รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 155 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,246 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าสำเร็จรูป
54 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 8-3595-2238
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 1978-109/417(ชม) 21 ก.พ. 2560 20 ก.พ. 2563
2 กลุ่มตุ๊กตาปั้นด้าย
98 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0-5347-5109
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย
568/2547
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย 2097-13/568(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
3 กลุ่มทอผ้าบ้านตาลใต้
77 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 9-7969-4646
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 2041-37/18(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
4 กลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดด
254 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 โทรศัพท์ 8-9850-0569
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 2052-310/835(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
5 กลุ่มทอผ้าบ้านหลวง
8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ 6-1308-3280
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1448/2553
ผ้าปูโต๊ะชนิดเส้นใยธรรมชาติ 2091-10/1448(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
6 กลุ่มทอผ้าบ้านหลวง
8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ 6-1308-3280
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 2085-17/246(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
7 กลุ่มทอผ้ายกดอกบ้านวังหม้อ
175 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 โทรศัพท์ 8-1031-1159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 2042-38/18(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
8 กลุ่มทอผ้าสีย้อมธรรมชาติบ้านขุนอมแฮดใน
129 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ 9-6932-1915
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้ากะเหรี่ยง
252/2557
ผ้ากะเหรี่ยง 2044-4/252(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
9 กลุ่มแปรรูปอาหารวิสาหกิจชุมชนบ้านปงตำ
134 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 โทรศัพท์มือถือ 08-1881-1797
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 1991-4/1038(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
10 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ
127/20 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5340-8208
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1998-302/835(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
11 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจดีย์แม่ครัว
70 ม.14 ซ.- ถ.- ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0-5384-8536
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
มันกัลยาทอดกรอบ 1993-6/1038(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
12 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรอยพระพุทธบาทป่ากล้วย
70 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 โทรศัพท์ 0-5348-7204
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 1992-5/1038(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
13 กลุ่มย่ามช้างบ้านป่าก๊อ
6 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์ 8-5723-8485
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ย่าม
609/2547
ย่าม 2007-8/609(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
14 กลุ่มเย็บปักถักร้อยบ้านแม่แพง
387 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0-5347-5285
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1448/2553
ผ้าปูโต๊ะชนิดเส้นใยธรรมชาติ 2090-9/1448(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
15 กลุ่มเย็บปักถักร้อยบ้านห้วยเนียม
33 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 8-2893-7501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าปักฉลุ
1478/2558
ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานทั่วไป 2011-1/1478(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
16 กลุ่มรียูส
132/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 8-4805-5549
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 2104-1/20(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
17 กลุ่มศูนย์ศิลปาชีพบ้านจันทร์
197 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 9-7931-4118
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 2059-317/835(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
18 กลุ่มหัตถกรรมบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง
83/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์มือถือ 08-4741-4881
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 2074-110/417(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
19 กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ
100 ม.- ซ.- ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5320-0332
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หัตถกรรมเครื่องโลหะ
242/2547
หัตถกรรมเครื่องโลหะ 2129-41/242(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
20 นาง กนกอร สังวาลย์
199 ม.4 ซ.8 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทรศัพท์ 8-1568-5006
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ดินเผาเขียนลาย
586/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาเขียนลาย 2134-15/586(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
21 นาง กมลวรรณ เรือนจา
1/32 ม.- ซ.4 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์มือถือ 08-5272-3471
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 1970-47/23(ชม) 21 ก.พ. 2560 20 ก.พ. 2563
22 นาง กมลวรรณ เรือนจา
1/32 ม.- ซ.4 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์มือถือ 08-5272-3471
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 1969-46/23(ชม) 21 ก.พ. 2560 20 ก.พ. 2563
23 นาง กัญญา สายจันทร์
127 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 6-1790-9779
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 2121-151/45(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
24 นาง คำน้อย กุศลพงศ์
152 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอยหล่อ อ.กิ่งอำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 8-8992-4535
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 2021-48/23(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
25 นาง คำใบ เมืองตา
