รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุทัยธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 120 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,434 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเช้าเถาวัลย์แดง
57 ม.4 ซ. - ถ. - ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 56083-442/8 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
2 กลุ่มจักสานบ้านท่ารากหวาย
14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0101
พัด
415/2547
พัด 57866-17/415 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
3 กลุ่มจักสานบ้านวังปลากด
19/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0101
เปล
203/2546
เปล 60053-118/203 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
4 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหินโหง่น
13 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ที่นอนปิกนิก
613/2547
ที่นอนปิกนิก 62827-121/613 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
5 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหินโหง่น
13 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 โทรศัพท์ 0-5697-0240
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 57370-446/836 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
6 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหินโหง่น
13 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 โทรศัพท์ 0-5697-0240
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 57043-19/1450 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
7 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหินโหง่น
13 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 โทรศัพท์ 0-5697-0240
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กชาย
839/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 57049-85/839 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
8 กลุ่มทอผ้าซิ่นตีนจกลายโบราณ
419 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63284-4364/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
9 กลุ่มทอผ้าซิ่นตีนจกลายโบราณ
419 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64166-69/610 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
10 กลุ่มทอผ้าซิ่นตีนจกลายโบราณ
419 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64988-1181/197 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
11 กลุ่มทอผ้าซิ่นตีนจกลายโบราณ
419 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0101
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 64241-305/381 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
12 กลุ่มทอผ้าบ้านเก้านิ้ว
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 57369-2583/18 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
13 กลุ่มทอผ้าบ้านเก้านิ้ว
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64525-1175/197 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
14 กลุ่มทอผ้าบ้านเก้านิ้ว
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64524-4432/17 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
15 กลุ่มทอผ้าบ้านภูจวง
- ม.14 ซ.- ถ.- ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ย่าม
609/2547
ย่าม 57238-93/609 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
16 กลุ่มทอผ้าบ้านภูจวง
128 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5697-0101
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 62249-273/48 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
17 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง
32 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ย่าม
609/2547
ย่าม 63276-115/609 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
18 กลุ่มทอผ้าไหม
9/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 59709-4192/17 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
19 กลุ่มทอผ้าไหมประดิษฐ์บ้านทุ่งนาสวน
1/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 59417-4161/17 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
20 กลุ่มทอผ้าไหมประดิษฐ์บ้านทุ่งนาสวน
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 56088-1036/197 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
21 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
44 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0101
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 62829-93/566 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
22 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านขุนแก้ว
47 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130 โทรศัพท์ 0-5697-0101
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 60055-87/566 9 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2561
23 กลุ่มทำกระเป๋าเชือกร่ม
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน
353/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน 58213-113/353 21 ส.ค. 2558 20 ส.ค. 2561
24 กลุ่มทำขนมกงบ้านฟากคลอง
36/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองแก อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ขนมดอกจอก
1045/2548
ขนมดอกจอก 62370-49/1045 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
25 กลุ่มทำขนมกงบ้านฟากคลอง
36/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองแก อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ขนมกง
1049/2548
ขนมกง 62408-27/1049 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
26 กลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
246 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
ประเภทใช้งานที่ต้องรับน้ำหนัก ชนิดชั้นวางของ 60700-286/183 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
27 กลุ่มบ้านบ่อขุย
31 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองเต่า อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 56989-195/418 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
28 กลุ่มแปรรูปแม่บ้านถนนใหม่
9 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ 0-5697-0101
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผาหมูกุ้ง 58644-327/4 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
29 กลุ่มผลิตภัณฑ์รากไม้
327 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 โทรศัพท์ 0-5697-0101
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : ชั้นวางของ
1092/2558
ประเภททำจากไม้ 63210-30/1092 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
30 กลุ่มผลิตภัณฑ์รากไม้
327 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 โทรศัพท์ 0-5697-0101
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ
949/2558
ประเภททำจากไม้ 63185-187/949 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
31 กลุ่มผลิตภัณฑ์รากไม้
327 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ชิงช้า
1273/2558
ประเภททำจากไม้หรือวัสดุธรรมชาติ 63209-33/1273 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
32 กลุ่มผลิตภัณฑ์รากไม้
327 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 โทรศัพท์ 0-5697-0101
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
ประเภททำจากไม้ 63212-214/951 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
33 กลุ่มผลิตภัณฑ์รากไม้
327 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 โทรศัพท์ 0-5697-0101
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
ประเภทใช้งานที่ต้องรับน้ำหนัก ชนิดเก้าอี้ 63215-307/183 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
34 กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากเหล็กกล้า (ช่างทิน)
2/5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่แบน อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 57863-77/68 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
35 กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากเหล็กกล้า (ช่างทิน)
2/5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่แบน อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0101
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้สำหรับประดับตกแต่งหรือเป็นของที่ระลึก 57865-153/82 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
36 กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากเหล็กกล้า (ช่างหรั่ง)
3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0101
กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้
81/2546
กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ 60752-15/81 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
37 กลุ่มผู้ผลิตเหล็กกล้าบัวสำลี
9/5 ม.- ซ.- ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0101
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้สำหรับประดับตกแต่งหรือเป็นของที่ระลึก 62830-168/82 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
38 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านหนองโพ
22 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150 โทรศัพท์ 0-5697-0101
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ
949/2558
ประเภททำจากไม้ 63213-190/949 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
39 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านหนองโพ
22 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150 โทรศัพท์ 0-5697-0101
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
ประเภททำจากไม้ 63211-213/951 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
40 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาขี้ฝอย
9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 60188-535/35 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
41 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งน้ำเค็ม
39 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64813-1179/197 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
42 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทัพหลวง
3 ม.1 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5697-0101
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 61521-269/48 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
43 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทัพหลวง
3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 62828-295/381 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
44 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลังเขา
51 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบตำลึง) 57024-190/107 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
45 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลังเขา
51 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยอบเนย 57023-125/1038 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
46 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยพลู
27 ม.7 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 56253-1039/197 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
47 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยพูล
- ม.7 ซ. - ถ. - ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0102
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 56254-2546/18 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
48 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านเนื้อร้อน
64 ม.2 ซ. - ถ. - ต.หนองพังค่า อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 56084-509/9 25 ก.พ. 2558 24 ก.พ. 2561
49 กลุ่มไม้กวาดบ้านท่าข้ามสาคร
20 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62387-597/9 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
50 กลุ่มรองเท้าแตะหนังท่าซุง
23 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าแตะหนัง(หนังวัว) 15-1/206(อน) 16 ส.ค. 2560 15 ส.ค. 2563
123

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ม.ค. 2561