รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลำพูน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลำพูน จำนวน 116 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 อรษา คำมณี
78 ม.78 ซ.- ถ.ช่างฆ้อง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-1724-7577
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 30-7/62(ลพ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
2 กลุ่มกลิ่นดอกฝ้ายทอมือ
180 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180 โทรศัพท์มือถือ 08-4174-4748
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 18-2/835(ลพ) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
3 กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาเวียงดงหลวง
286/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังผาง อ.กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-6186-9437
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ดินเผาเขียนลาย
586/2556
ประเภทของใช้ของประดับตกแต่ง 13-1/586(ลพ) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
4 กลุ่มทอผ้าชาวเขา
96 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 08-6024-0821
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1-1/62(ลพ) 5 พ.ค. 2560 4 พ.ค. 2563
5 กลุ่มทอผ้าบ้านปู
46 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์มือถือ 08-9955-4630
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 3-2/62(ลพ) 5 พ.ค. 2560 4 พ.ค. 2563
6 กลุ่มทอผ้าบ้านสันกอดู่
18/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 0-5357-2372
เบาะนั่ง
379/2547
เบาะนั่ง 63271-166/379 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
7 กลุ่มทอผ้ายกดอกบ้านจริญญา
66 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 08-9266-3401
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62746-2858/18 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
8 กลุ่มทอผ้ายกดอกรอยต่อ
60/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์มือถือ 08-0848-3547
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 41-9/62(ลพ) 22 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2564
9 กลุ่มทอผ้าวังขมิ้นถิ่นดงดำ
210/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์มือถือ 08-3321-3468
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยผสม 43-11/62(ลพ) 22 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2564
10 กลุ่มทอผ้าไหมยกดอกบ้านทุ่งข้าวหาง
110 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 08-6197-1071
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 60339-213/62 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
11 กลุ่มทอผ้าไหมยกดอกบ้านแม่บอนใต้
86 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 06-2494-3924
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62745-229/62 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
12 กลุ่มนวดประคบสมุนไพรบ้านป่าป๋วย
283 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130 โทรศัพท์มือถือ 08-4170-9915
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 62548-410/176 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
13 กลุ่มประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน
31 ม.1 ซ.- ถ.- ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-9472-5062
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63891-1285/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
14 กลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านธิลำพูน
69 ม.17 ซ.- ถ.- ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180 โทรศัพท์ 0-8007-8261
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 38-8/835(ลพ) 22 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2564
15 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองเงือก
15 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 0-5355-7503
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 61062-1194/835 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
16 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่
198 ม.8 ซ.- ถ.- ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 51150 โทรศัพท์มือถือ 08-9755-6491
เนื้อลำไยอบแห้ง
1385/2558
เนื้อลำไยอบแห้ง 64842-12/1385 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
17 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านทุ่งข้าวหาง
145 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 09-3259-1281
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 44-12/62(ลพ) 22 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2564
18 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง
140/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-4739-8273
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ลำไยผงชงดื่ม
272/2547
ลำไยผงชงดื่ม 6-1/272(ลพ) 25 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2563
19 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง
140/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-4739-8273
สมุนไพรรวมผงสำเร็จรูป
1441/2556
ปลีกล้วยผสมขิงสำเร็จรูป 60942-1/1441 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
20 กลุ่มอาชีพปั้นซะป๊ะดงหลวง
286/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังผาง อ.กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-6186-9437
เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์
930/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 63268-20/930 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
21 นาง จันทนี เพ็ญสิทธิ์
46 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5353-0071
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยผสม 61449-221/62 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
22 นาง จุฬาภา โมจมสิน
42 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-9554-7878
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 17-1/835(ลพ) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
23 นาง จุฬาลักษณ์ แก้วกาศ
196/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 โทรศัพท์มือถือ 08-4101-5289
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 62544-137/240 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
24 นาง ชมัยพร ดาววงค์
141 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180 โทรศัพท์มือถือ 08-5417-8732
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทกางเกงชนิดเส้นใยธรรมชาติ 19-3/835(ลพ) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
25 นาง ชุติกาญจน์ วงศ์ลิขิตลาภ
64/18 ม.- ซ.- ถ.สนามกีฬา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 09-3140-8544
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 60341-1159/835 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
26 นาง ณัฐพันธ์พร ศรีศร
36 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-4612-7828
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64418-1191/417 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
27 นาง ดารณี ใจตื้อ
178 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5353-0422
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 60338-212/62 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
28 นาง ดารา ใจพล
128 ม.12 ซ.- ถ.- ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-4994-9393
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทกระโปรงชนิดเส้นใยธรรมชาติ 36-6/835(ลพ) 22 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2564
29 นาง ดาวนิล ศิลปเดชากุล
174/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-1950-6114
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 10-1/597(ลพ) 25 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2563
30 นาง ดาวนิล ศิลปเดชากุล
174/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-1950-6114
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 60525-1169/835 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
31 นาง ดาวรรณ โล่ตระกูล
83 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-9758-1489
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1448/2553
ผ้าปูโต๊ะ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 60524-24/1448 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
32 นาง ดาวรรณ โล่ตระกูล
83 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-9758-1489
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1448/2553
ผ้าปูโต๊ะ (เส้นใยผสม) 60645-25/1448 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
33 นาง เทียมตา ใจกาศ
86 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140 โทรศัพท์มือถือ 08-6184-3215
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 62451-135/240 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
34 นาง นงนภัส ศรีวิชัย
137 ม.6 ซ.- ถ.- ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 51150 โทรศัพท์มือถือ 08-5607-0294
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 62543-150/823 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
35 นาง นฤมล เนตรผาบ
71/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-0678-6992
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 61007-1189/835 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
36 นาง นิ่มอนงค์ เจริญภักดี
38 ม.5 ซ.- ถ.- ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-6180-9597
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 63094-1249/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
37 นาง บัวเทพ ใจกลางดุก
37/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140 โทรศัพท์มือถือ 08-9998-4156
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62712-228/62 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
38 นาง ปทิตตา สายสิงห์นฤนาถ
164 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180 โทรศัพท์มือถือ 09-0317-0978
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 34-4/835(ลพ) 22 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2564
39 นาง ประภารัตน์ นันตากาศ
65 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-8261-3511
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 61450-222/62 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
40 นาง ปรียา รัตนงาม
33/4 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 0-5352-1406
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 35-5/835(ลพ) 22 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2564
41 นาง ปาริชาติ แก้วหนัก
69 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์ 0-5359-6042
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 61448-220/62 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
42 นาง ปาริชาติ แก้วหนัก
69 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์ 0-5359-6042
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยผสม 64296-236/62 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
43 นาง ปิ่นนภา มูลชีพ
167/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-3940-9871
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 61408-1087/417 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
44 นาง ปิ่นนภา มูลชีพ
167/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-3940-9871
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 61406-1205/835 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
45 นาง พรรณี ปัญญาสุข
48 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-1024-1339
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 42-10/62(ลพ) 22 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2564
46 นาง พิชยา นันพนัก
159/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 0-5355-6515
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ชุดติดกัน (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63880-1284/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
47 นาง เพ็ญพักตร์ ก้อนพิงค์
65/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-6187-0417
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 60527-215/62 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
48 นาง มยุรี ไชยนอก
86/2 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180 โทรศัพท์มือถือ 08-6919-6821
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
กางเกง (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 60983-1186/835 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
49 นาง มาลี ปิงยศ
92 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 08-1783-3794
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 60340-214/62 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
50 นาง รมณี แก้วกาศ
196 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 โทรศัพท์มือถือ 09-3291-8128
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 62523-136/240 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
123

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562