รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 41 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,854 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานกุ๊ปไต
49/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
หมวกกุ๊ปไต
831/2548
หมวกกุ๊ปไต 63848-2/831 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
2 กลุ่มตัดเย็บเสื้อไตบ้านเมืองปอน
92 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
เสื้อไต
834/2554
ประเภทเสื้อไตชาย (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) แบบไม่มีลายปัก 64339-18/834 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
3 กลุ่มตุ๊กตาไทใหญ่ชุมชนบ้านต่อแพ
59 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ตุ๊กตาชาวเขา
389/2547
ตุ๊กตาชาวเขา 63849-15/389 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
4 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงและแปรรูปบ้านห้วยโป่งเลา
10/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 63689-544/247 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
5 กลุ่มทอผ้าบ้านกลอโค๊ะ
62/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-8046
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
ประเภทเสื้อกะเหรี่ยงหญิง (เส้นใยประดิษฐ์) 63697-7/1453 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
6 กลุ่มทอผ้าบ้านทะลุ
92 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-8046
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
ประเภทเสื้อกะเหรี่ยงหญิง (เส้นใยประดิษฐ์) 63706-8/1453 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
7 กลุ่มทอผ้าบ้านทะลุ
92 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63222-64/610 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
8 กลุ่มทอผ้าบ้านแม่แพหลวง
46/1 ม.3 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-8046
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
ประเภทเสื้อกะเหรี่ยงหญิง (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย))) 63438-4/1453 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
9 กลุ่มทอเสื้อกะเหรี่ยงบ้านกะโน
77 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
ประเภทเสื้อกะเหรี่ยงหญิง (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย))) 63850-9/1453 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
10 กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านทุ่งกองมู
169 ม.3 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
งาตัด
710/2547
งาขาวรสน้ำผึ้ง 63735-29/710 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
11 กลุ่มผลิตภัณฑ์อนุรักษ์ผ้าชนเผ่าลีซอ
344 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทรศัพท์ 0-5361-2089
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64046-1181/417 14 ธ.ค. 2559 13 ธ.ค. 2562
12 กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง
520 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
ประเภทเสื้อกะเหรี่ยง (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63458-5/1453 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
13 กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านแพะคะปวง
251/2 ม.12 ซ.- ถ.- ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63228-65/610 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
14 กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านแพะคะปวง
251/2 ม.12 ซ.- ถ.- ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
ประเภทเสื้อกะเหรี่ยงหญิง (เส้นใยประดิษฐ์) 63436-2/1453 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
15 กลุ่มผ้าทอบ้านท่าสองแคว
75 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 โทรศัพท์ 0-5361-2089
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
ประเภทเสื้อกะเหรี่ยงหญิง (เส้นใยประดิษฐ์) 63437-3/1453 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
16 กลุ่มผ้าปักมือชาวเขาเผ่าม้งบ้านแม่อูคอ
24 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63511-1148/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
17 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้แงะ
76 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
งาตัด
710/2559
งาดำรสน้ำผึ้ง งาดำรสขิง และงาดำรสตะไคร้ 64363-32/710 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
18 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้แงะ
76 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
งาตัด
710/2559
งาดำรสชาเขียว งาม่อนรสน้ำผึ้ง และงาขาวรสน้ำผึ้ง 64362-31/710 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
19 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้แงะ
76 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ถั่วลิสงทอด
1147/2549
ถั่วลิสงทอด 64364-4/1147 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
20 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้แงะ
76 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
งาคั่ว
686/2547
งาดำคั่ว และงาขาวคั่ว 64389-15/686 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
21 กลุ่มแม่บ้านห้วยเสือเฒ่า
99 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ใบหม่อนแห้งชงดื่ม
30/2558
ชนิดใบหม่อนล้วนเป็นชิ้นหรือบดหยาบ 63572-116/30 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
22 กลุ่มโรสลามิน
75 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5368-4088
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมอัญชัน น้ำมันงา 64399-669/92 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
23 กลุ่มโรสลามิน
123/6 ม.- ซ.- ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5368-4088
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมขมิ้น น้ำมันงา 64398-239/551 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
24 กลุ่มส่งเสริมผลิตภัณฑ์ดนตรีพื้นเมือง
260/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
สะล้อ
214/2547
ประเภทสะล้อกลาง 64259-16/214 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
25 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อไตบ้านเมืองปอน
92 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
เสื้อไต
834/2554
ประเภทเสื้อไตหญิง ชนิดเส้นใยประดิษฐ์แบบไม่มีลายปัก 63851-17/834 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
26 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหัวแม่สุริน
89 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63223-2879/18 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
27 กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายลายลูกแก้ว บ้านหัวแม่สุริน
74 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5361-2089
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
ประเภทเสื้อกะเหรี่ยงหญิง (เส้นใยประดิษฐ์) 63696-6/1453 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
28 กลุ่มสล่าแม่ฮ่องสอน
35/2 ม.- ซ.4(ถนนปางล้อนิคม) ถ.- ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 64361-738/45 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
29 กลุ่มหัตถกรรมลีซอน้ำริน
10/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150 โทรศัพท์ 0-5361-2089
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 64396-1189/417 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
30 นาง บัวจันทร์ ชัยมหา
12/4 ม.- ซ.- ถ.ศิริมงคล ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
น้ำมันงา
669/2547
น้ำมันงาดำ และน้ำมันงาขาว 63692-12/669 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
31 นาง ปานหยิ่น ภีระจิ่ง
257 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
เสื้อไต
834/2554
ประเภทเสื้อไตชาย (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63734-16/834 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
32 นาง ราตรี ปรีชญาวิชัยกุล
64 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63677-542/247 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
33 นาง รุ่งรัชนี ทรงเจริญกุล
99/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ชุดติดกัน (เส้นใยผสม) 63715-1277/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
34 นางสาว นันทา ศิลป์มนตรี
36/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150 โทรศัพท์ 0-5361-2089
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63711-1160/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
35 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านห้วยเดื่อ
32 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ข้าวโพดทอด
1330/2549
ข้าวโพดทอด 63857-5/1330 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
36 วิสาหกิจชุมชนภูมิไทย
336/5 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ถั่วลิสงอบ
1146/2549
ถั่วลายเสือคั่วอบแห้ง 63752-2/1146 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
37 วิสาหกิจชุมชนภูมิไทย
336/5 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ถั่วเหลืองคั่ว
1329/2549
ถั่วเหลืองคั่วอบแห้ง 63903-8/1329 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
38 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรม่อนตะแลง
4 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
งาตัด
710/2559
งาตัด 64895-34/710 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
39 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรม่อนตะแลง
4 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
งาคั่ว
686/2547
งาคั่ว 64897-16/686 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
40 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรม่อนตะแลง
4 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ถั่วเหลืองคั่ว
1329/2549
ถั่วเหลืองคั่ว 64896-9/1329 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
41 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวน์เมืองสามหมอก
70/5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ไวน์ผลไม้
2/2546
ไวน์มะเม่า และไวน์ลูกหม่อน 63845-340/2 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562

สืบค้นเมื่อ วันที่23 ก.ย. 2562