รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 107 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,456 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกะลาไทย
175 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-7227-6210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 8-1/45(นภ) 1 ส.ค. 2560 31 ก.ค. 2563
2 กลุ่มเกษตรสมุนไพร
4/1 ม.3 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-9841-3589
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 59241-2533/25 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
3 กลุ่มเกษตรสมุนไพร
4/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-9841-3589
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 59275-311/348 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
4 กลุ่มขนมทองม้วนอบสมุนไพรบ้านดอนนาดี
162 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-9274-9066
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ขนมดอกจอก
1045/2548
ขนมดอกจอก 39-2/1045(นภ) 2 ก.พ. 2561 1 ก.พ. 2564
5 กลุ่มของดีศรีนคร
1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-9573-4804
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 61070-400/176 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
6 กลุ่มคาราวะ
132 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 9-2547-9545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 21-2/247(นภ) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
7 กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี
1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-8572-9487
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63005-1245/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
8 กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี
1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-8572-9487
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 2-1/417(นภ) 11 พ.ค. 2560 10 พ.ค. 2563
9 กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี
1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-8572-9487
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1-1/247(นภ) 11 พ.ค. 2560 10 พ.ค. 2563
10 กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี
1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-8572-9487
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 6-1/18(นภ) 1 ส.ค. 2560 31 ก.ค. 2563
11 กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี
1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-8572-9487
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 12-1/17(นภ) 1 ส.ค. 2560 31 ก.ค. 2563
12 กลุ่มจักสาน
128 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์มือถือ 08-1799-5267
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 64872-904/40 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
13 กลุ่มจักสานตำบลฝั่งแดง บ้านศรีวิไล
52 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 9-8124-0902
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 45-5/40(นภ) 18 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2564
14 กลุ่มจักสานบ้านกุดแข้
29/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 9-9019-9828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 4-2/188(นภ) 11 พ.ค. 2560 10 พ.ค. 2563
15 กลุ่มจักสานบ้านทรายมูล
194/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์มือถือ 08-7948-3540
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 64868-16/188 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
16 กลุ่มจักสานบ้านนาฝาย
3/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 6-3997-8942
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 46-4/188(นภ) 18 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2564
17 กลุ่มจักสานบ้านหนองขาม
159/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์มือถือ 08-4419-5841
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 64875-17/188 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
18 กลุ่มจักสานบ้านหนองตานา
166 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 9-8203-9734
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 10-3/188(นภ) 1 ส.ค. 2560 31 ก.ค. 2563
19 กลุ่มจักสานบ้านใหม่แหลมทอง
9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โนนขมิ้น อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-4954-5860
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 42-4/40(นภ) 2 ก.พ. 2561 1 ก.พ. 2564
20 กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟางบ้านนาคำน้อย
7 ม.8 ซ.- ถ.- ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 9-8242-8211
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 61076-232/418 21 เม.ย. 2559 18 ก.ย. 2561
21 กลุ่มทอผ้าขิดไหม
3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-7219-3780
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 64558-413/15 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
22 กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านกุดแห่
116/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 6-1031-0131
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 64559-414/15 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
23 กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ
231 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์มือถือ 08-7219-8231
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64350-665/412 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
24 กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ
231 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์มือถือ 08-7219-8231
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64152-1186/417 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
25 กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ
231 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-7219-8231
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 62172-406/15 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
26 กลุ่มทอผ้านาเจริญ
268/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-0197-3477
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62741-4337/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
27 กลุ่มทอผ้านาซำจวง
61 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์มือถือ 08-5684-6544
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64390-4425/17 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
28 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกศรีเรือง
28 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 8-7986-6137
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 59323-647/246 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
29 กลุ่มทอผ้าแปรรูปบ้านราษฎร์เกษมศรี
132 ม.7 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-9942-0392
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 60440-1165/835 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
30 กลุ่มทอผ้าแปรรูปบ้านราษฎร์เกษมศรี
132 ม.7 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-9942-0392
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60437-2/1473 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
31 กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน
223 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 8-4880-4089
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60172-4226/17 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
32 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
264 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-6972-9787
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 23-1/597(นภ) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
33 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
264 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-6972-9787
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60171-658/246 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
34 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
264 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-6972-9787
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60183-506/247 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
35 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
264 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์มือถือ 08-6972-9787
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60182-1101/197 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
36 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
264 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์มือถือ 08-6972-9787
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64391-4/1473 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
37 กลุ่มทอผ้ามัดย้อม
203 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-0751-9539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 44-2/246(นภ) 18 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2564
38 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ลายประยุกต์
71 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 8-7219-9475
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64560-4433/17 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
39 กลุ่มทอผ้าไหม
11 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-8710-2763
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 61404-4282/17 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
40 กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านซำภูทอง
97 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-3348-7524
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 37-2/384(นภ) 2 ก.พ. 2561 1 ก.พ. 2564
41 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนนสูง
116 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-1261-2738
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ประเภทเสื่อกก 5-1/7(นภ) 11 พ.ค. 2560 10 พ.ค. 2563
42 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแสงอรุณ
5 ม.13 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-7224-6468
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 9-2/7(นภ) 1 ส.ค. 2560 31 ก.ค. 2563
43 กลุ่มทอเสื่อและแปรรูปเสื่อกก
66 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-6226-7272
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 61078-401/176 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
44 กลุ่มน้ำสต็อคผัดไท
9849 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-8081-7519
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ซอสผัดไทย
497/2556
ซอสผัดไทย 18-1/497(นภ) 1 ส.ค. 2560 31 ก.ค. 2563
45 กลุ่มปทุมมาศ 2015
112 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-1634-8840
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63010-27/1450 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
46 กลุ่มปทุมมาศ 2015
112 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-1634-8840
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กชาย
839/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63020-90/839 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
47 กลุ่มปทุมมาศ 2015
112 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-1634-8840
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63021-493/836 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
48 กลุ่มปทุมมาศ 2015
112 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-1634-8840
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63011-1246/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
49 กลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบง ตรา ๑ เดียว
242 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 0-8622-5223
ส้มไข่ปลา
724/2557
ส้มไข่ปลา 59134-1/724 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
50 กลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบง ตรา ๑ เดียว
242 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 8-6225-2236
ปลาแดดเดียว
298/2549
ปลาแดดเดียว 59165-13/298 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
123

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ก.ค. 2561