รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพิษณุโลก

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 113 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 12,516 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มคริสตัลงานลูกปัด
314/5 ม.17 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 โทรศัพท์ 9-8782-8701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ลูกปัด 496-3/193(พล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
2 กลุ่มงานศิลป์ดินไทย
564/7 ม.- ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-1441-7546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 526-5/422(พล) 6 ส.ค. 2561 5 ส.ค. 2564
3 กลุ่มจักสานบ้านท่าโรงตะวันตก
9 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65230 โทรศัพท์ 8-9679-0786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 537-22/40(พล) 6 ก.พ. 2562 5 ก.พ. 2565
4 กลุ่มจักสานบ้านท่าโรงตะวันตก
9 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65230 โทรศัพท์ 8-9679-0786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
พัด
415/2547
พัด 538-10/415(พล) 6 ก.พ. 2562 5 ก.พ. 2565
5 กลุ่มจักสานบ้านไผ่ขอดอน
232 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ขอดอน อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-9704-3767
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 583-4/418(พล) 26 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2565
6 กลุ่มจักสานหมวกบ้านบุ่ง
113 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ 8-6061-6578
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
หมวกเส้นพลาสติก 481-13/20(พล) 30 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2563
7 กลุ่มจันทร์ธาราท่าทอง
8/8 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-9856-1477
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนขมิ้นทานาคา สบู่ก้อนกลีเซอรีน และสบู่ก้อนกลีเซอรีนมังคุด 549-8/665(พล) 6 ก.พ. 2562 5 ก.พ. 2565
8 กลุ่มจันทร์ธาราท่าทอง
8/8 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-9856-1477
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมสมุนไพรมะกรูดและว่านหางจระเข้ แชมพูผสมสมุนไพรดอกอัญชัน และแชมพู 548-20/92(พล) 6 ก.พ. 2562 5 ก.พ. 2565
9 กลุ่มดอกไม้จันทน์
49/2 ม.7 ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 โทรศัพท์ 6-4429-5626
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 597-18/20(พล) 26 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2565
10 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มนวม ตำบลบ้านไร่
15 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 โทรศัพท์มือถือ 08-1707-3313
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผ้าห่มนวม
202/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืนเส้นใยประดิษฐ์ชนิดไส้ใยสังเคราะห์ 545-5/202(พล) 6 ก.พ. 2562 5 ก.พ. 2565
11 กลุ่มทอผ้าหัวรอ
129/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 9-3259-9365
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 592-2/197(พล) 26 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2565
12 กลุ่มทอผ้าหัวรอ
129/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 9-3259-9365
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยผสม 593-1/246(พล) 26 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2565
13 กลุ่มทอผ้าหัวรอ
129/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 9-3259-9365
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 594-24/17(พล) 26 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2565
14 กลุ่มทำที่นอนเอนกประสงค์
50/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 8-1532-7802
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 531-5/381(พล) 6 ส.ค. 2561 5 ส.ค. 2564
15 กลุ่มทำที่นอนเอนกประสงค์
50/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 8-1532-7802
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ที่นอนปิกนิก
613/2547
ที่นอนปิกนิก 530-3/613(พล) 6 ส.ค. 2561 5 ส.ค. 2564
16 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำโค้งเหนือ
205/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 8-1786-5500
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกตาแดง และน้ำพริกตาแดงแมงดา 511-4/321(พล) 5 ก.พ. 2561 4 ก.พ. 2564
17 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำโค้งเหนือ
205/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 8-1786-5500
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผา 524-10/4(พล) 2 พ.ค. 2561 1 พ.ค. 2564
18 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำโค้งเหนือ
205/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 8-1786-5500
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ปลาร้าบอง
132/2556
ปลาร้าบองพร้อมบริโภค 525-3/132(พล) 2 พ.ค. 2561 1 พ.ค. 2564
19 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขอนสองสลึง
63 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 โทรศัพท์ 8-1045-1659
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน และมะขามแก้ว 514-11/35(พล) 23 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2564
20 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์
49/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-6200-8496
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผากุ้ง และน้ำพริกเผาหมู 504-9/4(พล) 5 ก.พ. 2561 4 ก.พ. 2564
21 กลุ่มริญาหัตถศิลป์
79 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 9-4697-8576
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 582-13/196(พล) 26 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2565
22 กลุ่มเรือนไทยจำลองจิ๋ว
22/9 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-1688-5348
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
สิ่งปลูกสร้างทรงไทยจำลอง
79/2546
ประเภทเรือนไทยจำลอง 535-3/79(พล) 6 ก.พ. 2562 5 ก.พ. 2565
23 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่านบ้านเขาปรัง
90 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ 8-9582-3828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ถ่านดูดกลิ่น
180/2560
ถ่านดูดกลิ่น 556-6/180(พล) 6 ก.พ. 2562 28 เม.ย. 2564
24 กลุ่มสตรีศรีดินทอง
56/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 6-1617-8795
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง
932/2548
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง 573-1/932(พล) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
