รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพิษณุโลก

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 118 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,920 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเกราะคุ้มภัย
90/1 ม.1 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-5052-3155
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
เกราะคุ้มภัย 463-3/45(พล) 24 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2563
2 กลุ่มคริสตัลงานลูกปัด
314/5 ม.17 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 โทรศัพท์ 9-8782-8701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ลูกปัด 496-3/193(พล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
3 กลุ่มงานศิลป์ดินไทย
564/7 ม.- ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-1441-7546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 526-5/422(พล) 6 ส.ค. 2561 5 ส.ค. 2564
4 กลุ่มจักสานบ้านคลองมะแพลบ
106 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ 8-9566-2002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 465-7/182(พล) 24 ก.พ. 2560 17 มิ.ย. 2562
5 กลุ่มจักสานบ้านคลองมะแพลบ
106 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ 8-9566-2002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
หมวกพลาสติก 464-11/20(พล) 24 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2563
6 กลุ่มจักสานบ้านคลองมะแพลบ
106 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ 2-9566-2002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
พัด
415/2547
พัด 466-9/415(พล) 24 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2563
7 กลุ่มจักสานหมวกบ้านบุ่ง
113 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ 8-6061-6578
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
หมวกเส้นพลาสติก 481-13/20(พล) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
8 กลุ่มจักสานหมวกบ้านบุ่ง
113 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ 8-6061-6578
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2546
ไม้กวาดทางมะพร้าว 493-9/182(พล) 20 ก.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
9 กลุ่มจักสานหมวกบ้านบุ่ง
113 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ 8-6061-6578
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 492-26/9(พล) 20 ก.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
10 กลุ่มทอผ้าบ้านน้อยม่วงหอม
69/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 โทรศัพท์มือถือ 08-5737-9653
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 460-21/17(พล) 9 ม.ค. 2560 8 ม.ค. 2563
11 กลุ่มทอผ้าบ้านน้อยม่วงหอม
69/1 ม.11 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 โทรศัพท์มือถือ 08-5737-9653
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 461-9/18(พล) 9 ม.ค. 2560 8 ม.ค. 2563
12 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านม่วงหอม
23/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 โทรศัพท์มือถือ 08-0617-2358
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 459-8/18(พล) 9 ม.ค. 2560 8 ม.ค. 2563
13 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านม่วงหอม
23/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 โทรศัพท์มือถือ 08-0617-2358
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 458-20/17(พล) 9 ม.ค. 2560 8 ม.ค. 2563
14 กลุ่มทำที่นอนเอนกประสงค์
50/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 8-1532-7802
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 531-5/381(พล) 6 ส.ค. 2561 5 ส.ค. 2564
15 กลุ่มทำที่นอนเอนกประสงค์
50/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 8-1532-7802
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ที่นอนปิกนิก
613/2547
ที่นอนปิกนิก 530-3/613(พล) 6 ส.ค. 2561 5 ส.ค. 2564
16 กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้
144 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทรศัพท์มือถือ 09-3727-0450
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ
949/2558
โต๊ะไม้ 436-10/949(พล) 8 ก.ค. 2559 7 ก.ค. 2562
17 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะคู
137 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 โทรศัพท์ 8-6832-9391
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยตาก 471-24/112(พล) 3 เม.ย. 2560 2 เม.ย. 2563
18 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโม่สร้างสรรค์
14 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ 8-6211-3995
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยตาก และกล้วยม้วน 468-21/112(พล) 3 เม.ย. 2560 2 เม.ย. 2563
19 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำโค้งเหนือ
205/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 8-1786-5500
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผา 524-10/4(พล) 2 พ.ค. 2561 1 พ.ค. 2564
20 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำโค้งเหนือ
205/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 8-1786-5500
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ปลาร้าบอง
132/2556
ปลาร้าบองพร้อมบริโภค 525-3/132(พล) 2 พ.ค. 2561 1 พ.ค. 2564
21 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำโค้งเหนือ
205/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 8-1786-5500
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกตาแดง และน้ำพริกตาแดงแมงดา 511-4/321(พล) 5 ก.พ. 2561 4 ก.พ. 2564
22 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขอนสองสลึง
63 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 โทรศัพท์ 8-1045-1659
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน และมะขามแก้ว 514-11/35(พล) 23 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2564
23 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขอนสองสลึง
63 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 โทรศัพท์มือถือ 08-1045-1655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยตาก 418-19/112(พล) 28 เม.ย. 2559 27 เม.ย. 2562
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์
49/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์มือถือ 08-9960-6084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยสุกทอดกรอบ 410-2/1038(พล) 22 ม.ค. 2559 21 ม.ค. 2562
25 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์
