รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตาก

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตาก จำนวน 168 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 นางสาวศศินา นิทัศน์ประเสริฐ
25/4 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทรศัพท์ 6-1091-0096
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก 168-2/63(ตก) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
2 พจนีย์ แสงสร้อย
20/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทรศัพท์ 9-8763-6495
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ขมิ้นผง
676/2547
ขมิ้นชันผง 123-1/676(ตก) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
3 กลุ่มงานพัฒนาอาชีพวัดเขาแก้ว
289/2 ม.- ซ.- ถ.มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์มือถือ 08-5005-7866
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้้อ (เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย)) 9-1/836(ตก) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
4 กลุ่มงานพัฒนาอาชีพวัดเขาแก้ว
289/2 ม.- ซ.- ถ.มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์มือถือ 08-5005-7866
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 10-1/417(ตก) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
5 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
143 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130 โทรศัพท์ 9-4118-5017
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 107-1/24(ตก) 18 ก.พ. 2562 17 ก.พ. 2565
6 กลุ่มถักไหมพรมตากออก
38/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 โทรศัพท์ 9-4094-8232
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 152-5/195(ตก) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
7 กลุ่มทอผ้าไหม 5 พี่น้องบ้านเด่นวัว
343 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงทอง อ.กิ่งอำเภอวังเจ้า จ.ตาก 63170 โทรศัพท์ 8-6004-9082
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) ย้อมสีธรรมชาติ 68-1/63(ตก) 11 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2564
8 กลุ่มทอผ้าไหมห้าพี่น้องชุมชนบ้านเด่นวัว
343 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงทอง อ.กิ่งอำเภอวังเจ้า จ.ตาก 63170 โทรศัพท์ 8-6004-9082
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุ่มไหล่ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ไหม) 137-1/246(ตก) 4 ก.ค. 2562 3 ก.ค. 2565
9 กลุ่มประดิษฐ์ของชำร่วยจากการบูร
702 ม.- ซ.- ถ.- ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์มือถือ 08-7068-0282
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 47-3/348(ตก) 25 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2564
10 กลุ่มประดิษฐ์ของที่ระลึกห้วยปลาหลด
42 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 6-4162-6153
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 162-3/412(ตก) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
11 กลุ่มประดิษฐ์ของที่ระลึกห้วยปลาหลด
42 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 6-4162-6153
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ย่าม
609/2547
ย่าม 165-3/609(ตก) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
12 กลุ่มประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้สัก
158 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 โทรศัพท์ 8-6201-5756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
ประเภททำจากไม้ 17-1/951(ตก) 29 ก.ย. 2560 28 ก.ย. 2563
13 กลุ่มประดิษฐ์ไม้กวาดก้านมะพร้าว
38/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-9860-3763
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 150-1/182(ตก) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
14 กลุ่มผ้าทอบ้านแม่สองเชียงแก้ว
154 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150 โทรศัพท์ 6-2609-8711
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
เสื้อกะเหรี่ยงหญิง 149-5/1453(ตก) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
15 กลุ่มผ้าทอบ้านแม่สองเชียงแก้ว
154 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150 โทรศัพท์ 6-2609-8711
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอย้อมสีสังเคราะห์ 156-3/247(ตก) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
16 กลุ่มผ้าทอปากะญอบ้านมอทะ
73/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150 โทรศัพท์ 8-4379-8402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ย่าม
609/2547
ย่าม 133-2/609(ตก) 4 ก.ค. 2562 3 ก.ค. 2565
17 กลุ่มผ้าทอและแปรรูปผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านขะเนจื้อ
111 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 โทรศัพท์ 8-2010-4986
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 115-2/835(ตก) 18 ก.พ. 2562 17 ก.พ. 2565
18 กลุ่มพรเทวัญอัญมณี
497 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-4491-7408
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
เครื่องเงินแบบมีลวดลาย 45-4/23(ตก) 25 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2564
19 กลุ่มพลังกร
602 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 6-1265-4445
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 33-3/417(ตก) 29 ก.ย. 2560 28 ก.ย. 2563
20 กลุ่มพิมเสนน้ำ-การบูรหอม
99/1 ม.1 ต.ประดาง อ.กิ่งอำเภอวังเจ้า จ.ตาก 63170 โทรศัพท์ 9-3157-3829
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 48-1/176(ตก) 25 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2564
21 กลุ่มพิมเสนน้ำ-การบูรหอม
99/1 ม.1 ต.ประดาง อ.กิ่งอำเภอวังเจ้า จ.ตาก 63170 โทรศัพท์ 9-3157-3829
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 5-1/348(ตก) 15 มิ.ย. 2560 14 มิ.ย. 2563
22 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีเคหกิจ
329 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 โทรศัพท์ 8-7198-2661
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 158-3/381(ตก) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
23 กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านโฮ่งก้าวหน้าเคหกิจ
73 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 โทรศัพท์ 8-1181-2606
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบน้ำผึ้ง 111-1/112(ตก) 18 ก.พ. 2562 17 ก.พ. 2565
24 กลุ่มแม่บ้านทิพย์ศิลา
153 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 0-5555-2133
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
คุกกี้
118/2555
คุ้กกี้เนยสด บรรจุ 150 กรัม 86-1/118(ตก) 11 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2564
25 กลุ่มแม่บ้านทิพย์ศิลา
153 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 0-5555-2133
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ขนมไทย
1/2552
