รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครพนม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครพนม จำนวน 167 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,434 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระดิ่งทอง
111 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 8-0196-6428
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 37-4/20(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
2 กลุ่มเครื่องนอนครบวงจร
25/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์มือถือ 08-7552-5462
หมอนอิง
199/2553
ชนิดเส้นใยผสม 58811-291/199 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
3 กลุ่มเครื่องนอนครบวงจร
25/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์มือถือ 08-7552-5462
ผ้าม่านสำเร็จรูป
1447/2553
ชนิดเส้นใยผสม 58778-16/1447 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
4 กลุ่มจักสานงอบบ้านเชียงยืน
82/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 โทรศัพท์ 8-0783-4189
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากใบกะพ้อ
359/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบกระพ้อ 7-1/359(นพ) 28 เม.ย. 2560 27 เม.ย. 2563
5 กลุ่มจักสานจากกก
104 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์มือถือ 08-7-86-2509
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
7/2546
ประเภทผลิตภัณฑ์จากกก 63076-1522/7 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
6 กลุ่มจักสานจากกก
104 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 8-7862-5093
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 51-2/7(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
7 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านนาเข
1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์มือถือ 08-6241-0214
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากเส้นพลาสติก 56575-2448/25 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
8 กลุ่มชุมชนสร้างงาน หมู่ที่ ๑๑
138 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์มือถือ 08-3356-3673
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
ประเภททำจากไม้ 62241-205/951 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
9 กลุ่มดวงใจเครื่องสาน
8/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 โทรศัพท์ 8-5002-2569
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 39-5/20(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
10 กลุ่มตะกร้าพลาสติกบ้านสมบูรณ์
161 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 โทรศัพท์มือถือ 08-7236-3310
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 63237-774/20 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
11 กลุ่มตะกร้าพลาสติกบ้านสมบูรณ์
161 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 โทรศัพท์ 8-7236-3310
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 44-7/20(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
12 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าท่าลาด หมู่ที่ ๑
2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 0-4251-1477
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 58680-1104/835 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
13 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านพิมาน
41 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์มือถือ 08-3360-7503
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63291-1146/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
14 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านพิมาน
41 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์มือถือ 08-3360-7503
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 63077-2864/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
15 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านพิมาน
41 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 0-8336-0750
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 63786-1279/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
16 กลุ่มตุ๊กตาไทแสก
18 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 6-1437-4637
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 34-1/412(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
17 กลุ่มถักไม้กวาดดอกหญ้าบ้านคำพอก
79 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์มือถือ 08-4742-1073
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 57760-539/9 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
18 กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแวง
138 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์มือถือ 08-3356-3673
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 61350-1119/197 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
19 กลุ่มทอผ้าขาวม้า บ้านโนนอุดมดี
19 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์มือถือ 08-8337-7264
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 58088-1074/197 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
20 กลุ่มทอผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ
128 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 9-3589-4330
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 13-1/247(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
21 กลุ่มทอผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ
128 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 9-3589-4333
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 12-2/197(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
22 กลุ่มทอผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ
128 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 9-3589-4330
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 11-1/196(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
23 กลุ่มทอผ้าบ้านดงน้อย หมู่ที่ 12
128 ม.12 ซ.- ถ.- ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์มือถือ 08-8730-1499
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 58423-630/246 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
24 กลุ่มทอผ้าบ้านดงน้อย หมู่ที่ 12
128 ม.12 ซ.- ถ.- ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์มือถือ 08-8730-1499
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 58402-1126/196 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
25 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนแดง
62 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์มือถือ 08-4793-5211
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64256-551/247 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
26 กลุ่มทอผ้าบ้านนาโอ
135 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์มือถือ 08-6229-4492
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 56785-1055/197 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
27 กลุ่มทอผ้าบ้านบะหว้า
8/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 โทรศัพท์มือถือ 08-9623-5117
ผ้ายกมุก
49/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60150-160/49 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
28 กลุ่มทอผ้าบ้านบะหว้า
8/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 โทรศัพท์มือถือ 08-9623-5117
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63869-4405/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
29 กลุ่มทอผ้าแปรรูปบ้านคำพี้น้อย หมู่ที่ ๕
95 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์มือถือ 08-9927-7804
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 56578-1081/196 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
30 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านนาน้อย
78 ม.12 ซ.- ถ.- ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 โทรศัพท์มือถือ 08-4953-7749
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60300-1104/197 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
31 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านนาคู่ใต้ หมู่ที่ ๗
154 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-7266-3700
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยผสม 22-1/384(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
32 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านนายาง
52 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 9-8610-5226
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 49-4/17(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
33 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ ๙
58 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 8-9942-4948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 17-2/247(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
34 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองตำบลเวินพระบาท
98/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 โทรศัพท์ 0-6154-9197
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63899-1165/197 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
35 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองตำบลเวินพระบาท
98/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 โทรศัพท์มือถือ 06-1549-1978
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 61009-2819/18 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
36 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองตำบลเวินพระบาท
98/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 โทรศัพท์มือถือ 06-1549-1978
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 61417-516/247 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
37 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพันห่าว
148 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 8-3336-5134
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 46-4/247(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
38 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพันห่าว
148 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์มือถือ 08-3336-5134
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63292-4366/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
39 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโพน
85/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 โทรศัพท์ 8-7049-7803
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 9-1/197(นพ) 28 เม.ย. 2560 27 เม.ย. 2563
40 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโพนจาน
213 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 โทรศัพท์มือถือ 09-3408-3132
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยผสม 56078-233/384 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
41 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสร้างเม็ก
62 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 6-1105-5328
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 27-3/247(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
42 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสร้างเม็ก
62 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์มือถือ 06-1105-5328
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 65109-4439/17 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
43 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์
86 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 0-8805-5567
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63900-4407/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
44 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์
86 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์มือถือ 08-8055-5679
ผ้าแถบทอมือ
1471/2557
ผ้าแถบทอมือ 63761-10/1471 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
45 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์
86 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์มือถือ 08-8055-5679
ผ้าคราม
1458/2556
ชนิดเส้นใยผสม 63757-6/1458 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
46 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์
86 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์มือถือ 08-8055-5679
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63078-532/247 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
47 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ หมู่ที่ 1
39 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์มือถือ 08-7946-7471
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 57048-1063/197 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
48 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ หมู่ที่ ๑
39 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์มือถือ 08-7946-7471
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64819-553/247 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
49 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ หมู่ที่ ๑
39 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์มือถือ 08-7946-7471
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64923-716/246 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
50 กลุ่มทอผ้าและแปรรูปผ้าพื้นเมืองตำบลโคกหินแฮ่
76 ม.13 ซ.- ถ.- ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์มือถือ 08-9841-4906
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 56206-665/63 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ม.ค. 2561