รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดขอนแก่น

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 13 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,991 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานกระติบข้าว (ไผ่ตะวัน)
153 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 โทรศัพท์มือถือ 08-1420-5526
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 64719-900/40 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
2 กลุ่มตระกร้าสานพลาสติก
161 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 โทรศัพท์มือถือ 08-0412-3036
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64438-795/20 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
3 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านขอนสัก
24/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110 โทรศัพท์มือถือ 08-8331-0317
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 64588-2959/18 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
4 กลุ่มประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้จากเศษผ้า
255/30 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 09-8585-7369
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64675-1199/417 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
5 กลุ่มแปรรูปต้นกกบ้านโคกสี
144 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-6218-5418
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64440-1566/7 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
6 กลุ่มรองเท้าหนังสตรีขอนแก่น
149/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-8825-5655
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังวัวแท้ 64841-227/206 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
7 กลุ่มเฮือนฝ้ายงาม
152 ม.15 ซ.- ถ.- ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 โทรศัพท์มือถือ 08-1768-5920
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 65028-1310/835 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
8 นาง จุไรรัตน์ ตันติศรีปรีชา
148 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 โทรศัพท์มือถือ 08-4602-2982
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64445-796/20 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
9 นาง นภษร สิรินทรภูมิ
14/18 ม.3 ซ.- ถ.ฉิมพลี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-9622-4300
โหวด
211/2559
โหวด 64439-33/211 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
10 นาง สายนต์ ใจอ่อน
62/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 โทรศัพท์มือถือ 08-1872-9178
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64700-4434/17 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
11 นางสาว ดรุณี พิสุทธิ์วงศ์ไพศาล
156 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 โทรศัพท์มือถือ 08-9714-4508
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64446-797/20 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
12 นาย บุญธรรม ภูคำใบ
202 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทรศัพท์มือถือ 09-3475-2249
ใบหม่อนแห้งชงดื่ม
30/2558
ชนิดใบหม่อนล้วนเป็นชิ้นหรือบดหยาบ 65154-117/30 8 ธ.ค. 2560 7 ธ.ค. 2563
13 นาย สุริยนต์ วันเสน
288 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-1749-2527
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังวัวแท้ 64839-226/206 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563

สืบค้นเมื่อ วันที่30 ม.ค. 2563