รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเลย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเลย จำนวน 132 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,262 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานเส้นด้ายพลาสติก
6 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 โทรศัพท์มือถือ 08-3306-6931
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64772-811/20 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
2 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทเลย
116 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์มือถือ 08-1832-5424
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
กางเกง เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 63661-1273/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
3 กลุ่มถักทอบ้านเหล่าใหญ่
51 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปวนพุ อ.กิ่งอำเภอหนองหิน จ.เลย 42190 โทรศัพท์มือถือ 08-0767-3949
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 60612-766/195 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
4 กลุ่มถักทอไหมพรมสายใยสามัคคี
135 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์มือถือ 08-1768-5150
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 61048-318/615 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
5 กลุ่มถักทอไหมพรมสายใยสามัคคี
135 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์มือถือ 08-1768-5150
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 61043-776/195 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
6 กลุ่มถักไหมพรม
34/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 โทรศัพท์มือถือ 08-4788-4358
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 62864-331/615 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
7 กลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา
177 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0-4283-5104
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 59739-2801/18 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
8 กลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา
177 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0-4283-5104
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 57022-2578/18 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
9 กลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา
177 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0-4283-5104
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 58398-1125/196 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
10 กลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา
177 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0-4283-5104
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 59230-690/63 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
11 กลุ่มทอผ้าบ้านแก่งศรีภูมิ
11 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 โทรศัพท์มือถือ 09-0196-9686
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 57328-618/246 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
12 กลุ่มทอผ้าบ้านนาโพธิ์
43 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 โทรศัพท์มือถือ 08-5356-8553
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 57329-1067/197 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
13 กลุ่มทอผ้าบ้านโฟนทอง
140 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150 โทรศัพท์ 9-5671-3560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ย่าม
609/2547
ย่าม 23-1/609(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
14 กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายสายฝนบ้านโสกนกไก่นา
51 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240 โทรศัพท์มือถือ 08-0765-2948
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นด้ายใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 63558-2908/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
15 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ ๔ บ้านสูบ
105 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์มือถือ 08-5693-5238
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 57557-382/15 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
16 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านวังอาบช้าง
23/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์มือถือ 09-9837-8125
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 57034-484/247 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
17 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านวังอาบช้าง
23/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์มือถือ 09-9837-8125
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 59432-2747/18 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
18 กลุ่มบ้านสมุนไพรไร่ทาม
267 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์มือถือ 08-6241-3144
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมตะไคร้หอม 57504-359/95 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
19 กลุ่มแปรรูปสมุนไพรและเครื่องหอมบ้านตาดข่า
222 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตาดข่า อ.กิ่งอำเภอหนองหิน จ.เลย 42190 โทรศัพท์ 0-4207-7214
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 58394-388/176 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
20 กลุ่มผ้าปักคัทเวิร์ค
92/10 ม.- ซ.- ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์มือถือ 08-1262-5471
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 63548-1244/196 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
21 กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งอำเภอเอราวัณ
720 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ผาอินทร์แปลง อ.กิ่งอำเภอเอราวัณ จ.เลย 42220 โทรศัพท์ 8-1975-4345
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
น้ำผึ้ง
263/2547
น้ำผึ้ง 15-1/263(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
22 กลุ่มพัฒนาอาชีพบุ่งผักก้าม
299 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทรศัพท์ 8-9841-1408
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 17-1/25(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
23 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเก่า
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์ 8-7948-4459
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยฉาบอบน้ำผึ้ง 58071-147/1038 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันติสุข
- ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 โทรศัพท์มือถือ 08-7865-2840
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดต้มสุก 57114-314/27 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
25 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ
37 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 0-4282-1642
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 58376-154/1038 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
26 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ
37 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 0-4282-1642
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้วเส้น 61026-24/158 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
27 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
43 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 โทรศัพท์มือถือ 08-8051-1940
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62664-609/9 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
28 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าแสงภา
133 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทรศัพท์ 8-3358-6412
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 24-1/9(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
29 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าแสงภา
133 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทรศัพท์ 8-3358-6412
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ลูกสะบ้า
1114/2548
ผลิตภัณฑ์ลูกสะบ้า 25-1/1114(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2561
30 กลุ่มไม้กวาดบ้านกลาง
1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทรศัพท์มือถือ 08-9902-6694
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62536-604/9 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
31 กลุ่มรวมใจถักทอบ้านศรีฐาน
145 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์มือถือ 09-3896-2856
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 58968-740/195 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
32 กลุ่มรักษ์สมุนไพรบ้านนา
45/15 ม.- ซ.- ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์มือถือ 08-9840-4447
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ
21/2546
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 57909-38/21 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
33 กลุ่มรักษ์สมุนไพรบ้านนา
45/15 ม.- ซ.- ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์มือถือ 08-9840-4447
สบู่ก้อน
94/2552
สบู่ก้อนผสมงาดำ 57918-100/94 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
34 กลุ่มรักษ์สมุนไพรบ้านนา
45/15 ม.- ซ.- ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์มือถือ 08-9840-4447
สบู่ก้อน
94/2552
สบู่ก้อนผสมกล้วย 60613-107/94 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
35 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถักโครเชต์ต้นกล้าบ้านวงเวียน
61 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์มือถือ 09-5736-8374
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 64620-844/195 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
36 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถักทอไหมพรมบ้านมะลิวัลย์
21 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์ 8-1047-9381
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 1-1/195(ลย) 15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2563
37 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถักทอไหมพรมต้นกล้าบ้านมะลิวัลย์
156 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์มือถือ 08-5020-5798
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 61031-316/615 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
38 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถักทอไหมพรมต้นกล้าบ้านมะลิวัลย์
156 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์มือถือ 08-5020-5798
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 64619-843/195 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
39 กลุ่มส่งเสริมตะกร้าเชือกมัดฟางบ้านหนองหญ้าไซ
260 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์มือถือ 08-4882-6375
ผลิตภัณฑ์เชือกมัด
567/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัด 61052-112/567 21 เม.ย. 2559 18 ก.ย. 2561
40 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอผ้าบ้านหาดเบี้ย
28 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150 โทรศัพท์มือถือ 08-4864-7798
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 56834-1057/197 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
41 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นบ้านไทดำ (ฟื้นฟู)
57/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์มือถือ 08-6035-4738
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 57505-2586/18 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
42 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นบ้านไทดำ (ฟื้นฟู)
57/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์มือถือ 08-6035-4738
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 57020-615/246 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
43 กลุ่มสตรีพัฒนาเทศบาล หมู่ที่ 7
4 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 โทรศัพท์ 0-4289-9133
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 58081-1118/196 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
44 กลุ่มสตรีพัฒนาเทศบาล หมู่ที่ ๗ บ้านภูเรือ
4 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 โทรศัพท์ 0-4289-9133
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 57643-2590/18 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
45 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านน้อย
40/14 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-1871-2054
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยสุกทอดกรอบ 19-2/1038(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
46 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านน้อย
40/14 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์มือถือ 08-1871-2054
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 58012-140/1038 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
47 กลุ่มสมุนไพรบ้านนาเวียง
32 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์มือถือ 08-1053-7621
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 63544-415/176 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
48 กลุ่มสัมมาชีพบ้านนาท่อน
- ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทรศัพท์มือถือ 08-0766-8259
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 27-3/9(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
49 กลุ่มสัมมาชีพบ้านลาด
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทรศัพท์ 9-5662-9098
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 26-2/9(ลย) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
50 กลุ่มหัตถกรรมจักสานไทเลย
271 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทรศัพท์ 8-5746-0470
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 3-1/40(ลย) 15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2563
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 เม.ย. 2561