รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุดรธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุดรธานี จำนวน 214 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,262 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มการงานอาชีพโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
11 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์มือถือ 08-9578-4422
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 63520-310/653 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
2 กลุ่มเข็มเพชรผ้าไทย บ้านโนนสง่า
195 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์มือถือ 08-1974-5698
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ชนิดเส้นใยผสม 57535-10/1444 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
3 กลุ่มเข็มเพชรผ้าไทย บ้านโนนสง่า
195 ม.7 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์มือถือ 08-1974-5698
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 58003-1116/196 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
4 กลุ่มจักสานกระเป๋าพลาสติก
224 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 โทรศัพท์มือถือ 08-6853-4018
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64100-791/20 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
5 กลุ่มจักสานกระเป๋าพลาสติก
224 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 โทรศัพท์มือถือ 08-6853-4018
โมบาย
569/2547
โมบาย 58464-78/569 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
6 กลุ่มจักสานบ้านโคกสว่าง
153 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ประเภทของใช้ทั่วไป 34-2/40(อด) 15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2563
7 กลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแสง หมู่ที่6
9 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 39270 โทรศัพท์มือถือ 08-9941-2569
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 59009-2527/25 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
8 กลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแสง หมู่ที่6
9 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 39270 โทรศัพท์มือถือ 08-9941-2569
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 58995-616/45 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
9 กลุ่มดอกไม้จันท์
23 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210 โทรศัพท์มือถือ 09-0340-9771
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 62192-2625/25 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
10 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
161 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 39270 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
24/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 18-1/24(อด) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
11 กลุ่มถักทอสายใยรักชุมชนประชาร่วมใจ
45 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 39270 โทรศัพท์มือถือ 08-0186-9504
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 57108-692/195 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
12 กลุ่มถักทอสายใยรักชุมชนประชาร่วมใจ
45 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 39270 โทรศัพท์มือถือ 08-0186-9504
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 57098-293/615 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
13 กลุ่มทอผ้า ๕ สีย้อมคราม หมู่ที่ ๑
220 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 41130 โทรศัพท์มือถือ 08-7788-9535
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60723-4251/17 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
14 กลุ่มทอผ้าขาวม้า
34 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์มือถือ 08-3148-6398
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 63617-1269/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
15 กลุ่มทอผ้าดอนอีไข ชุมชนดอนอีไข หมู่ที่ ๒
112 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4234-8010
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 57377-2584/18 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
16 กลุ่มทอผ้าไทยพวน
36/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์มือถือ 08-9618-6551
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62652-691/246 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
17 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕
37 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาม่วง อ.กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 โทรศัพท์มือถือ 08-3349-8400
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64292-735/63 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
18 กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงกลม หมู่ที่ ๘
6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาม่วง อ.กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 โทรศัพท์มือถือ 09-3174-8592
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64290-733/63 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
19 กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก
63 ม.18 ซ.- ถ.- ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์มือถือ 08-0412-3193
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 59616-698/63 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
20 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ขิดบ้านนาโปร่ง
76 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 โทรศัพท์มือถือ 08-1260-9848
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60722-4250/17 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
21 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านเลิงถ่อน หมู่ที่ ๙
39 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 โทรศัพท์มือถือ 08-7424-1215
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62773-4345/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
22 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมครามบ้านดอนกลาง
103 ม.3 ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทรศัพท์มือถือ 08-1054-9586
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 58244-4116/17 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
23 กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านภูไทดำ
31 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 โทรศัพท์มือถือ 08-5928-2182
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 59645-4184/17 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
24 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
121 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 โทรศัพท์ 0-8685-4372
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 59565-4180/17 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
25 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกน้อย
6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210 โทรศัพท์มือถือ 08-3348-1826
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64873-677/412 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
26 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกน้อย
6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210 โทรศัพท์มือถือ 08-3348-1826
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 64865-1275/196 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
27 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาโปร่ง
38 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 โทรศัพท์มือถือ 08-1260-9848
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60721-4249/17 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
28 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
24 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์มือถือ 08-6860-2382
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62775-4347/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
29 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่เชียงพิณบ้านเลื่อม
720 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 31-4/17(อด) 15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2563
30 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านเชียงกลม หมู่ที่ ๑๔
79 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาม่วง อ.กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 โทรศัพท์มือถือ 08-9571-4346
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64291-734/63 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
31 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านน้อยคำเม็ก
29 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 โทรศัพท์มือถือ 08-4420-1509
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 59730-4194/17 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
32 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่พื้นบ้านบ้านโคกสะอาด
87 ม.2 ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 โทรศัพท์มือถือ 08-5010-1416
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 59740-4196/17 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
33 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ภูไทบ้านหนองหญ้าไซ
94 ม.1 ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 โทรศัพท์มือถือ 08-7861-8587
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 56852-4081/17 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
34 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ภูไทบ้านหนองหญ้าไซ
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 21-1/381(อด) 27 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2563
35 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านสะงวย
161 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290 โทรศัพท์มือถือ 08-7293-2891
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60727-4254/17 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
36 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีครามธรรมชาติ
273 ม.16 ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์มือถือ 08-6222-2658
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 58421-4128/17 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
37 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีครามธรรมชาติ
273 ม.16 ซ.- ถ.- ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์มือถือ 08-6222-2658
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62173-524/247 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
38 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
106 ม.7 ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์มือถือ 08-6223-7578
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 58245-4117/17 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
39 กลุ่มทอผ้าหนองใส
484 ม.3 ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์มือถือ 08-5753-8485
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 56878-2574/18 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
40 กลุ่มทอผ้าหนองใส
484 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
โมบาย
569/2547
โมบาย 40-1/569(อด) 15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2563
41 กลุ่มทอผ้าหมี่ขิด หมู่ที่7
40 ม.7 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290 โทรศัพท์มือถือ 08-7227-6978
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 58853-4145/17 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
42 กลุ่มทอผ้าหมี่ขิตย้อมคราม
131 ม.6 ต.อุ่มจาน อ.กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 โทรศัพท์มือถือ 08-9573-0795
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 56854-4082/17 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
43 กลุ่มทอผ้าหมี่ย้อมคราม
74 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อุ่มจาน อ.กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 โทรศัพท์มือถือ 08-7235-2820
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 56750-4066/17 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
44 กลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย
14 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 39270 โทรศัพท์มือถือ 08-5733-0387
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62752-4338/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
45 กลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย
116 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 39270 โทรศัพท์มือถือ 09-0861-2133
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62654-4315/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
46 กลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย
23 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 39270 โทรศัพท์ 0-4222-1119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 12-1/17(อด) 4 พ.ค. 2560 3 พ.ค. 2563
47 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโคกกลาง
163 ม.13 ซ.- ถ.- ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทรศัพท์มือถือ 08-4323-8637
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64269-1561/7 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
48 กลุ่มทำที่นอนและหมอนขิดบ้านโนนศรีทอง
29 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์มือถือ 08-6829-1622
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 62771-1138/197 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
49 กลุ่มทำที่นอนและหมอนขิดบ้านโนนศรีทอง
29 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์มือถือ 08-6829-1622
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 64867-311/381 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
50 กลุ่มนวดแผนไทยนาดี สร้างบง (กฤษจรรสรณ์นวดแผนไทย)
40 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370 โทรศัพท์มือถือ 09-1686-3615
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 63532-414/176 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่26 เม.ย. 2561