รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุดรธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุดรธานี จำนวน 54 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานโนนสะอาดใต้
24 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 8-5248-4788
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ประเภทของใช้ทั่วไป 49-4/40(อด) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
2 กลุ่มจักสานบ้านโคกสว่าง
153 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ประเภทของใช้ทั่วไป 34-2/40(อด) 15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2563
3 กลุ่มทอผ้าไทยพวน
43 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 8-9618-6551
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ประเภทเส้นใยผสม 57-2/197(อด) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
4 กลุ่มทอผ้าธาขิตตรา
94 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 โทรศัพท์ 6-5278-9708
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยผสม 55-5/17(อด) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
5 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่เชียงพิณบ้านเลื่อม
720 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 31-4/17(อด) 15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2563
6 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ภูไทบ้านหนองหญ้าไซ
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 21-1/381(อด) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
7 กลุ่มทอผ้าหนองใส
484 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
โมบาย
569/2547
โมบาย 40-1/569(อด) 15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2563
8 กลุ่มทอผ้าหมี่ขิด บ้านนาข่า (ผ้าฝ้ายลายขิด)
457 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 8-1965-2311
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 59-1/836(อด) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
9 กลุ่มทอผ้าหมี่ขิดดอนเหมือดแก้ว
4 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 โทรศัพท์ 8-5456-2731
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 72-9/17(อด) 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2564
10 กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
47 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 8-0746-0605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 70-7/17(อด) 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2564
11 กลุ่มรองเท้าหนังแท้บ้านผักตบ
207 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังแท้ 38-2/206(อด) 15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2563
12 กลุ่มสตรีงานจักสานเส้นพลาสติก
62 ม.15 ซ.- ถ.- ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 17-5/20(อด) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
13 กลุ่มสตรีทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
84 ม.3 ซ.- ถ.- ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 26-1/18(อด) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
14 กลุ่มหัตถกรรมศรีสุทโธ
223 ม.11 ซ.- ถ.สามัคคีะรรม ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 8-0005-9944
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 47-6/20(อด) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
15 กลุ่มอสม.หนองใส หมู่ที่ 3
175 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 36-2/193(อด) 15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2563
16 กลุ่มอาชีพจักสานจากคล้าบ้านโนนสะอาด
182 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ประเภทของใช้ทั่วไป 35-1/188(อด) 15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2563
17 นาง กัลยรัตน์ โซ่เงิน
163 ม.13 ซ.- ถ.- ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทรศัพท์ 8-4323-8637
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 60-4/7(อด) 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2564
18 นาง ดวงสุดา พิศกุล
215 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320 โทรศัพท์ 8-9623-9828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 63-2/196(อด) 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2564
19 นาง บุญหลาย อินทฤาชัย
87 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านหินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 13-2/7(อด) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
20 นาง อรสิน นาทา
20 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 9-3347-3352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ประเภทของใช้ทั่วไป 48-3/40(อด) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
21 นาง อรอุมา แสงอนันต์
107 ม.9 ซ.บ้านคลองเจริญ ถ.- ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 8-1662-9688
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
น้ำเสาวรส
276/2554
น้ำเสาวรส 68-1/276(อด) 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2564
22 นาง อรอุมา แสงอนันต์
123 ม.9 ซ.บ้านคลองเจริญ ถ.- ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์มือถือ 08-1662-9688
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมฟักข้าว 65112-241/551 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
23 นาง อังกาบ วังหอม
5/2 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320 โทรศัพท์ 8-5737-9914
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ดินเผา
1457/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผา 54-1/1457(อด) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
24 นาง อังคณา เย็นแสงจันทร์
22 ม.16 ซ.- ถ.- ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 16-4/20(อด) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
25 นางสาว กนกวรรณ ประเสริฐกุล
30 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 9-9489-7544
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 58-2/835(อด) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
26 นางสาว กิจอารีย์ ไม้คำ
505 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 27-1/835(อด) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
27 นางสาว ณัฐนิชา แดงทุย
115 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 15-3/20(อด) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
28 นางสาว บุณณดา เลาหะดิลก
48 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360 โทรศัพท์ 8-6437-8251
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 65-1/623(อด) 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2564
29 นางสาว ลักษณา คงสถิตย์
13 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 8-9276-1995
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 50-1/196(อด) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
30 นาย คนินท์ โฉมขำ
38 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 22-1/592(อด) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
31 นาย คนินท์ โฉมขำ
38 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 23-2/592(อด) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
32 นาย ชัยพร พัฒนจักร
248 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 6-5336-2395
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
เส้นไหม
570/2547
ประเภทไหมน้อย 64-1/570(อด) 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2564
33 นาย ทรงชัย พิมแพงรักษ์
91 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนัง 37-1/206(อด) 15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2563
34 นาย ทองแดง วังหอม
80 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320 โทรศัพท์ 9-3431-2775
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
โมบาย
569/2547
โมบาย 52-2/569(อด) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
35 นาย วัชรินทร์ ใบภักดี
90 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290 โทรศัพท์ 8-5906-7865
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ
21/2560
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 61-2/21(อด) 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2564
36 นาย ศักดิ์ดา สารีโส
162 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 8-2094-2262
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ใช้งานทั่วไป 62-1/45(อด) 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2564
37 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านดงเย็น
93 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 19-1/40(อด) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
38 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่เชียงเพ็ง
107 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 25-3/17(อด) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
39 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถั่วลิสงโสกแกคำเจริญ
239 ม.12 ซ.- ถ.- ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 โทรศัพท์ 8-2875-8355
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ถั่วคั่วทราย
154/2549
ถั่วคั่วทราย 67-3/154(อด) 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2564
40 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร
119 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทรศัพท์ 8-0198-3902
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 71-8/17(อด) 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2564
41 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตรองเท้าหนังบ้านโพนยอ
243 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทรศัพท์ 8-1966-3316
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังวัวแท้ 51-3/206(อด) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
42 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าตูม
162/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 8-9979-9923
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ปลาร้าบอง
132/2556
ปลาร้าบอง 66-1/132(อด) 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2564
43 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนเชียงค้ำ หมู่ ๒
87 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 39270 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ 29-1/1038(อด) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
44 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนเชียงค้ำ หมู่ ๒
87 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 39270 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ 30-2/1038(อด) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
45 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโน กุดจับ
310 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ถั่วคั่วทราย
154/2549
ถั่วคั่วทราย 41-2/154(อด) 15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2563
46 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโน กุดจับ
310 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ถั่วตัด
156/2559
ถั่วตัด 42-1/156(อด) 15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2563
47 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโน กุดจับ
310 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ถั่วลิสงอบสมุนไพร
157/2546
ถั่วลิสงอบสมุนไพร 43-1/157(อด) 15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2563
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทอผ้าชุมชนโพนบก
61 ม.4 ซ.บ้านโพนบก ถ.- ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 8-7217-9440
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 56-6/17(อด) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเสมา
146 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
เต้าหู้นมสด
528/2547
เต้าหู้นมสด 44-1/528(อด) 15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2563
50 วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อพื้นบ้าน
71 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360 โทรศัพท์ 8-7490-8076
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 45-3/7(อด) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
12

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563