รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 109 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,112 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกะลาไทย
175 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-7227-6210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 8-1/45(นภ) 1 ส.ค. 2560 31 ก.ค. 2563
2 กลุ่มเกษตรสมุนไพร
4/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-9279-3169
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 80-1/348(นภ) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
3 กลุ่มขนมทองม้วนอบสมุนไพรบ้านดอนนาดี
162 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-9274-9066
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ขนมดอกจอก
1045/2548
ขนมดอกจอก 39-2/1045(นภ) 2 ก.พ. 2561 1 ก.พ. 2564
4 กลุ่มคาราวะ
132 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 9-2547-9545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 21-2/247(นภ) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
5 กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี
1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-8572-9482
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 2-1/417(นภ) 11 พ.ค. 2560 10 พ.ค. 2563
6 กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี
1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-8572-9482
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1-1/247(นภ) 11 พ.ค. 2560 10 พ.ค. 2563
7 กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี
1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-8572-9482
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 6-1/18(นภ) 1 ส.ค. 2560 31 ก.ค. 2563
8 กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี
1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-8572-9482
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 12-1/17(นภ) 1 ส.ค. 2560 31 ก.ค. 2563
9 กลุ่มจักสาน
128 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์มือถือ 08-1799-5267
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 64872-904/40 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
10 กลุ่มจักสานตำบลฝั่งแดง บ้านศรีวิไล
52 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 9-8124-0902
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 45-5/40(นภ) 18 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2564
11 กลุ่มจักสานบ้านกุดแข้
29/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 9-9019-9828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 4-2/188(นภ) 11 พ.ค. 2560 10 พ.ค. 2563
12 กลุ่มจักสานบ้านทรายมูล
194/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์มือถือ 08-7948-3540
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 64868-16/188 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
13 กลุ่มจักสานบ้านนาฝาย
3/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 6-3997-8942
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 46-4/188(นภ) 18 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2564
14 กลุ่มจักสานบ้านบุ่งแก้ว
1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 9-8160-3715
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 50-5/188(นภ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
15 กลุ่มจักสานบ้านหนองขาม
159/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์มือถือ 08-4419-5841
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 64875-17/188 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
16 กลุ่มจักสานบ้านหนองตานา
166 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 9-8203-9734
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 10-3/188(นภ) 1 ส.ค. 2560 31 ก.ค. 2563
17 กลุ่มจักสานบ้านใหม่แหลมทอง
9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โนนขมิ้น อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-4954-5860
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 42-4/40(นภ) 2 ก.พ. 2561 1 ก.พ. 2564
18 กลุ่มแจ่วบองแม่ภาสิท
34 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-1574-3631
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ปลาร้าบอง
132/2556
ปลาร้าบอง 47-1/132(นภ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
19 กลุ่มตัดเย็บหมู่4 บ้านศรีอุบล
252 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 9-3126-0360
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 65-3/15(นภ) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
20 กลุ่มถักทอไหมพรม
62 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-7235-0447
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 51-1/195(นภ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
21 กลุ่มทอผ้าขิดไหม
3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-7219-3780
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 64558-413/15 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
22 กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านกุดแห่
116/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 6-1031-0131
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 64559-414/15 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
23 กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ
231 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์มือถือ 08-7219-8231
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64350-665/412 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
24 กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ
231 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์มือถือ 08-7219-8231
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64152-1186/417 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
25 กลุ่มทอผ้านาซำจวง
61 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์มือถือ 08-5684-6544
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64390-4425/17 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
26 กลุ่มทอผ้าบ้านนากลาง
208 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-6757-6877
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 48-2/15(นภ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
27 กลุ่มทอผ้าบ้านนากลาง
208 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-6757-6877
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 66-4/246(นภ) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
28 กลุ่มทอผ้าบ้านนากลาง
208 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-6757-6877
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 82-6/17(นภ) 18 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2565
29 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเจริญ
99 ม.14 ซ.- ถ.- ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 9-7947-4680
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 101-11/15(นภ) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
30 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่หมักโคลนบ้านนามะเฟืองเหนือ
177 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-9880-5579
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 96-9/17(นภ) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
31 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่หมักโคลนบ้านนามะเฟืองเหนือ
177 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-9880-5579
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 95-9/15(นภ) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
32 กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน
223 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 6-5728-5288
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 98-8/246(นภ) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
33 กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน
223 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 6-5728-5288
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 91-7/17(นภ) 18 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2565
34 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
264 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 0-8697-2978
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 94-8/17(นภ) 18 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2565
35 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
264 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 0-8697-2978
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64391-4/1473 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
36 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
264 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-6972-9787
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 23-1/597(นภ) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
37 กลุ่มทอผ้ามัดย้อม
203 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-0751-9539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 44-2/246(นภ) 18 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2564
38 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ลายประยุกต์
129 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 8-7219-9475
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 103-3/18(นภ) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
39 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ลายประยุกต์
129 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 8-7219-9475
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64560-4433/17 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
40 กลุ่มทอผ้าหมี่ขิดบ้านโนนงาม
33 ม.2 ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 6-1130-9869
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 88-7/15(นภ) 18 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2565
41 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยเดื่อ
44 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-3336-3447
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 57-3/247(นภ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
42 กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านซำภูทอง
97 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-3348-7524
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 37-2/384(นภ) 2 ก.พ. 2561 1 ก.พ. 2564
43 กลุ่มทอเสื่อกก
10 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-0746-5696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 62-3/7(นภ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
44 กลุ่มทอเสื่อกก
57 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 0-8568-4654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก 63-4/7(นภ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
45 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนนสูง
116 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-1261-2738
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ประเภทเสื่อกก 5-1/7(นภ) 11 พ.ค. 2560 10 พ.ค. 2563
46 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแสงอรุณ
5 ม.13 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-7224-6468
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 9-2/7(นภ) 1 ส.ค. 2560 31 ก.ค. 2563
47 กลุ่มน้ำสต็อคผัดไท
9849 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-8081-7519
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ซอสผัดไทย
497/2556
ซอสผัดไทย 18-1/497(นภ) 1 ส.ค. 2560 31 ก.ค. 2563
48 กลุ่มเป่าแก้วเทพคีรี
128/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 9-6940-1724
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว
78/2546
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว 64-1/78(นภ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
49 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
18 ม.13 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-8569-6595
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 86-1/835(นภ) 18 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2565
50 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อน
121 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-7221-0295
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 93-8/15(นภ) 18 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2565
123

สืบค้นเมื่อ วันที่16 ธ.ค. 2562