รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงราย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงราย จำนวน 126 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,523 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแกะสลักหินสวยงาม
70 ม.8 ซ.1 ถ.- ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 8-9632-5548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
หัตถกรรมหินอ่อน
12/2546
ประเภทเครื่องตกแต่งอาคารบ้านเรือน 16-1/12(ชร) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
2 กลุ่มเข็มทอง
61 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 8-5036-4955
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63443-499/836 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
3 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านสันกอเหียง
69 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ 8-3574-3041
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 63-1/40(ชร) 25 มี.ค. 2562 24 มี.ค. 2565
4 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกเทศบาลตำบลแม่ขะจาน
299 ม.10 ซ.- ถ.- ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 โทรศัพท์ 6-3664-4925
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 2-1/20(ชร) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
5 กลุ่มตะกร้าหวาย
39 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ 8-9632-7551
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 64-2/19(ชร) 25 มี.ค. 2562 24 มี.ค. 2565
6 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มบ้านร่องศาลา หมู่ 3
204 ม.3 ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 โทรศัพท์ 8-1472-8694
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 20-1/835(ชร) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
7 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มบ้านร่องศาลา หมู่ 3
204 ม.3 ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 โทรศัพท์ 8-1472-8694
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าห่มนวม
202/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืนเส้นใยผสมชนิดไส้ใยสังเคราะห์ 31-3/202(ชร) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
8 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ากิตติวรา
36 ม.4 ซ.12 ถ.- ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทรศัพท์ 9-8585-4540
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้)) 63303-1257/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
9 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยเคียน
219 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 8-9851-6678
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63789-546/247 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
10 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยเคียน
219 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 8-9851-6678
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63788-706/246 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
11 กลุ่มทอเสื่อกกสมบูรณ์
113 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 โทรศัพท์ 9-9005-9098
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64579-1571/7 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
12 กลุ่มทำสมุนไพรเทศบาลตำบลพญาเม็งราย
17 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 โทรศัพท์มือถือ 09-3271-8322
สมุนไพรอบตัว
666/2553
สมุนไพรอบตัว 65122-94/666 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
13 กลุ่มใบลานเงินใบลานทิพย์
59 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์มือถือ 08-5041-6339
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
66/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน 64385-69/66 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
14 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
95 ม.20 ซ.- ถ.- ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 0-5376-9133
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ชนิดเส้นด้ายใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 62-5/195(ชร) 25 มี.ค. 2562 24 มี.ค. 2565
15 กลุ่มแปรรูปสมุนไพรเวียงกือนา
388 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 8-7995-3466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
แชมพู
92/2552
แชมพูสมุนไพรผสมส้มป่อย 9-1/92(ชร) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
16 กลุ่มผลิตภัณฑ์งานผ้า
21 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 9-1304-5412
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 21-2/417(ชร) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
17 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อสุขภาพ (หลุก)
158 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 8-3828-6939
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 43-2/410(ชร) 1 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2564
18 กลุ่มผ้าปักด้วยมือ
109 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240 โทรศัพท์ 0-5366-7719
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าปัก
249/2558
ผ้าปัก แบบใช้งานทั่วไป 8-1/249(ชร) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
19 กลุ่มผ้าฝ้ายเพ้นท์มือ
43 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทรศัพท์ 8-1706-0424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 30-3/835(ชร) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
20 กลุ่มพรมเช็ดเท้ารูปสัตว์และตัวการ์ตูน
37 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340 โทรศัพท์มือถือ 08-7725-0078
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 65017-680/412 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
21 กลุ่มเย็บผ้าปักชาวเขาและผ้าเขียนเทียน หมู่ที่ 17
174 ม.17 ซ.- ถ.- ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 โทรศัพท์ 8-4340-6554
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 10-1/417(ชร) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
22 กลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูป
199 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ 8-7656-1305
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 47-1/597(ชร) 1 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2564
23 กลุ่มเย็บหมวกสานบ้านศรีชุม
46 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 โทรศัพท์มือถือ 09-2897-5564
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 64584-898/40 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
