รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 219 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,707 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าแฟชั่น หมู่ที่ ๒๒
91 ม.22 ซ.- ถ.- ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 8-4795-9971
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 69-1/205(มค) 16 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2564
2 กลุ่มกระเป๋าสายทอง หมู่ที่ ๑
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 9-7305-1098
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 70-2/205(มค) 16 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2564
3 กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์
153 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.กิ่งอำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 8-9937-6287
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
กะหรี่ปั๊บ
29/2554
กะหรี่ปั๊บไส้ถั่ว 115-1/29(มค) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
4 กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์
153 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.กิ่งอำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ถั่วตัด
156/2546
ถั่วตัด 116-2/156(มค) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
5 กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์
153 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.กิ่งอำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ถั่วตัด
156/2546
ถั่วตัด 117-3/156(มค) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
6 กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์
153 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.กิ่งอำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ขนมดอกจอก
1045/2548
ขนมดอกจอก 114-1/1045(มค) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
7 กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์
153 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.กิ่งอำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ 113-1/1038(มค) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
8 กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์
153 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.กิ่งอำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 59214-156/1038 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
9 กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์
153 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.กิ่งอำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ขนมดอกจอก
1045/2548
ขนมดอกจอก 59215-46/1045 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
10 กลุ่มเครื่องประดับบ้านโนนยาง
12 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 โทรศัพท์ 0-4377-7186
เครื่องทองเหลือง
73/2546
ประเภทเครื่องทองเหลืองหล่อ 62605-59/73 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
11 กลุ่มเครื่องเรือนหวายและผักตบชวา
94 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7186
เครื่องเรือนหวาย
64/2558
เก้าอี้ 60305-60/64 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
12 กลุ่มเครื่องเรือนหวายและผักตบชวา
94 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7186
เครื่องเรือนผักตบชวา
402/2558
เก้าอี้ 60303-17/402 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
13 กลุ่มโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพี้
- ม.12 ซ.- ถ.- ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 8-7642-1229
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบดิบ (ข้าวเกรียบข้าวโพด,กุยช่าย,กะเพรา) 49-1/107(มค) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
14 กลุ่มงานประดิษฐ์ไหมพรม
184 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 111-2/615(มค) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
15 กลุ่มจักรสานบ้านเหลานาดี
41 ม.12 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 63625-886/40 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
16 กลุ่มจักสานจ่อ
10 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ 8-0749-4610
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 90-1/40(มค) 5 ก.ค. 2561 4 ก.ค. 2564
17 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านโนนแดง
- ม.7 ซ.- ถ.- ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ 8-2114-1160
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 89-3/20(มค) 5 ก.ค. 2561 4 ก.ค. 2564
18 กลุ่มจักสานพลาสติก หมู่ที่ ๑๐
63 ม.10 ซ.- ถ.- ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 59216-135/823 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
19 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกบ้านพงโพด หมู่ที่ ๕
39 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 8-4339-8879
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 88-2/20(มค) 4 ก.ค. 2561 3 ก.ค. 2564
20 กลุ่มจักสานหลอดพลาสติกบ้านวาปี
235/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 63627-152/823 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
21 กลุ่มดอกไม้จันทน์
108 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 62590-2637/25 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
22 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวและรังไหม
151 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 โทรศัพท์ 8-6852-3842
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
24/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 75-1/24(มค) 16 มี.ค. 2561 17 มิ.ย. 2562
23 กลุ่มดินเผาขึ้นหม้อ
52 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์ดินเผา
1457/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผา 46-1/1457(มค) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
24 กลุ่มดินเผาขึ้นหม้อ
52 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์ดินเผาเขียนลาย
586/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาเขียนลาย 45-1/586(มค) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
25 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านกำพี้
78 ม.12 ซ.- ถ.- ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 8-2853-6118
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
เนกไท
833/2554
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 100-1/833(มค) 5 ก.ค. 2561 4 ก.ค. 2564
26 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านท่าตูม
161 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4379-3037
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 98-2/835(มค) 5 ก.ค. 2561 4 ก.ค. 2564
27 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืน หมู่ที่ ๒๑
139 ม.21 ซ.- ถ.- ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ 0-4377-7186
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 60875-1178/196 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
28 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืน หมู่ที่ ๒๑
139 ม.21 ซ.- ถ.- ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ 0-4377-7186
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 61064-1079/417 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
29 กลุ่มถักเปลผ้า
6 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์มือถือ 08-7373-7890
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64779-676/412 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
30 กลุ่มทรัพย์ทวีผ้าไทย
4 ม.- ซ.ราษฏร์เจริญ ถ.นาเชือก-นาดูน ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 โทรศัพท์ 8-4823-8846
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 57-3/17(มค) 18 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2563
31 กลุ่มทอผ้าตีนจก
120 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กุดปลาดุก อ.กิ่งอำเภอชื่นชม จ.มหาสารคาม 44160 โทรศัพท์ 8-6230-7352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าแถบทอมือ
1471/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 97-2/1471(มค) 5 ก.ค. 2561 4 ก.ค. 2564
32 กลุ่มทอผ้าบ้านกกกอก
20 ม.11 ซ.- ถ.- ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 63660-1162/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
33 กลุ่มทอผ้าบ้านคอนสาร
71 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 61389-1121/197 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
34 กลุ่มทอผ้าบ้านคอนสาร
71 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 61392-4278/17 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
35 กลุ่มทอผ้าบ้านท่าแร่
7 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60975-1117/197 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
36 กลุ่มทอผ้าบ้านโนน หมู่ที่ ๑๒
185 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62680-1132/197 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
37 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนแสบง
49 ม.2 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 124-6/18(มค) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
38 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเขื่อนช้าง
171 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 59664-653/246 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
39 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองคู
194 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 61400-2827/18 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
40 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองซำ
79 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 โทรศัพท์ 8-7434-8664
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 127-1/384(มค) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
41 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัว
56 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190 โทรศัพท์ 8-7145-1448
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 93-4/17(มค) 5 ก.ค. 2561 4 ก.ค. 2564
42 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัวคู
64 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 59665-4187/17 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
43 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหว้า
25 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 59666-4188/17 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
44 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหิน
4 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 126-7/197(มค) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
45 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหิน
4 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 60986-2815/18 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
46 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหิน
4 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60984-511/247 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
47 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโนนตาล
47 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 โทรศัพท์ 0-4377-7186
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63156-698/246 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
48 กลุ่มทอผ้าฝ้ายแปรรูป
48 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4377-7186
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 62693-489/836 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
49 กลุ่มทอผ้าฝ้ายแปรรูปบ้านหัวช้าง
26 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กุดรัง อ.กิ่งอำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 9-3459-1164
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 13-3/18(มค) 6 มิ.ย. 2560 5 มิ.ย. 2563
50 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านดอนโมง
49 ม.7 ซ.- ถ.- ต.กุดรัง อ.กิ่งอำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 8-1729-8939
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 122-7/17(มค) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่16 ต.ค. 2561