รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 210 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 13,206 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเกษตรสมุนไพร
4/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-9279-3169
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 80-1/348(นภ) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
2 กลุ่มขนมทองม้วนอบสมุนไพรบ้านดอนนาดี
162 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-9274-9066
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ขนมดอกจอก
1045/2548
ขนมดอกจอก 39-2/1045(นภ) 2 ก.พ. 2561 1 ก.พ. 2564
3 กลุ่มของขวัญผ้าขิดไหม
217 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 9-5776-4639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ไหม) 151-20/15(นภ) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
4 กลุ่มของใช้จากเศษผ้า
33 ม.6 ซ.- ถ.- ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-4391-2370
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 200-2/196(นภ) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
5 กลุ่มของดีศรีนคร
1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-9573-4804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 240-2/176(นภ) 22 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2566
6 กลุ่มของดีศรีนคร
1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-9573-4804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 236-5/20(นภ) 22 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2566
7 กลุ่มของดีศรีนคร
1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-9573-4804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 235-9/7(นภ) 22 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2566
8 กลุ่มคาราวะ
132 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 9-2547-9545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 115-3/197(นภ) 5 ส.ค. 2562 4 ส.ค. 2565
9 กลุ่มคาราวะ
132 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 9-2547-9545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 116-13/15(นภ) 5 ส.ค. 2562 4 ส.ค. 2565
10 กลุ่มคาราวะ
132 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 9-2547-9545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 21-2/247(นภ) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
11 กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี
1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-8572-9482
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 108-9/246(นภ) 5 ส.ค. 2562 4 ส.ค. 2565
12 กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี
1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-8572-9482
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 109-1/197(นภ) 5 ส.ค. 2562 4 ส.ค. 2565
13 กลุ่มจักสาน ม.7
172/1 ม.7 ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-1051-4347
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 197-14/40(นภ) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
14 กลุ่มจักสานตำบลฝั่งแดง บ้านศรีวิไล
52 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 9-8124-0902
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 45-5/40(นภ) 18 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2564
15 กลุมจักสานนายอุดม
36 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-7216-9043
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 191-8/40(นภ) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
16 กลุ่มจักสานบ้านกกโพธิ์
19/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 6-2140-0262
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 195-12/40(นภ) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
17 กลุ่มจักสานบ้านโคกสนั่น
87 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 6-1649-8596
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 194-11/40(นภ) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
18 กลุ่มจักสานบ้านทรายทอง
169/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 9-4987-0266
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 146-7/7(นภ) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
19 กลุ่มจักสานบ้านนาด่าน
103 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 9-8241-8274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 192-9/40(นภ) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
20 กลุ่มจักสานบ้านนาฝาย
3/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 6-3997-8942
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 46-4/188(นภ) 18 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2564
21 กลุ่มจักสานบ้านนาสำราญ
33 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 9-5170-1041
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 193-10/40(นภ) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
22 กลุ่มจักสานบ้านบุ่งแก้ว
1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 9-8160-3715
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 50-5/188(นภ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
23 กลุ่มจักสานบ้านโป่งแค
127 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 9-3094-3071
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 189-3/20(นภ) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
24 กลุ่มจักสานบ้านโป่งแค
127 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 9-3094-3071
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 196-13/40(นภ) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
25 กลุ่มจักสานบ้านใหม่แหลมทอง
9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โนนขมิ้น อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-4954-5860
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 42-4/40(นภ) 2 ก.พ. 2561 1 ก.พ. 2564
26 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านถ้ำกลองเพล
151 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-9570-4956
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 132-7/40(นภ) 5 ส.ค. 2562 4 ส.ค. 2565
27 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกบ้านโนนธาตุพัฒนา
2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39350 โทรศัพท์ 9-8142-3919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 187-1/20(นภ) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
28 กลุ่มแจ่วบองแม่ภาสิท
34 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-1574-3631
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ปลาร้าบอง
132/2556
ปลาร้าบอง 47-1/132(นภ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
29 กลุ่มดอกไม้จันทร์ ม.7
180/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-4686-4113
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 219-1/651(นภ) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
30 กลุ่มตัดเย็บผ้าฝ้าย
230 ม.12 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-7861-9186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 215-10/247(นภ) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
31 กลุ่มตัดเย็บหมู่4 บ้านศรีอุบล
252 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 9-3126-0360
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 65-3/15(นภ) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
32 กลุ่มตัดเย็บหมู่4 บ้านศรีอุบล
252 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 9-3126-0360
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 138-3/835(นภ) 5 ส.ค. 2562 4 ส.ค. 2565
33 กลุ่มถักทอโสกก้านเหลือง
252 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 9-3747-3814
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 163-29/17(นภ) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
34 กลุ่มถักทอโสกก้านเหลือง
252 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 9-3747-3814
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 184-5/18(นภ) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
35 กลุ่มถักทอไหมพรม
62 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-7235-0447
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 51-1/195(นภ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
36 กลุ่มทอผ้า
12 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 9-8587-3266
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 157-23/17(นภ) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
37 กลุ่มทอผ้า
67 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 0-6305-0824
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 175-41/17(นภ) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
38 กลุ่มทอผ้าขิดไหม
3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-7219-3780
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 153-22/15(นภ) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
39 กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ
231 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-7219-8231
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 136-15/15(นภ) 5 ส.ค. 2562 4 ส.ค. 2565
40 กลุ่มทอผ้าถุงทอมือ
231 ม.12 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 9-9475-6132
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 183-49/17(นภ) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
41 กลุ่มทอผ้าถุงผ้าฝ้ายบ้านกกค้อ
254 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 9-6695-0124
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 176-42/17(นภ) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
42 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกม่วงชุม
23 ม.4 ซ.- ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 8-7215-1224
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ไหม) 165-31/17(นภ) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
43 กลุ่มทอผ้าบ้านถิ่น
80 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 6-4153-6329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 127-14/15(นภ) 5 ส.ค. 2562 4 ส.ค. 2565
44 กลุ่มทอผ้าบ้านถิ่น
80 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 6-4153-6329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 128-17/17(นภ) 5 ส.ค. 2562 4 ส.ค. 2565
45 กลุ่มทอผ้าบ้านถิ่น
80 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 6-4153-6329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ชนิดเส้นใยผสม 129-3/1473(นภ) 5 ส.ค. 2562 4 ส.ค. 2565
46 กลุ่มทอผ้าบ้านถิ่น
80 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 8-8511-9499
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 126-4/63(นภ) 5 ส.ค. 2562 4 ส.ค. 2565
47 กลุ่มทอผ้าบ้านนากลาง
208 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-6757-6877
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 144-4/835(นภ) 5 ส.ค. 2562 4 ส.ค. 2565
48 กลุ่มทอผ้าบ้านนากลาง
208 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-6757-6877
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 48-2/15(นภ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
49 กลุ่มทอผ้าบ้านนากลาง
208 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-6757-6877
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 66-4/246(นภ) 12 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2565
50 กลุ่มทอผ้าบ้านนากลาง
208 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-6757-6877
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 82-6/17(นภ) 18 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2565
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่9 ส.ค. 2563