24 กลุ่มลูกประคบสมุนไพร
111 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์มือถือ 08-6128-2660
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 65119-431/176 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
25 กลุ่มศุฤทธิ์แกะสลัก
289 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์มือถือ 08-9998-0108
ผลิตภัณฑ์หินแกะสลัก
644/2547
ผลิตภัณฑ์หินแกะสลัก 65004-52/644 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
26 กลุ่มสมุนไพรเทศบาลตำบลพญาเม็งราย
17 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 โทรศัพท์ 9-3271-8322
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 86-7/176(ชร) 30 พ.ค. 2562 29 พ.ค. 2565
27 กลุ่มสวนชาดอยตุง
109 ม.17 ซ.- ถ.- ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ 0-5376-3349
ชา
120/2558
ชนิดชาหมัก 64384-100/120 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
28 กลุ่มสวนชาดอยตุง
109 ม.17 ซ.- ถ.- ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ 0-5376-3349
ชา
120/2558
ชนิดชากึ่งหมัก 64383-99/120 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
29 กลุ่มสวนชาดอยตุง
109 ม.17 ซ.- ถ.- ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ 0-5376-3349
ชา
120/2558
ชนิดชาไม่หมัก 64382-98/120 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
30 กลุ่มสานตะกร้าและกระเป๋าพลาสติกบ้านทุ่งงิ้ว
243 ม.11 ซ.- ถ.- ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 8-5626-6396
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 3-2/20(ชร) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
31 กลุ่มสานศิลป์บ้านดอนแยง
112 ม.13 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทรศัพท์ 9-0464-9378
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64578-803/20 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
32 กลุ่มหัตถกรรมกลึงไม้บ้านขัวแคร่
392 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 8-9758-3619
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 5-1/45(ชร) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
33 กลุ่มหัตถกรรมจักสานพลาสติก
142 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 โทรศัพท์มือถือ 08-5721-1315
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64585-804/20 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
34 กลุ่มหัตถกรรมบ้านเด่น
314 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 8-6184-1864
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 15-1/410(ชร) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
35 กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอไทลื้อบ้านหาดบ้าย
181 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 9-8001-5975
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 78-2/48(ชร) 25 มี.ค. 2562 24 มี.ค. 2565
36 กลุ่มอรุณรัตน์
19/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์มือถือ 09-0067-3908
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 64583-897/40 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
37 กลุ่มอรุณรัตน์
19/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์มือถือ 09-0067-3908
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 63083-881/40 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
38 กลุ่มอุ้ยหลาน
214 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 8-3565-3463
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 46-2/45(ชร) 1 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2564
39 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าและผ้าห่มนวม
89 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์มือถือ 08-9553-0980
ผ้าห่มนวม
202/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน (เส้นใยผสม) ชนิดไส้ใยสังเคราะห์ 64829-214/202 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
40 นาง งามพิศ ค้าน้ำสี
51 ม.5 ซ.- ถ.- ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 9-4729-4555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 82-2/240(ชร) 30 พ.ค. 2562 29 พ.ค. 2565
41 นาง จันทกานต์ ไชยมีกลิ่น
96 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ 8-9635-3384
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ตุง
225/2547
ตุง 28-1/225(ชร) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
42 นาง จันทกานต์ ไชยมีกลิ่น
96 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ 8-9635-3384
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
โคมแขวน
929/2548
โคมแขวน 18-1/929(ชร) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
43 นาง จันทะนา ภู่สุนทร
139/1-2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5371-8491
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 85-3/417(ชร) 30 พ.ค. 2562 29 พ.ค. 2565
44 นาง จุฬาลักษณ์ แพร่พาณิชวัฒน์
302/21 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 8-8555-6250
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 68-1/24(ชร) 25 มี.ค. 2562 24 มี.ค. 2565
45 นาง นลินี นเรนทรเสนี
406 ม.9 ซ.- ถ.- ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 8-6189-1451
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 61-4/195(ชร) 25 มี.ค. 2562 24 มี.ค. 2565
46 นาง ปุณฑรีก์ จิระกุล
160 ม.18 ซ.- ถ.ประสพสุข ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์มือถือ 09-2254-2733
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 65001-1281/196 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
47 นาง ปุณฑรีก์ จิระกุล
160 ม.18 ซ.- ถ.ประสพสุข ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์มือถือ 09-2254-2733
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64820-1201/417 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
48 นาง ผาณิต เมฆพันธุนารถ
128 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ 0-5377-1167
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยผสม 79-1/51(ชร) 25 มี.ค. 2562 24 มี.ค. 2565
49 นาง พรญาณี ตั๋นเต๋
110/1 ม.9 ซ.2 ถ.- ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย 57280 โทรศัพท์ 8-0049-6613
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้า ชนิดมีดที่ใช้ในครัว 69-1/82(ชร) 25 มี.ค. 2562 24 มี.ค. 2565
50 นาง พวงพรรณ นพรัตน์
222 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ 8-6117-1132
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 44-1/196(ชร) 1 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2564
123

สืบค้นเมื่อ วันที่22 ต.ค. 2562