รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 404 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแกะสลักบ้านถวาย 3
60 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์มือถือ 08-2893-4857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 1748-90/240(ชม) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
2 กลุ่มคนเขิน
14 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์มือถือ 08-9434-6210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1743-227/835(ชม) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
3 กลุ่มคนเขิน
14 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์มือถือ 08-9434-6210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทชุดติดกันชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1874-263/835(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
4 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าสำเร็จรูป
54 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 8-3595-2238
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 1978-109/417(ชม) 21 ก.พ. 2560 20 ก.พ. 2563
5 กลุ่มตัดเย็บสตรีพัฒนาบ้านดงหาดนาค
361 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 8-4378-5461
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทชุดติดกันชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1737-223/835(ชม) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
6 กลุ่มตัดเย็บสตรีพัฒนาบ้านดงหาดนาค
361 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 8-4378-5461
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1809-245/835(ชม) 16 พ.ค. 2559 15 พ.ค. 2562
7 กลุ่มตุ๊กตาปั้นด้าย
98 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0-5347-5109
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย
568/2547
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย 2097-13/568(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
8 กลุ่มทอผ้าบ้านตาลใต้
77 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 8-1952-8527
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 2041-37/18(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
9 กลุ่มทอผ้าบ้านตาลใต้
77 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 8-1952-8527
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ผ้าถุงทอมือ 1853-5/610(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
10 กลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดด
254 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 โทรศัพท์ 8-9850-0569
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 2052-310/835(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
11 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง
241 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์มือถือ 08-1885-0615
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก 1767-15/63(ชม) 16 พ.ค. 2559 15 พ.ค. 2562
12 กลุ่มทอผ้าบ้านหลวง
8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ 6-1308-3280
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1448/2553
ผ้าปูโต๊ะชนิดเส้นใยธรรมชาติ 2091-10/1448(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
13 กลุ่มทอผ้าบ้านหลวง
8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ 6-1308-3280
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 2085-17/246(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
14 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านตาล
140 ม.9 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์มือถือ 08-1960-5778
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 1808-36/18(ชม) 16 พ.ค. 2559 15 พ.ค. 2562
15 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านตาล
140 ม.9 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์มือถือ 08-1960-5778
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ผ้าถุงทอมือ 1900-6/610(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
16 กลุ่มทอผ้ายกดอกบ้านวังหม้อ
175 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 โทรศัพท์ 8-1031-1159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ 1835-23/247(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
17 กลุ่มทอผ้ายกดอกบ้านวังหม้อ
175 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 โทรศัพท์ 8-1031-1159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 2042-38/18(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
18 กลุ่มทอผ้ายกดอกบ้านวังหม้อ
175 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 โทรศัพท์ 8-1031-1159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก 1810-16/63(ชม) 16 พ.ค. 2559 15 พ.ค. 2562
19 กลุ่มทอผ้าสีย้อมธรรมชาติบ้านขุนอมแฮดใน
129 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ 9-6932-1915
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้ากะเหรี่ยง
252/2557
ผ้ากะเหรี่ยง 2044-4/252(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
20 กลุ่มบรรจุภัณฑ์และหัตถกรรมบ้านวัวลาย
41/8 ม.- ซ.4 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์มือถือ 08-3156-1935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หัตถกรรมเครื่องโลหะ
242/2547
หัตถกรรมเครื่องโลหะ 1751-39/242(ชม) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
21 กลุ่มปาปาคอตตอนคูล
376/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์มือถือ 08-9755-7448
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 1744-50/836(ชม) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
22 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
372/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์มือถือ 08-3763-5324
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1893-60/836(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
23 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
372/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์มือถือ 08-3763-5324
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทชุดติดกันชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1764-232/835(ชม) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
24 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าภูดาว
40 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 0-5382-9104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1742-226/835(ชม) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
25 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าภูดาว
40 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 0-5382-9104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทชุดติดกันชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1904-277/835(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
26 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าภูดาว
40 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 0-5382-9104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1905-61/836(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
27 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
146 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์มือถือ 08-6183-2730
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1886-53/836(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
28 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
146 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์มือถือ 08-6183-2730
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1873-262/835(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
29 กลุ่มแปรรูปอาหารวิสาหกิจชุมชนบ้านปงตำ
134 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 โทรศัพท์มือถือ 08-1881-1797
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 1991-4/1038(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
30 กลุ่มแปรรูปอาหารวิสาหกิจชุมชนบ้านปงตำ
134 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 โทรศัพท์มือถือ 08-1881-1797
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ 1895-3/1038(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
31 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเขินประยุกต์
127 ม.7 ซ.- ถ.- ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์มือถือ 08-1030-8475
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 1724-130/45(ชม) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
32 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ
127/20 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5340-8208
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1998-302/835(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
33 กลุ่มผ้าพื้นเมืองเหมืองแก้ว
77 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 0-5337-9113
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1740-49/836(ชม) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
34 กลุ่มผ้าสาลูเพ้นท์ลาย
127/29 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5344-7287
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1890-57/836(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
35 กลุ่มผ้าสาลูเพ้นท์ลาย
127/29 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5344-7287
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1877-266/835(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
36 กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้า
8 ม.6 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์มือถือ 08-9561-5437
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1768-235/835(ชม) 16 พ.ค. 2559 15 พ.ค. 2562
37 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านต้นโจ้ก(คำซาว)
129 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์มือถือ 08-1952-1745
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 1843-104/417(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
38 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจดีย์แม่ครัว
70 ม.14 ซ.- ถ.- ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0-5384-8536
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
มันกัลยาทอดกรอบ 1993-6/1038(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
39 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต้นงิ้ว
114/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 0-5343-0844
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 1818-9/36(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
40 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต้นงิ้ว
114/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 0-5343-0844
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ผักและผลไม้กวน 1817-2/35(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
41 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต้นงิ้ว
114/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 0-5343-0844
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผา 1812-2/4(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
42 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรอยพระพุทธบาทป่ากล้วย
70 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 โทรศัพท์ 0-5348-7204
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 1992-5/1038(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
43 กลุ่มแม่บ้านบ้านแม่โป่ง หมู่ 5 (นพรัตน์สิ่งทอ)
126 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 8-9850-7713
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทชุดติดกันชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1910-281/835(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
44 กลุ่มแม่บ้านพระนอนขอนม่วง
350 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์มือถือ 08-9953-2092
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเชือกพลาสติก 1942-39/195(ชม) 21 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
45 กลุ่มย่ามช้างบ้านป่าก๊อ
6 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์ 8-5723-8485
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ย่าม
609/2547
ย่าม 2007-8/609(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
46 กลุ่มเย็บปักถักร้อยบ้านแม่แพง
387 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0-5347-5285
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1448/2553
ผ้าปูโต๊ะชนิดเส้นใยธรรมชาติ 2090-9/1448(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
47 กลุ่มเย็บปักถักร้อยบ้านแม่แพง
387 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 8-9207-3986
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 2089-46/195(ชม) 19 ก.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
48 กลุ่มเย็บปักถักร้อยบ้านห้วยเนียม
33 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 8-2893-7501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าปักฉลุ
1478/2558
ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานทั่วไป 2011-1/1478(ชม) 7 มิ.ย. 2560 6 มิ.ย. 2563
49 กลุ่มเย็บผ้าบ้านสันหลวง
32/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0-5349-2347
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1875-264/835(ชม) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
50 กลุ่มรียูส
132/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 8-4805-5549
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 2104-1/20(ชม) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562