12/3 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 8-6915-3905
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 2057-315/835(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
26 นาง คำใบ เมืองตา
12/3 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 8-6915-3905
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทกางเกงชนิดเส้นใยธรรมชาติ 2058-316/835(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
27 นาง คำใบ เมืองตา
12/3 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 8-6915-3905
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 2079-115/417(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
28 นาง คำใบ เมืองตา
12/3 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 8-6915-3905
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าปัก
249/2558
ผ้าปัก 2046-15/249(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
29 นาง คำใบ เมืองตา
12/3 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 8-6915-3905
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 2084-64/196(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
30 นาง จงรักษ์ พานชาตรี
115/107 ม.10 ซ.- ถ.สันกำแพง ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 9-8748-4851
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 2087-21/597(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
31 นาง จันทนา สิทธิดำรงค์
22/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 8-6912-7144
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สบู่แกะสลัก
574/2547
สบู่แกะสลัก 2107-6/574(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
32 นาง จารุวรรณ แสงปรีดานนท์
155/29 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 0-5349-6123
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดต้มสุก 1996-6/27(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
33 นาง จิราภรณ์ พันธุศาสตร์
54 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 9-3265-7748
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 2118-148/45(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
34 นาง ดารารัตน์ ศิริภคพรกุล
32/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 9-3035-1402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 2125-95/240(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
35 นาง ตามล จุลเกษม
150/13 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์มือถือ 09-9298-3711
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากโลหะ
633/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากโลหะ 1990-1/633(ชม) 21 ก.พ. 2560 20 ก.พ. 2563
36 นาง ทองคำ ใส่แปง
91 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 8-1764-1522
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 1995-10/36(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
37 นาง ทัศนันท์ ธนัญชัย
18/2 ม.- ซ.3 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์มือถือ 08-3941-2011
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันขิงสำหรับสปา 2028-4/259(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
38 นาง ทัศนันท์ ธนัญชัย
18/2 ม.- ซ.3 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์มือถือ 08-3941-2011
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันข้าวสำหรับสปา 2029-5/259(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
39 นาง ทัศนันท์ ธนัญชัย
18/2 ม.- ซ.3 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์มือถือ 08-3941-2011
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันเสลดพังพอนสำหรับสปา 2030-6/259(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
40 นาง ทัศนันท์ ธนัญชัย
18/2 ม.- ซ.3 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์มือถือ 08-3941-2011
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันลำไยสำหรับสปา 2031-7/259(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
41 นาง ทัศนันท์ ธนัญชัย
18/2 ม.- ซ.3 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์มือถือ 08-3941-2011
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันย่านางสำหรับสปา 2142-8/259(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
42 นาง ทัศนีย์ วุฒิเจริญ
55 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 0-5386-5384
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์เส้นใยพืชและหนัง
354/2547
ผลิตภัณฑ์เส้นใยพืชและหนัง 2015-1/354(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
43 นาง ธนพรรณ ยังแสง
258 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์มือถือ 08-9552-7795
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 2055-313/835(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
44 นาง ธราพร พันธุ์ซื่อ
22 ม.12 ซ.- ถ.- ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์ 8-2557-5289
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่หรือป้องกันแมลงชนิดเหลว
841/2553
ประเภทไล่ยุง 2034-2/841(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
45 นาง ธราพร พันธุ์ซื่อ
22 ม.12 ซ.- ถ.- ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์ 8-2557-5289
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 2026-19/665(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
46 นาง ธราพร พันธุ์ซื่อ
22 ม.12 ซ.- ถ.- ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์ 8-2557-5289
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 2027-20/665(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
47 นาง นิตยา ชีรัง
94 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 8-1882-2691
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 2119-149/45(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
48 นาง นิภาภัทร์ ใจโสด
143 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0-5304-1396
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
น้ำนมถั่วเหลือง
529/2558
น้ำนมถั่วเหลืองรสหวาน 2039-2/529(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
49 นาง ประเทือง สมศักดิ์
101 ม.- ซ.- ถ.นันทาราม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5327-2186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เครื่องเขิน
427/2547
เครื่องเขิน 2113-22/427(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
50 นาง ปวีณ์ธิดา บุญแก้ว
47/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 8-5870-6930
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 2049-307/835(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่21 พ.ย. 2562