รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเลย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเลย จำนวน 82 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานเส้นด้ายพลาสติก
6 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 โทรศัพท์มือถือ 08-3306-6931
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64772-811/20 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
2 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทเลย
116 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์ 8-1832-5424
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
กางเกง เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 63661-1273/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
3 กลุ่มถักทอบ้านเหล่าใหญ่
51 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปวนพุ อ.กิ่งอำเภอหนองหิน จ.เลย 42190 โทรศัพท์ 8-0767-3949
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 60612-766/195 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
4 กลุ่มถักทอไหมพรมสายใยสามัคคี
135 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์มือถือ 08-1768-5150
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 61043-776/195 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
5 กลุ่มถักทอไหมพรมสายใยสามัคคี
135 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์มือถือ 08-1768-5150
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 61048-318/615 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
6 กลุ่มถักไหมพรม
34/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 โทรศัพท์มือถือ 08-4788-4358
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 62864-331/615 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
7 กลุ่มทอผ้าบ้านโฟนทอง
140 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150 โทรศัพท์ 9-5671-3560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ย่าม
609/2547
ย่าม 23-1/609(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
8 กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายสายฝนบ้านโสกนกไก่นา
51 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240 โทรศัพท์มือถือ 08-0765-2948
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นด้ายใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 63558-2908/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
9 กลุ่มผ้าปักคัทเวิร์ค
92/10 ม.- ซ.- ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์มือถือ 08-1262-5471
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 63548-1244/196 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
10 กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งอำเภอเอราวัณ
720 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ผาอินทร์แปลง อ.กิ่งอำเภอเอราวัณ จ.เลย 42220 โทรศัพท์ 8-1975-4345
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
น้ำผึ้ง
263/2547
น้ำผึ้ง 15-1/263(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
11 กลุ่มพัฒนาอาชีพบุ่งผักก้าม
299 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทรศัพท์ 8-9841-1408
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 17-1/25(ลย) 19 ก.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
12 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ
37 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 0-4282-1642
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้วเส้น 61026-24/158 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
13 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
43 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 โทรศัพท์มือถือ 08-8051-1940
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62664-609/9 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
14 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าแสงภา
133 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทรศัพท์ 8-3358-6412
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 24-1/9(ลย) 19 ก.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
15 กลุ่มไม้กวาดบ้านกลาง
1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทรศัพท์มือถือ 08-9902-6694
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62536-604/9 2 ส.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
16 กลุ่มรักษ์สมุนไพรบ้านนา
45/15 ม.- ซ.- ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์มือถือ 08-9840-4447
สบู่ก้อน
94/2552
สบู่ก้อนผสมกล้วย 60613-107/94 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
17 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถักโครเชต์ต้นกล้าบ้านวงเวียน
61 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์มือถือ 09-5736-8374
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 64620-844/195 22 ก.พ. 2560 17 มิ.ย. 2562
18 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถักทอไหมพรมบ้านมะลิวัลย์
21 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์ 8-1047-9381
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 1-1/195(ลย) 15 มิ.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถักทอไหมพรมต้นกล้าบ้านมะลิวัลย์
156 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์มือถือ 08-5020-5798
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 61031-316/615 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
20 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถักทอไหมพรมต้นกล้าบ้านมะลิวัลย์
156 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์มือถือ 08-5020-5798
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 64619-843/195 22 ก.พ. 2560 17 มิ.ย. 2562
21 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านน้อย
40/14 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-1871-2054
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยสุกทอดกรอบ 19-2/1038(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
22 กลุ่มสมุนไพรบ้านนาเวียง
32 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์มือถือ 08-1053-7621
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 63544-415/176 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
23 กลุ่มสัมมาชีพบ้านนาท่อน
- ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทรศัพท์มือถือ 08-0766-8259
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 27-3/9(ลย) 19 ก.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
24 กลุ่มสัมมาชีพบ้านลาด
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทรศัพท์ 9-5662-9098
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 26-2/9(ลย) 19 ก.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
25 กลุ่มหัตถกรรมจักสานไทเลย
