รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุโขทัย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุโขทัย จำนวน 95 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,456 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 โทรศัพท์ 8-1281-1367
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 28-2/46(สท) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
2 กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาและสังคโลกสุโขทัย
203/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 โทรศัพท์ 8-7737-8611
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก
244/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 41-2/244(สท) 18 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2564
3 กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกบ้านไร่
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์ 8-7521-6103
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 38-1/18(สท) 18 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2564
4 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกป่าน
13 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 8-9958-7013
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน
353/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน 13-1/353(สท) 11 ก.ค. 2560 18 ก.ย. 2561
5 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
19/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 โทรศัพท์มือถือ 08-1281-4211
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 60842-571/9 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
6 กลุ่มเย็บผ้าชุมชนบ้านนาล้อม
142 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140 โทรศัพท์มือถือ 08-1533-9347
ที่นอนปิกนิก
613/2547
ที่นอนปิกนิก 58762-106/613 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
7 กลุ่มเย็บผ้าและศิลปะประดิษฐ์
172 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64230 โทรศัพท์ 8-9906-8407
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 23-5/417(สท) 1 ก.ย. 2560 31 ส.ค. 2563
8 กลุ่มศิริธรรมภรณ์เสื่อกก
50 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64230 โทรศัพท์ 8-1038-6656
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 33-2/7(สท) 18 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2564
9 กลุ่มส่งเสริมอาชีพแม่บ้านท่าเกษมศรี
46 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 โทรศัพท์มือถือ 09-7980-2259
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 63671-1157/417 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
10 กลุ่มสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรบ้านหนองตูม
4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 โทรศัพท์มือถือ 08-9567-9093
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 62618-247/112 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
11 กลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บ้านหางคลอง
73/5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 8-6939-2194
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ประเภทใช้งานทั่วไป 40-1/40(สท) 18 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2564
12 กลุ่มหัตถกรรมผ้าประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา
50 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 โทรศัพท์ 8-6926-5006
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 27-1/191(สท) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
13 กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว
130 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 0-5567-1321
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 60434-263/48 18 ม.ค. 2559 17 ม.ค. 2562
14 กลุ่มอาชีพ หมู่5
108 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์ 8-1936-8577
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปาก
452/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปาก 9-1/452(สท) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
15 กลุ่มอาชีพ หมู่5
108 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์ 8-1936-8577
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมวิตามินอี 8-1/550(สท) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
16 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาต้นจั่น
111 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์มือถือ 08-9885-1639
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 62678-409/15 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
17 นาง กรองทอง ยืนยงศิริกุล
97/13 ม.- ซ.คลองตาเพชร ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 8-9928-2875
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบ แบบดังเดิมโรยเม็ดมะม่วงหิมมะพาน 21-3/153(สท) 1 ก.ย. 2560 31 ส.ค. 2563
18 นาง จิตตา บุญสิงห์
51/55 ม.4 ซ.เศรษฐี ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์มือถือ 08-5537-6213
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) และชุดติดกัน (เส้นใยประดิษฐ์) 64161-1290/835 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
19 นาง ชลอ จันทร์ฉาย
382/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 โทรศัพท์ 8-9566-5328
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 15-1/421(สท) 11 ก.ค. 2560 10 ก.ค. 2563
20 นาง ดอกไม้ พุ่มดี
311/5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 โทรศัพท์ 8-5054-8402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทของใช้งานทั่วไป 42-3/46(สท) 18 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2564
21 นาง ทองคำ หมีเทศ
129 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 โทรศัพท์มือถือ 08-6938-9845
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วน 62582-957/1 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2562
22 นาง ธัญญ์ญาณี พุ่มดี
140 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140 โทรศัพท์มือถือ 09-5630-3999
ผ้าห่มนวม
202/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) ชนิดไส้ใยสังเคราะห์ 64816-208/202 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
23 นาง บัวเรียน ดวงมีณี
99/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140 โทรศัพท์มือถือ 09-3989-4723
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 60751-2813/18 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
24 นาง บานเย็น ขาวดี
222 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์มือถือ 08-9702-4093
ผ้ายกมุก
