รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครพนม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครพนม จำนวน 452 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 สมควร พิมพิเศษ
14/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 โทรศัพท์ 8-6102-0264
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 168-16/18(นพ) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
2 กลุ่มกระดิ่งทอง
111 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 8-0196-6428
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 37-4/20(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
3 กลุ่มจักสาน
109 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 8-5458-4928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 448-18/40(นพ) 12 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2565
4 กลุ่มจักสาน
19 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 6-1052-2599
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 444-14/40(นพ) 12 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2565
5 กลุ่มจักสาน(กุ๊บ-หมวก)
24 ม.3 ซ.- ถ.- ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 8-9862-5634
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากใบกะพ้อ
359/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบกะพ้อ 426-2/359(นพ) 12 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2565
6 กลุ่มจักสานกระติบข้าว
114 ม.18 ซ.- ถ.- ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 โทรศัพท์ 9-3367-1442
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 61-1/40(นพ) 12 ก.พ. 2561 11 ก.พ. 2564
7 กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าวบ้านดงยอ
79 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 8-7858-8436
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 439-9/40(นพ) 12 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2565
8 กลุ่มจักสานจากกก
43 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 โทรศัพท์ 9-3326-0009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 433-21/7(นพ) 12 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2565
9 กลุ่มจักสานจากกก
104 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 8-7862-5093
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 51-2/7(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
10 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านยางงอย หมู่ที่ ๓
22 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 8-7952-1484
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 110-10/20(นพ) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
11 กลุ่มจักสานนางัวทุ่ง
34 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 9-1361-6511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 437-7/40(นพ) 12 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2565
12 กลุ่มจักสานบ้านนาโพธิ์
95 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 8-8327-1452
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 138-4/40(นพ) 15 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2565
13 กลุ่มจักสานบ้านโพน
110/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 โทรศัพท์ 9-5956-9010
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 451-21/40(นพ) 12 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2565
14 กลุ่มจักสานบ้านมูลอ้น
60 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-5635-1389
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 440-10/40(นพ) 12 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2565
15 กลุ่มจักสานบ้านหนองบัวคำ
22 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 โทรศัพท์ 8-1749-7583
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 446-16/40(นพ) 12 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2565
16 กลุ่มจักสานไม้ไผ่
60 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-5744-1691
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 423-1/188(นพ) 12 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2565
17 กลุ่มจักสานไม้ไผ่
41 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-5744-1691
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 441-11/40(นพ) 12 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2565
18 กลุ่มจักสานไม้ไผ่กระติบข้าวบ้านหนองกุง
48 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-3349-4337
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 139-5/40(นพ) 15 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2565
19 กลุ่มจักสานไม่ไผ่นางัว
34 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 8-8551-5367
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 450-20/40(นพ) 12 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2565
20 กลุ่มซุปเปอร์อังโล่ประหยัดพลังงาน บ้านโพนบก
80 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 โทรศัพท์ 8-8037-8728
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
เตาถ่าน
443/2547
เตาถ่าน 60-1/443(นพ) 12 ก.พ. 2561 11 ก.พ. 2564
21 กลุ่มดวงใจเครื่องสาน
8/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 โทรศัพท์ 8-5002-2569
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 39-5/20(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
22 กลุ่มตระกร้าจากกระป๋องเบียร์และหมวกจากกก
141 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 9-8773-1723
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 430-18/7(นพ) 12 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2565
23 กลุ่มตระกร้าพลาสติกบ้านสมบูรณ์
161 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 โทรศัพท์ 8-7236-3310
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 280-12/7(นพ) 7 มิ.ย. 2562 6 มิ.ย. 2565
24 กลุ่มตะกร้าพลาสติกบ้านสมบูรณ์
161 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 โทรศัพท์ 8-7236-3310
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 44-7/20(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
25 กลุ่มตะกร้าพลาสติกบ้านสมบูรณ์
161 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 โทรศัพท์ 8-7236-3310
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 290-6/40(นพ) 7 มิ.ย. 2562 6 มิ.ย. 2565
26 กลุ่มตัดเย็บแปรรูปสีธรรมชาติ
121 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 8-8314-1749
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ย่าม
609/2547
