รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลำปาง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลำปาง จำนวน 210 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าซองกาแฟ
136 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 9-3134-8917
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 1081-9/205(ลป) 25 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2565
2 กลุ่มกระเป๋าแฮนด์เมด
174 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทรศัพท์ 8-0791-7168
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 1080-10/196(ลป) 25 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2565
3 กลุ่มกล่องข้าวพัฒนา
50 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180 โทรศัพท์ 8-1686-3141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล
187/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล 1092-4/187(ลป) 25 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2565
4 กลุ่มแกะสลักไม้นาคแอนติค
197/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 โทรศัพท์ 8-9998-6706
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 942-48/240(ลป) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
5 กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาอารมณ์ดิน
372/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 โทรศัพท์ 8-1992-0390
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์ ประเภทใช้งานทั่วไป 875-112/46(ลป) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
6 กลุ่มโคมไฟพับได้บ้านใหม่เหล่ายาว
331 ม.8 ซ.- ถ.- ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120 โทรศัพท์ 9-3049-0910
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
โคมแขวน
929/2548
โคมแขวน 1023-2/929(ลป) 12 มิ.ย. 2562 11 มิ.ย. 2565
7 กลุ่มจักสานตะกร้า
43 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ 8-1069-0767
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว
351/2560
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว 1082-6/351(ลป) 25 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2565
8 กลุ่มจักสานบ้านป่าคา
24 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ 8-5733-4793
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ 967-4/40(ลป) 26 มี.ค. 2562 25 มี.ค. 2565
9 กลุ่มจักสานบ้านฝายน้อย
60 ม.9 ซ.- ถ.- ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 8-1366-1989
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1058-13/20(ลป) 20 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2565
10 กลุ่มจักสานบ้านฝายน้อย
60 ม.9 ซ.- ถ.- ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 8-1366-1989
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 1059-5/9(ลป) 20 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2565
11 กลุ่มจักสานบ้านไร่
22 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170 โทรศัพท์ 8-4488-5401
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1084-5/40(ลป) 25 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2565
12 กลุ่มจักสานไม้กวาดทางมะพร้าว
74 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 1087-2/182(ลป) 25 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2565
13 กลุ่มเจียระไนแก้วโป่งข่าม
30 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทรศัพท์ 9-8785-3217
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 1051-8/421(ลป) 20 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2565
14 กลุ่มแชมพูสมุนไพรบ้านนาไผ่
6 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210 โทรศัพท์ 8-9552-1865
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมสมุนไพรมะกรูด 930-8/92(ลป) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
15 กลุ่มแชมพูสมุนไพรบ้านนาไผ่
6 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210 โทรศัพท์ 8-9552-1865
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมสมุนไพรดอกอัญชัน 931-9/92(ลป) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
16 กลุ่มดอกไม้ผ้าใยบัว
91 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 6-1828-8118
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 1061-7/615(ลป) 20 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2565
17 กลุ่มดอกไม้ผ้าใยบัว
91 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 8-5652-9005
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 970-2/24(ลป) 26 มี.ค. 2562 25 มี.ค. 2565
18 กลุ่มต้นธงชัยแฮนเมด
79/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 8-9835-4947
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 1053-8/196(ลป) 20 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2565
19 กลุ่มตัดเย็บบ้านแม่ฮาว
16 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทรศัพท์ 8-1032-4489
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ชุดนอนหญิง
1100/2554
ประเภททำจากผ้าทอ ชนิดชุดนอนหญิงสำหรับผู้ใหญ่ แบบเสื้อกับกางเกง เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 917-4/1100(ลป) 27 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2564
20 กลุ่มตัดเย็บบ้านแม่ฮาว
16 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทรศัพท์ 8-1032-4489
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ชุดนอนชาย
1451/2554
ประเภททำจากผ้าทอ ชนิดชุดนอนสำหรับผู้ใหญ่ เส้นใยผสม 918-2/1451(ลป) 27 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2564
21 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านเวียงสวรรค์
237 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 โทรศัพท์ 8-1167-5759
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 1063-13/836(ลป) 20 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2565
22 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านศรีลังกา
365 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210 โทรศัพท์ 8-1034-1220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 1064-32/835(ลป) 20 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2565
23 กลุ่มตัดเย็บเสื้อสตรี
34/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170 โทรศัพท์ 8-1034-9251
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภททำจากผ้าทอ แบบกระโปรง ชนิดเส้นใยผสม 936-22/835(ลป) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
24 กลุ่มถักโครเชต์บ้านน้ำหลง
14/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210 โทรศัพท์ 9-7983-7486
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 1070-31/195(ลป) 25 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2565
25 กลุ่มถักตะกร้าจากเชือกร่ม
89 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180 โทรศัพท์ 8-5614-5922
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 1072-4/418(ลป) 25 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2565
26 กลุ่มถักเปลนอน พรมเช็ดเท้า บ้านนาแก
