รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเลย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเลย จำนวน 26 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,246 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานเส้นด้ายพลาสติก
6 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 โทรศัพท์มือถือ 08-3306-6931
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64772-811/20 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
2 กลุ่มทอผ้าบ้านโฟนทอง
140 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150 โทรศัพท์ 9-5671-3560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ย่าม
609/2547
ย่าม 23-1/609(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
3 กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งอำเภอเอราวัณ
720 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ผาอินทร์แปลง อ.กิ่งอำเภอเอราวัณ จ.เลย 42220 โทรศัพท์ 8-1975-4345
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
น้ำผึ้ง
263/2547
น้ำผึ้ง 15-1/263(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
4 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านน้อย
40/14 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-1871-2054
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยสุกทอดกรอบ 19-2/1038(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
5 กลุ่มหัตถกรรมจักสานไทเลย
271 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทรศัพท์ 8-5746-0470
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 3-1/40(ลย) 15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2563
6 นาง ไกรสร สีสว่าง
40 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 9-5661-4464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้วเกรดเอ 11-2/158(ลย) 15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2563
7 นาง รัตนาวดี กระจ่างพจน์
221 ม.4 ซ.- ถ.เลย-หล่มสัก ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 โทรศัพท์ 0-4289-9422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 9-1/112(ลย) 15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2563
8 นาง รัตนาวดี กระจ่างพจน์
221 ม.4 ซ.- ถ.เลย-หล่มสัก ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 โทรศัพท์ 0-4289-9422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบดิบ (ข้าวเกรียบเห็ดหอม) 14-1/107(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
9 นาย นฤเดช ไพศาลธรรม
223 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์มือถือ 08-9843-5439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 28-1/1122(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
10 นาย สมศรี ภูพันนา
96 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทรศัพท์มือถือ 08-5274-0201
เทียนไข
987/2548
เทียนไข 64769-10/987 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
11 นาย สำเร็จ พรมมงคล
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 9-8174-7502
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้วเกรดเอ 10-1/158(ลย) 15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2563
12 นาย สำเร็จ พรมมงคล
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 9-8174-7502
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเบรกแตก 12-1/1038(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
13 นาย สุพัฒน์ โพธิ์มา
199/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 42210 โทรศัพท์ 8-8534-2133
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์งานปั้นจากวัสดุผสม
778/2556
งานปั้นจากวัสดุผสม 16-1/778(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
14 นาย อนุชิต มาอ้วน
58/3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์มือถือ 08-7858-7624
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 64773-901/40 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
15 นาย อภิชาติ คำเกษม
293 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์มือถือ 08-9574-7805
ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่
428/2547
ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่ 64621-52/428 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
16 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าหัวขัว
105 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240 โทรศัพท์ 8-4872-5185
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
เสื่อกก 4-1/7(ลย) 15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2563
17 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ ๑๒
20/2 ม.12 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-6036-1404
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 13-1/196(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
18 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนสว่าง ตำบลนามาลา
39 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทรศัพท์มือถือ 08-9573-0265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ไวน์สมุนไพร
31/2546
ไวน์กระชายดำ 29-2/31(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
19 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแกะสลักหินแกรนิต (บ้านทับพญา)
168 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย 42100 โทรศัพท์ 8-6241-4818
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ครกหิน
11/2546
ครกหิน 2-1/11(ลย) 15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2563
20 วิสาหกิจชุมชนน้ำสวยเมคราเม่
46 ม.1 ซ.- ถ.- ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์มือถือ 08-5708-1088
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 64770-155/823 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
21 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านชมน้อย
9 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย 42150 โทรศัพท์มือถือ 08-2123-5189
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 21-1/36(ลย) 19 ก.ย. 2560 25 ก.ค. 2563
22 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านชมน้อย
9 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย 42150 โทรศัพท์มือถือ 08-2123-5189
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยกรอบ 22-3/1038(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
23 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมรัยเลย กรุ๊ป
74 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทรศัพท์ 8-9046-2063
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ไวน์สมุนไพร
31/2546
ไวน์กระชายดำ 5-1/31(ลย) 15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2563
24 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมรัยเลย กรุ๊ป
74 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทรศัพท์ 8-9046-2063
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ไวน์ผลไม้
2/2546
ไวน์สับปะรด 6-1/2(ลย) 15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2563
25 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมรัยเลย กรุ๊ป
74 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทรศัพท์ 8-9046-2063
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ไวน์ผลไม้
2/2546
ไวน์องุ่น 7-2/2(ลย) 15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2563
26 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมรัยเลย กรุ๊ป
74 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทรศัพท์ 8-9046-2063
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ไวน์ผลไม้
2/2546
ไวน์ลิ้นจี่ 8-3/2(ลย) 15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2563

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ย. 2562