49/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์มือถือ 08-9960-6084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 438-10/35(พล) 8 ก.ค. 2559 7 ก.ค. 2562
26 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์
49/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-6200-8496
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผากุ้ง และน้ำพริกเผาหมู 504-9/4(พล) 5 ก.พ. 2561 4 ก.พ. 2564
27 กลุ่มไม้กวาดบ้านขวดน้ำมัน
5/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 โทรศัพท์มือถือ 08-5732-5228
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 448-21/9(พล) 5 ส.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
28 กลุ่มไม้กวาดบ้านนาจาน
77 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 โทรศัพท์มือถือ 08-0109-9838
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 449-22/9(พล) 5 ส.ค. 2559 17 มิ.ย. 2562
29 กลุ่มรวมใจทำไม้กวาดบ้านหนองดู่
20 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 โทรศัพท์มือถือ 08-6069-8895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 424-18/9(พล) 27 พ.ค. 2559 26 พ.ค. 2562
30 กลุ่มสตรีนุชเทียน
322 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 โทรศัพท์มือถือ 09-7958-3115
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 450-6/196(พล) 5 ส.ค. 2559 4 ส.ค. 2562
31 กลุ่มสตรีสหกรณ์กล้วยตากบางกระทุ่ม
120 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 โทรศัพท์ 9-8824-5784
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยตาก 475-25/112(พล) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
32 กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง จำกัด บ้านทุ่งนาดี
72 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 โทรศัพท์มือถือ 08-9839-8907
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 425-19/9(พล) 27 พ.ค. 2559 26 พ.ค. 2562
33 กลุ่มสตรีสหกรณ์บางกระทุ่ม 2
31 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 โทรศัพท์มือถือ 08-1493-1897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยม้วน 413-18/112(พล) 22 ม.ค. 2559 21 ม.ค. 2562
34 กลุ่มสมุนไพรบ้านหนองหม้อแกง
7 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 โทรศัพท์มือถือ 09-4481-5917
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน ผสมสมุนไพรมะเฟือง-ข่า 452-7/665(พล) 28 ก.ย. 2559 27 ก.ย. 2562
35 กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ
127/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์มือถือ 08-1887-7278
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
250/2558
ประเภทของใช้ทั่วไป 421-4/250(พล) 28 เม.ย. 2559 27 เม.ย. 2562
36 กลุ่มอาชีพหัตถกรรมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
109/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 โทรศัพท์มือถือ 08-6636-5183
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 454-8/196(พล) 28 ก.ย. 2559 27 ก.ย. 2562
37 นาง กมลชนก เชื้อเมืองพาน
14 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-9672-6243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 528-2/597(พล) 6 ส.ค. 2561 5 ส.ค. 2564
38 นาง จันทร์เพ็ญ ยิ้มละมัย
1/5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-4181-4548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ตะกร้าเส้นพลาสติก 486-14/20(พล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
39 นาง จันทร์เพ็ญ ยิ้มละมัย
1/5 ม.5 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-4181-4545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2546
ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์ 487-5/195(พล) 20 ก.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
40 นาง จันทร์เพ็ญ ยิ้มละมัย
1/5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-4181-4548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 488-25/9(พล) 20 ก.ย. 2560 17 มิ.ย. 2562
41 นาง จิรัฏฐ์ เธียรพิเชษฐพงศ์
112/9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์มือถือ 08-1604-2461
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
งาคั่ว
686/2547
งาดำไอโอดีน 422-3/686(พล) 28 เม.ย. 2559 27 เม.ย. 2562
42 นาง จิราภรณ์ มงคลสวัสดิ์
191 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 โทรศัพท์ 8-1038-0330
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 513-23/17(พล) 5 ก.พ. 2561 4 ก.พ. 2564
43 นาง ณัฐณิชา ปานสุริยะ
1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.วังน้ำคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65230 โทรศัพท์มือถือ 08-1474-2263
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
25/2546
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 433-19/25(พล) 27 พ.ค. 2559 26 พ.ค. 2562
44 นาง ณัฐทักษพร พงษ์จันทร์
19/178 ม.- ซ.- ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์มือถือ 08-6322-1383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 434-5/665(พล) 8 ก.ค. 2559 7 ก.ค. 2562
45 นาง เตือนตา ใจเที่ยงธรรม
95/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 โทรศัพท์ 6-1335-2949
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยตาก 476-26/112(พล) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
46 นาง นัฐจภรณ์ นาคสวัสดิ์
382 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์มือถือ 08-9479-2425
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พวงกุญแจ 462-2/412(พล) 24 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2563
47 นาง นัฐจภรณ์ นาคสวัสดิ์
382 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 9-4747-0078
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 479-6/417(พล) 29 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2563
48 นาง ประพันธ์ อุ่นเมือง
40 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 โทรศัพท์มือถือ 08-7028-2381
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ไม้กวาดดอกหญ้า 426-20/9(พล) 27 พ.ค. 2559 26 พ.ค. 2562
49 นาง มณีรัตน์ วิมูลคะ
7 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 โทรศัพท์มือถือ 09-4481-5917
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 432-4/665(พล) 27 พ.ค. 2559 26 พ.ค. 2562
50 นาง ยุพา สีสังข์
800/5 ม.- ซ.- ถ.บรมไตรโลนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-9141-5236
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ดอกไม้จากผ้าใยบัว 497-2/413(พล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
123

สืบค้นเมื่อ วันที่17 ม.ค. 2562