รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 60 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,854 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเช้าเถาวัลย์บ้านกุดก่วง
134 ม.4 ซ.กุดก่วง ถ.- ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 8-4789-1350
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2546
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 63204-116/71 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
2 กลุ่มกระเป๋ารีไซเคิล
46 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 8-2132-3640
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 63739-153/823 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
3 กลุ่มงานฝึมือสร้างสรรค์บ้านสนามชัย
9 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220 โทรศัพท์ 8-7636-7923
ผลิตภัณฑ์แผ่นกระจก
1410/2550
ผลิตภัณฑ์แผ่นกระจก 63740-16/1410 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
4 กลุ่มจักสานกระติบข้าว
15 ม.8 ซ.โคกกลาง ถ.- ต.หนองฮี อ.กิ่งอำเภอหนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 โทรศัพท์ 9-7030-5926
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทผลิตภัณฑ์จากกก 63194-1526/7 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
5 กลุ่มจักสานตะกร้าเส้นพลาสติก หมู่ที่ ๑๑
4 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 8-8511-5096
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 63744-782/20 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
6 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก
114 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 9-8177-5073
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 63206-771/20 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
7 กลุ่มตะกร้าเครือเถาวัลย์
91 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220 โทรศัพท์ 0-8334-2690
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 63746-118/71 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
8 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าชุดลำลอง
45 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 โทรศัพท์ 8-5172-3691
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2554
ชุดติดกัน (เส้นใยผสม) 63767-30/1450 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
9 กลุ่มถักกระเป๋าและหมอนขิด
241 ม.14 ซ.- ถ.- ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 8-5259-1359
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 63708-300/381 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
10 กลุ่มทอผ้าฝ้าย
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองฮี อ.กิ่งอำเภอหนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 โทรศัพท์ 8-0925-2188
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63769-705/246 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
11 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านขว้างใหญ่
17 ม.8 ซ.- ถ.- ต.มะบ้า อ.กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ 8-4665-4079
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63686-2919/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านศาลางาม
36 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองฮี อ.กิ่งอำเภอหนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 โทรศัพท์มือถือ 09-3324-6648
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63844-2932/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
13 กลุ่มทอผ้าราชวัตร
54 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สาวแห อ.กิ่งอำเภอหนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 โทรศัพท์ 8-9827-0670
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63688-543/247 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
14 กลุ่มทอผ้าไหม
43 ม.9 ซ.- ถ.- ต.มะบ้า อ.กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ 8-6871-4886
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63854-4404/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
15 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนแคน
66/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 โทรศัพท์ 8-1047-6920
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63542-727/63 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
16 กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านตาหยวก หมู่ที่ ๑
245 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 โทรศัพท์ 8-6257-4781
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63853-4403/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
17 กลุ่มทอผ้าไหมหมู่ที่ ๑๓
98 ม.13 ซ. - ถ. - ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 โทรศัพท์ 8-9942-7013
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63790-4396/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
18 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านหนองไฮ
116 ม.6 ซ.หนองไฮ ถ.- ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 8-9530-9915
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 63202-639/412 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
19 กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ที่ ๙
69 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 โทรศัพท์ 9-6679-0349
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63745-1540/7 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
20 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านดอนหวาย
22 ม.7 ซ.ดอนหวาย ถ.- ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 6-1110-6574
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63199-1531/7 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
21 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนนจาน
41 ม.3 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 โทรศัพท์ 8-4030-1173
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63743-1539/7 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
22 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านสมสนุก
12 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 9-3335-5423
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63195-1527/7 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
23 กลุ่มทำพรมเช็ดเท้าแม่บัวลี
137 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 8-7229-4568
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 64546-671/412 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
24 กลุ่มปักผ้าทอมือบ้านหนองทับครัว
102 ม.9 ซ.หนองทับครัว ถ.- ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 8-2102-1283
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63308-2887/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
25 กลุ่มปั้นหม้อ ปั้นเตา
