รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองคาย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองคาย จำนวน 220 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าเครื่องหนังแฮนด์เมด กลุ่มคนพิการบ้านโพนสา
84 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนัง 194-3/592(นค) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
2 กลุ่มแกะสลักไม้บ้านหงษ์ทอง
47 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
กระปุกออมสิน 190-2/8(นค) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
3 กลุ่มแกะสลักไม้บ้านหงษ์ทอง
47 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์เมล็ดมะค่า
1129/2549
ผลิตภัณฑ์เมล็ดมะค่า 196-1/1129(นค) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
4 กลุ่มเครื่องปั้น
10 ม.18 ซ.- ถ.- ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ดินเผา
1457/2556
ครก 209-1/1457(นค) 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2565
5 กลุ่มงานไม้บ้านดอนเมือง
106 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 14-1/45(นค) 24 ก.ค. 2560 23 ก.ค. 2563
6 กลุ่มงานไม้บ้านดอนเมือง
106 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 77-6/45(นค) 3 เม.ย. 2562 2 เม.ย. 2565
7 กลุ่มจักสานกกบ้านสระใครใต้
100 ม.10 ซ.- ถ.- ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 230-28/7(นค) 27 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2566
8 กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าวดาวใจ
66 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 220-21/40(นค) 27 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2566
9 กลุ่มจักสานกระติบข้าวบ้านนาเมย
87 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 45-3/188(นค) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
10 กลุ่มจักสานจากไม้ไผ่บ้านดงเวร
32 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 42-2/188(นค) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
11 กลุ่มจักสานบ้านกลางน้อย
30 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 26-3/40(นค) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
12 กลุ่มจักสานบ้านคำโป้งเป้ง
30 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 76-12/40(นค) 3 เม.ย. 2562 2 เม.ย. 2565
13 กลุ่มจักสานบ้านท่าจาน
12 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 126-15/40(นค) 8 ส.ค. 2562 7 ส.ค. 2565
14 กลุ่มจักสานบ้านท่าจาน
12 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 127-16/7(นค) 8 ส.ค. 2562 7 ส.ค. 2565
15 กลุ่มจักสานบ้านเทวี
54 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 28-4/40(นค) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
16 กลุ่มจักสานบ้านเทวี
35 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
พวงกุญแจ 186-19/40(นค) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
17 กลุ่มจักสานบ้านเทวี
35 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล
187/2559
หมวกใบตาล 191-1/187(นค) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
18 กลุ่มจักสานบ้านไทยพัฒนา
147 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
กระเป๋า 207-5/20(นค) 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2565
19 กลุ่มจักสานบ้านโนนตาล
12 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ตะกร้าจากไม้ไผ่ 184-17/40(นค) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
20 กลุ่มจักสานบ้านบง
- ม.4 ซ.- ถ.- ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 74-11/40(นค) 3 เม.ย. 2562 2 เม.ย. 2565
21 กลุ่มจักสานบ้านบง
- ม.4 ซ.- ถ.- ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 75-5/188(นค) 3 เม.ย. 2562 2 เม.ย. 2565
22 กลุ่มจักสานบ้านรัตนวาปี
73 ม.11 ซ.- ถ.- ต.รัตนวาปี อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
หมวก 161-18/7(นค) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
23 กลุ่มจักสานบ้านรัตวาปี
73 ม.11 ซ.- ถ.- ต.รัตนวาปี อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 189-1/8(นค) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
24 กลุ่มจักสานบ้านหนองหลวงใหม่
102 ม.17 ซ.- ถ.- ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ที่รองจานกก,ที่รองแก้วกก 203-27/7(นค) 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2565
25 กลุ่มจักสานบ้านหนองหลวงใหม่
102 ม.17 ซ.- ถ.- ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 178-3/19(นค) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
26 กลุ่มจักสานแปรรูปไม้ไผ่
119 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 50-9/40(นค) 15 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2564
27 กลุ่มจักสานพลาสติกบ้านหินโงมใต้
220 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 235-7/20(นค) 27 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2566
28 กลุ่มชมรมผู้สูงอายุทอผ้ามัดหมี่
89 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยประดิษฐ์, สีย้อมสังเคราะห์ 125-5/17(นค) 8 ส.ค. 2562 7 ส.ค. 2565
