รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 69 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแกะสลักตำบลแม่สามแลบ
405/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-8046
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 62816-720/45 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
2 กลุ่มของใช้ของที่ระลึกศิริพรแม่อูคอ
24 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 62779-249/413 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
3 กลุ่มจักสานกุ๊ปไต
49/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
หมวกกุ๊ปไต
831/2548
หมวกกุ๊ปไต 63848-2/831 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
4 กลุ่มชาเฉินฟง
จ.79 ม.6 ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ชา
120/2558
ชนิดชากึ่งหมัก 61183-88/120 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
5 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านหนองป่าแขม
39 ม.10 ซ.- ถ.- ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน 62327-2628/25 2 ส.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
6 กลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านยาป่าแหน
4/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150 โทรศัพท์ 8-3321-8403
ชุดมูเซอ
1282/2549
ประเภทชุดมูเซอสตรีแบบที่ 1 62343-2/1282 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
7 กลุ่มตัดเย็บเสื้อไตบ้านเมืองปอน
92 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
เสื้อไต
834/2554
ประเภทเสื้อไตชาย (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) แบบไม่มีลายปัก 64339-18/834 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
8 กลุ่มตุ๊กตาไทใหญ่ชุมชนบ้านต่อแพ
59 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ตุ๊กตาชาวเขา
389/2547
ตุ๊กตาชาวเขา 63849-15/389 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
9 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านแม่อูคอหลวง
45/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ย่าม
609/2547
ย่าม 62811-111/609 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
10 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงและแปรรูปบ้านห้วยโป่งเลา
10/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 63689-544/247 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
11 กลุ่มทอผ้าบ้านกลอโค๊ะ
62/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-8046
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
ประเภทเสื้อกะเหรี่ยงหญิง (เส้นใยประดิษฐ์) 63697-7/1453 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
12 กลุ่มทอผ้าบ้านทะลุ
92 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-8046
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
ประเภทเสื้อกะเหรี่ยงหญิง (เส้นใยประดิษฐ์) 63706-8/1453 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
13 กลุ่มทอผ้าบ้านทะลุ
92 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63222-64/610 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
14 กลุ่มทอผ้าบ้านแม่แพหลวง
46/1 ม.3 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-8046
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
ประเภทเสื้อกะเหรี่ยงหญิง (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย))) 63438-4/1453 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
15 กลุ่มทอผ้าบ้านศรีดอนชัย
120/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
ประเภทเสื้อกะเหรี่ยงชาย (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 60528-1/1453 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
16 กลุ่มทอเสื้อกะเหรี่ยงบ้านกะโน
77 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
ประเภทเสื้อกะเหรี่ยงหญิง (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย))) 63850-9/1453 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
17 กลุ่มแปรรูปผ้าทอ
155 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5368-1296
ย่าม
609/2547
ย่าม 62810-110/609 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
18 กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านทุ่งกองมู
169 ม.3 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
งาตัด
710/2547
งาขาวรสน้ำผึ้ง 63735-29/710 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
19 กลุ่มผลิตภัณฑ์อนุรักษ์ผ้าชนเผ่าลีซอ
344 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทรศัพท์ 0-5361-2089
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64046-1181/417 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
20 กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง
520 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
ประเภทเสื้อกะเหรี่ยง (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63458-5/1453 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
21 กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านแพะคะปวง
251/2 ม.12 ซ.- ถ.- ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63228-65/610 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
22 กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านแพะคะปวง
251/2 ม.12 ซ.- ถ.- ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
ประเภทเสื้อกะเหรี่ยงหญิง (เส้นใยประดิษฐ์) 63436-2/1453 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
23 กลุ่มผ้าทอบ้านท่าสองแคว
75 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 โทรศัพท์ 0-5361-2089
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
ประเภทเสื้อกะเหรี่ยงหญิง (เส้นใยประดิษฐ์) 63437-3/1453 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
24 กลุ่มผ้าปักมือชาวเขาเผ่าม้งบ้านแม่อูคอ
24 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63511-1148/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
25 กลุ่มพัฒนาชุมชนบ้านแม่หมูลีซอ
2 ม.8 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150 โทรศัพท์ 0-5361-2089
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 60717-1071/417 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
