รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 122 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าแฟชั่น หมู่ที่ ๒๒
91 ม.22 ซ.- ถ.- ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 8-4795-9971
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 69-1/205(มค) 16 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2564
2 กลุ่มกระเป๋าสายทอง หมู่ที่ ๑
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 9-7305-1098
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 70-2/205(มค) 16 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2564
3 กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์
153 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.กิ่งอำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 8-9937-6287
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
กะหรี่ปั๊บ
29/2554
กะหรี่ปั๊บไส้ถั่ว 115-1/29(มค) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
4 กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์
153 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.กิ่งอำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ถั่วตัด
156/2546
ถั่วตัด 116-2/156(มค) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
5 กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์
153 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.กิ่งอำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ขนมดอกจอก
1045/2548
ขนมดอกจอก 114-1/1045(มค) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
6 กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์
153 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.กิ่งอำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ 113-1/1038(มค) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
7 กลุ่มโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพี้
- ม.12 ซ.- ถ.- ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 8-7642-1229
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบดิบ (ข้าวเกรียบข้าวโพด,กุยช่าย,กะเพรา) 49-1/107(มค) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
8 กลุ่มงานประดิษฐ์ไหมพรม
184 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 111-2/615(มค) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
9 กลุ่มจักสานจ่อ
10 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ 8-0749-4610
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 90-1/40(มค) 5 ก.ค. 2561 4 ก.ค. 2564
10 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านโนนแดง
- ม.7 ซ.- ถ.- ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ 8-2114-1160
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 89-3/20(มค) 5 ก.ค. 2561 4 ก.ค. 2564
11 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกบ้านพงโพด หมู่ที่ ๕
39 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 8-4339-8879
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 88-2/20(มค) 4 ก.ค. 2561 3 ก.ค. 2564
12 กลุ่มดินเผาขึ้นหม้อ
52 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์ดินเผา
1457/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผา 46-1/1457(มค) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
13 กลุ่มดินเผาขึ้นหม้อ
52 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์ดินเผาเขียนลาย
586/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาเขียนลาย 45-1/586(มค) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
14 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านกำพี้
78 ม.12 ซ.- ถ.- ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 8-2853-6118
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
เนกไท
833/2554
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 100-1/833(มค) 5 ก.ค. 2561 4 ก.ค. 2564
15 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านท่าตูม
161 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4379-3037
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 98-2/835(มค) 5 ก.ค. 2561 4 ก.ค. 2564
16 กลุ่มทรัพย์ทวีผ้าไทย
4 ม.- ซ.ราษฏร์เจริญ ถ.นาเชือก-นาดูน ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 โทรศัพท์ 8-4823-8846
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 57-3/17(มค) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
17 กลุ่มทอผ้าตีนจก
120 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กุดปลาดุก อ.กิ่งอำเภอชื่นชม จ.มหาสารคาม 44160 โทรศัพท์ 8-6230-7352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าแถบทอมือ
1471/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 97-2/1471(มค) 5 ก.ค. 2561 4 ก.ค. 2564
18 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนแสบง
49 ม.2 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 124-6/18(มค) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
19 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองซำ
79 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 โทรศัพท์ 8-7434-8664
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 127-1/384(มค) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
20 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัว
56 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190 โทรศัพท์ 8-7145-1448
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 93-4/17(มค) 5 ก.ค. 2561 4 ก.ค. 2564
21 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหิน
4 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 126-7/197(มค) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
22 กลุ่มทอผ้าฝ้ายแปรรูปบ้านหัวช้าง
26 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กุดรัง อ.กิ่งอำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 9-3459-1164
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 13-3/18(มค) 6 มิ.ย. 2560 5 มิ.ย. 2563
23 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านดอนโมง
49 ม.7 ซ.- ถ.- ต.กุดรัง อ.กิ่งอำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 8-1729-8939
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 122-7/17(มค) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
24 กลุ่มทอผ้าสตรีสหกรณ์ยางน้อย
84/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 8-1749-3211
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 55-3/197(มค) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
25 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดรัง
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.กุดรัง อ.กิ่งอำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 8-9065-0310
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 54-4/18(มค) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
26 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตากล้า
