รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงราย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงราย จำนวน 153 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแกะสลักไม้พื้นบ้านในครัวเรือนบ้านถ้ำผาตอง
248 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 8-1602-4775
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 60838-131/240 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
2 กลุ่มแกะสลักหินสวยงาม
70 ม.8 ซ.1 ถ.- ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 8-9632-5548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
หัตถกรรมหินอ่อน
12/2546
ประเภทเครื่องตกแต่งอาคารบ้านเรือน 16-1/12(ชร) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
3 กลุ่มแกะสลักหิน-หยกเวียงพางคำ
200 ม.9 ซ.5 ถ.- ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 8-9263-1107
ผลิตภัณฑ์หินแกะสลัก
644/2547
ผลิตภัณฑ์หินแกะสลัก 62635-51/644 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
4 กลุ่มเข็มทอง
61 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 8-5036-4955
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63443-499/836 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
5 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกเทศบาลตำบลแม่ขะจาน
299 ม.10 ซ.- ถ.- ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 โทรศัพท์ 6-3664-4925
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 2-1/20(ชร) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
6 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มบ้านร่องศาลา หมู่ 3
204 ม.3 ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 โทรศัพท์ 8-1472-8694
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 20-1/835(ชร) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
7 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มบ้านร่องศาลา หมู่ 3
204 ม.3 ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 โทรศัพท์ 8-1472-8694
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าห่มนวม
202/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืนเส้นใยผสมชนิดไส้ใยสังเคราะห์ 31-3/202(ชร) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
8 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ากิตติวรา
36 ม.4 ซ.12 ถ.- ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทรศัพท์ 9-8585-4540
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้)) 63303-1257/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
9 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและของใช้
87 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 0-5372-5102
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 60982-1185/835 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
10 กลุ่มถักทอบ้านหนองอ้อ
210 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ 8-7190-8408
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 7-1/195(ชร) 19 มิ.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
11 กลุ่มถักทอไหมพรมบ้านต้นยาง
8 ม.18 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทรศัพท์ 8-1023-9886
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 63074-332/615 25 ต.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
12 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม
144 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 9-2667-5282
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 60346-262/48 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
13 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยเคียน
219 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 8-9851-6678
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63789-546/247 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
14 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยเคียน
219 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 8-9851-6678
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 63788-706/246 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
15 กลุ่มทอเสื่อกกสมบูรณ์
113 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 โทรศัพท์ 9-9005-9098
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 64579-1571/7 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
16 กลุ่มทำสมุนไพรเทศบาลตำบลพญาเม็งราย
17 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 โทรศัพท์มือถือ 09-3271-8322
สมุนไพรอบตัว
666/2553
สมุนไพรอบตัว 65122-94/666 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
17 กลุ่มใบลานเงินใบลานทิพย์
59 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์มือถือ 08-5041-6339
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
66/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน 64385-69/66 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
18 กลุ่มแปรรูปสมุนไพรเวียงกือนา
388 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 8-7995-3466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
แชมพู
92/2552
แชมพูสมุนไพรผสมส้มป่อย 9-1/92(ชร) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
19 กลุ่มผลิตภัณฑ์งานผ้า
21 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 9-1304-5412
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 21-2/417(ชร) 28 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2563
20 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ
181/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 8-1289-9917
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 60748-1177/835 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
21 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อสุขภาพ (หลุก)
158 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 8-3828-6939
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 43-2/410(ชร) 1 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2564
22 กลุ่มผ้าปักด้วยมือ
109 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240 โทรศัพท์ 0-5366-7719
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าปัก
249/2558
ผ้าปัก แบบใช้งานทั่วไป 8-1/249(ชร) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
23 กลุ่มผ้าฝ้ายเพ้นท์มือ
43 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทรศัพท์ 8-1706-0424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 30-3/835(ชร) 31 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2564
24 กลุ่มพรมเช็ดเท้าป่าบงหลวง
213 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ 8-6194-5350
