รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครพนม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครพนม จำนวน 320 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,854 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 สมควร พิมพิเศษ
14/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 โทรศัพท์ 8-6102-0264
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 168-16/18(นพ) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
2 กลุ่มกระดิ่งทอง
111 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 8-0196-6428
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 37-4/20(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
3 กลุ่มจักสานกระติบข้าว
114 ม.18 ซ.- ถ.- ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 โทรศัพท์ 9-3367-1442
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 61-1/40(นพ) 12 ก.พ. 2561 11 ก.พ. 2564
4 กลุ่มจักสานงอบบ้านเชียงยืน
82/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 โทรศัพท์ 8-0783-4189
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากใบกะพ้อ
359/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบกระพ้อ 7-1/359(นพ) 28 เม.ย. 2560 27 เม.ย. 2563
5 กลุ่มจักสานจากกก
104 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์มือถือ 08-7-86-2509
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทผลิตภัณฑ์จากกก 63076-1522/7 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
6 กลุ่มจักสานจากกก
104 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 8-7862-5093
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 51-2/7(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
7 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านยางงอย หมู่ที่ ๓
22 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 8-7952-1484
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 110-10/20(นพ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
8 กลุ่มจักสานบ้านนาโพธิ์
95 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 8-8327-1452
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 138-4/40(นพ) 15 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2565
9 กลุ่มจักสานไม้ไผ่กระติบข้าวบ้านหนองกุง
48 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-3349-4337
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 139-5/40(นพ) 15 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2565
10 กลุ่มซุปเปอร์อังโล่ประหยัดพลังงาน บ้านโพนบก
80 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 โทรศัพท์ 8-8037-8728
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
เตาถ่าน
443/2547
เตาถ่าน 60-1/443(นพ) 12 ก.พ. 2561 11 ก.พ. 2564
11 กลุ่มดวงใจเครื่องสาน
8/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 โทรศัพท์ 8-5002-2569
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 39-5/20(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
12 กลุ่มตระกร้าพลาสติกบ้านสมบูรณ์
161 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 โทรศัพท์ 8-7236-3310
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 280-12/7(นพ) 7 มิ.ย. 2562 6 มิ.ย. 2565
13 กลุ่มตะกร้าพลาสติกบ้านสมบูรณ์
161 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 โทรศัพท์มือถือ 08-7236-3310
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 63237-774/20 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
14 กลุ่มตะกร้าพลาสติกบ้านสมบูรณ์
161 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 โทรศัพท์ 8-7236-3310
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 44-7/20(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
15 กลุ่มตะกร้าพลาสติกบ้านสมบูรณ์
161 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 โทรศัพท์ 8-7236-3310
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 290-6/40(นพ) 7 มิ.ย. 2562 6 มิ.ย. 2565
16 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านพิมาน
41 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 0-8336-0750
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 63786-1279/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
17 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านพิมาน
41 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์มือถือ 08-3360-7503
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63291-1146/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
18 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านพิมาน
41 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์มือถือ 08-3360-7503
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 63077-2864/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
19 กลุ่มตุ๊กตาไทแสก
18 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 6-1437-4637
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 34-1/412(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
20 กลุ่มตุ๊กตาไทแสก
18 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 6-1437-4637
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 122-4/196(นพ) 14 ส.ค. 2561 13 ส.ค. 2564
21 กลุ่มเตาถ่านชีวมวลและเครื่องตัดหญ้า
89 ม.15 ซ.- ถ.- ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-8305-4117
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 287-5/823(นพ) 7 มิ.ย. 2562 6 มิ.ย. 2565
22 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านนาหนองยาว
47 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 9-3151-0828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 177-13/197(นพ) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
23 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านนาหนองยาว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านข่า
47 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 6-4572-9756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 92-5/247(นพ) 23 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2564
24 กลุ่มทอผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ
128 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 9-3589-4330
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 13-1/247(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
25 กลุ่มทอผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ
128 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 9-3589-4333
