รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครสววรค์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครสววรค์ จำนวน 134 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,246 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเกษตรกรขนมไทย
192/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์มือถือ 08-1971-3141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ข้าวแตนน้ำแตงโม 451-9/36(นว) 22 พ.ค. 2561 25 ก.ค. 2563
2 กลุ่มแกะสลักไม้มงคลกระดูกสัตว์
9/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-6926-0730
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 485-22/8(นว) 4 ม.ค. 2562 3 ม.ค. 2565
3 กลุ่มแกะสลักไม้มงคลกระดูกสัตว์
9/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-6926-0730
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 486-8/68(นว) 4 ม.ค. 2562 3 ม.ค. 2565
4 กลุ่มจักสานเชือกมัดฟาง
58 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-6781-3650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
360/2559
ชนิดทำจากแผ่นยางธรรมชาติผสม 482-5/360(นว) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
5 กลุ่มจักสานเชือกมัดฟาง
58 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-6781-3650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ยางพารา
360/2547
ชนิดทำจากแผ่นยางพาราผสม 414-3/360(นว) 7 ธ.ค. 2559 6 ธ.ค. 2562
6 กลุ่มจักสานตะกร้าหวายบ้านหนองปลาย
44 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์มือถือ 08-1888-8621
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 505-5/19(นว) 12 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2565
7 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านโนนสมบูรณ์
99 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-7200-5375
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 407-13/40(นว) 7 ธ.ค. 2559 6 ธ.ค. 2562
8 กลุ่มจักสานไม้ไผ่และหวาย
41 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-6927-7664
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 540-16/40(นว) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
9 กลุ่มจักสานไม้ไผ่และหวายตำบลกลางแดด
24/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-1962-2016
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 453-15/40(นว) 22 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2564
10 กลุ่มเชือกฟาง จักสานไม้ไผ่ บ้านประชาสรรค์
29 ม.9 ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-6204-9551
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 550-20/418(นว) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
11 กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟาง
8 ม.6 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 08-0702-3352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 552-22/418(นว) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
12 กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟาง
71 ม.5 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-1700-5475
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 548-18/418(นว) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
13 กลุ่มทอผ้าไทบ้านหนองสะแก
143 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-0116-1430
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 538-12/17(นว) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
14 กลุ่มทอผ้าบ้านบ่อทอง
255 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์มือถือ 09-4694-6095
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 539-13/17(นว) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
15 กลุ่มทอผ้าบ้านพุนิมิต
78 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-6119-2298
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้ามัดหมี่
17/2552
ผ้ามัดหมี่ 426-9/17(นว) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
16 กลุ่มทอเสื่อกกชุมตาบง
221 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ชุมตาบง อ.กิ่งอำเภอชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-2167-7467
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 500-5/7(นว) 12 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2565
17 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านทับลุ่ม
447/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์มือถือ 08-4579-2520
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 501-6/7(นว) 12 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2565
18 กลุ่มทำตะกร้าโครงเหล็กเชือกฟาง
25/4 ม.1 ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์มือถือ 08-2168-7437
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 549-19/418(นว) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
19 กลุ่มทำตะกร้าโครงเหล็กเชือกฟาง
25/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์มือถือ 08-2168-7437
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 412-2/20(นว) 7 ธ.ค. 2559 6 ธ.ค. 2562
20 กลุ่มทำไม้กวาดบ้านบ่อทอง
189 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์มือถือ 06-1664-6582
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 533-15/9(นว) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
21 กลุ่มทำรองเท้าเด็กบ้านเขาจักจั่นหนึ่ง
10 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ชุมตาบง อ.กิ่งอำเภอชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-6781-3650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังแท้ 497-4/206(นว) 4 ม.ค. 2562 3 ม.ค. 2565
22 กลุ่มเปลญวนบ้านหนองสังข์
15/6 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-7838-7902
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เปล
203/2546
เปล 418-10/203(นว) 10 มี.ค. 2560 9 มี.ค. 2563
23 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
579 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 09-3227-9198
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 417-4/71(นว) 10 มี.ค. 2560 9 มี.ค. 2563
24 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเชือกร่ม
258/7 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-1534-4477
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 524-15/418(นว) 12 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2565
25 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า
81/1 ม.11 ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 08-3627-4303
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 555-6/836(นว) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
