รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสกลนคร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสกลนคร จำนวน 155 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,434 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเกษตรกรทำนาแมดนาท่ม
64 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280 โทรศัพท์มือถือ 08-9883-2242
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 60674-397/176 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
2 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
39 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์มือถือ 08-2121-2654
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 62198-2626/25 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
3 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 โทรศัพท์มือถือ 08-4823-2616
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากจากผ้าใยบัว 56272-2429/25 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
4 กลุ่มตะกร้าหวายลายขิด หมู่ที่ ๗
67 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 08-7062-3647
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 64345-236/19 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
5 กลุ่มทอกกผสมฝ้ายบ้านม่วง
5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 โทรศัพท์มือถือ 08-7936-7915
หมอนขวาน
198/2546
หมอนขวาน 57652-228/198 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
6 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านดอนกลาง
56 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทรศัพท์มือถือ 08-3354-5701
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 58500-1085/197 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
7 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านโนนคะนึง หมู่ที่ 16
38 ม.16 ซ.- ถ.- ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทรศัพท์มือถือ 08-6055-8126
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60655-1112/197 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
8 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านวังชมพู หมู่ที่ ๑๑
26 ม.11 ซ.- ถ.- ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทรศัพท์มือถือ 08-5644-1610
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 58473-1082/197 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
9 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านหนองแสงคำ หมู่ที่ ๑๑
5 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 08-7855-2518
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 60412-1106/197 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
10 กลุ่มทอผ้าครามหนองเหมือดเมี่ยง
56 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทรศัพท์มือถือ 09-5168-3179
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62744-696/246 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
11 กลุ่มทอผ้าบ้านก่อใต้
14 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 09-8642-5948
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62668-4317/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
12 กลุ่มทอผ้าบ้านคำสร้างถ่อ หมู่ที่ 10
43 ม.10 ซ.- ถ.- ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47230 โทรศัพท์มือถือ 09-3526-4005
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 61613-4290/17 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
13 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนย่านาง หมู่ที่ ๖
82 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 06-1512-0689
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60937-4261/17 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
14 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนเสาขวัญ
104 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240 โทรศัพท์มือถือ 08-3341-8255
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 64767-643/9 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
15 กลุ่มทอผ้าบ้านพันนานคร
80 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240 โทรศัพท์มือถือ 08-7215-3158
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 56760-4067/17 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
16 กลุ่มทอผ้าบ้านสุวรรณคาม
124 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270 โทรศัพท์ 0-6103-6535
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63771-1164/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
17 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัวบาน
67 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270 โทรศัพท์มือถือ 08-5747-6157
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 57656-1071/197 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
18 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ/เคมี บ้านหนองแซง หมู่ที่ ๑๑
59 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 โทรศัพท์มือถือ 08-5755-1471
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62662-4316/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
19 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติภูตะคาม
302 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 โทรศัพท์มือถือ 09-6145-2803
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63424-4373/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
20 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดอนเชียงยืน
19 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์มือถือ 09-7301-1946
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 61614-400/15 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
21 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนสามัคคี
145 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์มือถือ 08-8336-8235
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63382-1147/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
22 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านอุดมวัฒนา
127 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์มือถือ 08-8336-8235
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63428-1150/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
23 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านนาดอกไม้
60 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 โทรศัพท์มือถือ 08-5739-3561
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 57662-4101/17 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
24 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามและสีธรรมชาติ หมู่ที่ ๓
115 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 06-1148-5689
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 62646-1121/417 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
25 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามและสีธรรมชาติ หมู่ที่ ๓
115 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 06-1148-5689
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 58739-634/246 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
26 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามและสีธรรมชาติ หมู่ที่ ๓
115 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 06-1148-5689
ผ้าคราม
1458/2556
ชนิดเส้นใยผสม 58717-2/1458 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
27 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามและสีธรรมชาติ หมู่ที่ ๓
115 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 06-1148-5689
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 59719-700/63 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
28 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามและสีธรรมชาติ หมู่ที่ ๓
115 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 06-1148-5689
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 59434-4164/17 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
29 กลุ่มทอผ้าย้อมคราม ตำบลปทุมวาปี
116 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 โทรศัพท์มือถือ 08-2110-8864
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62675-4321/17 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
30 กลุ่มทอผ้าย้อมคราม ตำบลปทุมวาปี
116 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 โทรศัพท์มือถือ 08-2110-8864
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 61610-711/63 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
31 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านตอเรือ หมู่ที่ 5
83 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 โทรศัพท์มือถือ 08-7236-9884
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 59335-4154/17 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
32 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านตอเรือ หมู่ที่ 5
83 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 โทรศัพท์มือถือ 08-7236-9884
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 58719-240/384 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
33 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโพนก่อ
17 ม.6 ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 โทรศัพท์มือถือ 08-0753-4983
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 57185-485/247 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
34 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๑๑
381 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180 โทรศัพท์ 0-8117-6504
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63764-2923/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
35 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์
31 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 โทรศัพท์มือถือ 08-4437-6651
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 58940-739/195 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
36 กลุ่มทอผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ หมู่ที่ ๒
71 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 08-6043-3172
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 58718-684/63 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
37 กลุ่มทอผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ หมู่ที่ ๒
71 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 08-6043-3172
ผ้าคราม
1458/2556
ชนิดเส้นใยผสม 59322-4/1458 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
38 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
59 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 โทรศัพท์มือถือ 09-3481-7509
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60736-4257/17 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
39 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจากต้นครามเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๒
660 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 โทรศัพท์ 0-8345-3289
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63425-4374/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
40 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจากต้นครามเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๒
660 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 โทรศัพท์ 0-8345-3289
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63383-700/246 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
41 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านถ่อน
23 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240 โทรศัพท์มือถือ 08-5645-4368
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62650-2852/18 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
42 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านถ่อน
23 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240 โทรศัพท์มือถือ 08-5645-4368
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63872-4406/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
43 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านนาเชือก (มูลควาย)
4 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทรศัพท์มือถือ 08-7222-5256
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 59123-244/184 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
44 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านนาเชือก (มูลควาย)
4 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทรศัพท์มือถือ 08-7222-5256
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 59707-503/247 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
45 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านนาเชือก(มูลควาย)
4 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทรศัพท์มือถือ 08-7222-5256
หมอนอิง
199/2553
ชนิดเส้นใยผสม 59753-295/199 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
46 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติและสารเคมีบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๑
29 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 08-5012-7460
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60418-1108/197 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
47 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติและสารเคมีบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๑
29 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 08-5012-7460
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60938-4262/17 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
48 กลุ่มทอผ้าลายมุกบ้านใหม่หนองผือ
28 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์มือถือ 08-4422-0989
ผ้ายกมุก
49/2557
ชนิดเส้นใยผสม 59321-159/49 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
49 กลุ่มทอผ้าสตรีบ้านวานรนิวาส หมู่ที่ 1
196 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 08-6632-5017
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 56761-1050/197 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
50 กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติบ้านพันนา
135 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240 โทรศัพท์มือถือ 08-9840-1343
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 56769-4070/17 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ม.ค. 2561