รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครสววรค์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครสววรค์ จำนวน 120 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,434 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกันเพ็ชรบ้านละคร
76 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์มือถือ 08-9995-5074
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
หัวโขน
221/2547
ประเภทใช้เป็นของประดับตกแต่งหรือของที่ระลึก 386-6/221(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
2 กลุ่มกันเพ็ชรบ้านละคร
76 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์มือถือ 08-9995-5074
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เครื่องประดับชุดละคร-นาฏศิลป์
419/2547
ประเภทที่ใช้ในการแสดง 387-2/419(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
3 กลุ่มแกะสลักไม้มงคลกระดูกสัตว์
9/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-6926-0730
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นเครื่องประดับ 318-14/8(นว) 12 พ.ค. 2558 11 พ.ค. 2561
4 กลุ่มแกะสลักไม้มงคลกระดูกสัตว์
9/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-6926-0730
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 319-5/68(นว) 12 พ.ค. 2558 11 พ.ค. 2561
5 กลุ่มงานแกะสลักและหัตถกรรมกะลามะพร้าว ไม้มงคล กระดูกสัตว์
280 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-5883-9494
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 394-7/68(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
6 กลุ่มงานแกะสลักและหัตถกรรมกะลามะพร้าว ไม้มงคล กระดูกสัตว์
280 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-5883-9494
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นเครื่องประดับ 373-19/8(นว) 29 เม.ย. 2559 18 ก.ย. 2561
7 กลุ่มจักสานเชือกมัดฟาง
58 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-6781-3650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ยางพารา
360/2547
ชนิดทำจากแผ่นยางพาราผสม 414-3/360(นว) 7 ธ.ค. 2559 6 ธ.ค. 2562
8 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านโนนสมบูรณ์
99 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-7200-5375
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 407-13/40(นว) 7 ธ.ค. 2559 6 ธ.ค. 2562
9 กลุ่มดอกไม้จันทน์แฟนซีร่วมใจ
244/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-4491-2283
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 329-19/25(นว) 12 พ.ค. 2558 11 พ.ค. 2561
10 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
2/250 ม.13 ซ.- ถ.- ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-9958-7888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 411-26/25(นว) 7 ธ.ค. 2559 6 ธ.ค. 2562
11 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
2/250 ม.13 ซ.- ถ.- ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-9958-7888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 410-9/9(นว) 7 ธ.ค. 2559 6 ธ.ค. 2562
12 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านทรายทอง
97/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์มือถือ 09-3365-2927
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 405-25/25(นว) 7 ธ.ค. 2559 6 ธ.ค. 2562
13 กลุ่มถักโครเชต์บ้านดงจันทำ
9 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 08-3623-8184
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 408-5/195(นว) 7 ธ.ค. 2559 6 ธ.ค. 2562
14 กลุ่มทอผ้าบ้านพุนิมิต
78 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-6119-2298
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้ามัดหมี่
17/2552
ผ้ามัดหมี่ 426-9/17(นว) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
15 กลุ่มทอพรมเอนกประสงค์บ้านลาดยาว
389/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-9860-0511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้า 395-11/412(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
16 กลุ่มทำตะกร้าโครงเหล็กเชือกฟาง
25/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์มือถือ 08-2168-7437
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 412-2/20(นว) 7 ธ.ค. 2559 6 ธ.ค. 2562
17 กลุ่มเปลญวนบ้านหนองสังข์
15/6 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-7838-7902
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เปล
203/2546
เปล 418-10/203(นว) 10 มี.ค. 2560 9 มี.ค. 2563
18 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
139 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-1283-4361
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นเครื่องประดับ 371-17/8(นว) 29 เม.ย. 2559 18 ก.ย. 2561
19 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
579 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 09-3227-9198
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 417-4/71(นว) 10 มี.ค. 2560 9 มี.ค. 2563
20 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบตองแห้ง
13/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์มือถือ 09-1870-8885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
56/2546
ประเภทขึ้นรูป 393-1/56(นว) 29 เม.ย. 2559 18 ก.ย. 2561
21 กลุ่มผลิตภัณฑ์ปฏิมากรรมประดับและตกแต่ง
348 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-5051-2075
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 403-17/196(นว) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
22 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า
81/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 08-3627-4303
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 399-4/417(นว) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
23 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านจิกใหญ่
35 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์มือถือ 08-5271-7050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
แจกันไม้ไผ่ 353-1/184(นว) 28 ต.ค. 2558 27 ต.ค. 2561
24 กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร
81/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-1731-3491
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 358-4/348(นว) 28 ต.ค. 2558 27 ต.ค. 2561
25 กลุ่มผลิตภัณฑ์สวยด้วยเชือกมัดฟาง
