รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพะเยา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพะเยา จำนวน 100 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,246 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 นายวัชรพล พระมาลี
176/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา 56150 โทรศัพท์มือถือ 08-6677-1719
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
หัตถกรรมรากไม้ 660-1/183(พย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
2 สุวิมล ยอดมณีกาญจน์
81 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-7184-3987
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าปัก
249/2558
แบบใช้งานทั่วไป 663-22/249(พย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
3 กลุ่มกล้วยหอมทองยัดเยียด
64 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา 56150 โทรศัพท์มือถือ 08-7183-2208
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 715-9/1038(พย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
4 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ภูซาง
130 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-7174-9928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 728-11/32(พย) 17 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2564
5 กลุ่มคนพิการ บ้านเจน
154 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-4814-8714
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 668-40/417(พย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
6 กลุ่มเครื่องประดับเงินบ้านต๋อม
517 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1473-7013
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 633-7/23(พย) 24 เม.ย. 2560 23 เม.ย. 2563
7 กลุ่มจักสานเข่ง
92 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1950-5430
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 677-15/40(พย) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
8 กลุ่มจักสานบ้านร่องห้า
95 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-5713-6017
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 626-57/39(พย) 24 เม.ย. 2560 23 เม.ย. 2563
9 กลุ่มจักสานผักตบชวา
31 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-6923-0810
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 625-56/39(พย) 24 เม.ย. 2560 23 เม.ย. 2563
10 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านงิ้วเหนือ
138 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5444-9638
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 621-53/39(พย) 24 เม.ย. 2560 23 เม.ย. 2563
11 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านสันบัวบก
144 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1287-0020
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
จากผักตบชวา 617-52/39(พย) 20 ก.พ. 2560 19 ก.พ. 2563
12 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ
88 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-9998-8664
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 629-59/39(พย) 24 เม.ย. 2560 23 เม.ย. 2563
13 กลุ่มเจียมจิตไหมฝ้าย
301 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1111-2372
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้ง
1269/2549
ผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้ง 702-15/1269(พย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
14 กลุ่มฉลุ - สลักแปรรูป
93/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-5547-0154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 707-15/45(พย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
15 กลุ่มดาวยวน หมู่ที่ ๘
106 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150 โทรศัพท์มือถือ 09-3230-6380
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย (เก้าอี้) 652-8/951(พย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
16 กลุ่มตัดเย็บผ้า บ้านร่องปอใต้
172 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 09-0043-6955
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 667-39/417(พย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
17 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านทุ่งมอก
198/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-9851-8671
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 720-28/835(พย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
18 กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านแม่วังช้าง
84/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา 56150 โทรศัพท์มือถือ 08-6115-8092
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 670-13/48(พย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
19 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก
114 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทรศัพท์มือถือ 08-2180-9468
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 655-27/196(พย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
20 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก
114 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทรศัพท์มือถือ 08-2180-9468
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยผสม 700-12/47(พย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
21 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านธาตุภูซาง
103 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-9264-8963
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 685-7/197(พย) 4 ก.ย. 2560 3 ก.ย. 2563
22 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านธาตุสบแวน
138/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-9999-1854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 683-1/246(พย) 4 ก.ย. 2560 3 ก.ย. 2563
23 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านสันปูเลย
130 ม.8 ซ.- ถ.- ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-5708-8689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 722-13/47(พย) 17 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2564
24 กลุ่มทอเสื่อบ้านภูเงิน
170/2 ม.13 ซ.- ถ.- ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 09-5478-4089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
เสื่อกก 661-8/7(พย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
25 กลุ่มทำเบาะนั่ง
10 ม.10 ซ.- ถ.- ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-7300-3564
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
