รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 116 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,262 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกะลาไทย
175 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-7227-6210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 8-1/45(นภ) 1 ส.ค. 2560 31 ก.ค. 2563
2 กลุ่มเกษตรสมุนไพร
4/1 ม.3 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-9841-3589
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 59241-2533/25 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
3 กลุ่มเกษตรสมุนไพร
4/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-9841-3589
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 59275-311/348 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
4 กลุ่มขนมทองม้วนอบสมุนไพรบ้านดอนนาดี
162 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-9274-9066
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วน 57264-915/1 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
5 กลุ่มของดีศรีนคร
1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-9573-4804
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 61070-400/176 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
6 กลุ่มคาราวะ
132 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 9-2547-9545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 21-2/247(นภ) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
7 กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี
1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-8572-9487
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63005-1245/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
8 กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี
1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-8572-9487
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 57051-616/246 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
9 กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี
1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-8572-9487
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 2-1/417(นภ) 11 พ.ค. 2560 10 พ.ค. 2563
10 กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี
1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-8572-9487
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1-1/247(นภ) 11 พ.ค. 2560 10 พ.ค. 2563
11 กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี
1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-8572-9487
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 12-1/17(นภ) 1 ส.ค. 2560 31 ก.ค. 2563
12 กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี
1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-8572-9487
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 6-1/18(นภ) 1 ส.ค. 2560 31 ก.ค. 2563
13 กลุ่มจักสาน
128 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์มือถือ 08-1799-5267
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 64872-904/40 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
14 กลุ่มจักสานบ้านกุดแข้
29/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 9-9019-9828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 4-2/188(นภ) 11 พ.ค. 2560 10 พ.ค. 2563
15 กลุ่มจักสานบ้านทรายมูล
194/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์มือถือ 08-7948-3540
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 64868-16/188 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
16 กลุ่มจักสานบ้านโป่งแค
33 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-5739-3947
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 57696-176/424 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
17 กลุ่มจักสานบ้านหนองขาม
159/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์มือถือ 08-4419-5841
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 64875-17/188 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
18 กลุ่มจักสานบ้านหนองตานา
166 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 9-8203-9734
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 10-3/188(นภ) 1 ส.ค. 2560 31 ก.ค. 2563
19 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
370 ม.8 ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39350 โทรศัพท์ 8-9863-5737
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 57315-2467/25 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
20 กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟางบ้านนาคำน้อย
7 ม.8 ซ.- ถ.- ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 9-8242-8211
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 61076-232/418 21 เม.ย. 2559 18 ก.ย. 2561
21 กลุ่มทอผ้าขิดไหม
3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-7219-3780
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 64558-413/15 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
22 กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านกุดแห่
116/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 6-1031-0131
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 64559-414/15 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
23 กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ
231 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์มือถือ 08-7219-8231
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64350-665/412 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
24 กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ
231 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์มือถือ 08-7219-8231
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64152-1186/417 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
25 กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ
231 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-7219-8231
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 62172-406/15 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
26 กลุ่มทอผ้านาเจริญ
268/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-0197-3477
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62741-4337/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
27 กลุ่มทอผ้านาซำจวง
61 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์มือถือ 08-5684-6544
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64390-4425/17 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
28 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกศรีเรือง
28 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 8-7986-6137
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 59323-647/246 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
29 กลุ่มทอผ้าบ้านนากลาง
208 ม.7 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-6757-6877
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 56869-672/63 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
30 กลุ่มทอผ้าบ้านนากลาง
208 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-6757-6877
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 56871-4087/17 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
31 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเจริญ
99 ม.14 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 8-7852-6272
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 56872-483/247 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
32 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเจริญ
99 ม.14 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 8-7852-6729
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 56873-379/15 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
33 กลุ่มทอผ้าแปรรูปบ้านราษฎร์เกษมศรี
132 ม.7 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-9942-0392
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 60440-1165/835 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
34 กลุ่มทอผ้าแปรรูปบ้านราษฎร์เกษมศรี
132 ม.7 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-9942-0392
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60437-2/1473 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
35 กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน
223 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 8-4880-4089
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60172-4226/17 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
36 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
264 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-6972-9787
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 23-1/597(นภ) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
37 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
264 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-6972-9787
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60171-658/246 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
38 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
264 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-6972-9787
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60183-506/247 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
39 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
264 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์มือถือ 08-6972-9787
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60182-1101/197 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
40 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
264 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์มือถือ 08-6972-9787
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64391-4/1473 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
41 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ลายประยุกต์
71 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 8-7219-9475
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64560-4433/17 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
42 กลุ่มทอผ้าไหม
11 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-8710-2763
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 61404-4282/17 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
43 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนนสูง
116 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-1261-2738
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ประเภทเสื่อกก 5-1/7(นภ) 11 พ.ค. 2560 10 พ.ค. 2563
44 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแสงอรุณ
5 ม.13 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-7224-6468
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 9-2/7(นภ) 1 ส.ค. 2560 31 ก.ค. 2563
45 กลุ่มทอเสื่อและแปรรูปเสื่อกก
66 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-6226-7272
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 61078-401/176 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
46 กลุ่มน้ำสต็อคผัดไท
9849 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-8081-7519
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ซอสผัดไทย
497/2556
ซอสผัดไทย 18-1/497(นภ) 1 ส.ค. 2560 31 ก.ค. 2563
47 กลุ่มปทุมมาศ 2015
112 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-1634-8840
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63010-27/1450 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
48 กลุ่มปทุมมาศ 2015
112 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-1634-8840
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กชาย
839/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63020-90/839 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
49 กลุ่มปทุมมาศ 2015
112 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-1634-8840
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63021-493/836 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
50 กลุ่มปทุมมาศ 2015
112 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-1634-8840
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63011-1246/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 เม.ย. 2561