รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 145 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,246 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกะลานำโชคพาณิชย์
34/1 ม.2 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 โทรศัพท์ 8-5605-8705
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 87-3/8(อต) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
2 กลุ่มกะลานำโชคพาณิชย์
34/1 ม.2 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 โทรศัพท์ 6-5032-8626
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 121-4/8(อต) 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2565
3 กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนาผ้าจกอุตรดิตถ์
1/7 ม.- ซ.- ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-2224
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยผสม 74-4/47(อต) 13 มี.ค. 2562 12 มี.ค. 2565
4 กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนาผ้าจกอุตรดิตถ์
1/7 ม.- ซ.- ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-2224
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 76-19/48(อต) 13 มี.ค. 2562 12 มี.ค. 2565
5 กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนาผ้าจกอุตรดิตถ์
1/7 ม.- ซ.- ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-2224
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นใยฝ้าย) 75-18/48(อต) 13 มี.ค. 2562 12 มี.ค. 2565
6 กลุ่มดวงกมลผ้าทอ
106/7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 8-1414-2857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 133-3/246(อต) 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2565
7 กลุ่มดวงกมลผ้าทอ
106/7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 8-1414-2857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ย่าม
609/2547
ย่าม 147-3/609(อต) 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2565
8 กลุ่มดวงกมลผ้าทอ
106/7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 8-1414-2857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 1-1/48(อต) 4 พ.ค. 2560 3 พ.ค. 2563
9 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหัวหาด ต.คุ้งตะเภา
53 ม.5 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 8-9439-7295
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กชาย
839/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 129-3/839(อต) 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2565
10 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหัวหาด ต.คุ้งตะเภา
53 ม.5 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 8-9439-7295
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2554
ประเภทกางเกงชนิด(เส้น) 128-1/1450(อต) 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2565
11 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหัวหาด ต.คุ้งตะเภา
53 ม.5 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 8-9439-7295
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กชาย
839/2554
ประเภทกางเกงชนิดเส้นใยผสม 130-4/839(อต) 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2565
12 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหัวหาด ต.คุ้งตะเภา
53 ม.5 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 8-9439-7295
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 138-2/836(อต) 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2565
13 กลุ่มทอผ้า ม.2 หาดงิ้ว
36 ม.2 ต.หาดงิ้ว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 8-1740-9263
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าหางกระรอก
16/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 124-1/16(อต) 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2565
14 กลุ่มทอผ้าชุมชนเทศบาลตำบลฟากท่า
283 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-9563-0042
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 125-1/17(อต) 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2565
15 กลุ่มทอผ้าซิ่นตีนจกอนุรักษ์ผ้าพื้นบ้านเดิ่น
49/1 ม.2 ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-6106-1993
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 132-26/48(อต) 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2565
16 กลุ่มทอผ้าทองใบ
18 ม.6 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 9-3135-1455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 80-2/18(อต) 13 มี.ค. 2562 12 มี.ค. 2565
17 กลุ่มทอผ้าทองใบ
18 ม.6 ซ.- ถ.- ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 9-3135-1455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยผสม 40-2/246(อต) 18 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2564
18 กลุ่มทอผ้าบ้านกกต้อง
100 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-1532-2459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยผสม 72-2/47(อต) 13 มี.ค. 2562 12 มี.ค. 2565
19 กลุ่มทอผ้าบ้านกกต้อง
100 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-1532-2459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 149-4/17(อต) 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2565
20 กลุ่มทอผ้าบ้านกกต้อง
100 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-1532-2459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 150-7/197(อต) 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2565
21 กลุ่มทอผ้าบ้านคุ้ม
31 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท์ 8-7198-7353
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ย่าม
609/2547
ย่าม 89-1/609(อต) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
22 กลุ่มทอผ้าบ้านคุ้ม
31 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท์ 8-7198-7353
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นไหมแท้ 77-20/48(อต) 13 มี.ค. 2562 12 มี.ค. 2565
23 กลุ่มทอผ้าบ้านท่าโพธิ์
96/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 8-5271-0874
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 73-3/47(อต) 13 มี.ค. 2562 12 มี.ค. 2565
24 กลุ่มทอผ้าบ้านนาแซง
33 ม.3 ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-7925-5127
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 32-10/48(อต) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
25 กลุ่มทอผ้าบ้านนาไร่เดียว
