รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุทัยธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 139 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจังหวัดอุทัยธานี
75/1 ม.14 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 27-3/197(อน) 5 ม.ค. 2561 4 ม.ค. 2564
2 กลุ่มคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจังหวัดอุทัยธานี
75/1 ม.14 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 29-1/48(อน) 5 ม.ค. 2561 4 ม.ค. 2564
3 กลุ่มคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจังหวัดอุทัยธานี
75/1 ม.14 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 28-1/836(อน) 5 ม.ค. 2561 4 ม.ค. 2564
4 กลุ่มคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจังหวัดอุทัยธานี
75/1 ม.14 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
หมอนขวาน
198/2546
หมอนขวาน 31-2/198(อน) 5 ม.ค. 2561 4 ม.ค. 2564
5 กลุ่มคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจังหวัดอุทัยธานี
75/1 ม.14 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
828/2558
แบบใช้งานทั่วไป 30-3/828(อน) 5 ม.ค. 2561 4 ม.ค. 2564
6 กลุ่มจักสานพัด
91 ม.6 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 46-1/418(อน) 23 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2564
7 กลุ่มจักสานพัด
91 ม.6 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 62-2/418(อน) 4 มิ.ย. 2561 3 มิ.ย. 2564
8 กลุ่มจักสานพัด
91 ม.6 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
พัด
415/2547
พัด 47-1/415(อน) 23 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2564
9 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหินโหง่น
13 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ที่นอนปิกนิก
613/2547
ที่นอนปิกนิก 62827-121/613 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
10 กลุ่มทองตะนาวเครื่องหอมไทยเดิม
62 ม.6 ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมที่มีก้านธูป 32-1/181(อน) 5 ม.ค. 2561 4 ม.ค. 2564
11 กลุ่มทอผ้าซิ่นตีนจกลายโบราณ
419 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64166-69/610 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
12 กลุ่มทอผ้าซิ่นตีนจกลายโบราณ
419 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64988-1181/197 3 ก.ค. 2560 2 ก.ค. 2563
13 กลุ่มทอผ้าซิ่นตีนจกลายโบราณ
419 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0101
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 64241-305/381 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
14 กลุ่มทอผ้าซิ่นตีนจกลายโบราณ
419 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63284-4364/17 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
15 กลุ่มทอผ้าบ้านเก้านิ้ว
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64525-1175/197 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
16 กลุ่มทอผ้าบ้านเก้านิ้ว
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64524-4432/17 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
17 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินคีรี
13 ม.10 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 71-1/1473(อน) 19 ก.ค. 2561 18 ก.ค. 2564
18 กลุ่มทอผ้าบ้านภูจวง
128 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5697-0101
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 62249-273/48 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
19 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยรอบ หมู่ที่ 2
37 ม.2 ต.ห้วยรอบ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 85-4/17(อน) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
20 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง
32 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ย่าม
609/2547
ย่าม 63276-115/609 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
21 กลุ่มทอผ้าลายโบราณ (สมบัติ)
55 ม.1 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 75-6/197(อน) 19 ก.ค. 2561 18 ก.ค. 2564
22 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
44 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0101
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 62829-93/566 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
23 กลุ่มทอสีธรรมชาติบ้านอีมาด-อีทราย
37/1 ม.4 ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 87-1/1453(อน) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
24 กลุ่มทอสีธรรมชาติบ้านอีมาด-อีทราย
37/1 ม.4 ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 88-2/247(อน) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
25 กลุ่มทำขนมกงบ้านฟากคลอง
36/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองแก อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ขนมดอกจอก
1045/2548
ขนมดอกจอก 62370-49/1045 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
26 กลุ่มทำขนมกงบ้านฟากคลอง
36/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองแก อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ขนมกง
1049/2548
ขนมกง 62408-27/1049 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
27 กลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
246 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
ประเภทใช้งานที่ต้องรับน้ำหนัก ชนิดชั้นวางของ 60700-286/183 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
28 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านหนองลัน
47 ม.4 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 51-4/417(อน) 23 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2564
29 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านหนองลัน
47 ม.4 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 52-3/196(อน) 23 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2564
30 กลุ่มผลิตแปรรูปและจำหน่ายผ้าทอพื้นเมือง
121 ม.1 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 74-3/48(อน) 19 ก.ค. 2561 18 ก.ค. 2564
31 กลุ่มผลิตภัณฑ์รากไม้
327 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ชิงช้า
1273/2558
ประเภททำจากไม้หรือวัสดุธรรมชาติ 63209-33/1273 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
32 กลุ่มผลิตภัณฑ์รากไม้
327 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 โทรศัพท์ 0-5697-0101
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
ประเภททำจากไม้ 63212-214/951 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
33 กลุ่มผลิตภัณฑ์รากไม้
327 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 โทรศัพท์ 0-5697-0101
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
ประเภทใช้งานที่ต้องรับน้ำหนัก ชนิดเก้าอี้ 63215-307/183 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
34 กลุ่มผลิตภัณฑ์รากไม้
327 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 โทรศัพท์ 0-5697-0101
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : ชั้นวางของ
1092/2558
ประเภททำจากไม้ 63210-30/1092 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
35 กลุ่มผลิตภัณฑ์รากไม้
327 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 โทรศัพท์ 0-5697-0101
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ
949/2558
ประเภททำจากไม้ 63185-187/949 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
36 กลุ่มผ้าทอซิ่นตีนจกบ้านสุขสำราญ
148 ม.15 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 26-2/17(อน) 5 ม.ค. 2561 4 ม.ค. 2564
37 กลุ่มผ้าทอซิ่นตีนจกบ้านสุขสำราญ
148 ม.15 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 25-2/197(อน) 5 ม.ค. 2561 4 ม.ค. 2564
38 กลุ่มผ้าทอซิ่นตีนจกบ้านสุขสำราญ
148 ม.15 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 73-2/48(อน) 19 ก.ค. 2561 18 ก.ค. 2564
39 กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากเหล็กกล้า (ช่างหรั่ง)
3 ม.6 ต.หาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้สำหรับประดับตกแต่งหรือเป็นของที่ระลึก 79-1/82(อน) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
40 กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากเหล็กกล้า (ช่างหรั่ง)
3 ม.6 ต.หาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 78-2/68(อน) 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2564
41 กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากเหล็กกล้า (ช่างหรั่ง)
3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0101
กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้
81/2546
กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ 60752-15/81 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
42 กลุ่มผู้ผลิตเหล็กกล้าบัวสำลี
9/5 ม.- ซ.- ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0101
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้สำหรับประดับตกแต่งหรือเป็นของที่ระลึก 62830-168/82 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
43 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านหนองโพ
22 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150 โทรศัพท์ 0-5697-0101
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ
949/2558
ประเภททำจากไม้ 63213-190/949 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
44 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านหนองโพ
22 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150 โทรศัพท์ 0-5697-0101
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
ประเภททำจากไม้ 63211-213/951 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
45 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาขี้ฝอย
9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 60188-535/35 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
46 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งน้ำเค็ม
39 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 64813-1179/197 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
47 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทัพหลวง
3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 62828-295/381 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
48 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทัพหลวง
3 ม.1 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5697-0101
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 61521-269/48 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
49 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยพลู
27 ม.7 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 24-1/17(อน) 5 ม.ค. 2561 4 ม.ค. 2564
50 กลุ่มไม้กวาดบ้านท่าข้ามสาคร
20 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ 0-5697-0101
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62387-597/9 2 ส.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
123

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562