รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 83 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,262 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเช้าสบู่หอมบ้านทรัพย์มะนาว
208 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์มือถือ 08-2896-7979
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 57235-55/972 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
2 กลุ่มแกะสลักหินอ่อนพรานกระต่าย
79 ม.4 ซ.- ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ 0-5576-1279
หัตถกรรมหินอ่อน
12/2546
ประเภทของใช้เบ็ดเตล็ด 62625-80/12 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
3 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านศรีสกุณา
29 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 โทรศัพท์มือถือ 08-6088-1046
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยผสม) 64495-1300/835 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
4 กลุ่มถักตะกร้าเชือกฟาง
167 ม.8 ซ.- ถ.- ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์มือถือ 08-9568-7390
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 57638-203/418 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
5 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองจอกพัฒนา
78 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ 0-5586-4126
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 64496-1174/197 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
6 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าห่มสำลีบ้านฟากทุ่ง
31 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 โทรศัพท์มือถือ 08-6212-4603
ผ้าห่มนวม
202/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน (เส้นใยประดิษฐ์) ชนิดไส้ใยสังเคราะห์ 60941-176/202 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
7 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ
341 ม.22 ซ.- ถ.- ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-7965-2566
คุกกี้
118/2555
คุกกี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 61074-216/118 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
8 กลุ่มผ้าปักชาวเขา
77/7 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ 0-8167-4302
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2554
ชุดติดกัน (เส้นใยผสม) 63783-31/1450 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
9 กลุ่มผ้าปักชาวเขา
77/7 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ 0-8167-4302
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 62728-1128/417 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
10 กลุ่มผ้าปักชาวเขา (เหมยเซ็ง อยู่สุภาพ)
77/7 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์มือถือ 08-1674-3028
ผ้าปัก
249/2558
แบบใช้งานทั่วไป 60940-136/249 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
11 กลุ่มพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์แกะสลักสบู่บ้านช้างคับ
99 ม.13 ซ.- ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ 0-9138-9054
สบู่แกะสลัก
574/2547
สบู่แกะสลัก 61708-9/574 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
12 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์บ้านศรีสกุณา
49 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 โทรศัพท์ 8-0630-1062
โต๊ะไม้
949/2548
โต๊ะไม้ 59582-173/949 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
13 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์บ้านศรีสกุณา
49 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 โทรศัพท์ 8-0630-1062
เก้าอี้ไม้
951/2548
เก้าอี้ไม้ 59583-191/951 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
14 กลุ่มมะพร้าวเสวยบ้านทรายทอง
17 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 โทรศัพท์มือถือ 08-9640-0673
ขนมไทย
1/2552
มะพร้าวเสวย 63565-962/1 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
15 กลุ่มแม่บ้านเกาะพิมูลพัฒนา
052/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลานดอกไม้ตก อ.กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5574-5116
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
24/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพด 63331-407/24 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
16 กลุ่มแม่บ้านเกาะพิมูลพัฒนา
52/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลานดอกไม้ตก อ.กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-5852
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 3-1/709(กพ) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
17 กลุ่มแม่บ้านเกาะพิมูลพัฒนา
52/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลานดอกไม้ตก อ.กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-5852
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด
968/2559
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด 4-1/968(กพ) 6 ก.ย. 2560 5 ก.ย. 2563
18 กลุ่มแม่บ้านโนนโกจัดทำไม้กวาดดอกหญ้า
166/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160 โทรศัพท์ 0-9024-8293
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 63342-620/9 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
19 กลุ่มแม่บ้านโนนโกจัดทำไม้กวาดดอกหญ้า
166/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160 โทรศัพท์ 0-9024-8293
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 63931-62/1122 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
20 กลุ่มไม้กวาดบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5
524 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150 โทรศัพท์มือถือ 08-2161-7782
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 62614-200/182 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
21 กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา
8/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์มือถือ 08-7840-0173
ที่นอนยางพารา
783/2548
ที่นอนยางพารา 63114-2/783 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
22 กลุ่มวังชมพูหินอ่อน
1/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์มือถือ 08-3637-6533
หัตถกรรมหินอ่อน
12/2546
ประเภทของใช้เบ็ดเตล็ด 62626-81/12 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
23 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์รากไม้
723/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์มือถือ 08-7207-0589
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
ประเภทใช้งานที่ต้องรับน้ำหนัก ชนิดเก้าอี้ 64879-319/183 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
24 กลุ่มสตรีแม่บ้านทอผ้าบ้านวังเจ้า
52/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เทพนิมิต อ.กิ่งอำเภอบึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทรศัพท์มือถือ 08-1281-6792
