รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 14 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,246 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มตัดเย็บเสื้อไตบ้านเมืองปอน
92 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
เสื้อไต
834/2554
ประเภทเสื้อไตชาย (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) แบบไม่มีลายปัก 64339-18/834 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
2 กลุ่มผลิตภัณฑ์อนุรักษ์ผ้าชนเผ่าลีซอ
344 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทรศัพท์ 0-5361-2089
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64046-1181/417 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้แงะ
76 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
งาตัด
710/2559
งาดำรสน้ำผึ้ง งาดำรสขิง และงาดำรสตะไคร้ 64363-32/710 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
4 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้แงะ
76 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
งาตัด
710/2559
งาดำรสชาเขียว งาม่อนรสน้ำผึ้ง และงาขาวรสน้ำผึ้ง 64362-31/710 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
5 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้แงะ
76 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ถั่วลิสงทอด
1147/2549
ถั่วลิสงทอด 64364-4/1147 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
6 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้แงะ
76 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
งาคั่ว
686/2547
งาดำคั่ว และงาขาวคั่ว 64389-15/686 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
7 กลุ่มโรสลามิน
75 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5368-4088
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมอัญชัน น้ำมันงา 64399-669/92 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
8 กลุ่มโรสลามิน
123/6 ม.- ซ.- ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5368-4088
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมขมิ้น น้ำมันงา 64398-239/551 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
9 กลุ่มส่งเสริมผลิตภัณฑ์ดนตรีพื้นเมือง
260/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
สะล้อ
214/2547
ประเภทสะล้อกลาง 64259-16/214 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
10 กลุ่มสล่าแม่ฮ่องสอน
35/2 ม.- ซ.4(ถนนปางล้อนิคม) ถ.- ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 64361-738/45 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
11 กลุ่มหัตถกรรมลีซอน้ำริน
10/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150 โทรศัพท์ 0-5361-2089
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64396-1189/417 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
12 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรม่อนตะแลง
4 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
งาคั่ว
686/2547
งาคั่ว 64897-16/686 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
13 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรม่อนตะแลง
4 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ถั่วเหลืองคั่ว
1329/2549
ถั่วเหลืองคั่ว 64896-9/1329 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
14 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรม่อนตะแลง
4 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
งาตัด
710/2559
งาตัด 64895-34/710 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563

สืบค้นเมื่อ วันที่21 พ.ย. 2562