รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลำปาง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลำปาง จำนวน 181 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,262 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมบ้านเกาะหัวช้าง
60 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180 โทรศัพท์ 8-9261-4157
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 821-2/112(ลป) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
2 กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมบ้านเกาะหัวช้าง
60 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180 โทรศัพท์ 0-5435-9099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ข้าวแตนหน้าธัญพืช 150 กรัม และข้าวแตนหน้าน้ำพริกเผาหมูหยอง 120 กรัม 766-30/36(ลป) 28 มี.ค. 2559 27 มี.ค. 2562
3 กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บัวจันทร์
136 ม.3 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5436-0271
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ข้าวแตนน้ำแตงโม ข้าวแตนน้ำแตงโมราดหน้าน้ำเชื่อมงา ข้าวแตนน้ำแตงโมหน้าหมูหยอง ข้าวแตนน้ำแตงโม และข้าวแตนน้ำแตงโมหน้าธัญพืช 684-25/36(ลป) 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
4 กลุ่มเครื่องใช้ในครัวจากไม้
323 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 742-18/45(ลป) 25 ธ.ค. 2558 24 ธ.ค. 2561
5 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก
23 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 8-5063-5533
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 834-11/20(ลป) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
6 กลุ่มเจียระไนแก้วโป่งข่าม
30 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 790-5/421(ลป) 28 ก.ค. 2559 27 ก.ค. 2562
7 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยบ้านดงสันเงิน
597 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-2182-7316
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 841-47/25(ลป) 5 เม.ย. 2560 4 เม.ย. 2563
8 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านผึ้ง
71 ม.3 ซ. - ถ. - ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-1020-3223
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา 828-46/25(ลป) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
9 กลุ่มดอกไม้ผ้าใยบัว
91 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 810-9/193(ลป) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
10 กลุ่มดอกไม้ผ้าใยบัว
91 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย และดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 740-43/25(ลป) 25 ธ.ค. 2558 24 ธ.ค. 2561
11 กลุ่มตะเกียงน้ำมันพืชโบราณ
33 ม.5 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ตะเกียงโบราณ 692-18/410(ลป) 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
12 กลุ่มตัดเย็บบ้านแม่ฮาว
16 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทรศัพท์ 0-5433-8061
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ชุดนอนหญิง
1100/2554
ชุดนอนหญิงสำหรับเด็ก() 713-3/1100(ลป) 19 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2561
13 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านเวียงสวรรค์
237 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 โทรศัพท์ 0-1167-5759
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 783-9/836(ลป) 28 ก.ค. 2559 27 ก.ค. 2562
14 กลุ่มตูบเอื้องเหนือ
157 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 760-44/25(ลป) 28 มี.ค. 2559 27 มี.ค. 2562
15 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านไหล่หินตะวันตก
- ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ผ้าถุงทอมือ 818-5/610(ลป) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
16 กลุ่มทอผ้าบ้านท่าช้าง
72 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52230 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 777-34/18(ลป) 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
17 กลุ่มทอผ้าบ้านท่าช้าง
72 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52230 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 776-7/197(ลป) 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
18 กลุ่มทอผ้าบ้านนาบอน
35 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 819-36/18(ลป) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
19 กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง บ้านแม่ฮ่าง
18 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 674-28/18(ลป) 30 เม.ย. 2558 29 เม.ย. 2561
20 กลุ่มปักผ้าด้วยมือ
111 ม.12 ซ.- ถ.- ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ 8-1020-6314
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 863-18/835(ลป) 21 มิ.ย. 2560 20 มิ.ย. 2563
21 กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรแม่บ้านเข้าซ้อน
88 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-9852-6431
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ 778-4/1038(ลป) 28 ก.ค. 2559 27 ก.ค. 2562
22 กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรแม่บ้านเข้าซ้อน
88 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-9852-6431
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ 754-3/1038(ลป) 11 ก.พ. 2559 10 ก.พ. 2562
23 กลุ่มผลิตแชมพูสมุนไพร
21 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-9263-4649
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
แชมพู
92/2552
แชมพูสมุนไพรว่านหางจรเข้ แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัน และแชมพูสมุนไพรมะกรูด 799-7/92(ลป) 28 ก.ค. 2559 27 ก.ค. 2562
24 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา(เกมส์ไม้)บ้านแม่ฮาว
394 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทรศัพท์ 8-1883-0659
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 829-23/410(ลป) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
25 กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิรดา
156 ม.- ซ.- ถ.- ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-1846-8938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
43/2546
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา 835-18/43(ลป) 31 ม.ค. 2560 18 ก.ย. 2561
26 กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิรดา
156 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-1846-8938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 836-14/1122(ลป) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
27 กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิรดา
156 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-1846-8938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วย
228/2547
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วย 837-7/228(ลป) 31 ม.ค. 2560 18 ก.ย. 2561
28 กลุ่มผ้าเคหะภัณฑ์
130 ม.9 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120 โทรศัพท์ 0-5436-9197
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 695-6/196(ลป) 19 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2561
29 กลุ่มผ้าถักโครเชต์(ไก่ฟ้าพญาลือ)
252 ม.8 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120 โทรศัพท์ 0-5427-1172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 688-21/195(ลป) 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
30 กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติแจ้ซ้อนเหนือ
366 ม.11 ซ.- ถ.- ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1448/2553
ผ้าปูโต๊ะชนิดเส้นใยธรรมชาติ 775-2/1448(ลป) 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
31 กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติแจ้ซ้อนเหนือ
366 ม.11 ซ.- ถ.- ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 774-33/18(ลป) 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
32 กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติหัวเมือง
119 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 772-8/836(ลป) 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
33 กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติหัวเมือง
119 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 771-15/835(ลป) 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
34 กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติหัวเมือง
119 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 773-32/18(ลป) 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
35 กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำแร่เพื่อดูแลสุขภาพ
207 ม.3 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน และสบู่ก้อนกลีเซอรีน 737-1/665(ลป) 17 ก.ย. 2558 16 ก.ย. 2561
36 กลุ่มพัฒนาอาชีพไม้แกะสลัก
16 ม.2 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 697-32/240(ลป) 19 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2561
37 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะคา
154 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 0-5432-8123
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม และข้าวแต๋นหน้าหมูหยอง 744-28/36(ลป) 25 ธ.ค. 2558 24 ธ.ค. 2561
38 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวง
441 ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกผัด 716-1/321(ลป) 17 ก.ย. 2558 16 ก.ย. 2561
39 กลุ่มไม้แกะสลักไม้นาคแอนติค
197/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ไม้แกะสลัก(หัวช้างใหญ่) 708-36/240(ลป) 19 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2561
40 กลุ่มเย็บผ้ากระเป๋าหนังเทียม
58 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 9-3150-4696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 827-8/205(ลป) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
41 กลุ่มเย็บผ้าบ้านหัวทุ่ง
75 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ 8-9552-6200
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 865-10/417(ลป) 21 มิ.ย. 2560 20 มิ.ย. 2563
42 กลุ่มร้านทอเงิน
192 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ผ้าถุงทอมือ 817-4/610(ลป) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
43 กลุ่มวันไออ้อนเวิกค์
325 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทรศัพท์ 0-5436-7113
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเหล็ก
635/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเหล็ก 796-5/635(ลป) 28 ก.ค. 2559 27 ก.ค. 2562
44 กลุ่มสล่าสตรีบ้านหลุก
134 ม.12 ซ.- ถ.- ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ช้างแกะสลัก 703-33/240(ลป) 19 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2561
45 กลุ่มหัตถกรรมทุ่งฮ้าง (ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดมะค่า)
162 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์เมล็ดมะค่า
1129/2549
ผลิตภัณฑ์เมล็ดมะค่า 782-3/1129(ลป) 28 ก.ค. 2559 27 ก.ค. 2562
46 กลุ่มอาชีพจักสานตะกร้าเส้นพลาสติก
141 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52230 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 812-10/20(ลป) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
47 กลุ่มอาชีพสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
517 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 โทรศัพท์ 0-1883-5046
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ถุงประคบธัญพืช
1351/2553
ถุงประคบธัญพืช 800-1/1351(ลป) 28 ก.ค. 2559 27 ก.ค. 2562
48 กลุ่มอาชีพสะล้อ ซอ ซึง บ้านทุ่งฮี
85 ม.1 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 746-19/410(ลป) 11 ก.พ. 2559 10 ก.พ. 2562
49 กลุ่มอาชีพหัตถกรรมประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์กรอบรูป
75 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 โทรศัพท์ 0-9952-9916
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 791-22/410(ลป) 28 ก.ค. 2559 27 ก.ค. 2562
50 แชมพูผสมสมุนไพรบ้านนาไผ่
1 ม.4 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
แชมพู
92/2552
แชมพู และแชมพู 681-6/92(ลป) 30 เม.ย. 2558 29 เม.ย. 2561
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่26 เม.ย. 2561