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60116-1099/197 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
25 กลุ่มสตรีแม่บ้านทอผ้าบ้านวังเจ้า
52/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เทพนิมิต อ.กิ่งอำเภอบึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทรศัพท์มือถือ 08-1281-6792
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 60115-702/63 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
26 กลุ่มหัตถกรรมคลองมดแดง
169 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์มือถือ 08-8158-4405
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
ประเภทใช้งานทั่วไป 60682-285/183 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
27 กลุ่มหินอ่อนเมืองพรานงานกลึง
79/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์มือถือ 08-8762-3841
หัตถกรรมหินอ่อน
12/2546
ประเภทเครื่องตกแต่งอาคารบ้านเรือน 62593-79/12 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
28 กลุ่มอาชีพทำสิ่งประดิษฐ์จากไม้
119 ม.23 ซ.- ถ.- ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130 โทรศัพท์มือถือ 08-9954-5100
ซุ้มศาลาไม้
1274/2558
ประเภททำจากไม้ 63186-11/1274 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
29 กลุ่มอาชีพบ้านหนองหิน
112 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์มือถือ 08-3330-9602
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62596-608/9 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
30 กลุ่มอาชีพแม่บ้านโนนใน
45 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 โทรศัพท์มือถือ 08-4622-8299
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วนธัญพืช 62597-958/1 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
31 กลุ่มอาชีพสานเปลญวน
164 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150 โทรศัพท์มือถือ 08-2169-0917
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 62612-250/418 2 ก.ย. 2559 18 ก.ย. 2561
32 กลุ่มอาชีพสานเปลญวน
164 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150 โทรศัพท์มือถือ 08-2169-0917
เปล
203/2546
เปล 62615-124/203 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
33 นาง จำเนียน คำอินทร์
78/1 ม.2 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160 โทรศัพท์มือถือ 08-2767-7398
หมูปรุงรสพร้อมบริโภค
150/2553
หมูฝอย 59572-38/150 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
34 นาง จำเนียร ทิพรักษ์
257 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150 โทรศัพท์มือถือ 08-4573-7391
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 57208-200/418 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
35 นาง เตือนคนึง ราชา
31/4 ม.16 ซ.- ถ.กำแพงเพชร-พิจิตร ต.นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์มือถือ 08-4895-7900
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 61110-2594/25 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
36 นาง น้ำฝน รัตนสร้อย
642/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์มือถือ 08-6515-6596
ผ้าพิมพ์มือ
383/2558
ชนิดเส้นใยผสม 63416-9/383 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
37 นาง เบญจมาพร เมฆปรีดาวงศ์
55 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130 โทรศัพท์มือถือ 08-1550-4837
เครื่องดีบุก
72/2546
เครื่องดีบุก 60670-17/72 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
38 นาง ปราณี จะนต
4/27 ม.- ซ.4 ถ.เทศบาล 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์มือถือ 08-5014-7049
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มดองน้ำเกลือชนิดต้มสุก 60672-327/27 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
39 นาง ปราณี จะนต
4/27 ม.- ซ.4 ถ.เทศบาล 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์มือถือ 08-5014-7049
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มดองน้ำเกลือชนิดดิบ 63340-337/27 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
40 นาง ยุพิน นันทะศรี
152 ม.- ซ.- ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์มือถือ 09-0679-2993
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กชาย
839/2554
กางเกง (เส้นใยผสม) 56830-82/839 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
41 นาง ยุพิน นันทะศรี
152 ม.- ซ.- ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์มือถือ 09-0679-2993
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2554
ชุดติดกัน (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 56829-18/1450 28 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2561
42 นาง ระพี เมณฑ์กูล
43 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150 โทรศัพท์ 0-5570-5039
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 57644-533/9 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
43 นาง ระพี เมณฑ์กูล
43 ม.8 ซ.- ถ.- ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150 โทรศัพท์มือถือ 08-4688-0661
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 57646-180/182 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
44 นาง ระพี เมณฑ์กูล
43 ม.8 ซ.- ถ.- ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150 โทรศัพท์มือถือ 08-4688-0661
เปล
203/2546
เปล 57645-114/203 21 ก.ค. 2558 20 ก.ค. 2561
45 นาง ศริสา เข็มวัน
358 ม.- ซ.- ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-2977
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 63684-234/551 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
46 นาง ศริสา เข็มวัน
358 ม.- ซ.- ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-2977
ผลิตภัณฑ์พอกหน้า
175/2554
ผลิตภัณฑ์พอกหน้าผสมเปลือกกล้วย 64878-25/175 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
47 นาง ศริสา เข็มวัน
358 ม.- ซ.- ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-2977
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว
1350/2554
ชนิดของเหลวข้น 10-1/1350(กพ) 6 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2561
48 นาง สิริลักษณ์ เล่าณศรีโยธิน
1/6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-0065
เนื้อปรุงรสพร้อมบริโภค
302/2553
เนื้อสวรรค์ 62212-5/302 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
49 นาง สิริลักษณ์ เล่าณศรีโยธิน
1/6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-0065
หมูปรุงรสพร้อมบริโภค
150/2553
หมูสวรรค์ 62213-42/150 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
50 นาง ไหนเจียว แซ่ลี
352 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์มือถือ 08-7574-9055
ผ้าปัก
249/2558
แบบใช้งานทั่วไป 60671-132/249 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
12

สืบค้นเมื่อ วันที่26 เม.ย. 2561