รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุโขทัย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุโขทัย จำนวน 68 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,246 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 โทรศัพท์ 8-1281-1367
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 28-2/46(สท) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
2 กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาและสังคโลกสุโขทัย
203/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 โทรศัพท์ 8-7737-8611
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก
244/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 41-2/244(สท) 18 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2564
3 กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกบ้านไร่
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์ 8-7521-6103
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 38-1/18(สท) 18 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2564
4 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านแม่น้ำ
80 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์ 8-8427-8579
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 60-4/9(สท) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
5 กลุ่มเย็บผ้าและศิลปะประดิษฐ์
172 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64230 โทรศัพท์ 8-9906-8407
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 23-5/417(สท) 1 ก.ย. 2560 31 ส.ค. 2563
6 กลุ่มศิริธรรมภรณ์เสื่อกก
50 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64230 โทรศัพท์ 8-1038-6656
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 33-2/7(สท) 18 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2564
7 กลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บ้านหางคลอง
73/5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 8-6939-2194
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ประเภทใช้งานทั่วไป 40-1/40(สท) 18 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2564
8 กลุ่มหัตถกรรมผ้าประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา
50 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 โทรศัพท์ 8-6926-5006
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 27-1/191(สท) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
9 กลุ่มอาชีพ หมู่5
108 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์ 8-1936-8577
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปาก
452/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปาก 9-1/452(สท) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
10 กลุ่มอาชีพ หมู่5
108 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์ 8-1936-8577
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมวิตามินอี 8-1/550(สท) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
11 นาง กนกลักษณ์ วงศ์สิงห์งาม
2/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 โทรศัพท์ 8-9272-5712
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
มันเหลืองอบเนย มันต่อเผือกอบเนย เผือกอบเนย เผือกเส้นรสเค็ม และมันไข่รสเค็ม 59-2/1038(สท) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
12 นาง กนกลักษณ์ วงศ์สิงห์งาม
2/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 โทรศัพท์ 8-9272-5712
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยม้วนรสหวาน กล้วยรสเค็ม กล้วยปาปิก้า กล้วยอบเนย และฟักทองทอดกรอบ 49-1/1038(สท) 25 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2564
13 นาง กรองทอง ยืนยงศิริกุล
97/13 ม.- ซ.คลองตาเพชร ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 8-9928-2875
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบ แบบดังเดิมโรยเม็ดมะม่วงหิมมะพาน 21-3/153(สท) 1 ก.ย. 2560 31 ส.ค. 2563
14 นาง กรองทอง ยืนยงศิริกุล
97/13 ม.- ซ.- ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 8-9928-2875
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ถั่วเหลืองคั่ว
1329/2549
ถัวเหลืองคั่ว 45-1/1329(สท) 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2564
15 นาง ขวัญ พลเหิม
352 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 8-1886-8374
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย และชนิดเครื่องเงินลงยาสี 55-10/23(สท) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
16 นาง จิตตา บุญสิงห์
51/55 ม.4 ซ.เศรษฐี ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์มือถือ 08-5537-6213
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) และชุดติดกัน (เส้นใยประดิษฐ์) 64161-1290/835 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
17 นาง ชลอ จันทร์ฉาย
382/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 โทรศัพท์ 8-9566-5328
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 15-1/421(สท) 11 ก.ค. 2560 10 ก.ค. 2563
18 นาง ดอกไม้ พุ่มดี
311/5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 โทรศัพท์ 8-5054-8402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทของใช้งานทั่วไป 42-3/46(สท) 18 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2564
19 นาง เตือนเตือนใจ เบาบาง
14 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 8-6448-1812
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย และชนิดเครื่องเงินลงยาสี 46-7/23(สท) 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2564
20 นาง ธัญญ์ญาณี พุ่มดี
140 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140 โทรศัพท์มือถือ 09-5630-3999
ผ้าห่มนวม
202/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) ชนิดไส้ใยสังเคราะห์ 64816-208/202 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
21 นาง นิษฐ์ศาณัญช์ ภรลอยฟ้า
9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 9-9362-6492
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 54-6/1246(สท) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
22 นาง ประนอม ยิ้มทอง
78 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 โทรศัพท์มือถือ 08-7211-2014
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 64419-716/46 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
23 นาง พิรานันท์ คำฟู
330/9 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 8-1605-1364
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
เสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 5-1/836(สท) 27 มี.ค. 2560 26 มี.ค. 2563
24 นาง พิรานันท์ คำฟู
330/9 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 8-1605-1364
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 3-1/417(สท) 27 มี.ค. 2560 26 มี.ค. 2563
