รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครสววรค์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครสววรค์ จำนวน 116 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,414 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเกษตรกรขนมไทย
192/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์มือถือ 08-1971-3141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ข้าวแตนน้ำแตงโม 451-9/36(นว) 22 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2564
2 กลุ่มแกะสลักไม้มงคลกระดูกสัตว์
9/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-6926-0730
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 485-22/8(นว) 4 ม.ค. 2562 3 ม.ค. 2565
3 กลุ่มแกะสลักไม้มงคลกระดูกสัตว์
9/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-6926-0730
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 486-8/68(นว) 4 ม.ค. 2562 3 ม.ค. 2565
4 กลุ่มจักสานเชือกมัดฟาง
58 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-6781-3650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ยางพารา
360/2547
ชนิดทำจากแผ่นยางพาราผสม 414-3/360(นว) 7 ธ.ค. 2559 6 ธ.ค. 2562
5 กลุ่มจักสานเชือกมัดฟาง
58 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-6781-3650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
360/2559
ชนิดทำจากแผ่นยางธรรมชาติผสม 482-5/360(นว) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
6 กลุ่มจักสานตะกร้าหวายบ้านหนองปลาย
44 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์มือถือ 08-1888-8621
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 505-5/19(นว) 12 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2565
7 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านโนนสมบูรณ์
99 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-7200-5375
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 407-13/40(นว) 7 ธ.ค. 2559 6 ธ.ค. 2562
8 กลุ่มจักสานไม้ไผ่และหวายตำบลกลางแดด
24/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-1962-2016
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 453-15/40(นว) 22 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2564
9 กลุ่มทอผ้าบ้านพุนิมิต
78 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-6119-2298
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้ามัดหมี่
17/2552
ผ้ามัดหมี่ 426-9/17(นว) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
10 กลุ่มทอเสื่อกกชุมตาบง
221 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ชุมตาบง อ.กิ่งอำเภอชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-2167-7467
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 500-5/7(นว) 12 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2565
11 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านทับลุ่ม
447/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์มือถือ 08-4579-2520
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 501-6/7(นว) 12 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2565
12 กลุ่มทำตะกร้าโครงเหล็กเชือกฟาง
25/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์มือถือ 08-2168-7437
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 412-2/20(นว) 7 ธ.ค. 2559 6 ธ.ค. 2562
13 กลุ่มทำรองเท้าเด็กบ้านเขาจักจั่นหนึ่ง
10 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ชุมตาบง อ.กิ่งอำเภอชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-6781-3650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังแท้ 497-4/206(นว) 4 ม.ค. 2562 3 ม.ค. 2565
14 กลุ่มเปลญวนบ้านหนองสังข์
15/6 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-7838-7902
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เปล
203/2546
เปล 418-10/203(นว) 10 มี.ค. 2560 9 มี.ค. 2563
15 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
579 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 09-3227-9198
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 417-4/71(นว) 10 มี.ค. 2560 9 มี.ค. 2563
16 กลุ่มผลิตภัณฑ์ปฏิมากรรมประดับและตกแต่ง
348 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-5051-2075
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 403-17/196(นว) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
17 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเชือกร่ม
258/7 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-1534-4477
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 524-15/418(นว) 12 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2565
18 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า
81/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 08-3627-4303
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 399-4/417(นว) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
19 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านจิกใหญ่
35 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์มือถือ 08-5271-7050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่ 520-2/184(นว) 12 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2565
20 กลุ่มพรมเช็ดเท้า
13/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์มือถือ 09-8767-0392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้า 437-17/412(นว) 14 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2563
21 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านเนินขี้เหล็ก
45/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-8272-5878
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 421-15/412(นว) 10 มี.ค. 2560 9 มี.ค. 2563
22 กลุ่มพรมเช็ดเท้าและตะกร้าเชือกฟางบ้านพุเม่น
35/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-1037-0931
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้า 404-13/412(นว) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
23 กลุ่มแม่บ้านวังซ่าน
105/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-9562-2238
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 422-16/412(นว) 10 มี.ค. 2560 9 มี.ค. 2563
24 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านหนองปลาย
87/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์มือถือ 08-1888-8621
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 504-13/9(นว) 12 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2565
25 กลุ่มศิลาฟางอุปถัมภ์
