รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสกลนคร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสกลนคร จำนวน 264 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,991 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มครามคำแสน
129 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ม่วงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์มือถือ 09-8149-8088
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 165-18/247(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
2 กลุ่มครามคำแสน
129 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ม่วงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์มือถือ 09-8149-8088
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 160-8/246(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
3 กลุ่มครามคำแสน
129 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ม่วงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์มือถือ 09-8149-8088
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 283-20/18(สน) 31 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2565
4 กลุ่มครามภูไทบ้านคำเจริญ
242 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 โทรศัพท์มือถือ 08-9274-2274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 305-51/247(สน) 21 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2565
5 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านอูนโคก
110 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270 โทรศัพท์มือถือ 09-5143-0244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 325-2/20(สน) 21 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2565
6 กลุ่มจักสานบ้านหนองผือ
9 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์มือถือ 09-8084-3615
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 216-4/40(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
7 กลุ่มจักสานบ้านหนองผือ
9 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์มือถือ 09-8084-3675
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่ แจกันไม้ไผ่ 209-1/184(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
8 กลุ่มจักสานพลาสติกบ้านทันสมัย
69 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270 โทรศัพท์มือถือ 09-3346-2423
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 236-1/20(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
9 กลุ่มตุ๊กตาผ้าเช็ดมือบ้านเชียงสือน้อย
65 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 โทรศัพท์ 0-6113-9403
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 281-18/18(สน) 31 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2565
10 กลุ่มถักไม้กวาดดอกหญ้าบ้านเต่างอยใต้
42 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260 โทรศัพท์มือถือ 06-2661-3660
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 170-1/9(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
11 กลุ่มถักไม้กวาดดอกหญ้าบ้านเต่างอยเหนือ
41 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260 โทรศัพท์มือถือ 09-1868-3985
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 303-2/9(สน) 31 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2565
12 กลุ่มถ่านอัดแท่งนาเต่าชาโคล
143 ม.3 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 โทรศัพท์มือถือ 09-3009-9310
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ถ่านอัดแท่ง
238/2547
ถ่านอัดแท่ง 171-1/238(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
13 กลุ่มถ่านอัดแท่งนาเต่าชาโคล
189 ม.3 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 โทรศัพท์มือถือ 09-3009-9310
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ถ่านดูดกลิ่น
180/2560
ถ่านดูดกลิ่น 239-1/180(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
14 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านนางัว
83 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240 โทรศัพท์มือถือ 08-4791-9209
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 178-31/17(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
15 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านดอนดู่
41 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 06-5238-5939
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 130-7/197(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
16 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านหนองแสงคำ หมู่ที่ 11
5 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 08-7855-2518
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 129-6/197(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
17 กลุ่มทอผ้าครามมุกบ้านนาจาน
291 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 โทรศัพท์มือถือ 08-9571-9232
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้ายกมุก
49/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 291-5/49(สน) 31 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2565
18 กลุ่มทอผ้าครามมุกบ้านนาจาน
291 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 โทรศัพท์มือถือ 08-9571-9232
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าคราม
1458/2556
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 287-4/1458(สน) 31 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2565
19 กลุ่มทอผ้าครามมุกบ้านนาจาน
291 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 โทรศัพท์มือถือ 08-9571-9232
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 262-32/246(สน) 31 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2565
20 กลุ่มทอผ้าครามมุกบ้านนาจาน
291 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 โทรศัพท์มือถือ 08-9571-9232
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 282-19/18(สน) 31 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2565
21 กลุ่มทอผ้าคลุมไหล่
105 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240 โทรศัพท์มือถือ 09-3470-5508
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยผสม 315-37/246(สน) 21 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2565
22 กลุ่มทอผ้าบ้านค้อเขียว
186 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 โทรศัพท์มือถือ 08-6228-5246
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 313-22/18(สน) 21 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2565
23 กลุ่มทอผ้าบ้านดงเสียว
46 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 โทรศัพท์มือถือ 09-6390-8453
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 201-16/246(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
24 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนยานาง
82 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์ 0-6510-5523
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 248-44/247(สน) 31 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2565
25 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนส้มโฮง
