รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพิษณุโลก

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 143 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 11,262 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเกราะคุ้มภัย
90/1 ม.1 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-5052-3155
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
เกราะคุ้มภัย 463-3/45(พล) 24 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2563
2 กลุ่มคริสตัลงานลูกปัด
314/5 ม.17 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 โทรศัพท์ 9-8782-8701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ลูกปัด 496-3/193(พล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
3 กลุ่มจักสานบ้านคลองมะแพลบ
106 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ 8-9566-2002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 480-3/418(พล) 30 มิ.ย. 2560 18 ก.ย. 2561
4 กลุ่มจักสานบ้านคลองมะแพลบ
106 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ 8-9566-2002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 465-7/182(พล) 24 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2563
5 กลุ่มจักสานบ้านคลองมะแพลบ
106 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ 8-9566-2002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
หมวกพลาสติก 464-11/20(พล) 24 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2563
6 กลุ่มจักสานบ้านคลองมะแพลบ
106 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ 2-9566-2002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
พัด
415/2547
พัด 466-9/415(พล) 24 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2563
7 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกและเชือกปอมัดฟาง ม.2 บ้านกรุงกรัก
33/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทรศัพท์มือถือ 08-6213-3420
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
418/2547
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 357-1/418(พล) 30 มิ.ย. 2558 29 มิ.ย. 2561
8 กลุ่มจักสานหมวกบ้านบุ่ง
113 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ 8-6061-6578
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
หมวกเส้นพลาสติก 481-13/20(พล) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
9 กลุ่มจักสานหมวกบ้านบุ่ง
113 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ 8-6061-6578
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 493-9/182(พล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
10 กลุ่มจักสานหมวกบ้านบุ่ง
113 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ 8-6061-6578
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 492-26/9(พล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
11 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มนวม ตำบลบ้านไร่
15 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 โทรศัพท์มือถือ 08-1707-3313
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผ้าห่มนวม
202/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืนเส้นใยประดิษฐ์ชนิดไส้ใยสังเคราะห์ 363-4/202(พล) 30 มิ.ย. 2558 29 มิ.ย. 2561
12 กลุ่มทอผ้าบ้านน้อยม่วงหอม
69/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 โทรศัพท์มือถือ 08-5737-9653
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 460-21/17(พล) 9 ม.ค. 2560 8 ม.ค. 2563
13 กลุ่มทอผ้าบ้านน้อยม่วงหอม
69/1 ม.11 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 โทรศัพท์มือถือ 08-5737-9653
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 461-9/18(พล) 9 ม.ค. 2560 8 ม.ค. 2563
14 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านม่วงหอม
23/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 โทรศัพท์มือถือ 08-0617-2358
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 459-8/18(พล) 9 ม.ค. 2560 8 ม.ค. 2563
15 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านม่วงหอม
23/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 โทรศัพท์มือถือ 08-0617-2358
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 458-20/17(พล) 9 ม.ค. 2560 8 ม.ค. 2563
16 กลุ่มทำที่นอนเอนกประสงค์
50/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์มือถือ 08-1532-7802
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ที่นอนปิกนิก
613/2547
ที่นอนปิกนิก 377-2/613(พล) 7 ก.ย. 2558 6 ก.ย. 2561
17 กลุ่มที่นอกเอนกประสงค์
50/1 ม.2 ซ.บาทบงกช ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 0-5531-1269
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 366-3/381(พล) 7 ก.ย. 2558 6 ก.ย. 2561
18 กลุ่มนกมะพร้าวครูตุุ่ม
96/11 ซ.พระร่วง 2 ถ.พระร่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์มือถือ 08-9461-1128
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
8/2546
ประเภทที่ใช้เป็นของตกแต่ง 354-8/8(พล) 30 มิ.ย. 2558 29 มิ.ย. 2561
19 กลุ่มนกมะพร้าวครูตุุ่ม
96/11 ซ.พระร่วง 2 ถ.พระร่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์มือถือ 08-9461-1128
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากลูกมะพร้าว
192/2546
ผลิตภัณฑ์จากลูกมะพร้าว 414-3/192(พล) 28 เม.ย. 2559 18 ก.ย. 2561
20 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าและอาหารบ้านไร่
36 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 โทรศัพท์มือถือ 08-1475-8298
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผ้าห่มนวม
202/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืนเส้นใยประดิษฐ์ชนิดไส้ใยสังเคราะห์ 362-3/202(พล) 30 มิ.ย. 2558 29 มิ.ย. 2561
21 กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้
144 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทรศัพท์มือถือ 09-3727-0450
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ
949/2558
โต๊ะไม้ 436-10/949(พล) 8 ก.ค. 2559 7 ก.ค. 2562
22 กลุ่มพิชญากระดาษสา
730/3 ม.- ซ.- ถ.แสนพลพ่าย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-1688-4602
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
43/2546
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา 501-2/43(พล) 20 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2561
23 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะคู
137 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 โทรศัพท์ 8-6832-9391
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยตาก 471-24/112(พล) 3 เม.ย. 2560 2 เม.ย. 2563
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโม่สร้างสรรค์
14 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ 8-6211-3995
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยตาก และกล้วยม้วน 468-21/112(พล) 3 เม.ย. 2560 2 เม.ย. 2563
25 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำโค้งเหนือ
