รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแพร่

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแพร่ จำนวน 291 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,854 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเกษตรกรทำนาสะเอียบ โดย นางอารีย์ ศรีคำภา
230 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 09-2532-6629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 28 ดีกรี 161-26/32(พร) 1 ก.พ. 2562 31 ม.ค. 2565
2 กลุ่มเกษตรกรทำนาสะเอียบ โดยนางอารีย์ ศรีคำภา
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-3325-7960
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 64187-414/32 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
3 กลุ่มเกษตรกรทำนาสะเอียบ(นางใย อินทา)
300 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-6184-4423
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน35 ดีกรี 136-20/32(พร) 1 มิ.ย. 2561 31 พ.ค. 2564
4 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ (นางอัญยา บัวลอย)
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-1992-6240
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 40 ดีกรี 64252-418/32 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
5 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ(นายชุม สะเอียบคง)
137 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 0-5462-2072
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 109-6/32(พร) 8 มี.ค. 2561 7 มี.ค. 2564
6 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะเอียบ(นายชุม สะเอียบคง)
137 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 0-5462-2072
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน30 ดีกรี 78-4/32(พร) 8 ม.ค. 2561 7 ม.ค. 2564
7 กลุ่มจักสานเถาวัลย์ประยุกต์วังชิ้น
281/6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 โทรศัพท์มือถือ 09-1789-3685
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 64801-119/71 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
8 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือบ้านไทรย้อย
47 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 โทรศัพท์มือถือ 09-1142-0932
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
250/2558
ประเภทใช้งานทั่วไป 63138-94/250 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
9 กลุ่มตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าบ้านสบสาย หมู่ 5
35 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทรศัพท์มือถือ 09-9942-8867
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 47-9/412(พร) 18 ก.ค. 2560 17 ก.ค. 2563
10 กลุ่มตีเหล็กตำบลร่องฟอง
126/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-3575-1729
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 28-1/82(พร) 5 มิ.ย. 2560 4 มิ.ย. 2563
11 กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านเหล่า
63 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 โทรศัพท์มือถือ 08-0752-7644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 231-14/48(พร) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
12 กลุ่มทอผ้าไตลื้อตำบลบ้านถิ่น
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-1180-9349
ย่าม
609/2547
ย่าม 63122-114/609 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
13 กลุ่มทอผ้าบ้านปิน
73/7 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 0-5458-1447
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 69-4/48(พร) 14 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2563
14 กลุ่มทอผ้ายกลายบ้านต้นห้า
98 ม.8 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-0674-8316
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 120-2/63(พร) 8 มี.ค. 2561 7 มี.ค. 2564
15 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า หมู่4 ตำบลน้ำรัด
111 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 โทรศัพท์มือถือ 08-1022-0198
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 189-11/412(พร) 1 ก.พ. 2562 31 ม.ค. 2565
16 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทอ
46 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทรศัพท์มือถือ 08-9677-9653
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
กระเป๋าผ้า
417/2558
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 51-2/417(พร) 18 ก.ค. 2560 17 ก.ค. 2563
17 กลุ่มผ้าด้นมือ
112/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทรศัพท์มือถือ 08-7076-8121
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 63139-636/412 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
18 กลุ่มผ้าด้นมือ
112/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทรศัพท์มือถือ 08-7076-8121
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
250/2558
แบบใช้งานทั่วไป 63123-92/250 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
19 กลุ่มผ้าทอมือไหมแกมฝ้าย
119 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-1765-5031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 232-9/63(พร) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
20 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุญแจ่ม
72/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทรศัพท์มือถือ 09-7920-3946
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล
1386/2558
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล 40-1/1386(พร) 18 ก.ค. 2560 17 ก.ค. 2563
21 กลุ่มรักษ์กล้วยไม้
64/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 โทรศัพท์มือถือ 09-3157-3290
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 64802-745/45 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
22 กลุ่มสตรีหม้อห้อมเวียงทอง
93 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5452-1990
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 64397-1297/835 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
23 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนคนวังหลวง
209/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 โทรศัพท์มือถือ 08-7726-1220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 250-13/412(พร) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
24 นาง กฤษณา นันตา
150 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-0758-3121
