รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลำปาง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลำปาง จำนวน 90 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,854 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแกะสลักไม้นาคแอนติค
197/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 โทรศัพท์ 8-9998-6706
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 942-48/240(ลป) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
2 กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมบ้านเกาะหัวช้าง
60 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180 โทรศัพท์ 8-9261-4157
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 821-2/112(ลป) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
3 กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาอารมณ์ดิน
372/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 โทรศัพท์ 8-1992-0390
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์ ประเภทใช้งานทั่วไป 875-112/46(ลป) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
4 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก
23 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 8-5063-5533
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 834-11/20(ลป) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
5 กลุ่มแชมพูสมุนไพรบ้านนาไผ่
6 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210 โทรศัพท์ 8-9552-1865
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมสมุนไพรมะกรูด 930-8/92(ลป) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
6 กลุ่มแชมพูสมุนไพรบ้านนาไผ่
6 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210 โทรศัพท์ 8-9552-1865
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมสมุนไพรดอกอัญชัน 931-9/92(ลป) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
7 กลุ่มตัดเย็บบ้านแม่ฮาว
16 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทรศัพท์ 8-1032-4489
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ชุดนอนหญิง
1100/2554
ประเภททำจากผ้าทอ ชนิดชุดนอนหญิงสำหรับผู้ใหญ่ แบบเสื้อกับกางเกง เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 917-4/1100(ลป) 27 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2564
8 กลุ่มตัดเย็บบ้านแม่ฮาว
16 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทรศัพท์ 8-1032-4489
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ชุดนอนชาย
1451/2554
ประเภททำจากผ้าทอ ชนิดชุดนอนสำหรับผู้ใหญ่ เส้นใยผสม 918-2/1451(ลป) 27 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2564
9 กลุ่มตัดเย็บเสื้อสตรี
34/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170 โทรศัพท์ 8-1034-9251
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภททำจากผ้าทอ แบบกระโปรง ชนิดเส้นใยผสม 936-22/835(ลป) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
10 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านไหล่หินตะวันตก
- ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-0559-6972
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 890-37/18(ลป) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
11 กลุ่มน้ำยาชาววัง
38 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 โทรศัพท์ 8-9950-6771
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสม น้ำผึ้ง มะขาม ขมิ้น 951-2/95(ลป) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
12 กลุ่มบายศรีบ้านหนองจอก
132 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 9-2954-6312
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 868-7/196(ลป) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
13 กลุ่มปักผ้าด้วยมือ
111 ม.12 ซ.- ถ.- ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ 8-1020-6314
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 863-18/835(ลป) 21 มิ.ย. 2560 20 มิ.ย. 2563
14 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา(เกมส์ไม้)บ้านแม่ฮาว
394 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทรศัพท์ 8-1883-0659
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 829-23/410(ลป) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
15 กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิรดา
156 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-1846-8938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 836-14/1122(ลป) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
16 กลุ่มเย็บผ้ากระเป๋าหนังเทียม
58 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 9-3150-4696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 827-8/205(ลป) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
17 กลุ่มเย็บผ้าบ้านหัวทุ่ง
75 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ 8-9552-6200
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 865-10/417(ลป) 21 มิ.ย. 2560 20 มิ.ย. 2563
18 กลุ่มรังสิมันต์ไม้แกะสลัก
290 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 8-0133-9541
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 920-47/240(ลป) 27 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2564
19 กลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสหราษฎร์
232 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120 โทรศัพท์ 8-9427-3352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 946-25/195(ลป) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
20 นาง แก้ว ตาสิงห์
216 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-0497-9618
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล
187/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล 832-3/187(ลป) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
21 นาง ทองอิน ทิพย์ปลูก
49/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-1473-5947
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา 928-51/25(ลป) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
22 นาง นงนุช กิจโล
175 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 8-1880-0605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทกางเกงชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 864-19/835(ลป) 21 มิ.ย. 2560 20 มิ.ย. 2563
23 นาง ประนอม ล่องชูผล
712 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-6194-0904
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 927-50/25(ลป) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
24 นาง ปิยะรัตน์ พูลสวัสดิ์
79 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-9851-2919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังแท้ 861-4/206(ลป) 21 มิ.ย. 2560 20 มิ.ย. 2563
25 นาง มยุรี หอวัฒนพันธ์