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 12-2/197(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
26 กลุ่มทอผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ
128 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 9-3589-4330
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 11-1/196(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
27 กลุ่มทอผ้าท่าพันโฮง หมู่ ๑๔
154 ม.14 ซ.- ถ.- ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 9-7997-6016
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 186-6/246(นพ) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
28 กลุ่มทอผ้าเทป ต.ท่าลาด
30 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 8-4410-1552
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าแถบทอมือ
1471/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 183-6/1471(นพ) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
29 กลุ่มทอผ้าเทปท่าลาด หมู่ ๒ บ้านลาดศรีชมพู
146 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 8-4924-7136
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าแถบทอมือ
1471/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 182-5/1471(นพ) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
30 กลุ่มทอผ้าบ้านดงน้อย หมู่ที่ ๑๒
128 ม.12 ซ.- ถ.- ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 6-5724-8977
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 75-3/197(นพ) 12 ก.พ. 2561 11 ก.พ. 2564
31 กลุ่มทอผ้าบ้านดงน้อย หมู่ที่ ๑๒
128 ม.12 ซ.- ถ.- ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 8-8730-1499
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 252-15/246(นพ) 7 มิ.ย. 2562 6 มิ.ย. 2565
32 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนแดง
62 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์มือถือ 08-4793-5211
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64256-551/247 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
33 กลุ่มทอผ้าบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ ๙
26 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 8-8551-5367
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 239-34/18(นพ) 7 มิ.ย. 2562 6 มิ.ย. 2565
34 กลุ่มทอผ้าบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ ๙
98 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 8-8551-5367
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 229-24/18(นพ) 7 มิ.ย. 2562 6 มิ.ย. 2565
35 กลุ่มทอผ้าบ้านนาโอ
135 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 6-1101-9975
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 176-12/197(นพ) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
36 กลุ่มทอผ้าบ้านนิมิตร
130 ม.2 ซ.- ถ.- ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 โทรศัพท์ 8-8551-5367
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 242-37/18(นพ) 7 มิ.ย. 2562 6 มิ.ย. 2565
37 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนอุดม
100 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 โทรศัพท์ 9-5287-4147
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 94-6/247(นพ) 23 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2564
38 กลุ่มทอผ้าบ้านบะหว้า
8/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 โทรศัพท์มือถือ 08-9623-5117
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63869-4405/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
39 กลุ่มทอผ้าบ้านบะหว้า
8/1 ม.5 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 โทรศัพท์ 6-3020-2942
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ายกมุก
49/2557
ชนิดเส้นใยผสม 271-6/49(นพ) 7 มิ.ย. 2562 6 มิ.ย. 2565
40 กลุ่มทอผ้าบ้านโพน
85/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 โทรศัพท์ 9-8323-8344
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 163-11/18(นพ) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
41 กลุ่มทอผ้าบ้านสามัคคี
8 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 โทรศัพท์ 8-9094-5450
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 264-29/247(นพ) 7 มิ.ย. 2562 6 มิ.ย. 2565
42 กลุ่มทอผ้าบ้านเสาเล้าเหนือ
73 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 โทรศัพท์ 6-5809-5716
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 203-19/247(นพ) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
43 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑๖
138 ม.16 ซ.- ถ.- ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 0-8855-1536
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 266-31/247(นพ) 7 มิ.ย. 2562 6 มิ.ย. 2565
44 กลุ่มทอผ้าแปรรูปหมู่บ้านคำพี้น้อย
95 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 9-6191-3292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์ผ้าจับสมอก
790/2558
ผลิตภัณฑ์จับสมอก 276-1/790(นพ) 7 มิ.ย. 2562 6 มิ.ย. 2565
45 กลุ่มทอผ้าฝ้ายแปรรูป
37 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 8-3356-1370
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 233-28/18(นพ) 7 มิ.ย. 2562 6 มิ.ย. 2565
46 กลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง หมู่ที่ ๘ บ้านพิมานท่า
38 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-9684-1525
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 193-13/246(นพ) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
47 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
108 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 โทรศัพท์ 6-1049-6171
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยผสม 73-2/384(นพ) 12 ก.พ. 2561 11 ก.พ. 2564
48 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
140 ม.15 ซ.- ถ.- ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 8-4719-1746
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 260-25/247(นพ) 7 มิ.ย. 2562 6 มิ.ย. 2565
49 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
161/1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 8-8551-5367
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 253-16/246(นพ) 7 มิ.ย. 2562 6 มิ.ย. 2565
50 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านนาคู่ใต้ หมู่ที่ ๗
154 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-7266-3700
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยผสม 22-1/384(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่23 ก.ย. 2562