รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 45 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,262 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กล่มศิลป์สร้างสรรค์ (วัสดุธรรมชาติ)
199 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์มือถือ 08-7191-3496
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม
224/2547
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม 1451-1/224(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
2 กลุ่มตัดเย็บผ้าแต่งไทยบ้านสันมะนาว
84 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์มือถือ 08-9554-5422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1445-177/835(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
3 กลุ่มทอผ้าบ้านเด่นตะวันใต้
100 ม.20 ซ.- ถ.- ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์มือถือ 08-1289-5275
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้ายกดอก
63/2552
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 1411-13/63(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
4 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
146 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์มือถือ 08-6183-2730
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1440-172/835(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
5 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านข้างน้ำ
146/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์มือถือ 08-1951-9337
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หมอนอิง
199/2553
หมอนอิง 1418-3/199(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
6 กลุ่มแม่บ้านพระนอนขอนม่วง
350 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์มือถือ 08-9953-2092
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน
353/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน 1426-3/353(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
7 กลุ่มเย็บผ้าบ้านสันหลวง
32/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0-5349-2347
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1444-176/835(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
8 นาง กุลทรัพย์ ลี้ประเสริฐ
499/37 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0-5349-1691
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1449-180/835(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
9 นาง จรัสศรี สุภามูล
4/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์มือถือ 08-7552-2107
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1441-173/835(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
10 นาง จินดา คำฝั้น
109/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์มือถือ 08-4740-6636
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ร่มพื้นเมือง
226/2547
ร่มพื้นเมือง 1419-3/226(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
11 นาง พรสรัญ รัตนวิจิตร
17 ม.- ซ.- ถ.จ่าบ้าน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์มือถือ 08-4045-1210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 1436-7/665(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
12 นาง พัชรนันท์ วรเศรษฐวัฒน์
113 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์มือถือ 08-1951-3359
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 1423-77/240(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
13 นาง พิมลวรรณ อ๊อดสวัสดิ์
126/9 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์มือถือ 08-1961-6286
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 1435-6/665(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
14 นาง มนธิรา พวงแก้ว
168 ม.3 ซ.5 ถ.- ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 0-5349-6143
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
งาคั่ว
686/2547
งาคั่ว 1438-1/686(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
15 นาง มนธิรา พวงแก้ว
168 ม.3 ซ.5 ถ.- ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 0-5349-6143
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
จมูกข้าวสาลีอบ
687/2547
จมูกข้าวสาลีอบ 1439-2/687(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
16 นาง วีระนุช หนูพรหม
209/79 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 8-1960-3020
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 1410-2/52(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
17 นาง ศรีลัย เตชรังษ์
98 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 0-5383-5911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 1422-76/240(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
18 นาง สุภาพ ไชยประคอง
57/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 0-5386-5235
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1442-174/835(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
19 นาง อรวรรณ อุตราการณ์
10/1 ม.- ซ.- ถ.ธานินทร์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5321-9748
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 1401-27/23(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
20 นางสาว กรรจิต นาถไตรภพ
140 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์มือถือ 08-0496-5511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 1416-44/196(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
21 นางสาว ทิวา ศรียาบ
48 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทรศัพท์มือถือ 08-9952-5227
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 1417-45/196(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
22 นางสาว นพมาศ แก้วยานะ
52 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทรศัพท์มือถือ 08-3191-9783
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 1408-105/45(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
23 นางสาว พิชามญชุ์ เจ็ตจง
376/8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์มือถือ 08-9635-3311
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1443-175/835(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
24 นาย เกษม ศรีธรรมราช
73/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 0-5383-5669
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 1421-75/240(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
25 นาย จักรกฤษณ์ ดอกเกียง
84/27 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์มือถือ 08-3752-6919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เครื่องทองเหลือง
73/2546
ประเภทเครื่องทองเหลืองสาน 1412-1/73(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
26 นาย ชัชนภ นารัชรุจน์
399/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์มือถือ 09-4625-3663
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 1402-28/23(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
27 นาย ชัยชาญ มิตกิตติ
366/4 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์มือถือ 08-4047-3386
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1446-178/835(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
28 นาย ทองกนก ทรัพย์พิบูลย์ศิริ
19/38 ม.- ซ.- ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์มือถือ 08-6787-7656
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทชุดติดกันชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1447-179/835(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
29 นาย พรเทพ สกุลมาศ
18/12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-8970-1899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 1407-104/45(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
30 นาย พีรวุธ ทรัพย์ศิริปัญญา
486 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์มือถือ 08-9756-4364
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 1415-27/195(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
31 นาย มนูญ ไชยเฉพาะ
12/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 0-5399-0289
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน(ฝ้าย) 1448-5/1444(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
32 นาย สันต์ธร บุญขันแก้ว
64/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-5339-0302
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 1455-78/240(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
33 นาย อาคม คันธา
54/3 ม.4 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์มือถือ 08-1783-0782
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 1409-106/45(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
34 บริษัท เกล็ดถวา เซนส์ แอนด์ เซนซิบิลิตี้ จำกัด
191/15 ม.1 ซ.- ถ.โชตนา ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์มือถือ 08-6654-6171
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 1437-8/665(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
35 บริษัท เจ.ที.ซิลค์ จำกัด
399/234 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0-5303-8077
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมโปรตีนไหม 1433-4/550(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
36 บริษัท มัทนพาณิชย์เชียงใหม่ จำกัด
44 ม.- ซ.- ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5322-1925
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
น้ำมะเกี๋ยง
484/2557
น้ำมะเกี๋ยง 1432-2/484(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
37 บริษัท สยามศิลาดล พอตเทอรี่ จำกัด
38 ม.10 ซ.- ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-5333-1526
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เครื่องปั้นดินเผาเคลือบขี้เถ้า
627/2556
เครื่องปั้นดินเผาเคลือบขี้เถ้า 1434-4/627(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
38 บริษัทยูนิค จิวเวลรี ดีไซน์ จำกัด
4/4 ม.2 ซ.- ถ.เชียงใหม่ - สันกำแพง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-5396-1130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย ชนิดเครื่องเงินลงยาสี ชนิดเครื่องเงินรมดำ และชนิดเครื่องเงินชุบทอง 1403-29/23(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
39 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ม.3 ต.แม่แตง
15 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 โทรศัพท์ 0-5347-1225
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 1405-8/36(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
40 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสตอเบอรี่
212 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 โทรศัพท์มือถือ 08-1287-9565
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน(กาแฟ) 30 ดีกรี 1404-10/32(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
41 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งแม่วาง
161 ม.9 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0-5383-0325
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
น้ำผึ้ง
263/2547
น้ำผึ้งดอกลำไย 1425-12/263(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
42 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยบ้านแม่แพง
89 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์มือถือ 08-1030-5059
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 1414-12/176(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
43 สหกรณ์การเกษตรสะเมิง จำกัด
78 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 โทรศัพท์มือถือ 08-0131-6426
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ไวน์ผลไม้
2/2546
ไวน์สตรอเบอรี่ 1400-3/2(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
44 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ติมา บีดเวิร์คส์
118/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5327-0886
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 1454-8/421(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561
45 ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟาร์มผึ้งพัฒนกิจ
187 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทรศัพท์มือถือ 08-1961-6948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
น้ำผึ้ง
263/2547
น้ำผึ้งดอกไม้ป่า และน้ำผึ้งดอกลำไย 1424-11/263(ชม) 2 มิ.ย. 2558 1 มิ.ย. 2561

สืบค้นเมื่อ วันที่26 เม.ย. 2561