รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 94 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,854 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกยกลาย
36 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9361-6261
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 515-28/417(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
2 กลุ่มจักสานชัยมงคล
140 ม.18 ซ.- ถ.- ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-9025-2075
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 502-20/20(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
3 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก
99 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์ 0-9730-4616
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 543-21/20(อจ) 9 พ.ค. 2562 8 พ.ค. 2565
4 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านโคกพระ ม.10
119 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-8072-2698
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 544-22/20(อจ) 9 พ.ค. 2562 8 พ.ค. 2565
5 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านดงคำเดือย
60 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-9332-4434
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 473-17/20(อจ) 18 พ.ค. 2560 17 พ.ค. 2563
6 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ม.7
3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8626-3253
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 540-18/835(อจ) 19 เม.ย. 2562 18 เม.ย. 2565
7 กลุ่มถักโครเช
116 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์ 0-8237-5412
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 509-20/195(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
8 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านวินัยดี หมู่ที่ 4
2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-8576-4988
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 489-25/246(อจ) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
9 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านตาดใหญ่
10/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8436-9154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ(เส้นใยประดิษฐ์(เรยอน)) 525-27/246(อจ) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
10 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านตาดใหญ่
10/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8436-9154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 528-42/17(อจ) 18 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2565
11 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
18 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-9085-4850
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ(เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย)) 533-2/247(อจ) 19 เม.ย. 2562 18 เม.ย. 2565
12 กลุ่มทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
360 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-9615-6161
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 518-15/835(อจ) 10 ก.ค. 2561 9 ก.ค. 2564
13 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบ้านเวียงหลวง
64 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9513-2427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 474-39/7(อจ) 18 พ.ค. 2560 17 พ.ค. 2563
14 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบ้านเวียงหลวง
64 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9169-7575
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 475-40/7(อจ) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
15 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบ้านเวียงหลวง
64 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9169-7575
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 476-41/7(อจ) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
16 กลุ่มทอเสื่อกกและผือบ้านวินัยดี
110 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-8857-1706
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 504-19/40(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
17 กลุ่มทอเสื่อกกและผือบ้านวินัยดี
110 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-8857-1706
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 520-44/7(อจ) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
18 กลุ่มแปรรูปผ้าขาวม้านุชบา
100 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาแต้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8725-7981
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 536-31/417(อจ) 19 เม.ย. 2562 18 เม.ย. 2565
19 กลุ่มแปรรูปสิ่งประดิษฐ์ไม้
40 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8791-2514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 483-15/40(อจ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
20 กลุ่มแปรรูปสิ่งประดิษฐ์ไม้
40 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8791-2514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน 466-1/1444(อจ) 17 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2563
21 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าครอสติสและผลิตภัณฑ์โครเชน์
10 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8073-2914
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 507-18/195(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
22 กลุ่มผลิตเสื่อกก ม.1 บ้านนาหมอม้า
35 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8723-9191
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 498-43/7(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
23 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
121 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8725-5904
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
ประดิษฐ์จากไม้ไผ่ 549-8/184(อจ) 9 พ.ค. 2562 8 พ.ค. 2565
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคำพระ ม.2
103 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8847-9671
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
กระเป๋าจากเส้นพลาสติก 471-16/20(อจ) 18 พ.ค. 2560 17 พ.ค. 2563
25 กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกยกลาย
36 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8563-2402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทผลิตภัณฑ์จากกก 455-37/7(อจ) 29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2562
26 กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกยกลาย
36 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9361-6261
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 497-42/7(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
27 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังพีวีซีและผ้าบ้านพนานต์ หมู่ 10
101 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 โทรศัพท์ 0-6105-1271
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 516-7/592(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
28 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมผ้าฝ้าย ม.2,5
22 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 โทรศัพท์ 0-8622-4558
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 494-24/417(อจ) 23 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2564
29 กลุ่มสตรีทำไม้กวาด
36 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9406-0885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 506-3/182(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
30 กลุ่มสตรีทำไม้กวาด
36 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9406-0885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 499-7/9(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
31 กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก
74 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-6298-4822
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 481-18/20(อจ) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
32 กลุ่มสานตะกร้าพลาสติกสัมมาชีพ
185 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์ 0-8456-9483
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 545-23/20(อจ) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
33 กลุ่มสุจินต์กระเป๋าผ้า
31 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8782-8642
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 535-30/417(อจ) 19 เม.ย. 2562 18 เม.ย. 2565
34 นาง กมลวรรณ บัวลา
121 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8079-6151
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 547-10/45(อจ) 9 พ.ค. 2562 8 พ.ค. 2565
35 นาง จันทนา นันทะวงค์
135 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-6157-2421
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 482-19/20(อจ) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
36 นาง ธัญรัตน์ ผลาวงค์
125 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8496-1937
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 514-27/417(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
37 นาง ประทุมรัตน์ นาแพง
65 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 โทรศัพท์ 0-8312-8334
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 517-8/592(อจ) 10 ก.ค. 2561 9 ก.ค. 2564
38 นาง มนฤดี ฉวีรักษ์
131 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-9816-4983
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 550-4/381(อจ) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
39 นาง มนฤดี ฉวีรักษ์
131 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-9816-4983
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าห่มนวม
202/2553
ประเภททำจากเศษผ้าทอ/ชนิดไส้ใยสังเคราะห์/แบบซักทั้งผืน 530-3/202(อจ) 19 เม.ย. 2562 18 เม.ย. 2565
40 นาง ศุภสุตา สาระพันธ์รุ่งโรจน์
38 ม.4 ซ.- ถ.- ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8704-2197
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ไส้ถั่วไข่เค็ม 521-2/115(อจ) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
41 นาง สุริยัน พระสุนิน
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8966-8397
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 534-29/417(อจ) 19 เม.ย. 2562 18 เม.ย. 2565
42 นาง เสวียน สุขจันทร์
288/308 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8984-6548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 538-16/835(อจ) 19 เม.ย. 2562 18 เม.ย. 2565
43 นาง อุไรลักษ์ สีวะกุล
70 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-8994-6917
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์กำจัดขน
1086/2552
ชนิดเหลวข้นหนืด 519-6/1086(อจ) 10 ก.ค. 2561 9 ก.ค. 2564
44 นางศุภสุตา สาระพันธ์รุ่งโรจน์
38 ม.4 ซ.- ถ.- ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8704-2197
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เค้ก
459/2555
เค้ก 492-1/459(อจ) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
45 นางสาว จรรยา สิงหา
156 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9188-5886
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ ชนิดเส้นใยผสม 467-5/836(อจ) 17 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2563
46 นางสาว เดือนฉาย มาระแสง
15 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8616-3274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 457-3/23(อจ) 29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2562
47 นางสาว วาสนา บุญจั้ง
90 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8048-2521
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 501-9/9(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
48 นางสาว อชิรญา ภิรมย์
21 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-6143-1089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 503-18/40(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
49 นาย กฤตเมธ ศิริเลิศลักษณ์
112 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9266-7696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 470-8/45(อจ) 18 พ.ค. 2560 17 พ.ค. 2563
50 นาย กฤษฏา เกียรติกิตติกร
288/249-250 ม.9 ซ.- ถ.วิชิตสิน ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8636-9579
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 541-19/835(อจ) 19 เม.ย. 2562 18 เม.ย. 2565
12

สืบค้นเมื่อ วันที่23 ก.ย. 2562