รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลำพูน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลำพูน จำนวน 206 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 อรษา คำมณี
78 ม.78 ซ.- ถ.ช่างฆ้อง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-1724-7577
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 30-7/62(ลพ) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
2 กลุ่มแกะสลักไม้บ้านท้องฝาย
84 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140 โทรศัพท์มือถือ 08-9853-0195
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 199-3/240(ลพ) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
3 กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาเวียงดงหลวง
286/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังผาง อ.กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-6186-9437
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ดินเผาเขียนลาย
586/2556
ประเภทของใช้ของประดับตกแต่ง 13-1/586(ลพ) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
4 กลุ่มดอกไม้จันทน์
51 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์มือถือ 08-9265-6232
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 191-2/651(ลพ) 26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2565
5 กลุ่มต้นทองศิลป์
175 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-1716-1266
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ประดับลวดลายปิดทอง
625/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับลวดลายปิดทอง 91-1/625(ลพ) 18 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2565
6 กลุ่มทอผ้าบ้านแม่แรง
25/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 0-5355-6189
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 153-1/246(ลพ) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
7 กลุ่มทอผ้าบ้านแม่แรง
25/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 0-5355-6189
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 182-5/18(ลพ) 26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2565
8 กลุ่มทอผ้าแม่ขนาด
99 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 โทรศัพท์มือถือ 08-1961-8741
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ย่าม
609/2547
ย่าม 175-4/609(ลพ) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
9 กลุ่มทอผ้ายกดอกบ้านแม่สารบ้านตอง
135 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 09-7964-9496
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยผสม 66-16/62(ลพ) 18 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2565
10 กลุ่มทอผ้ายกดอกรอยต่อ
60/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์มือถือ 08-0848-3547
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 41-9/62(ลพ) 22 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2564
11 กลุ่มทอผ้าลายกะเหรี่ยงโบราณ
71 ม.12 ซ.- ถ.- ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์มือถือ 08-5707-5129
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ย่าม
609/2547
ชนิดเส้นใยผสม 171-2/609(ลพ) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
12 กลุ่มทอผ้าวังขมิ้นถิ่นดงดำ
210/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์มือถือ 08-3321-3468
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยผสม 43-11/62(ลพ) 22 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2564
13 กลุ่มทอผ้าไหมยกดอกบ้านสันต้นธง
69 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-1826-6873
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
ชนินเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 69-19/62(ลพ) 18 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2565
14 กลุ่มนวดประคบสมุนไพรบ้านป่าป๋วย
285 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130 โทรศัพท์มือถือ 08-4170-9915
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
สมุนไพรอบตัว
666/2553
สมุนไพรอบตัว 177-1/666(ลพ) 26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2565
15 กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือกลิ่นดอกฝ้าย
180 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180 โทรศัพท์มือถือ 08-4174-4748
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภททำจากผ้าทอ แบบชุดติดกัน(เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย)) 185-43/835(ลพ) 26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2565
16 กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือกลิ่นดอกฝ้าย
180 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180 โทรศัพท์มือถือ 08-4174-4748
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 18-2/835(ลพ) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
17 กลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านธิลำพูน
69 ม.17 ซ.- ถ.- ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180 โทรศัพท์ 0-8007-8261
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 38-8/835(ลพ) 22 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2564
18 กลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านธิลำพูน
69 ม.17 ซ.- ถ.- ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180 โทรศัพท์ 0-8007-8261
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 200-2/381(ลพ) 26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2565
19 กลุ่มผ้าทอธรรมชาติผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง
105/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์มือถือ 08-5713-4161
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 180-4/18(ลพ) 26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2565
20 กลุ่มผ้าทอธรรมชาติผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง
105/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์มือถือ 08-5713-4161
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยผสม 181-37/62(ลพ) 26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2565
21 กลุ่มผ้าทอมือบ้านห้วยปิง
203 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 08-9951-4781
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 70-20/62(ลพ) 18 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2565
22 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองเงือก
15 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 0-5355-7503
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ(เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย)) 194-45/835(ลพ) 26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2565
23 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองเงือก
15 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 0-5355-7503
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ(เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย)) 195-5/836(ลพ) 26 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2565
24 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองเงือก
15 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 0-5355-7503
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 123-1/610(ลพ) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
25 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองเงือก
15 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 0-5355-7503
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนินเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 87-1/18(ลพ) 18 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2565
26 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำลำไยอบแห้งเนื้อสีทองบ้านสันป่าเหียง
137/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-9553-7183
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เนื้อลำไยอบแห้ง
1385/2558
เนื้อลำไยอบแห้ง 131-2/1385(ลพ) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
27 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านทุ่งข้าวหาง
145 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 09-3259-1281
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 44-12/62(ลพ) 22 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2564
28 กลุ่มเย็บที่นอนบ้านป่าขาม
38/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-6913-6588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศรีษะ 158-1/381(ลพ) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
29 กลุ่มเย็บปักถักร้อยบ้านแจ้ซ้อน
29 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180 โทรศัพท์มือถือ 09-4274-7469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 97-22/835(ลพ) 28 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2565
30 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง
140/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-4739-8273
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ลำไยผงชงดื่ม
272/2547
ลำไยผงชงดื่ม 6-1/272(ลพ) 25 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2563
31 กลุ่มสัมมาชีพบ้านแพะใต้
249 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองล่อง อ.กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 09-7078-6988
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาติก 160-1/20(ลพ) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
32 กลุ่มสัมมาชีพบ้านเวียงหนองล่อง
167/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังผาง อ.กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-6180-0242
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 161-4/412(ลพ) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
33 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากไม้สักบ้านมะเขือแจ้
138 ม.1 ซ.- ถ.- ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-6184-4397
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 166-4/45(ลพ) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
34 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์บ้านสันป่าเหียง
155/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-9553-7183
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 167-5/45(ลพ) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
35 กลุ่มอาชีพปั้นซะป๊ะดงหลวง
286/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.วังผาง อ.กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-6186-9437
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์
930/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 213-2/930(ลพ) 28 ก.พ. 2563 27 ก.พ. 2566
36 กลุ่มอาชีพปั้นซะป๊ะดงหลวง
286/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.วังผาง อ.กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-6186-9437
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภอใช้งานทั่วไป 214-1/46(ลพ) 28 ก.พ. 2563 27 ก.พ. 2566
37 นาง กฤษณา เฮินส์
212 ม.6 ซ.- ถ.- ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-8242-3186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 94-3/176(ลพ) 18 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2565
38 นาง กัลยา อิมัง
122 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-1960-5388
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนินเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าฝ้าย) 107-2/18(ลพ) 28 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2565
39 นาง เกษร ศรีพนม
123 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5356-2431
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
ชนินเส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 104-27/62(ลพ) 28 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2565
40 นาง คำแสน ปาระมีแจ้
106 ม.1 ซ.- ถ.- ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 09-2609-3944
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 210-7/45(ลพ) 28 ก.พ. 2563 27 ก.พ. 2566
41 นาง จุฬาภา โมจมสิน
42 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-9554-7878
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 17-1/835(ลพ) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
42 นาง ชญาน์นันท์ ฉัตรชัยเจริญ
611 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-4369-7174
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยผสม 72-22/62(ลพ) 18 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2565
43 นาง ชมัยพร ดาววงค์
141 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180 โทรศัพท์มือถือ 08-5417-8732
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทกางเกงชนิดเส้นใยธรรมชาติ 19-3/835(ลพ) 19 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2563
44 นาง ชุติกาญจน์ วงศ์ลิขิตลาภ
64/18 ม.- ซ.- ถ.สนามกีฬา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 09-3140-8544
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 164-40/835(ลพ) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
45 นาง ดารณี ใจตื้อ
178 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5353-0422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
ชนินเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 76-26/62(ลพ) 18 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2565
46 นาง ดารา ใจพล
128 ม.12 ซ.- ถ.- ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-4994-9393
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทกระโปรงชนิดเส้นใยธรรมชาติ 36-6/835(ลพ) 22 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2564
47 นาง ดาวนิล ศิลปเดชากุล
174/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-1950-6114
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 10-1/597(ลพ) 25 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2563
48 นาง ดาวรรณ โล่ตระกูล
83 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-9758-1489
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1448/2553
ผ้าปูโต๊ะชนิดเส้นใยผสม 124-5/1448(ลพ) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
49 นาง ทัศนีย์ ไชยเรืองศรี
65/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-0500-8212
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 196-6/196(ลพ) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
50 นาง ทัศนีย์ ไชยเรืองศรี
65/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-0500-8212
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 195-9/417(ลพ) 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2565
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563