รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองคาย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองคาย จำนวน 154 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 14,451 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าถักมือ หมู่ที่ 2
57 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 52181-490/20 4 ก.ค. 2557 3 ก.ค. 2560
2 กลุ่มกล่องเอนกประสงค์
798 ม.1 ซ.- ถ.- ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
828/2548
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ 57204-49/828 28 พ.ค. 2558 23 ส.ค. 2559
3 กลุ่มจักสานกกบ้านสระใคร
145 ม.10 ซ.- ถ.- ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทผลิตภัณฑ์จากกก 58673-1408/7 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
4 กลุ่มจักสานกระติบข้าวบ้านโคกหัวภู
158 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้า
189/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้า 50901-57/189 12 ธ.ค. 2556 11 ธ.ค. 2559
5 กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าวบ้านนาเมย
87 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้า
189/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้า 58685-85/189 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
6 กลุ่มจักสานจากไม้ไผ่บ้านดงเวร
32 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้า
189/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้า 60335-86/189 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
7 กลุ่มจักสานบ้านกลางน้อย
87 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 51297-706/40 12 ธ.ค. 2556 11 ธ.ค. 2559
8 กลุ่มจักสานบ้านเทวี
54 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 57268-802/40 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
9 กลุ่มจักสานบ้านโนนตาล
12 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 60900-835/40 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
10 กลุ่มจักสานบ้านโพนตาล
92 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 52251-733/40 4 ก.ค. 2557 3 ก.ค. 2560
11 กลุ่มจักสานแปรรูปไม้ไผ่
119 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 49976-689/40 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
12 กลุ่มถักเสื้อโครเชต์บ้านถ่อนเหนือ
79 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 58689-735/195 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
13 กลุ่มถักเสื้อโครเชต์บ้านถ่อนเหนือ
79 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้ง
1269/2549
ผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้ง 58692-14/1269 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
14 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านตาดทอง
90 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พระบาทนาสิงห์ อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 54616-980/197 4 ธ.ค. 2557 3 ธ.ค. 2560
15 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
2 ม.15 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
พรมทอมือ
378/2547
พรมทอมือ 57248-42/378 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
16 กลุ่มทอและแปรรูปเสื่อ
59 ม.7 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 54138-205/653 4 ธ.ค. 2557 3 ธ.ค. 2560
17 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านดงดาล
68 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โพนแพง อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 54236-1252/7 4 ธ.ค. 2557 3 ธ.ค. 2560
18 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านตาดทอง
36 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พระบาทนาสิงห์ อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 54237-1253/7 4 ธ.ค. 2557 3 ธ.ค. 2560
19 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนนหงษ์ทอง
18 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พระบาทนาสิงห์ อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 54238-1254/7 4 ธ.ค. 2557 3 ธ.ค. 2560
20 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านศรีชมชื่น
28 ม.15 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 57269-1368/7 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
21 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองหลวงใหม่
92 ม.17 ซ.- ถ.- ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 54219-1247/7 4 ธ.ค. 2557 3 ธ.ค. 2560
22 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านห้วยทราย
95 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 54228-208/653 4 ธ.ค. 2557 3 ธ.ค. 2560
23 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบ้านเสี่ยน
34 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 61029-1185/196 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
24 กลุ่มทอเสื่อเขียวสดบ้านม่วง
134 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 51651-166/653 11 เม.ย. 2557 10 เม.ย. 2560
25 กลุ่มทอเสื่อจากต้นกกแปรรูปผลิตภัณฑ์
8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
653/2547
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 54107-204/653 4 ธ.ค. 2557 3 ธ.ค. 2560
26 กลุ่มทอเสื่อด้วยกกบ้านรุ่งอรุณ
252 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 59225-1422/7 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
27 กลุ่มทอเสื่อต้นกกลายขิด
167 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 58693-1409/7 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
28 กลุ่มทอเสื่อบ้านเสริมสุข
56 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 50154-1038/7 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
29 กลุ่มทอเสื่อประยุกต์บ้านหนองนาแพง
364 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 54226-1250/7 4 ธ.ค. 2557 3 ธ.ค. 2560
30 กลุ่มทอเสื่อเพื่อการผลิตชมภูพร
49 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาทับไฮ อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 49544-1004/7 30 ก.ค. 2556 29 ก.ค. 2559
31 กลุ่มทำไม้กวาดโนนหงส์ทอง
121 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พระบาทนาสิงห์ อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 60311-565/9 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
32 กลุ่มบายศรี หมู่ที่ ๗ ตำบลสีกาย
85 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 52135-970/196 4 ก.ค. 2557 3 ก.ค. 2560
33 กลุ่มแปรรูปผลไม้สมุนไพรรัตนวาปี
253 ม.6 ซ.- ถ.- ต.รัตนวาปี อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
น้ำว่านสมุนไพร
1164/2549
น้ำว่านสมุนไพร 50152-4/1164 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
34 กลุ่มผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองอิสาน
19/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านต้อน อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ซออู้
215/2547
ซออู้ 50305-17/215 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
35 กลุ่มผลิตที่นอนบ้านโนนธงชัย
23 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ที่นอน
200/2546
ที่นอน 49543-164/200 30 ก.ค. 2556 29 ก.ค. 2559
36 กลุ่มผลิตที่นอนบ้านโนนธงชัย
23 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
หมอนขวาน
198/2546
หมอนขวาน 51284-210/198 12 ธ.ค. 2556 11 ธ.ค. 2559
37 กลุ่มผลิตน้ำยาล้างจานสูตรสมุนไพร
14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว
262/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว 51312-31/262 12 ธ.ค. 2556 11 ธ.ค. 2559
38 กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานบ้านสังคมพัฒนา
16 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้า
189/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้า 60895-87/189 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
39 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้สวยงาม
104 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
หัตถกรรมรากไม้
183/2546
หัตถกรรมรากไม้ 50966-226/183 12 ธ.ค. 2556 24 ส.ค. 2559
40 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานบ้านสีกาย
72 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้า
189/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้า 51657-65/189 11 เม.ย. 2557 10 เม.ย. 2560
41 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกสำราญ
37 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ข้าวแตนน้ำแตงโม 58687-341/36 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
42 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแสงทอง
202 ม.13 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 58435-2605/18 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
43 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านฝายแตก
5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว
351/2547
ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว 50304-72/351 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
44 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์ตาก
57 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ตาก อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4248-3473
ถั่วคั่วทราย
154/2549
ถั่วคั่วทราย 52724-54/154 4 ก.ค. 2557 3 ก.ค. 2560
45 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองคอน
23 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพนแพง อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลไม้กวน
35/2546
สับปะรดกวน 50176-477/35 4 ต.ค. 2556 2 ก.ย. 2559
46 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสังคมพัฒนา
9 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4249-5230
ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว
351/2547
ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว 51031-74/351 12 ธ.ค. 2556 11 ธ.ค. 2559
47 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอาชีพเสริมรายได้บ้านหาดคำน้อย
2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 49984-413/20 4 ต.ค. 2556 3 ต.ค. 2559
48 กลุ่มแม่บ้านคำแคตัดเย็บผ้าสำเร็จรูป
121 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ชุดติดกัน (เส้นใยผสม) 60331-1158/835 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
49 กลุ่มแม่บ้านชุมชนวัดสว่างพัฒนา
316 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่ 50985-2209/25 12 ธ.ค. 2556 11 ธ.ค. 2559
50 กลุ่มแม่บ้านชุมชนวัดสว่างพัฒนา
316 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 51442-955/196 12 ธ.ค. 2556 11 ธ.ค. 2559
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่27 พ.ค. 2559