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 240-1/422(พร) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
25 นาง แก้วลูน จินดาคำ
111 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-1021-0359
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 157-5/835(พร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
26 นาง จันทนา นาวารี
209 ม.3 ซ.- ถ.- ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 โทรศัพท์มือถือ 08-4741-0869
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 154-10/412(พร) 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2564
27 นาง จันทร์แก้ว อุดข้วน
115/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์มือถือ 09-0754-8943
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 6-1/48(พร) 10 เม.ย. 2560 9 เม.ย. 2563
28 นาง จันทร์สว่าง ไชยประสิทธิ์
41 ม.6 ซ.- ถ.- ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 โทรศัพท์มือถือ 09-5676-1753
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 251-14/412(พร) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
29 นาง จันทร์หอม กันกา
119 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-1765-5031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 118-2/18(พร) 8 มี.ค. 2561 7 มี.ค. 2564
30 นาง จันทิมา วรินทร์
96/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-3167-0944
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 207-5/836(พร) 1 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2565
31 นาง จารุวรรณ หมื่นโฮ้ง
278 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 09-3519-2699
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63100-495/836 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
32 นาง จินดา พานิชพันธ์
157 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์มือถือ 08-1881-1432
ผ้ายกมุก
49/2557
ชนิดเส้นใยผสม 63431-164/49 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
33 นาง จินตนา ชัยรัตน์
105/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-0674-8316
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 203-8/63(พร) 1 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2565
34 นาง จิราพร วงค์เหล่า
96 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5453-3430
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 208-10/835(พร) 1 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2565
35 นาง จีรนันท์ คำแพงอาจ
2/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-5710-8264
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
250/2558
แบบใช้งานทั่วไป 214-4/250(พร) 1 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2565
36 นาง ชวัลณัฏฐ์ ถิ่นจอมธ์
5/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5452-2459
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63099-1252/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
37 นาง ดวงใจ สายทอง
6 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์มือถือ 08-2896-1150
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 43-5/412(พร) 18 ก.ค. 2560 17 ก.ค. 2563
38 นาง ดวงเดือน วัลลังกา
115 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-4042-9214
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 233-10/63(พร) 1 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2565
39 นาง ตอน ไชยโชค
5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์มือถือ 09-3136-3182
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 7-2/48(พร) 10 เม.ย. 2560 9 เม.ย. 2563
40 นาง นงลักษณ์ คำมีสว่าง
94 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-1765-1436
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทกางเกงชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 210-12/835(พร) 1 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2565
41 นาง นงลักษณ์ คำวิเศษ
11/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 โทรศัพท์มือถือ 09-5698-4948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
หมูยอ
102/2555
หมูยอ 39-1/102(พร) 18 ก.ค. 2560 17 ก.ค. 2563
42 นาง นงลักษณ์ ฉลอม
34/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 09-7972-3395
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 56-3/45(พร) 18 ก.ค. 2560 17 ก.ค. 2563
43 นาง นลพรรณ กันทาบุตร
176 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์มือถือ 08-6998-6507
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 89-5/48(พร) 8 ม.ค. 2561 7 ม.ค. 2564
44 นาง นิสาชร มีมาก
71 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทรศัพท์มือถือ 08-9677-9653
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 45-7/412(พร) 18 ก.ค. 2560 17 ก.ค. 2563
45 นาง บัวลอย กิตติประภัสร์
24/3-4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 โทรศัพท์ 0-5461-3272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 186-7/196(พร) 1 ก.พ. 2562 31 ม.ค. 2565
46 นาง บุญปั๋น บุตรทอง
180 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทรศัพท์มือถือ 08-5299-3434
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
น้ำพริกหนุ่ม
293/2547
น้ำพริกหนุ่ม 145-1/293(พร) 8 มิ.ย. 2561 7 มิ.ย. 2564
47 นาง บุญปั๋น บุตรทอง
180 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทรศัพท์มือถือ 08-5299-3434
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
แคบหมู
101/2553
แคบหมู 144-3/101(พร) 8 มิ.ย. 2561 7 มิ.ย. 2564
48 นาง บุณยานุช กิตติประภัสร์
24/5-6 ม.1 ซ.- ถ.ยันตรกิจโกศล ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 โทรศัพท์มือถือ 08-6431-2722
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 25-1/196(พร) 5 มิ.ย. 2560 4 มิ.ย. 2563
49 นาง บุณยานุช กิตติประภัสร์
24/5-6 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 โทรศัพท์มือถือ 08-6431-2722
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 211-5/417(พร) 1 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2565
50 นาง ประนอม ทาแปง
97/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 0-5458-3443
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นไหมแท้ 176-10/48(พร) 1 ก.พ. 2562 31 ม.ค. 2565
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่23 ก.ย. 2562