1/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 08-2490-0796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 423-8/418(นว) 10 มี.ค. 2560 18 ก.ย. 2561
26 กลุ่มผลิตไม้กวาดดอกหญ้า
1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-9614-7744
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 376-8/9(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
27 กลุ่มพรมเช็ดเท้า
13/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์มือถือ 09-8767-0392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้า 437-17/412(นว) 14 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2563
28 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านเนินขี้เหล็ก
45/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-8272-5878
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 421-15/412(นว) 10 มี.ค. 2560 9 มี.ค. 2563
29 กลุ่มพรมเช็ดเท้าและตะกร้าเชือกฟางบ้านพุเม่น
35/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-1037-0931
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 436-10/418(นว) 14 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2561
30 กลุ่มพรมเช็ดเท้าและตะกร้าเชือกฟางบ้านพุเม่น
35/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-1037-0931
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้า 404-13/412(นว) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
31 กลุ่มพรมเช็ดเท้าและตะกร้าเชือกฟางบ้านพุเม่น
35/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-1037-0931
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 439-10/9(นว) 8 ธ.ค. 2560 7 ธ.ค. 2563
32 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีอาสา
113 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 08-9437-5214
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้า 396-12/412(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
33 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางประมุง
40/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์มือถือ 08-7909-9417
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 390-13/35(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
34 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง
151 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์มือถือ 08-0505-5800
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 442-9/182(นว) 8 ธ.ค. 2560 7 ธ.ค. 2563
35 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองปลาย
44 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์มือถือ 08-1888-8621
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 349-6/9(นว) 28 ต.ค. 2558 27 ต.ค. 2561
36 กลุ่มแม่บ้านวังซ่าน
105/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-9562-2238
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 422-16/412(นว) 10 มี.ค. 2560 9 มี.ค. 2563
37 กลุ่มไม้กวาด อช. อาสาพัฒนาชุมชน
299 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-9614-7744
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 375-6/182(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
38 กลุ่มไม้กวาด อช. อาสาพัฒนาชุมชน
299 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-9614-7744
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 374-7/9(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
39 กลุ่มไม้เสริมมงคล
6/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์มือถือ 08-6189-9709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ใช้งานทั่วไป 379-14/45(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
40 กลุ่มร่มเกล้าหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว
503 ม.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์มือถือ 08-9702-4539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นเครื่องประดับ 372-18/8(นว) 29 เม.ย. 2559 18 ก.ย. 2561
41 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านจันเสน
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260 โทรศัพท์มือถือ 08-9639-4976
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 343-8/17(นว) 14 ส.ค. 2558 13 ส.ค. 2561
42 กลุ่มสตรีบ้านยางโทน
3/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-6213-4686
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เทียนหอม
74/2546
เทียนหอม 347-3/74(นว) 14 ส.ค. 2558 13 ส.ค. 2561
43 กลุ่มสตรีบ้านยางโทน
3/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-6213-4686
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 350-23/25(นว) 28 ต.ค. 2558 27 ต.ค. 2561
44 กลุ่มสตรีบ้านไร่
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์มือถือ 08-1680-6209
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 389-12/35(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
45 กลุ่มสตรีบ้านหนองทราย
14/24 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-8439-6924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 384-7/182(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
46 กลุ่มสมุนไพรไทยบ้านเขาแม่กระทู้(ไพรทิพย์)
69/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-1037-5022
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์เศษผ้า
412/2547
ผลิตภัณฑ์เศษผ้า 359-10/412(นว) 28 ต.ค. 2558 27 ต.ค. 2561
47 กลุ่มสุธาสินี
300 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-1953-8348
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบ) 328-3/107(นว) 12 พ.ค. 2558 11 พ.ค. 2561
48 กลุ่มหัตถกรรมหินอ่อนพ่อบ้านแม่บ้านตำบลหนองกระโดน
299 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-4048-4205
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 325-5/424(นว) 12 พ.ค. 2558 11 พ.ค. 2561
49 กลุ่มหัตถกรรมหินอ่อนพ่อบ้านแม่บ้านตำบลหนองกระโดน
299 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-4048-4205
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์งานปั้นจากวัสดุผสม
778/2556
งานปั้นจากวัสดุผสม 326-2/778(นว) 12 พ.ค. 2558 11 พ.ค. 2561
50 กลุ่มหัตถกรรมหินอ่อนพ่อบ้านแม่บ้านตำบลหนองกระโดน
299 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-4048-4205
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 324-4/366(นว) 12 พ.ค. 2558 11 พ.ค. 2561
123

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ม.ค. 2561