32 นางสาว สุนันทา ทองคำชัน
263 ม.2 ซ.- ถ.- ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-9060-4098
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 443-2/935(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
33 นาย กฤตเมธ ศิริเลิศลักษณ์
112 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9266-7696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 470-8/45(อจ) 18 พ.ค. 2560 17 พ.ค. 2563
34 นาย กฤษฎา เกียรติกิตติกร
160 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8636-9579
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 411-4/836(อจ) 19 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2561
35 นาย ชัยวัฒน์ คำมนตรี
71 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8834-4048
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ที่นอน
200/2546
ที่นอน 462-1/200(อจ) 29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2562
36 นาย ธีรพงษ์ กันธิยา
14 ม.6 ซ.- ถ.- ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8149-2636
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 456-2/23(อจ) 29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2562
37 นาย ปรีชา ยอดเจริญ
15 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8606-0956
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
โรตีกรอบ
503/2547
โรตีกรอบ 468-1/503(อจ) 17 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2563
38 นาย มนู พรรณรัตน์
121 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8488-1214
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 431-6/45(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
39 นาย วิชิต สุนทราจารย์
82 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8007-1300
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
หมอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์
1490/2559
ชนิดหมอนหุนน 496-1/1490(อจ) 23 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2564
40 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนานาเวียง หมู่ที่ 3
9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์ 0-4552-3115
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 415-5/32(อจ) 24 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2561
41 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านก่อ ม.2
113 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนเมย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8928-1190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 472-14/40(อจ) 18 พ.ค. 2560 17 พ.ค. 2563
42 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่-สไบ
73 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-8338-6588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ 425-20/246(อจ) 24 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2561
43 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าและแปรรูปผ้าฝ้ายพื้นเมือง
19 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-9438-0730
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 445-25/18(อจ) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
44 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ หมู่ที่ 12
45 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8544-2853
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 444-1/972(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
45 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านคำพระ
112 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8848-1653
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 432-7/45(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
46 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกพระ
98/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-8604-4458
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 450-23/246(อจ) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
47 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าลายขิตภูไท
126 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์ 0-8213-5350
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ 427-22/246(อจ) 24 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2561
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเนินกุง
9 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์ 0-9307-4238
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 495-25/417(อจ) 23 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2564
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเยาวชน รุ่นที่ 2
37 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8490-9626
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 452-22/417(อจ) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
50 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มร่วมมิตรโอทอป
29/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8624-8530
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 469-38/7(อจ) 17 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2563
12

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ก.ค. 2561