เบาะนั่ง
379/2559
เบาะนั่ง 699-4/379(พย) 26 ม.ค. 2561 25 ม.ค. 2564
26 กลุ่มแปรรูปครีมมะขาม
337/7 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1784-6317
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า
552/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า 614-3/552(พย) 20 ก.พ. 2560 19 ก.พ. 2563
27 กลุ่มแปรรูปครีมมะขาม
337/7 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1784-6317
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 636-6/551(พย) 24 เม.ย. 2560 23 เม.ย. 2563
28 กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษสาและผักตบชวา
139/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1819-9693
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 627-58/39(พย) 24 เม.ย. 2560 23 เม.ย. 2563
29 กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าแฝกบ้านดอนไชย
115 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 06-3824-4851
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
232/2559
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 628-11/232(พย) 24 เม.ย. 2560 23 เม.ย. 2563
30 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชาวเขาแปรรูป
189 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-9557-5758
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 671-42/417(พย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
31 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชาวเขาแปรรูป
189 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-9557-5758
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าปัก
249/2558
ประเภททำจากผ้าทอ 653-19/249(พย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
32 กลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก
143 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-9835-3828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
232/2559
จากหญ้าแฝก 618-10/232(พย) 20 ก.พ. 2560 19 ก.พ. 2563
33 กลุ่มผลิตหมอนสม๊อก
96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 โทรศัพท์มือถือ 08-9636-3675
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 647-7/414(พย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
34 กลุ่มผลิตหมอนสม๊อก
96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 โทรศัพท์มือถือ 08-9636-3675
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 669-41/417(พย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
35 กลุ่มผ้าถักโครเชต์แจ่มจันทร์
89 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-6728-7322
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้ง
1269/2549
ผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้ง 703-16/1269(พย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
36 กลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านแดนเมือง
18 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 09-9271-1215
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 716-4/63(พย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
37 กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ ๗
94 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1960-7698
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 620-14/40(พย) 20 ก.พ. 2560 19 ก.พ. 2563
38 กลุ่มพะเยาครกหิน
103/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 06-5478-2632
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ครกหิน
11/2546
ครกหิน 710-7/11(พย) 5 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2564
39 กลุ่มพิทักษ์ชุมชนสร้างงานหัตถกรรมเพื่อการส่งออกเมืองดอกคำใต้
174 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 โทรศัพท์มือถือ 08-1562-7529
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 717-46/417(พย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
40 กลุ่มแม่บ้านทำน้ำพริกลาบ
266 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 โทรศัพท์มือถือ 08-1033-0356
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
พริกลาบ
493/2547
พริกลาบ 613-4/493(พย) 20 ก.พ. 2560 19 ก.พ. 2563
41 กลุ่มแม่บ้านมณฑลทหารบทที่ ๓๔
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-9755-3991
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 656-28/196(พย) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
42 กลุ่มเย็บปักถักร้อยชุมชนหลวงราชสันฐาน
945/4 ม.- ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1960-7152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 641-26/196(พย) 24 เม.ย. 2560 23 เม.ย. 2563
43 กลุ่มเย็บผ้าบ้านดอนไชย
117 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-4368-5600
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 674-29/196(พย) 21 ก.ค. 2560 20 ก.ค. 2563
44 กลุ่มเย็บผ้าบ้านร่องปอ ม. ๗
81 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-9852-5266
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 639-25/196(พย) 24 เม.ย. 2560 23 เม.ย. 2563
45 กลุ่มรวีวรรณกล้วยกรอบ
318 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 โทรศัพท์มือถือ 08-9999-6585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 686-8/1038(พย) 26 ม.ค. 2561 25 ม.ค. 2564
46 กลุ่มรองเท้ายางรถยนต์
40/3 ม.- ซ.- ถ.จอมทอง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-2629-3169
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ยางรถ
795/2548
ผลิตภัณฑ์ยางรถ 694-5/795(พย) 26 ม.ค. 2561 25 ม.ค. 2564
47 กลุ่มศิลปหัตกรรมจากสีธรรมชาติ
175 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 โทรศัพท์มือถือ 08-9433-5341
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 718-47/417(พย) 11 มิ.ย. 2561 10 มิ.ย. 2564
48 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าไทลื้อบ้านปงใหม่
210 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-9860-5383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 698-26/835(พย) 26 ม.ค. 2561 25 ม.ค. 2564
49 กลุ่มสตรีสหกรณ์ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกบ้านก๊อซาว
153 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-7184-7506
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
232/2559
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 630-12/232(พย) 24 เม.ย. 2560 23 เม.ย. 2563
50 กลุ่มสมุนไพรบ้านก๊อน้อย
33 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-5627-4557
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
จากเส้นพลาสติก 616-9/20(พย) 20 ก.พ. 2560 19 ก.พ. 2563
12

สืบค้นเมื่อ วันที่21 พ.ย. 2562