219 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 โทรศัพท์มือถือ 08-1184-9569
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 317-25/197(สน) 21 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2565
26 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนส้มโฮง
219 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 โทรศัพท์มือถือ 08-1184-9569
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยผสม 320-53/247(สน) 21 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2565
27 กลุ่มทอผ้าบ้านทันสมัย
22 ม.3 ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270 โทรศัพท์มือถือ 08-6275-1766
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 167-29/17(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
28 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งเชือก
31 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 โทรศัพท์มือถือ 08-7948-6231
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 322-55/247(สน) 21 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2565
29 กลุ่มทอผ้าบ้านเทพนิมิต
174 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์มือถือ 08-8425-1951
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยผสม 214-29/247(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
30 กลุ่มทอผ้าบ้านนาฮี
41 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 โทรศัพท์มือถือ 06-4494-5270
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 219-18/197(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
31 กลุ่มทอผ้าบ้านบ่อแกน้อย
45 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 โทรศัพท์มือถือ 06-5316-1909
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 289-22/197(สน) 31 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2565
32 กลุ่มทอผ้าบ้านบ่อแดง
146 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 โทรศัพท์มือถือ 09-6920-4463
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 156-11/197(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
33 กลุ่มทอผ้าบ้านบ่อแดง
146 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 โทรศัพท์มือถือ 06-1042-3669
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 168-19/247(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
34 กลุ่มทอผ้าบ้านโพนบก
153 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์มือถือ 08-7223-8042
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 152-10/197(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
35 กลุ่มทอผ้าบ้านโพนบก
153 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์มือถือ 08-7223-8042
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 162-9/246(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
36 กลุ่มทอผ้าบ้านสงเปือย
106 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 โทรศัพท์มือถือ 09-3452-8100
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 144-6/246(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
37 กลุ่มทอผ้าบ้านสงเปือย
106 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 โทรศัพท์มือถือ 09-3452-8100
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 137-15/17(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
38 กลุ่มทอผ้าบ้านสามัคคี
103 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 09-2343-7483
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 187-20/247(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
39 กลุ่มทอผ้าบ้านสามัคคี
103 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 09-2343-7483
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 182-12/246(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
40 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองกุงน้อย
120 ม.12 ซ.- ถ.- ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 โทรศัพท์มือถือ 08-6017-0950
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 235-1/412(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
41 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแปน
24 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 โทรศัพท์มือถือ 06-3030-9796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยผสม 234-6/384(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
42 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแปน
24 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 โทรศัพท์มือถือ 06-3030-9796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 192-22/247(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
43 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแปน
24 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 โทรศัพท์มือถือ 06-3030-9796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 180-11/246(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
44 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านจำปา
150 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 โทรศัพท์มือถือ 08-7265-3218
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 312-6/63(สน) 21 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2565
45 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 1
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทรศัพท์มือถือ 08-6232-4517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยผสม 134-15/247(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
46 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดอนเชียงยืน
19 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์มือถือ 08-0005-7794
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 126-14/17(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
47 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนากะทาด
42 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 โทรศัพท์มือถือ 08-3327-0847
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 207-35/17(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
48 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองผ้าครามบ้านคำข่า
206 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 โทรศัพท์มือถือ 08-6238-2994
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ เชนิดส้นใยธรรมชาติ 191-21/247(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
49 กลุ่มทอผ้าภูไทรุณณี
13/1 ม.19 ซ.- ถ.- ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 โทรศัพท์มือถือ 08-9569-8293
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 304-50/247(สน) 21 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2565
50 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ครามโคกไม้ล้ม หมู่ที่ 13
98 ม.13 ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 โทรศัพท์มือถือ 09-2983-8061
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 224-21/246(สน) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่30 ม.ค. 2563