รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุดรธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุดรธานี จำนวน 161 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มการงานอาชีพโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
11 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์มือถือ 08-9578-4422
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 63520-310/653 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
2 กลุ่มจักสานกระเป๋าพลาสติก
224 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 โทรศัพท์มือถือ 08-6853-4018
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64100-791/20 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
3 กลุ่มจักสานโนนสะอาดใต้
24 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 8-5248-4788
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ประเภทของใช้ทั่วไป 49-4/40(อด) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
4 กลุ่มจักสานบ้านโคกสว่าง
153 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ประเภทของใช้ทั่วไป 34-2/40(อด) 15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2563
5 กลุ่มดอกไม้จันท์
23 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210 โทรศัพท์มือถือ 09-0340-9771
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 62192-2625/25 2 ส.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
6 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
161 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 39270 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
24/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 18-1/24(อด) 27 ก.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
7 กลุ่มทอผ้า ๕ สีย้อมคราม หมู่ที่ ๑
220 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 41130 โทรศัพท์มือถือ 08-7788-9535
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60723-4251/17 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
8 กลุ่มทอผ้าขาวม้า
34 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์มือถือ 08-3148-6398
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 63617-1269/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
9 กลุ่มทอผ้าไทยพวน
36/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์มือถือ 08-9618-6551
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62652-691/246 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
10 กลุ่มทอผ้าไทยพวน
43 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 8-9618-6551
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ประเภทเส้นใยผสม 57-2/197(อด) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
11 กลุ่มทอผ้าธาขิตตรา
94 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 โทรศัพท์ 6-5278-9708
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยผสม 55-5/17(อด) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
12 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕
37 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาม่วง อ.กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 โทรศัพท์มือถือ 08-3349-8400
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64292-735/63 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
13 กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงกลม หมู่ที่ ๘
6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาม่วง อ.กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 โทรศัพท์มือถือ 09-3174-8592
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64290-733/63 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
14 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ขิดบ้านนาโปร่ง
76 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 โทรศัพท์มือถือ 08-1260-9848
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60722-4250/17 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
15 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านเลิงถ่อน หมู่ที่ ๙
39 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 โทรศัพท์มือถือ 08-7424-1215
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62773-4345/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
16 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกน้อย
6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210 โทรศัพท์มือถือ 08-3348-1826
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64873-677/412 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
17 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกน้อย
6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210 โทรศัพท์มือถือ 08-3348-1826
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 64865-1275/196 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
18 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาโปร่ง
38 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 โทรศัพท์มือถือ 08-1260-9848
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60721-4249/17 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
19 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
24 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์มือถือ 08-6860-2382
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62775-4347/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
20 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่เชียงพิณบ้านเลื่อม
720 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 31-4/17(อด) 15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2563
21 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านเชียงกลม หมู่ที่ ๑๔
79 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาม่วง อ.กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 โทรศัพท์มือถือ 08-9571-4346
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64291-734/63 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
22 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ภูไทบ้านหนองหญ้าไซ
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 21-1/381(อด) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
23 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านสะงวย
161 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290 โทรศัพท์มือถือ 08-7293-2891
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60727-4254/17 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
24 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีครามธรรมชาติ
273 ม.16 ซ.- ถ.- ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์มือถือ 08-6222-2658
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62173-524/247 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
25 กลุ่มทอผ้าหนองใส
484 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
โมบาย
569/2547
โมบาย 40-1/569(อด) 15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2563
26 กลุ่มทอผ้าหมี่ขิด บ้านนาข่า (ผ้าฝ้ายลายขิด)
457 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 8-1965-2311
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 59-1/836(อด) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
27 กลุ่มทอผ้าหมี่ขิดดอนเหมือดแก้ว
4 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 โทรศัพท์ 8-5456-2731
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 72-9/17(อด) 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2564
28 กลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย
14 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 39270 โทรศัพท์มือถือ 08-5733-0387
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62752-4338/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
29 กลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย
23 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 39270 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 12-1/17(อด) 4 พ.ค. 2560 3 พ.ค. 2563
30 กลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย
116 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 39270 โทรศัพท์มือถือ 09-0861-2133
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62654-4315/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
31 กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
47 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 8-0746-0605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 70-7/17(อด) 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2564
32 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโคกกลาง
163 ม.13 ซ.- ถ.- ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทรศัพท์มือถือ 08-4323-8637
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64269-1561/7 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
33 กลุ่มทำที่นอนและหมอนขิดบ้านโนนศรีทอง
29 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์มือถือ 08-6829-1622
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 62771-1138/197 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
34 กลุ่มทำที่นอนและหมอนขิดบ้านโนนศรีทอง
29 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์มือถือ 08-6829-1622
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 64867-311/381 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
35 กลุ่มนวดแผนไทยนาดี สร้างบง (กฤษจรรสรณ์นวดแผนไทย)
40 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370 โทรศัพท์มือถือ 09-1686-3615
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 63532-414/176 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
36 กลุ่มแปรรูปผ้าย้อมคราม
15 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 โทรศัพท์มือถือ 08-7856-4874
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 60290-1154/835 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
37 กลุ่มมหามิตรหัตถกรรม
146 ม.7 ซ.บ้านโนนยาง ถ.- ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์มือถือ 08-1261-2216
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60407-507/247 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
38 กลุ่มมหามิตรหัตถกรรม
146 ม.7 ซ.บ้านโนนยาง ถ.- ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์มือถือ 08-1261-2216
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63522-703/246 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
39 กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านเดื่อ
258 ม.6 ซ.บ้านเดื่อ ถ.- ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์มือถือ 08-9843-3486
น้ำปลาร้า
1346/2557
น้ำปลาร้า 60888-10/1346 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
40 กลุ่มไม้กวาด
180 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370 โทรศัพท์ 8-1263-0928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 46-1/9(อด) 15 ก.พ. 2561 17 มิ.ย. 2562
41 กลุ่มเย็บผ้าบ้านโคกน้อย
224 ม.8 ซ.- ถ.- ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210 โทรศัพท์มือถือ 08-7992-7529
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 62190-289/381 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
42 กลุ่มรองเท้าหนังแท้บ้านผักตบ
207 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังแท้ 38-2/206(อด) 15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2563
43 กลุ่มสตรีงานจักสานเส้นพลาสติก
62 ม.15 ซ.- ถ.- ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 17-5/20(อด) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
44 กลุ่มสตรีทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
84 ม.3 ซ.- ถ.- ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 26-1/18(อด) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
45 กลุ่มสตรีทอเสื่อกก
2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทรศัพท์มือถือ 08-5659-6730
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64863-1574/7 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
46 กลุ่มหัตถกรรมท้องถิ่น
331 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210 โทรศัพท์มือถือ 08-7724-2261
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 62200-156/410 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
47 กลุ่มหัตถกรรมผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ
266 ม.3 ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์มือถือ 08-7230-0300
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60652-663/246 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
48 กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมมัดย้อม
169 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 โทรศัพท์มือถือ 09-3325-1864
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 62770-1242/835 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
49 กลุ่มหัตถกรรมศรีสุทโธ
223 ม.11 ซ.- ถ.สามัคคีะรรม ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 8-0005-9944
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 47-6/20(อด) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
50 กลุ่มหัตถลีลา
170 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380 โทรศัพท์มือถือ 08-3143-9575
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 62759-2638/25 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562