49/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 58261-155/49 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
25 นาง ประนอม ยิ้มทอง
78 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 โทรศัพท์มือถือ 08-7211-2014
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 64419-716/46 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
26 นาง พยอม บำเพ็ญ
18/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 โทรศัพท์ 8-1786-7092
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 17-2/9(สท) 11 ก.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562
27 นาง พิรานันท์ คำฟู
330/9 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 8-1605-1364
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 5-1/836(สท) 27 มี.ค. 2560 26 มี.ค. 2563
28 นาง พิรานันท์ คำฟู
330/9 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 8-1605-1364
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 3-1/417(สท) 27 มี.ค. 2560 26 มี.ค. 2563
29 นาง พิรานันท์ คำฟู
330/9 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 8-1605-1364
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 4-1/835(สท) 27 มี.ค. 2560 26 มี.ค. 2563
30 นาง พิสมัย ผุยพรม
340/5 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์มือถือ 08-1886-7850
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย และชนิดเครื่องเงินลงยาสี 60694-378/23 26 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2562
31 นาง เย็นตา สอนทุ่ง
277/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 โทรศัพท์มือถือ 08-7523-5776
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 64423-836/195 22 ก.พ. 2560 17 มิ.ย. 2562
32 นาง ละออจิตร สังข์ทอง
67 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 โทรศัพท์มือถือ 08-9995-2456
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 64429-129/191 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
33 นาง วลัยพร วงศ์สิงห์งาม
2/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 โทรศัพท์มือถือ 08-9272-7512
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยอบเนย กล้วยรสสมุนไพร กล้วยรสปาปีก้า กล้วยรสเค็ม มันเหลืองรสหวาน มันดำรสหวาน และฟักทองอบเนย 58319-149/1038 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
34 นาง วันเพ็ญ กำเงิน
96/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์มือถือ 08-0590-6062
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย และชนิดเครื่องเงินลงยาสี 64763-445/23 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
35 นาง วาสนา จ๊อกถึง
322/6 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 โทรศัพท์มือถือ 09-9547-8215
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 61314-782/195 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
36 นาง สมคิด ยิ้มพะ
106/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-9858-0445
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย และชนิดเครื่องเงินลงยาสี 29-6/23(สท) 18 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2564
37 นาง สุชาวดี เทพจันทร์
150 ม.12 ซ.- ถ.- ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์มือถือ 08-9765-8082
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 58758-554/9 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
38 นาง สุพรรษา หมวกชา
51 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 โทรศัพท์ 8-8812-8492
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว
426/2547
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว 37-2/426(สท) 18 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2564
39 นาง สุภาพร ปิ่นทอง
13/4 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 โทรศัพท์ 8-7810-0284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 32-6/417(สท) 18 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2564
40 นาง โสน หัดทำ
42 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์ 8-4153-1583
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบ 19-2/153(สท) 11 ก.ค. 2560 10 ก.ค. 2563
41 นาง หทัยรัตน์ พรมเพ็ชร
227/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 โทรศัพท์มือถือ 08-9999-4402
เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก
244/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 58369-27/244 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
42 นาง อรัญญา เขียนทอง
350 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์มือถือ 08-1966-9942
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 61003-266/48 21 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2562
43 นาง อิงอร ตรีขำ
35 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 โทรศัพท์มือถือ 08-1457-1279
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 64358-128/191 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
44 นาง อุดม ปรางทอง
61/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 โทรศัพท์ 8-6933-4089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 6-2/417(สท) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
45 นางสาว กนิสชา พุ่มไม้
76 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 โทรศัพท์มือถือ 08-1619-4291
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 64442-839/195 22 ก.พ. 2560 17 มิ.ย. 2562
46 นางสาว กุหลาบ ขันแก้ว
42/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 โทรศัพท์มือถือ 08-9565-4278
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 58390-727/195 21 ก.ย. 2558 20 ก.ย. 2561
47 นางสาว ธัชภร กุญช์โฆษิตา
292/12 ม.- ซ.- ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์มือถือ 08-8148-0675
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 63665-1274/835 25 ต.ค. 2559 24 ต.ค. 2562
48 นางสาว ธัญพร ปริมาณ
317 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์มือถือ 08-7388-0800
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินลงยาสี และชนิดเครื่องเงินชุบทอง 64360-437/23 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
49 นางสาว ธัญพร ปริมาณ
317 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์มือถือ 08-7388-0800
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 64359-29/1246 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
50 นางสาว นราภรณ์ เกิดผล
350 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์มือถือ 08-1950-6498
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยผสม 59662-243/384 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561
12

สืบค้นเมื่อ วันที่21 ก.ค. 2561