รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 108 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,707 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกยกลาย
36 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9361-6261
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 515-28/417(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
2 กลุ่มกระเป๋าถักโครเชต์
60 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์ 0-9560-1764
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 461-17/195(อจ) 29 ธ.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
3 กลุ่มจักสานชัยมงคล
140 ม.18 ซ.- ถ.- ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-9025-2075
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 502-20/20(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
4 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านดงคำเดือย
60 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-9332-4434
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 473-17/20(อจ) 18 พ.ค. 2560 17 พ.ค. 2563
5 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8436-9154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 454-14/835(อจ) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
6 กลุ่มตาฮักถักทอ
121/181 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8171-8660
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 433-13/195(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
7 กลุ่มถักโครเช
116 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์ 0-8237-5412
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 509-20/195(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
8 กลุ่มทอผ้าบ้านโค้งอร่าม
177 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8994-7419
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ 426-21/246(อจ) 24 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2561
9 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านวินัยดี หมู่ที่ 4
2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-8576-4988
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 489-25/246(อจ) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
10 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านตาดใหญ่
10/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8436-9154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ(เส้นใยประดิษฐ์(เรยอน)) 525-27/246(อจ) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
11 กลุ่มทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
360 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-9615-6161
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 518-15/835(อจ) 10 ก.ค. 2561 9 ก.ค. 2564
12 กลุ่มทอเสื่อกกมัดหมี่
84 ม.15 ซ.- ถ.- ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8312-4427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 447-27/18(อจ) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
13 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบ้านเวียงหลวง
64 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9169-7575
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 475-40/7(อจ) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
14 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบ้านเวียงหลวง
64 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9169-7575
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 476-41/7(อจ) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
15 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบ้านเวียงหลวง
64 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9513-2427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 474-39/7(อจ) 18 พ.ค. 2560 17 พ.ค. 2563
16 กลุ่มทอเสื่อกกและผือบ้านวินัยดี
110 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-8857-1706
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 504-19/40(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
17 กลุ่มทอเสื่อกกและผือบ้านวินัยดี
110 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-8857-1706
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 520-44/7(อจ) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
18 กลุ่มบ้านนาสีดา
33 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-9817-6811
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 434-14/195(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
19 กลุ่มแปรรูปสิ่งประดิษฐ์ไม้
40 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8791-2514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน 466-1/1444(อจ) 17 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2563
20 กลุ่มแปรรูปสิ่งประดิษฐ์ไม้
40 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8791-2514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 483-15/40(อจ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
21 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าครอสติสและผลิตภัณฑ์โครเชน์
10 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8073-2914
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 507-18/195(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
22 กลุ่มผลิตเสื่อกก ม.1 บ้านนาหมอม้า
35 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8723-9191
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 498-43/7(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
23 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
121 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8725-5904
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่ 421-7/184(อจ) 24 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2561
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคำพระ ม.2
103 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8847-9671
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
กระเป๋าจากเส้นพลาสติก 471-16/20(อจ) 18 พ.ค. 2560 17 พ.ค. 2563
25 กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกยกลาย
36 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8563-2402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทผลิตภัณฑ์จากกก 455-37/7(อจ) 29 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2562
26 กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกยกลาย
36 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9361-6261
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 497-42/7(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
27 กลุ่มเยาวชนบ้านหนองหิน
31 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8214-1299
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 429-1/410(อจ) 24 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2561
28 กลุ่มรองเท้ายางรถยนต์
93 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8483-3608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ยางรถ
795/2548
ผลิตภัณฑ์ยางรถ 441-3/795(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
29 กลุ่มวิไลหมอนขิด
55 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8744-0014
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
หมอนขวาน
198/2546
หมอนขวาน 436-4/198(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
30 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังพีวีซีและผ้าบ้านพนานต์ หมู่ 10
101 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 โทรศัพท์ 0-6105-1271
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 516-7/592(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
31 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมผ้าฝ้าย ม.2,5
22 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 โทรศัพท์ 0-8622-4558
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 494-24/417(อจ) 23 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2564
32 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า
52 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8846-5655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทชุดติดกันชนิดเส้นใยธรรมชาติ 453-13/835(อจ) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
33 กลุ่มสตรีทอผ้า หมู่ที่ 3 บ้านโสกใหญ่
108 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8542-5640
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า 423-52/197(อจ) 24 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2561
34 กลุ่มสตรีทอผ้าคึมใหญ่
138 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-9954-9368
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 442-12/835(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
35 กลุ่มสตรีทอผ้าคึมใหญ่
138 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-9954-9368
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 449-53/197(อจ) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
36 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาผาง หมู่ที่ 6
26 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8900-5450
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยธรรมชาติ 422-51/197(อจ) 24 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2561
37 กลุ่มสตรีทอผ้าโบราณ
63 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8287-0386
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 435-15/195(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
38 กลุ่มสตรีทำไม้กวาด
36 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9406-0885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 499-7/9(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
39 กลุ่มสตรีทำไม้กวาด
36 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9406-0885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 506-3/182(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
40 กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก
74 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-6298-4822
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 481-18/20(อจ) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
41 นาง กมลวรรณ บัวลา
121 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8079-6151
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 417-5/45(อจ) 24 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2561
42 นาง จันทนา นันทะวงค์
135 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-6157-2421
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 482-19/20(อจ) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
43 นาง ธัญรัตน์ ผลาวงค์
125 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8496-1937
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 514-27/417(อจ) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
44 นาง นรินทร์ กุระจินดา
97 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8608-0375
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ดอกไม้ผ้าใยบัว 440-1/413(อจ) 10 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2562
45 นาง ประทุมรัตน์ นาแพง
65 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 โทรศัพท์ 0-8312-8334
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 517-8/592(อจ) 10 ก.ค. 2561 9 ก.ค. 2564
46 นาง มนฤดี ฉวีรักษ์
131 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-9858-5109
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 428-3/381(อจ) 24 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2561
47 นาง ศุภสุตา สาระพันธ์รุ่งโรจน์
38 ม.4 ซ.- ถ.- ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8704-2197
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ไส้ถั่วไข่เค็ม 521-2/115(อจ) 25 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2564
48 นาง สงวน นาเวียง
39 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์ 0-9307-4238
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 446-26/18(อจ) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
49 นาง สมพาน ลาภมาก
52/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8922-6145
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 460-16/195(อจ) 29 ธ.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
50 นาง อุไรลักษ์ สีวะกุล
70 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-8994-6917
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์กำจัดขน
1086/2552
ชนิดเหลวข้นหนืด 519-6/1086(อจ) 10 ก.ค. 2561 9 ก.ค. 2564
123

สืบค้นเมื่อ วันที่16 ต.ค. 2561