รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดขอนแก่น

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 55 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,523 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานกระติบข้าว (ไผ่ตะวัน)
153 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 โทรศัพท์มือถือ 08-1420-5526
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 64719-900/40 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
2 กลุ่มตระกร้าสานพลาสติก
161 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 โทรศัพท์มือถือ 08-0412-3036
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64438-795/20 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
3 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านชัยเจริญ
138 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 0-8525-9616
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63795-4398/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
4 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
20 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 โทรศัพท์ 0-4333-3115
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63794-4397/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
5 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
62 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 โทรศัพท์มือถือ 08-6093-6973
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64084-1166/197 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
6 กลุ่มทอผ้าและหัตถกรรมพื้นบ้านหนองไฮ
177 ม.12 ซ.- ถ.- ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 โทรศัพท์มือถือ 08-7864-3118
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 63657-1272/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
7 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านขอนสัก
24/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110 โทรศัพท์มือถือ 08-8331-0317
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 64588-2959/18 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
8 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองแวงใน
216 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 โทรศัพท์มือถือ 06-1121-7748
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63495-1535/7 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
9 กลุ่มประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้จากเศษผ้า
255/30 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 09-8585-7369
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64675-1199/417 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
10 กลุ่มแปรรูปต้นกกบ้านโคกสี
144 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-6218-5418
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64440-1566/7 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
11 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
199 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110 โทรศัพท์มือถือ 08-1471-3547
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63417-1263/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก
128 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4333-3115
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 63502-309/653 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
13 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวาและต้นกก
79 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 โทรศัพท์มือถือ 09-4365-1956
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทผลิตภัณฑ์จากกก 63501-1536/7 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
14 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ
28 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 โทรศัพท์มือถือ 08-9940-1475
ผ้าห่มนอนทอมือ
201/2553
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ผ้าย) 63658-701/201 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
15 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ
28 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 โทรศัพท์มือถือ 08-9940-1475
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 63341-535/247 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
16 กลุ่มรองเท้าหนังสตรีขอนแก่น
149/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-8825-5655
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังวัวแท้ 64841-227/206 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
17 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานกระติ๊บข้าวบ้านหัวคู
34 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 โทรศัพท์มือถือ 08-9933-9462
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 63512-885/40 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
18 กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก
203 ม.14 ซ.- ถ.- ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 โทรศัพท์มือถือ 08-0429-2933
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64110-792/20 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
19 กลุ่มอาชีพจักสานบ้านวังเพิ่ม
168 ม.12 ซ.- ถ.- ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 โทรศัพท์มือถือ 08-1061-9663
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2546
ประเภทขึ้นรูป 63513-293/39 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
20 กลุ่มอาชีพชฎาพรผ้าไทย
81 ม.13 ซ.- ถ.- ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 โทรศัพท์มือถือ 08-5014-8377
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 64164-1291/835 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
21 กลุ่มอาชีพบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๔
40 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320 โทรศัพท์มือถือ 09-0949-8566
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 63492-780/20 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
22 กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า
52 ม.14 ซ.- ถ.- ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-8735-7752
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63777-1166/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
23 กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า
52 ม.14 ซ.- ถ.- ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-8735-7752
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 63779-1247/196 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
