รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดขอนแก่น

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 124 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานกระติบข้าว (ไผ่ตะวัน)
153 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 โทรศัพท์มือถือ 08-1420-5526
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 64719-900/40 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
2 กลุ่มดอกหญ้าต้นเงิน
2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 โทรศัพท์มือถือ 09-5998-4599
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62872-612/9 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
3 กลุ่มตระกร้าสานพลาสติก
161 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 โทรศัพท์มือถือ 08-0412-3036
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64438-795/20 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
4 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านหนองค่าย
47 ม.5 ซ.บ้านหนองค่าย ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190 โทรศัพท์มือถือ 09-4190-4483
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 62688-1236/835 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
5 กลุ่มทอผ้าโทเรมัดหมี่
44 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 โทรศัพท์มือถือ 08-6219-5364
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62762-4341/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
6 กลุ่มทอผ้าโทเรมัดหมี่
89 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 โทรศัพท์มือถือ 09-3502-1609
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62685-4325/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
7 กลุ่มทอผ้าโทเรมัดหมี่
3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 โทรศัพท์มือถือ 08-5742-2036
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62684-4324/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
8 กลุ่มทอผ้าโทเรมัดหมี่
119 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 โทรศัพท์มือถือ 08-8041-4061
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62763-4342/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
9 กลุ่มทอผ้าบ้านสัมพันธ์
56 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทรศัพท์มือถือ 08-8442-0896
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60974-4266/17 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
10 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านชัยเจริญ
138 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 0-8525-9616
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63795-4398/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
11 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
20 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 โทรศัพท์ 0-4333-3115
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63794-4397/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
62 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 โทรศัพท์มือถือ 08-6093-6973
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64084-1166/197 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
13 กลุ่มทอผ้าและหัตถกรรมพื้นบ้านหนองไฮ
177 ม.12 ซ.- ถ.- ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 โทรศัพท์มือถือ 08-7864-3118
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 63657-1272/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
14 กลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้ายสายใจถักทอ
8 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 โทรศัพท์มือถือ 08-1954-7649
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60448-4234/17 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
15 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านขอนสัก
24/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110 โทรศัพท์มือถือ 08-8331-0317
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 64588-2959/18 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
16 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
86/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 โทรศัพท์มือถือ 08-2349-2907
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 62876-629/412 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
17 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
41 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 โทรศัพท์ 0-4349-9096
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 62531-622/412 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
18 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
95 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 โทรศัพท์มือถือ 08-5466-5176
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 62530-621/412 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
19 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองแวงใน
216 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 โทรศัพท์มือถือ 06-1121-7748
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63495-1535/7 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
20 กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า
264 ม.13 ซ.- ถ.- ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 โทรศัพท์มือถือ 08-6228-8808
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62527-602/9 2 ส.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
21 กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า
50 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 โทรศัพท์มือถือ 08-3372-9183
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62528-603/9 2 ส.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
22 กลุ่มน้ำผึ้งป่าตราไพรภิรมย์
139 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110 โทรศัพท์มือถือ 08-7236-7055
น้ำผึ้ง
263/2547
น้ำผึ้ง 61541-125/263 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
23 กลุ่มประดิษฐ์วัสดุจากผ้า
5/4 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 โทรศัพท์มือถือ 08-6229-9044
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 62874-1230/196 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
24 กลุ่มประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้จากเศษผ้า
255/30 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 09-8585-7369
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64675-1199/417 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
25 กลุ่มแปรรูปต้นกกบ้านโคกสี
144 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-6218-5418
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64440-1566/7 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
26 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
199 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านแฮด อ.กิ่งอำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110 โทรศัพท์มือถือ 08-1471-3547
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63417-1263/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
27 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก
128 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4333-3115
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 63502-309/653 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
28 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
29 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 โทรศัพท์มือถือ 08-3665-2690
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60972-1116/197 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
29 กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายบ้านหนองกุง
93 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 40150 โทรศัพท์มือถือ 08-9275-4465
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 60623-1174/835 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
30 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวาและต้นกก
79 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 โทรศัพท์มือถือ 09-4365-1956
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทผลิตภัณฑ์จากกก 63501-1536/7 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
31 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ
28 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 โทรศัพท์มือถือ 08-9940-1475
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 63341-535/247 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
32 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ
28 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 โทรศัพท์มือถือ 08-9940-1475
ผ้าห่มนอนทอมือ
201/2553
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ผ้าย) 63658-701/201 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
33 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านแก่นเท่า
84 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 โทรศัพท์มือถือ 09-8131-0496
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 62755-625/412 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
34 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมผ้าฝ้าย
76/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 โทรศัพท์มือถือ 08-9671-6863
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62735-4336/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
35 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงกลาง
286 ม.7 ซ.บ้านดงกลาง ถ.- ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320 โทรศัพท์มือถือ 08-1391-2959
ใบหม่อนแห้งชงดื่ม
30/2558
ชนิดใบหม่อนล้วนเป็นชิ้นหรือบดหยาบ 62875-114/30 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
36 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพังทุย
169 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 โทรศัพท์มือถือ 08-5740-0061
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62386-596/9 2 ส.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
37 กลุ่มแม่บ้านชุมชนโนนทัน ๑
41/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-9417-0114
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วน 62575-956/1 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
38 กลุ่มแม่บ้านถักโครเชร์
134 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 โทรศัพท์มือถือ 08-3675-5713
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 63004-812/195 25 ต.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
39 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
62 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 โทรศัพท์มือถือ 06-1562-2686
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 63493-622/9 25 ต.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
40 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านดอนหัน
42 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 โทรศัพท์มือถือ 09-5773-7937
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62870-611/9 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
41 กลุ่มไม้กวาดบ้านบ่อใหญ่
47 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คูคำ อ.กิ่งอำเภอซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทรศัพท์มือถือ 08-6095-8618
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 64441-638/9 22 ก.พ. 2560 17 มิ.ย. 2562
42 กลุ่มไม้กวาดบ้านป่าหม้อ หมู่ที่ ๖
302 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320 โทรศัพท์มือถือ 08-2848-2204
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 63429-621/9 25 ต.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
43 กลุ่มรองเท้าหนังสตรีขอนแก่น
149/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-8825-5655
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังวัวแท้ 64841-227/206 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
44 กลุ่มลูกประคบบ้านดงกลาง
102 ม.7 ซ.บ้านดงกลาง ถ.- ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320 โทรศัพท์ 0-4326-7326
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 62873-412/176 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
45 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมืองเก่า
10 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น โทรศัพท์มือถือ 08-3149-7666
ย่าม
609/2547
ย่าม 62529-108/609 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
46 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานกระติ๊บข้าวบ้านหัวคู
34 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 โทรศัพท์มือถือ 08-9933-9462
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 63512-885/40 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
47 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บบ้านดง
168 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 โทรศัพท์มือถือ 08-1061-4130
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 60576-1175/196 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
48 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือหนองแวง
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 โทรศัพท์มือถือ 08-1053-3694
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 60970-510/247 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
49 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือหนองแวง
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 โทรศัพท์มือถือ 08-1053-3694
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 60971-672/246 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
50 กลุ่มสตรีถักทอ
177 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 โทรศัพท์มือถือ 08-2843-5074
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 62532-804/195 2 ส.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
123

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562