46/1 ม.5 ซ.บ้านนาไร่เดียว ถ.- ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์มือถือ 08-7198-2954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 2-2/48(อต) 4 พ.ค. 2560 3 พ.ค. 2563
26 กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำอ่าง
3/27 ม.9 ซ.- ถ.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 8-1971-6422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 144-4/246(อต) 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2565
27 กลุ่มทอผ้าบ้านฟากท่า หมู่ที่ 1
162/1 ม.1 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 9-7920-6561
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 29-1/197(อต) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
28 กลุ่มทอผ้าบ้านฟากท่า หมู่ที่ 1
162/1 ม.1 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 9-7920-6561
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 35-13/48(อต) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
29 กลุ่มทอผ้าบ้านม่วง
233/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 8-7208-5759
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ผ้าลายน้ำไหล ชนิดเส้ยใยประดิษฐ์ 42-1/47(อต) 18 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2564
30 กลุ่มทอผ้าบ้านลุ่ม
188 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์มือถือ 08-1036-0519
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 34-12/48(อต) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
31 กลุ่มทอผ้าบ้านลุ่ม
188 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์มือถือ 08-1036-0519
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60-2/197(อต) 24 ก.ย. 2561 23 ก.ย. 2564
32 กลุ่มทอผ้าบ้านลุ่ม
188 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์มือถือ 08-1036-0519
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 139-3/17(อต) 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2565
33 กลุ่มทอผ้าบ้านวังอ้อ
48/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-6082-8224
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 7-4/48(อต) 23 มิ.ย. 2560 22 มิ.ย. 2563
34 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านเหนือใหญ่ ม.๑ ต.น้ำอ่าง
39 ม.1 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์มือถือ 09-7949-4719
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 12-6/48(อต) 11 ส.ค. 2560 10 ส.ค. 2563
35 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านวังผาชัน
16 ม.6 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 8-1044-9828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 140-5/18(อต) 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2565
36 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านวังผาชัน
16 ม.6 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 8-1044-9828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ย่าม
609/2547
ย่าม 148-4/609(อต) 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2565
37 กลุ่มทอผ้ารักษ์น้ำบ้านนาไร่เดียว
8 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 6-1775-2413
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 49-16/48(อต) 27 ส.ค. 2561 26 ส.ค. 2564
38 กลุ่มทอผ้าสัมมาชีพชุมชน ม.๒ บ้านหลวงป่ายาง
12 ม.2 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 8-9643-1601
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 51-1/18(อต) 27 ส.ค. 2561 26 ส.ค. 2564
39 กลุ่มนารีเมืองลับแล
69 ม.3 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท์ 0-9313-4795
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่นอนปิกนิก
613/2547
ที่นอนปิกนิก 127-1/613(อต) 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2565
40 กลุ่มนารีเมืองลับแล
69 ม.3 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท์ 0-9313-4795
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่นอน
200/2546
ที่นอน 126-1/200(อต) 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2565
41 กลุ่มบ้านร่วมใจแก้วโป่งข่าม
89 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 โทรศัพท์ 8-7844-0573
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 95-1/418(อต) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
42 กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
40 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 โทรศัพท์มือถือ 08-6205-2720
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด
1331/2549
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด 84-2/1331(อต) 13 มี.ค. 2562 12 มี.ค. 2565
43 กลุ่มผลิตภัณฑ์แร่เหล็กน้ำพี้
27/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์ 0-5582-6117
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ดาบเหล็กน้ำพี้
83/2546
ดาบเหล็กน้ำพี้ 96-1/83(อต) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
44 กลุ่มผลิตภัณฑ์แร่เหล็กน้ำพี้
27/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์ 0-5582-6117
ผลิตภัณฑ์แร่เหล็กน้ำพี้
792/2548
ผลิตภัณฑ์แร่เหล็กน้ำพี้ 64965-8/792 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
45 กลุ่มผักตบชวาและเสื่อกก
14/1 ม.6 ซ.1 ถ.- ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 8-9182-9704
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 62-1/7(อต) 24 ก.ย. 2561 23 ก.ย. 2564
46 กลุ่มผ้าทอบ้านน้ำอ่าง
3/27 ม.9 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 8-1971-6422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก 48-15/48(อต) 27 ส.ค. 2561 26 ส.ค. 2564
47 กลุ่มผ้าทอฝายหลวง
15/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท์ 8-6208-7065
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 31-3/835(อต) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
48 กลุ่มผ้าห่มสำลี
9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แสนตอ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5544-6407
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์เศษผ้า 37-2/412(อต) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
49 กลุ่มเพิ่มพูนผ้าทอ
9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-2165-9355
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 33-11/48(อต) 26 ก.พ. 2561 25 ก.พ. 2564
50 กลุ่มเพิ่มพูนผ้าทอ
9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-2165-9355
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 39-1/246(อต) 18 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2564
123

สืบค้นเมื่อ วันที่21 พ.ย. 2562