รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองคาย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองคาย จำนวน 125 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,954 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกล่องเอนกประสงค์
798 ม.1 ซ.- ถ.- ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63823-1171/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
2 กลุ่มจักสานกกบ้านสระใคร
145 ม.10 ซ.- ถ.- ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทผลิตภัณฑ์จากกก 58673-1408/7 21 ก.ย. 2558 12 ก.ย. 2560
3 กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าวจากคล้า บ้านจับไม้
121 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้า
189/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้า 61575-88/189 24 พ.ค. 2559 12 ก.ย. 2560
4 กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าวบ้านนาเมย
87 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้า
189/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้า 58685-85/189 21 ก.ย. 2558 12 ก.ย. 2560
5 กลุ่มจักสานจากไม้ไผ่บ้านดงเวร
32 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้า
189/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้า 60335-86/189 18 ม.ค. 2559 12 ก.ย. 2560
6 กลุ่มจักสานบ้านเทวี
54 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 57268-802/40 28 พ.ค. 2558 12 ก.ย. 2560
7 กลุ่มจักสานบ้านโนนตาล
12 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 60900-835/40 21 เม.ย. 2559 12 ก.ย. 2560
8 กลุ่มถักทอเครื่องสังฆภัณฑ์ ตำบลวังหลวง
14 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 61592-786/195 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
9 กลุ่มถักเสื้อโครเชต์บ้านถ่อนเหนือ
79 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 58689-735/195 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
10 กลุ่มถักเสื้อโครเชต์บ้านถ่อนเหนือ
79 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้ง
1269/2549
ผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้ง 58692-14/1269 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
11 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านสระใคร
23 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64148-549/247 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
12 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านตาดทอง
90 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พระบาทนาสิงห์ อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 54616-980/197 4 ธ.ค. 2557 3 ธ.ค. 2560
13 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
74 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63135-63/610 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
14 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
2 ม.15 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
พรมทอมือ
378/2547
พรมทอมือ 57248-42/378 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
15 กลุ่มทอและแปรรูปเสื่อ
59 ม.7 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 54138-205/653 4 ธ.ค. 2557 12 ก.ย. 2560
16 กลุ่มทอเสื่อกก
95 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 61577-1465/7 24 พ.ค. 2559 12 ก.ย. 2560
17 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านดงดาล
68 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โพนแพง อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 54236-1252/7 4 ธ.ค. 2557 12 ก.ย. 2560
18 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านตาดทอง
36 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พระบาทนาสิงห์ อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 54237-1253/7 4 ธ.ค. 2557 12 ก.ย. 2560
19 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนนหงษ์ทอง
18 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พระบาทนาสิงห์ อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 54238-1254/7 4 ธ.ค. 2557 12 ก.ย. 2560
20 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านศรีชมชื่น
28 ม.15 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 57269-1368/7 28 พ.ค. 2558 12 ก.ย. 2560
21 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองหลวงใหม่
92 ม.17 ซ.- ถ.- ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 54219-1247/7 4 ธ.ค. 2557 12 ก.ย. 2560
22 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านห้วยทราย
95 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 54228-208/653 4 ธ.ค. 2557 12 ก.ย. 2560
23 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบ้านเสี่ยน
34 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61029-1185/196 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
24 กลุ่มทอเสื่อจากต้นกกแปรรูปผลิตภัณฑ์
8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 54107-204/653 4 ธ.ค. 2557 12 ก.ย. 2560
25 กลุ่มทอเสื่อด้วยกกบ้านรุ่งอรุณ
252 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 59225-1422/7 21 ต.ค. 2558 12 ก.ย. 2560
26 กลุ่มทอเสื่อต้นกกลายขิด
167 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 58693-1409/7 21 ก.ย. 2558 12 ก.ย. 2560
27 กลุ่มทอเสื่อประยุกต์บ้านหนองนาแพง
364 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 54226-1250/7 4 ธ.ค. 2557 12 ก.ย. 2560
28 กลุ่มทำไม้กวาดโนนหงส์ทอง
121 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พระบาทนาสิงห์ อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 60311-565/9 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
29 กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานบ้านสังคมพัฒนา
16 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้า
189/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้า 60895-87/189 21 เม.ย. 2559 12 ก.ย. 2560
30 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
79 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 61576-848/40 24 พ.ค. 2559 12 ก.ย. 2560
31 กลุ่มผลิตไม้กวาดบ้านดอนบก
22 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านต้อน อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 64106-205/182 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
32 กลุ่มผลิตไม้กวาดบ้านดอนบก
22 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านต้อน อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62402-598/9 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
33 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกสำราญ
37 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ข้าวแตนน้ำแตงโม 58687-341/36 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
34 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแสงทอง
202 ม.13 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 58435-2605/18 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
35 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศูนย์กลาง
96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ด่านศรีสุข อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 54615-109/1038 4 ธ.ค. 2557 3 ธ.ค. 2560
36 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศูนย์กลาง
96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ด่านศรีสุข อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบดิบ (ข้าวเกรียบฟักทองผสมมันเทศ) 59224-196/107 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
37 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศูนย์กลาง
96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ด่านศรีสุข อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลไม้กวน
35/2546
กล้วยกวน 59752-532/35 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
38 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศูนย์กลาง
96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ด่านศรีสุข อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-1272
คุกกี้
118/2555
คุกกี้ 57192-209/118 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
39 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศูนย์กลาง
96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ด่านศรีสุข อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-1272
โรตีกรอบ
503/2547
โรตีกรอบ 59590-40/503 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
40 กลุ่มแม่บ้านคำแคตัดเย็บผ้าสำเร็จรูป
121 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ชุดติดกัน (เส้นใยผสม) 60331-1158/835 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
41 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านท่าสำราญ
94 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 58694-553/9 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
42 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านท่าหายโศก
93 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 57548-532/9 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
43 กลุ่มไม้กวาดบ้านไทยเจริญ
248 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 57414-529/9 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
44 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอเสื่อ
141 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 63481-884/40 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
45 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอเสื่อ
141 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 58672-552/9 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
46 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอเสื่อ
141 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 58691-183/182 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
47 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอเสื่อ
141 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 61082-1456/7 21 เม.ย. 2559 12 ก.ย. 2560
48 กลุ่มสตรีบ้านหนองกก
6 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 58690-736/195 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
49 กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษตรสังคม
72 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย 43160 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 56581-120/1038 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
50 กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานบ้านบกหวาน
94 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 64105-891/40 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
123

สืบค้นเมื่อ วันที่19 ส.ค. 2560