รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองคาย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองคาย จำนวน 118 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,371 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกล่องเอนกประสงค์
798 ม.1 ซ.- ถ.- ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63823-1171/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
2 กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าวบ้านโคกหัวภู
18 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4241-1999
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 10-1/188(นค) 19 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2563
3 กลุ่มจักสานกระติบข้าวบ้านนาเมย
87 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 45-3/188(นค) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
4 กลุ่มจักสานจากไม้ไผ่บ้านดงเวร
32 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 42-2/188(นค) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
5 กลุ่มจักสานบ้านกลางน้อย
30 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 26-3/40(นค) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
6 กลุ่มจักสานบ้านเทวี
54 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 28-4/40(นค) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
7 กลุ่มจักสานแปรรูปไม้ไผ่
119 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 50-9/40(นค) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
8 กลุ่มถักทอเครื่องสังฆภัณฑ์ ตำบลวังหลวง
14 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 61592-786/195 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
9 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านสระใคร
23 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64148-549/247 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
10 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
74 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63135-63/610 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
11 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านดงดาล
68 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โพนแพง อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 19-4/7(นค) 24 ก.ค. 2560 23 ก.ค. 2563
12 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านศรีชมชื่น
28 ม.15 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 47-8/7(นค) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
13 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองหลวงใหม่
92 ม.17 ซ.- ถ.- ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64-11/7(นค) 7 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2564
14 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบ้านเสี่ยน
34 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 33-6/7(นค) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
15 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบ้านเสี่ยน
34 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61029-1185/196 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
16 กลุ่มทอเสื่อบ้านเสริมสุข
56 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64927-1575/7 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
17 กลุ่มทอเสื่อประยุกต์บ้านหนองนาแพง
364 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 66-13/7(นค) 7 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2564
18 กลุ่มทอเสื่อเพื่อการผลิตชมภูพร
49 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาทับไฮ อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 16-1/7(นค) 24 ก.ค. 2560 23 ก.ค. 2563
19 กลุ่มทำไม้กวาดโนนหงส์ทอง
121 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พระบาทนาสิงห์ อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 60311-565/9 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
20 กลุ่มที่นอนบ้านโนนธงชัย
23 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
หมอนขวาน
198/2546
หมอนขวาน 8-1/198(นค) 19 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2563
21 กลุ่มที่นอนบ้านโนนธงชัย
23 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4241-1999
ที่นอน
200/2546
ที่นอน 64930-188/200 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
22 กลุ่มผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองอิสาน
19/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านต้อน อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ซออู้
215/2559
ซออู้ 9-1/215(นค) 19 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2563
23 กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานบ้านสังคมพัฒนา
16 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 62-4/188(นค) 7 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2564
24 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
40 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 56-10/40(นค) 7 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2564
25 กลุ่มผลิตไม้กวาดบ้านดอนบก
22 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านต้อน อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 64106-205/182 25 ม.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
26 กลุ่มผลิตไม้กวาดบ้านดอนบก
22 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านต้อน อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62402-598/9 2 ส.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
27 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกป่าฝาง
126 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4290-8024
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ปลาส้ม
26/2557
ชนิดปลาส้มชิ้น 67-1/26(นค) 7 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2564
28 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศูนย์กลาง
96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ด่านศรีสุข อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลไม้กวน
35/2546
กล้วยกวน 59752-532/35 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
29 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศูนย์กลาง
96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ด่านศรีสุข อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ 52-1/1038(นค) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
30 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศูนย์กลาง
96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ด่านศรีสุข อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 25-1/36(นค) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
31 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสวยหลง
39 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 55-9/7(นค) 7 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2564
32 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแก้ว
- ม.4 ซ.- ถ.- ต.รัตนวาปี อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 2-1/40(นค) 19 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2563
33 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอาชีพเสริมรายได้บ้านหาดคำน้อย
2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 64929-851/195 21 เม.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
34 กลุ่มแม่บ้านคำแคตัดเย็บผ้าสำเร็จรูป
121 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ชุดติดกัน (เส้นใยผสม) 60331-1158/835 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
35 กลุ่มแม่บ้านชุมชนวัดสว่างพัฒนา
316 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4241-1999
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่ 12-1/25(นค) 19 พ.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
36 กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกบ้านยูงทอง
319 ม.16 ซ.- ถ.- ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4241-1999
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 30-1/195(นค) 20 ก.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
37 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโพนสว่าง
81 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โพนแพง อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4241-1999
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบดิบ (ข้าวเกรียบสับปะรด) 11-1/107(นค) 19 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2563
38 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตไม้กวาดดอกหญ้าบ้านไทยเจริญ
33 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 5-1/9(นค) 19 พ.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
39 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอเสื่อ
141 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 35-7/7(นค) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
40 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอเสื่อ
141 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 43-7/40(นค) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
41 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอเสื่อ
141 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 63481-884/40 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
42 กลุ่มสตรีกระเป๋าถักด้วยมือสีกายใต้
57 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1-1/20(นค) 19 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2563
43 กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานบ้านบกหวาน
94 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 64105-891/40 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
44 กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานบ้านหนองหมื่น
90 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4249-5293
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 29-5/40(นค) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
45 กลุ่มสบู่น้ำผึ้งบ้านสีกายเหนือ
34 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4241-1999
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมน้ำผึ้ง 32-1/665(นค) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
46 กลุ่มสานตะกร้าพลาสติกบ้านดงบัง
30 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4241-1999
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 21-1/823(นค) 24 ก.ค. 2560 23 ก.ค. 2563
47 กลุ่มหัตถกรรมงานไม้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
54 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 14-1/45(นค) 24 ก.ค. 2560 23 ก.ค. 2563
48 กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้น หมู่ที่ ๑ บ้านหมากก่อง
75 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
250/2558
แบบใช้งานที่สัมผัสกับร่างกาย (เส้นใยผสม) 63364-95/250 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
49 กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้น หมู่ที่ ๑ บ้านหมากก่อง
75 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63824-1172/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
50 กลุ่มอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้าน
50 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
หมอนสมุนไพร
254/2547
หมอนสมุนไพร 62398-47/254 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
123

สืบค้นเมื่อ วันที่19 พ.ย. 2561