รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสกลนคร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสกลนคร จำนวน 112 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,707 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเกษตรกรทำนาแมดนาท่ม
64 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280 โทรศัพท์มือถือ 08-9883-2242
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 60674-397/176 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
2 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
39 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์มือถือ 08-2121-2654
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 62198-2626/25 2 ส.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
3 กลุ่มตะกร้าหวายลายขิด หมู่ที่ ๗
67 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 08-7062-3647
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 64345-236/19 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
4 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านโนนคะนึง หมู่ที่ 16
38 ม.16 ซ.- ถ.- ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทรศัพท์มือถือ 08-6055-8126
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60655-1112/197 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
5 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านหนองแสงคำ หมู่ที่ ๑๑
5 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 08-7855-2518
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 60412-1106/197 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
6 กลุ่มทอผ้าครามหนองเหมือดเมี่ยง
56 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทรศัพท์มือถือ 09-5168-3179
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62744-696/246 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
7 กลุ่มทอผ้าบ้านก่อใต้
14 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 09-8642-5948
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62668-4317/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
8 กลุ่มทอผ้าบ้านคำสร้างถ่อ หมู่ที่ 10
43 ม.10 ซ.- ถ.- ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47230 โทรศัพท์มือถือ 09-3526-4005
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 61613-4290/17 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
9 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนย่านาง หมู่ที่ ๖
82 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 06-1512-0689
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60937-4261/17 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
10 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนเสาขวัญ
104 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240 โทรศัพท์มือถือ 08-3341-8255
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 64767-643/9 21 เม.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
11 กลุ่มทอผ้าบ้านสุวรรณคาม
124 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270 โทรศัพท์ 0-6103-6535
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63771-1164/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ/เคมี บ้านหนองแซง หมู่ที่ ๑๑
59 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 โทรศัพท์มือถือ 08-5755-1471
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62662-4316/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
13 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติภูตะคาม
302 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 โทรศัพท์มือถือ 09-6145-2803
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63424-4373/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
14 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดอนเชียงยืน
19 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์มือถือ 09-7301-1946
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 61614-400/15 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
15 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนสามัคคี
145 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์มือถือ 08-8336-8235
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63382-1147/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
16 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านอุดมวัฒนา
127 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์มือถือ 08-8336-8235
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63428-1150/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
17 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามและสีธรรมชาติ หมู่ที่ ๓
115 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 06-1148-5689
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 62646-1121/417 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
18 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามและสีธรรมชาติ หมู่ที่ ๓
115 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 06-1148-5689
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 59719-700/63 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
19 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามและสีธรรมชาติ หมู่ที่ ๓
115 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 06-1148-5689
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 59434-4164/17 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
20 กลุ่มทอผ้าย้อมคราม ตำบลปทุมวาปี
116 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 โทรศัพท์มือถือ 08-2110-8864
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62675-4321/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
21 กลุ่มทอผ้าย้อมคราม ตำบลปทุมวาปี
116 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 โทรศัพท์มือถือ 08-2110-8864
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 61610-711/63 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
22 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านตอเรือ หมู่ที่ 5
83 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 โทรศัพท์มือถือ 08-7236-9884
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 59335-4154/17 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
23 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๑๑
381 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180 โทรศัพท์ 0-8117-6504
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63764-2923/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
24 กลุ่มทอผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ หมู่ที่ ๒
71 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 08-6043-3172
ผ้าคราม
1458/2556
ชนิดเส้นใยผสม 59322-4/1458 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
25 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
59 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 โทรศัพท์มือถือ 09-3481-7509
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60736-4257/17 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
26 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจากต้นครามเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๒