151 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์มือถือ 08-0505-5800
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 484-11/418(นว) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
26 กลุ่มส่งเสริมภูมิปัญญาไทย
99 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-0167-5375
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 458-1/176(นว) 22 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2564
27 กลุ่มส่งเสริมภูมิปัญญาไทย
99 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-0167-5375
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
สมุนไพรอบตัว
666/2553
สมุนไพรอบตัวผสมสมุนไพร 530-1/666(นว) 12 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2565
28 กลุ่มสตรีบ้านหนองทราย
14/24 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-5603-3920
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 483-18/412(นว) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
29 กลุ่มสัมมาชีพดอกไม้จันทน์บ้านเทียนชัย
19 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 09-6527-0018
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ดอกไม้จันทน์(ช่อประธาน) 529-2/651(นว) 12 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2565
30 กลุ่มสุธาสินี
300 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-1707-1854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะ 509-9/115(นว) 12 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2565
31 กลุ่มแสงชัชวาลย์
128 ม.- ซ.ตรีวิมล ถ.แสงชัชวาลย์ ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 08-1039-1022
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เปล
203/2546
เปล 478-13/203(นว) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
32 กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวา วัดศรีอุทุมพร
299 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-1533-1214
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 508-4/39(นว) 12 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2565
33 กลุ่มอาชีพแจกันไม้กลึง
42 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์มือถือ 08-9702-2709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
แจกัน จำนวน 5 ใบ เคลือบเงา 402-15/45(นว) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
34 กลุ่มอาชีพทำเปลยวน
98 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-1924-0511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เปล
203/2546
เปล 419-11/203(นว) 10 มี.ค. 2560 9 มี.ค. 2563
35 กลุ่มอาชีพบ้านโมเน่ต์
78/46 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-2513-5460
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็ม 474-8/115(นว) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
36 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด
9/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 08-4618-8960
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ข้าวแตนน้ำแตงโม 468-10/36(นว) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
37 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด
9/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 08-4618-8960
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
น้ำตาลโตนด
113/2546
น้ำตาลโตนด 469-2/113(นว) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
38 นาง จารุวรรณ สุวรรณบาง
175/18 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 06-3114-0346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เปล
203/2546
เปล 447-12/203(นว) 8 ธ.ค. 2560 7 ธ.ค. 2563
39 นาง จุฬา บัวทองศรี
119 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 09-8546-7585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ขนมโมจิ
117/2555
ขนมโมจิไส้ถั่วไข่เค็ม จำนวน ๙ กล่อง/ขนาด 90 กรัม 397-9/117(นว) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
40 นาง นิตยา แอมสาว
16/5 ม.8 ซ.- ถ.- ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-1793-6416
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 494-13/418(นว) 4 ม.ค. 2562 3 ม.ค. 2565
41 นาง บงกช เลี้ยงสุข
43/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-7200-1285
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 491-16/46(นว) 4 ม.ค. 2562 3 ม.ค. 2565
42 นาง ปิยะมาศ คชหิรัญ
78/46 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-1596-8490
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 409-1/935(นว) 7 ธ.ค. 2559 6 ธ.ค. 2562
43 นาง พรทิพย์ พินิจสุวรรณ
43/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-9566-7122
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 465-14/46(นว) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
44 นาง พันธ์ทิพย์ สุขใจ
88/8 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-1887-1341
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ข้าวแตน 406-8/36(นว) 7 ธ.ค. 2559 6 ธ.ค. 2562
45 นาง ไพเราะ แก้วทรัพย์
12/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-3878-3113
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
360/2559
หมวกคาวบอยยางพารา 420-4/360(นว) 10 มี.ค. 2560 9 มี.ค. 2563
46 นาง รวิภา นาคกระจ่าง
96/24 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 09-1698-9995
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
คุกกี้
118/2555
คุกกี้อัลมอนด์ 475-5/118(นว) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
47 นาง วาสนา ชมชาติ
288/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-8426-1258
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 521-18/196(นว) 12 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2565
48 นาง วาสนา ชมชาติ
288/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-8426-1258
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 522-1/651(นว) 12 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2565
49 นาง วิภาพร เชื้อนุ่น
264 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 09-8687-4845
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้สำหรับประดับตกแต่งหรือเป็นของที่ระลึก 445-1/82(นว) 8 ธ.ค. 2560 7 ธ.ค. 2563
50 นาง วิภาพร เชื้อนุ่น
264 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 09-8687-4845
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 432-18/45(นว) 14 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2563
123

สืบค้นเมื่อ วันที่20 ก.ค. 2562