25 กลุ่มอาชีพทอเสื่อ
92/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ 8-7195-2810
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 536-6/7(พล) 6 ก.พ. 2562 5 ก.พ. 2565
26 กลุ่มอาชีพหัตถกรรมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
63/1 ม.1 ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 โทรศัพท์ 8-1114-8617
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 555-7/417(พล) 6 ก.พ. 2562 5 ก.พ. 2565
27 นาง กมลชนก เชื้อเมืองพาน
14 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-9672-6243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 528-2/597(พล) 6 ส.ค. 2561 5 ส.ค. 2564
28 นาง จันทร์เพ็ญ ยิ้มละมัย
1/5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-4181-4548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ตะกร้าเส้นพลาสติก 486-14/20(พล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
29 นาง จิราภรณ์ มงคลสวัสดิ์
191 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 โทรศัพท์ 8-1038-0330
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 513-23/17(พล) 5 ก.พ. 2561 4 ก.พ. 2564
30 นาง ณัฐธยาน์ อภิสิทธิ์เดชาชัย
351 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 8-0116-9928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
หัตถกรรมหินอ่อน
12/2546
ประเภทเครื่องตกแต่งอาคารบ้านเรือน 539-2/12(พล) 6 ก.พ. 2562 5 ก.พ. 2565
31 นาง ทองคำ ปัญญาคำ
474 ม.7 ซ.- ถ.- ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 โทรศัพท์ 9-7927-7588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 602-29/9(พล) 26 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2565
32 นาง ประทุม ลำตาล
115 ม.16 ซ.- ถ.- ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 9-8647-4441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 570-24/40(พล) 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2565
33 นาง ปราณี มหาศรานนท์
17/25 ม.9 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-6041-9461
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 584-17/20(พล) 26 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2565
34 นาง ปราณี มหาศรานนท์
17/25 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 6-4429-5626
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 596-10/417(พล) 25 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2565
35 นาง มลฐกานต์ วงษ์ทอง
232 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ขอดอน อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-9704-3767
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ (รองเท้า) 581-8/195(พล) 26 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2565
36 นาง ยุพา สีสังข์
800/5 ม.- ซ.- ถ.บรมไตรโลนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-9141-5236
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ดอกไม้จากผ้าใยบัว 497-2/413(พล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
37 นาง รันดร จันทร์แจ่ม
153 ม.9 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 โทรศัพท์ 8-9957-0736
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 603-30/9(พล) 26 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2565
38 นาง ละอองดาว รุ่งรอด
98/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 โทรศัพท์ 8-1475-0581
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 598-19/20(พล) 26 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2565
39 นาง ลำดวน สีทิม
13 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 โทรศัพท์ 8-3956-4265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 494-15/20(พล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
40 นาง ลำดวน สีทิม
13 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 โทรศัพท์ 8-7664-1023
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 495-20/40(พล) 20 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2563
41 นาง ลำตาล โพธิ์ศีอาจ
108/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 โทรศัพท์ 6-4791-2735
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 600-28/9(พล) 26 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2565
42 นาง วันดี โดล
746/54 ม.- ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 9-4638-2227
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 605-5/412(พล) 26 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2565
43 นาง วันดี โดล
746/27 ม.- ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 9-4638-2227
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 606-10/195(พล) 26 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2565
44 นาง ศรีสุรีย์ สายสวาสดิ์
274 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 โทรศัพท์ 8-8196-3654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
คุกกี้
118/2555
คุกกี้กล้วยตาก และคุกกี้มะม่วง 554-5/118(พล) 6 ก.พ. 2562 5 ก.พ. 2565
45 นาง ศรีสุรีย์ สายสวาสดิ์
274 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 โทรศัพท์ 8-8196-3654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยตาก และกล้วยม้วน 553-28/112(พล) 6 ก.พ. 2562 5 ก.พ. 2565
46 นาง ศิรินทร์ทิพย์ ป้อมบุญมี
142 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-1973-0091
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 580-5/835(พล) 26 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2565
47 นาง สมคิด เก็งวินิจ
436 ม.3 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-7846-1198
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม ผสมดอกอัญชัน 520-13/93(พล) 2 พ.ค. 2561 1 พ.ค. 2564
48 นาง สมคิด เก็งวินิจ
436 ม.3 ซ.- ถ.- ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-7846-1198
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
แชมพู
92/2552
แชมพู 502-17/92(พล) 5 ก.พ. 2561 4 ก.พ. 2564
49 นาง สายชู วรรณรัตน์
58/8 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-7277-1846
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์พอกหน้า
175/2554
ผลิตภัณฑ์พอกหน้าพอกหน้ามะขามป้อม 533-2/175(พล) 6 ส.ค. 2561 5 ส.ค. 2564
50 นาง สิริพันธ์ เอี่ยมสาย
134 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-9705-5955
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ย่าม
609/2547
ย่าม 588-1/609(พล) 26 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2565
123

สืบค้นเมื่อ วันที่5 มิ.ย. 2563