รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพะเยา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพะเยา จำนวน 161 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,434 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 เกีย ศักดิ์รุ่งเรือง
43 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 09-6345-9354
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 559-24/835(พย) 1 ก.พ. 2559 31 ม.ค. 2562
2 เกีย ศักดิ์รุ่งเรือง
43 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 09-6345-9354
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 673-44/417(พย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
3 นายวัชรพล พระมาลี
176/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา 56150 โทรศัพท์มือถือ 08-6677-1719
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
หัตถกรรมรากไม้ 660-1/183(พย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
4 สุวิมล ยอดมณีกาญจน์
81 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-7184-3987
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าปัก
249/2558
แบบใช้งานทั่วไป 663-22/249(พย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
5 กล่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งกล้วย
89 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-6197-2919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 558-15/18(พย) 1 ก.พ. 2559 31 ม.ค. 2562
6 กล่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งกล้วย
89 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-6197-2919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 610-5/197(พย) 13 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2562
7 กลุ่มกล้วยหอมทองยัดเยียด
64 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา 56150 โทรศัพท์มือถือ 08-7183-2208
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ 490-5/1038(พย) 9 เม.ย. 2558 8 เม.ย. 2561
8 กลุ่มขนมจีนยายหม่อม
256 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 โทรศัพท์มือถือ 08-1603-6639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ขนมจีน
500/2547
ขนมจีนแป้งหมัก 605-3/500(พย) 13 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2562
9 กลุ่มคนพิการ บ้านเจน
154 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-4814-8714
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 668-40/417(พย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
10 กลุ่มเครื่องประดับเงินบ้านต๋อม
517 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1473-7013
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 633-7/23(พย) 24 เม.ย. 2560 23 เม.ย. 2563
11 กลุ่มจักสานเข่ง
92 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1950-5430
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 677-15/40(พย) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
12 กลุ่มจักสานบ้านร่องห้า
95 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-5713-6017
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 626-57/39(พย) 24 เม.ย. 2560 23 เม.ย. 2563
13 กลุ่มจักสานผักตบชวา
31 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-6923-0810
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 625-56/39(พย) 24 เม.ย. 2560 23 เม.ย. 2563
14 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านงิ้วเหนือ
138 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5444-9638
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 621-53/39(พย) 24 เม.ย. 2560 23 เม.ย. 2563
15 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านสันบัวบก
144 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1287-0020
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
จากผักตบชวา 617-52/39(พย) 20 ก.พ. 2560 19 ก.พ. 2563
16 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ
88 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-9998-8664
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 629-59/39(พย) 24 เม.ย. 2560 23 เม.ย. 2563
17 กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ
56 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-7180-3071
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 595-13/9(พย) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
18 กลุ่มเจียมจิตไหมฝ้าย
301 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1111-2372
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 491-37/195(พย) 9 เม.ย. 2558 8 เม.ย. 2561
19 กลุ่มฉลุ - สลักแปรรูป
93/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-5547-0154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 542-11/45(พย) 7 ก.ย. 2558 6 ก.ย. 2561
20 กลุ่มด้นผ้าด้วยมือ
44/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-6924-1352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 608-38/417(พย) 13 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2562
21 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
179 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 โทรศัพท์มือถือ 08-7187-8675
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากพลาสติก 493-6/25(พย) 9 เม.ย. 2558 8 เม.ย. 2561
22 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านทุ่งหลวง
168 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 โทรศัพท์มือถือ 08-6924-9493
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
43/2546
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา 604-3/43(พย) 13 ก.ย. 2559 18 ก.ย. 2561
23 กลุ่มดาวยวน หมู่ที่ ๘
106 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150 โทรศัพท์มือถือ 09-3230-6380
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย (เก้าอี้) 652-8/951(พย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
24 กลุ่มตัดเย็บผ้า บ้านร่องปอใต้
172 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 09-0043-6955
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 667-39/417(พย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
25 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านทุ่งมอก
198/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-9851-8671
