รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตาก

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตาก จำนวน 90 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม Hug นะ Maekasa (ฮักนะเเม่กาษา)
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์มือถือ 08-1740-5395
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63415-67/610 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
2 กลุ่มงานพัฒนาอาชีพวัดเขาแก้ว
289/2 ม.- ซ.- ถ.มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์มือถือ 08-5005-7866
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 10-1/417(ตก) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
3 กลุ่มงานพัฒนาอาชีพวัดเขาแก้ว
289/2 ม.- ซ.- ถ.มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์มือถือ 08-5005-7866
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้้อ (เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย)) 9-1/836(ตก) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
4 กลุ่มดอกไม้อบแห้ง
17/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทรศัพท์มือถือ 08-9568-7507
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง
932/2548
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง 63330-29/932 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
5 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
115 ม.11 ซ.- ถ.- ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์มือถือ 08-1740-5395
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 63433-537/247 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
6 กลุ่มทอผ้าใยกัญชง
48 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทรศัพท์มือถือ 08-6203-1682
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ) 63421-1264/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
7 กลุ่มทำไม้กวาดชุมชนวัดดอนแก้ว
177 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 โทรศัพท์ 8-3961-4904
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 3-2/9(ตก) 15 มิ.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
8 กลุ่มประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้สัก
158 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 โทรศัพท์ 8-6201-5756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
ประเภททำจากไม้ 17-1/951(ตก) 29 ก.ย. 2560 28 ก.ย. 2563
9 กลุ่มผ้าทอจอมป่า
10 ม.1 ซ.- ถ.- ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170 โทรศัพท์มือถือ 09-1873-0949
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 62880-531/247 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
10 กลุ่มผ้าทอปากะญอ
84/5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 โทรศัพท์มือถือ 08-9271-6068
ย่าม
609/2547
ย่าม 62896-113/609 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
11 กลุ่มผ้าปากะญอบ้านปูแป้
111 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์มือถือ 08-3962-5789
ย่าม
609/2547
ย่าม 62239-107/609 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
12 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านลาดยาว
217 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาโบสถ์ อ.กิ่งอำเภอวังเจ้า จ.ตาก 63170 โทรศัพท์มือถือ 08-7838-5187
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 63064-94/566 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
13 กลุ่มพลังกร
602 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 6-1265-4445
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 33-3/417(ตก) 29 ก.ย. 2560 28 ก.ย. 2563
14 กลุ่มพิมเสนน้ำ-การบูรหอม
99/1 ม.1 ต.ประดาง อ.กิ่งอำเภอวังเจ้า จ.ตาก 63170 โทรศัพท์ 9-3157-3829
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 5-1/348(ตก) 15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2563
15 กลุ่มแม่บ้านทิพย์ศิลา
153 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 0-5555-2133
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กระท้อนกวน 61716-551/35 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
16 กลุ่มแม่บ้านทิพย์ศิลา
153 ม.5 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์มือถือ 08-6-55-8985
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มะม่วงกวน 62599-556/35 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
17 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
28 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์มือถือ 09-1012-1980
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 62898-613/9 2 ก.ย. 2559 17 มิ.ย. 2562
18 กลุ่มรวมใจไทยตาก
129 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ประดาง อ.กิ่งอำเภอวังเจ้า จ.ตาก 63170 โทรศัพท์มือถือ 06-1305-2127
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 64422-1172/197 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
19 กลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย
7/3 ม.- ซ.- ถ.หนองหลวงอุทิศ ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์มือถือ 08-0114-8378
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 63335-2656/25 25 ต.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
20 กลุ่มส่งเสริมการเจียระไนพลอยแม่สอด
1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5553-6363
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 62224-399/23 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
21 กลุ่มส่งเสริมการเจียระไนพลอยแม่สอด (ด้านการออกแบบ)
185 ม.- ซ.- ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5553-6363
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 62222-28/1246 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
22 กลุ่มสตรีสหกรณ์เจียระไนพลอยและต้นไม้หยก
196 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-8903-3760
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 61067-233/800 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
23 กลุ่มสมุนไพรไทยทำเชียงทอง
35 ม.- ซ.- ถ.ไทยชนะ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์มือถือ 08-1786-4432
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว
262/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว 7-1/262(ตก) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
24 กลุ่มหัตถกรรมงานผ้า
62/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-5267-6119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 11-2/417(ตก) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
