รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดน่าน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดน่าน จำนวน 365 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม Phuka หัตถกรรมไทย
197 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 0-5479-2307
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1448/2553
ผ้าปูโต๊ะ ชนิดเส้นใยผสม 196-3/1448(นน) 6 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2565
2 กลุ่มกรรณิการ์โครเชต์
30 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 8-5718-6857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 116-1/615(นน) 25 ก.พ. 2562 24 ก.พ. 2565
3 กลุ่มกระเป๋าผ้าเวียงป้อ
379 ม.3 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์ 9-0686-5686
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 297-13/417(นน) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
4 กลุ่มกระเป๋าผ้าเอนกประสงค์
38 ม.1 ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์ 9-3183-0070
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 177-9/417(นน) 6 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2565
5 กลุ่มจักสานตะกร้าหวายบ้านนาขาม
48 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220 โทรศัพท์มือถือ 08-9997-8334
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 255-1/19(นน) 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2565
6 กลุ่มจักสานบ้านน้ำไคร้
87 ม.9 ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 โทรศัพท์ 6-2939-2717
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 204-12/9(นน) 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2565
7 กลุ่มจักสานบ้านห้วยจอย
53 ม.2 ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 โทรศัพท์ 9-7138-7366
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 349-16/40(นน) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
8 กลุ่มจักสานบ้านห้วยโทน
26 ม.2 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220 โทรศัพท์มือถือ 09-7292-7743
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 260-10/40(นน) 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2565
9 กลุ่มจักสานผู้สูงอายุบ้านทุ่งกวาง
14 ม.4 ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170 โทรศัพท์ 8-5721-4883
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 347-14/40(นน) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
10 กลุ่มจักสานไม้ไผ่
89 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 โทรศัพท์มือถือ 89--852-2719
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 345-12/40(นน) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
11 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านผาคับ
16 ม.2 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220 โทรศัพท์มือถือ 08-9264-3970
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 259-9/40(นน) 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2565
12 กลุ่มจักสานหญ้าสามเหลี่ยมบ้านห่างทางหลวง
59 ม.2 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220 โทรศัพท์มือถือ 09-3271-8196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 258-8/40(นน) 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2565
13 กลุ่มจักสานหญ้าสามเหลี่ยมบ้านห่างทางหลวง
59 ม.2 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220 โทรศัพท์มือถือ 09-3271-8196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าสามเหลี่ยม
233/2559
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าสามเหลี่ยม 261-1/233(นน) 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2565
14 กลุ่มจักสานหญ้าสามเหลี่ยมบ้านห่างทางหลวง
59 ม.2 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220 โทรศัพท์มือถือ 09-3271-8196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 264-14/9(นน) 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2565
15 กลุ่มจักสานหวายบ้านปางไฮ
19 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160 โทรศัพท์มือถือ 06-3832-9288
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 338-4/19(นน) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
16 กลุ่มจักสานหวายบ้านปางไฮ
19 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160 โทรศัพท์มือถือ 06-3832-9288
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 348-15/40(นน) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
17 กลุ่มจักสานฮิมสา
271 ม.1 ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์ 8-8188-5617
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 185-2/40(นน) 6 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2565
18 กลุ่มชมรมช่วยเหลือเพื่อนผู้พิการ
- ม.6 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180 โทรศัพท์ 8-1035-2133
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 218-1/424(นน) 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2565
19 กลุ่มชมรมช่วยเหลือเพื่อนผู้พิการ
- ม.6 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180 โทรศัพท์ 8-1035-2133
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 342-19/9(นน) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
20 กลุ่มชาเมี้ยง
117 ม.4 ต.น้ำเกี๋ยน อ.กิ่งอำเภอภูเพียง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-1472-1038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ชา
120/2558
ชา ชนิดชาไม่หมัก 118-1/120(นน) 19 เม.ย. 2562 18 เม.ย. 2565
21 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านหางทุ่ง
112 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160 โทรศัพท์ 8-1809-4837
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 206-4/40(นน) 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2565
22 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านหางทุ่ง
112 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160 โทรศัพท์ 8-1809-4837
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 335-2/24(นน) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
23 กลุ่มตัดเย็บบ้านดอนไชย
99 ม.3 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์มือถือ 08-9854-6903
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 247-8/196(นน) 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2565
24 กลุ่มตัดเย็บบ้านดอนไชย
99 ม.3 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์มือถือ 08-9854-6903
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก ชนิดเส้นใยผสม 77-2/63(นน) 22 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2564
25 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนายาง
65 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180 โทรศัพท์ 0-5478-7063
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 224-15/835(นน) 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2565
