รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตาก

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตาก จำนวน 142 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,854 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 พจนีย์ แสงสร้อย
20/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทรศัพท์ 9-8763-6495
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ขมิ้นผง
676/2547
ขมิ้นชันผง 123-1/676(ตก) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
2 กลุ่ม Hug นะ Maekasa (ฮักนะเเม่กาษา)
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์มือถือ 08-1740-5395
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63415-67/610 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
3 กลุ่มงานพัฒนาอาชีพวัดเขาแก้ว
289/2 ม.- ซ.- ถ.มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์มือถือ 08-5005-7866
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้้อ (เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย)) 9-1/836(ตก) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
4 กลุ่มงานพัฒนาอาชีพวัดเขาแก้ว
289/2 ม.- ซ.- ถ.มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์มือถือ 08-5005-7866
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 10-1/417(ตก) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
5 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
143 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130 โทรศัพท์ 9-4118-5017
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 107-1/24(ตก) 18 ก.พ. 2562 17 ก.พ. 2565
6 กลุ่มดอกไม้อบแห้ง
17/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทรศัพท์มือถือ 08-9568-7507
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง
932/2548
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง 63330-29/932 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
7 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
115 ม.11 ซ.- ถ.- ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์มือถือ 08-1740-5395
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63433-537/247 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
8 กลุ่มทอผ้าใยกัญชง
48 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทรศัพท์มือถือ 08-6203-1682
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ) 63421-1264/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
9 กลุ่มทอผ้าไหม 5 พี่น้องบ้านเด่นวัว
343 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงทอง อ.กิ่งอำเภอวังเจ้า จ.ตาก 63170 โทรศัพท์ 8-6004-9082
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) ย้อมสีธรรมชาติ 68-1/63(ตก) 11 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2564
10 กลุ่มประดิษฐ์ของชำร่วยจากการบูร
702 ม.- ซ.- ถ.- ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์มือถือ 08-7068-0282
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 47-3/348(ตก) 25 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2564
11 กลุ่มประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้สัก
158 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 โทรศัพท์ 8-6201-5756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
ประเภททำจากไม้ 17-1/951(ตก) 29 ก.ย. 2560 28 ก.ย. 2563
12 กลุ่มผ้าทอและแปรรูปผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านขะเนจื้อ
111 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 โทรศัพท์ 8-2010-4986
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 115-2/835(ตก) 18 ก.พ. 2562 17 ก.พ. 2565
13 กลุ่มพรเทวัญอัญมณี
497 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-4491-7408
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
เครื่องเงินแบบมีลวดลาย 45-4/23(ตก) 25 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2564
14 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านลาดยาว
217 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาโบสถ์ อ.กิ่งอำเภอวังเจ้า จ.ตาก 63170 โทรศัพท์มือถือ 08-7838-5187
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 63064-94/566 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
15 กลุ่มพลังกร
602 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 6-1265-4445
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 33-3/417(ตก) 29 ก.ย. 2560 28 ก.ย. 2563
16 กลุ่มพิมเสนน้ำ-การบูรหอม
99/1 ม.1 ต.ประดาง อ.กิ่งอำเภอวังเจ้า จ.ตาก 63170 โทรศัพท์ 9-3157-3829
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 48-1/176(ตก) 25 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2564
17 กลุ่มพิมเสนน้ำ-การบูรหอม
99/1 ม.1 ต.ประดาง อ.กิ่งอำเภอวังเจ้า จ.ตาก 63170 โทรศัพท์ 9-3157-3829
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 5-1/348(ตก) 15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2563
18 กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านโฮ่งก้าวหน้าเคหกิจ
73 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 โทรศัพท์ 8-1181-2606
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบน้ำผึ้ง 111-1/112(ตก) 18 ก.พ. 2562 17 ก.พ. 2565
19 กลุ่มแม่บ้านทิพย์ศิลา
153 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 0-5555-2133
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
คุกกี้
118/2555
คุ้กกี้เนยสด บรรจุ 150 กรัม 86-1/118(ตก) 11 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2564
20 กลุ่มแม่บ้านทิพย์ศิลา
153 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 0-5555-2133
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ขนมไทย
1/2552
ขนมไทย บรรจุ 180 กรัม 55-2/1(ตก) 11 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2564
21 กลุ่มรวมใจไทยตาก
129 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ประดาง อ.กิ่งอำเภอวังเจ้า จ.ตาก 63170 โทรศัพท์มือถือ 06-1305-2127
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 64422-1172/197 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
22 กลุ่มสตรีสหกรณ์เจียระไนพลอยและต้นไม้หยก
196 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-8903-3760
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 59-6/23(ตก) 11 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2564
23 กลุ่มสมุนไพรไทยทำเชียงทอง
35 ม.- ซ.- ถ.ไทยชนะ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์มือถือ 08-1786-4432
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว
262/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว 7-1/262(ตก) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
24 กลุ่มหัตถกรรมงานผ้า
