รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครสววรค์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครสววรค์ จำนวน 224 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม อสม ชุมชนหน้าอุทยานสวรรค์
120/21 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 09-0956-3084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 562-26/8(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
2 กลุ่มกระเป๋าถักโครเชต์
139/3 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 08-9439-8836
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 628-33/418(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
3 กลุ่มกระเป๋าถักโครเชต์
139/3 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 08-9439-8836
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 638-7/615(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
4 กลุ่มกองทุนการออมเพื่อการผลิตพรมเช็ดเท้า
95 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 06-2428-6219
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 601-23/412(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
5 กลุ่มเกษตรกรขนมไทย
192/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์มือถือ 08-1971-3141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2554
ข้าวแตนน้ำแตงโม 451-9/36(นว) 22 พ.ค. 2561 25 ก.ค. 2563
6 กลุ่มแกะสลักไม้มงคลกระดูกสัตว์
9/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-6926-0730
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 485-22/8(นว) 4 ม.ค. 2562 3 ม.ค. 2565
7 กลุ่มแกะสลักไม้มงคลกระดูกสัตว์
9/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-6926-0730
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 486-8/68(นว) 4 ม.ค. 2562 3 ม.ค. 2565
8 กลุ่มโครเชต์เชือกร่ม
39 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 09-5309-0011
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 633-38/418(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
9 กลุ่มงานแกะสลักและหัตถกรรมกะลามะพร้าว ไม้มงคล กระดูกสัตว์
280 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-5883-9494
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 647-10/68(นว) 20 พ.ย. 2562 19 พ.ย. 2565
10 กลุ่มงานฝีมือจากไหมพรมและด้ายซัมเมอร์
17/3 ม.3 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์มือถือ 08-9268-1830
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 637-6/615(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
11 กลุ่มจักสานเชือกมัดฟาง
58 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-6781-3650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
360/2559
ชนิดทำจากแผ่นยางธรรมชาติผสม 482-5/360(นว) 17 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2564
12 กลุ่มจักสานตะกร้าเชือกฟาง
540/2 ม.6 ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์มือถือ 09-1021-4050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 621-26/418(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
13 กลุ่มจักสานตะกร้าหวายบ้านไร่
42/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-7103-1187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 645-7/19(นว) 20 พ.ย. 2562 19 พ.ย. 2565
14 กลุ่มจักสานตะกร้าหวายบ้านหนองปลาย
44 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์มือถือ 08-1888-8621
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 505-5/19(นว) 12 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2565
15 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านใหม่ลำตะคลอง
485/15 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 08-0515-7643
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 577-19/40(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
16 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านใหม่หนองหลวง
77/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 08-3626-3085
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 578-20/40(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
17 กลุ่มจักสานไม้ไผ่และหวาย
41 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-6927-7664
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 540-16/40(นว) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
18 กลุ่มจักสานไม้ไผ่และหวายตำบลกลางแดด
24/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-1962-2016
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 453-15/40(นว) 22 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2564
19 กลุ่มจักสานเส้นใยพลาสติก บ้านหนองข่อย
38/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 09-5309-0011
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 634-39/418(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
20 กลุ่มจักสานเส้นใยพลาสติก บ้านหนองข่อย
38/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 09-5309-0011
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 589-13/182(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
21 กลุ่มจักสานเส้นใยพลาสติก บ้านหนองข่อย
38/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 09-5309-0011
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 573-4/20(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
22 กลุ่มเชือกฟาง จักสานไม้ไผ่ บ้านประชาสรรค์
29 ม.9 ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-6204-9551
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 550-20/418(นว) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
23 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และหัตถกรรม
49 ม.1 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-6351-7969
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 575-17/40(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
24 กลุ่มตะกร้าเชือกฟาง
19 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 06-3723-7559
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 626-31/418(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
25 กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟาง
8 ม.6 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 08-0702-3352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 552-22/418(นว) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
26 กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟาง
71 ม.5 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-1700-5475
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 548-18/418(นว) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
27 กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟางบ้านเนินสำราญ
42/14 ม.8 ซ.- ถ.- ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 09-3229-6676
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 630-35/418(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
28 กลุ่มทอผ้าไทบ้านหนองสะแก
143 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-0116-1430
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 538-12/17(นว) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
29 กลุ่มทอผ้าบ้านบ่อทอง
255 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์มือถือ 09-4694-6095
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 539-13/17(นว) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
30 กลุ่มทอผ้าบ้านพุนิมิต
78 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-6119-2298
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้ามัดหมี่
17/2552
ผ้ามัดหมี่ 426-9/17(นว) 19 มิ.ย. 2560 18 มิ.ย. 2563
31 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
49 ม.28 ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 09-2457-7054
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 610-32/412(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
32 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านธารมะยม
18 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-6216-9725
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 602-24/412(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
33 กลุ่มทอเสื่อกกชุมตาบง
221 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ชุมตาบง อ.กิ่งอำเภอชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-2167-7467
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 500-5/7(นว) 12 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2565
34 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านทับลุ่ม
447/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์มือถือ 08-4579-2520
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 501-6/7(นว) 12 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2565
35 กลุ่มทอเสื่อกกราชินีบ้านอุดมพัฒนา
302 ม.7 ซ.- ถ.- ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์มือถือ 08-2162-9459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 560-10/7(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
36 กลุ่มทำของที่ระลึกเวสาลี
3/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์มือถือ 08-7410-1330
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 616-11/417(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
37 กลุ่มทำตะกร้าโครงเหล็กเชือกฟาง
25/4 ม.1 ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์มือถือ 08-2168-7437
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 549-19/418(นว) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
38 กลุ่มทำไม้กวาดบ้านบ่อทอง
189 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์มือถือ 06-1664-6582
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 533-15/9(นว) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
39 กลุ่มทำรองเท้าเด็กบ้านเขาจักจั่นหนึ่ง
10 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ชุมตาบง อ.กิ่งอำเภอชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-6781-3650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังแท้ 497-4/206(นว) 4 ม.ค. 2562 3 ม.ค. 2565
40 กลุ่มบ้านเศียรมหามงคล
121 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์มือถือ 08-7803-0326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
หัวโขน
221/2547
ประเภทใช้เป็นของประดับตกแต่งหรือของที่ระลึก 595-7/221(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
41 กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานจากเชือกมัดฟาง
119/1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 08-2768-8473
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 631-36/418(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
42 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกก
193 ม.8 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-1972-7228
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 557-7/7(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
43 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
14/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 08-7219-1865
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 564-28/8(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
44 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวและเม็ดตาล
25/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 09-4305-3587
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากลูกตาล
577/2560
ผลิตภัณฑ์จากลูกตาล 635-1/577(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
45 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวและเม็ดตาล
25/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 09-4305-3587
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 563-27/8(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
46 กลุ่มผลิตภัณฑ์เปลเกลียว
100/2 ม.3 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์มือถือ 08-4814-3673
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เปล
203/2546
เปล 591-17/203(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
47 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเชือกร่ม
258/7 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-1534-4477
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 524-15/418(นว) 12 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2565
48 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า
81/1 ม.11 ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 08-3627-4303
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 555-6/836(นว) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
49 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า
81/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 08-3627-4303
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 614-9/417(นว) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
50 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไหมพรม
28 ม.5 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-6926-4016
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 554-5/615(นว) 2 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2565
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563