รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครสววรค์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครสววรค์ จำนวน 100 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกันเพ็ชรบ้านละคร
76 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์มือถือ 08-9995-5074
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
หัวโขน
221/2547
ประเภทใช้เป็นของประดับตกแต่งหรือของที่ระลึก 386-6/221(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
2 กลุ่มกันเพ็ชรบ้านละคร
76 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์มือถือ 08-9995-5074
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เครื่องประดับชุดละคร-นาฏศิลป์
419/2547
ประเภทที่ใช้ในการแสดง 387-2/419(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
3 กลุ่มเกษตรกรขนมไทย
192/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์มือถือ 08-1971-3141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ข้าวแตนน้ำแตงโม 451-9/36(นว) 22 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2564
4 กลุ่มงานแกะสลักและหัตถกรรมกะลามะพร้าว ไม้มงคล กระดูกสัตว์
280 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-5883-9494
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 394-7/68(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
5 กลุ่มจักสานเชือกมัดฟาง
58 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-6781-3650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ยางพารา
360/2547
ชนิดทำจากแผ่นยางพาราผสม 414-3/360(นว) 7 ธ.ค. 2559 6 ธ.ค. 2562
6 กลุ่มจักสานเชือกมัดฟาง
58 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-6781-3650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
360/2559
ชนิดทำจากแผ่นยางธรรมชาติผสม 482-5/360(นว) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
7 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านโนนสมบูรณ์
99 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-7200-5375
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 407-13/40(นว) 7 ธ.ค. 2559 6 ธ.ค. 2562
8 กลุ่มจักสานไม้ไผ่และหวายตำบลกลางแดด
24/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-1962-2016
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 453-15/40(นว) 22 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2564
9 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
2/250 ม.13 ซ.- ถ.- ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-9958-7888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 411-26/25(นว) 7 ธ.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
10 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
2/250 ม.13 ซ.- ถ.- ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-9958-7888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 410-9/9(นว) 7 ธ.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
11 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านทรายทอง
97/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์มือถือ 09-3365-2927
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 405-25/25(นว) 7 ธ.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
12 กลุ่มถักโครเชต์บ้านดงจันทำ
9 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 08-3623-8184
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 408-5/195(นว) 7 ธ.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
13 กลุ่มทอผ้าบ้านพุนิมิต
78 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-6119-2298
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้ามัดหมี่
17/2552
ผ้ามัดหมี่ 426-9/17(นว) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
14 กลุ่มทอพรมเอนกประสงค์บ้านลาดยาว
389/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-9860-0511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้า 395-11/412(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
15 กลุ่มทำตะกร้าโครงเหล็กเชือกฟาง
25/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์มือถือ 08-2168-7437
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 412-2/20(นว) 7 ธ.ค. 2559 6 ธ.ค. 2562
16 กลุ่มเปลญวนบ้านหนองสังข์
15/6 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-7838-7902
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เปล
203/2546
เปล 418-10/203(นว) 10 มี.ค. 2560 9 มี.ค. 2563
17 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
579 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 09-3227-9198
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 417-4/71(นว) 10 มี.ค. 2560 9 มี.ค. 2563
18 กลุ่มผลิตภัณฑ์ปฏิมากรรมประดับและตกแต่ง
348 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-5051-2075
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 403-17/196(นว) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
19 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า
81/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 08-3627-4303
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 399-4/417(นว) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
20 กลุ่มผลิตไม้กวาดดอกหญ้า
1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-9614-7744
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 376-8/9(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
21 กลุ่มพรมเช็ดเท้า
13/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์มือถือ 09-8767-0392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้า 437-17/412(นว) 14 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2563
22 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านเนินขี้เหล็ก
45/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-8272-5878
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 421-15/412(นว) 10 มี.ค. 2560 9 มี.ค. 2563
23 กลุ่มพรมเช็ดเท้าและตะกร้าเชือกฟางบ้านพุเม่น
35/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-1037-0931
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 439-10/9(นว) 8 ธ.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
24 กลุ่มพรมเช็ดเท้าและตะกร้าเชือกฟางบ้านพุเม่น
35/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-1037-0931
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้า 404-13/412(นว) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
25 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีอาสา
113 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 08-9437-5214
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้า 396-12/412(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
26 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางประมุง
40/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์มือถือ 08-7909-9417
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 390-13/35(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
27 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง
151 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์มือถือ 08-0505-5800
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 442-9/182(นว) 8 ธ.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
28 กลุ่มแม่บ้านวังซ่าน
105/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-9562-2238
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 422-16/412(นว) 10 มี.ค. 2560 9 มี.ค. 2563
29 กลุ่มไม้กวาด อช. อาสาพัฒนาชุมชน
299 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-9614-7744
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 375-6/182(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
30 กลุ่มไม้กวาด อช. อาสาพัฒนาชุมชน
299 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-9614-7744
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 374-7/9(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
31 กลุ่มไม้เสริมมงคล
6/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์มือถือ 08-6189-9709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ใช้งานทั่วไป 379-14/45(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
32 กลุ่มศิลาฟางอุปถัมภ์
151 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์มือถือ 08-0505-5800
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 484-11/418(นว) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
33 กลุ่มส่งเสริมภูมิปัญญาไทย
99 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-0167-5375
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 458-1/176(นว) 22 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2564
34 กลุ่มสตรีบ้านไร่
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์มือถือ 08-1680-6209
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 389-12/35(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
35 กลุ่มสตรีบ้านหนองทราย
14/24 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-8439-6924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 384-7/182(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
36 กลุ่มสตรีบ้านหนองทราย
14/24 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-5603-3920
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 483-18/412(นว) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
37 กลุ่มแสงชัชวาลย์
128 ม.- ซ.ตรีวิมล ถ.แสงชัชวาลย์ ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 08-1039-1022
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เปล
203/2546
เปล 478-13/203(นว) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
38 กลุ่มอาชีพแจกันไม้กลึง
42 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์มือถือ 08-9702-2709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
แจกัน จำนวน 5 ใบ เคลือบเงา 402-15/45(นว) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
39 กลุ่มอาชีพทำเปลยวน
98 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-1924-0511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เปล
203/2546
เปล 419-11/203(นว) 10 มี.ค. 2560 9 มี.ค. 2563
40 กลุ่มอาชีพบ้านโมเน่ต์
78/46 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-2513-5460
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็ม 474-8/115(นว) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
41 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด
9/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 08-4618-8960
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ข้าวแตนน้ำแตงโม 468-10/36(นว) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
42 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด
9/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 08-4618-8960
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
น้ำตาลโตนด
113/2546
น้ำตาลโตนด 469-2/113(นว) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
43 นาง จารุวรรณ สุวรรณบาง
175/18 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 06-3114-0346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เปล
203/2546
เปล 447-12/203(นว) 8 ธ.ค. 2560 7 ธ.ค. 2563
44 นาง จุฬา บัวทองศรี
119 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 09-8546-7585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ขนมโมจิ
117/2555
ขนมโมจิไส้ถั่วไข่เค็ม จำนวน ๙ กล่อง/ขนาด 90 กรัม 397-9/117(นว) 15 ส.ค. 2559 14 ส.ค. 2562
45 นาง ฐิติทิพย์ เอนกโชติวัฒน์
397 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 08-1792-6719
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมสมุนไพร 382-6/95(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
46 นาง ฐิติทิพย์ เอนกโชติวัฒน์
397 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 08-1792-6719
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า
173/2554
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า 383-2/173(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
47 นาง ฐิติทิพย์ เอนกโชติวัฒน์
397 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 08-1792-6719
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
แชมพู
92/2552
แชมพู 380-3/92(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
48 นาง ฐิติทิพย์ เอนกโชติวัฒน์
397 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 08-1792-6719
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม 381-2/93(นว) 29 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2562
49 นาง ปิยะมาศ คชหิรัญ
78/46 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-1596-8490
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 409-1/935(นว) 7 ธ.ค. 2559 6 ธ.ค. 2562
50 นาง พรทิพย์ พินิจสุวรรณ
43/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-9566-7122
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 465-14/46(นว) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
12

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562