6 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 โทรศัพท์ 8-6857-7586
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 7-1/197(มค) 6 มิ.ย. 2560 5 มิ.ย. 2563
27 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตากล้า
6 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 โทรศัพท์ 8-6857-7586
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 11-1/836(มค) 6 มิ.ย. 2560 5 มิ.ย. 2563
28 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาเสียว
54 ม.15 ซ.- ถ.- ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ 8-4558-2352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 94-5/18(มค) 5 ก.ค. 2561 4 ก.ค. 2564
29 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า หมู่ที่ ๑๖
30 ม.16 ซ.- ถ.- ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ 6-2826-7425
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 2-2/412(มค) 6 มิ.ย. 2560 5 มิ.ย. 2563
30 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านโคกสาย
65 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190 โทรศัพท์ 8-4794-3202
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 37-6/412(มค) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
31 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๔
2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ 9-9278-6893
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 3-3/412(มค) 6 มิ.ย. 2560 5 มิ.ย. 2563
32 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านหนองกุง
62 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190 โทรศัพท์ 8-5185-1649
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 38-7/412(มค) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
33 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านหนองบัว
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190 โทรศัพท์ 8-0187-6976
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 36-5/412(มค) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
34 กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ที่ ๗
39 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 8-2836-1688
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 25-14/7(มค) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
35 กลุ่มทอเสื่อกกตำบลแพง
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 8-1873-9640
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 4-1/7(มค) 6 มิ.ย. 2560 5 มิ.ย. 2563
36 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านเขื่อน หมู่ที่ ๒
191 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 0-4399-4549
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 62-28/7(มค) 16 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2564
37 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านจานพัฒนา
168 ม.13 ซ.- ถ.- ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 โทรศัพท์ 9-8101-1450
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 101-43/7(มค) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
38 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านท่างาม หมู่ที่ ๑๔
41 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 8-1262-7118
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 63-29/7(มค) 16 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2564
39 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแท่นนคร
8 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 8-5741-1393
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 105-47/7(มค) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
40 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแท่นนคร
8 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 8-5741-1393
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 110-1/418(มค) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
41 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนนจันทร์หอม
61 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ห้วยเตย อ.กิ่งอำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 8-5454-0859
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 6-3/7(มค) 6 มิ.ย. 2560 5 มิ.ย. 2563
42 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนนสูง
127 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 โทรศัพท์ 8-7224-9676
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 102-44/7(มค) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
43 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหญ้าขาว หมู่ที่ ๗
41 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 9-3490-7639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64-30/7(มค) 16 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2564
44 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหญ้าขาวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐
- ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 8-5742-6967
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 68-34/7(มค) 16 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2564
45 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๓
82 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 8-2119-8954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 58-24/7(มค) 16 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2564
46 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านเหล่าใหญ่
100 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 8-6227-9758
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 19-8/7(มค) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
47 กลุ่มทอเสื่อกกมั่งครั่ง
68 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 6-3984-5436
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 24-13/7(มค) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
48 กลุ่มทอเสื่อกกและแปรรูปบ้านหนองแวง
97 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 โทรศัพท์ 8-0189-7796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 28-17/7(มค) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
49 กลุ่มทอเสื่อกก-ไหล
34 ม.11 ซ.- ถ.- ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ 9-9541-8885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 80-36/7(มค) 4 ก.ค. 2561 3 ก.ค. 2564
50 กลุ่มทำไม้กวาดมือเสือบ้านยาง
36 ม.6 ซ.- ถ.- ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190 โทรศัพท์ 8-9620-8193
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ไม้กวาดมือเสือ
984/2548
ไม้กวาดมือเสือ 112-1/984(มค) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
123

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563