25 นาง พิรานันท์ คำฟู
330/9 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 8-1605-1364
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
เสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 4-1/835(สท) 27 มี.ค. 2560 26 มี.ค. 2563
26 นาง ละออจิตร สังข์ทอง
67 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 โทรศัพท์มือถือ 08-9995-2456
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 64429-129/191 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
27 นาง วันเพ็ญ กำเงิน
96/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์มือถือ 08-0590-6062
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย และชนิดเครื่องเงินลงยาสี 64763-445/23 21 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2563
28 นาง สมคิด ยิ้มพะ
106/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-9858-0445
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย และชนิดเครื่องเงินลงยาสี 29-6/23(สท) 18 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2564
29 นาง สารี่ จิระประยุต
389 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 โทรศัพท์ 8-4759-2507
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 50-2/421(สท) 25 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2564
30 นาง สุชาวดี เทพจันทร์
150 ม.12 ซ.- ถ.- ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์ 8-9765-8082
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 61-5/9(สท) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
31 นาง สุพรรษา หมวกชา
51 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 โทรศัพท์ 8-8812-8492
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว
426/2547
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว 37-2/426(สท) 18 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2564
32 นาง สุภาพร ปิ่นทอง
13/4 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 โทรศัพท์ 8-7810-0284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 32-6/417(สท) 18 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2564
33 นาง โสน หัดทำ
42 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์ 8-4153-1583
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบ 19-2/153(สท) 11 ก.ค. 2560 10 ก.ค. 2563
34 นาง อิงอร ตรีขำ
35 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 โทรศัพท์มือถือ 08-1457-1279
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 64358-128/191 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
35 นาง อุดม ปรางทอง
61/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 โทรศัพท์ 8-6933-4089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 6-2/417(สท) 16 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2563
36 นางสาว ธัญพร ปริมาณ
317 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์มือถือ 08-7388-0800
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินลงยาสี และชนิดเครื่องเงินชุบทอง 64360-437/23 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
37 นางสาว ธัญพร ปริมาณ
317 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์มือถือ 08-7388-0800
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 64359-29/1246 25 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2563
38 นางสาว พรรณนิภา พ้นภัย
171 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-2394-3441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ และประเภทชุดติดกันชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 62-2/835(สท) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
39 นางสาว ลูกเจิม พวงแก้ว
89 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 8-7308-9237
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย และชนิดเครื่องเงินลงยาสี 56-11/23(สท) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
40 นางสาว ศรีมาลา พวงแก้ว
78/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 8-8282-6256
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย และชนิดเครื่องเงินลงยาสี 26-5/23(สท) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
41 นางสาว สุนิสา จงเจริญ
366 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 9-5629-9148
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 51-3/1246(สท) 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2564
42 นางสาว เสาวรส โพธิ์ใคร
100/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 โทรศัพท์ 8-9445-3054
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว
426/2547
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว 36-1/426(สท) 18 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2564
43 นาย กริชเพชร อัฐวงศ์
241 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-4591-1116
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย และชนิดเครื่องเงินลงยาสี 48-9/23(สท) 25 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2564
44 นาย จิรโรจน์ พิพิธทอง
154/8-9 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 8-1805-2557
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย และชนิดเครื่องเงินลงยาสี 12-2/23(สท) 11 ก.ค. 2560 10 ก.ค. 2563
45 นาย ชยุต พวกอินแสง
78 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 8-1887-9517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย และชนิดเครื่องเงินลงยาสี 25-4/23(สท) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
46 นาย ณัฐวุฒิ พลเหิม
78/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-4688-4198
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 1-1/1246(สท) 27 มี.ค. 2560 26 มี.ค. 2563
47 นาย นิวัฒน์ สายธงแก้ว
55/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 โทรศัพท์ 8-1278-8561
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบ 14-1/153(สท) 11 ก.ค. 2560 10 ก.ค. 2563
48 นาย บัว เขียวบาง
276/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 โทรศัพท์ 8-9272-2775
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก
244/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 30-1/244(สท) 18 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2564
49 นาย ปราโมทย์ เขาเหิน
343 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์มือถือ 08-1785-8433
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 64420-30/1246 22 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2563
50 นาย พงศกร ละม้าย
40 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 8-6119-4544
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 24-2/1246(สท) 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2563
12

สืบค้นเมื่อ วันที่21 พ.ย. 2562