รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลำปาง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลำปาง จำนวน 115 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,707 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแกะสลักไม้นาคแอนติค
197/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 โทรศัพท์ 8-9998-6706
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 942-48/240(ลป) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
2 กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมบ้านเกาะหัวช้าง
60 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180 โทรศัพท์ 8-9261-4157
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 821-2/112(ลป) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
3 กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมบ้านเกาะหัวช้าง
60 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180 โทรศัพท์ 0-5435-9099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ข้าวแตนหน้าธัญพืช 150 กรัม และข้าวแตนหน้าน้ำพริกเผาหมูหยอง 120 กรัม 766-30/36(ลป) 28 มี.ค. 2559 27 มี.ค. 2562
4 กลุ่มเครื่องใช้ในครัวจากไม้
323 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 742-18/45(ลป) 25 ธ.ค. 2558 24 ธ.ค. 2561
5 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก
23 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 8-5063-5533
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 834-11/20(ลป) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
6 กลุ่มเจียระไนแก้วโป่งข่าม
30 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 790-5/421(ลป) 28 ก.ค. 2559 27 ก.ค. 2562
7 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยบ้านดงสันเงิน
597 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-2182-7316
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 841-47/25(ลป) 5 เม.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
8 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านผึ้ง
71 ม.3 ซ. - ถ. - ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-1020-3223
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา 828-46/25(ลป) 31 ม.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
9 กลุ่มดอกไม้ผ้าใยบัว
91 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย และดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 740-43/25(ลป) 25 ธ.ค. 2558 24 ธ.ค. 2561
10 กลุ่มดอกไม้ผ้าใยบัว
91 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 810-9/193(ลป) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
11 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านเวียงสวรรค์
237 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 โทรศัพท์ 0-1167-5759
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 783-9/836(ลป) 28 ก.ค. 2559 27 ก.ค. 2562
12 กลุ่มตูบเอื้องเหนือ
157 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 760-44/25(ลป) 28 มี.ค. 2559 27 มี.ค. 2562
13 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านไหล่หินตะวันตก
- ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ผ้าถุงทอมือ 818-5/610(ลป) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
14 กลุ่มทอผ้าบ้านท่าช้าง
72 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52230 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 777-34/18(ลป) 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
15 กลุ่มทอผ้าบ้านท่าช้าง
72 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52230 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 776-7/197(ลป) 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
16 กลุ่มทอผ้าบ้านนาบอน
35 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 819-36/18(ลป) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
17 กลุ่มน้ำยาชาววัง
38 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 โทรศัพท์ 8-9950-6771
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสม น้ำผึ้ง มะขาม ขมิ้น 951-2/95(ลป) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
18 กลุ่มปักผ้าด้วยมือ
111 ม.12 ซ.- ถ.- ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ 8-1020-6314
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 863-18/835(ลป) 21 มิ.ย. 2560 20 มิ.ย. 2563
19 กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรแม่บ้านเข้าซ้อน
88 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-9852-6431
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ 754-3/1038(ลป) 11 ก.พ. 2559 10 ก.พ. 2562
20 กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรแม่บ้านเข้าซ้อน
88 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-9852-6431
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ 778-4/1038(ลป) 28 ก.ค. 2559 27 ก.ค. 2562
21 กลุ่มผลิตแชมพูสมุนไพร
21 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-9263-4649
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
แชมพู
92/2552
แชมพูสมุนไพรว่านหางจรเข้ แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัน และแชมพูสมุนไพรมะกรูด 799-7/92(ลป) 28 ก.ค. 2559 27 ก.ค. 2562
22 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา(เกมส์ไม้)บ้านแม่ฮาว
394 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทรศัพท์ 8-1883-0659
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 829-23/410(ลป) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
23 กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิรดา
156 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-1846-8938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 836-14/1122(ลป) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
24 กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติแจ้ซ้อนเหนือ
366 ม.11 ซ.- ถ.- ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1448/2553
ผ้าปูโต๊ะชนิดเส้นใยธรรมชาติ 775-2/1448(ลป) 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
25 กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติแจ้ซ้อนเหนือ
