รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 734 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กล่มศิลป์สร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ
199 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์ 8-7191-3496
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม
224/2547
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม 2668-2/224(ชม) 2 ก.ย. 2562 1 ก.ย. 2565
2 กลุ่มแกะสลักบ้านถวาย 3
60 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 8-2893-4857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 2675-115/240(ชม) 2 ก.ย. 2562 1 ก.ย. 2565
3 กลุ่มแกะสลักบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 8-5032-4486
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 2723-190/45(ชม) 2 ก.ย. 2562 1 ก.ย. 2565
4 กลุ่มคัวฮักคัวหางบ้านเขินนันตา
87 ม.- ซ.- ถ.นันทาราม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 8-1111-9395
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เครื่องเขิน
427/2547
เครื่องเขิน 2553-26/427(ชม) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
5 กลุ่มเครื่องเขินเชิงดอย
165 ม.12 ซ.- ถ.- ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 8-6114-2242
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เครื่องเขิน
427/2547
เครื่องเขิน 2554-27/427(ชม) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
6 กลุ่มเครื่องหนังบ้านสันกลาง
76/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 8-1530-2354
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัว 2660-25/592(ชม) 2 ก.ย. 2562 1 ก.ย. 2565
7 กลุ่มเครื่องหนังเวียงกุมกาม
21/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทรศัพท์ 8-1716-9486
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กระเป๋าหนังผสม
1484/2559
กระเป๋าหนังผสม 2709-1/1484(ชม) 2 ก.ย. 2562 1 ก.ย. 2565
8 กลุ่มเครื่องหนังเวียงกุมกาม
21/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทรศัพท์ 8-1716-9486
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 2710-6/595(ชม) 2 ก.ย. 2562 1 ก.ย. 2565
9 กลุ่มจักสานบ้านทุ่งยั๊วะ
168/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 โทรศัพท์ 8-1568-6017
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 2573-24/40(ชม) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
10 กลุ่มจักสานบ้านทุ่งยั๊วะ
168/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 โทรศัพท์ 8-1568-6017
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 2574-11/53(ชม) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
11 กลุ่มจักสานไม้ไผ่-หวาย
207 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 โทรศัพท์ 8-5653-8154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 2549-23/40(ชม) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
12 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
62/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 8-1998-8630
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 2720-5/24(ชม) 2 ก.ย. 2562 1 ก.ย. 2565
13 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
79/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 8-6187-0211
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 2567-92/196(ชม) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
14 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
79/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 8-5718-6278
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 2571-4/24(ชม) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
15 กลุ่มตัดเย็บผ้าแต่งไทยบ้านสันมะนาว
84 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์ 8-9554-5422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) สีย้อมสังเคราะห์ 2520-414/835(ชม) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
16 กลุ่มตัดเย็บผ้าแต่งไทยบ้านสันมะนาว
84 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์ 8-9554-5422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) สีย้อมธรรมชาติ 2512-406/835(ชม) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
17 กลุ่มตัดเย็บผ้าแต่งไทยบ้านสันมะนาว
84 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์ 8-9554-5422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 2201-329/835(ชม) 28 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2564
18 กลุ่มตัดเย็บสตรีพัฒนาบ้านดงหาดนาค
361 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 8-4378-5461
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ เส้นใยผสม สีย้อมสังเคราะห์ 2534-428/835(ชม) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
19 กลุ่มตุ๊กตาปั้นด้าย
98 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0-5347-5109
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย
568/2547
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย 2097-13/568(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
20 กลุ่มถักทอล้านนา
229 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 9-3136-8895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) สีย้อมธรรมชาติ 2312-340/835(ชม) 14 ม.ค. 2562 13 ม.ค. 2565
21 กลุ่มถักทอล้านนา
229 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 9-3136-8895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 2436-53/195(ชม) 7 มี.ค. 2562 6 มี.ค. 2565
22 กลุ่มถักไหมพรมและไหมขนแกะ
82 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 8-2234-5761
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 2584-55/195(ชม) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
23 กลุ่มทอผ้าตำบลท่าผา
129 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 โทรศัพท์ 8-9850-0569
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า สีย้อมสังเคราะห์ 2160-117/417(ชม) 16 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2564
24 กลุ่มทอผ้าบ้านเด่นตะวันใต้
100 ม.20 ซ.- ถ.- ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 8-1289-5275
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) ไม่ย้อมสี 2458-74/836(ชม) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
25 กลุ่มทอผ้าบ้านเด่นตะวันใต้
100 ม.20 ซ.- ถ.- ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 8-1289-5275
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) สีย้อมธรรมชาติ 2457-19/63(ชม) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
26 กลุ่มทอผ้าบ้านตาลใต้
77 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 9-7969-4646
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 2041-37/18(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