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 506-19/835(พย) 9 เม.ย. 2558 8 เม.ย. 2561
26 กลุ่มถนอมศรีผ้าทอ
52 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 โทรศัพท์มือถือ 08-1020-9369
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 561-13/836(พย) 1 ก.พ. 2559 31 ม.ค. 2562
27 กลุ่มถักโครเชต์
95 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-5260-9703
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 570-41/195(พย) 1 ก.พ. 2559 31 ม.ค. 2562
28 กลุ่มถักโครเชต์บ้านธาตุภูซาง
35 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-5714-5306
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 650-49/195(พย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
29 กลุ่มถักโครเชต์บ้านฮวก
187 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1031-0679
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 569-40/195(พย) 1 ก.พ. 2559 31 ม.ค. 2562
30 กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านแม่วังช้าง
84/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา 56150 โทรศัพท์มือถือ 08-6115-8092
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 670-13/48(พย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
31 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก
114 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทรศัพท์มือถือ 08-2180-9468
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 655-27/196(พย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
32 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก
114 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทรศัพท์มือถือ 08-2180-9468
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ตุง
225/2547
ตุง 578-6/225(พย) 6 พ.ค. 2559 5 พ.ค. 2562
33 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก
114 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทรศัพท์มือถือ 08-2180-9468
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ย่าม
609/2547
ย่าม 592-9/609(พย) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
34 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก
13 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1030-3479
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 553-11/48(พย) 7 ก.ย. 2558 6 ก.ย. 2561
35 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านธาตุภูซาง
103 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-9264-8963
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ย่าม
609/2547
ย่าม 566-8/609(พย) 1 ก.พ. 2559 31 ม.ค. 2562
36 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านธาตุภูซาง
103 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-9264-8963
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 685-7/197(พย) 4 ก.ย. 2560 3 ก.ย. 2563
37 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านธาตุสบแวน
138/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-9999-1854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 683-1/246(พย) 4 ก.ย. 2560 3 ก.ย. 2563
38 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านธาตุสบแวน
138/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-9999-1854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 551-21/835(พย) 7 ก.ย. 2558 6 ก.ย. 2561
39 กลุ่มทอผ้าบ้านป่าคา
55 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 56140 โทรศัพท์มือถือ 08-4371-7154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 480-12/18(พย) 23 ม.ค. 2558 22 ม.ค. 2561
40 กลุ่มทอเสื่อบ้านภูเงิน
170/2 ม.13 ซ.- ถ.- ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 09-5478-4089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
เสื่อกก 661-8/7(พย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
41 กลุ่มทำที่นอนบ้านก้าวเจิรญ
233 ม.11 ซ.- ถ.- ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1031-3634
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ที่นอน
200/2546
ที่นอน 539-3/200(พย) 7 ก.ย. 2558 6 ก.ย. 2561
42 กลุ่มทำไม้กวาด
131 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-9633-6832
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 478-11/9(พย) 23 ม.ค. 2558 22 ม.ค. 2561
43 กลุ่มบ้านถักทอ บ้านพระนั่งดิน
30 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1950-7008
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 596-43/195(พย) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
44 กลุ่มบ้านมาลัยรุ่งเรือง
37/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 โทรศัพท์มือถือ 08-1138-8688
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษทิปซู่ 485-5/25(พย) 9 เม.ย. 2558 8 เม.ย. 2561
45 กลุ่มแปรรูปครีมมะขาม
337/7 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1784-6317
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า
552/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า 614-3/552(พย) 20 ก.พ. 2560 19 ก.พ. 2563
46 กลุ่มแปรรูปครีมมะขาม
337/7 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1784-6317
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 636-6/551(พย) 24 เม.ย. 2560 23 เม.ย. 2563
47 กลุ่มแปรรูปผ้าพื้นเมืองอำเภอเชียงคำ
148 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 09-8258-2166
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 552-22/835(พย) 7 ก.ย. 2558 6 ก.ย. 2561
48 กลุ่มผลิตเครื่องใช้ไม้ในครัวเรือน
11 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-7187-4671
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 571-12/45(พย) 1 ก.พ. 2559 31 ม.ค. 2562
49 กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษสาและผักตบชวา
139/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1819-9693
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 627-58/39(พย) 24 เม.ย. 2560 23 เม.ย. 2563
50 กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าแฝกบ้านดอนไชย
115 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 06-3824-4851
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
232/2559
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 628-11/232(พย) 24 เม.ย. 2560 23 เม.ย. 2563
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ม.ค. 2561