รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลำพูน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลำพูน จำนวน 166 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,262 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 อรษา คำมณี
78 ม.78 ซ.- ถ.ช่างฆ้อง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-1724-7577
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 30-7/62(ลพ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
2 กลุ่มกระเป๋าเชือกร่ม
135/1 ม.5 ซ.2 ถ.- ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์มือถือ 08-1885-8614
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเชือกพลาสติก 57941-712/195 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
3 กลุ่มกลิ่นดอกฝ้ายทอมือ
180 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180 โทรศัพท์มือถือ 08-4174-4748
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 18-2/835(ลพ) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
4 กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาเวียงดงหลวง
286/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังผาง อ.กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-6186-9437
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ดินเผาเขียนลาย
586/2556
ประเภทของใช้ของประดับตกแต่ง 13-1/586(ลพ) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
5 กลุ่มต้นทองศิลป์
175 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-1716-1266
ผลิตภัณฑ์ประดับลวดลายปิดทอง
625/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับลวดลายปิดทอง 59722-25/625 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
6 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงลายโบราณ บ้านเด่นยางมูล
71 ม.12 ซ.- ถ.- ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์มือถือ 08-5707-5129
ผ้ากะเหรี่ยง
252/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 59732-32/252 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
7 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงลายโบราณ บ้านเด่นยางมูล
71 ม.12 ซ.- ถ.- ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์มือถือ 08-5707-5129
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 57292-56/610 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
8 กลุ่มทอผ้าชาวเขา
96 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 08-6024-0821
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1-1/62(ลพ) 5 พ.ค. 2560 4 พ.ค. 2563
9 กลุ่มทอผ้าบ้านปู
46 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์มือถือ 08-9955-4630
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 3-2/62(ลพ) 5 พ.ค. 2560 4 พ.ค. 2563
10 กลุ่มทอผ้าบ้านแม่แรง
25/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 0-5355-6189
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 59441-2749/18 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
11 กลุ่มทอผ้าบ้านแม่แรง
25/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 0-5355-6189
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 59440-649/246 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
12 กลุ่มทอผ้าบ้านร่องช้าง
122 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 0-5300-4238
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 57293-1070/835 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
13 กลุ่มทอผ้าบ้านร่องช้าง
122 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 0-5300-4238
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 57698-2591/18 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
14 กลุ่มทอผ้าบ้านสันกอดู่
18/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 0-5357-2372
เบาะนั่ง
379/2547
เบาะนั่ง 63271-166/379 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
15 กลุ่มทอผ้ายกดอกบ้านจริญญา
66 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 08-9266-3401
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62746-2858/18 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
16 กลุ่มทอผ้าไหมยกดอกบ้านทุ่งข้าวหาง
110 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 08-6197-1071
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 60339-213/62 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
17 กลุ่มทอผ้าไหมยกดอกบ้านแม่บอนใต้
86 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 06-2494-3924
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62745-229/62 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
18 กลุ่มนวดประคบสมุนไพรบ้านป่าป๋วย
283 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130 โทรศัพท์มือถือ 08-4170-9915
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 62548-410/176 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
19 กลุ่มประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน
31 ม.1 ซ.- ถ.- ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-9472-5062
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63891-1285/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
20 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้า
115 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์มือถือ 08-3869-9410
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 58329-1122/196 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
21 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองเงือก
15 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 0-5355-7503
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 61062-1194/835 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
22 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองเงือก
15 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 0-5355-7503
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 57826-116/597 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
23 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่
198 ม.8 ซ.- ถ.- ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 51150 โทรศัพท์มือถือ 08-9755-6491
เนื้อลำไยอบแห้ง
1385/2558
เนื้อลำไยอบแห้ง 64842-12/1385 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
24 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านทุ่งข้าวหาง
145 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 09-3259-1281
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 56808-199/62 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
25 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง
140/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-4739-8273
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ลำไยผงชงดื่ม
272/2547
ลำไยผงชงดื่ม 6-1/272(ลพ) 25 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2563
26 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง
140/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-4739-8273
สมุนไพรรวมผงสำเร็จรูป
1441/2556
ปลีกล้วยผสมขิงสำเร็จรูป 60942-1/1441 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
27 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์บ้านสันป่าเหียง
155/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-9553-7183
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 57102-567/45 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
28 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์บ้านสันป่าเหี่ยง
155/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-9553-7183
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 57178-139/410 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
29 กลุ่มอาชีพปั้นซะป๊ะดงหลวง
286/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังผาง อ.กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-6186-9437
เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์
930/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 63268-20/930 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
30 นาง เกษร ศรีพนม
123 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5356-2431
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 57699-203/62 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
31 นาง จันทนี เพ็ญสิทธิ์
46 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5353-0071
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยผสม 61449-221/62 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
32 นาง จุฑามาศ นวลศรี
16/1 ม.- ซ.- ถ.ราชวงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-1952-6237
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 58325-1121/196 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
33 นาง จุฬาภา โมจมสิน
42 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-9554-7878
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 17-1/835(ลพ) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
34 นาง จุฬาลักษณ์ แก้วกาศ
196/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 โทรศัพท์มือถือ 08-4101-5289
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 62544-137/240 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
35 นาง ชมัยพร ดาววงค์
141 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180 โทรศัพท์มือถือ 08-5417-8732
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทกางเกงชนิดเส้นใยธรรมชาติ 19-3/835(ลพ) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
36 นาง ชุติกาญจน์ วงศ์ลิขิตลาภ
64/18 ม.- ซ.- ถ.สนามกีฬา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 09-3140-8544
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 60341-1159/835 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
37 นาง ณัฐพันธ์พร ศรีศร
36 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-4612-7828
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64418-1191/417 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
38 นาง ดารณี ใจตื้อ
178 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5353-0422
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 60338-212/62 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
39 นาง ดาวนิล ศิลปเดชากุล
174/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-1950-6114
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 60525-1169/835 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
40 นาง ดาวนิล ศิลปเดชากุล
174/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-1950-6114
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 10-1/597(ลพ) 25 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2563
41 นาง ดาวรรณ โล่ตระกูล
83 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-9758-1489
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1448/2553
ผ้าปูโต๊ะ (เส้นใยผสม) 60645-25/1448 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
42 นาง ดาวรรณ โล่ตระกูล
83 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-9758-1489
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1448/2553
ผ้าปูโต๊ะ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 60524-24/1448 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
43 นาง เทียมตา ใจกาศ
86 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140 โทรศัพท์มือถือ 08-6184-3215
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 62451-135/240 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
44 นาง นงนภัส ศรีวิชัย
137 ม.6 ซ.- ถ.- ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 51150 โทรศัพท์มือถือ 08-5607-0294
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 62543-150/823 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
45 นาง นงเยาว์ ศรียาบ
102 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180 โทรศัพท์ 0-5398-5216
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 57101-690/195 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
46 นาง นงเยาว์ ศรียาบ
102 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180 โทรศัพท์ 0-5398-5216
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1448/2553
ผ้าปูโต๊ะ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 59529-23/1448 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
47 นาง นงเยาว์ ศรียาบ
102 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180 โทรศัพท์ 0-5398-5216
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 59570-1149/196 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
48 นาง นฤมล เนตรผาบ
71/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-0678-6992
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 61007-1189/835 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
49 นาง นารี พุทธา
140/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์มือถือ 08-1289-1574
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 58327-303/615 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
50 นาง นิตยา คำปวน
35/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์มือถือ 08-6193-2956
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 58366-304/615 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่26 เม.ย. 2561