ขนมไทย บรรจุ 180 กรัม 55-2/1(ตก) 11 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2564
26 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
279 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 โทรศัพท์ 9-8676-2542
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 176-5/9(ตก) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
27 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านทุ่งมะขามป้อม
45/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 โทรศัพท์ 8-9857-6417
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 175-4/9(ตก) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
28 กลุ่มเลี้ยงไหมเพื่อการผลิตบ้านเด่นวัว
125/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงทอง อ.กิ่งอำเภอวังเจ้า จ.ตาก 63170 โทรศัพท์ 9-4118-5017
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้าชนิดเส้นใยผสม 154-1/197(ตก) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
29 กลุ่มเลี้ยงไหมเพื่อการผลิตบ้านเด่นวัว
125/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงทอง อ.กิ่งอำเภอวังเจ้า จ.ตาก 63170 โทรศัพท์ 8-8282-6265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอชนิดเส้นใยผสม 138-2/247(ตก) 4 ก.ค. 2562 3 ก.ค. 2565
30 กลุ่มสตรีพลังกร
602 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 6-3048-9059
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 161-2/412(ตก) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
31 กลุ่มสตรีสหกรณ์เจียระไนพลอยและต้นไม้หยก
196 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-8903-3760
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 59-6/23(ตก) 11 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2564
32 กลุ่มสตรีสหกรณ์เจียระไนพลอยและต้นไม้หยก
196 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 9-4118-5017
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 135-2/800(ตก) 4 ก.ค. 2562 3 ก.ค. 2565
33 กลุ่มสมุนไพรไทยทำเชียงทอง
35 ม.- ซ.- ถ.ไทยชนะ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์มือถือ 08-1786-4432
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว
262/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว 7-1/262(ตก) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
34 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านทีกะเป่อ
35/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทรศัพท์ 8-5726-5179
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ผ้าลายน้ำไหลชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 164-1/47(ตก) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
35 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านทีกะเป่อ
35/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทรศัพท์ 8-5726-5179
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ย่าม
609/2547
ย่าม 166-4/609(ตก) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
36 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านทีกะเป่อ
35/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทรศัพท์ 9-3284-5510
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 172-4/835(ตก) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
37 กลุ่มสัมมาชีพบ้านพะดี
18/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทรศัพท์ 9-8779-9275
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัดชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 147-1/18(ตก) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
38 กลุ่มหัตถกรรมงานผ้า
62/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-5267-6119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 11-2/417(ตก) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
39 กลุ่มหัตถกรรมตำบลไม้งาม
108 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-9856-5846
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 26-2/20(ตก) 29 ก.ย. 2560 28 ก.ย. 2563
40 กลุ่มอาชีพสตรีจักสานเส้นพลาสติกบ้านปางส้าน
122 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-6204-4734
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 13-1/20(ตก) 18 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2563
41 เครือข่ายครกหินแกรนิต หมู่ 3 บ้านแม่สลิด
90 ม.3 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 โทรศัพท์ 8-1281-2351
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ครกหิน
11/2546
ครกหิน 39-2/11(ตก) 19 มี.ค. 2561 18 มี.ค. 2564
42 โครเชต์ป่ามะม่วง
57 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 9-3051-6048
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 148-4/195(ตก) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
43 โครเชต์ป่ามะม่วง
57 ม.1 ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-7207-4582
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้ง
1269/2549
ผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้ง 142-1/1269(ตก) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
44 นาง จันฟอง คงกระจ่าง
100 ม.2 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์มือถือ 08-1688-3624
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 105-1/800(ตก) 26 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2564
45 นาง จำปา กินใบ
59/13 ม.- ซ.ร่วมใจ ถ.- ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์มือถือ 00-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 84-20/23(ตก) 11 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2564
46 นาง จุลี อ่องไคล้
9809 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 โทรศัพท์ 0-8324-1434
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 106-2/195(ตก) 18 ก.พ. 2562 17 ก.พ. 2565
47 นาง ชลดา ถาน้อย
259/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 โทรศัพท์ 8-2881-0981
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 163-3/418(ตก) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
48 นาง ชุติมา โกมลมาลย์
66/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 9-4742-3486
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
หมอนอิง
199/2553
หมอนอิง 128-1/199(ตก) 4 ก.ค. 2562 3 ก.ค. 2565
49 นาง ชุติมา โกมลมาลย์
66/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์มือถือ 08-6801-1539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 53-1/381(ตก) 25 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2564
50 นาง ดรุณี เอื้อวิบูลย์ศรี
73/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150 โทรศัพท์ 8-4379-8402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
เสื้อกะเหรี่ยงชาย 143-1/1453(ตก) 9 ก.ย. 2562 8 ก.ย. 2565
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563