190/1 ม.- ซ.- ถ.รอบเวียง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-5030-4307
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว
1350/2560
ชนิดของกึ่งแข็ง 952-3/1350(ลป) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
26 นาง มะณี เพ็ชรแสนงาม
61 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-9430-7492
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์
930/2556
เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์ ประเภทใช้งานทั่วไป 881-28/930(ลป) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
27 นาง มาลี มะโนธรรม
57/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-7193-4899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์
930/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 926-35/930(ลป) 27 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2564
28 นาง รัตชิญา ปิงแก้ว
93 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-7787-3462
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 889-7/421(ลป) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
29 นาง วิลาวัลย์ อิญญาวิเลิศ
6 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทรศัพท์ 0-5436-6098
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน
245/2556
เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน 844-2/245(ลป) 5 เม.ย. 2560 4 เม.ย. 2563
30 นาง ศิริวรรณ์ แซ่หาง
100/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทรศัพท์ 8-1883-1698
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินรมดำ 830-3/23(ลป) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
31 นาง สร้อยทิพย์ จอมฟอง
119/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-6657-0740
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์ ประเภทใช้งานทั่วไป 877-114/46(ลป) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
32 นาง สุภาภรณ์ สีทิน้ำโท้ง
399/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-7178-1016
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 924-2/651(ลป) 27 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2564
33 นาง อัมพร สมบูรณ์ชัย
119/41 ม.- ซ.- ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52220 โทรศัพท์ 8-9999-9748
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผากุ้ง 932-4/4(ลป) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
34 นาง เอ้ย พิจอมบุตร
260/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-1030-6647
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ข้าวแตนน้ำแตงโม 896-34/36(ลป) 22 ก.ย. 2560 25 ก.ค. 2563
35 นางสาว ทิวาพร กิตติโรจนา
171 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 8-9851-4278
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์ ประเภทใช้งานทั่วไป 876-113/46(ลป) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
36 นางสาว นิลุบล บุญธรรม
35 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-1993-1358
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 860-1/348(ลป) 21 มิ.ย. 2560 20 มิ.ย. 2563
37 นางสาว บัว ใจสิทธิดา
30 ม.- ซ.- ถ.สุขสวัสดิ์ 2 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52220 โทรศัพท์ 9-8272-3255
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 934-20/835(ลป) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
38 นางสาว บัว ใจสิทธิดา
30 ม.- ซ.- ถ.สุขสวัสดิ์ 2 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52220 โทรศัพท์ 9-8272-3255
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 935-21/835(ลป) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
39 นางสาว บุษบง ศรศรีวิชัย
199/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 9-7305-4938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์
930/2556
เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์ ประเภทใช้งานทั่วไป 882-29/930(ลป) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
40 นางสาว ปาณิสรา ตาสุวรรณ์
322/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทรศัพท์ 9-9114-2699
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ขัดเงารองเท้า
846/2554
ชนิดมีสมุนไพร 893-1/846(ลป) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
41 นางสาว วีระวรรณ์ ศรทองแดง
51/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-9633-4080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์ ประเภทใช้งานทั่วไป 874-111/46(ลป) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
42 นางสาว ศรีไพร ยกยอ
17 ม.- ซ.- ถ.ปงสนุก ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 8-9998-5014
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ย้อมผมเทียนกิ่ง
1184/2552
ชนิดผง 937-1/1184(ลป) 9 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2564
43 นางสาว อนันตา ษุภธนากร
79/10 ม.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 9-5395-9416
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 950-23/835(ลป) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
44 นาย กรี ฉิมพลี
189/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-3945-4967
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 947-3/651(ลป) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
45 นาย กิติพงษ์ เขินแก้ว
24 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-6198-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 30 ดีกรี 859-9/32(ลป) 21 มิ.ย. 2560 20 มิ.ย. 2563
46 นาย จำนงค์ วงศ์อนันต์
83 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 8-1993-2692
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 823-5/592(ลป) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
47 นาย จำนงค์ วงศ์อนันต์
83 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 8-1993-2692
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 824-6/205(ลป) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
48 นาย จำนงค์ วงศ์อนันต์
83 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 8-1993-2692
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เข็มขัดหนังแท้
377/2559
เข็มขัดหนังแท้ 825-1/377(ลป) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
49 นาย จำรัส มูลเทพ
1799 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 9-4067-8095
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 838-21/45(ลป) 31 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2563
50 นาย จีรศักดิ์ ไอเวิร์ส
53/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 8-1287-1230
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ขิม
84/2559
ประเภทขิมผีเสื้อ 866-12/84(ลป) 22 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2563
12

สืบค้นเมื่อ วันที่23 ก.ย. 2562