205/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 8-1786-5500
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกตาแดง และน้ำพริกตาแดงแมงดา 511-4/321(พล) 5 ก.พ. 2561 4 ก.พ. 2564
26 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำโค้งเหนือ
205/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์มือถือ 08-1786-5500
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกตาแดง และน้ำพริกตาแดงแมงดา 380-3/321(พล) 7 ก.ย. 2558 6 ก.ย. 2561
27 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำโค้งเหนือ
205/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์มือถือ 08-1786-5500
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผา 378-7/4(พล) 7 ก.ย. 2558 6 ก.ย. 2561
28 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำโค้งเหนือ
205/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์มือถือ 08-1786-5500
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ปลาร้าบอง
132/2556
ปลาร้าบอง 379-2/132(พล) 7 ก.ย. 2558 6 ก.ย. 2561
29 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขอนสองสลึง
63 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 โทรศัพท์มือถือ 08-1045-1655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยตาก 418-19/112(พล) 28 เม.ย. 2559 27 เม.ย. 2562
30 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์
49/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์มือถือ 08-9960-6084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยสุกทอดกรอบ 410-2/1038(พล) 22 ม.ค. 2559 21 ม.ค. 2562
31 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์
49/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์มือถือ 08-9960-6084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 438-10/35(พล) 8 ก.ค. 2559 7 ก.ค. 2562
32 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์
49/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-6200-8496
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผากุ้ง และน้ำพริกเผาหมู 504-9/4(พล) 5 ก.พ. 2561 4 ก.พ. 2564
33 กลุ่มไม้กวาดบ้านขวดน้ำมัน
5/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 โทรศัพท์มือถือ 08-5732-5228
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 448-21/9(พล) 5 ส.ค. 2559 4 ส.ค. 2562
34 กลุ่มไม้กวาดบ้านนาจาน
77 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 โทรศัพท์มือถือ 08-0109-9838
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 449-22/9(พล) 5 ส.ค. 2559 4 ส.ค. 2562
35 กลุ่มเย็บผ้าบ้านขอนอ้าปาก
17/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 โทรศัพท์มือถือ 08-6902-1632
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผ้าห่มนวม
202/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืนเส้นใยประดิษฐ์ชนิดไส้ใยสังเคราะห์ 361-2/202(พล) 30 มิ.ย. 2558 29 มิ.ย. 2561
36 กลุ่มรวมใจทำไม้กวาดบ้านหนองดู่
20 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 โทรศัพท์มือถือ 08-6069-8895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 424-18/9(พล) 27 พ.ค. 2559 26 พ.ค. 2562
37 กลุ่มเรือนไทยจำลองจิ๋ว
22/9 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์มือถือ 08-1688-5348
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
สิ่งปลูกสร้างทรงไทยจำลอง
79/2546
ประเภทเรือนไทยจำลอง 365-2/79(พล) 7 ก.ย. 2558 6 ก.ย. 2561
38 กลุ่มสตรีนุชเทียน
322 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 โทรศัพท์มือถือ 09-7958-3115
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 450-6/196(พล) 5 ส.ค. 2559 4 ส.ค. 2562
39 กลุ่มสตรีประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
12/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 โทรศัพท์มือถือ 08-7307-7655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผ้าห่มนวม
202/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืนเส้นใยประดิษฐ์ชนิดไส้ใยสังเคราะห์ 360-1/202(พล) 30 มิ.ย. 2558 29 มิ.ย. 2561
40 กลุ่มสตรีสหกรณ์กล้วยตากบางกระทุ่ม
120 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 โทรศัพท์ 9-8824-5784
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยตาก 475-25/112(พล) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
41 กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง จำกัด บ้านทุ่งนาดี
72 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 โทรศัพท์มือถือ 08-9839-8907
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 425-19/9(พล) 27 พ.ค. 2559 26 พ.ค. 2562
42 กลุ่มสตรีสหกรณ์บางกระทุ่ม 2
31 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 โทรศัพท์มือถือ 08-1493-1897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยม้วน 413-18/112(พล) 22 ม.ค. 2559 21 ม.ค. 2562
43 กลุ่มสมุนไพรบ้านหนองหม้อแกง
7 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 โทรศัพท์มือถือ 09-4481-5917
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน ผสมสมุนไพรมะเฟือง-ข่า 452-7/665(พล) 28 ก.ย. 2559 27 ก.ย. 2562
44 กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ
127/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์มือถือ 08-1887-7278
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
250/2558
ประเภทของใช้ทั่วไป 421-4/250(พล) 28 เม.ย. 2559 27 เม.ย. 2562
45 กลุ่มอาชีพหัตถกรรมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
63/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 โทรศัพท์มือถือ 08-9636-5183
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 352-1/836(พล) 30 มิ.ย. 2558 29 มิ.ย. 2561
46 กลุ่มอาชีพหัตถกรรมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
109/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 โทรศัพท์มือถือ 08-6636-5183
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 454-8/196(พล) 28 ก.ย. 2559 27 ก.ย. 2562
47 นาง กมลชนก เชื้อเมืองพาน
14 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์มือถือ 08-9672-6243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 374-1/597(พล) 7 ก.ย. 2558 6 ก.ย. 2561
48 นาง จันทร์เพ็ญ ยิ้มละมัย
1/5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-4181-4548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ตะกร้าเส้นพลาสติก 486-14/20(พล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
49 นาง จันทร์เพ็ญ ยิ้มละมัย
1/5 ม.5 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-4181-4545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 487-5/195(พล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
50 นาง จันทร์เพ็ญ ยิ้มละมัย
1/5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-4181-4548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 488-25/9(พล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 เม.ย. 2561