ย่าม 414-2/609(นพ) 12 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2565
27 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านพิมาน
41 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 9-3423-0888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 402-10/835(นพ) 12 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2565
28 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านพิมาน
41 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-6848-9798
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 378-21/246(นพ) 12 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2565
29 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านพิมาน
41 ม.1 ซ. - ถ. - ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 9-3423-0888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 465-55/247(นพ) 26 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2566
30 กลุ่มตุ๊กตาไทแสก
18 ม.5 ซ. - ถ. - ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 6-1437-4637
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเซต์ 457-5/195(นพ) 26 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2566
31 กลุ่มตุ๊กตาไทแสก
18 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 6-1437-4637
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 34-1/412(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
32 กลุ่มตุ๊กตาไทแสก
18 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 6-1437-4637
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 122-4/196(นพ) 14 ส.ค. 2561 13 ส.ค. 2564
33 กลุ่มเตาถ่านชีวมวล
86 ม.15 ซ.- ถ.- ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-8305-4117
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ถ่านดูดกลิ่น
180/2560
ถ่านดูดกลิ่น 421-1/180(นพ) 12 ก.ย. 2562 28 เม.ย. 2564
34 กลุ่มเตาถ่านชีวมวลและเครื่องตัดหญ้า
89 ม.15 ซ.- ถ.- ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-8305-4117
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 287-5/823(นพ) 7 มิ.ย. 2562 6 มิ.ย. 2565
35 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านนาหนองยาว
47 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 9-3151-0828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 177-13/197(นพ) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
36 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านนาหนองยาว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านข่า
47 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 6-4572-9756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 92-5/247(นพ) 23 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2564
37 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านสร้างแห่
20 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 โทรศัพท์ 8-4934-1499
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 342-29/197(นพ) 12 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2565
38 กลุ่มทอผ้าขาวม้าแปรรูป
125 ม.15 ซ.- ถ.- ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 8-6237-6068
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 351-38/197(นพ) 12 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2565
39 กลุ่มทอผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ
128 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 9-3589-4330
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 11-1/196(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
40 กลุ่มทอผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ
128 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 9-3589-4330
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 13-1/247(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
41 กลุ่มทอผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ
128 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 9-3589-4333
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 12-2/197(นพ) 7 ก.ย. 2560 6 ก.ย. 2563
42 กลุ่มทอผ้าท่าพันโฮง หมู่ ๑๔
154 ม.14 ซ.- ถ.- ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 9-7997-6016
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 186-6/246(นพ) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
43 กลุ่มทอผ้าเทป ต.ท่าลาด
30 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 8-4410-1552
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าแถบทอมือ
1471/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 183-6/1471(นพ) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
44 กลุ่มทอผ้าเทปท่าลาด หมู่ ๒ บ้านลาดศรีชมพู
146 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 8-4924-7136
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าแถบทอมือ
1471/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 182-5/1471(นพ) 7 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2565
45 กลุ่มทอผ้าบ้านชาติพัฒนาชาติไทย
99/36 ม.7 ซ.- ถ.- ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 โทรศัพท์ 6-4535-3505
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 383-26/246(นพ) 12 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2565
46 กลุ่มทอผ้าบ้านชาติพัฒนาบ้านชาติไทย
99/36 ม.7 ซ.- ถ.- ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 โทรศัพท์ 0-6453-5350
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 367-45/247(นพ) 12 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2565
47 กลุ่มทอผ้าบ้านดงน้อย หมู่ที่ ๑๒
128 ม.12 ซ.- ถ.- ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 6-5724-8977
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 75-3/197(นพ) 12 ก.พ. 2561 11 ก.พ. 2564
48 กลุ่มทอผ้าบ้านดงน้อย หมู่ที่ ๑๒
128 ม.12 ซ.- ถ.- ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 8-8730-1499
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 252-15/246(นพ) 7 มิ.ย. 2562 6 มิ.ย. 2565
49 กลุ่มทอผ้าบ้านเทพนิมิตร
3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 9-3394-6115
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 339-26/197(นพ) 12 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2565
50 กลุ่มทอผ้าบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ ๙
26 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 8-8551-5367
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 239-34/18(นพ) 7 มิ.ย. 2562 6 มิ.ย. 2565
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563