รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุดรธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุดรธานี จำนวน 95 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,854 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มการงานอาชีพโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
11 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์มือถือ 08-9578-4422
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 63520-310/653 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
2 กลุ่มจักสานกระเป๋าพลาสติก
224 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 โทรศัพท์มือถือ 08-6853-4018
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64100-791/20 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
3 กลุ่มจักสานโนนสะอาดใต้
24 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 8-5248-4788
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ประเภทของใช้ทั่วไป 49-4/40(อด) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
4 กลุ่มจักสานบ้านโคกสว่าง
153 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ประเภทของใช้ทั่วไป 34-2/40(อด) 15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2563
5 กลุ่มทอผ้าขาวม้า
34 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์มือถือ 08-3148-6398
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 63617-1269/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
6 กลุ่มทอผ้าไทยพวน
43 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 8-9618-6551
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ประเภทเส้นใยผสม 57-2/197(อด) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
7 กลุ่มทอผ้าธาขิตตรา
94 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 โทรศัพท์ 6-5278-9708
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยผสม 55-5/17(อด) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
8 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕
37 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาม่วง อ.กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 โทรศัพท์มือถือ 08-3349-8400
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64292-735/63 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
9 กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงกลม หมู่ที่ ๘
6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาม่วง อ.กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 โทรศัพท์มือถือ 09-3174-8592
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64290-733/63 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
10 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกน้อย
6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210 โทรศัพท์มือถือ 08-3348-1826
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64873-677/412 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
11 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกน้อย
6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210 โทรศัพท์มือถือ 08-3348-1826
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 64865-1275/196 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
12 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่เชียงพิณบ้านเลื่อม
720 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 31-4/17(อด) 15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2563
13 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านเชียงกลม หมู่ที่ ๑๔
79 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาม่วง อ.กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 โทรศัพท์มือถือ 08-9571-4346
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64291-734/63 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
14 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ภูไทบ้านหนองหญ้าไซ
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 21-1/381(อด) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
15 กลุ่มทอผ้าหนองใส
484 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
โมบาย
569/2547
โมบาย 40-1/569(อด) 15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2563
16 กลุ่มทอผ้าหมี่ขิด บ้านนาข่า (ผ้าฝ้ายลายขิด)
457 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 8-1965-2311
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 59-1/836(อด) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
17 กลุ่มทอผ้าหมี่ขิดดอนเหมือดแก้ว
4 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 โทรศัพท์ 8-5456-2731
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 72-9/17(อด) 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2564
18 กลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย
23 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 39270 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 12-1/17(อด) 4 พ.ค. 2560 3 พ.ค. 2563
19 กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
47 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 8-0746-0605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 70-7/17(อด) 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2564
20 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโคกกลาง
163 ม.13 ซ.- ถ.- ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทรศัพท์มือถือ 08-4323-8637
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64269-1561/7 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
21 กลุ่มทำที่นอนและหมอนขิดบ้านโนนศรีทอง
29 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์มือถือ 08-6829-1622
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 64867-311/381 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
22 กลุ่มนวดแผนไทยนาดี สร้างบง (กฤษจรรสรณ์นวดแผนไทย)
40 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370 โทรศัพท์มือถือ 09-1686-3615
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 63532-414/176 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
23 กลุ่มมหามิตรหัตถกรรม
146 ม.7 ซ.บ้านโนนยาง ถ.- ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์มือถือ 08-1261-2216
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63522-703/246 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
24 กลุ่มรองเท้าหนังแท้บ้านผักตบ
207 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังแท้ 38-2/206(อด) 15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2563