24 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมชุมชนจันตะประเทศ
15 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 โทรศัพท์มือถือ 08-9861-5650
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63347-4369/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
25 กลุ่มเฮือนฝ้ายงาม
152 ม.15 ซ.- ถ.- ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 โทรศัพท์มือถือ 08-1768-5920
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 65028-1310/835 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
26 นาง จุไรรัตน์ ตันติศรีปรีชา
148 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 โทรศัพท์มือถือ 08-4602-2982
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64445-796/20 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
27 นาง นภษร สิรินทรภูมิ
14/18 ม.3 ซ.- ถ.ฉิมพลี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-9622-4300
โหวด
211/2559
โหวด 64439-33/211 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
28 นาง นภษร สิรินทรภูมิ
14/18 ม.3 ซ.- ถ.ฉิมพลี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-9622-4300
แคน
209/2559
ประเภทแคนแปด 64387-26/209 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
29 นาง นภษร สิรินทรภูมิ
14/18 ม.3 ซ.- ถ.ฉิมพลี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-9622-4300
พิณ
208/2559
แบบพิณโปร่ง 64386-37/208 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
30 นาง บัวทิพย์ ลิ่มทองน้อย
88 ม.18 ซ.บ้านแสงอรุณ ถ.- ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-1451-2765
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63277-4363/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
31 นาง ปราณี มาตย์ปัญญา
30 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 โทรศัพท์มือถือ 08-0400-6172
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64083-709/246 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
32 นาง ปุณกาล เลพล
292 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทรศัพท์ 0-8442-8048
ดอกเก๊กฮวยผงสำเร็จรูป
166/2556
เก๊กฮวยผงสำเร็จรูป 63793-15/166 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
33 นาง ปุณกาล เลพล
292 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทรศัพท์ 0-8442-8048
มะตูมผงสำเร็จรูป
169/2556
มะตูมผงสำเร็จรูป 63792-29/169 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
34 นาง เพียงใจ สุวรรณศร
151 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 โทรศัพท์มือถือ 08-6319-3487
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64087-1183/417 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
35 นาง เยาวลักษณ์ คำมหาชัย
197 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-0474-5898
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 64109-429/23 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
36 นาง วิญญู กิจเธาว์
192 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 โทรศัพท์มือถือ 06-1123-1852
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64085-4413/17 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
37 นาง สมพงษ์ พงษ์สีมา
51 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 โทรศัพท์มือถือ 09-4765-8434
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64088-4414/17 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
38 นาง สายนต์ ใจอ่อน
62/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 โทรศัพท์มือถือ 08-1872-9178
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64700-4434/17 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
39 นาง สุฉันทนา อยู่ยืน
154/164 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-1717-3337
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 63306-1258/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
40 นางสาว ฐานิตา นาอุดม
26 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 โทรศัพท์ 0-8521-1857
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63772-4392/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
41 นางสาว ดรุณี พิสุทธิ์วงศ์ไพศาล
156 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 โทรศัพท์มือถือ 08-9714-4508
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64446-797/20 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
42 นางสาว เปรมฤดี ธารณกุล
401/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-5597-3623
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมขิง อัญชัน มะกรูด 64271-666/92 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
43 นางสาว อรสา พยัคฆกุล
44 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 09-9468-6219
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64294-1188/417 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
44 นาย กิตติภณ อนุสุริยา
1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 โทรศัพท์มือถือ 09-5167-7787
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา 63534-500/259 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
45 นาย ณัฐวุฒิ มูลกัน
231 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 โทรศัพท์ 0-8987-7896
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63780-4395/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
46 นาย บุญธรรม ภูคำใบ
202 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทรศัพท์มือถือ 09-3475-2249
ขิงผงสำเร็จรูป
121/2556
ขิงผงสำเร็จรูป 64344-56/121 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
47 นาย บุญธรรม ภูคำใบ
202 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทรศัพท์มือถือ 09-3475-2249
ดอกเก๊กฮวยผงสำเร็จรูป
166/2556
ดอกเก๊กฮวยผงสำเร็จรูป 64348-16/166 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
48 นาย บุญธรรม ภูคำใบ
202 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทรศัพท์มือถือ 09-3475-2249
ใบหม่อนแห้งชงดื่ม
30/2558
ชนิดใบหม่อนล้วนเป็นชิ้นหรือบดหยาบ 65154-117/30 8 ธ.ค. 2560 7 ธ.ค. 2563
49 นาย ปรีชา หงอกสิมมา
96 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 โทรศัพท์มือถือ 08-6893-4555
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมข้าวไรซ์เบอรี่ 64108-664/92 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
50 นาย ยศวัจน์ ชัยวัฒน์จิระ
44/21 ม.15 ซ.- ถ.- ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-6458-8081
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 64270-430/23 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
12

สืบค้นเมื่อ วันที่22 ต.ค. 2562