26 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไหมพรม
28 ม.5 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-6926-4016
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 554-5/615(นว) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
27 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านจิกใหญ่
35 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์มือถือ 08-5271-7050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่ 520-2/184(นว) 12 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2565
28 กลุ่มพรมเช็ดเท้า
5/1 ม.13 ซ.- ถ.- ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-7318-8548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 545-20/412(นว) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
29 กลุ่มพรมเช็ดเท้า
13/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์มือถือ 09-8767-0392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้า 437-17/412(นว) 14 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2563
30 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านเนินขี้เหล็ก
45/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-8272-5878
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 421-15/412(นว) 10 มี.ค. 2560 9 มี.ค. 2563
31 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีอาสา
113 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 08-9437-5214
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 547-17/418(นว) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
32 กลุ่มแม่บ้านวังซ่าน
105/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-9562-2238
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 422-16/412(นว) 10 มี.ค. 2560 9 มี.ค. 2563
33 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านมาบแก
57 ม.1 ซ.- ถ.- ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 06-2294-3231
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 534-16/9(นว) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
34 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านหนองปลาย
87/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์มือถือ 08-1888-8621
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 504-13/9(นว) 12 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2565
35 กลุ่มไม้กวาดวสุพล
68 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-3531-8304
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 532-14/9(นว) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
36 กลุ่มศิลาฟางอุปถัมภ์
151 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์มือถือ 08-0505-5800
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 484-11/418(นว) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
37 กลุ่มส่งเสริมภูมิปัญญาไทย
99 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-0167-5375
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 458-1/176(นว) 22 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2564
38 กลุ่มส่งเสริมภูมิปัญญาไทย
99 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-0167-5375
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
สมุนไพรอบตัว
666/2553
สมุนไพรอบตัวผสมสมุนไพร 530-1/666(นว) 12 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2565
39 กลุ่มสตรีบ้านดงตาแวนสร้างงานสร้างอาชีพ ม.8
138/2 ม.8 ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 09-9347-5280
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 551-21/418(นว) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
40 กลุ่มสตรีบ้านหนองทราย
14/24 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-5603-3920
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 483-18/412(นว) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
41 กลุ่มสัมมาชีพดอกไม้จันทน์บ้านเทียนชัย
19 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 09-6527-0018
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ดอกไม้จันทน์(ช่อประธาน) 529-2/651(นว) 12 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2565
42 กลุ่มสุธาสินี
300 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-1707-1854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะ 509-9/115(นว) 12 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2565
43 กลุ่มแสงชัชวาลย์
128 ม.- ซ.ตรีวิมล ถ.แสงชัชวาลย์ ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 08-1039-1022
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เปล
203/2546
เปล 478-13/203(นว) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
44 กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวา วัดศรีอุทุมพร
299 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-1533-1214
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 508-4/39(นว) 12 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2565
45 กลุ่มอาชีพทำเปลยวน
98 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-1924-0511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เปล
203/2546
เปล 419-11/203(นว) 10 มี.ค. 2560 9 มี.ค. 2563
46 กลุ่มอาชีพบ้านโมเน่ต์
78/46 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-2513-5460
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็ม 474-8/115(นว) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
47 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด
9/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 08-4618-8960
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ข้าวแตนน้ำแตงโม 468-10/36(นว) 17 ก.ย. 2561 25 ก.ค. 2563
48 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด
9/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 08-4618-8960
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
น้ำตาลโตนด
113/2546
น้ำตาลโตนด 469-2/113(นว) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
49 กลุ่มอาชีพผ้าทอมัดหมี่บ้านวังกระโดนน้อย
451 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์มือถือ 08-9568-2867
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 537-11/17(นว) 12 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2565
50 นาง กชภัท นุชทรัพย์
37/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 06-4224-6654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 543-19/196(นว) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
123

สืบค้นเมื่อ วันที่21 พ.ย. 2562