271 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทรศัพท์ 8-5746-0470
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 3-1/40(ลย) 15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2563
26 กลุ่มหัตถกรรมไม้สักงอกเงิน
999/31 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ผาอินทร์แปลง อ.กิ่งอำเภอเอราวัณ จ.เลย 42220 โทรศัพท์มือถือ 09-8590-9219
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 61039-673/45 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
27 กลุ่มอนุรักษ์การทำบายศรีสู่ขวัญ
23 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150 โทรศัพท์มือถือ 08-0761-8395
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 62866-1229/196 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
28 นาง ไกรสร สีสว่าง
40 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 9-5661-4464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้วเกรดเอ 11-2/158(ลย) 15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2563
29 นาง ทรงศรี บุตรตา
7/1 ม.4 ซ.- ถ.ร่วมใจนฤมิตร ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-3355-2283
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้วเส้น 61033-25/158 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
30 นาง บัวพันธ์ บำรุงแนว
204 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย 42210 โทรศัพท์มือถือ 08-4882-6375
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 61042-135/597 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
31 นาง ประหยัด ศรีสุรัตน์
40/17 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์มือถือ 08-2107-1349
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้วแผ่นอ่อน 61034-26/158 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
32 นาง รัตนาวดี กระจ่างพจน์
221 ม.4 ซ.- ถ.เลย-หล่มสัก ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 โทรศัพท์ 0-4289-9422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 9-1/112(ลย) 15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2563
33 นาง รัตนาวดี กระจ่างพจน์
221 ม.4 ซ.- ถ.เลย-หล่มสัก ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 โทรศัพท์ 0-4289-9422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบดิบ (ข้าวเกรียบเห็ดหอม) 14-1/107(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
34 นาง สายรุ้ง บริรัตน์
342/469 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์มือถือ 08-1708-2548
น้ำข้าวกล้อง
282/2558
น้ำข้าวกล้อง 61582-8/282 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
35 นางสาว ญาณิน ศรีมงคล
92 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์มือถือ 08-9275-6593
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมกาแฟ 63063-282/665 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
36 นางสาว สุภัสสรา แสนแก้ว
209 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทรศัพท์มือถือ 08-0400-5027
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 61587-580/9 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
37 นาย นฤเดช ไพศาลธรรม
223 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์มือถือ 08-9843-5439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 28-1/1122(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
38 นาย วิชัย หมื่นพุ่ม
246 ม.10 ซ.- ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์มือถือ 08-8497-8156
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61583-1204/196 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
39 นาย สมพร เริ่มรักรัมย์
320 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์มือถือ 08-9009-3159
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ) 62230-1230/835 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
40 นาย สมศรี ภูพันนา
96 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทรศัพท์มือถือ 08-5274-0201
เทียนไข
987/2548
เทียนไข 64769-10/987 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
41 นาย สำเร็จ พรมมงคล
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 9-8174-7502
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเบรกแตก 12-1/1038(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
42 นาย สำเร็จ พรมมงคล
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 9-8174-7502
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้วเกรดเอ 10-1/158(ลย) 15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2563
43 นาย สุพัฒน์ โพธิ์มา
199/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 42210 โทรศัพท์ 8-8534-2133
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์งานปั้นจากวัสดุผสม
778/2556
งานปั้นจากวัสดุผสม 16-1/778(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
44 นาย อนุชิต มาอ้วน
58/3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์มือถือ 08-7858-7624
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 64773-901/40 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
45 นาย อภิชาติ คำเกษม
293 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์มือถือ 08-9574-7805
ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่
428/2547
ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่ 64621-52/428 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
46 นาย อิศรากรณ์ พลธรรม
109 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทรศัพท์มือถือ 08-5750-4556
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62537-605/9 2 ส.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
47 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานตัดเย็บบ้านทุ่งใหญ่
142 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์มือถือ 08-7436-1618
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 61585-785/195 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านวินัย หมู่ที่ ๑๑
49 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150 โทรศัพท์มือถือ 09-6116-1042
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 20-2/25(ลย) 19 ก.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าหัวขัว
105 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240 โทรศัพท์ 8-4872-5185
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
เสื่อกก 4-1/7(ลย) 15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2563
50 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถักทอไหมพรมบ้านศรีศักดา
48 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์มือถือ 08-1260-1620
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 61032-317/615 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
12

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562