รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสกลนคร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสกลนคร จำนวน 46 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,414 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มตะกร้าหวายลายขิด หมู่ที่ ๗
67 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 08-7062-3647
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 64345-236/19 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
2 กลุ่มทอผ้าครามหนองเหมือดเมี่ยง
56 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทรศัพท์มือถือ 09-5168-3179
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62744-696/246 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
3 กลุ่มทอผ้าบ้านก่อใต้
14 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 09-8642-5948
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62668-4317/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
4 กลุ่มทอผ้าบ้านสุวรรณคาม
124 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270 โทรศัพท์ 0-6103-6535
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63771-1164/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
5 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ/เคมี บ้านหนองแซง หมู่ที่ ๑๑
59 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 โทรศัพท์มือถือ 08-5755-1471
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62662-4316/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
6 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติภูตะคาม
302 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 โทรศัพท์มือถือ 09-6145-2803
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63424-4373/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
7 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนสามัคคี
145 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์มือถือ 08-8336-8235
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63382-1147/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
8 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านอุดมวัฒนา
127 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์มือถือ 08-8336-8235
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63428-1150/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
9 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามและสีธรรมชาติ หมู่ที่ ๓
115 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 06-1148-5689
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 62646-1121/417 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
10 กลุ่มทอผ้าย้อมคราม ตำบลปทุมวาปี
116 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 โทรศัพท์มือถือ 08-2110-8864
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62675-4321/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
11 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๑๑
381 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180 โทรศัพท์ 0-8117-6504
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63764-2923/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจากต้นครามเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๒
660 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 โทรศัพท์ 0-8345-3289
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63425-4374/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
13 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจากต้นครามเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๒
660 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 โทรศัพท์ 0-8345-3289
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63383-700/246 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
14 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านถ่อน
23 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240 โทรศัพท์มือถือ 08-5645-4368
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62650-2852/18 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
15 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านถ่อน
23 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240 โทรศัพท์มือถือ 08-5645-4368
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63872-4406/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
16 กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายโทเรบ้านอุดมพัฒนา
8 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 โทรศัพท์มือถือ 08-7220-6022
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64519-4429/17 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
17 กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านเหล่าใหญ่
62 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 โทรศัพท์มือถือ 08-5467-2587
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62651-4314/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
18 กลุ่มเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง บ้านภูตะคาม
1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 โทรศัพท์มือถือ 09-3169-1049
เทียนหอม
74/2546
เทียนหอม 64758-192/74 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
19 กลุ่มผลิตไข่เค็มพอกดินจอมปลวก หมู่ที่ ๕
49 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 08-9212-0573
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดต้มสุก 64347-342/27 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
20 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหนังปลากระเบนเจริญศิลป์
377 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 โทรศัพท์มือถือ 09-0089-7999
กระเป๋าหนังปลากระเบน
376/2547
กระเป๋าหนังปลากระเบน 63546-53/376 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
21 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหนังปลากระเบนเจริญศิลป์
377 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 โทรศัพท์มือถือ 09-0089-7999
เข็มขัดหนังปลากระเบน
377/2547
เข็มขัดหนังปลากระเบน 63556-32/377 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
22 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหนังปลากระเบนเจริญศิลป์
377 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 โทรศัพท์มือถือ 09-0089-7999
เข็มขัดหนังจระเข้
1252/2549
เข็มขัดหนังจระเข้ 63554-8/1252 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
23 กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากตอ รากไม้ ท่อนไม้ บ้านโนนสมบูรณ์
45 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270 โทรศัพท์มือถือ 09-1354-6874
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
ประเภทใช้งานที่ต้องรับน้ำหนัก ชนิดเก้าอี้ 64766-318/183 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
24 กลุ่มพัฒนาอาชีพแปรรูปจากผ้า
83 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์มือถือ 09-3388-8183
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
250/2558
แบบใช้งานที่ต้องสัมผัสกับร่างกาย 64966-98/250 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
25 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชัย หมู่ที่ ๑๐
25 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์ 0-8721-9823
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63770-1163/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
26 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าบ้านนาเลา
1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260 โทรศัพท์มือถือ 06-1120-4955
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62643-1131/197 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
27 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดไหพัฒนา หมู่ที่ ๑
105 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180 โทรศัพท์มือถือ 08-7805-1878
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62174-1129/197 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
28 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๗
9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทรศัพท์มือถือ 08-3346-5856
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 64346-237/19 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
29 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสร้างสรรค์ หมู่ที่ ๕
9/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180 โทรศัพท์ 0-8441-9807
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63418-250/384 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
30 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านทุ่งมั่ง
83 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองลาด อ.เมือง จ.สกลนคร 47220 โทรศัพท์มือถือ 08-5455-3084
ผลิตภัณฑ์จักสานใบตาล
187/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานใบตาล 63426-37/187 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
31 กลุ่มสตรีและเยาวชนตัดเย็บแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านขาไก่
56 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 โทรศัพท์มือถือ 09-7138-0215
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 62644-1119/417 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
32 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าไหม
137 ม.7 ซ.- ถ.- ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47230 โทรศัพท์มือถือ 08-7864-2501
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62767-4343/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
33 นาง ธันวา ไชยรบ
46 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240 โทรศัพท์มือถือ 08-7964-7420
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64520-4430/17 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
34 นาง นพรัตน์ ขันติยู
51 ม.9 ซ.- ถ.- ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 โทรศัพท์มือถือ 08-8775-5092
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 64733-423/176 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
35 นาง พูลผล อินธิปีก
180 ม.12 ซ.- ถ.- ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทรศัพท์มือถือ 08-7770-6448
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64732-810/20 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
36 นาง วริศรา ทิพย์หนองแวง
107 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์มือถือ 08-6001-5503
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 62645-1120/417 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
37 นาง วัฒนา เขียวอ่อน
150 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์มือถือ 08-9942-5497
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64521-1193/417 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
38 นางสาว กุลวดี รัตนะ
161 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 09-8149-2264
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64522-4431/17 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
39 นางสาว วิไลภรณ์ จันทะลุน
28 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์มือถือ 09-1063-8423
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 62647-1122/417 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
40 นางสาว สกุณา สาระนันท์
212 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์มือถือ 08-7227-4173
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 64409-2955/18 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
41 นาย เดวิทย์ เข็มอุทา
116 ม.13 ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 โทรศัพท์ 0-9639-0845
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63918-4408/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
42 นาย ธนพล เหมือนเหลา
17 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์มือถือ 09-0340-7590
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 62201-251/184 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
43 นาย นิคม ปุกแก้ว
488 ม.17 ซ.- ถ.- ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 โทรศัพท์มือถือ 08-1811-5787
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 64154-2947/18 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
44 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปน้ำผลไม้เหล่าเหนือ
76 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280 โทรศัพท์มือถือ 08-7221-1006
น้ำมะเม่า
486/2556
ชนิดน้ำมะเม่าปรุง 64765-43/486 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
45 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปน้ำผลไม้เหล่าเหนือ
76 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280 โทรศัพท์มือถือ 08-7221-1006
น้ำมะขามป้อม
487/2556
น้ำมะขามป้อม 64747-10/487 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
46 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปน้ำผลไม้เหล่าเหนือ
76 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280 โทรศัพท์มือถือ 08-7221-1006
น้ำลูกหม่อน
851/2557
น้ำลูกหม่อน 64748-7/851 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563

สืบค้นเมื่อ วันที่20 ก.ค. 2562