รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพะเยา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพะเยา จำนวน 199 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 - ญาดา ยาเย็น
41 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-6914-2015
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 781-64/39(พย) 5 ก.ย. 2562 4 ก.ย. 2565
2 กลุ่มกระเป๋าผ้าดอยหนอก
225 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-9560-5099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 777-55/417(พย) 5 ก.ย. 2562 4 ก.ย. 2565
3 กลุ่มกระเป๋าผ้าดอยหนอก
225 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-9560-5099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 778-35/196(พย) 5 ก.ย. 2562 4 ก.ย. 2565
4 กลุ่มกล้วยหอมทองยัดเยียด
64 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา 56150 โทรศัพท์มือถือ 08-7183-2208
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 715-9/1038(พย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
5 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ภูซาง
130 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-7174-9928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 728-11/32(พย) 17 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2564
6 กลุ่มเครื่องใช้ไม้ในครัวเรือน
11 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-7187-4671
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 759-16/45(พย) 25 มี.ค. 2562 24 มี.ค. 2565
7 กลุ่มจักสานเข่ง
92 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1950-5430
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 677-15/40(พย) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
8 กลุ่มจักสานต้นแบบบ้านต้อง
- ม.12 ซ.- ถ.- ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 56140 โทรศัพท์มือถือ 08-1031-4424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากลูกน้ำเต้า
1126/2560
ผลิตภัณฑ์จากลูกน้ำเต้า 841-1/1126(พย) 27 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2565
9 กลุ่มจักสานต้นแบบบ้านต้อง
- ม.12 ซ.- ถ.- ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 56140 โทรศัพท์มือถือ 08-1031-4424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 840-20/40(พย) 27 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2565
10 กลุ่มจักสานผักตบชวา หมู่ที่ ๒
70 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-2616-0825
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 732-62/39(พย) 10 ม.ค. 2562 9 ม.ค. 2565
11 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านงิ้วเหนือ
138 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5444-9638
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 879-71/39(พย) 14 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2566
12 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านสันบัวบก
144 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1287-0020
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 877-69/39(พย) 14 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2566
13 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ
88 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-9998-8664
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 863-66/39(พย) 14 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2566
14 กลุ่มจักสานไม้ไผ่
31 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 โทรศัพท์มือถือ 08-0790-1048
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 785-17/40(พย) 5 ก.ย. 2562 4 ก.ย. 2565
15 กลุ่มเจียมจิตไหมฝ้าย
301 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1111-2372
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 768-55/195(พย) 24 พ.ค. 2562 23 พ.ค. 2565
16 กลุ่มเจียมจิตไหมฝ้าย
301 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1111-2372
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้ง
1269/2549
ผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้ง 702-15/1269(พย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
17 กลุ่มฉลุ - สลักแปรรูป
93/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-5547-0154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 707-15/45(พย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
18 กลุ่มด้นผ้าด้วยมือ
44/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-6924-1352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 735-32/835(พย) 10 ม.ค. 2562 9 ม.ค. 2565
19 กลุ่มด้นผ้าด้วยมือ
44/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-6924-1352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 742-50/417(พย) 10 ม.ค. 2562 9 ม.ค. 2565
20 กลุ่มตัดเย็บผ้าด้นมือชุมชนวัดเมืองชุม
467 ม.- ซ.- ถ.- ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-9955-0074
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 743-51/417(พย) 10 ม.ค. 2562 9 ม.ค. 2565
21 กลุ่มตัดเย็บและถักโครเชต์นิตติ้ง
98/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 09-3132-1796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 811-44/835(พย) 27 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2565
22 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
11 ม.12 ซ.- ถ.- ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 06-2608-6259
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ย่าม
609/2547
ย่าม 846-16/609(พย) 27 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2565
23 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านทุ่งมอก
198/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-9851-8671
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 720-28/835(พย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
24 กลุ่มถนอมศรีผ้าทอ
52 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 โทรศัพท์มือถือ 08-1020-9369
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 739-14/836(พย) 10 ม.ค. 2562 9 ม.ค. 2565
25 กลุ่มถักโครเชต์บ้านธาตุภูซาง
35 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-5714-5306
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 872-60/195(พย) 14 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2566
26 กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านหย่วน
186 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-7182-6731
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 825-15/47(พย) 27 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2565
27 กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านหย่วน
186 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-7182-6731
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 826-2/17(พย) 27 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2565
28 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งกล้วย
89 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-6197-2919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ย่าม
609/2547
ย่าม 836-15/609(พย) 27 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2565
29 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งกล้วย
89 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-6197-2919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ/ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 835-6/247(พย) 27 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2565
30 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งกล้วย
89 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-6197-2919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 833-19/18(พย) 27 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2565
31 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งกล้วย
89 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-6197-2919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ/ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 834-3/246(พย) 27 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2565
32 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก
114 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทรศัพท์มือถือ 08-2180-9468
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ย่าม
609/2547
ย่าม 775-11/609(พย) 5 ก.ย. 2562 4 ก.ย. 2565
33 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก
114 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทรศัพท์มือถือ 08-2180-9468
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยผสม 700-12/47(พย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
34 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก
13 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1030-3479
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 753-14/48(พย) 26 มี.ค. 2562 25 มี.ค. 2565
35 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก
13 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1030-3479
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยผสม 754-14/47(พย) 26 มี.ค. 2562 25 มี.ค. 2565
36 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก
114 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทรศัพท์ 0-5489-1244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ/ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 832-5/247(พย) 27 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2565
37 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก
114 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทรศัพท์ 0-5489-1244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 830-8/197(พย) 27 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2565
38 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก
114 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทรศัพท์ 0-5489-1244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 831-18/18(พย) 27 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2565
39 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านธาตุภูซาง
103 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-9264-8963
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ย่าม
609/2547
ย่าม 770-10/609(พย) 24 พ.ค. 2562 23 พ.ค. 2565
40 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านธาตุภูซาง
103 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-9264-8963
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 685-7/197(พย) 4 ก.ย. 2560 3 ก.ย. 2563
41 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านธาตุภูซาง
103 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-9264-8963
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าจกไทลื้อ
1472/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 817-1/1472(พย) 27 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2565
42 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านธาตุสบแวน
138/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-9999-1854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 683-1/246(พย) 4 ก.ย. 2560 3 ก.ย. 2563
43 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านล้า
71 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-3565-0140
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 828-16/47(พย) 27 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2565
44 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านล้า
71 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-3565-0140
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 827-17/18(พย) 27 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2565
45 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านล้า
71 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-3565-0140
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 829-5/63(พย) 27 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2565
46 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านสันปูเลย
130 ม.8 ซ.- ถ.- ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-5708-8689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 722-13/47(พย) 17 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2564
47 กลุ่มทอผ้าบ้านบ่อน้อย
195 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-9272-5925
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 823-11/7(พย) 27 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2565
48 กลุ่มทอผ้าบ้านบ่อน้อย
195 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-9272-5925
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ/เส้นใยประดิษฐ์ 824-4/247(พย) 27 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2565
49 กลุ่มทอผ้าบ้านป่าคา
55 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 56140 โทรศัพท์มือถือ 08-4371-7154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 862-2/15(พย) 27 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2565
50 กลุ่มทอเสื่อบ้านเนินสมบูรณ์
42 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 โทรศัพท์มือถือ 08-9556-0539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 793-9/7(พย) 5 ก.ย. 2562 4 ก.ย. 2565
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563