26 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้แงะ
76 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
งาตัด
710/2559
งาดำรสน้ำผึ้ง งาดำรสขิง และงาดำรสตะไคร้ 64363-32/710 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
27 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้แงะ
76 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
งาตัด
710/2559
งาดำรสชาเขียว งาม่อนรสน้ำผึ้ง และงาขาวรสน้ำผึ้ง 64362-31/710 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
28 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้แงะ
76 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ถั่วลิสงทอด
1147/2549
ถั่วลิสงทอด 64364-4/1147 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
29 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้แงะ
76 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
งาคั่ว
686/2547
งาดำคั่ว และงาขาวคั่ว 64389-15/686 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
30 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเมืองสามหมอก
72 ม.- ซ.- ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-1280
ถั่วเหลืองคั่ว
1329/2549
ถั่วเหลืองคั่ว 60697-7/1329 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
31 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเมืองสามหมอก
72 ม.- ซ.- ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-1280
งาคั่ว
686/2547
งาดำคั่ว 62340-14/686 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
32 กลุ่มแม่บ้านห้วยเสือเฒ่า
99 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ใบหม่อนแห้งชงดื่ม
30/2558
ชนิดใบหม่อนล้วนเป็นชิ้นหรือบดหยาบ 63572-116/30 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
33 กลุ่มไม้กวาดก้านมะพร้าว
122 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-8046
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 62817-202/182 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
34 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าผู้สูงอายุบ้านเมืองปอน
131/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 63856-626/9 25 ต.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
35 กลุ่มเย็บกระเป๋าลีซอ
344 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทรศัพท์ 0-5361-2089
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 61385-1085/417 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
36 กลุ่มโรสลามิน
75 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5368-4088
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมอัญชัน น้ำมันงา 64399-669/92 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
37 กลุ่มโรสลามิน
123/6 ม.- ซ.- ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5368-4088
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมขมิ้น น้ำมันงา 64398-239/551 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
38 กลุ่มส่งเสริมผลิตภัณฑ์ดนตรีพื้นเมือง
260/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
สะล้อ
214/2547
ประเภทสะล้อกลาง 64259-16/214 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
39 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อไตบ้านเมืองปอน
92 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
เสื้อไต
834/2554
ประเภทเสื้อไตหญิง ชนิดเส้นใยประดิษฐ์แบบไม่มีลายปัก 63851-17/834 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
40 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าลีซอบ้านน้ำริน
82 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150 โทรศัพท์ 0-5361-2089
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 61459-1092/417 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
41 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหัวแม่สุริน
89 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63223-2879/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
42 กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายลายลูกแก้ว บ้านหัวแม่สุริน
74 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
ประเภทเสื้อกะเหรี่ยงหญิง (เส้นใยประดิษฐ์) 63696-6/1453 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
43 กลุ่มสล่าแม่ฮ่องสอน
35/2 ม.- ซ.4(ถนนปางล้อนิคม) ถ.- ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 64361-738/45 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
44 กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านใหม่พัฒนา
18 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ย่าม
609/2547
ย่าม 62812-112/609 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
45 กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านป่าปุ๊
67 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 62322-704/45 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
46 กลุ่มหัตถกรรมลีซอน้ำริน
10/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150 โทรศัพท์ 0-5361-2089
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64396-1189/417 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
47 กลุ่มอาชีพตีเครื่องเงินบ้านละอูบ
108 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 60693-377/23 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
48 นาง ไตรรัตน์ พัฒน์ธนานันต์
11 ม.- ซ.- ถ.ประดิษฐจองคำ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 8-7531-0174
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ชุดติดกัน (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) และเส้นใยผสม 60744-1176/835 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
49 นาง บัวจันทร์ ชัยมหา
12/4 ม.- ซ.- ถ.ศิริมงคล ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
น้ำมันงา
669/2547
น้ำมันงาดำ และน้ำมันงาขาว 63692-12/669 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
50 นาง ปัฐจันทน์ สืบสายอ่อน
109/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมน้ำมันงา อโรมาตะไคร้ภูเขา 62323-144/550 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
12

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562