34 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เทอดไทย อ.กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์มือถือ 08-8053-7226
เตาถ่าน
443/2547
เตาถ่าน 63863-22/443 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
26 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมือง
222 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทรศัพท์ 8-9274-2322
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63736-1162/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
27 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเส้นกกบ้านโคกพัฒนา
132 ม.9 ซ.โคกพัฒนา ถ.- ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 8-5753-4905
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63197-1529/7 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
28 กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร
94 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 โทรศัพท์มือถือ 08-7952-3093
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 64490-339/348 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
29 กลุ่มผู้ผลิตชุมชนทอผ้า
30 ม.15 ซ. - ถ.- ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 โทรศัพท์ 8-7927-9281
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63543-538/247 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
30 กลุ่มผู้ผลิตชุมชนทอเสื่อกกบ้านกุดเขียว
43 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 โทรศัพท์ 8-4030-1173
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63710-1538/7 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
31 กลุ่มผู้ผลิตชุมชนทอเสื่อกกบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๓
71 ม.3 ซ.ห้วยแก้ว ถ.- ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 โทรศัพท์ 8-1427-9869
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63200-1532/7 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
32 กลุ่มพรมเช็ดเท้า
35/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 8-7079-0429
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 63709-645/412 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
33 กลุ่มพรรณไม้
238 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 โทรศัพท์ 0-4358-9202
ย่าม
609/2547
ย่าม 63738-117/609 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
34 กลุ่มพัฒนาอาชีพเสริมบ้านสนามเป้า หมู่ที่ ๑๘
137 ม.18 ซ.สนามเป้า ถ.- ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 9-9981-7392
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63201-1533/7 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
35 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขุดสระ
177 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 8-7561-4953
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 63203-297/381 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
36 กลุ่มเย็บกระเป๋ากู่กาสิงห์
205 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 โทรศัพท์ 8-4030-1173
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63737-1163/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
37 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรหนองเดิ่น
16 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250 โทรศัพท์ 9-8228-9892
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ข้าวแตนหน้าหมูหยอง และข้าวแตนหน้าน้ำตาล 64542-353/36 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
38 กลุ่มสตรีทอผ้าสาเกตุบ้านบึงโดน
137 ม.9 ซ.บึงโดน ถ.- ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 8-3349-8347
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63541-4380/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
39 กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านบุ่งเบ้า
29 ม.4 ซ.บุ่งเบ้า ถ.- ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทรศัพท์ 6-2106-2429
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 63198-1530/7 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
40 กลุ่มสไบขิดแม่หนูกุล
6 ม.7 ซ.หนองผำ ถ.- ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 0-9811-0084
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63768-545/247 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
41 กลุ่มสานเส้นพลาสติกตำบลโพธิ์ทอง
209 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 9-3505-0992
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 63205-770/20 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
42 กลุ่มหัตถกรรมร้อยลูกปัด
114 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240 โทรศัพท์ 8-4030-1173
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 63747-505/193 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
43 กลุ่มหัตถกรรมลูกแก้ว
17 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240 โทรศัพท์ 8-4030-1173
ผลิตภัณฑ์แผ่นกระจก
1410/2550
ผลิตภัณฑ์แผ่นกระจก 63741-17/1410 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
44 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านฮ่องแฮ่
10 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 โทรศัพท์ 9-8170-7981
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63687-704/246 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
45 กลุ่มอาชีพสตรีทอเสื่อกก
50 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 8-1184-1072
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทเสื่อกก 62983-1521/7 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
46 กลุ่มอาชีพสตรีพัฒนาจักสาน
78/1 ม.13 ซ.- ถ.- ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 โทรศัพท์มือถือ 08-9693-9909
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทผลิตภัณฑ์จากกก 63861-1541/7 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
47 นาง ชดารัตน์ ลำพาย
55/7 ม. - ซ.- ถ.ศรีเทวา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 0-4351-5480
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 63843-1283/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
48 นาง พิมลมาศ โขงจำปา
2 ม.5 ซ.โนนก้านเหลือง ถ.- ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ 8-7072-9836
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 63749-1246/196 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
49 นางสาว รัชฎา จันทมูล
139 ม.16 ซ.- ถ.- ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ 8-9574-7887
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 63748-418/176 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
50 นาย ไตรปิฎก ไทยกล้า
43 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์มือถือ 09-8237-7156
โปงลาง
210/2559
โปงลาง 64488-14/210 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
12

สืบค้นเมื่อ วันที่23 ก.ย. 2562