25 กลุ่มสตรีงานจักสานเส้นพลาสติก
62 ม.15 ซ.- ถ.- ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 17-5/20(อด) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
26 กลุ่มสตรีทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
84 ม.3 ซ.- ถ.- ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 26-1/18(อด) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
27 กลุ่มสตรีทอเสื่อกก
2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทรศัพท์มือถือ 08-5659-6730
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64863-1574/7 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
28 กลุ่มหัตถกรรมศรีสุทโธ
223 ม.11 ซ.- ถ.สามัคคีะรรม ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 8-0005-9944
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 47-6/20(อด) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
29 กลุ่มแหวนตีมือโบราณตีเงินเข้านิ้ว
547 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์มือถือ 09-6034-6121
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากโลหะ
633/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากโลหะ 64116-31/633 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
30 กลุ่มอสม.หนองใส หมู่ที่ 3
175 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 36-2/193(อด) 15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2563
31 กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานพลาสติก
47 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 6-1954-7188
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 3-1/20(อด) 4 พ.ค. 2560 3 พ.ค. 2563
32 กลุ่มอาชีพจักสานจากคล้าบ้านโนนสะอาด
182 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ประเภทของใช้ทั่วไป 35-1/188(อด) 15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2563
33 กลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่บ้านราษฎร์สมบูรณ์
140 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 โทรศัพท์มือถือ 08-7229-1845
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64156-4417/17 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
34 กลุ่มอาชีพทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
47 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 8-0746-0605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 10-1/247(อด) 4 พ.ค. 2560 3 พ.ค. 2563
35 กลุ่มอาชีพทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
47 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 8-0746-0605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 9-1/197(อด) 4 พ.ค. 2560 3 พ.ค. 2563
36 กลุ่มอาชีพศรีสุทโธรวมศรัทธา
1/2 ม.5 ซ.บ้านสวน ถ.- ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 8-3286-6266
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1-1/7(อด) 4 พ.ค. 2560 3 พ.ค. 2563
37 นาง กัลยรัตน์ โซ่เงิน
163 ม.13 ซ.- ถ.- ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทรศัพท์ 8-4323-8637
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 60-4/7(อด) 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2564
38 นาง จำเนียร สารปารัง
34/42 ม.- ซ.- ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์มือถือ 08-7863-2013
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมน้ำนมข้าว 64864-292/665 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
39 นาง จำปี ทับโคกสูง
432/87 ม.- ซ.- ถ.อดุลยเดช ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 8-7213-9932
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ผ้าขนแกะ
975/2548
ผลิตภัณฑ์ผ้าขนแกะ 8-1/975(อด) 4 พ.ค. 2560 3 พ.ค. 2563
40 นาง ดวงสุดา พิศกุล
215 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320 โทรศัพท์ 8-9623-9828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 63-2/196(อด) 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2564
41 นาง บุญหลาย อินทฤาชัย
87 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านหินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 13-2/7(อด) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
42 นาง ประกาย สุทธิบุญ
175 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320 โทรศัพท์มือถือ 08-9712-2199
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 64284-513/836 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
43 นาง เพชรา อธิตั้ง
730 ม.15 ซ.- ถ.- ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370 โทรศัพท์ 8-1050-0118
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 4-2/20(อด) 4 พ.ค. 2560 3 พ.ค. 2563
44 นาง หนูพิศ สมบัติกำไร
142 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320 โทรศัพท์มือถือ 08-4684-9291
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 64280-1294/835 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
45 นาง อรสิน นาทา
20 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 9-3347-3352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ประเภทของใช้ทั่วไป 48-3/40(อด) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
46 นาง อรอุมา แสงอนันต์
123 ม.9 ซ.บ้านคลองเจริญ ถ.- ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์มือถือ 08-1662-9688
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมฟักข้าว 65112-241/551 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
47 นาง อรอุมา แสงอนันต์
123 ม.9 ซ.บ้านคลองเจริญ ถ.- ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์มือถือ 08-1662-9688
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมฟักข้าว 63521-287/665 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
48 นาง อรอุมา แสงอนันต์
123 ม.9 ซ.บ้านคลองเจริญ ถ.- ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์มือถือ 08-1662-9688
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมฟักข้าว 63531-660/92 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
49 นาง อรอุมา แสงอนันต์
107 ม.9 ซ.บ้านคลองเจริญ ถ.- ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 8-1662-9688
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
น้ำเสาวรส
276/2554
น้ำเสาวรส 68-1/276(อด) 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2564
50 นาง อังกาบ วังหอม
5/2 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320 โทรศัพท์ 8-5737-9914
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ดินเผา
1457/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผา 54-1/1457(อด) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
12

สืบค้นเมื่อ วันที่23 ก.ย. 2562