62/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-5267-6119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 11-2/417(ตก) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
25 กลุ่มหัตถกรรมตำบลไม้งาม
108 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-9856-5846
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 26-2/20(ตก) 29 ก.ย. 2560 28 ก.ย. 2563
26 กลุ่มอาชีพสตรีจักสานเส้นพลาสติกบ้านปางส้าน
122 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-6204-4734
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 13-1/20(ตก) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
27 เครือข่ายครกหินแกรนิต หมู่ 3 บ้านแม่สลิด
90 ม.3 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 โทรศัพท์ 8-1281-2351
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ครกหิน
11/2546
ครกหิน 39-2/11(ตก) 19 มี.ค. 2561 18 มี.ค. 2564
28 นาง กรั้ง แซ่ย่าง
13/59 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทรศัพท์มือถือ 09-3254-9702
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63420-1142/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
29 นาง จันทร์ฉาย ไวยะเนตร
125/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงทอง อ.กิ่งอำเภอวังเจ้า จ.ตาก 63170 โทรศัพท์มือถือ 08-7202-5997
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 63072-95/566 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
30 นาง จันฟอง คงกระจ่าง
100 ม.2 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์มือถือ 08-1688-3624
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 105-1/800(ตก) 26 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2564
31 นาง จำปา กินใบ
59/13 ม.- ซ.ร่วมใจ ถ.- ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์มือถือ 00-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 84-20/23(ตก) 11 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2564
32 นาง จุฑารัตน์ โยอินทร์
518 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์มือถือ 08-1902-7469
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 64607-441/23 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
33 นาง จุลี อ่องไคล้
9809 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 โทรศัพท์ 0-8324-1434
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 106-2/195(ตก) 18 ก.พ. 2562 17 ก.พ. 2565
34 นาง ชุติมา โกมลมาลย์
66/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์มือถือ 08-6801-1539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 53-1/381(ตก) 25 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2564
35 นาง ฐิติรัตน์ พรลาภเลิศสุข
9/37 ม.- ซ.- ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์มือถือ 08-0665-1449
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 64326-434/23 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
36 นาง ทองกล่ำ รามัญวงศ์
778/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1280-8052
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 92-26/23(ตก) 26 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2564
37 นาง ทิพย์มณี คำบัวไหล
429 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-9701-1726
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 96-30/23(ตก) 26 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2564
38 นาง ธิดารัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
446 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-5553-9445
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 27-1/1246(ตก) 29 ก.ย. 2560 28 ก.ย. 2563
39 นาง นฤมล หลวงอภัย
483 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-7850-9905
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 89-23/23(ตก) 26 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2564
40 นาง บุญแถม สืบสายจันทร์
101 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 0-5551-4254
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ขนมไทย
1/2552
ทองพับ 54-1/1(ตก) 25 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2564
41 นาง บุญนำ สังคุตแก้ว
179/3 ม.- ซ.- ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5553-1062
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 75-11/23(ตก) 11 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2564
42 นาง ปิมมาลา อัศวปยุกต์กุล
21 ม.- ซ.ร่วมใจ ถ.- ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5554-4667
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
เครื่องเงินเเบบมีลวดลาย 62-8/23(ตก) 11 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2564
43 นาง พัชร์ชิสา ไชยวีรวัฒน์
155/20 ม.- ซ.- ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-1545-5527
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 23-1/422(ตก) 29 ก.ย. 2560 28 ก.ย. 2563
44 นาง เพ็ญศรี สุปันนะเวช
74 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-1675-5036
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 18-2/348(ตก) 29 ก.ย. 2560 28 ก.ย. 2563
45 นาง มะลิวัลย์ เข็มทอง
132/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์มือถือ 08-1785-3629
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
684/2547
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบสมุนไพร 63065-42/684 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
46 นาง มะลิวัลย์ เข็มทอง
132/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 0-5551-4115
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบ 1-1/153(ตก) 15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2563
47 นาง ยุพิน วรรธนัง
567/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1037-6199
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 29-3/1246(ตก) 29 ก.ย. 2560 28 ก.ย. 2563
48 นาง ยุวดี งามวิชานน์
119/14 ม.- ซ.- ถ.ชิดวนา ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์มือถือ 08-1740-9983
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 83-19/23(ตก) 11 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2564
49 นาง ฤทัยรัตน์ ทำนาเมือง
73/2 ม.- ซ.- ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์มือถือ 08-9159-5140
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 64606-740/421 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
50 นาง ฤทัยรัตน์ ทำนาเมือง
73/2 ม.- ซ.- ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์มือถือ 08-9159-5140
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกชุบเทียน และผลิตภัณฑ์จากเชือกใยกัญชง 60-2/418(ตก) 11 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2564
123

สืบค้นเมื่อ วันที่23 ก.ย. 2562