รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองคาย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองคาย จำนวน 100 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,713 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกล่องเอนกประสงค์
798 ม.1 ซ.- ถ.- ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63823-1171/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
2 กลุ่มถักทอเครื่องสังฆภัณฑ์ ตำบลวังหลวง
14 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 61592-786/195 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
3 กลุ่มถักเสื้อโครเชต์บ้านถ่อนเหนือ
79 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 58689-735/195 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
4 กลุ่มถักเสื้อโครเชต์บ้านถ่อนเหนือ
79 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้ง
1269/2549
ผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้ง 58692-14/1269 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
5 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านสระใคร
23 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64148-549/247 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
6 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านตาดทอง
90 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พระบาทนาสิงห์ อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 54616-980/197 4 ธ.ค. 2557 3 ธ.ค. 2560
7 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
74 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63135-63/610 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
8 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
2 ม.15 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
พรมทอมือ
378/2547
พรมทอมือ 57248-42/378 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
9 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบ้านเสี่ยน
34 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61029-1185/196 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
10 กลุ่มทอเสื่อบ้านเสริมสุข
56 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64927-1575/7 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
11 กลุ่มทำไม้กวาดโนนหงส์ทอง
121 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พระบาทนาสิงห์ อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 60311-565/9 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
12 กลุ่มที่นอนบ้านโนนธงชัย
23 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4241-1999
ที่นอน
200/2546
ที่นอน 64930-188/200 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
13 กลุ่มผลิตไม้กวาดบ้านดอนบก
22 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านต้อน อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 64106-205/182 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
14 กลุ่มผลิตไม้กวาดบ้านดอนบก
22 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านต้อน อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62402-598/9 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
15 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกสำราญ
37 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ข้าวแตนน้ำแตงโม 58687-341/36 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
16 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแสงทอง
202 ม.13 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 58435-2605/18 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
17 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศูนย์กลาง
96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ด่านศรีสุข อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบดิบ (ข้าวเกรียบฟักทองผสมมันเทศ) 59224-196/107 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
18 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศูนย์กลาง
96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ด่านศรีสุข อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลไม้กวน
35/2546
กล้วยกวน 59752-532/35 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
19 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศูนย์กลาง
96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ด่านศรีสุข อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-1272
คุกกี้
118/2555
คุกกี้ 57192-209/118 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
20 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศูนย์กลาง
96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ด่านศรีสุข อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-1272
โรตีกรอบ
503/2547
โรตีกรอบ 59590-40/503 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
21 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศูนย์กลาง
96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ด่านศรีสุข อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 54615-109/1038 4 ธ.ค. 2557 3 ธ.ค. 2560
22 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอาชีพเสริมรายได้บ้านหาดคำน้อย
2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 64929-851/195 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
23 กลุ่มแม่บ้านคำแคตัดเย็บผ้าสำเร็จรูป
121 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ชุดติดกัน (เส้นใยผสม) 60331-1158/835 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
24 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านท่าสำราญ
94 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 58694-553/9 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
25 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านท่าหายโศก
93 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 57548-532/9 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
26 กลุ่มไม้กวาดบ้านไทยเจริญ
248 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 57414-529/9 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
27 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอเสื่อ
141 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 63481-884/40 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
28 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอเสื่อ
141 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 58672-552/9 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
29 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอเสื่อ
141 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 58691-183/182 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
30 กลุ่มสตรีบ้านหนองกก
6 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 58690-736/195 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
31 กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษตรสังคม
72 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย 43160 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 56581-120/1038 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
32 กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานบ้านบกหวาน
94 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 64105-891/40 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
33 กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้น หมู่ที่ ๑ บ้านหมากก่อง
75 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
250/2558
แบบใช้งานที่สัมผัสกับร่างกาย (เส้นใยผสม) 63364-95/250 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
34 กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้น หมู่ที่ ๑ บ้านหมากก่อง
75 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63824-1172/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
35 กลุ่มอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้าน
50 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
หมอนสมุนไพร
254/2547
หมอนสมุนไพร 62398-47/254 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
36 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังชมภู
25 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 54137-111/823 4 ธ.ค. 2557 3 ธ.ค. 2560
37 กลุ่มอาชีพทำผ้าเช็ดเท้าบ้านหนองหลวง
24 ม.19 ซ.- ถ.- ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 59062-85/566 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
38 นาง คีติกา ตั้งสมบัติสันติ
124/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 60333-170/623 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
39 นาง จันทร์เพ็ญ ธารีไทย
378 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมขมิ้นใยบวบ ผสมน้ำนมข้าวใยบวบ ผสมเปลือกมังคุดใยบวบ และผสมมะขามใยบวบ 60332-249/665 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
40 นาง จิรนันท์ สกุลตั้งไพศาล
854 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้)) 63120-1253/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
41 นาง ณิศาชณ บุปผาสังข์
115 ม.11 ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4249-5086
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ชุดติดกัน (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) และเสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 62407-1231/835 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
42 นาง บุญเรือง ปลัดพรหม
11 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย 43160 โทรศัพท์ 0-4244-1465
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 59063-86/566 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
43 นาง ปราณี แทนทุมมา
18/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 64340-833/195 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
44 นาง ปัจจัย กองคำ
21 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0-4242-1272
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 60310-564/9 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
45 นาง ปัจจัย กองคำ
21 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0-4242-1272
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 60336-188/182 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
46 นาง รัศมี ภูศรีฤทธิ์
318 ม.1 ซ.- ถ.- ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 64341-834/195 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
47 นาง วาสนา พงศ์กิตติสกุล
35 ม.9 ซ.- ถ.- ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 56542-683/195 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
48 นาง ศศิมา พูลพัฒน์
162 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 62400-801/195 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
49 นาง สงวน สุวรรรณทรรภ
87 ม.13 ซ.- ถ.- ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 54240-637/195 4 ธ.ค. 2557 3 ธ.ค. 2560
50 นางสาว ปราณี สิทธิ
64 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4241-2346
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 58686-694/46 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
12

สืบค้นเมื่อ วันที่22 ต.ค. 2560