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 60856-591/412 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
25 กลุ่มพรมเช็ดเท้ารูปสัตว์และตัวการ์ตูน
37 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340 โทรศัพท์มือถือ 08-7725-0078
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 65017-680/412 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
26 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์จากรากไม้
83 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 โทรศัพท์ 8-9048-1264
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
ประเภทใช้งานที่ต้องรับน้ำหนัก ชนิดชั้นวางของ 62631-303/183 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
27 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
22 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 8-5711-5356
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62901-614/9 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
28 กลุ่มไม้กวาดแม่บ้านทุ่งทราย
4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 9-5450-0087
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 29-1/9(ชร) 31 ม.ค. 2561 17 มิ.ย. 2562
29 กลุ่มเย็บผ้าถักโครเชต์
181 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340 โทรศัพท์ 0-5360-6271
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 62899-807/195 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
30 กลุ่มเย็บผ้าปักชาวเขาและผ้าเขียนเทียน หมู่ที่ 17
174 ม.17 ซ.- ถ.- ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 โทรศัพท์ 8-4340-6554
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 10-1/417(ชร) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
31 กลุ่มเย็บผ้าเมืองผ้าทอ
435 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 8-9561-4026
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
กางเกง (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 60749-1178/835 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
32 กลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูป
199 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ 8-7656-1305
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 47-1/597(ชร) 1 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2564
33 กลุ่มเย็บหมวกสานบ้านศรีชุม
46 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 โทรศัพท์มือถือ 09-2897-5564
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 64584-898/40 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
34 กลุ่มลูกประคบสมุนไพร
111 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์มือถือ 08-6128-2660
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 65119-431/176 11 ก.ย. 2560 10 ก.ย. 2563
35 กลุ่มศุฤทธิ์แกะสลัก
289 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์มือถือ 08-9998-0108
ผลิตภัณฑ์หินแกะสลัก
644/2547
ผลิตภัณฑ์หินแกะสลัก 65004-52/644 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
36 กลุ่มสวนชาดอยตุง
109 ม.17 ซ.- ถ.- ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ 0-5376-3349
ชา
120/2558
ชนิดชาหมัก 64384-100/120 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
37 กลุ่มสวนชาดอยตุง
109 ม.17 ซ.- ถ.- ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ 0-5376-3349
ชา
120/2558
ชนิดชากึ่งหมัก 64383-99/120 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
38 กลุ่มสวนชาดอยตุง
109 ม.17 ซ.- ถ.- ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ 0-5376-3349
ชา
120/2558
ชนิดชาไม่หมัก 64382-98/120 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
39 กลุ่มสานตะกร้าและกระเป๋าพลาสติกบ้านทุ่งงิ้ว
243 ม.11 ซ.- ถ.- ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 8-5626-6396
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 3-2/20(ชร) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
40 กลุ่มสานศิลป์บ้านดอนแยง
112 ม.13 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทรศัพท์ 9-0464-9378
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64578-803/20 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
41 กลุ่มหัตถกรรมกลึงไม้บ้านขัวแคร่
392 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 8-9758-3619
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 5-1/45(ชร) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
42 กลุ่มหัตถกรรมจักสานพลาสติก
142 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 โทรศัพท์มือถือ 08-5721-1315
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 64585-804/20 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
43 กลุ่มหัตถกรรมบ้านเด่น
314 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 8-6184-1864
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 15-1/410(ชร) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
44 กลุ่มอรุณรัตน์
19/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์มือถือ 09-0067-3908
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 64583-897/40 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
45 กลุ่มอรุณรัตน์
19/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์มือถือ 09-0067-3908
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 63083-881/40 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
46 กลุ่มอุ้ยหลาน
214 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 8-3565-3463
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 46-2/45(ชร) 1 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2564
47 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าและผ้าห่มนวม
89 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์มือถือ 08-9553-0980
ผ้าห่มนวม
202/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน (เส้นใยผสม) ชนิดไส้ใยสังเคราะห์ 64829-214/202 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
48 นาง กมลพร คำน้อย
136/1 ม.4 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 8-6658-0995
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 60596-1068/417 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
49 นาง จันทกานต์ ไชยมีกลิ่น
96 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ 8-9635-3384
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 17-2/195(ชร) 19 มิ.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
50 นาง จันทกานต์ ไชยมีกลิ่น
96 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ 8-9635-3384
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
โคมแขวน
929/2548
โคมแขวน 18-1/929(ชร) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562