รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 300 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,414 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มคนเขิน
14 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์มือถือ 08-9434-6210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทชุดติดกันชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1874-263/835(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
2 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าสำเร็จรูป
54 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 8-3595-2238
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 1978-109/417(ชม) 21 ก.พ. 2560 20 ก.พ. 2563
3 กลุ่มตุ๊กตาปั้นด้าย
98 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0-5347-5109
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย
568/2547
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย 2097-13/568(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
4 กลุ่มทอผ้าบ้านตาลใต้
77 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 9-7969-4646
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 2041-37/18(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
5 กลุ่มทอผ้าบ้านตาลใต้
77 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 9-7969-4646
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ผ้าถุงทอมือ 1853-5/610(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
6 กลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดด
254 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 โทรศัพท์ 8-9850-0569
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 2052-310/835(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
7 กลุ่มทอผ้าบ้านหลวง
8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ 6-1308-3280
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 2085-17/246(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
8 กลุ่มทอผ้าบ้านหลวง
8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ 6-1308-3280
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1448/2553
ผ้าปูโต๊ะชนิดเส้นใยธรรมชาติ 2091-10/1448(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
9 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านตาล
140 ม.9 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์มือถือ 08-1960-5778
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ผ้าถุงทอมือ 1900-6/610(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
10 กลุ่มทอผ้ายกดอกบ้านวังหม้อ
175 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 โทรศัพท์ 8-1031-1159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 2042-38/18(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
11 กลุ่มทอผ้ายกดอกบ้านวังหม้อ
175 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 โทรศัพท์ 8-1031-1159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ 1835-23/247(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
12 กลุ่มทอผ้าสีย้อมธรรมชาติบ้านขุนอมแฮดใน
129 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ 9-6932-1915
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้ากะเหรี่ยง
252/2557
ผ้ากะเหรี่ยง 2044-4/252(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
13 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
372/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์มือถือ 08-3763-5324
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1893-60/836(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
14 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าภูดาว
40 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 8-1960-2057
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทชุดติดกันชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1904-277/835(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
15 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าภูดาว
40 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 8-1960-2057
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1905-61/836(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
16 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
146 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์มือถือ 08-6183-2730
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1886-53/836(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
17 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
146 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์มือถือ 08-6183-2730
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1873-262/835(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
18 กลุ่มแปรรูปอาหารวิสาหกิจชุมชนบ้านปงตำ
134 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 โทรศัพท์มือถือ 08-1881-1797
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ 1895-3/1038(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
19 กลุ่มแปรรูปอาหารวิสาหกิจชุมชนบ้านปงตำ
134 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 โทรศัพท์มือถือ 08-1881-1797
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 1991-4/1038(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
20 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ
127/20 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5340-8208
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1998-302/835(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
21 กลุ่มผ้าสาลูเพ้นท์ลาย
127/29 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5344-7287
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1890-57/836(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
22 กลุ่มผ้าสาลูเพ้นท์ลาย
127/29 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5344-7287
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1877-266/835(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
23 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านต้นโจ้ก(คำซาว)
129 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์มือถือ 08-1952-1745
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 1843-104/417(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจดีย์แม่ครัว
70 ม.14 ซ.- ถ.- ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0-5384-8536
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
มันกัลยาทอดกรอบ 1993-6/1038(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
25 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต้นงิ้ว
114/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 0-5343-0844
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 1818-9/36(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
26 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต้นงิ้ว
114/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 0-5343-0844
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ผักและผลไม้กวน 1817-2/35(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
27 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต้นงิ้ว
114/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 0-5343-0844
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผา 1812-2/4(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
28 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรอยพระพุทธบาทป่ากล้วย
70 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 โทรศัพท์ 0-5348-7204
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 1992-5/1038(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
29 กลุ่มแม่บ้านบ้านแม่โป่ง หมู่ 5 (นพรัตน์สิ่งทอ)
126 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 8-9850-7713
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทชุดติดกันชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1910-281/835(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
30 กลุ่มย่ามช้างบ้านป่าก๊อ
6 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์ 8-5723-8485
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ย่าม
609/2547
ย่าม 2007-8/609(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
31 กลุ่มเย็บปักถักร้อยบ้านแม่แพง
387 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0-5347-5285
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1448/2553
ผ้าปูโต๊ะชนิดเส้นใยธรรมชาติ 2090-9/1448(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
32 กลุ่มเย็บปักถักร้อยบ้านห้วยเนียม
33 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 8-2893-7501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าปักฉลุ
1478/2558
ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานทั่วไป 2011-1/1478(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
33 กลุ่มเย็บผ้าบ้านสันหลวง
32/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0-5349-2347
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1875-264/835(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
34 กลุ่มรียูส
132/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 8-4805-5549
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 2104-1/20(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
35 กลุ่มศูนย์ศิลปาชีพบ้านจันทร์
197 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 9-7931-4118
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 2059-317/835(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
36 กลุ่มสมุนไพรพื้นเมืองบ้านหัวฝาย
62/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 โทรศัพท์มือถือ 08-6654-5473
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันงาสกัดเย็นสำหรับสปา 1836-3/259(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
37 กลุ่มหัตถกรรมบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง
83/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์มือถือ 08-4741-4881
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 2074-110/417(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
38 กลุ่มหัตถกรรมบ้านหนองห้า
77 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 8-1288-7348
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 1837-3/410(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
39 กลุ่มหัตถกรรมเพ้นท์ผ้า
143 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 9-4627-6335
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ผ้าเขียนลาย 1964-1/1479(ชม) 21 ก.ย. 2559 20 ก.ย. 2562
40 กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ
100 ม.- ซ.- ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5320-0332
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หัตถกรรมเครื่องโลหะ
242/2547
หัตถกรรมเครื่องโลหะ 2129-41/242(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
41 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านตาลกลาง
189 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 8-1287-1775
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 1833-16/246(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
42 กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายอำพัน
48/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 8-7186-0184
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 1929-289/835(ชม) 21 ก.ย. 2559 20 ก.ย. 2562
43 กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายอำพัน
48/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 8-7186-0184
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ผ้าถุงทอมือ 1852-4/610(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
44 นาง กนกอร สังวาลย์
199 ม.4 ซ.8 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทรศัพท์ 8-1568-5006
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ดินเผาเขียนลาย
586/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาเขียนลาย 2134-15/586(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
45 นาง กมลวรรณ เรือนจา
1/32 ม.- ซ.4 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์มือถือ 08-5272-3471
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 1970-47/23(ชม) 21 ก.พ. 2560 20 ก.พ. 2563
46 นาง กมลวรรณ เรือนจา
1/32 ม.- ซ.4 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์มือถือ 08-5272-3471
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 1969-46/23(ชม) 21 ก.พ. 2560 20 ก.พ. 2563
47 นาง กัญญา สายจันทร์
127 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 6-1790-9779
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 2121-151/45(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
48 นาง กิ่งฟ้า ญาณะเจริญ
157 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 9-6695-4174
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1882-271/835(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
49 นาง กิตติยา ประสิทธิชัย
56 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์มือถือ 08-9851-7976
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 1947-6/366(ชม) 21 ก.ย. 2559 20 ก.ย. 2562
50 นาง กุลสุขรักษ์ คำเจริญ
336/17 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์มือถือ 08-9951-2409
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1878-267/835(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่20 ก.ค. 2562