40 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 8-6816-0427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้า 1088-5/412(ลป) 25 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2565
27 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านไหล่หินตะวันตก
- ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-0559-6972
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 890-37/18(ลป) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
28 กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำหลง
106 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170 โทรศัพท์ 8-6180-4107
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ผ้าถุงทอมือ 983-6/610(ลป) 26 มี.ค. 2562 25 มี.ค. 2565
29 กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำหลง
106 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170 โทรศัพท์ 8-6180-4107
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 984-9/246(ลป) 26 มี.ค. 2562 25 มี.ค. 2565
30 กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำหลง
106 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170 โทรศัพท์ 8-6180-4107
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 1017-40/18(ลป) 12 มิ.ย. 2562 11 มิ.ย. 2565
31 กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำหลง
106 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170 โทรศัพท์ 8-6180-4107
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ 985-6/247(ลป) 26 มี.ค. 2562 25 มี.ค. 2565
32 กลุ่มทอผ้าปกาเกอะญอบ้านแม่เลียงพัฒนา
90/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210 โทรศัพท์ 8-4609-5556
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ย่าม
609/2547
ย่าม 1076-3/609(ลป) 25 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2565
33 กลุ่มทอผ้าปกาเกอะญอบ้านแม่เลียงพัฒนา
90/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210 โทรศัพท์ 8-4609-5556
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้ากะเหรี่ยง
252/2557
ผ้ากะเหรี่ยง 1077-3/252(ลป) 25 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2565
34 กลุ่มทอผ้าปกาเกอะญอบ้านแม่เลียงพัฒนา
90/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210 โทรศัพท์ 8-4609-5556
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
เสื้อกะเหรี่ยง ประเภทเสื้อกะเหรี่ยงชาย 1078-1/1453(ลป) 25 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2565
35 กลุ่มทอผ้าปกาเกอะญอบ้านแม่เลียงพัฒนา
90/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210 โทรศัพท์ 8-4609-5556
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
เสื้อกะเหรี่ยง ประเภทเสื้อกะเหรี่ยงหญิง 1079-2/1453(ลป) 25 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2565
36 กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยงบ้านแม่ฮ่าง
18 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 6-1562-7504
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้ากะเหรี่ยง
252/2557
ผ้ากะเหรี่ยง ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1016-2/252(ลป) 12 มิ.ย. 2562 11 มิ.ย. 2565
37 กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยงบ้านแม่ฮ่าง
18 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 6-1562-7504
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้ากะเหรี่ยง
252/2557
ผ้ากะเหรี่ยง ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 1015-1/252(ลป) 12 มิ.ย. 2562 11 มิ.ย. 2565
38 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านน้ำหลง
96/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 โทรศัพท์ 6-2026-0169
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 1075-9/197(ลป) 25 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2565
39 กลุ่มทอผ้าร้านทอเงิน
192 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120 โทรศัพท์ 6-1331-9697
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ผ้าถุงทอมือ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1050-8/610(ลป) 20 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2565
40 กลุ่มทอผ้าร้านทอเงิน
192 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120 โทรศัพท์ 6-1331-9697
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1049-31/835(ลป) 20 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2565
41 กลุ่มทอผ้าลายสายฝน
204/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 โทรศัพท์ 8-9552-1551
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 1074-41/18(ลป) 25 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2565
42 กลุ่มทอเสื่อกก
61 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180 โทรศัพท์ 9-5165-6484
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1083-1/7(ลป) 25 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2565
43 กลุ่มทำพรมเช็คเท้าจากเศษผ้า
136/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทรศัพท์ 6-2297-9640
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 1057-4/412(ลป) 20 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2565
44 กลุ่มน้ำยาชาววัง
38 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 โทรศัพท์ 8-9950-6771
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสม น้ำผึ้ง มะขาม ขมิ้น 951-2/95(ลป) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
45 กลุ่มบายศรีบ้านหนองจอก
132 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 9-2954-6312
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 868-7/196(ลป) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
46 กลุ่มปักผ้าด้วยมือ
111 ม.12 ซ.- ถ.- ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ 8-1020-6314
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 863-18/835(ลป) 21 มิ.ย. 2560 20 มิ.ย. 2563
47 กลุ่มป้ายไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
158 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 8-7174-0212
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 1041-27/410(ลป) 20 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2565
48 กลุ่มป้ายไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
158 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 8-7174-0212
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 1040-57/240(ลป) 20 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2565
49 กลุ่มผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองบ้านทุ่งฮี
85 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 โทรศัพท์ 8-7184-4464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ซึง
218/2559
ซึง ประเภท ซึงกลาง 1047-4/218(ลป) 20 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2565
50 กลุ่มผ้าถักโครเชต์ (ไก่ฟ้าพญาลือ)
252 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120 โทรศัพท์ 8-0671-3659
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 972-27/195(ลป) 26 มี.ค. 2562 25 มี.ค. 2565
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563