27 กลุ่มทอผ้าบ้านตาลใต้
77 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 9-7969-4646
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้านุ่งป้าย
1251/2554
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) สีย้อมธรรมชาติ 2484-7/1251(ชม) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
28 กลุ่มทอผ้าบ้านปางม่วง
183 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330 โทรศัพท์ 8-9561-2423
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ สีย้อมสังเคราะห์ 2483-49/18(ชม) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
29 กลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดด
254 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 โทรศัพท์ 8-9850-0569
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 2052-310/835(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
30 กลุ่มทอผ้าบ้านวังปิน
329 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 8-1951-8872
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ ไม่ย้อมสี 2300-17/63(ชม) 14 ม.ค. 2562 13 ม.ค. 2565
31 กลุ่มทอผ้าบ้านวังปิน
329 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 8-1951-8872
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ สีย้อมสังเคราะห์ 2301-18/63(ชม) 14 ม.ค. 2562 13 ม.ค. 2565
32 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง
241 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 8-1885-0615
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) สีย้อมสังเคราะห์ 2692-50/18(ชม) 2 ก.ย. 2562 1 ก.ย. 2565
33 กลุ่มทอผ้าบ้านหลวง
8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ 6-1308-3280
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 2085-17/246(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
34 กลุ่มทอผ้าบ้านหลวง
8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ 6-1308-3280
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1448/2553
ผ้าปูโต๊ะชนิดเส้นใยธรรมชาติ 2091-10/1448(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
35 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย
204 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 9-4951-4124
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) สีย้อมธรรมชาติ 2297-45/18(ชม) 14 ม.ค. 2562 13 ม.ค. 2565
36 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยน้ำขาว
282 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ 9-6270-1445
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ เส้นใยผสม สีย้อมสังเคราะห์ 2252-18/246(ชม) 21 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2564
37 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยน้ำขาว
282 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ 9-6270-1445
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
เสื้อกะเหรี่ยงหญิง เส้นใยประดิษฐ์ สีย้อมสังเคราะห์ 2251-4/1453(ชม) 21 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2564
38 กลุ่มทอผ้าบ้านาคอเรือ
55 ม.2 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 8-9278-8264
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) สีย้อมธรรมชาติ 2482-48/18(ชม) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
39 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านตาล
140 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 8-1960-5778
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1448/2553
ผ้าปูโต๊ะชนิดเส้นใยธรรมชาติ 2684-12/1448(ชม) 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2565
40 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านใหม่แม่เตี๊ยะ
27/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 8-7191-1156
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ สีย้อมสังเคราะห์ 2489-21/63(ชม) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
41 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านใหม่แม่เตี๊ยะ
27/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 8-7191-1156
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) สีย้อมสังเคราะห์ 2299-25/247(ชม) 14 ม.ค. 2562 13 ม.ค. 2565
42 กลุ่มทอผ้ายกดอกบ้านวังหม้อ
175 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 โทรศัพท์ 8-1031-1159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 2042-38/18(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
43 กลุ่มทอผ้าสีย้อมธรรมชาติบ้านขุนอมแฮดใน
129 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ 9-6932-1915
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้ากะเหรี่ยง
252/2557
ผ้ากะเหรี่ยง 2044-4/252(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
44 กลุ่มทำโคมไฟประดับลูกบอลด้ายปั่น
60 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 9-0323-4896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย
568/2547
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย 2624-14/568(ชม) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
45 กลุ่มประชารัฐบ้านแม่ย่อยใต้ หมู่ 2
11 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 8-9126-1133
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 2213-47/195(ชม) 28 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2564
46 กลุ่มประชารัฐบ้านแม่ย่อยใต้ หมู่ 2
11 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 8-9126-1133
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 2566-91/196(ชม) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
47 กลุ่มแปมเก็บชา
107 ม.1 ซ.- ถ.- ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์ 8-3864-9214
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 2576-26/40(ชม) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
48 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าภูดาว
40 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 8-1960-2057
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ เส้นใยผสม สีย้อมสังเคราะห์ 2531-425/835(ชม) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
49 กลุ่มแปรรูปไม้เศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนแม่ตื่น
6 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ 8-9853-9259
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้ 2233-6/951(ชม) 28 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2564
50 กลุ่มแปรรูปอาหารวิสาหกิจชุมชนบ้านปงตำ
134 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 โทรศัพท์มือถือ 08-1881-1797
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 1991-4/1038(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563