รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองคาย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองคาย จำนวน 55 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,236 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าถักมือ หมู่ที่ 2
57 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 48206-458/195 22 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2559
2 กลุ่มจักสานกระติบข้าวจากคล้า บ้านจับไม้
121 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้า
189/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้า 46690-51/189 25 ต.ค. 2555 24 ต.ค. 2558
3 กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าวบ้านนาเมย
87 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้า
189/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้า 44128-50/189 15 มี.ค. 2555 14 มี.ค. 2558
4 กลุ่มจักสานบ้านคำโป้งเป้ง
30 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 46691-636/40 25 ต.ค. 2555 24 ต.ค. 2558
5 กลุ่มจักสานบ้านโนนตาล
12 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 44218-607/40 15 มี.ค. 2555 14 มี.ค. 2558
6 กลุ่มจักสานแปรรูปไม้ไผ่
119 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 49976-689/40 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
7 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกถาวร
82 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผ้ามัดหมี่
17/2552
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 43696-3599/17 15 ธ.ค. 2554 14 ธ.ค. 2557
8 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
74 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผ้าทอมือลายขัด
18/2552
ชนิดเส้นใยผสม 48762-2363/18 22 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2559
9 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ลายน้ำไหลบ้านนาขาม
9 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย 43160 โทรศัพท์ 0-4244-1520
ผ้าพันคอ
247/2552
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 43916-396/247 15 ธ.ค. 2554 14 ธ.ค. 2557
10 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ หมู่ที่ 15
81 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 46681-634/40 25 ต.ค. 2555 24 ต.ค. 2558
11 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านโนนแสงทอง
202 ม.13 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผ้าทอมือลายขัด
18/2552
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 43913-2234/18 15 ธ.ค. 2554 14 ธ.ค. 2557
12 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านห้วยทราย
95 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 46693-894/7 25 ต.ค. 2555 24 ต.ค. 2558
13 กลุ่มทอเสื่อเขียวสดบ้านม่วง
134 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-1272
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 48207-503/421 22 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2559
14 กลุ่มทอเสื่อบ้านเสริมสุข
56 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 50154-1038/7 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
15 กลุ่มทอเสื่อเพื่อการผลิตชมภูพร
49 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาทับไฮ อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 49544-1004/7 30 ก.ค. 2556 29 ก.ค. 2559
16 กลุ่มทอเสื่อเพื่อการผลิตชมภูพร
49 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาทับไฮ อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 48208-127/653 22 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2559
17 กลุ่มน้ำยาล้างจานสมุนไพรบ้านปากมาง
43 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว
177/2553
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 42865-182/177 23 ก.ย. 2554 22 ก.ย. 2557
18 กลุ่มแปรรูปผลไม้สมุนไพรรัตนวาปี
253 ม.6 ซ.- ถ.- ต.รัตนวาปี อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
น้ำว่านสมุนไพร
1164/2549
น้ำว่านสมุนไพร 50152-4/1164 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
19 กลุ่มผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองอิสาน
19/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านต้อน อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
พิณ
208/2546
พิณ 44131-26/208 15 มี.ค. 2555 14 มี.ค. 2558
20 กลุ่มผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองอิสาน
19/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านต้อน อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ซออู้
215/2547
ซออู้ 50305-17/215 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
21 กลุ่มผลิตที่นอนบ้านโนนธงชัย
23 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ที่นอน
200/2546
ที่นอน 49543-164/200 30 ก.ค. 2556 29 ก.ค. 2559
22 กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมข้าวแตนน้ำแตงโม
114 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ข้าวแตนน้ำแตงโม 47110-297/36 25 ต.ค. 2555 24 ต.ค. 2558
23 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกสำราญ
37 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ข้าวแตนน้ำแตงโม 44653-278/36 28 มิ.ย. 2555 27 มิ.ย. 2558
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านฝายแตก
5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว
351/2547
ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว 50304-72/351 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
25 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองคอน
23 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพนแพง อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลไม้กวน
35/2546
สับปะรดกวน 50176-477/35 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
26 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์ตาก
57 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ตาก อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4248-3473
ถั่วลิสงเคลือบ
155/2552
ถั่วลิสงเคลือบ 42452-31/155 8 ก.ย. 2554 7 ก.ย. 2557
27 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอาชีพเสริมรายได้บ้านหาดคำน้อย
2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 49984-413/20 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
28 กลุ่มแม่บ้านชุมชนเข้มแข็ง หมู่ที่ ๗
131/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ปลาส้ม
26/2548
ประเภทปลาส้มตัว 50153-57/26 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
29 กลุ่มแม่บ้านผลิตกล้วยฉาบบ้านหนองแก้วเหนือ
35 ม.12 ซ.- ถ.- ต.รัตนวาปี อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 46894-55/1038 25 ต.ค. 2555 24 ต.ค. 2558
30 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านท่าสำราญ
25 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 44107-273/9 15 มี.ค. 2555 14 มี.ค. 2558
31 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านท่าหายโศก
93 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 44108-274/9 15 มี.ค. 2555 14 มี.ค. 2558
32 กลุ่มไม้กวาดบ้านโนนหงษ์ทอง
121 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พระบาทนาสิงห์ อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 46692-317/9 25 ต.ค. 2555 24 ต.ค. 2558
33 กลุ่มสตรีเนินหงษ์ทอง
111 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 48220-464/195 22 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2559
34 กลุ่มสตรีบ้านปะโคใต้
265 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 48219-463/195 22 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2559
35 กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานบ้านบกหวาน
94 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 49975-688/40 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
36 กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานบ้านหนองหมื่น
90 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4249-5293
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 46689-635/40 25 ต.ค. 2555 24 ต.ค. 2558
37 กลุ่มอาชีพคนพิการอำเภอโพนพิสัย
178 ม.3 ซ.- ถ.- ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 49983-73/566 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
38 กลุ่มอาชีพทำผ้าเช็ดเท้าบ้านหนองหลวง
24 ม.19 ซ.- ถ.- ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 44149-63/566 15 มี.ค. 2555 14 มี.ค. 2558
39 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืดบ้านเชียงอาดเหนือ
30 ม.13 ซ.- ถ.- ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ปลาส้ม
26/2548
ประเภทปลาส้มตัว 44647-50/26 28 มิ.ย. 2555 27 มิ.ย. 2558
40 กลุ่มอาชีพแม่บ้านชุมชนเข้มแข็ง
73 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลไม้กวน
35/2546
สับปะรดกวน 42394-422/35 8 ก.ย. 2554 7 ก.ย. 2557
41 นาง จืออื้อ แซ่ล้อ
187 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4246-5655
สิ่งประดิษฐ์จากไม้
45/2546
สิ่งประดิษฐ์จากไม้ 49973-442/45 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
42 นาง บุญเรือง ปลัดพรหม
11 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย 43160 โทรศัพท์ 0-4244-1465
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 45330-65/566 28 มิ.ย. 2555 27 มิ.ย. 2558
43 นาง ปราณี แทนทุมมา
18/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 49981-508/195 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
44 นาง รัศมี ภูศรีฤทธิ์
166 ม.1 ซ.- ถ.- ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 49982-509/195 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
45 นาง วาสนา พงศ์กิตติสกุล
35 ม.9 ซ.- ถ.- ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 43667-388/195 15 ธ.ค. 2554 14 ธ.ค. 2557
46 นางสาว ปราณี สิทธิ
64 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4241-2349
เครื่องปั้นดินเผา
46/2549
ประเภทของประดับตกแต่งและของใช้ 45299-637/46 28 มิ.ย. 2555 27 มิ.ย. 2558
47 นาย ทองขัน พาไสย์
61 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4240-9430
พิณ
208/2546
พิณ 44130-25/208 15 มี.ค. 2555 14 มี.ค. 2558
48 นาย ทองขัน พาไสย์
61 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4240-9430
พิณไฟฟ้า
805/2548
พิณไฟฟ้า 44153-15/805 15 มี.ค. 2555 14 มี.ค. 2558
49 นาย ศักดิ์ บึงลี
229 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
เก้าอี้ไม้
951/2548
เก้าอี้ไม้ 48209-127/951 22 ก.พ. 2556 21 ก.พ. 2559
50 นาย สุรชัย อุษณีย์งามเจริญ
212/1 ม.8 ซ.- ถ.จรดลสวรรค์ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4243-1187
สิ่งประดิษฐ์จากไม้
45/2546
สิ่งประดิษฐ์จากไม้ 44117-324/45 15 มี.ค. 2555 14 มี.ค. 2558
12

สืบค้นเมื่อ วันที่25 เม.ย. 2557