660 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 โทรศัพท์ 0-8345-3289
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63425-4374/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
27 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจากต้นครามเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๒
660 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 โทรศัพท์ 0-8345-3289
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63383-700/246 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
28 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านถ่อน
23 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240 โทรศัพท์มือถือ 08-5645-4368
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62650-2852/18 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
29 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านถ่อน
23 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240 โทรศัพท์มือถือ 08-5645-4368
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63872-4406/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
30 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านนาเชือก (มูลควาย)
4 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทรศัพท์มือถือ 08-7222-5256
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 59707-503/247 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
31 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านนาเชือก (มูลควาย)
4 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทรศัพท์มือถือ 08-7222-5256
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 59123-244/184 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
32 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านนาเชือก(มูลควาย)
4 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทรศัพท์มือถือ 08-7222-5256
หมอนอิง
199/2553
ชนิดเส้นใยผสม 59753-295/199 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
33 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติและสารเคมีบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๑
29 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 08-5012-7460
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60938-4262/17 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
34 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติและสารเคมีบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๑
29 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 08-5012-7460
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60418-1108/197 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
35 กลุ่มทอผ้าลายมุกบ้านใหม่หนองผือ
28 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์มือถือ 08-4422-0989
ผ้ายกมุก
49/2557
ชนิดเส้นใยผสม 59321-159/49 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
36 กลุ่มทอผ้าห่ม ผ้าขาวม้า
49 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 08-1057-5570
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60411-1105/197 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
37 กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายโทเรบ้านอุดมพัฒนา
8 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 โทรศัพท์มือถือ 08-7220-6022
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64519-4429/17 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
38 กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านเหล่าใหญ่
62 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 โทรศัพท์มือถือ 08-5467-2587
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62651-4314/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
39 กลุ่มเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง บ้านภูตะคาม
1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 โทรศัพท์มือถือ 09-3169-1049
เทียนหอม
74/2546
เทียนหอม 64758-192/74 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
40 กลุ่มบ้านสวนภูสกล
261 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180 โทรศัพท์มือถือ 09-3343-5865
น้ำลูกหม่อน
851/2557
ชนิดน้ำลูกหม่อนแท้ 60201-4/851 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
41 กลุ่มบ้านสวนภูสกล
261 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180 โทรศัพท์มือถือ 09-3343-5865
น้ำลูกหม่อนเข้มข้น
1190/2557
น้ำลูกหม่อนเข้มข้น 60200-1/1190 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
42 กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านนางอย
145 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260 โทรศัพท์มือถือ 08-7230-4683
น้ำลูกหม่อน
851/2557
น้ำลูกหม่อน 61590-5/851 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
43 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านสามัคคีพัฒนา
3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 โทรศัพท์มือถือ 08-6225-0072
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60656-4243/17 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
44 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านสามัคคีพัฒนา
3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 โทรศัพท์มือถือ 08-6225-0072
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60692-666/246 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
45 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่บ้านหนองค้า
44/7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180 โทรศัพท์มือถือ 08-7853-9968
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 61090-675/45 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
46 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าและเส้นด้าย
128 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์มือถือ 08-0756-8586
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 59718-4193/17 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
47 กลุ่มผลิตไข่เค็มพอกดินจอมปลวก หมู่ที่ ๕
49 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 08-9212-0573
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดต้มสุก 64347-342/27 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
48 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหนังปลากระเบนเจริญศิลป์
377 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 โทรศัพท์มือถือ 09-0089-7999
กระเป๋าหนังปลากระเบน
376/2547
กระเป๋าหนังปลากระเบน 63546-53/376 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
49 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหนังปลากระเบนเจริญศิลป์
377 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 โทรศัพท์มือถือ 09-0089-7999
เข็มขัดหนังปลากระเบน
377/2547
เข็มขัดหนังปลากระเบน 63556-32/377 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
50 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหนังปลากระเบนเจริญศิลป์
377 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 โทรศัพท์มือถือ 09-0089-7999
เข็มขัดหนังจระเข้
1252/2549
เข็มขัดหนังจระเข้ 63554-8/1252 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
123

สืบค้นเมื่อ วันที่16 ต.ค. 2561