26 กลุ่มตีเหล็กบ้านฝายมูล
226 ม.1 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 โทรศัพท์ 9-7926-0075
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 253-1/82(นน) 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2565
27 กลุ่มใต้ฟ้าสีคราม
435 ม.1 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์มือถือ 09-0971-2787
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภททำจากผ้าทอ แบบกระโปรง (เส้นใยธรรมชาติ) 379-23/835(นน) 3 เม.ย. 2563 2 เม.ย. 2566
28 กลุ่มทอผ้าครบวงจร
13 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์มือถือ 08-6066-4322
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ย่าม
609/2547
ย่าม 310-17/609(นน) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
29 กลุ่มทอผ้าครบวงจร
13 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์มือถือ 08-6066-4322
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยผสม 101-10/47(นน) 25 ก.พ. 2562 24 ก.พ. 2565
30 กลุ่มทอผ้าจันทร์สมการทอ
68 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 โทรศัพท์ 0-5468-5222
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 155-7/63(นน) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
31 กลุ่มทอผ้าจันทร์สมการทอ
68 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 โทรศัพท์ 0-5468-5222
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ย่าม
609/2547
ย่าม 241-6/609(นน) 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2565
32 กลุ่มทอผ้าจันทร์สมการทอ
68 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 โทรศัพท์ 0-5468-5222
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ตุง
225/2547
ตุง 246-4/225(นน) 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2565
33 กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านน้ำปั้ว
7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์ 8-0121-2569
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 119-1/610(นน) 19 เม.ย. 2562 18 เม.ย. 2565
34 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต
97 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 8-1180-2964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 145-3/246(นน) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
35 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต
97 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 8-1180-2964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ย่าม
609/2547
ย่าม 242-7/609(นน) 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2565
36 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต
97 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 8-1180-2964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ตุง
225/2547
ตุง 302-7/225(นน) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
37 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต
97 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 8-1180-2964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 318-14/196(นน) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2565
38 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนไชย
85 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 8-9998-7517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ย่าม
609/2547
ย่าม 181-3/609(นน) 6 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2565
39 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนไชย
85 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 8-9998-7517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ตุง
225/2547
ตุง 183-2/225(นน) 6 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2565
40 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนไชย
85 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 8-9998-7517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภทผ้าทอ ชนิดเส้นใยผสม 87-2/246(นน) 21 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2564
41 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนไชย
85 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 8-1366-7323
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 148-15/15(นน) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
42 กลุ่มทอผ้าบ้านถ่อน
14 ม.1 ซ.- ถ.- ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 โทรศัพท์ 8-6188-0669
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 93-8/47(นน) 21 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2564
43 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งอ้าว
92 ม.9 ซ.- ถ.- ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์ 8-1374-9999
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 157-6/48(นน) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
44 กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำพาง
30/1 ม.6 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170 โทรศัพท์มือถือ 09-6207-4730
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 231-2/197(นน) 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2565
45 กลุ่มทอผ้าบ้านไผ่งาม
92 ม.1 ซ.- ถ.เวียงสา-นาน้อย ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์มือถือ 92--105-2889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ผ้าขิด ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 32-4/15(นน) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
46 กลุ่มทอผ้าบ้านไผ่งาม
92 ม.1 ซ.- ถ.เวียงสา-นาน้อย ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์มือถือ 92--105-2889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ผ้าลายน้ำไหล ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 31-3/47(นน) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
47 กลุ่มทอผ้าบ้านศาลา
135 ม.2 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 8-6911-7383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก ชนิดเส้นใยผสม 76-1/63(นน) 22 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2564
48 กลุ่มทอผ้าบ้านศาลา
135 ม.2 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 8-6911-7383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 105-10/15(นน) 25 ก.พ. 2562 24 ก.พ. 2565
49 กลุ่มทอผ้าบ้านศาลา
135 ม.2 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 8-6911-7383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยผสม 221-19/47(นน) 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2565
50 กลุ่มทอผ้าบ้านศาลา
135 ม.2 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 8-6911-7383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 149-6/63(นน) 8 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2565
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563