29 กลุ่มตะกร้าพลาสติก
149 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ตะกร้าเส้นพลาสติก 179-3/20(นค) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
30 กลุ่มถักทอเครื่องสังฆภัณฑ์บ้านโนนแสงทอง
386 ม.13 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ที่หุ้มตัวบาตร,เฉวียนบาตร,ฝาบาตร,สายบาตร 181-6/195(นค) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
31 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโพธิ์ตาก
136 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ตาก อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยประดิษฐ์ สีย้อมสังเคราะห์ 199-10/17(นค) 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2565
32 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านเสริมสุข
167 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยผสม สีย้อมสังเคราะห์ 200-12/197(นค) 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2565
33 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านเสริมสุข
167 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์,ย้อมสีสังเคราะห์ 201-7/247(นค) 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2565
34 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านเสริมสุข
167 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 159-4/417(นค) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
35 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านเสริมสุข
167 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 123-4/17(นค) 8 ส.ค. 2562 7 ส.ค. 2565
36 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
74 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 229-4/246(นค) 27 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2566
37 กลุ่มทอผ้าห่มไหมพรมบ้านนาคำมูล
177 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาทับไฮ อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยผสม สีย้อมสังเคราะห์ 146-7/197(นค) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
38 กลุ่มทอผ้าห่มไหมพรมบ้านนาคำมูล
177 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาทับไฮ อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผ้าพันคอ
247/2557
เส้นใยผสม สีย้อมสังเคราะห์ 153-5/247(นค) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
39 กลุ่มทอผ้าห่มไหมพรมบ้านนาคำมูล
177 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาทับไฮ อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยผสม สีย้อมสังเคราะห์ 142-7/18(นค) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
40 กลุ่มทอผ้าหมี่ขิดบ้านหงสาวดี
141 ม.9 ซ.- ถ.- ต.พระบาทนาสิงห์ อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์,ย้อมสีสังเคราะห์ 133-2/1473(นค) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
41 กลุ่มทอผ้าหมี่ขิดบ้านหงสาวดี
141 ม.9 ซ.- ถ.- ต.พระบาทนาสิงห์ อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์,ย้อมสีสังเคราะห์ 134-6/17(นค) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
42 กลุ่มทอผ้าหมี่ขิดบ้านหงสาวดี
141 ม.9 ซ.- ถ.- ต.พระบาทนาสิงห์ อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยประดิษฐ์,สีย้อมสังเคราะห์ 119-1/18(นค) 8 ส.ค. 2562 7 ส.ค. 2565
43 กลุ่มทอผ้าไหมลายขิดบ้านหนองควาย
62 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์,ย้อมสีสังเคราะห์ 198-9/17(นค) 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2565
44 กลุ่มทอผ้าไหมลายขิดบ้านหนองควาย
62 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผ้าขิด
15/2557
เส้นไหมแท้,ย้อมสีสังเคราะห์ 197-1/15(นค) 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2565
45 กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย
92 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม,ย้อมสีสังเคราะห์ 154-6/247(นค) 12 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2565
46 กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย
92 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยประดิษฐ์ สีย้อมสังเคราะห์ 147-8/197(นค) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
47 กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย
92 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์,ย้อมสีสังเคราะห์ 202-3/246(นค) 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2565
48 กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย
92 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยประดิษฐ์ สีย้อมสังเคราะห์ 136-8/17(นค) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
49 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
2 ม.15 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 89-1/412(นค) 3 เม.ย. 2562 2 เม.ย. 2565
50 กลุ่มทอและแปรรูปเสื่อกกบ้านหนองวัวชุม
132 ม.7 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
หมอนจากกก 163-20/7(นค) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563