25 กลุ่มหัตถกรรมตำบลไม้งาม
108 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-9856-5846
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 26-2/20(ตก) 29 ก.ย. 2560 28 ก.ย. 2563
26 กลุ่มอาชีพทำไม้กวาด
157/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 โทรศัพท์มือถือ 08-5732-7035
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 2-1/9(ตก) 15 มิ.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
27 กลุ่มอาชีพสตรีจักสานเส้นพลาสติกบ้านปางส้าน
122 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-6204-4734
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 13-1/20(ตก) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
28 นาง กรั้ง แซ่ย่าง
13/59 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทรศัพท์มือถือ 09-3254-9702
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63420-1142/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
29 นาง กานต์ชนิต เทอดโยธิน
13 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์มือถือ 08-8813-8893
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 62580-1225/196 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
30 นาง จันทร์ฉาย ไวยะเนตร
125/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงทอง อ.กิ่งอำเภอวังเจ้า จ.ตาก 63170 โทรศัพท์มือถือ 08-7202-5997
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 63072-95/566 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
31 นาง จุฑารัตน์ โยอินทร์
518 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์มือถือ 08-1902-7469
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 64607-441/23 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
32 นาง ฐิติรัตน์ พรลาภเลิศสุข
9/37 ม.- ซ.- ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์มือถือ 08-0665-1449
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 64326-434/23 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
33 นาง ทองกล่ำ รามัญวงศ์
778/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์มือถือ 08-1280-8052
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 62579-410/23 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
34 นาง ธิดารัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
446 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-5553-9445
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 27-1/1246(ตก) 29 ก.ย. 2560 28 ก.ย. 2563
35 นาง นฤมล หลวงอภัย
483 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-3093-9052
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 60854-383/23 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
36 นาง พรรณทิพย์ ไชยชนะ
9/909 ม.- ซ.- ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5554-2495
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 61568-394/23 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
37 นาง พัชร์ชิสา ไชยวีรวัฒน์
155/20 ม.- ซ.- ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-1545-5527
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 23-1/422(ตก) 29 ก.ย. 2560 28 ก.ย. 2563
38 นาง เพ็ญศรี สุปันนะเวช
74 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-1675-5036
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 18-2/348(ตก) 29 ก.ย. 2560 28 ก.ย. 2563
39 นาง มะลิวัลย์ เข็มทอง
132/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 0-5551-4115
ถั่วลิสงอบสมุนไพร
157/2546
ถั่วลิสงอบสมุนไพร 61715-68/157 24 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2562
40 นาง มะลิวัลย์ เข็มทอง
132/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์มือถือ 08-1785-3629
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
684/2547
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบสมุนไพร 63065-42/684 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
41 นาง มะลิวัลย์ เข็มทอง
132/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 0-5551-4115
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบ 1-1/153(ตก) 15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2563
42 นาง ยุพิน วรรธนัง
567/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1037-6199
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 29-3/1246(ตก) 29 ก.ย. 2560 28 ก.ย. 2563
43 นาง ฤทัยรัตน์ ทำนาเมือง
73/2 ม.- ซ.- ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์มือถือ 08-9159-5140
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 64606-740/421 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
44 นาง วาสนา เจริญสุข
9/172 ม.- ซ.- ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์มือถือ 08-4379-3233
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 60521-376/23 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
45 นาง ศิริพร เปรมปราณีรัชต์
9/108 ม.- ซ.- ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์มือถือ 08-1953-1080
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 63336-417/23 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
46 นาง สุนีย์ นรินทร
870 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์มือถือ 08-1045-0779
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 64325-433/23 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
47 นาง สุภาณี สุขเนียม
1/20 ม.- ซ.ราษฎรบูรณะ ถ.- ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์มือถือ 08-1688-9484
หมูยอ
102/2555
หมูยอ 62237-13/102 2 ส.ค. 2559 1 ส.ค. 2562
48 นาง อังคณา จันทร
38/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 โทรศัพท์มือถือ 09-4094-8232
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม
615/2547
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 60852-315/615 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
49 นางสาว กมลชนก นภาวรรณกุล
675/3 ม.- ซ.- ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-3163-8300
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 22-3/23(ตก) 29 ก.ย. 2560 28 ก.ย. 2563
50 นางสาว กฤษณาพร วิโสรมย์
38 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทรศัพท์มือถือ 08-5733-8044
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 60516-375/23 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
12

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562