366 ม.11 ซ.- ถ.- ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 774-33/18(ลป) 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
26 กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติหัวเมือง
119 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 772-8/836(ลป) 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
27 กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติหัวเมือง
119 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 771-15/835(ลป) 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
28 กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติหัวเมือง
119 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 773-32/18(ลป) 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
29 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะคา
154 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 0-5432-8123
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม และข้าวแต๋นหน้าหมูหยอง 744-28/36(ลป) 25 ธ.ค. 2558 24 ธ.ค. 2561
30 กลุ่มเย็บผ้ากระเป๋าหนังเทียม
58 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 9-3150-4696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 827-8/205(ลป) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
31 กลุ่มเย็บผ้าบ้านหัวทุ่ง
75 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ 8-9552-6200
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 865-10/417(ลป) 21 มิ.ย. 2560 20 มิ.ย. 2563
32 กลุ่มร้านทอเงิน
192 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ผ้าถุงทอมือ 817-4/610(ลป) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
33 กลุ่มวันไออ้อนเวิกค์
325 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทรศัพท์ 0-5436-7113
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเหล็ก
635/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเหล็ก 796-5/635(ลป) 28 ก.ค. 2559 27 ก.ค. 2562
34 กลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสหราษฎร์
232 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120 โทรศัพท์ 8-9427-3352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 946-25/195(ลป) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
35 กลุ่มหัตถกรรมทุ่งฮ้าง (ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดมะค่า)
162 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์เมล็ดมะค่า
1129/2549
ผลิตภัณฑ์เมล็ดมะค่า 782-3/1129(ลป) 28 ก.ค. 2559 27 ก.ค. 2562
36 กลุ่มอาชีพจักสานตะกร้าเส้นพลาสติก
141 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52230 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
20/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 812-10/20(ลป) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
37 กลุ่มอาชีพสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
517 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 โทรศัพท์ 0-1883-5046
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ถุงประคบธัญพืช
1351/2553
ถุงประคบธัญพืช 800-1/1351(ลป) 28 ก.ค. 2559 27 ก.ค. 2562
38 กลุ่มอาชีพสะล้อ ซอ ซึง บ้านทุ่งฮี
85 ม.1 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 746-19/410(ลป) 11 ก.พ. 2559 10 ก.พ. 2562
39 กลุ่มอาชีพหัตถกรรมประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์กรอบรูป
75 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 โทรศัพท์ 0-9952-9916
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 791-22/410(ลป) 28 ก.ค. 2559 27 ก.ค. 2562
40 นาง กัญญาภัค พนัสจุฑาบูลย์
249 ม.- ซ.- ถ.รอบเวียง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 769-1/597(ลป) 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
41 นาง แก้ว ตาสิงห์
216 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-0497-9618
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล
187/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล 832-3/187(ลป) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
42 นาง จงรักษ์ เปิงขุนทด
142 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 816-17/835(ลป) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
43 นาง นงนุช กิจโล
175 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 8-1880-0605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทกางเกงชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 864-19/835(ลป) 21 มิ.ย. 2560 20 มิ.ย. 2563
44 นาง ปิยะรัตน์ พูลสวัสดิ์
79 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-9851-2919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังแท้ 861-4/206(ลป) 21 มิ.ย. 2560 20 มิ.ย. 2563
45 นาง พจนารถ พัฒนานุกูล
148 ม.- ซ.- ถ.ตลาดเก่า ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 820-1/52(ลป) 22 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2562
46 นาง มยุรี หอวัฒนพันธ์
190/1 ม.- ซ.- ถ.รอบเวียง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-5030-4307
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว
1350/2560
ชนิดของกึ่งแข็ง 952-3/1350(ลป) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
47 นาง มาลีรัตน์ ชัยนันตา
316 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 758-22/195(ลป) 28 มี.ค. 2559 27 มี.ค. 2562
48 นาง วิลาวัลย์ อิญญาวิเลิศ
6 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทรศัพท์ 0-5436-6098
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน
245/2556
เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน 844-2/245(ลป) 5 เม.ย. 2560 4 เม.ย. 2563
49 นาง ศิริวรรณ์ แซ่หาง
100/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทรศัพท์ 8-1883-1698
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินรมดำ 830-3/23(ลป) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
50 นาง ศุภิรมย์ วงค์สิงห์แก้ว
93/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5421-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน 797-45/25(ลป) 28 ก.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
123

สืบค้นเมื่อ วันที่16 ต.ค. 2561